Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
ΘΕΜΑ:« Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων »
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας που αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, ως εξής:
Α. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών
Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών ισχύει η παρ.2 της περ. Ε΄ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α΄167) όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα.
Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.
Β. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων
Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.
Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής οδηγός για την τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τον οδηγό, η τεκμηρίωση αφορά στη συνοπτική καταγραφή των πεπραγμένων του σχολείου και των εκπαιδευτικών του συνολικά.

 

Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει το κάθε σχολείο για κάθε άξονα είναι:
Πώς κρίνουμε την ποιότητα της λειτουργίας του σχολείου μας στον συγκεκριμένο άξονα;
• Είναι εξαιρετική (χωρίς προβλήματα); Ποια στοιχεία θεωρούμε ότι κάνουν το σχολείο μας εξαιρετικό ως προς αυτόν τον άξονα;
• Είναι καλή (με περισσότερα θετικά παρά αρνητικά στοιχεία); Ποια είναι τα θετικά που υπερτερούν των αρνητικών;
• Είναι επαρκής (με κάποια προβλήματα); Ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι το έργο του σχολείου ως προς τον συγκεκριμένο άξονα είναι επαρκές αλλά όχι εξαιρετικό;
• Είναι μη επαρκής (με αρκετά σοβαρά προβλήματα); Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν μη επαρκή/προβληματική τη λειτουργία του σχολείου;

Είναι αυτονόητο ότι για τη σχολική χρονιά 2020-2021 τα ερευνητικά ερωτήματα θα εστιάζουν στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στις συνθήκες της πανδημίας. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν παράμετροι, όπως η τηλεκπαίδευση ως εκπαιδευτική διαδικασία, η σχέση σχολείου οικογένειας υπό το πρίσμα της επικοινωνίας και συνεργασίας για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, η άρση της εργασιακής και σχολικής κανονικότητας κ.ά.:
 Πώς οργανώθηκε και λειτούργησε η τηλεκπαίδευση; Ποια ήταν τα προβλήματα στο σχολείο μας και πώς αντιμετωπίστηκαν;
 Πώς αντιμετωπίστηκε η αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης;
 Πώς επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στα τηλεμαθήματα;
 Προσαρμόστηκε η διδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεσματικά για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης;
 Πώς υποστηρίχθηκαν οι μαθητές και μαθήτριες ώστε να αναποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο – δεδομένων των υποδομών και των μέσων που διαθέτουν – στις νέες διαδικασίες που επέβαλε η τηλεκπαίδευση (πρόσβαση στο υλικό και υποβολή εργασιών τους κ.λπ.);
 Πώς ενημερώθηκαν και υποστηρίχθηκαν οι γονείς και κηδεμόνες για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας σε σχέση με τη διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης;
 Σε ποιον βαθμό ενημερώθηκαν οι μαθητές και μαθήτριες καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με θέματα προστασίας και ασφάλειας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής σε σχέση με τον COVID-19;
 Σε ποιον βαθμό δόθηκε έμφαση στην τήρηση των κανόνων προφύλαξης και υγιεινής για την αποφυγή διασποράς του COVID-19;
 Πώς λειτούργησε ο Σύλλογος Διδασκόντων στο νέο πλαίσιο εργασίας του κατά τη διάρκεια του lock down;
 Πώς αντιμετωπίστηκαν οι επιδράσεις της πανδημίας στη σχολική ζωή;
 Πώς ανταποκρίθηκε το σχολείο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους κατά την τηλεκπαίδευση (π.χ. ενημέρωση σχετικά με θέματα τηλεκπαίδευσης, ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμες πηγές και υλικό κ.λπ.)

 

 

ΥΠΑΙΘ 2

 

Υπενθυμίζεται ότι:

 • έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου της τρέχουσας και των επόμενων δύο εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών,
 • για την τρέχουσα εβδομάδα οι μαθητές θα πρέπει να διενεργήσουν το δεύτερο self-test έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο,
 • ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,
 • βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),
 • οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος,
 • η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Επίσης, για την τρέχουσα εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου [ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RT-PCR)], στο οποίο θα έχουν υποβληθεί έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

ipourgeio 400px

 

Ένα νέο εργαλείο για  τη  θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων και ιδιαίτερα των Πανεπιστημίων, τίθεται στη διάθεση της εκπαιδευτικής  και ακαδημαϊκής κοινότητας με συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, edupass.gov.gr, η λειτουργία της οποίας προβλέπεται με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η νέα πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και θα στοχεύει στον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων, ανάλογα με την ιδιότητά τους, για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Οι ενδιαφερόμενοι, μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλώνουν στην πλατφόρμα την προϋπόθεση που πληρούται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test ή self test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα και την ηλικιακή ομάδα, όπου εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο. Η ως άνω πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών και την ειδική πλατφόρμα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID -19 και ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής ανά περίπτωση. Τα ως άνω στοιχεία  θα αποστέλλονται στη θυρίδα κάθε εκπαιδευτικής δομής που καταχωρίζει ο αιτών και βάσει αυτών θα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

Στόχος του edupass.gov.gr είναι να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που αφορούν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Ως την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εξακολουθούν να δηλώνουν αποτελέσματα ελέγχου και να εκδίδουν βεβαιώσεις μέσω του self-testing.gov.gr.

Παράλληλα, με άλλη διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή  των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Αρμόδιο για τη σύναψη καθώς και την έγκριση δαπάνης της δημόσιας σύμβασης είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ, ενώ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να παρέχεται έκτακτη επιχορήγηση προς κάθε ΑΕΙ για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τη σύναψη των συμβάσεων.

«Η δια ζώσης λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Θωρακίζουμε την ατομική και δημόσια υγεία, εμβολιαζόμαστε, τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε με ασφάλεια, αξιοποιώντας τεχνολογικά μέσα και εργαλεία που δημιουργούμε για διευκόλυνση των διαδικασιών στο χώρο της εκπαίδευσης», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

foitites3 400px

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο  που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

etwinning1 resize

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (ΕΟΥ) eTwinning προσκαλεί δέκα (10) εκπαιδευτικούς Φιλολόγους ΠΕ02 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την προϋπόθεση να  υλοποιήσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά έργο στη δράση eTwinning σχετικό με το θέμα «Γλώσσες και Αρχαίοι Πολιτισμοί» έτσι ώστε να συμμετάσχουν στο Διαδικτυακό eTwinning Σεμινάριο με θέμα «Languages & Cultures of Antiquity» το οποίο έχει διάρκεια  δεκατεσσάρων ημερών( 14) ημερών   και  θα διεξαχθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα του eTwinning 6-20 Οκτωβρίου 2021. 

Γλώσσα του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τηλεκπαιδεύσεις σχετικές με το θέμα  Languages & Cultures of Antiquity. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θα επιλεγούν δέκα  (10) εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, με σειρά εγγραφής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του eTwinning.
 • Να γνωρίζουν Αγγλικά, επίπεδο Β2 (γλώσσα επικοινωνίας του σεμιναρίου)
 • Να γνωρίζουν χρήση Η/Υ (Α’ επίπεδο)

Μετά την επιλογή θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών και Η/Υ.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://courses.etwinning.gr/survey/index.php/278893?lang=el

Οι  δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι  τις  17/09/2021 στις 14:00.

Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στo επίσημο site της δράσης: http://www.etwinning.gr,  καθώς και στην επίσημη σελίδα Facebook της δράσης  https://www.facebook.com/HelleniceTwinning/.

 Ελληνικός  Εθνικός  Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η πρόσκληση σε μορφή doc 

 

 

Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, διότι αν κάποιος παιδί μας ρωτήσει στην τάξη "κύριε, να κάνω το εμβόλιο;", δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν έχουμε εικόνα. (...) Είναι μια απαξία απέναντι στην ΟΛΜΕ, δήλωσε ο Θεόδωρος Τσούχλος.

Από τον Μάρτιο του 2020 δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, παρά τα αιτήματά μας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, μιλώντας στον Alpha 98,9 και την εκπομπή «Ραντάρ», με τον Τάκη Χατζή.

«Όσον αφορά τους εμβολιασμούς των παιδιών, έχουμε ένα ποσοστό 13-14% στο Γυμνάσιο, ενώ στο Λύκειο πρέπει να υπερβαίνει το 20%. Δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά. Εκεί είναι η ευθύνη των γονέων. Κι εμείς πρέπει να ενημερωθούμε όμως», δήλωσε ο κ. Τσούχλος.

Υπογράμμισε ότι «Καλό είναι ο ΕΟΔΥ και ο υπουργός Υγείας, κάποια στιγμή να μας δουν. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, μολονότι έχουμε και εγγράφως αποφανθεί και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στον ΕΟΔΥ, ούτε μία τηλεφωνική επικοινωνία δεν είχαμε μαζί τους. Θα έπρεπε να ενημερωνόμαστε για την πορεία της πανδημίας, για τα πρωτόκολλα, για τις αλλαγές που υπάρχουν. Δεν μας έχουν εξηγήσει τίποτα. Ο ΕΟΔΥ σιωπά, δεν συζητά μαζί μας, μιλά με την κ. Κεραμέως, καλά κάνει, αλλά θα μπροούσε να μας ενημερώνει, όπως και ο υπουργός Υγείας».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών, υπογράμμισε ότι «και πάλι εμείς είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, διότι αν κάποιος παιδί μας ρωτήσει στην τάξη "κύριε, να κάνω το εμβόλιο;", δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν έχουμε εικόνα. (...) Είναι μια απαξία απέναντι στην ΟΛΜΕ».

 

 

Σε παράλληλες πορείες δείχνουν να κινούνται η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις χθεσινές ανακοινώσεις τους. Το υπουργείο επανέλαβε τις αλλαγές που έχει αποφασίσει από την τρέχουσα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών –ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ– ανακοίνωσαν τη διοργάνωση συγκεντρώσεων σε όλη την Ελλάδα (στην Αθήνα, από τα Προπύλαια στις 6.30 μ.μ.).

 

Συγκεκριμένα, όπως λέει το υπ. Παιδείας, «σε εφαρμογή των νόμων που ήδη υλοποιούμε, το σχολείο άνοιξε με καινοτομίες». Μεταξύ άλλων:

• Φέτος, για πρώτη φορά, η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους δήμους της χώρας. Κάθε παιδί 4 ετών πλέον φοιτά στο προνήπιο.

• Υστερα από την πιλοτική εφαρμογή των αγγλικών σε 58 νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2020-2021, φέτος η αγγλική γλώσσα εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.

 

• Εισάγονται νέες θεματικές και νέοι τρόποι διδασκαλίας στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, με κεντρικό στόχο την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας. Οι θεματικές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, τον εθελοντισμό, την οδική ασφάλεια, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την επιχειρηματικότητα, τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, και θα διδάσκονται στη λογική της βιωματικής μάθησης και της συνεργασίας (π.χ. οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν από κοινού ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης).

• Από φέτος λειτουργούν 112 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, από 60 που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020. Πλέον, ΠΠΣ λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Από την πλευρά τους, τα Δ.Σ. των ομοσπονδιών ζητούν «ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας» και εκφράζουν «την αγωνία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας για το άνοιγμα των σχολείων χωρίς προετοιμασία που θα διασφαλίζει την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών και το να παραμείνουν ανοιχτά».

 

 rsz whatsapp image 2021 09 10 at 90933 am

 Στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα σχολεία τον εντοπισμό κρούσματος σε μαθητές καθώς και στην ανάγκη να εμβολιαστούν άμεσα τα παιδιά, εστίασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.Όπως αποκάλυψε η Υπουργός, με βάση τα πρωτόκολλα που ισχύουν, τα τμήματα στα σχολεία θα κλείνουν μεμονωμένα άν χρειαστεί και δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο του σχολείου.


Σχετικά με την ανησυχία των γονέων για την αλλαγή αυτή στο πρωτόκολλο σε περίπτωση κρούσματος, η Υπουργός διευκρίνισε ότι υπάρχουν δυο παράγοντες που διαφοροποιούν την φετινή χρονιά σε σχέση με την περσινή: «Το εμβόλιο αλλάζει τα δεδόμενα και είναι το πρώτο στοιχείο, ενώ το 2ο είναι το αυξημένο testing.»Συγκεκριμένα, η Υπουργός τόνισε ότι αν κάποιος μαθητής βρεθεί θετικός στον ιό, οι συμμαθητές του στο τμήμα θα κάνουν 7 τεστ μέσα στην εβδομάδα. «Ακολουθούμε την διεθνή τάση. Τα παιδιά θα κάνουν εργαστηριακό τεστ, είναι ασφαλές. Πρέπει να είμαστε ευτυχείς που υπάρχει τόσο αυξημένος έλεγχος. Εβδομάδες συζητάγαμε για το πρωτόκολλο με τους ειδικούς», πρόσθεσε η κα ΚεραμέωςΕρωτηθείσα για το αν το σχολείο θα είναι ελαστικό στο ζήτημα με τις απουσίες παιδιών σε περίπτωση κρούσματος επειδή οι γονείς του φοβούνται να το στείλουν για μάθημα,  η Υπουργός σημείωσε ότι δεν προβλέπεται να χαλαρώσει το σύστημα με τις απουσίες. Επιπλέον, η κα Κεραμέως έκανε έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ενώ υπογράμμισε ότι αν είχε η ίδια παιδιά σε ηλικία που πήγαιναν σχολείο θα τα εμβολίαζε άμεσα: «Απευθύνομαι σε κάθε γονέα.Αν είχα παιδιά στην ηλικία αυτή θα έτρεχα να τα εμβολιάσω. Ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για τα παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα. Πρέπει να τα προστατέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι αποτελεί προτεραιότητα στον τομέα της παιδείας, η δια ζώσης λειτουργεία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. «Στόχος μας είναι η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας αλλά και η παροχή εκπαίδευσης. Οφείλουμε σαν πολιτεία να προσφέρουμε και τα δύο.» Αναφορικά με το ζήτημα εγκατάστασης εμβολιαστικών κέντρων στα σχολεία όπως προανήγγειλε ότι θα συμβεί στα πανεπιστήμια, η Υπουργός διευκρίνισε ότι το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση ωστόσο είναι περίπλοκο καθώς για τον εμβολιασμό των μαθητών χρειάζεται γονική συναίνεση.«Η μάσκα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως που βρίσκονται σε σχολικές τάξεις. Πιστεύω ότι είναι η εξαίρεση η οποία πρέπει να απομονωθεί πλήρως και να καταδικαστεί» τόνισε η υπουργός Παιδείας.
Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 01:33

Τι αλλάζει στο σχολείο το 2021-2022

 

rsz mak 1

 

Ένα σχολείο σύγχρονο, δημιουργικό, αναβαθμισμένο υποδέχτηκε χθες τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε όλη την Ελλάδα. Σε εφαρμογή των νόμων που ήδη έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε, το σχολείο άνοιξε με καινοτομίες. Μεταξύ άλλων:

 • Καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης:

- Φέτος, για πρώτη φορά, η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους Δήμους της χώρας. Κάθε παιδί 4 ετών πλέον φοιτά στο προνήπιο.

 • Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Γενίκευση σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας

-Ύστερα από την πιλοτική εφαρμογή των Αγγλικών σε 58 νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2020-2021, φέτος η αγγλική γλώσσα εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.

- Αναβαθμίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση από τη βάση, δίνοντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία να διευρύνει τη γλωσσική του αντίληψη από πολύ μικρή ηλικία.

 • Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Καθολική εφαρμογή στα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας

- Εισάγονται νέες θεματικές και νέοι τρόποι διδασκαλίας στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, με κεντρικό στόχο την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας. Οι θεματικές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, τον εθελοντισμό, την οδική ασφάλεια, το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την επιχειρηματικότητα, τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, και θα διδάσκονται στη λογική της βιωματικής μάθησης και της συνεργασίας (π.χ. οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν από κοινού ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης). 

 -  Υστερα από την πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε 218 σχολεία το 2020-2021, ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή τους.

 • Διπλασιασμός του δικτύου των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων:

- Από φέτος, λειτουργούν 112 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, από 60 που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020. Πλέον, ΠΠΣ λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

- Για την Κυβέρνηση, η επέκταση και η ενίσχυση των καινοτόμων αυτών δημόσιων σχολείων, τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια της αριστείας και της δημιουργικότητας και στα οποία έχει τη δυνατότητα να φοιτήσει κάθε μαθήτρια και μαθητής, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, αποτελεί απτό παράδειγμα ουσιαστικής εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών.

- Οι αιτήσεις μαθητών για τις 4.039 θέσεις των 112 ΠΠΣ ξεπέρασαν τις 13.000, καταδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή του θεσμού στην ελληνική κοινωνία.

 • Λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρώτη φορά:

- Ιδρύθηκαν και από φέτος λειτουργούν τα πρώτα 6 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας στο Άργος, την Επανομή, το Πέραμα, την Ξάνθη, την Ηγουμενίτσα και τα Τρίκαλα.

- Οικοδομώντας στην επιτυχία και ευρεία αποδοχή του συστήματος των πρότυπων σχολείων, τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσουν ως πιλότοι για την εισαγωγή και διάχυση του νέου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ν. 4763/2020), το οποίο δίνει έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας για την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών και τον ορισμό ειδικοτήτων.

 • Νέα προγράμματα σπουδών στη Γενική Εκπαίδευση

- Θα εφαρμοστούν από αυτή τη σχολική χρονιά 123 νέα Προγράμματα Σπουδών πρώτα σε πιλοτική εφαρμογή σε όλα τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της χώρας.

 • Μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών:

- Εφαρμόζεται από φέτος το νέο σύστημα που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και προβλέπει για παράδειγμα μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση διδασκαλίας, στην αξιολόγηση μαθητών από εκπαιδευτικούς, πολλαπλό βιβλίο, ενίσχυση ρόλου Διευθυντή, συνεργασίες με τρίτους φορείς χωρίς έγκριση του Υπουργείου – μείωση γραφειοκρατίας.

 • 11.700 μόνιμοι διορισμοί στη γενική εκπαίδευση:

- Τα σχολεία μας ανοίγουν με 11.700 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τους πρώτους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση μετά από 12 χρόνια.

- Πρόκειται για πολύ σημαντικό αριθμό διορισμών, υπερδιπλάσιο από αυτό των 5.250 για τον οποίο είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση.

- Οι νεοδιορισθέντες καλύπτουν βασικές ανάγκες των σχολείων σε ανθρώπινο δυναμικό, που ως σήμερα καλύπτονταν από αναπληρωτές, συμβάλλοντας με καίριο τρόπο στη διαμόρφωση του πιο αυτόνομου, αναβαθμισμένου, νέου δημόσιου σχολείου.

 • Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, όπως για:

- Τα νέα Προγράμματα Σπουδών

- Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

- Τα Αγγλικά στο νηπιαγωγείο

- Επιμόρφωση νεοδιορισμένων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 • Αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών – Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης:

- Εφαρμογή της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, με γνώμονα την αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση και αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης χωρίς αξιολόγηση.

- Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ και τη Β’ Λυκείου. Μέσω της Τράπεζας Θεμάτων, διασφαλίζεται η ποιότητα και διευκολύνεται η συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός:  

- 472.833 μαθητές και φοιτητές έχουν ήδη προμηθευτεί τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet, laptop, desktop) μέσω του προγράμματοςvoucher «Ψηφιακή Μέριμνα»

- Από 4.000 laptop/tablet στα σχολεία το 2019, δρομολογήθηκε η προμήθεια 90.000.

- Η αναβάθμιση του ίντερνετ έχει ολοκληρωθεί σε 7.000 σχολεία και επεκτείνεται στο σύνολο των σχολείων της επικράτειας μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

- Εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών (e-eggrafes) σταδιακά σε όλες τις βαθμίδες

- Έκδοση ψηφιακών αποσπασμάτων απολυτηρίων (e-apolytiria) στα γυμνάσια και τα λύκεια

- e-τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Οι προσλήψεις αναπληρωτών για το 2021-2022 υλοποιήθηκαν μέσα από ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα, με στόχο την απλοποίηση, επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας. Το σύστημα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας, τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης και την αλγοριθμική τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες.

 

 

Ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης, αλλά και το «θέλω» όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά μετά τον χθεσινό αγιασμό. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το καλύτερο για τους μαθητές είναι να βρίσκονται διά ζώσης στα θρανία και στις σχολικές μονάδες και όχι να ξαναγυρίσουν σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε νέες μεγάλες δυσκολίες στην εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους.

Το κυβερνητικό επιτελείο και οι ειδικοί τονίζουν ότι το ισχυρότερο όπλο για να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός των παιδιών, αλλά και να τηρούνται τα μέτρα για τον κοροναϊό. Θυμίζουμε ότι τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά τα τμήματα και οι τάξεις θα κλείνουν μόνο αν νοσήσουν πάνω από τους μισούς μαθητές σε αυτά, δηλαδή 50% + 1.

Ποια μέτρα ισχύουν

 

Χιλιάδες μαθητές εμφανίστηκαν τη Δευτέρα στα σχολεία επιδεικνύοντας στις εισόδους ή στις τάξεις τους τις αρνητικές βεβαιώσεις των self tests, τα οποία θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, ωστόσο οι αποστάσεις κυρίως έξω από δημοτικά σχολεία δεν τηρήθηκαν παντού.

Από τα τεστ ανίχνευσης κοροναϊού απαλλάσσονται μαθητές κι εκπαιδευτικοί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ωστόσο αν εμφανιστεί κρούσμα θα πρέπει να κάνουν δύο self tests σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί εκτός από τα δύο rapid tests που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε εβδομάδα με δικά τους έξοδα, εάν εμφανιστεί κρούσμα στην τάξη τους θα κάνουν δωρεάν σε σταθερά σημεία του ΕΟΔΥ, άλλα δύο rapid tests μέσα στο διάστημα των 7 ημερών όπως και οι ανεμβολίαστοι μαθητές.

Όσοι μαθητές κάθονται κοντά σε παιδί που νόσησε θα κάνουν self test καθημερινά για το ίδιο διάστημα εκτός από τα δύο εργαστηριακά τεστ.

Φόβος για το αποτύπωμα του ανοίγματος των σχολείων στην πανδημία

Η πορεία της πανδημίας ωστόσο, προβλέπεται δυσοίωνη, καθώς τόσο το άνοιγμα των σχολείων όσο και η μετάλλαξη Δέλτα αναμένεται να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκο Τζανάκη, το «αποτύπωμα» της επαναλειτουργίας των σχολείων στην πανδημία, θα φανεί από τις 25 Σεπτεμβρίου και μετά και δεν αποκλείεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό:

«Εμείς πιστεύουμε ότι το 25% – 30% των παιδιών θα έρθει σε επαφή με τον ιό. Αν υποτεθεί ότι έχουμε μια μεταδοτικότητα συγκεκριμένη με τον ιό Δέλτα, αυτό σημαίνει ότι το 1/3 αυτών των παιδιών θα μολυνθεί, δηλαδή γύρω στις 30 με 50 χιλιάδες παιδιά θα μολυνθούν», ανέφερε.

«Αν νοσήσουν όλα τα παιδιά θα έχουμε απώλειες. Σε χώρες που δεν ελήφθησαν τα μέτρα που ελήφθησαν στην χώρα μας και υπήρξε εξάπλωση, είχαμε απώλειες, για παράδειγμα στις ΗΠΑ, 500 παιδιά έχασαν την μάχη με τον κοροναϊό. Εμείς αυτό το αποφύγαμε, την δύσκολη περίοδο όταν ακόμη δεν είχαμε το εμβόλιο. Τώρα που το έχουμε, θα είναι πολύ μεγάλη αδικία αν δεν το αποφύγουμε» είπε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα για το άνοιγμα των σχολείων.

«Φοβόμαστε όσο δεν φαντάζεστε»

Την ανησυχία της για το άνοιγμα των σχολείων εξέφρασε και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, λέγοντας χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ: «Φοβόμαστε όσο δεν φαντάζεστε».

Η ίδια επισήμανε πως τα αποτελέσματα του ανοίγματος θα τα δούμε σε 20 περίπου ημέρες. «Μπορεί να δούμε και παιδιά στις ΜΕΘ αλλά δεν θα έχουν τα συμπτώματα των μεγαλυτέρων που ταλαιπωρούνται από υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η πρόβλεψη των μαθηματικών μοντέλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τα παιδιά που θα αναπτύξουν βαριά νόσο. Από τις 50 χιλιάδες μολύνσεις, που αναμένει ο κ. Τζανάκης να μολυνθεί, το 1,5% των παιδιών ενδέχεται να εκδηλώσει πιο βαριά συμπτώματα και ενδεχομένως να χρειαστεί νοσηλεία.

Κι ενώ μέσα σε 18 μήνες πανδημίας, οι νοσηλείες στα παιδιατρικά τμήματα των Νοσοκομείων δεν ξεπέρασαν τις 240, τώρα δεν αποκλείεται να φτάσουν από 300 έως και 600, σύμφωνα με τον Καθηγητή Τζανάκη:

«Έχουμε να κάνουμε με ένα στέλεχος που “χτυπάει” τα παιδιά πάρα πολύ. Από 300 έως 600 είναι τα παιδιά, που ενδεχομένως θα εκδηλώσουν σοβαρή νόσο. Αυτό υπό την αίρεση, βέβαια, ότι θα τηρηθούν κάποιες παραδοχές, δηλαδή θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα και θα αυξηθούν και οι εμβολιασμοί. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα, εάν θα ισχύσουν αυτά επακριβώς», σημείωσε μιλώντας στo iatropedia.gr o καθηγητής.

Το νέο εργαλείο: Πλατφόρμα επιτήρησης κρουσμάτων

Για να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάδοση του κοροναϊού στη σχολική κοινότητα, το υπουργείο Παιδείας με τη συνεργασία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, δημιούργησε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιτήρησης των κρουσμάτων στα σχολεία.

Το νέο «όπλο» που προστίθεται στην επιστημονική φαρέτρα, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει στόχο την καλύτερη καταγραφή, για τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο της επιδημίας στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή εκεί θα καταγράφονται:

 • τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων στα παιδιά,
 • ο αριθμός των κρουσμάτων που θα εντοπίζονται ανά τάξη αλλά και οι επαφές τους,
 • ποια τμήματα -ή ακόμη και σχολεία- θα βρεθούν σε καθεστώς «αυξημένου ελέγχου» εξαιτίας εστιών διασποράς,
 • ποια έκλεισαν με τον αλγόριθμο 50% +1 κρούσματα ανά τάξη.

Το εργαλείο αυτό θα περιλαμβάνει, όχι μόνο τις εστίες διασποράς στα σχολεία, αλλά και την εξέλιξή τους, μέσω των δευτερογενών λοιμώξεων.

Πόσα παιδιά έχουν εμβολιαστεί

Στα ποσοστά εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης για τον εμβολιασμό στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μάλιστα, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε εκτενώς στον εμβολιασμό των παιδιών από 12 έως 17 ετών. Συγκεκριμένα, όπως είπε, στην ηλικιακή ομάδα 12-16 το ποσοστό εμβολιασμού αγγίζει το 13% και με τα ραντεβού που έχουν ήδη κλειστεί το ποσοστό αυξάνεται στο 14,5%. Πρόκειται για πάνω από 50.000 παιδιά την εν λόγω ηλικιακής ομάδας, όπως είπε.

Την ίδια στιγμή, στην ηλικιακή ομάδα 15-17 το ποσοστό εμβολιασμού βρίσκεται στο 25% και με τα ραντεβού που έχουν ήδη κλειστεί το ποσοστό φτάνει στο 26,5%. Τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται σε περισσότερα από 90.000 παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Έτσι, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πάνω από 140.000 ηλικίας 12-17 έχουν εμβολιαστεί.

Μπορεί να υπάρξει επέκταση της υποχρεωτικότητας;

Ερώτημα αποτελεί αν η επέκταση της υποχρεωτικότητας είναι στα σχέδια της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, αυτό το σενάριο δεν έχει φύγει ποτέ πάνω από το τραπέζι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Βήματος», δύο είναι οι ημερομηνίες που θα καθορίσουν την επέκταση:

 • η 20ή Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχουν γυρίσει και οι τελευταίοι εκδρομείς του καλοκαιριού και τα σχολεία θα έχουν λειτουργήσει ήδη για μία εβδομάδα
 • και η 10η Οκτωβρίου, όταν τα σχολεία θα λειτουργούν ήδη έναν μήνα και θα είναι καθαρό πόσο θα έχουν επιβαρύνει την επιδημιολογική εικόνα.

Ωστόσο το στοίχημα, μέχρι στιγμής, για την κυβέρνηση παραμένει να πειστούν οι ανεμβολίαστοι, οι γονείς και οι νέοι να κλείσουν το ραντεβού τους για το εμβόλιο.

 
Αλλάζουν από το 2022 οι ηλικίες συνταξιοδότησης για πάνω από 1 εκατ. παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι αν δεν κατοχυρώσουν κάποιο από τα μεταβατικά όρια ηλικίας ως το τέλος του 2021 θα πρέπει να προετοιμάζονται για σύνταξη στα 67 ή στα 62, εφόσον όμως συμπληρώσουν και 40 χρόνια ασφάλισης.

Τα λεγόμενα μεταβατικά όρια ηλικίας είναι αυτά που επιτρέπουν στους ασφαλισμένους για 3,5 μήνες ακόμη, ως τον Δεκέμβριο του 2021, να θεμελιώσουν ή και να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών ή χωρίς την προϋπόθεση της 40ετίας και του 62ου έτους.

Η ισχύουσα νομοθεσία για τα μεταβατικά όρια ηλικίας προβλέπει ότι από τον Αύγουστο του 2015 ως και τον Δεκέμβριο του 2021 οι παλαιοί ασφαλισμένοι με ένσημα πριν από το 1993 αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης με νέο όριο ηλικίας, αρκεί να συμπληρώνουν στο διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021 το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που προβλέπονταν για τη συνταξιοδότησή τους με τις παλιές διατάξεις, αυτές δηλαδή που ήταν σε ισχύ ως τις 18 Αυγούστου του 2015.

Για παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος έβγαινε με τις παλιές διατάξεις με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, θα έπρεπε να έχει την 35ετία μέχρι 18 Αυγούστου του 2015 ώστε να μην επιβαρυνθεί από τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ από 19 Αυγούστου και μετά. Αν όμως είχε την 35ετία (της παλιάς διάταξης) μετά τις 19 Αυγούστου που ισχύουν οι νέες διατάξεις, τότε το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα μπορούσε να το ασκήσει μόνον όταν συμπλήρωνε την ηλικία των 58 ετών + 6 μήνες. Αν έχει την 35ετια το 2021 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μήνες, ενώ αν πιάνει την 35ετία το 2022, τότε θα φορτωθεί 5 χρόνια και δεν θα μπορεί να βγει στη σύνταξη αν δεν έχει 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

Οι παλαιοί πριν από το 1993 ασφαλισμένοι μπορούν να διασωθούν από απότομη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης εφόσον συμπληρώσουν ως τον Δεκέμβριο του 2021 τα όρια ηλικίας μαζί με το χρόνο ασφάλισης που ίσχυαν με τις παλιές διατάξεις. Ουσιαστικά θα πρέπει να πιάσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που είχαν ως τον Αύγουστο του 2015, ώστε να αποφύγουν το ξαφνικό άλμα για σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 έτη.

 

Τα νέα όρια ηλικίας αφορούν όσους δεν συμπληρώσουν ως το τέλος του 2021 το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που προέβλεπαν για τη συνταξιοδότησή τους οι διατάξεις που ήταν σε ισχύ ως τις 18/8/2015.

Αντίθετα, δεν επηρεάζονται και δεν θα επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν μετά την 1η/1/2022 οι παλαιοί ασφαλισμένοι που θα συμπληρώσουν ως τις 31/12/2021 το όριο ηλικίας ή και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνταν για να πάρουν σύνταξη με τις παλιές διατάξεις ως τις 18/8/2015. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισμένοι έχουν είτε θεμελιωμένο είτε κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το θεμελιωμένο δικαίωμα είναι όταν έχουν πιάσει και το νέο όριο ηλικίας που ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις από 19/8/2015 ως 31/12/2021. Κατοχυρωμένο δικαίωμα αποκτούν όσοι έχουν πιάσει μεν τα παλιά όρια ηλικίας ως το 2021 αλλά θα συμπληρώσουν το νέο όριο συνταξιοδότησης μετά το 2022.

Για παράδειγμα:

 1. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία και έχει πιάσει τις προϋποθέσεις αυτές από το 2018 θα βγει στη σύνταξη με νέο όριο ηλικίας 60 ετών, που το έχει ήδη συμπληρώσει από το 2020. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε θεμελιωμένο δικαίωμα και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του 2022.
 2. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία και πιάνει τις προϋποθέσεις αυτές το 2021 θα βγει στη σύνταξη με νέο όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μήνες, ανεξάρτητα από το αν το νέο όριο ηλικίας (61,6 έτη) θα το συμπληρώσει το 2024. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κατοχυρωμένο δικαίωμα που πάλι δεν μπορεί να επηρεαστεί από τις αλλαγές του 2022 διότι ο ασφαλισμένος έχει «κλειδώσει» τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν εντός της μεταβατικής περιόδου (2015-2021).
 3. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία αλλά πιάνει τις προϋποθέσεις αυτές μετά το 2022 θα μπορεί να βγει στη σύνταξη είτε με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 είτε στα 67 στην περίπτωση που δεν πιάσει την 40ετία πριν από τα 67. Η μόνη εναλλακτική είναι να βγει στα 62, αλλά με μειωμένη σύνταξη. Δεν αποκλείεται να δούμε μετά το 2022 ασφαλισμένους να βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη έχοντας 35ετία και 37ετία!

Τα νέα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων

Τα όρια ηλικίας για 7 κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου, έτσι όπως ισχύουν ως το τέλος του 2021 και όπως διαμορφώνονται από 1ης/1/2022, έχουν ως εξής:

 1. Ανδρες υπάλληλοι πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 62ο έτος (και μετά το 2022).
 2. Γυναίκες με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
 3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος (μέχρι 2021).
 4. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
 5. Γονείς που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και έχουν ανήλικο τέκνο ως το 2012, ή το απέκτησαν και μετά το 2013, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Αν τα 52 ή τα 55 συμπληρωθούν μετά την 1η/1/2022 παίρνουν πλήρη στα 67 ή μειωμένη στα 56-58, εκτός αν συμπληρώσουν 40ετία, οπότε αποχωρούν στα 62.
 6. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 35ετία με το 58ο έτος συμπληρωμένα το 2021 παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας το 61o έτος και 6 μήνες. Αν η 35ετία ή η ηλικία των 58 συμπληρωθούν από 1ης/1/2022 βγαίνουν στα 62 με 40ετία ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη.
 7. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983, και συμπληρώνουν 37ετία ως το 2021 παίρνουν σύνταξη στα 61,2. Από το 2022 πάνε στα 62 με 40ετία.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 35 έτη (1) Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
35ετία από 19/8 ως 31/12/2015 58 58,5
35ετία το 2016 58 59
35ετία το 2017 58 59,5
35ετία το 2018 58 60
35ετία το 2019 58 60,5
35ετία το 2020 58 61
35ετία το 2021 58 61,5
35ετία το 2022 58 62 και 40 έτη

 (1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 37 έτη (2) Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη από 19/8 ως 31/12/2015 55 55,11
37 έτη το 2016 55 56,9
37 έτη το 2017 55 57,8
37 έτη το 2018 55 58,6
37 έτη το 2019 55 59,5
37 έτη το 2020 55 60,3
37 έτη το 2021 55 61,2
37 έτη το 2022 55 62 και 40 έτη

 (2) Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011

Σύνταξη με 36 έτη (3) Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
36 έτη το 2017 58 59,5
36 έτη το 2018 58 60
36 έτη το 2019 58 60,5
36 έτη το 2020 58 61
36 έτη το 2021 58 61,5
36 έτη το 2022 58 62 και 40 έτη

 (3) Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτη (4) Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 2017 59 60,2
37 έτη το 2018 59 60,6
37 έτη το 2019 59 60,11
37 έτη το 2020 59 61.3
37 έτη το 2021 59 61,8
37 έτη το 2022 59 62 και 40 έτη

(4) Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

 

 

Νέο μπαράζ ελέγχων για τον εντοπισμό πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή βεβαιώσεων διαγνωστικών ελέγχων (rapid test) έφερε η χθεσινή πρεμιέρα των νέων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς εκτός από τους υγειονομικούς, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών τέθηκαν και νέες, επαγγελματικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας των ψηφιακών διασταυρώσεων, που εκτελούνται από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχουν τεθεί επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες «που διαθέτουν ισχυρό κίνητρο» να αναζητήσουν το «παραθυράκι» στο σύστημα, δηλαδή υγειονομικοί πρωτίστως και δευτερευόντως εκπαιδευτικοί και ένστολοι.Μια δεύτερη ομάδα- στόχο, ωστόσο, εξαιτίας των νέων μέτρων αποτελούν στο εξής όλοι οι «εργαζόμενοι σε κλειστούς χώρους», υπόχρεοι σε δύο rapid test σε εβδομαδιαία βάση, δηλαδή: ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό, απασχολούμενοι στην εστίαση και εργαζόμενοι σε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές.Το γεγονός, μάλιστα, ότι η υποχρέωση των ανεμβολίαστων πολιτών για δύο rapid test σε εβδομαδιαία βάση μεταφράζεται σε προσωπική οικονομική επιβάρυνση ύψους 80 ευρώ το μήνα, έχει σημάνει συναγερμό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τυχόν μαζική εξαγορά πλαστών βεβαιώσεων νόσησης ή διαγνωστικών τεστ από ιδιώτες γιατρούς και μικροβιολογικά εργαστήρια, όπως συνέβη στη Δράμα.Ειδικότερα, την ανάσα των ψηφιακών διασταυρώσεων θα νοιώσουν εντονότερα μέχρι τις 31 Μαρτίου οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Καθώς η έκδοση πρόσφατα τυχόν πλαστού πιστοποιητικού νόσησης θα τους έθετε εκτός εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα, εικάζεται πως ένας μικρός αριθμός τους ίσως να καταφύγει στη λύση του πλαστού πιστοποιητικού διαγνωστικού τεστ (rapid test), για να αποφύγει το μηνιαίο κόστος.

Παράλληλα, στο ψηφιακό σαφάρι παραβάσεων προτεραιότητα στους ελέγχους έχουν όσοι εμβολιάστηκαν τον περασμένο Αύγουστο (ιδιαίτερα στα τέλη του μήνα), αλλά και όσοι εμβολιάστηκαν:· κατά τις βραδινές ώρες (ιδίως του Σαββατοκύριακου) ή· μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (προσπερνώντας όλα τα οικεία ή κοντινά εμβολιαστικά κέντρα).Στην ίδια δέσμη ψηφιακών διασταυρώσεων μελετώνται τις τελευταίες ώρες και πιο σύνθετα σενάρια, όπως «ποια ιδιωτικά μικροβιολογικά κέντρα έδωσαν πιστοποιητικά σε υγειονομικούς μέσα στον Αύγουστο» ή «σε ποιες πόλεις της χώρας το βεβαιωμένο ποσοστό νόσησης υπερβαίνει κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο τον περασμένο μήνα». Ανάλογα με τα στατιστικά στοιχεία που εξάγει σε κάθε σχετικό ερώτημα η βάση δεδομένων του εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος, δρομολογούνται επιτόπιοι έλεγχοι των Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας (που έχουν μεταβεί ήδη σε 10 διαφορετικά σημεία στη χώρα), αλλά και επιβάλλονται κεντρικά πιο σύνθετοι περιορισμοί, όπως στην περίπτωση της εστίασης.

Δικλείδες ασφαλείας

Για «μεμονωμένες» περιπτώσεις πλαστών περιστατικών έκανε λόγο χθες ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, προσθέτοντας πως «η έκτασή τους, δηλαδή, δεν μας ανησυχεί, ωστόσο, τις ιχνηλατούμε τόσο σε επίπεδο τυχόν επίορκων υπαλλήλων, όσο και σε επίπεδο τυχόν ιατρών που έχουν μία «ύποπτη» συμπεριφορά». Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι «εξετάζονται δικλείδες ασφάλειες από το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θεμιστοκλέους και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, για να οχυρώσουμε το σύστημα όσο το δυνατόν καλύτερα», ενώ κατά πληροφορίες, στην κατεύθυνση αυτή συζητείται το ενδεχόμενο κατάργησης της έντυπης μορφής του πιστοποιητικού.

Εισαγωγή από τη Βουλγαρία

Η περαιτέρω «στεγανοποίηση» του συστήματος προκύπτει και λόγω της «εφευρετικότητας» μερίδας πολιτών, με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, «εφευρετικότητα» η οποία ξεπέρασε ακόμη και τα σύνορα της χώρας. Συγκεκριμένα, γιατρός στο Νοσοκομείο Καβάλας προσκόμισε πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Βουλγαρία, ξενίζοντας τη διοίκηση του Νοσοκομείου, μολονότι η γειτονική χώρα ανήκει στην ΕΕ, άρα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού της είναι καθόλα νόμιμα. Στο ίδιο νοσοκομείο ελέγχονται ακόμη 18 πιστοποιητικά νόσησης, τα οποία προσκομίστηκαν από τις 4 – 31 Αυγούστου, όταν για τους μήνες που προηγήθηκαν δεν καταγράφηκε κανένα αντίστοιχο περιστατικό.Δύο εργαζόμενοι έχουν τεθεί στο στόχαστρο των Αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες και σε Κεντρικό Νοσοκομείο της Αττικής, καθώς αμφότεροι προσκόμισαν πιστοποιητικό νόσησης μετά από την 1η Αυγούστου από συγκεκριμένο μικροβιολογικό εργαστήριο, στο οποίο φαίνεται πως έχει εστιαστεί η έρευνα. Περισσότερος έλεγχος αναμένεται να υπάρξει και σε υγειονομικούς που έκαναν ξαφνικά

Επιπλέον, πολύτιμη στο ψηφιακό κυνήγι αντιεμβολιαστών και παρανομούντων αναδεικνύεται και η συμβολή των ψηφιακών εφαρμογών, καθώς βροχή από καταγγελίες πολιτών καταφθάνουν στην «αίθουσα πολέμου» των ψηφιακών διασταυρώσεων μέσα από δωμάτια διαλόγου (chats), αλλά και από επώνυμα σχόλια στο διαδίκτυο, συνθέτοντας βήμα βήμα το μονοπάτι από την αρχική αναζήτηση μέχρι τελικά την προμήθεια πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμών ή νόσησης, συνήθως με το αζημίωτο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αναζήτησης πλαστού πιστοποιητικού μέσω διαδικτύου, όπου έχουν στηθεί ειδικές ιστοσελίδες, με το κόστος προμήθειάς του κυμαίνεται από 200 – 500 ευρώ.

200 «μαϊμού»

Σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με την έκταση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού από υγειονομικούς προέβη στον ΣΚΑΪ και η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. «Είναι κρίμα όταν οι υγειονομικοί δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό επί ενάμιση χρόνο, κάποιοι να παίρνουν πλαστά πιστοποιητικά από την Βουλγαρία». «Είναι πάνω από 200 άτομα. Διέπραξαν απάτη και πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνουν γρήγορα», τόνισε.«Να υπάρξει έλεγχος σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου» υποστήριξε από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζητώντας παράλληλα την οριζόντια υποχρεωτική εξέταση αντισωμάτων, ώστε να μην στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι, όπως συνέβη πρόσφατα στην Κέρκυρα.

ΥΠΑΙΘ 2

 

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας του ΥΠΑΙΘ τις τελευταίες ημέρες και της βούλησης κάλυψης αναγκών για μαθητεία όσο το δυνατόν περισσότερων υποψηφίων, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι:

α)  η δυνατότητα διάθεσης θέσεων μαθητείας από φορείς του Δημοσίου παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 19/9/2021 και ώρα 23.59, καθώς απαιτείται έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης και

β) για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα η προθεσμία για διάθεση θέσεων παρατείνεται έως την Κυριακή στις 26/9/2021 και ώρα 23.59.

Με τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Τάξης Μαθητείας δεν θα είναι προσβάσιμο στις Διεπαφές Δημοσίων Φορέων και Επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ:Άδειαάνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς(αυτοδίκαιη λύση σχέσης και διευκρινίσεις για  νεοδιόριστους)
ΣΧΕΤ.:
Το με αριθ. 14328/10.08.2021έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσηςΠ.Ε. & Δ.Ε.Κεντρικής
Μακεδονίαςμε θέμα «Ερώτημα σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε  νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς»(αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου ΚΠ ΥΠΑΙΘ
99408/Ε3/11.08.2021) 

Αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α.Αυτοδίκαιηλύση υπαλληλικής σχέσηςσε περίπτωση μη ανάληψης εντός 1 μηνός από χορήγηση  μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών
Μετιςδιατάξειςτου άρθρου 171 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α ́/03.08.2021) προστέθηκε  εδάφιο στην υποπαρ. 2, παρ.Ε ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167)περί αυτοδίκαιης λύσης της  υπηρεσιακής σχέσης του/της εκπαιδευτικού, στην περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων του/της  εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της χορηγηθείσας μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών.

Ως εκ τούτου, για την άδεια άνευ αποδοχών στους/στιςμόνιμους/εςεκπαιδευτικούς οι ειδικές  διατάξειςτης περίπτωσης Ε ́ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), όπως ισχύουν,
διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,ύστερα από πρόταση του  αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού  έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του
εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογενείας του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων  εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής  εγκατάστασης στο εξωτερικό.

2. Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε  καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή
σχέση του εκπαιδευτικού, αν εκείνος δεν προβεί σε ανάληψη καθηκόντων, εντός ενός (1) μηνός από

τη λήξη της ως άνω χορηγηθείσας σε αυτόν άδειας.».
Σημειώνεται ότι για την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών της ανωτέρω περίπτωσης, η οικεία Δ/νση Εκπ/σης του/της εκπαιδευτικού εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β.Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
Περαιτέρω, από τις διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικαπου κυρώθηκε με το ν. 3528/2007που εφαρμόζεται σε υπαλλήλους ήλειτουργούς του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μεταξύ των οποίων και στους/στιςμόνιμους/εςεκπαιδευτικούς) οι οποίοι κατά τη  συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη διέπονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις, μόνογια όσα  θέματα δενρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξειςκαι δη από τον συνδυασμό των  διατάξεων των άρθρων 51 και 53 παρ.1 αυτού, ως ισχύουν,και με αφορμή το σχετικό ερώτημα  Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε., προκύπτει ότι δενορίζεται κάποιο κώλυμαή διαφορετική  αντιμετώπιση για τους νεοδιόριστους υπαλλήλους/εκπαιδευτικούς, εκτόςαπό την περίπτωση της  παρ. 3, άρθρο 51 του ν. 3528/2007 (άδεια άνευ αποδοχών έως 6 έτη λόγω συζύγου που υπηρετεί σε
υπηρεσία στο εξωτερικό) για την οποία υπάρχει ρητή αναφορά στις διατάξεις του νόμου (της παρ. 3  του άρθρου 51).
Συνεπώς,εν γένει (ήτοι, εκτός από την περίπτωση της άδειας της παρ. 3, άρθρο 51 του ν.  3528/2007)δεντίθεται ζήτημα διαφοροποίησης της αντιμετώπισηςτης αίτησης χορήγησης  μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών τωννεοδιόριστωνεκπαιδευτικώναπό τους λοιπούς  εκπαιδευτικούς.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
 
Ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Άρθρο 4 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 (ΦΕΚ 4187/Β/10-09-2021) Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές

Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση τη μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων.

Ομοίως, επιτρέπονται μαθητικά συνέδρια, μαθητικοί διαγωνισμοί.

Η συμμετοχή σε αυτά λαμβάνει χώρα με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου(rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν η οποία υπογράφεται από τον συμμετέχοντα, αν είναι ενήλικος, ή τον γονέα/κηδεμόνα του, αν πρόκειται για ανήλικο, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας (υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μέγιστη δυνατή απόσταση, τήρηση κανόνων υγιεινής).

Επιτρέπεται η διεξαγωγή το μάθημα της κολύμβησης, που διεξάγεται σε κολυμβητικές δεξαμενές καθώς και οι σχολικοί αγώνες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πανελλήνιοι αγώνες λυκείων μέσω των οποίων μοριοδοτούνται οι μαθητές για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ομοίως, με βάση τις οδηγίες της ως άνω επιτροπής διενεργούνται και τα σχολικά πρωταθλήματα. Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών.

Για τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για τις αεροπορικές μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, των ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης του συνόλου των επιβατών ημεδαπών και αλλοδαπών καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις εισόδου στην Χώρα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την μετακίνηση είναι όλοι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι συμμορφώνονται κατά την υποδοχή τους και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στην Χώρα υποδοχής.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

Επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονεών/κηδεμόνων (πχ εορταστικές εκδηλώσεις, εορτές αποφοίτησης), εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη τον διαθέσιμο χώρο, που λαμβάνουν χώρα.

 

rsz 9a2e0c3e 8b54 467f bccc 10df9783f62e

 Στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, την πρώτη ημέρα έναρξης του διδακτικού έτους 2021-2022.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, όπως η επίδειξη βεβαιώσεων αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου στις περιπτώσεις που δεν είχαν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου και η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο Αγιασμός πραγματοποιήθηκε επίσης σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, με εκπροσώπους μαθητών και εκπαιδευτικών στους προαύλιους  χώρους, ενώ ακολούθησε στις τάξεις επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών της Επιτροπής Ειδικών και του ΕΟΔΥ.

Η Υπουργός συνεχάρη τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη εκπαίδευσης για τη σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό και τους προέτρεψε να εμβολιαστούν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει. «Το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης είναι το εμβόλιο», είπε η Νίκη Κεραμέως, «το οποίο, μαζί με το συστηματικό εργαστηριακό και αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλά και την τήρηση όλων των μέτρων που εξακολουθούν να ισχύουν κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ειδικών, όπως η χρήση μάσκας, τα διαφορετικά διαλείμματα, οι τακτικοί καθαρισμοί, συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μας δομών».

Οι αλλαγές που επέρχονται από φέτος δημιουργούν μία νέα πραγματικότητα στο σχολείο.Νηπιαγωγείο από τα 4 χρόνια για όλους, αγγλικά από το νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας με θεματικές όπως οδική ασφάλεια, σεβασμός στο περιβάλλον, εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Σχεδόν διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία,τα πρώτα έξι Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκειαστην ιστορία της χώρας, πιλοτικήεφαρμογή 123 νέων Προγραμμάτων Σπουδών στη Γενική Εκπαίδευση, 11.700νέοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας, οριζόντιες επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς μας, αξιολόγηση και μεγαλύτερη αυτονομία των εκπαιδευτικών μας και των σχολείων μας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα για την πολύτιμη συνεργασία τους στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων, και εύχεται καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο.

IMG 20210913 WA0000

 Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή επισκέφτηκε σχολεία της Μαγνησίας, για να μοιραστεί την σημαντική στιγμή με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η κ. Μακρή, αρχικά, παρέστη στον αγιασμό του Ελληνογαλλικού δημοτικού σχολείου Βόλου, μια αγαπημένη συνήθεια χρόνων, καθώς και η ίδια υπήρξε μαθήτρια εκεί.

Ακολούθως, παραβρέθηκε στον επίσημο αγιασμό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο Δημοτικό σχολείο Άλλης Μεριάς παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Πολύζου.

Ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενη από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σταχτέα, παρακολούθησε τον επίσημο αγιασμό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου.

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Προμηθέας στη Νέα Ιωνία Βόλου ήταν ο προτελευταίος σταθμός της Υφυπουργού Παιδείας σε μια διαδρομή ανάμεσα σε χαμογελαστά μάτια, φωτεινά βλέμματα, χαρούμενες παιδικές φωνές μαθητριών και μαθητών όλων των ηλικιών.

Τους επίσημους αγιασμούς τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιος, που μίλησε με πατρική αγάπη στους μαθητές και αληθινή εκτίμηση στους εκπαιδευτικούς, αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα.

Η κ. Μακρή ολοκλήρωσε τις επισκέψεις της σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας με την παρουσία της στα σχολεία ( Δημοτικό - Γυμνάσιο) Κασσαβέτειων Φυλακών Βόλου στο Αϊδίνι.

Η Υφυπουργός Παιδείας βρέθηκε κοντά σε μαθητές και  εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Μαγνησίας, συνομίλησε με δασκάλους, καθηγητές, μαθητές, γονείς και διαπίστωσε με ικανοποίηση την ασφαλή επιστροφή στο σχολικό περιβάλλον.

Η κ. Μακρή δήλωσε: «Η χαρά σήμερα είναι μεγάλη για όλους μας! Η πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς ξεκινά με αισιοδοξία και όρεξη, με χαμόγελα και πειράγματα, με όνειρα και ανυπομονησία! Ποιον δάσκαλο θα έχουμε; σε ποιο τμήμα θα είμαι; με ποιον θα καθίσω στο θρανίο; Ερωτήσεις που κάνουν οι μαθητές κάθε χρόνο, όπως τις κάναμε και μεις, όπως τις έκαναν τα παιδιά μας, όπως θα τις κάνουν κάθε χρόνο μαθήτριες και μαθητές, που θα συναντιούνται στα προαύλια των σχολείων.

Μοιραζόμαστε τη χαρά των παιδιών μας, που επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον, που συναντούν τους φίλους τους και τους εκπαιδευτικούς τους, που μπαίνουν στις τάξεις, που παίζουν στον προαύλιο χώρο.

Μοιραζόμαστε τη χαρά των εκπαιδευτικών που σμίγουν με τους μαθητές τους, με τους συναδέλφους τους και ξεκινούν τη σχολική χρονιά με σχέδια και προσδοκίες για τα παιδιά, την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, τις νέες θεματικές, την παιδαγωγική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Μοιραζόμαστε τη χαρά και τη συγκίνηση των οικογενειών, που βλέπουν τα παιδιά και τους έφηβους ευτυχισμένους μαζί με τους συμμαθητές τους, μέσα στο φυσικό τους χώρο, το σχολείο τους. 

Αυτή τη χαρά που είχε λείψει, αυτή τη χαρά που είχε στοιχίσει, αυτή τη χαρά που είναι πολύτιμη και δύσκολα αναπληρώνεται.

Πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς και προχωράμε με ασφάλεια στην κανονικότητα της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών δομών.

Στόχος όλων μας, η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων με φυσική παρουσία. Γι’ αυτό εμβολιαζόμαστε, ελεγχόμαστε τακτικά, φοράμε τις μάσκες μας, τηρούμε τα μέτρα, προστατεύουμε και προστατευόμαστε!».

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/106106/Δ4/01-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/106095/Δ4/01-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/106971/Δ4/02-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/111416/Δ4/09-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2021-2022 (Έγγραφο Φ3/111427/Δ4/09-09-2021)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2021-2022 (ΈγγραφοΦ3/111937/Δ4/10-09-2021)

https://dide-new.flo.sch.gr/wp-content/uploads/2021/09/2021_111937_%CE%944_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91_%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91_%CE%92_%CE%93_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B.pdf

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111224/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111256/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111279/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111317/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο111852/Δ3/10-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111380/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111423/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Τεχνολογίας του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111874/Δ3/10-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111418/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 111426/Δ3/09-09-2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου ΕΑΕ και των Γυμνασίων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο111404/Δ3/09-09-2021)

https://dide-new.flo.sch.gr/odigies-didaskalias-kai-diacheirisis-tis-ylis-mathimaton-sto-gymnasio-tou-eneegy-l-gia-to-2021-2022/

Εκπαιδευτικά Νέα