Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 01:29

ΠΟΣΥΠ: Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους καταρρέουν

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                         Π.Ο.Σ.Υ.Π.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 - 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr
 
                                               Μαρούσι25 Μαΐου 2020
                                               Αρ. Πρωτ.: 24
                                                                                                               
                                               Προς:     Υπουργό Παιδείας
                κ. Νίκη Κεραμέως
                                                         Κοιν. :       - Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού
                                                                                ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
                                                                            - Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια των ΓΑΚ,
                                                                             - Μέλη μας                                                   
                                          
ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΑΚ
Κυρία Υπουργέ,
Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας, για να διαμαρτυρηθεί εντονότατα και να καταγγείλει την αδιαφορία τόσο της Πολιτικής Ηγεσίας, όσο και των Υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και οι εργαζόμενοι του!

 
Το Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στις 22 Μαΐου 2020 σας απεύθυνε επιστολή, την δεύτερη μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2019, με τον χαρακτηριστικό τίτλο ¨Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους καταρρέουν¨, γεγονός για το οποίο σας έχει ενημερώσει και η ΠΟΣΥΠ!
 
Καταρρέουν διότι,
-          μετά το νέο νόμο των Γ.Α.Κ. (Ν.4610/2019) υπάρχει ουσιαστική αδυναμία διενέργειας προμηθειών,
-          η προμήθεια αναλωσίμων υλικών, πετρέλαιο θέρμανσης, υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων, ειδικός εξοπλισμός και υλικά που απαιτούνται στις αρχειακές εργασίες, είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής κ.ά., καθώς και η σύναψη συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, απολύμανσης κ.ά. δεν έχουν καταστεί δυνατές,
-          πολλές βασικές ανάγκες καλύπτονται, στο μέτρο του δυνατού, με προσωπικά έξοδα των εργαζομένων, με έξοδα επίσης του προσωπικού διεκπεραιώνονται αρμοδιότητες όπως εισαγωγή και μεταφορά αρχείων, αναπαραγωγή υλικού, μετακίνηση, κλπ.
-          τα κτίρια των Γ.Α.Κ., η πυρασφάλεια, οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και οι υποδομές πληροφορικής δεν μπορούν να συντηρηθούν και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους,
-          στα προαναφερθέντα έρχεται να προστεθεί η σοβαρή υποστελέχωση μόνιμων θέσεων, που καλύπτονται ελλιπώς με αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα πλήρους απουσίας προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων (πληροφορικών, μηχανικών κ.ά.) που προβλέπονται από το Νόμο 4610/2019. Να προσθέσουμε εδώ και το ζήτημα της επικείμενης συνταξιοδότησης προσωπικού που θα οδηγήσει όχι μόνο σε περαιτέρω συρρίκνωση, αλλά, κυρίως, και σε κλείσιμο Περιφερειακών Υπηρεσιών που έως σήμερα λειτουργούν μόνο με έναν υπάλληλο,
-          τέλος δεν υπάρχει αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων των Γ.Α.Κ. στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., κατ’ αναλογία με τις Βιβλιοθήκες, που πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά.
 
Κυρία Υπουργέ
Όλα τα ανωτέρω δείχνουν ότι τα Γ.Α.Κ., ο Εθνικός Αρχειακός Φορέας μας, που συμβάλλουν στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της ανάπτυξης του πολιτισμού, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προάσπιση του έννομου συμφέροντος των πολιτών και του Δημοσίου, παρέχοντας πρόσβαση σε τεκμήρια πληροφοριακής και αποδεικτικής αξίας που παράγονται από τις Δικαστικές Αρχές, τα συμβολαιογραφεία και τη Δημόσια Διοίκηση, έχουν περιέλθει σε δεινή θέση εξαιτίας της χρόνιας αδιαφορίας όλων των Πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
 
Αποτελεί χρέος της Πολιτείας να διαφυλάξει τον Εθνικό Αρχειακό Φορέα μας, να τον κάνει βιώσιμο και λειτουργικό, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες του και στις επόμενες γενιές, υπενθυμίζοντας σας ενδεικτικά ότι τα Γ.Α.Κ. διαθέτουν μακράν τον μεγαλύτερο όγκο των αρχείων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821!
  
Αυτό το χρέος σας καλούμε να αναλάβετε!
 
Για το Δ.Σ.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
   ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ
 
 
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΑΦΝΗΣ 61, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6938425938
& 6937700433
Αρ. πρωτ. 2/2020
Αθήνα, 22/05/2020
Προς:
1) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κυρία Νίκη Κεραμέως
Κοιν : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους καταρρέουν
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας της 18ης Δεκεμβρίου 2019 (με αρ. πρωτ.
ΥΠΑΙΘ 13260/18-12-2019), σας απευθύνουμε εκ νέου επιστολή, προκειμένου να σας
ενημερώσουμε για την πραγματικά δεινή θέση, στην οποία έχουν περιέλθει, στο σύνολό
τους, οι Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), επειδή δεν έχει επιλυθεί
ακόμα το ζήτημα της αναστολής των οικονομικών και λογιστικών εργασιών, πρόβλημα
χρόνιο, που επιδεινώθηκε με την έκδοση του νέου οργανισμού των Γ.Α.Κ.
Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν ένα δίκτυο 65 Υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα και, όπως καθορίζεται
από το Νόμο 4610/2019, ως ο εθνικός αρχειακός φορέας, συμβάλλουν στη διαφύλαξη και
ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της ανάπτυξης του πολιτισμού, στην προάσπιση του
έννομου συμφέροντος των πολιτών και του Δημοσίου, παρέχοντας πρόσβαση σε τεκμήρια
πληροφοριακής και αποδεικτικής αξίας που παράγονται από τις Δικαστικές Αρχές, τα
συμβολαιογραφεία και τη Δημόσια Διοίκηση.
Τα Γ.Α.Κ. είναι υπεύθυνα για τις εκκαθαρίσεις των αρχείων της Δημόσιας Διοίκησης και
πρωτοπορούν στην πολιτική περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημοσίου τομέα,
όπως αποδεικνύει ο όγκος των ανοιχτών δεδομένων που διαθέτουν και αναρτούν στην
πύλη data.gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
Στον τομέα του πολιτισμού, είναι γνωστός ο ρόλος των Γ.Α.Κ. στη διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα Γ.Α.Κ. διαθέτουν μακράν τον μεγαλύτερο όγκο των αρχείων
της Ελληνικής Επανάστασης. Τα αρχεία αυτά καθώς και πολλά άλλα αρχειακά σύνολα,
τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, είναι
ψηφιοποιημένα και προσβάσιμα στο κοινό μέσω του πληροφοριακού συστήματος
@ρχειομνήμων. Τα Γ.Α.Κ. ως θεματοφύλακας της ελληνικής ιστορίας αποτελούν,
αδιαμφισβήτητα, την πρωτογενή πηγή κάθε ιστορικής έρευνας.
Τα Γ.Α.Κ. παρέχουν πρόσβαση στο σύνολο του υλικού τους με απόλυτη διαφάνεια,
σεβασμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων, και πάνω από όλα,
σεβασμό στον πολίτη. Οι εργαζόμενοι στα Γ.Α.Κ. προσφέρουμε άοκνα τις υπηρεσίες μας σε
ένα απελπιστικά δυσμενές περιβάλλον.
ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ
Οι αλλαγές στο δημόσιο λογιστικό, συνεπεία των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της
δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας σε συνδυασμό με το νέο νόμο των Γ.Α.Κ.
(Ν.4610/2019) προκαλούν παντελή αδυναμία διενέργειας προμηθειών μέσα στα πλαίσια
του ετησίου προϋπολογισμού με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες μας να βρίσκονται σε πλήρη
αδυναμία να αναλάβουν οικονομικές υποχρεώσεις και να κινδυνεύει η υγεία, η ασφάλεια
των εργαζομένων, του κοινού καθώς και η διατήρηση του αρχειακού υλικού.
Οι υποδομές των Γ.Α.Κ. είναι υπό κατάρρευση
Τα κτίρια των Γ.Α.Κ., η πυρασφάλεια, οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
καθώς και οι υποδομές πληροφορικής καταρρέουν. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Κτιριακής
και Υλικοτεχνικής Υποδομής καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής, τα οποία δεν είναι
στελεχωμένα, είναι τα μόνα Τμήματα της Υπηρεσίας αρμόδια για τη συνολική διαχείριση
των προβλημάτων αυτών, σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019.
Τα κτίρια των Γ.Α.Κ., τόσο της Κεντρικής όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και δεν γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος συνολικά.
Στην πυρασφάλεια, δεν διενεργείται έλεγχος και συντήρηση των φορητών μέσων
πυροπροστασίας και των εγκαταστάσεων αυτόματων μέσων πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης που διαθέτουν ορισμένα κτίρια τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στην
Περιφέρεια.
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός,
συμπεριλαμβανομένου του κλιματισμού, έχουν αφεθεί στη μοίρα τους.
Οι υποδομές πληροφορικής είναι ζήτημα χρόνου πότε θα καταρρεύσουν. Δεν γίνεται
έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων και των δικτύων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Κινδυνεύει άμεσα το ψηφιακό κεφάλαιο που
έχουν συσσωρεύσει τα Γ.Α.Κ. (7,5 εκατομμύρια λήψεις περίπου), ενώ μόνο ως αστείο
μπορεί να θεωρηθεί η φράση «ψηφιακός μετασχηματισμός», καθώς νέα ψηφιακά εργαλεία
μένουν αναξιοποίητα.
Προμήθειες στα Γ.Α.Κ. δεν γίνονται
Η προμήθεια αναλωσίμων υλικών: πετρέλαιο θέρμανσης, υλικά συντήρησης
εγκαταστάσεων, ειδικός εξοπλισμός και υλικά που απαιτούνται στις αρχειακές εργασίες,
είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής κ.ά., καθώς και η σύναψη συμβάσεων για
υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, απολύμανσης κ.ά. δεν έχει καταστεί δυνατή. Στη
συγκυρία της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης δεν μπορούν να εξασφαλιστούν τα
απαραίτητα μέσα υγιεινής (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια), προκειμένου να λειτουργούν τα
Γ.Α.Κ. με ασφάλεια για τους εργαζομένους και το κοινό. Πολλές βασικές ανάγκες
καλύπτονται, στο μέτρο του δυνατού, με προσωπικά έξοδα των συναδέλφων. Με έξοδα
επίσης του προσωπικού διεκπεραιώνονται αρμοδιότητες όπως εισαγωγή και μεταφορά
αρχείων, αναπαραγωγή υλικού, μετακίνηση, κλπ.
Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. αποτελεί πάγιο πρόβλημα
Στα προαναφερθέντα έρχεται να προστεθεί η σοβαρή υποστελέχωση μόνιμων θέσεων, που
καλύπτονται ελλιπώς με αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα πλήρους
απουσίας προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων (πληροφορικών, μηχανικών κ.ά.) που
προβλέπονται από το Νόμο 4610/2019. Να προσθέσουμε εδώ και το ζήτημα της
επικείμενης συνταξιοδότησης προσωπικού που θα οδηγήσει όχι μόνο σε περαιτέρω
συρρίκνωση, αλλά, κυρίως, και σε κλείσιμο Περιφερειακών Υπηρεσιών που έως σήμερα
λειτουργούν μόνο με έναν υπάλληλο. Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε την έλλειψη
αιρετού εκπροσώπου των Γ.Α.Κ. στο ΚΥΣΔΙΠ κατ’ αναλογία με τις Βιβλιοθήκες, που πρέπει
να ρυθμιστεί νομοθετικά.
Όλα τα παραπάνω είναι ήδη γνωστά στην ηγεσία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου από σειρά εγγράφων της Διοίκησης των Γ.Α.Κ. τα τελευταία χρόνια.
Μέχρι τώρα, οι όποιες ενέργειες του Υπουργείου απέχουν παρασάγγας από την ουσιαστική
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Θέλουμε την απάντησή σας στο παρακάτω ερώτημα:
Πότε προγραμματίζει το Υπουργείο τη νομοθετική ρύθμιση και όποιες άλλες ενέργειες
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Γ.Α.Κ.;
Επειδή τα προβλήματα έχουν σοβαρότατα επιδεινωθεί, ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί
σας, για να βρεθεί λύση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Διαβάστηκε 242 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα