Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Δείτε παρακάτω απάντηση της Υπουργού στη Βουλή για το θέμα της καθυστέρησης ελέγχου και διεκπεραίωσης των φακέλων στον ΔΟΑΤΑΠ με αποτέλεσμα να χάνονται εργασιακές ευκαιρίες από τους αιτώντες .
Η οργάνωση και λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διέπεται από τα ισχύοντα στο ν.3328/04-05-2005 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-04-2005), όπως ισχύει. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι αρμόδιος να εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ατομικά.
Όσον αφορά στον χρόνο διεκπεραίωσης ενός φακέλου, αυτός εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από
– την πληρότητα του φακέλου,
– το αν η υπό εξέταση περίπτωση αποτελεί όμοια προηγούμενης αναγνωρίσεως, οπότε και μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης,

– το αν χρήζει κρίσης ομοταγούς του Ιδρύματος απονομής ή της Σχολής και του Τμήματος φοίτησης ή κρίσης ισοτιμίας του τίτλου, καθώς και από τον χρόνο απόκρισης των αλλοδαπών Ιδρυμάτων στα ερωτήματα που τίθενται,
– τον όγκο των αιτήσεων που ανατίθενται στον αρμόδιο ειδικό εισηγητή σε συνδυασμό με
τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων που υποβοηθούν το έργο του και
– το αντικειμενικό γεγονός της υποστελέχωσης του ΔΟΑΤΑΠ γενικά και ειδικότερα της
υπηρεσίας των ειδικών εισηγητών (σήμερα υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) ειδικοί εισηγητές,
από τους 21 προβλεπόμενους).
Δεδομένων αυτών, καταβάλλεται προσπάθεια να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν σε προκηρύξεις θέσεων, προθεσμίες υποτροφιών και διορισμούς.
Όσον αφορά στην άμεση επίλυση των προβλημάτων δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ώστε να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των ειδικών εισηγητών θα αυξηθεί με τον αναμενόμενο διορισμό πέντε (5)
νέων ειδικών εισηγητών (προκήρυξη 3963/2019 της 20ης -2-2019 – ολοκλήρωση
διαδικασίας επιλογής 12-7-2019 – αναμένεται απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών).
Επίσης, έχει ήδη υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, από την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΤΑΠ, με μηδενικό χρηματικό κόστος, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-doatap για την υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγνώρισης.
Η πλατφόρμα έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 20 Μαΐου 2019 και εκτιμάται ότι θα υπάρξει
σημαντική βελτίωση στους χρόνους απόκρισης του Οργανισμού. Μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών που απέκτησε από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να παραλάβει ηλεκτρονικά την πράξη αναγνώρισης, με τη δυνατότητα ταυτόχρονα να παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας την πορεία της αίτησής του, αλλά και να λαμβάνει ανατροφοδότηση μέσω email σε κρίσιμα σημεία που χρειάζονται επιπλέον δικές του ενέργειες.
Ως εκ τούτου, αυτό θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, όπως:
Την αποσυμφόρηση της υπηρεσίας υποδοχής κοινού και παραλαβής αιτήσεων του οργανισμού, η οποία μέχρι τώρα δεχόταν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά χιλιάδες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών κάθε έτος.
Την απλούστευση της διαδικασίας αίτησης αναγνώρισης για τους αιτούντες, οι οποίοι μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω διαδικτύου, χωρίς τον επιπλέον φόρτο και κόστος της ταχυδρομικής αποστολής ή της κατ’ ιδίαν κατάθεσης αίτησης στα γραφεία του οργανισμού.
Την ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας, καθώς οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα σε όλη τη διάρκεια των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας αναγνώρισης να παρακολουθούν μέσω του συστήματος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους, καθώς και για τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή πρόσθετες πληροφορίες που χρειάζεται να παρέχουν στον οργανισμό, μέσω αυτοματοποιημένης αποστολής e-mail, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη προφορικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
Τη δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και επεξεργασίας των αιτήσεων από τους υπαλλήλους του οργανισμού, ανάλογα με τον/τους ρόλο/ους που τους έχουν ανατεθεί και τους περιορισμούς που έχει ο κάθε ρόλος.
Την αυτοματοποιημένη δρομολόγηση των αιτήσεων μεταξύ ρόλων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τη ροή εργασιών του οργανισμού, ώστε να αποφεύγονται λάθη δρομολόγησης ή σπατάλη χρόνου κατά τη ροή των βημάτων της διαδικασίας αναγνώρισης.
Την αποφυγή διακίνησης μεγάλου όγκου φακέλων μεταξύ γραφείων και υπαλλήλων, λόγω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και δρομολόγησης των αιτήσεων, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση των χρονοκαθυστερήσεων που οφείλονταν σε αυτή.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς συμβούλους, που είναι εξωτερικοί
συνεργάτες του οργανισμού, καθώς και στα μέλη των επιτροπών που είναι απομακρυσμένα χωροταξικά και μέχρι τώρα συνεδρίαζαν με φυσική παρουσία, να έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις που χειρίζονται σε χρόνο και χώρο της επιλογής τους, μειώνοντας περαιτέρω τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης.
Επισημαίνεται ότι στο σύστημα έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες, όπως η αναζήτηση αίτησης και η συσχέτιση με παλιές πράξεις αναγνώρισης, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης πολλών όμοιων αιτήσεων που φτάνουν στον οργανισμό και αφορούν ίδια πανεπιστημιακά τμήματα ή ιδρύματα.
Τέλος, υπάρχει απευθείας σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πρωτοκόλλου του οργανισμού, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία σύνδεσης εγγράφων με αιτήσεις.
 


Ψηφίσματα που κατέθεσα στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Κάθε σύνεδρος μπορεί να καταθέσει στο συνέδριο ψήφισμα για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα. Τα ψηφίσματα αυτά αριθμούνται και συζητούνται από την επιτροπή.
Είχα την τιμή να προεδρεύσω στην επιτροπή αυτή.
Τα θέματα που ανέδειξα στις δύο τοποθετήσεις μου στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θεώρησα χρέος μου να τα καταθέσω ως ψηφίσματα.
Σας παραθέτω τα ψηφίσματα που πρότεινα και συγκέντρωσαν την ομοφωνία των συνδικαλιστικών παρατάξεων στην επιτροπή:
19ο ψήφισμα

1.                Να καταργηθεί η υπ’ αριθμ. 96754/Δ2/21 Ιουνίου 2019 υπουργική απόφαση με θέμα:
«Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.»
Που συνδέει τα μόρια δυσμενών συνθηκών των σχολικών μονάδων με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος ομάδος προσανατολισμού Γ Λυκείου στα ΓΕΛ.
Και τούτο διότι επιχειρείται με έμμεσο τρόπο η κατάργηση των περιφερειακών και όχι μόνον σχολικών μονάδων.
2.                Να καταργηθεί το υπ’ αριθμ. Φ1/102163/Δ2/25-6-2019 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα
«Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια»
Μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα εξής:
Επίσης, σύμφωνα με το κεφ. Δ της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005): «Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.».
Δηλαδή περιορίζεται η επιλογή του μαθητή ομάδας προσανατολισμού λόγω μετεγγραφής.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
46ο ψήφισμα
1.          Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 53476/ΓΔ4/4 Απριλίου 2017 (ΦΕΚ 1171 τεύχος Β) με θέμα: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων.
Με την εγκύκλιο αυτή (όχι υπουργική απόφαση) το υπουργείο παιδείας προσδιορίζει το πλήθος των τμημάτων της β΄ ξένης γλώσσας.
Επί παραδείγματι: Εάν μία τάξη του γυμνασίου έχει τέσσερα τμήματα γενικής παιδείας τότε τα τμήματα της β΄ ξένης γλώσσας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα τέσσερα. Μπορεί δηλαδή να έχουμε τρία τμήματα γερμανικών και υποχρεωτικό ένα τμήμα γαλλικών ανεξαιρέτως εάν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 27. Η περίφημη εγκύκλιος δεν δίνει τη δυνατότητα να σπάσει το τμήμα των γαλλικών ενώ υπάρχει πλεονάζων προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει το διδακτικό του ωράριο.
 
2.          Κατάργηση της υποχρεωτικής μετακίνησης των εκπαιδευτικών της βθμιας εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ.
Επί υπουργίας Φίλη δημοσιοποιήθηκε το παρόν έγγραφο (Αρ.Πρωτ.163352/04-10-2016/ΥΠΠΕΘ):
Όπου ανέφερε:
«…
σας κάνουμε γνωστό ότι η διάθεση, ολική ή μερική, των εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αίτηση προτίμησης.»
 
Τα ΙΕΚ είναι γνωστό ότι αποτελούν μεταδευτεροβάθμια δομή εκπαίδευσης.
Τα ΙΕΚ ξεκινούν τα μαθήματά τους τον Οκτώβριο όταν ήδη:
     I.        οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους 
   II.        οι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες κάποιοι εξ αυτών σε περισσότερα από δύο σχολεία 
III.        τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων έχουν διευθετηθεί.
 
Και ως «δώρο» έρχεται στον εκπαιδευτικό που δε συμπληρώνει το ωράριό του η υποχρεωτική μετακίνηση στα ΔΙΕΚ σε μαθήματα όπου η ύλη είναι άγνωστη για αυτόν, σημειώσεις δεν υπάρχουν και όπου καλείται να διδάξει το απόγευμα σε αυτά, ενώ το πρωί εργάζεται σε σχολικές μονάδες της βθμιας εκπαίδευσης.
Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το ωράριο του εκπαιδευτικού την ημέρα που εργάζεται το πρωί να μην εργάζεται και το απόγευμα δεν μπορεί να διευθετηθεί τούτη τη χρονική στιγμή, μολονότι το έγγραφο με Αρ.Πρωτ.210374/Ε2/22-12-2015/ΥΠΠΕΘ μεταξύ άλλων αναφέρει:
«…
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ.»
Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού, εντός του Οκτωβρίου, για να μην εργάζεται την ίδια μέρα πρωί και απόγευμα όταν ο εκπαιδευτικός αυτός εργάζεται σε σχολεία στα οποία εμπλέκονται αρκετοί συνάδελφοι που και αυτοί διατίθενται και σε άλλες σχολικές μονάδες.
            Είναι γνωστό επίσης ότι εάν «χαθούν» ώρες στα ΔΙΕΚ για οποιαδήποτε λόγο οι ώρες αυτές πρέπει να αναπληρωθούν ακόμη και σε αργίες ή και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους από τους εκπαιδευτικούς που έχουμε διαθέσει μολονότι ανήκουν στη βθμια εκπαίδευση και για αυτούς υπάρχει αργία.
 
3.          Αύξηση της αντιμισθίας ανά τετράδιο στη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών εξετάσεων
Θεωρώ απαράδεκτο οι βαθμολογητές των γραπτών των Πανελλαδικών εξετάσεων που εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπό απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, υπό χρονική πίεση για να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση να αμείβονται με το εξευτελιστικό ποσό των 2euroκαι 10 λεπτών.
 
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
47ο ψήφισμα
Κατάργηση της παραγράφου γ του άρθρου 31 του Ν 3848/2010 όπου αναφέρει και τα εξής:
«Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται»
Η παράγραφος αυτή δημιουργεί προβλήματα στα μόρια που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός, θα έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί και ζητούμε την αναλογικότητα των μορίων που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός δηλαδή ανάλογα τις ημέρες που υπηρετεί σε μία σχολική μονάδα να λαμβάνει αναλογικά και τα μόρια δυσμενών συνθηκών της σχολικής αυτής μονάδας, ούτως ώστε κανένας να μη θεωρεί ότι ευνοείται στα μόρια δυσμενών συνθηκών που λαμβάνει.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από:
Τη συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ και τη συνδικαλιστική παράταξη ΠΕΚ.
Λευκό ψήφισαν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις: ΣΥΝΕΚ, ΑΣΕ και Παρεμβάσεις.
 
48ο ψήφισμα
1.                Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Φ12/134644/Δ4/21-08-2017 υπουργικής απόφασης:
«Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).»
 
2.                Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 18533/Δ4 (1)/14 Φεβρουαρίου 2018 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.»
όπου αναφέρεται στους μη παρακολουθούντες μαθητές των ΕΠΑΛ.
Αναφέρει τα εξής:
Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη
α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και
β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
syntaxiΔιευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και οδηγίες για την εφαρμογή του παρέχει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Συγκεκριμένα:
Α. Συντάξεις που υπάγονται στο ανώτατο όριο
1. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μίας συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και τις 31.12.2016.
2. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μίας συντάξεις του ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και που επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

3. Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μικτή μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις (π.χ. επίδομα τέκνων, προσωπική διαφορά των άρθρων 6 και 94 του ν. 4387/2016).
4. Τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν καθοριστεί, πριν από την εφαρμογή του ν. 4623/2019.
Β. Ποσό ανωτάτου ορίου μηνιαίας κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων
Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το ανώτατο όριο, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανέρχεται σε 4.608 ευρώ (= 12 * 384).
Γ. Έναρξη εφαρμογής του ανωτάτου ορίου
Το ανώτατο όριο σύνταξης, προκειμένου για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις αυτές, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους.
Για όσους ελάμβαναν σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016 και των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, το ανώτατο όριο της κοινοποιούμενης διάταξης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ήτοι την 1.1.2019, καθότι για το προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή, μέχρι τις 31.12.2018, είχε εφαρμογή το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 που έθετε συγκεκριμένο πολύ μικρότερο ανώτατο όριο σύνταξης ανάλογα με το αν ελάμβανε ο συνταξιούχος μία ή περισσότερες συντάξεις.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το υπερβάλλον του ανωτάτου ορίου καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας σύνταξης/συντάξεων αναζητείται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθέν και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με παρακράτηση του 20% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού.
Δ. Κρατήσεις επί του νέου ανωτάτου ορίου και παραδείγματα περιορισμού σύνταξης στο νέο ανώτατο όριο
Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608,00 ευρώ, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ – όπου αυτή επιβάλλεται – και η οποία ΕΑΣ αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του αρθ. 44 του ν. 3986/2011, καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Δηλαδή: 4.608 * 14% = 645,12 ευρώ.
Στη συνέχεια, στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης, μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ, παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, ύψους 6% (άρθ. 44 του ν. 4387/2016).
Δηλαδή: 4.608 – 645,12 = 3.962,88 ευρώ.
3.962,88 * 6% = 237,77 ευρώ.
Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 ευρώ.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που με βάση διατάξεις νόμων έχουν εξαιρεθεί από την ΕΑΣ, η εξαίρεση εξακολουθεί υφιστάμενη και επί του νέου ανωτάτου ορίου σύνταξης. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον υφίσταται εξαίρεση από την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του ανωτάτου ορίου σύνταξης ή συντάξεων, το καθαρό ποσό που καταβάλλεται στο συνταξιούχο προκύπτει, μετά τον υπολογισμό των νόμιμων κρατήσεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Έτσι, σε περίπτωση αυξομείωσης του ύψους των νομίμων κρατήσεων, μεταβάλλεται και το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό.
Ακολουθούν παραδείγματα, βάσει του τρέχοντος συστήματος κρατήσεων:
Παράδειγμα 1:
α. Συνταξιούχος, μετά την 12.05.2016, λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ακαθάριστο ανώτατο όριο των 4.608 ευρώ. Συνεπώς, ο συνταξιούχος θα λάβει ακαθάριστο μηνιαίο ποσό σύνταξης που ανέρχεται σε 4.608 ευρώ. Το καθαρό προ φόρου ποσό της καταβληθείσας σύνταξής του ανέρχεται στο ποσό των 3.725,11 ευρώ.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 120 του ν. 4623/2019, στην περίπτωση που καταβάλλεται στο συνταξιούχο το ποσό των 5.984 ευρώ, το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και οι επιπλέον διαφορές αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης (3.725,11 * 20% = 745,02 ευρώ) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.
β. Το ίδιο ως άνω ισχύει και στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική, 5.300 ευρώ ανταποδοτική και 300 ευρώ προσαύξηση του άρθ.30 του ν. 4387/2016).
Παράδειγμα 2:
Συνταξιούχος, πριν από τις 12.5.2016, λαμβάνει καθαρό προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης, ύψους 3.000 ευρώ. Το ακαθάριστο ποσό της επανυπολογισθείσας σύνταξής του από 1.1.2019 ανέρχεται σε 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική).
Επ’ αυτού έχουν εφαρμοστεί οι παρακάτω κρατήσεις:
14% για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (5.984 * 14%=5.146,24 ευρώ) και στο εναπομείναν ποσό 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (5.146,24 *6%= 4.837,47 ευρώ).
Η προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 1.837,47 ευρώ (4.837,47 – 3.000), η οποία καταβάλλεται ετησίως κατά το ένα πέμπτο σταδιακά και ισόποσα από 1.1.2019 (άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το 2019, ο συνταξιούχος λαμβάνει καθαρό προ φόρου μηνιαίο ποσό σύνταξης, ύψους 3.367,49 ευρώ (3.000 + 1/5 * 1.837,47).
Το ποσό αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο συνταξιούχο καθόλο το έτος 2019, γιατί είναι μικρότερο του 3.725,11 ευρώ.
Για το 2020, ο εν λόγω συνταξιούχος, επειδή το ποσό της σύνταξης με την προσωπική διαφορά υπερβαίνει το ανώτατο όριο (3.000 + 2/5 * 1837,47 = 3.734,94 ευρώ), θα λάβει 3.725,11 ευρώ.
Παράδειγμα 3:
Στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, αυτές αθροίζονται, γίνονται οι κατά νόμο κρατήσεις και, όποιο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, περικόπτεται.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
 
 
Ο Γαβρόγλου είχε ψηφίσει ειδική ρύθμιση για τους πρώην περιφερειακούς Δντές.Τους αποσπούσε στα πανεπιστήμια για 5 έτη Αφού,ο Γαβρόγλου,αύξησε τους μισθούς των περιφερειακών Δντών κατά 30% σε περίοδο κρίσης…
Αφού τους επέλεξε το 2015 με κομματικά κριτήρια και ΜΟΝΟ

Στη συνέχεια,αφού δεν επανεπιλέχτηκαν,φρόντισε με νόμο,που ψήφισε το 19, να τους αποσπάσει στα πανεπιστήμια με 5ετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 5 χρόνια.

Δυο μέρες,μάλιστα,πριν τις εκλογές υπέγραψε απόφαση με την οποία τους έδινε και επίδομα 300 ευρώ τον μήνα…
Όλα αυτά τα "αριστερά" καταργήθηκαν ΤΩΡΑ και η "αξιοκρατική" απόσπασή τους στα πανεπιστήμια διακόπηκε…


Δημήτρης Μπράτης
 
Στη σκιά εξώδικων δηλώσεων διεξάγονται αύριο, Τετάρτη, οι πρυτανικές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δύο υποψήφιους πρυτάνεις και εννέα υποψήφιους αντιπρυτάνεις. Τελευταία εξέλιξη είναι η κατάθεση εξώδικης δήλωσης του πρώην πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητή του π. ΤΕΙ και απορριφθέντα υποψήφιο για τη θέση της Πρυτανείας, Στέργιο Γκανάτσιο, ο οποίος χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως «παράνομη». Αναλυτικότερα, στην εξώδικη δήλωση μετά διαμαρτυρίας, ενστάσεως και επιφυλάξεως, ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, που έστειλε ο κ. Γκανάτσιος προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, υπουργό Νίκη Κεραμέως και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλιδάκη, ζητά από τον Πρύτανη να προχωρήσει στην αναβολή των επικείμενων εκλογών με την ανάκληση της σχετικής προκήρυξης. Παρόλα αυτά, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, τόσο η πρυτανεία του ιδρύματος όσο και η εφορευτική επιτροπή κινούν κανονικά τις διαδικασίες των εκλογών, στην οποία ψηφίζουν 370 καθηγητές.

«Ο κ. Γκανάτσιος, στην ουσία, ζητάει την αναβολή των εκλογών . Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ότι νομίζει, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να προχωρήσουν κανονικά. Εγώ τηρώ τη νόμιμη διαδικασία. Προκήρυξα τις εκλογές έγκαιρα, όρισα εφορευτική επιτροπή και η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Εγώ ακολούθησα όλα τα απαραίτητα βήματα που έπρεπε, ενώ και η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει τις εκλογές, αφού το εξώδικο δεν αποτελεί κάποια δικαστική παρέμβαση», τόνισε χαρακτηριστικά στο «e-ptolemeos.gr», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Τουρλιδάκης, προσθέτοντας πως είναι λυπηρό όπως εξελίσσεται η διαδικασία, αφού όντως θα μπορούσαν οι δύο απορριφθέντες υποψήφιοι να είναι υποψήφιοι αλλά το νομικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Θυμίζουμε ότι δύο πρόσωπα είναι τελικά υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη: ο Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Γεώργιος Μαρνέλλος. Για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η εφορευτική επιτροπή ανακήρυξε υποψήφιους τους κ.κ.: • Γαργαλιάνο Σταμάτιο του Πέτρου • Ζιώγα Ιωάννη του Χρήστου • Ηλιάδου Σοφία του Σταύρου • Ιορδανίδη Γεώργιο του Δημητρίου • Μαρόπουλο Στέργιο του Νικολάου • Μητλιάγκα Παρασκευή του Γεωργίου • Σαριαννίδη Νικόλαο του Σάββα • Σπύρτου Άννα του Δημητρίου • Χαριτούδη Γεωργία του Αποστόλου. Οι εκλογές θα γίνουν 21-8-2019, ημέρα Τετάρτη και τυχόν επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν 22-8-2019, ημέρα Πέμπτη, με μία κάλπη στο χώρο του μεγ. Αμφ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ. Καραμανλή & Λυγερής) από τις 8.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.».
Θεοδουλίδης: «Στόχος η ισχυροποίηση του Πανεπιστημίου»
Ο υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, μιλώντας στο «e-ptolemeos.gr», απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής των συναδέλφων του στη διαδικασία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Οι αυριανές πρυτανικές εκλογές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το διευρυμένο, μεγάλο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που προήλθε από τη συγχώνευση των δύο ανώτατων ιδρυμάτων της περιφέρειάς μας. Μετά από μια μακρά και κατά διαστήματα, ταραχώδη προεκλογική περίοδο, καλείται το εκλογικό σώμα να εκφραστεί και να αποφασίσει για την επόμενη διοίκηση, Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις. Όποια και αν είναι αυτή, ευελπιστώ ότι θα δουλέψει σκληρά με τη βοήθεια όλου του ανθρώπινου δυναμικού, για την ισχυροποίηση όλου του Πανεπιστημίου στον ακαδημαϊκό χάρτη, ώστε αυτό να παίξει τον πολλαπλό του ρόλο, τον εκπαιδευτικό, τον ερευνητικό, τον πολιτιστικό και κυρίως τον αναπτυξιακό».
Μαρνέλλος: «Μια νέα ελπιδοφόρα εποχή ξεκινάει για το Πανεπιστήμιο»
Ο έτερος υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη, Γιώργος Μαρνέλλος, στη δήλωσή του στο «e-ptolemeos.gr», τόνισε πως: «Σήμερα μια νέα ελπιδοφόρα εποχή, ξεκινάει για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Συναισθανόμενος την μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω απέναντι στους συναδέλφους και στους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καλώ τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όλοι μαζί ενωμένοι, να εργαστούμε συστηματικά, για ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε».
 
Λυτρωτική η επόμενη εβδομάδα για πάνω από 95.000 υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2019. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα 26-30/8 θα βγουν οι βάσεις εισαγωγής των σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας.
Πτωτικές οι βάσεις 

 
Σύμφωνα με όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ θα παρουσιάσουν πτώση λόγω των χαμηλών επιδόσεων των υποψηφίων και της σημαντικής μείωσης των αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα.
Η πτώση θα επηρεάσει και τις περιζήτητες σχολές, οι οποίες μέχρι σήμερα διατηρούσαν ψηλά τον πήχη των μορίων.

 

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανακοίνωση για την έναρξη νέων ειδικοτήτων και ειδικότερα για το εξάμηνο 2019 Β στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ).
Οι ειδικότητες που θα μπορούν να καταρτιστούν οι σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ καθορίστηκαν μετά και από τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Δημοσίων ΙΕΚ της χώρας.

Η πλατφόρμα στην οποία θα κατατεθούν οι αιτήσεις για εγγραφή δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία ωστόσο, αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 και να κλείσει τη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019.
Δείτε εδώ όλες τις  ειδικότητες

 
Νέες αποσπάσεις θα έχουμε στις 21/8 σε γενικές γραμματείες, γενικά αρχεία του κράτους κλπ. επίσης άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και εκπαιδευτικές άδειες.

 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης Αυγούστου 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ Γ΄
1. Αποσπάσεις (ανανεώσεις, νέες, ανακλήσεις) εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Παράταση απόσπασης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α΄
1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
2. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου μονίμων υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
3. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
4. Άδεια άνευ αποδοχών μόνιμης υπαλλήλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’
1. Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου μονίμων υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Άδειες άνευ αποδοχών μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μόνιμης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.


 Του Αιρετού στο ΚΥΣΔΙΠ Β. Σκοπελίτη


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής ΠολιτικήςTo ΙΕΠ ανακοίνωσε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ σε θέματα μαθητείας. Οι αιτήσεις ξεκινούν 26/8 και θα διαρκέσουν ως 13/9.

Δείτε αναλυτικά

 

Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ:

Πρόσκληση για Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας
Αιτήσεις από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 15:00.
Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ και ΔΙΕΚ Γ΄ Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».
Αίτηση συμμετοχής Σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΙΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
από την Δευτέρα 26/08/2019 έως και την Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 15:00 ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία (οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης).

 
Αλλαγές στον σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνηση για τον τρόπο εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης έχουν έρθει μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών. Αν και ο σχεδιασμός του πρώην υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου προέβλεπε το μέτρο να εφαρμοστεί την μεθεπόμενη χρονιά για μόλις 27 Δήμους -με τους υπόλοιπους να έχουν ήδη ενταχθεί, ή να εντάσσονται στον σχεδιασμό την ερχόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή την περίοδο 2019-2020- τελικά, επικαλούμενοι «μερικές ή ολικές» ελλείψεις στις υποδομές, είναι 13 οι Δήμοι που παίρνουν «παράταση» κατά ένα έτος, συμπληρώνοντας μια λίστα 40 Δήμων οι οποίοι θα είναι και οι τελευταίοι στους οποίους θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι αρχικά ήταν 59 οι Δήμοι που δήλωναν αδυναμία εφαρμογής του μέτρου από την ερχόμενη χρονιά. Στο τέλος όμως, έπειτα από επίμονες προσπάθειες των υπηρεσιών του υπουργείου και των αρμόδιων διευθύνσεων αλλά και των δήμων, όποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν για τις περιπτώσεις 39 Δήμων.

Η λίστα των 13 Δήμων που πήραν παράταση :


Η λίστα με το σύνολο των 40 Δήμων που το μέτρο θα εφαρμοστεί από την σχολική χρονιά 2020-2021 :

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ ΕΔΩ
 
Του BurakTuygan
Η πόλη Han Şeyhun, που είναι από τις πιο σημαντικές από πλευράς στρατηγικής αξίας στη Συρία, από σήμερα πέρασε στον έλεγχο του εθνικού στρατού της Συρίας. Στη ΒΔ Συρία, στην περιφέρεια Ιντλίμπ, όπου η Τουρκία εξασφαλίζει στους τζιχαντιστές όπλα, πυρομαχικά, εκπαίδευση και διοικητική μέριμνα, οι άνθρωποι δίνουν μάχη με τη ζωή.
Μετά τις χθεσινοβραδυνές εξελίξεις, το υπ’ αριθμόν 9 Παρατηρητήριο-Στρατόπεδο της περιοχής Murek, που είναι ένα από τα 12 Παρατηρητήρια που διατηρεί η Τουρκία στην περιοχή του Ιντλίμπ, έχει περικυκλωθεί από τις δυνάμεις του στρατού της Συρίας πανταχόθεν.
Παραμένει ερωτηματικό για το ποια θα είναι η τύχη δεκάδων στρατιωτών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Δεν είναι δε ακόμα γνωστό αν θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Παρατηρητήριο αυτό, που λειτουργεί με βάση συμφωνία με τους Ρώσους ή αν θα εκκενωθεί αμέσως.
Όμως ο αεροπορικός βομβαρδισμός που δέχτηκε από ρωσικά αεροσκάφη η φάλαγγα 50 στρατιωτικών οχημάτων και αρμάτων που έστειλε στην περιοχή η Τουρκία ως υποστήριξη, δείχνει σε τι κίνδυνο είναι εκτεθειμένοι οι Τούρκοι στρατιώτες.
Στη φάλαγγα την πορεία της οποίας σταμάτησαν οι Ρώσοι, αποτελείται από 50 τεθωρακισμένα οχήματα και τουλάχιστον πέντε άρματα.
Η κατάρρευση πριν δύο εβδομάδες της συμφωνίας κατάπαυσης τους πυρός που συνομολογήθηκε μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν, άνοιξε το δρόμο στους ρωσικούς σφοδρούς βομβαρδισμούς και στην προέλαση των δυνάμεων του στρατού της Συρίας, που έφθασαν στην κατάληψη της πόλεως Han Şeyhun.
Παρότι η Τουρκία μετέφερε στην πόλη αυτή ομάδες τζιχαντιστών που είχε η ίδια εκπαιδεύσει, παρότι είχαν σπεύσει για ενίσχυση της πόλης ομάδες της Ceyş el İzzeκαι HeyetTahrir Şam (HTŞ)*, παρακλάδι της Αλ Κάιντα, που είχαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη, δεν μπόρεσαν όλοι αυτοί να σταματήσουν την προέλαση του συριακού στρατού, με αποτέλεσμα η Han Şeyhun να πέσει σήμερα στα χέρια της Δαμασκού. Τοπικές πηγές αναφέρουν ότι ομάδες τζιχαντιστών και ομάδες ενόπλων που υποστηρίζονται από την Τουρκία, υποχώρησαν προς βοράν και προσπαθούν να αναχαιτίσουν την προέλαση του συριακού στρατού.
Η Han Şeyhun, που βρίσκεται επί του αυτοκινητοδρόμου M-5, που ενώνει τη Δαμασκό και το Χαλέπι, δέχτηκε το 2107 επίθεση με χημικά όπλα.
Η Ρωσία στο παρελθόν προειδοποίησε και ζήτησε από την Τουρκία να πάψει να υποστηρίζει τις ομάδες των τζιχαντιστών και να κρατήσει την υπόσχεσή της, προχωρώντας στον αφοπλισμό τους με βάση τη συμφωνία που είχε υπογράψει.
Όμως η Τουρκία, αντί να αφοπλίσει, συμφώνησε με την HTŞ, που διαθέτει 40 χιλιάδες ενόπλους, και προχώρησε στην ενίσχυσή της με άλλες ομάδες ενόπλων.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πώς θα προχωρήσει η πολιτική της Τουρκίας στη Συρία και εάν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν, που έχει αναπτύξει σχέση με τον Β. Πούτιν, καθίσει στο τραπέζι μαζί του και συζητήσουν το θέμα της προέλασης του στρατού της Συρίας στην περιφέρεια Ιντλίμπ.
Ο ρωσικός και ο ρωσικός στρατός, που τονίζει επανειλημμένα ότι αν δεν τεθεί υπό τον έλεγχό τους η περιοχή, που έχει μετατραπεί σε βάση των ομάδων των τζιχαντιστών, δεν θα σταματήσουν οι εναντίον τους επιθέσεις, δίνουν μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουν αν δεν εκκαθαρίσουν πλήρως την περιοχή από τις ομάδες των τζιχαντιστών.
Η Ρωσία, είχε σταματήσει επί δύο μήνες τη βοήθεια που παρείχε στη Συρία, με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, περιμένοντας την κατάληξη των συνομιλιών Τουρκίας-ΗΠΑ για την Ιεράπολη/Μένπετζ και τους S-400. Αφού πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στους S-400, τώρα η Ρωσία δίνει ένα ηχηρό μήνυμα από το Ιντλίμπ στην Τουρκία, για να παρεμποδίσει τη δημιουργία Ζώνης Ασφαλείας στη Β. Συρία.
Η κατάσταση αυτή θα αποτελέσει ένα είδος τεστ της σχέσης Ερντογάν-Πούτιν. Αν συνεχιστεί η προέλαση τους υριακού στρατού, αυτό θα σημαίνει ότι οι δύο ηγέτες έκοψαν τις μεταξύ τους γέφυρες.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 100 χιλιάδες ένοπλοι σε όλη την περιφέρεια Ιντλίμπ, που ανήκουν στις ομάδες HTŞ, Ceyzel İzzeκαι στον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, που υποστηρίζεται από την Τουρκία. Η HTŞ που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Ιντλίμπ, συμφώνησε πριν λίγες ημέρες και επέτρεψε στα ομάδες που εκπαίδευσε η Τουρκία να περάσουν από τις περιοχές της και να μεταβούν στο μέτωπο.
Όμως οι ομάδες που εκπαίδευσε η Τουρκία, που δεν είχαν πολεμική εμπειρία και όπου συμμετείχαν είχαν την υποστήριξη από αέρος και εδάφους της Τουρκίας, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματικές στις μάχες.
Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν συμμετάσχει στην επιχείρηση Ασπίδα του Ευφράτη, το 2016, και Κλάδος Ελαίας, το 2018, στις οποίες οι κύριες μάχιμες δυνάμεις ήταν του τουρκικού στρατού.
 
*Η οργάνωση αυτή έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ
 
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα ahvalnews και μεταφράστηκε από τον Σάββα Καλεντερίδη
 
rsz Κεραμέως Κυμπουρόπουλος
Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, είχε σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.
Στη συνάντηση εξετάσθηκαν εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απρόσκοπτη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε ως μαθητές, είτε ως εκπαιδευτικοί.

Ειδική μνεία έγινε στην ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην προσθήκη στο ωρολόγιο πρόγραμμα νέων εκπαιδευτικών θεματικών που θα δίνουν βάση στην εμπέδωση του σεβασμού προς τον άλλο και στην αλληλεπίδραση με άτομα με αναπηρία.
Ακόμη, συζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας μονίμων διορισμών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και ειδικού βοηθητικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών, ώστε εκπαιδευτικοί με αναπηρία να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα σε σχολεία και τριτοβάθμια ιδρύματα.
 

19ο Συνέδριο ΟΛΜΕ
2η Τοποθέτηση Παπαχρήστου Δ. Βασιλείου
Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019
 
Καλημέρα και καλό Μήνα
Τον Μάρτιο του 2019 το υπουργείο παιδείας στον επίσημο ιστότοπό του, ανακοίνωσε τις προθέσεις του, για τις αλλαγές τού προγράμματος μαθημάτων της γ λυκείου.
Αυτό σημαίνει πώς το υπουργείο παιδείας γνώριζε τι επρόκειτο να πράξει και είχε σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθούσε.
Στο σκοτάδι της ενημέρωσης επί των πρακτέων, αναφορικά με τα της Γ λυκείου, του υπουργείου παιδείας παρέμειναν οι συνάδελφοι, τα υπηρεσιακά συμβούλια, οι γονείς, οι μαθητές και συνολικά η κοινωνία.

Και αντ αυτής της ενημέρωσης έχουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου στη βουλή την Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, όπου ψηφίζεται και γίνεται νόμος την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ψηφισθέντος νόμου (Ν.4610/2019) καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του Ν 4186/2013 που αναφέρονται στα ωρολόγια προγράμματα των δύο τάξεων της Α και Β Γενικού Λυκείου.
Και έτσι λοιπόν από 24 Απριλίου 2019, δεν υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα για την Γ λυκείου.
Την 21η Μαΐου 2019 ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 77568/Δ2 υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζεται το πρόγραμμα μαθημάτων της Γ Λυκείου για το νέο σχολικό έτος.
Και παρατηρούμε ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας οι ώρες των ξένων γλωσσών μηδενίζονται. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών γίνεται προαιρετική, ένα μάθημα επιλογής όπως και το μάθημα των λατινικών και του σχεδίου.
 
Δηλαδή με την λογική του υπουργείου παιδείας θεωρείται εκ των προτέρων ότι οι μαθητές της Γ Λυκείου είναι γνώστες της ξένης γλώσσας και για το λόγο αυτό δε χρειάζεται η διδασκαλία ξένης γλώσσας πλέον στη Γ Λυκείου.
Και εάν υποτεθεί ότι αυτό συμβαίνει, που δεν συμβαίνει, είναι όμως αυτό το ζητούμενο;
Ή η ύπαρξη ωρών της ξένης γλώσσας στον κορμό των μαθημάτων Γενικής Παιδείας βοηθά στο να συντηρήσουν οι μαθητές τις γνώσεις της ξένης γλώσσας, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς και στην γ θμια εκπαίδευση;
Είναι γνωστό ότι όλες οι σχολές της γθμιας εκπαίδευσης απαιτούν γνώση ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των σπουδών σε αυτές και
επίσης υπάρχουν τμήματα, είκοσι στον αριθμό, όπου για να εισαχθεί κάποιος σε αυτά απαιτείται η εξέταση ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Με βάση το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου έχουμε το εξής δεδομένο:
Στα ΓΕΛ των μεγάλων πόλεων υπηρετούν με οργανική δύο συνάδελφοι ειδικότητας ΠΕ06. Με το νέο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ Λυκείου ο ένας εκ των δύο πλεονάζει εξ ολοκλήρου.
Πώς άραγε θα διαχειριστεί το υπουργείο παιδείας το προσωπικό του κλάδου αυτού που πλεονάζει;
 
Ακόμη δε γνωρίζουμε τα προγράμματα μαθημάτων Α και Β Γενικών Λυκείων.
Πότε σκοπεύει να ενημερώσει το υπουργείο τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την ελληνική κοινωνία επ’ αυτών;
Αποφασίζει το υπουργείο το τι θα πράξει, αλλά τις αποφάσεις τους τις κρατά στα συρτάρια και τις δημοσιοποιεί κατά το δοκούν.
Με τον νόμο, 4610/2019, καταργήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β και Γ ΓΕΛ και αναμένουμε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα πότε θα ανακοινωθεί άραγε;
Το γνωρίζουν άραγε και οι παροικούντες στο υπουργείο;
Με την ανακοίνωση του νόμου , 4610/2019, οι μαθητές, οι γονείς βρίσκονται σε αναστάτωση και η κοινωνία σε αναστάτωση.
Η λογική του υπουργείου γενικά είναι: Δεν μας ενδιαφέρει Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό ζούμε τακτικότατα Και τα  υπηρεσιακά συμβούλια να συνεδριάζουν μέσα στις αργίες πάντοτε γιατί γιατί;
 
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω έχει να κάνει με τα τμήματα ένταξης που λειτουργούν και έχουν πλαισιωθεί από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Μακάρι και την καινούργια χρονιά να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψής τους για να στηρίξουν τους μαθητές, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία συνολικά.
Όμως υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα.
Δεν υπάρχει σαφές ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σταθούν οι συνάδελφοι εντός των τμημάτων ένταξης και των τμημάτων της παράλληλης στήριξης, δηλαδή μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι αρμοδιότητες των συναδέλφων στο εκπαιδευτικό - αξιολογικό κομμάτι.
Άρα ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να απασχολήσουν το πρόσωπο που θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη του υπουργείου παιδείας είναι και η δημιουργία σαφούς, ουσιαστικού, καίριου νομοθετικού πλαισίου που θα αναδεικνύει το πώς θα κινούνται οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη στο εκπαιδευτικό και αξιολογικό κομμάτι.
 
Είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα υπηρεσιακά συμβούλια μέχρι και την προκήρυξη των εθνικών εκλογών έχουν κάνει μια προεργασία που βεβαίως έχει σταματήσει διότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν υπέβαλε αίτημα προς το ΣτΕ ούτως ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι υπηρεσιακές μεταβολές.
Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με την μη υποβολή αίτησης προς το ΣτΕ εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας είναι και το εξής:
Τα οργανικά κενά που έχουν ανακοινωθεί καθώς και οι υπεραριθμίες δε γνωρίζουμε εάν θα υφίστανται με την έναρξη των υπηρεσιακών μεταβολών μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών αφού θα έχουν μεσολαβήσει γεγονότα (ολοκλήρωση α και β φάση εγγραφών, ολοκλήρωση των εξετάσεων των μεταξεταστέων) που πιθανότατα να μεταβάλουν τον αριθμό των τμημάτων ανά σχολική μονάδα και ανά ειδικότητα.
Και δυστυχώς τα υπηρεσιακά συμβούλια να κατηγορηθούν ότι από κοινού συμμετείχαμε στη δημιουργία εικονικών υπεραριθμιών και οργανικών κενών για να ευνοήσουμε συναδέλφους.
 
Επομένως θεωρώ ότι τα θέματα:
     I.        της ξένης γλώσσας στη Γ λυκείου Γενικών Λυκείων
   II.        της γνώσης του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ το συντομότερο δυνατόν χωρίς εκπλήξεις για γονείς - μαθητές - εκπαιδευτικούς
III.        του νομοθετικού πλαισίου της δράσης των συναδέλφων της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης
αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και άρα του συνεδρίου μας και πρέπει να τα αναδείξουμε και να πιέσουμε προς εύρεση λύσης το συντομότερο δυνατόν.
Ευχαριστώ πολύ
 

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ήδη όμως από την πρώτη επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών φαίνεται πως προκύπτουν εκπλήξεις και μεγάλες ανατροπές.
Οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και η εισαγωγή περίπου 100 νέων τμημάτων διαμορφώνουν την νέα κατάσταση, με τις δημοφιλείς σχολές, μετά και την περσινή πτώση, να αναμένεται να πέσουν ακόμη περισσότερο.

Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμα και η Ιατρική Σχολή της Αθήνας είναι πολύ πιθανό φέτος να «πέσει» κάτω από τα 19.000 μόρια, με πιθανή διαμορφωμένη βάση εισαγωγής στα 18.950.
Αντίστοιχα, η Νομική Σχολή της Αθήνας αναμένεται να διαμορφωθεί στα 18.000 μόρια.
Σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και τα 100 νέα τμήματα για τα οποία οι αναλυτές δεν διαθέτουν συγκριτικά στοιχεία. Στον φετινό ακαδημαϊκό «χάρτη», περίπου το 1/4 των τμημάτων είναι άγνωστο πώς θα αποτυπωθεί στις βάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ψυχολογίας με δύο νέα τμήματα στα Ιωάννινα και τη Φλώρινα.
Παρά την υψηλή ζήτηση, η έδρα των τμημάτων που είναι σε επαρχιακές πόλεις πολύ πιθανόν να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους, με πιθανό σενάριο η εισαγωγή να είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές.
Το ίδιο ισχύει και για τα νέα τμήματα Γεωπονίας αλλά και Λογιστικής, τα οποία υπερπολλαπλασιάζονται φέτος στον ακαδημαϊκό χάρτη, με την έδρα τους όμως να είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, που δύσκολα μία οικογένεια μπορεί να συντηρήσει σπίτι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δημοφιλή αντικείμενα σπουδών.
Οι εκπαιδευτικοί αναλυτές είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με τα νέα τμήματα, τα οποία έχουν διχάσει τους υποψηφίους και είναι άγνωστο αν η «ανωτατοποίησή» τους από ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο θα δώσει επιπλέον κίνητρο στους υποψηφίους να τα επιλέξουν ή αν θα προκαλέσει αμφιβολίες λόγω της fast track διαδικασίας με την οποία έγιναν πανεπιστήμια μέσα σε λίγους μήνες.
Τέλος, στην καθολική πτώση συνετέλεσε και η ραγδαία αύξηση του αριθμού εισακτέων μέσα σ’ ένα χρόνο. Ο πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, εκτόξευσε τον αριθμό εισακτέων στους 78.000, ενώ παράλληλα με την ίδρυση επιπλέον τμημάτων οδήγησε δύο από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία να έχουν «συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης».
Ειδικότερα, το 2ο επιστημονικό πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών και το 4ο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και της Πληροφορικής διαθέτουν σχεδόν αντίστοιχες θέσεις με τους υποψηφίους σε αυτά. Αυτό πρακτικά θα οδηγήσει στο οξύμωρο σχήμα ότι παρά την καθολική ανωτατοποίηση του ακαδημαϊκού χάρτη (κατάργηση όλων των ΤΕΙ και ίδρυση νέων πανεπιστημίων) το θλιβερό φαινόμενο της εισαγωγής σε πανεπιστήμια με τρία ή τέσσερα, θα συνεχιστεί.
Σε ορισμένα μαθήματα σχεδόν το 50% έγραψε κάτω από τη βάση. Όμως, λόγω της πληθώρας θέσεων, οι υποψήφιοι ακόμα και με πολύ χαμηλές επιδόσεις θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο.
Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Οριακά θα κρατήσει το όριο των 18.000 μορίων η Νομική Αθηνών, με το μέσο όρο της απώλειας μορίων σε όλες τις σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή) να είναι γύρω στα 150 μόρια. Με 300 ή ακόμα και 400 μόρια κινδυνεύουν με απώλειες οι Ψυχολογίες στην Αθήνα (σε ΕΚΠΑ και Πάντειο), ενώ πτώση αναμένεται και στις περιφερειακές. Άλλωστε, φέτος, οι υποψήφιοι έχουν ακόμα δύο σχολές να διοχετευθούν, μία παράμετρος που σπρώχνει τις βάσεις προς τα κάτω. Σταθερά αναμένονται τα παιδαγωγικά, ενώ απώλειες θα σημειωθούν σε σχολές με μεσαία ή χαμηλή ζήτηση όπως οι ξένες φιλολογίες και οι φιλοσοφικές. Σε αυτές τις σχολές η πτώση αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως και 300 μόρια.
Πάντως σημειώνεται ότι το εν λόγω επιστημονικό πεδίο δεν έχει πολλές σχολές και τμήματα που κυμαίνονται κάτω από τη βάση, τάση που πιθανόν να τηρηθεί και φέτος, μιας και η ζήτηση κάθε χρόνο είναι μεγάλη, ενώ η προσφορά των θέσεων μικρή.
Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Το κατώφλι των 18.000 μορίων φαίνεται να χάνει το σύνολο των σχολών του ΕΜΠ. Σε όλο το φάσμα των σχολών του εν λόγω πεδίου αναμένονται χαμηλές βάσεις καθώς παρά την πληθώρα θέσεων οι επιδόσεις φέτος ήταν απογοητευτικές. Μάλιστα, στην επαρχία, τα πολυτεχνικά τμήματα αναμένεται να σημειώσουν απώλειες ακόμα και πάνω από 1.000 μόρια. Σχεδόν καμία σχολή δεν αναμένεται να βρεθεί στο ΕΜΠ στο όριο των 18.000 μορίων, όπως και η Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλα πολυτεχνικά τμήματα η βάση εισαγωγής θα κινηθεί στην κλίμακα των 16.000 μορίων, ενώ σε Ξάνθη και Κρήτη οι απώλειες μπορεί να ξεπεράσουν τα 1.000 μόρια.
Ειδικότερα, η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ πέφτει από τα 18.240 μόρια στα 17.960 μόρια, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να χάσει πάνω από 200 μόρια και να πέσει στα 17.600. Μείωση αναμένεται και στην Αρχιτεκτονική Αθηνών, της τάξης των 100-300 μορίων, ενώ αυξημένη γύρω στα 200-300 μόρια στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εξηγείται από τις πολύ χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, καθώς μόλις 736 υποψήφιοι έγραψαν από 18.000 μόρια έως και 20.000 μόρια
Επιστημών Υγείας
Ακόμη μία περίπτωση που θα σημειώσει τεράστιες απώλειες είναι η Ιατρική Σχολή Αθηνών. Όπως όλα δείχνουν χάνει το «κατώφλι» των 19.000 μορίων, ενώ η τελευταία Ιατρική αναμένεται να πέσει ακόμα και 300 μόρια. Και φέτος όμως το εν λόγω πεδίο συγκεντρώνει, παρά τις αντιξοότητες, το μεγαλύτερο αριθμό αριστούχων, με 1.160 να έχουν γράψει πάνω από 18.000 μόρια. Η Ιατρική Αθήνας πολύ πιθανόν να πέσει στα 18.900 μόρια, ενώ η τελευταία Ιατρική (Αλεξανδρούπολη) ίσα που θα κρατηθεί στο 18, με 18.100 μόρια.
Μεγαλύτερη είναι η πτώση που αναμένεται σε Βιολογία, Κτηνιατρική και Οδοντιατρική, με απώλειες που θα φτάσουν τα 300-400 μόρια, ακόμα και στα κεντρικά Ιδρύματα. Και οι σχολές των παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως για παράδειγμα οι Φυσικοθεραπείες, αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση, που σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάσει ακόμα και τα 300 μόρια.
Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής
Μικτά είναι τα συμπεράσματα για το εν λόγω επιστημονικό πεδίο, καθώς είναι πολλοί οι καινούργιοι παράγοντες που αλλάζουν τα δεδομένα στις βάσεις τους. Οι υποψήφιου του 4ου επιστημονικού πεδίου σημειώνουν διαχρονικά τις χαμηλότερες επιδόσεις και πρόκειται για το επιστημονικό πεδίο με το μεγαλύτερο αριθμό σχολών με βάση εισαγωγής κάτω από τη βάση. Φέτος, ιδρύθηκαν πολλά νέα τμήματα στο 4ο επιστημονικό πεδίο αυξάνοντας τον αριθμό εισακτέων. Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις των μαθητών δεν ήταν χαμηλότερες σε σχέση με πέρσι, π εκτίμηση των βάσεων κάνει λόγο για αυξομειώσεις. Οι αυξήσεις αλλά και οι μειώσεις δεν αναμένεται να κινηθούν στα κεντρικά ιδρύματα γύρω στα 100-200 μόρια, ακόμα και στις δημοφιλείς σχολές όπως αυτές τις Πληροφορικής και των Οικονομικών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα δούμε την καταβαράθρωση των βάσεων όπως θα καταγραφεί στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία. Στο συγκεκριμένο πεδίο οι βάσεις εισαγωγής δεν ξεπερνούν τα 18.000 μόρια, ενώ πολύ χαμηλοί βαθμοί με 4.000-6.000 μόρια αναμένονται σε πληθώρα σχολών, κυρίως σε όσα αποτελούν μετεξέλιξη τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστήμια.
Τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών αναμένεται να κυμανθούν με μείωση περίπου 30-100 μορίων, ενώ ορισμένα χαμηλόβαθμα τμήματα θα χάσουν ακόμα και 300 μόρια, όπως οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος στην Ξάνθη. Τα τμήματα Λογιστικής πολύ πιθανόν να σημειώσουν στα κεντρικά αύξηση ακόμα και 200 μορίων.12 07 17aen
 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  https://results-abilities.it.minedu.gov.gr  από σήμερα Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019, αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς  και  των Ειδικών Κατηγοριών, για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους,
μπορούν να ενημερωθούν πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο Κωδικό τους Αριθμό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο). Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).
Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-3442067 (8 π.μ.-15 μ.μ).

 
Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών: 23 Αυγούστου την ερχόμενη Παρασκευή – Τι προβλέπεται από εδώ και πέρα σύμφωνα με τον νόμο των διορισμών 4589/2019 

Ακολούθως υπενθυμίζουμε τη νομοθεσία που έχει να κάνει με την έκδοση Οριστικών Πινάκων ΑΣΕΠ, σε συνάρτηση με την πιθανή ενεργοποίηση των προβλέψεων του νόμου 4589/2019. Ενεργοποίηση ώστε να παραταθεί η ισχύς των Πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής εκπαίδευσης και της ΕΑΕ, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4589/2019. Επισημαίνουμε πως την ερχόμενη Παρασκευή, θα έχουμε 23 Αυγούστου 2019 και δεν θα έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ. Δείτε αναλυτικά

1. Παράταση ισχύος παλιών Πινάκων
Ως γνωστόν παρατείνεται η ισχύς των παλιών Πινάκων, αν έως τις 15/07/2019 (και με την ΠΝΠ έως 23/08/2019) δεν έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1β, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019. Παράγραφος 1β, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019. «Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020″.
2. Αλλαγή ημερομηνίας από 15/07/2019 σε 23/08/2019 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) Ομως έχουμε αλλαγή της ημερομηνίας 15/07/2019 σε 23/08/2019, στην παράγραφο 2 του έβδομου άρθρου του ΦΕΚ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) – 27 Ιουνίου 2019. Παράγραφος 2 του έβδομου άρθρου της ΠΝΠ 2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019». Εφόσον δηλαδή έως τις 23 Αυγούστου 2019 δεν έχουν εκδοθεί Οριστικοί Πίνακες από το ΑΣΕΠ, θα ισχύσουν αυτοί που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4589/2019.
3. Tι ακριβώς είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 44 του Συντάγματος. «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής».
4. Τελικά με άλλα λόγια, αν ισχύσει το «μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο», η ΠΝΠ ισχύει έως 23/08/2019, οπότε το μόνο που χρειάζεται, για να τηρηθούν οι προβλέψεις του νόμου 4589/2019, είναι η έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την παράταση ισχύος των παλιών Πινάκων, η οποία βεβαίως πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή 23 Αυγούστου, που δεν θα έχουμε Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ – εδώ δεν έχουμε ούτε καν Προσωρινούς – λογικά θα πρέπει να εκδοθεί η Διαπιστωτική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Βασίλης Βούγιας
Πηγή: www.especial.gr
 

Αρ. Πρωτ. 44 Αθήνα 19/8/2019
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2. Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη
Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Εκκρεμεί ακόμα η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση.

Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η πραγματοποίηση συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (σχετικό αίτημα έχουμε καταθέσει από τις 10-7-2019) η οποία έχει τεράστια σημασία αφού βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και υπάρχει σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επιβάλλεται να συζητηθούν διεξοδικά, με μείζον αυτό της πραγματοποίησης όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση καθώς και να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή. Σε ότι αφορά τη γενική αγωγή όπως φαίνεται οι προσλήψεις αναπληρωτών θα πραγματοποιηθούν με βάση τις διατάξεις του Ν.4589/19 (του οποίου η Δ.Ο.Ε. έχει ζητήσει την απόσυρση) δηλ. με τους λεγόμενους Παλιούς Πίνακες, σύμφωνα με την παράγραφο 1.β, άρθρου 66, του νόμου με ό, τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό σε σχέση με τη μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας 2018-2019 και τον αποκλεισμό από κάθε προοπτική εργασίας φέτος συναδέλφων που δεν ήταν στους περσινούς πίνακες αναπληρωτών κάτι που αποτελεί, ουσιαστικά, κλείδωμα πινάκων.
Θα πρέπει, επίσης, να συζητηθούν όλες οι παράμετροι που αφορούν την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών σε μια φάση, επαρκής χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης κλπ.) καθώς και το ζήτημα του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου για το οποίο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει καταθέσει παρατηρήσεις που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η πολιτική ηγεσία.
Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να «ρυθμιστούν» μονομερώς. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτο το φαινόμενο να συναντάται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση μόνο με ομάδες εκπαιδευτικών δίχως θεσμικό ρόλο και όχι με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κάτι που αποτελεί θεσμική εκτροπή.

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάστε σε PDF

 
Από αύριο 20/8 και για οκτώ ημέρες (28/8) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση για εκπαιδευτές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής. Δείτε αναλυτικά παρακάτω ειδικότητες και προκήρυξη.
Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου για το έτος κατάρτισης 2019-2020.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής 2019-2020 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020)
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 20-8-2019 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 28-8-2019 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:
 
 

Οι αλλαγές που θα κάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης στον Ποινικό Κώδικα

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει μπει ο Ποινικός Κώδικας ενόψει της έναρξης των εργασιών των μελών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τις αλλαγές σε συγκεκριμένα άρθρα του.

Η ΕΛ.ΑΣ προωθεί σημαντικές αλλαγές στον νόμο για τους βομβιστές ή τους πρωταιτίους επεισοδίων με ρίψη μολότοφ. Όπως ανέφερε δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» η Αστυνομία ζητά την επαναφορά του κακουργηματικού χαρακτήρα της δράσης των βομβιστών σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς και να τιμωρείται με φυλάκιση τριών χρόνων τουλάχιστον και αυτός που κατασκευάζει, κατέχει ή προμηθεύεται εμπρηστικές βόμβες.
Καθοριστική αλλαγή στον νέο Ποινικό κώδικα που προωθεί η ΕΛ.ΑΣ (στο άρθρο 187) αφορά τα μέλη οργανώσεων που προκαλούν φθορές ξένης περιουσίας. Συγκεκριμένα: «Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος – μέλος ένωσης και οργάνωσης που δημιουργήθηκε για τη διάταξη πλημμελήματος  με το οποίο επιδιώκεται φθορά ξένης ιδιοκτησίας (δημοσίων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων) διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και παρακώληση των συγκοινωνιών και διατάραξη της οικιακής και κοινής ειρήνης και παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων».
Η Ελληνική Αστυνομία παράλληλα ζητά τη συνέχιση ερευνών σε βάρος κακοποιών που μέχρι σήμερα σταματούσαν.
Ο Ρουβίκωνας έχει προχωρήσει από τις αρχές του 2015 σε περίπου 160 εφόδους σε δημόσια κτίρια, πρεσβείες, γραφεία ιατρών κτλ. Οι μέχρι τώρα συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην δράση της οργάνωσης. Γίνεται κατανοητό ότι με βάση την προαναφερθείσα αλλαγή θα ενταχθούν στο νόμο «περί εγκληματικής οργάνωσης» και θα θεωρούνται πλημμέλημα πολλές από τις πράξεις της. Για επιθέσεις σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ή παρακώληση συγκοινωνιών και άλλες παρομοίου τύπου χαρακτήρα δράσεις, θα προβλέπεται πλέον ποινή φυλάκισης των υπαιτίων.
Ζητεί ξανά την τιμωρία της ασέλγειας καθώς και την επάνοδο των κυρώσεων που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα και την ενοχλητική λειτουργία των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται αυστηρές ποινές και στους εμπρηστές πυρκαγιών.
Μια από τις βασικές ενστάσεις της ΕΛ.ΑΣ είναι να αρθούν τα εμπόδια για να τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος όλοι οι δράστες κλοπών και διαρρήξεων αλλά και ληστειών. Ο νέος αναθεωρημένος ποινικός κώδικας θέτει  ως μόνη προϋπόθεση για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης η αξία των κλοπιμαίων να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.
ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 2976

Εκπαιδευτικά Νέα