Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Α) Με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81) αντικαταστάθηκε το άρθρο 1519 ΑΚ και έχει ως εξής: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 εφαρμόζονται αναλόγως. Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου»

Β) Στο άρθρο 30 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ, όπως αυτή παρατίθεται παραπάνω, ισχύει από τις 16.09.2021. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4800/21-05-2021 η ρύθμιση του άρθρου 1519 ΑΚ, όπως παρατίθεται παραπάνω, εφαρμόζεται «και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, ήτοι 16.09.2021, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Γ) Από τον συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι για να πραγματοποιηθούν εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 16.09.2021 και εντεύθεν, απαιτείται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, αν πρόκειται για ανήλικους. Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». Ειδικότερα, αν η εγγραφή/μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας συνεπάγεται μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Στην έννοια της δικαστικής απόφασης εμπίπτουν: προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση. Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφών/μετεγγραφών ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης της σχετικής αίτησης εγγραφής/μετεγγραφής, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο υπό στοιχείο Δ) της παρούσας.

Δ) Τα παραπάνω οριζόμενα στο άρθρο 1519 ΑΚ καταλαμβάνουν μόνο εκείνες μόνο τις περιπτώσεις που ένας εκ των γονέων έχει προσκομίσει δικαστική απόφαση που ρυθμίζει θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι και τις 16.09.2021. Στην περίπτωση αυτή οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων θα πρέπει επιπλέον να ζητούν πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η προσκομιζόμενη δικαστική απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4800/2021, ήτοι, τις 16.09.2021.

Εφιστούμε την προσοχή ότι στην εν λόγω περίπτωση, δεν εμπίπτει στην έννοια της δικαστικής απόφασης εκείνη που έχει εκδοθεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αλλά απαιτείται οριστική δικαστική απόφαση που στις 16-09-2021 έχει καταστεί αμετάκλητη. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου.

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο.

Αν ο ένας από τους δύο γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί ο άλλος γονέας.

Η επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.

Με εντολή Υφυπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 

 

Οικονόμου: Ο ΕΟΔΥ θα ενημερώνει κάθε Τετάρτη για τους μαθητές 4-17 ετών που νοσούν

 

Κάθε Τετάρτη θα ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ στοιχεία για τα παιδιά 4-17 ετών που νοσούν.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Παρακολουθούμε τα δεδομένα. Είναι γεγονός πως στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα, όχι από τώρα, αλλά από τον Μάρτιο, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα. Δεν είναι θέμα τώρα», ξεκαθάρισε ο κ. Οικονόμου

Και σημείωσε ότι «σαφώς και έχουμε εικόνα για την κατάσταση. Πριν από την έναρξη των σχολείων είχε ξεκινήσει η αύξηση των κρουσμάτων. Εχουμε σχεδιάσει το πλαίσιο λειτουργίας».

«Σκοπός να διασφαλίσουμε πως θα είναι τα σχολεία ανοιχτά και τα παιδιά στις αίθουσες. Και παρακολουθούμε τα δεδομένα και ανάλογα με αυτά εξελίσσεται η πολιτική μας», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

              Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε διαχρονικά είχε τοποθετηθεί υπέρ της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για τον λόγο αυτό η παράταξή μας υπερψήφισε μαζί με τις ΣΥΝΕΚ το σχέδιο αυτοαξιολόγησης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επί Υπουργίας Γαβρόγλου.

              Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάλλιστα θα μπορούσε να εφαρμόσει την αυτοαξιολόγηση του Γαβρόγλου και τότε πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την αντίδραση των συναδέλφων των ΣΥΝΕΚ, που ήταν φανατικοί θιασώτες της αυτοαξιολόγησης Γαβρόγλου. Δυστυχώς, η Υπουργός Παιδείας επέλεξε να κατεβάσει άλλο σχέδιο αυτοαξιολόγησης, το οποίο-παρά τις μικρές διαφορές που έχει με το σχέδιο Γαβρόγλου- έδωσε τη δυνατότητα στην παράταξη των ΣΥΝΕΚ «να διαφύγει», λέγοντας ναι στην αυτοαξιολόγηση αλλά όχι στη συγκεκριμένη.

              Επειδή η παράταξη της ΔΑΚΕ δεν είναι συνηθισμένη στις κυβιστήσεις, όπως οι άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις του χώρου, δηλώνουμε ότι:

 • Από θέση αρχής είμαστε υπέρ της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
 • Η συγκεκριμένη αυτοαξιολόγηση, εφόσον υλοποιηθεί, δεν παράγει κάποιο δυσμενές αποτέλεσμα για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες. Εάν στην πορεία της αυτοαξιολόγησης παρατηρηθεί οποιαδήποτε εκτροπή από το αρχικό σχέδιο, που θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη των εκπαιδευτικών και την επιβίωση των σχολικών μονάδων, η ΔΑΚΕ Καθηγητών δεν έχει κανένα πρόβλημα να μεταβάλει άποψη και να καταγγείλει μία τέτοια μεθόδευση.
 • Η θέση της αριστερής πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ για απεργία-αποχή είναι μία θέση αίολη και οδηγεί τον κλάδο στην αυτοκαταστροφή. Καταρχάς, κάθε αγώνας απαιτεί θυσίες. Η άποψη ότι ο κλάδος μπορεί με την απεργία-αποχή να μπλοκάρει την αυτοαξιολόγηση, χωρίς κόστος, είναι νομικά και συνδικαλιστικά αστήρικτη. Επιβάλλεται να προκηρυχτεί απεργία και ως απεργοί θα πληρώσουμε το τίμημα που πληρώνουμε κάθε φορά που απεργούμε. Επίσης, κάθε απεργία έχει έναρξη, συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και λήξη.
 • Τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αφορμή την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ομόφωνα το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την αποχή από τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Παρά τις δικαιολογημένες ενστάσεις μας για το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τη δικαιολογημένη απόρριψη των ηλεκτρονικών εκλογών, η πολιτική ηγεσία επέδειξε αδιάλλακτη στάση με τελικό αποτέλεσμα ο κλάδος να χάσει τους αιρετούς εκπροσώπους του στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Στη θέση τους βρίσκονται δοτοί εκπρόσωποι της Διοίκησης, που καμία σχέση δεν έχουν με τους συναδέλφους. Με τον νέο νόμο οι Διευθυντές των Σχολείων αλλά και οι συνάδελφοι, που θα αρνηθούν να μετέχουν στην αυτοαξιολόγηση , αποκλείονται για οχτώ χρόνια από την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Η ΔΑΚΕ Καθηγητών δε θα επιτρέψει να σφαγιαστούν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, που έχουν ευμενή άποψη για το συνδικάτο μας και τη θέση τους να καταλάβουν επαγγελματίες «καρεκλοκένταυροι», που με ύφος στρατάρχη, θα κουνάν το δάχτυλο και θα απειλούν τους συναδέλφους. Είναι προφανές ότι σεβόμαστε όλους τους συναδέλφους, που στηρίζουν το συνδικάτο, σε όποιον χώρο κι αν ανήκουν και δεν επιθυμούμε να οδηγηθούν σε περιπέτειες, εξαιτίας της ανεύθυνης στάσης της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ. Για τους παραπάνω λόγους η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε δε μπορεί να συνταχτεί με την αριστερή πλειοψηφία της ΟΛΜΕ.

Σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα αυτοαξιολόγησης η παράταξη της ΔΑΚΕ Καθηγητών έχει σοβαρές ενστάσεις στα κάτωθι σημεία:

 • Το υφιστάμενο σχέδιο είναι απόλυτα γραφειοκρατικό και απαιτεί εκατοντάδες εργατοώρες, για να υλοποιηθεί, και μάλιστα σε μία περίοδο εξόχως προβληματική λόγω της πανδημίας. Διαφωνούμε απόλυτα με το ενδεχόμενο οι εκπαιδευτικοί να υποχρεωθούν να εργαστούν σε μη εργάσιμες ώρες, για να υλοποιήσουν το σχέδιο αυτοαξιολόγησης και μάλιστα χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
 • Είναι αδιανόητο να καλούνται οι συνάδελφοι να βαθμολογήσουν το έργο της προηγούμενης χρονιάς, όταν το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και η διδασκαλία γινόταν εξ αποστάσεως.
 • Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις, έτσι ώστε το υφιστάμενο σχέδιο να καταστεί λειτουργικό.
 • Θεωρούμε εξόχως προβληματική τη διάταξη που επιβάλλει εξοντωτικές ποινές σε αυτούς που δεν θα μετάσχουν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

             Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε απαιτεί την ύπαρξη ενός σχεδίου αυτοαξιολόγησης «έξυπνου» και ευέλικτου, που δε θα αποθεώνει την γραφειοκρατία και δε θα εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς.

Επειδή οι ενστάσεις μας συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις αρκετών Διευθυντών Σχολείων, που με τρόμο αντιλαμβάνονται τον όγκο του γραφειοκρατικού έργου που περιμένει τους εκπαιδευτικούς, η ΔΑΚΕ Καθηγητών προτείνει την κήρυξη 48ωρης απεργίας διαμαρτυρόμενη για την αδικαιολόγητη καταπόνηση των συναδέλφων.

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών με αίσθημα ευθύνης δηλώνει:

 • Ναι στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 • Όχι στην αποθέωση της γραφειοκρατίας και την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Ε.Ε ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε

 

keramews pic 

 Στα  μέτρα που έλαβε, και εξακολουθεί να λαμβάνει, η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  στην εκπαίδευση και τη διασφάλιση της δια ζώσης εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν  την τελευταία διετία εν μέσω πανδημίας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο και τη δια βίου μάθηση, αναφέρθηκε  απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, δηλώνοντας πως «Είναι πολύ σημαντικό να εκπέμψουμε σήμερα όλοι μαζί ένα μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού των παιδιών. Οφείλουμε να το κάνουμε για την εκπαιδευτική κοινότητα, για τα παιδιά μας.»

Αναφερόμενη στη δια ζώσης εκπαίδευση, η Υπουργός επεσήμανε τα μέτρα για την εξασφάλισή της, όπως ο αυξημένος εργαστηριακός και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τα διαφορετικά διαλλείματα και το ποσοστό του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών που αγγίζει το 82%. Για τα ΑΕΙ, τα ποσοστά είναι ακόμη πιο υψηλά: άνω του 75% οι φοιτητές με 1 ή 2 δόσεις εμβολίου ή με πιστοποιητικό νόσησης, άνω του 87% εμβολιασμός για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό και άνω του 91% για μέλη ΔΕΠ. Επίσης, δρομολογείται η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών και την ειδική πλατφόρμα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID -19, και θα διευκολύνει τον έλεγχο τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εμβολιαστικών κέντρων εντός των ΑΕΙ. 

Η κ. Κεραμέως στηλίτευσε την ανακολουθία της πολιτικής του ΚΙΝ.ΑΛ. Ενδεικτικά: 

 • Ενώ το ΚΙΝ.ΑΛ. ζήτησε σήμερα να υπάρχουν περισσότερα Πρότυπα ΕΠΑΛ στη χώρα, είχε καταψηφίσει την ίδρυσή τους από την Κυβέρνηση. 
 • Ενώ αναφέρθηκε σήμερα στην εισαγωγή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων λέγοντας ότι «αυτά είναι πολύ καλά, άξια, αυτονόητα», τα είχε καταψηφίσει και τα δύο στη Βουλή. 
 • Ενώ ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, είχε καταψηφίσει στη Βουλή σχετικές διατάξεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών εκπαίδευσης. 
 • Ενώ στις προτάσεις του ΚΙΝ.ΑΛ. συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια, είχε καταψηφίσει τις διατάξεις της Κυβέρνησης για την απελευθέρωση των προγραμμάτων αυτών και τη δυνατότητα του κάθε Πανεπιστημίου να ιδρύσει – δίχως καμία έγκριση – ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα.   

Ταυτόχρονα η κ. Κεραμέως παρέθεσε σειρά μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τη τελευταία διετία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας μία θέση για κάθε 4χρονο της χώρας στην προσχολική εκπαίδευση
 • Αγγλικά στο νηπιαγωγείο
 • 453 νέα Προγραμμάτων Σπουδών, μερικά από  οποία δεν έχουν ενημερωθεί από το 1998, 123 ήδη θα δοκιμαστούν από φέτος.
 • αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου
 • Πολλαπλό βιβλίο
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση, ψηφιοποίηση διαδικασιών, ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού)
 • 16.200 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

«Αυτή κυρίες και κύριοι του ΚΙΝΑΛ, είναι η ολιγωρία μας στα επείγοντα. Εσείς λέτε ότι «σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις», ότι «ανακοινώνουμε αποσπασματικά μεγαλεπήβολα έργα». Εμείς μιλούμε με πράξεις. Με σχεδιασμό, με δράσεις, με κινητοποίηση. Με μέριμνα, ώστε στις δύσκολες συνθήκες, να στηρίζουμε και τους πιο αδύναμους, να μη μένει κανένας πίσω», είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός, και κάλεσε το ΚΙΝΑΛ να αναλάβει τις ευθύνες του. 

«Είναι ώρα ευθύνης και όλοι τιθέμεθα προ των ευθυνών μας. Είναι μοναδική ευκαιρία να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Σας καλώ να πείτε ένα ηχηρό ΝΑΙ στη δια ζώσης εκπαίδευση και ένα ηχηρό ΝΑΙ στον εμβολιασμό» κατέληξε η Υπουργός.

 

 rsz whatsapp image 2021 09 10 at 90933 am

Το 17% των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών και το 30% των παιδιών στο Λύκειο έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Open και την εκπομπή «Τώρα ότι Συμβαίνει» υπογραμμίζοντας οτι το ποσοστό του εμβολιασμού στους εφήβους αυξάνει.

 

Όπως υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, τα συχνά τεστ στα οποία έχει επιμείνει η κυβέρνηση για τα σχολεία, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικά για την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοΐού καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης αραίωσης των τμημάτων στα σχολεία.
«Το σχολείο επιστρέφει στην κανονικότητα! Πλέον έχουμε το εμβόλιο!

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν μαζικά», τόνισε.

Η κ. Κεραμέως απαντώντας στην ερώτηση «γατί τα σχολικά τμήματα θα κλείνουν μετά την εμφάνιση του 50%+1 κρουσμάτων στην τάξη υπογράμμισε πως «ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού είναι πλέον εμβολιασμένο οπότε δεν είμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο ραγδαίας μετάδοσης το ιού στους ηλικιωμένους καθώς αρκετοί έχουν πλέον εμβολιαστεί».

Η υπουργός έκανε για μια ακόμη φορά έκκληση στους γονείς να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους και να εμβολιάσουν τα παιδιά λέγοντας ότι «πρέπει να επωφεληθούν από το τεράστιο αυτό δώρο της επιστήμης».

Σε σχέση με τους αρνητές γονείς μαθητών υπογράμμισε πως υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ αναφερόμενη στο περιστατικό με τη μήνυση σε βάρος καθηγητών τόνισε: «Συγχαίρω τη διευθύντρια που εκανε τη δουλειά της.  Θα είμαστε κοντά στους λειτουργούς. Εχει δοθεί οδηγία σε ολα τα Σώματα, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους»

Για το περιστατικό που εκτιλύχθηκε στο σχολείο στα Καμίνια: «Υπάρχουν ήδη οι σχετικές ρυθμίσεις που είχαν ψηφιστεί από το καλοκαίρι. Και επιπλέον έχει δοθεί ήδη και μία κατεύθυνση προς τα σώματα που υπάγονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου στις περιπτώσεις αυτές που προφανώς εφαρμόζεται ο νόμος το χρέος όλων μας είναι να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Για τα παιδιά που δεν φοιτούν λόγω των απόψεων των γονέων τους σημείωσε: «Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει θεσπιστεί το οποίο νομίζω είναι αναλυτικότατο και προβλέπει κάθε περίπτωση. Η απόφαση της κυβέρνησης και μετά από εισήγηση των ειδικών είναι για αποκλειστικά διά ζώσης εκπαίδευσης. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα με δύο πολύ βασικά όπλα. Το πρώτο είναι το εμβόλιο. Αυτό δεν το είχαμε πέρυσι. Και αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Στους εκπαιδευτικούς έχουμε ξεπεράσει το 82% (στους εμβολιασμούς). […] Στην ηλικία 12-14 εμβολιαμένοι με μία δόση είναι πάνω από 17% και στην ηλικία του λυκείο φτάνουμε το 30%. Αρκεί; Όχι είναι η απάντηση».

 Άδεια δεκατεσσάρων (14) ημερών στον πατέρα υπάλληλο κατά τη γέννηση του τέκνου του

 Θα χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης

Άρθρο 54 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 166/Α/18-09-2021)

Δικαίωμα ειδικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 ν. 3528/2007

Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε α) δύο (2) ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ο υπάλληλος γνωστοποιεί αρμοδίως την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού, προκειμένου η υπηρεσία να λάβει εγκαίρως γνώση.

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

 

 ekpa 73754

Δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί φέτος η εκπαιδευτική διαδικασία των Πανεπιστημίων. Τα ποσοστά εμβολιασμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι πολύ ενθαρρυντικά και συμβάλλουν καθοριστικά στη θωράκιση της δια ζώσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα:

 • Άνω του 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση ή έχουν νοσήσει.
 • Άνω του 87% διοικητικού προσωπικού έχει πλήρως εμβολιαστεί.
 • Άνω του 91% των μελών ΔΕΠ έχει πλήρως εμβολιαστεί.

Το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

 • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,
 • επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή
 • έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή, και επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Από 30.9.2021 η συμμετοχή των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας σε εκπαιδευτική διαδικασία ή πρακτική/κλινική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για τους οποίους έχει καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο κατόπιν απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη ή μονοδοσική δόση εμβολίου κατά του COVID-19, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει στον προβλεπόμενο χρόνο.

Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Α’ και Β’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης με τη μέγιστη πληρότητα, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του νόμου για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (παρ. 3, άρ. 30, Ν 4485/2017).

Παράλληλα προβλέπεται η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων ή αποστολή κινητών μονάδων εμβολιασμού στα ΑΕΙ ή σε συνεργασία με τα ΑΕΙ για τον άμεσο εμβολιασμό τόσο του προσωπικού, όσο και των φοιτητών που δεν έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα. Επιπλέον, τίθεται σε λειτουργία προσεχώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στο πλαίσιο της οποίας θα διασυνδέεται η πληροφορία σχετικά με τον εμβολιασμό, νόσηση ή τα εργαστηριακά τεστ που κάνουν οι υπόχρεοι με τις Γραμματείες του κάθε τμήματος. Το αμέσως επόμενο διάστημα τα ΑΕΙ δύναται να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό με αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο των κατά περίπτωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των συμμετεχόντων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνοπτικά, κατόπιν σύστασης της επιτροπής των ειδικών, το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει ως εξής:

 • Κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ορίζει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 και τον αναπληρωτή του.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), σεμιναρίων εργαστηρίων και κλινικών ή πρακτικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου πραγματοποιείται με διά ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στην μέγιστη πληρότητα των αιθουσών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.
 • Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστισμός. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η φύση του διδασκόμενου μαθήματος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με χρήση μάσκας (π.χ. αθλήματα σε Σχολές Φυσικής Αγωγής, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών).
 • Τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα Υγιεινής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρκούς αερισμού, ο συνεχής καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισμό.
 • Λειτουργία αιθουσών πολυμέσων – αναγνωστηρίων – βιβλιοθηκών: Είσοδος με επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος. - Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
 • Φοιτητικά γυμναστήρια: Λειτουργία σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των γυμναστηρίων.
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Εφαρμόζονται τα μέτρα και οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία (σε εσωτερικούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες) – Δυνατότητα λήψης φαγητού σε πακέτο για τους μη εμβολιασμένους ή μη (διευκρινιστικά) νοσήσαντες φοιτητές, υπό την προϋπόθεση μη παραμονής στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων.
 • Φοιτητικές εστίες:
 • Τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της εστίας.
 • Απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ τυχόν διαμένοντος φοιτητή σε φοιτητική εστία που έχει διαγνωσθεί ως θετικός στον covid-19 σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.
 • Τελετές ορκωμοσίας με φυσική παρουσία: Η είσοδος εκπροσώπων του ΑΕΙ, φοιτητών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
 • Προγράμματα ανταλλαγής – κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) θα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα ταξίδια.

Ίδιοι όροι λειτουργίας ισχύουν και για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κολέγια.

 

 

 Η μη συμμετοχή εκπαιδευτικών στη διαδικασία αξιολόγησης συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, με τις συνέπειες να είναι η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση μισθού

Ανυποχώρητη εμφανίζεται η κ. Ζέττα Μακρή όσον αφορά τις απουσίες στις περιπτώσεις που οι γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, μετά την ύπαρξη κρουσμάτων.

 

Παράλληλα, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απαντά στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για μη ασφαλή επάνοδο των μαθητών στα σχολεία και υπεραμύνεται τόσο της χρήσης των self test, όσο και των υγειονομικών πρωτόκολλων που προβλέπουν ότι θα κλείνει ένα τμήμα μόνο αν νοσεί το 50%+1 των μαθητών.

Το πρώτο κουδούνι ήχησε. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι εστιάζετε στο σελφ τεστ, το οποίο είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Έχετε σκεφτεί τα σελφ τεστ να γίνονται στο σχολείο, ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος;

«Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και να υποστηρίξω ότι τα self test είναι αξιόπιστα σε συντριπτικό ποσοστό. Ανάλογες μελέτες έχουν δημοσιευτεί, παγκοσμίως, και  αποδεικνύουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Η σωστή και ενδεδειγμένη χρήση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και η αληθής δήλωση των αποτελεσμάτων είναι μία άλλη παράμετρος, που έχει να κάνει με την ατομική αίσθηση ευθύνης. Η στάση μας θα κάνει τη διαφορά, η λογική και η ευσυνειδησία μαζί με τα ενδεδειγμένα  επιστημονικά μέσα και τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα  θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ασφαλή δια ζώσης λειτουργία  όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι τα σχολεία μας να παραμείνουν ανοικτά, μαθητές και εκπαιδευτικοί στο φυσικό τους περιβάλλον, τις τάξεις.

Η υποδειγματική συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων και η έγκαιρη προσέλευση για την προμήθεια των self test αποδεικνύει, για ακόμα μία φορά, την επιτυχία εφαρμογής και αυτού του προληπτικού μέτρου».

Είναι σαφής η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για ανοιχτά σχολεία. Ωστόσο, μήπως έτσι θέτετε την ασφάλεια των μαθητών σε δεύτερο επίπεδο, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχετε θεσπίσει; Φανταστείτε για παράδειγμα ένα σχολείο όπου ένα τμήμα έχει 12 στους 25 μαθητές με κορωνοϊό, ένα με 10 στους 25, ένα  με 11 στους 25  κ.ο.κ.  και να λειτουργεί το σχολείο. Μπορείτε να πείτε σε ένα γονιό να στείλει το παιδί του στο σχολείο αυτό  και ότι θα είναι ασφαλές;

«Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, των μέτρων πρόληψης και προστασίας, η τακτική διενέργεια test διασφαλίζουν τη μέγιστη  προστασία της σχολικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, όλα τα στατιστικά μοντέλα δείχνουν ότι οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές ελέγχου της μετάδοσης στις σχολικές αίθουσες είναι το συχνό test, η χρήση της μάσκας και ο έλεγχος για συμπτώματα, ενώ η λιγότερο αποδοτική είναι η μείωση της πυκνότητας των μαθητών. Μαθηματικά μοντέλα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης υπολόγισαν ότι για να επιτευχθεί 40% μείωση της μετάδοσης στις σχολικές αίθουσες μέσω μείωσης της πυκνότητας θα πρέπει οι μαθητές να χωριστούν στα τρία και να πηγαίνουν εκ περιτροπής κάθε τρεις ημέρες σχολείο. Αντιθέτως, μέσω του καθολικού test μία φορά την εβδομάδα, επιτυγχάνεται 70% μείωση της μετάδοσης.

Με βάση τα πρωτόκολλα που ισχύουν, τα τμήματα θα κλείνουν μεμονωμένα και δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο του σχολείου.

Στην ανησυχία των γονέων, για την αλλαγή αυτή στο πρωτόκολλο σε περίπτωση κρούσματος, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο διαφοροποιητικοί παράγοντες σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Από τη μία, το εμβόλιο, και ευχαριστώ, από καρδιάς, την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας, που σε ποσοστό 80% στήριξαν με τον εμβολιασμό τους την ασφαλή επιστροφή στη διά ζώσης λειτουργία των σχολείων, ενώ παροτρύνω τους ανεμβολίαστους να σπεύσουν να θωρακίσουν την υγεία τους κάνοντας το εμβόλιο.

Από την άλλη, τον τακτικό έλεγχο. Σε περίπτωση κρούσματος προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα 7 ημερών για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα με δυο εργαστηριακά τεστ – rapid πέραν των προβλεπομένων. Εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο από το κρούσμα υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ – self (τις ημέρες που δεν κάνουν τα δύο εργαστηριακά).

Ενώ για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα προβλέπονται δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ – self ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.

Ακολουθούμε τη διεθνή τάση και πρακτική, κατόπιν και των εισηγήσεων της Επιτροπής των Ειδικών, και διασφαλίζουμε την προστασία της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας».

Υπάρχει περίπτωση  να αφουγκραστείτε την αγωνία των γονιών αν σε ένα σχολείο υπάρχουν πολλά κρούσματα και φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους, και να είστε ελαστικοί ως προς τις απουσίες;

«Σε αυτό το ερώτημα έχουμε δώσει ήδη ξεκάθαρη απάντηση. Όπως είπε και η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, δεν προβλέπεται να υπάρξει εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα της παρακολούθησης, πλην ειδικών περιπτώσεων, που έχουν περιγραφεί λεπτομερώς και αφορούν σοβαρά θέματα υγείας.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς, με σεβασμό στις ανησυχίες και τις αγωνίες τους και επιστρατεύουμε έγκριτους ειδικούς και επαγγελματίες Υγείας σε μία εκστρατεία ενημέρωσης, για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά τους σχετικά με τον εμβολιασμό των ανηλίκων. Εμβολιάζουμε τα παιδιά μας ηλικίας 12 ετών και άνω, θωρακίζουμε την υγεία τους και ενισχύουμε το τείχος ανοσίας.

Επιπλέον, τα παιδιά μας είναι πιο ασφαλή σε ένα περιβάλλον αυξημένων μέτρων και σχολαστικής τήρησής τους, όπως το σχολικό περιβάλλον, παρά σε μέρη όπου συναντιούνται χωρίς κανένα μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό».

Υπάρχει ένα ζήτημα που τίθεται ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία. Αν νοσεί σχεδόν το μισό τμήμα και απουσιάζει για 10 ημέρες, το υπόλοιπο θα λειτουργεί και δεν θα υπάρχει τηλεκπαίδευση. Οι μαθητές που θα νοσούν και θα λείπουν για 10 ημέρες, πώς θα αναπληρώσουν το χάσιμο των μαθημάτων τους; Θα πρέπει να τρέχουν στα φροντιστήρια;

«Η αναπλήρωση των μαθημάτων που θα χάσει κάποιο παιδί λόγω νόσησης από κορωνοϊό και παραμονής στο σπίτι για την πλήρη ανάρρωσή του, δεν αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση με τη νόσηση κάποιου μαθητή από άλλη ασθένεια.

Όπως συνέβαινε πάντα, τα παιδιά που λόγω ασθένειας παραμένουν στο σπίτι τους και χάνουν μαθήματα κάποιων ημερών, αναπληρώνουν την ύλη σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς τους».

Υπάρχουν αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την αξιολόγηση. Ήδη, η ΟΛΜΕ απαντά με όπλο την κήρυξη «απεργίας – αποχής» από τις διαδικασίες. Τι απαντάτε; Θα υπάρχουν ποινές σε εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση της «απεργίας – αποχής»;

«Εισάγουμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην κοινή λογική ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να βελτιωθεί εάν δεν αξιολογηθεί.

Μία αξιολόγηση με καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και έμφαση στην επιμόρφωση, ως πρόσθετο κίνητρο για διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού, διασφάλιση της ποιότητας της διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Τάχιστα θα ξεκινήσουν επιμορφώσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις και θα επιλεγούν και τα νέα στελέχη, που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, θα ξεκινήσει η υλοποίηση και της ατομικής αξιολόγησης. Ένας τόσο καίριος μηχανισμός, προϋπόθεση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας, δεν θα γινόταν να μην είναι οριζόντιος, συνεπώς η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, με τις συνέπειες να είναι η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση μισθού».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, µε την οµιλία του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, διέπραξε ένα στρατηγικό λάθος, που αφενός φανερώνει απόγνωση λόγω της «οριζοντιοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις και αφετέρου αδυναμία παραγωγής νέου προγραμματικού λόγου.

ΤΟ 2021 δεν είναι 201 5, ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνοντας σε γενικές γραμμές τις παροχές που παρέπεμπαν στο «κοστολογημένο» Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης θύµισε στους πολίτες τη συνέχεια του «έργου» που κατέληξε στον βαρύ λογαριασµό της διακυβέρνησής του.

Ο ΧΡΟΝΟΣ που μεσολάβησε από τότε είναι μικρός για να ξεχαστούν όσα έλεγε πριν από τις εκλογές του 201 5 και όσα έπραξε ως πρωθυπουργός. Και όμως επανέλαβε το ίδιο «πακέτο» σαν να µην είχε κυβερνήσει επί 4,5 χρόνια µε τους ΑΝ.ΕΛ., σαν να µη θυμόμαστε ότι, αντί για ελαφρύνσεις, υπήρξε η πιο άγρια και η πιο αχρείαστη, μέχρι την «περήφανη διαπραγμάτευση», υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων.

ΜΙΛΗΣΕ το Σάββατο ο κ. Τσίπρας για διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους. Κακώς, είχε ήδη εφαρμόσει «σεισάχθεια» από το 201 5, όλοι οι δανειολήπτες πίνουν νερό στο όνομά του. Υποσχέθηκε αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ. Λίγα έβαλε, το 201 4 δεσμευόταν ότι µε τον πρώτο νόµο του ο κατώτατος θα αυξανόταν στα 751 ευρώ, αλλά µε το τρίτο Μνημόνιο καθιέρωσε τη γενιά των 300 ευρώ. Έταξε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όταν επί των ηµερών του το συγκεκριμένο επίδομα «πετσοκόπηκε» μαζί µε το ΕΚΑΣ. Επί 4,5 χρόνια δεν άλλαξε την εισφορά αλληλεγγύης, αλλά προχθές υποσχέθηκε την κατάργησή της για το Δημόσιο και τους συνταξιούχους. Μίλησε για την ακρίβεια, όταν µε το τρίτο Μνημόνιο έβαλε ΦΠΑ 24% στα τρόφιμα, ανέβασε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μείωσε τις συντάξεις µε νέες εισφορές, διέλυσε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πότε µε το νόµο Κατρούγκαλου και πότε µε τη φορολογική εξόντωση. Έκανε λόγο για δημιουργία µιας συστημικής δημόσιας τράπεζας όταν µε την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, ύστερα από το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή των capital controls, χάρισε κυριολεκτικώς έναντι ψιχίων τα μερίδια του Δημοσίου και των μικρομετόχων στα ξένα funds, τα οποία προχθές ξόρκιζε. Υποσχέθηκε προσλήψεις στο ΕΣΥ όταν οι μοναδικοί διορισµοί µόνιµου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν τους προηγούμενους µήνες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο συνέβη στην Παιδεία. Η Κεραμέως υπέγραψε τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολεία και την ειδική αγωγή.

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ του Τσίπρα είναι το µεγάλο βαρίδι του ΣΥΡΙΖΑ, που αδυνατεί να καρπωθεί έστω και ένα μικρό µέρος της κυβερνητικής φθοράς.

ΑΛΗΘΕΙΑ, πιστεύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι η μεσαία τάξη θα τον εµπιστευθεί ξανά; Το 201 5 κάποιοι απονήρευτοι έλεγαν ότι «και δύο από τα δέκα να κάνει θα είναι κέρδος» και ακόµη πληρώνουν τους λογαριασμούς εκείνης της περιόδου. Τώρα δεν έχουν καν αυτό το δίληµµα.

ΑΣ αφήσουμε όμως στην άκρη τις παροχές που έταξε, στην αντιπολίτευση βρίσκεται και µπορεί να πει και 2-3 δισεκατομμύρια παραπάνω. Ομως από τον πολιτικό λόγο του κ. Τσίπρα έλειπε έστω και ένα πλαίσιο πολιτικής για να παραχθεί νέος πλούτος. Ο Μητσοτάκης έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Μειώνει φόρους, προχωρά ιδιωτικοποιήσεις, βελτιώνει το πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις και πιστεύει ότι µε αυτό τον τρόπο η ανάπτυξη θα είναι ισχυρή όχι µόνο φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ πώς θα δημιουργήσει νέα εισοδήματα και θέσεις εργασίας; Επειδή δεν έχει απαντήσεις ανέβασε το καλάθι των παροχών χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έτσι χάνει όποια αξιοπιστία του είχε αποµείνει. Λάθος, και µάλιστα στρατηγικό.

ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

e-typos.com

 

 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, να προβούν, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, στην οργάνωση και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με κοινό σύνθημα για το έτος 2021: «Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά».

Οι ανωτέρω δράσεις/δραστηριότητες και εκδηλώσεις (π.χ. τρέξιμο, περπάτημα, σχοινάκι, χορός, εκδηλώσεις αναφοράς/ιστορικής αναδρομής κ.ά.) διάρκειας 120 λεπτών, υλοποιούνται αποκλειστικά εντός του σχολικού ωραρίου, με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και μαθητριών κάθε σχολικής μονάδας.

Η προώθηση της δημιουργικότητας μέσω του αθλητισμού, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η σύνδεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν τους υπό έμφαση στόχους του εν λόγω εορτασμού.

Υπό αυτό το πνεύμα, σε κάθε σχολική μονάδα η εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους προσδίδει αναμφισβήτητα προστιθέμενη αξία στον κοινό με όλα τα σχολεία της Ευρώπης εορτασμό του σχολικού αθλητισμού και συμβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή κοινών πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών.

Επισημαίνεται με έμφαση ότι κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ανωτέρω δράσεων με ευθύνη των Διευθυντών/Διευθυντριών και των Προϊσταμένων των οικείων σχολικών μονάδων, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), των Συντονιστών Εκπαίδευσης των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 τηρούνται απαρέγκλιτα τα οριζόμενα σε σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν (α) στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την πρόληψη και αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 και (β) στα κατά τόπους μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία στον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19.

Προς ενημέρωση ή/και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών παρατίθενται οι παρακάτω ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, το περιεχόμενο των οποίων δύναται να αξιοποιείται κατά την κρίση τους ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του προσφερόμενου υλικού, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών.

https://www.essd.eu/el

https://www.essd.eu/wpcontent/uploads/2021/07/ESSD%20General%20Toolkit%202021_FINAL.pdf

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

ipourgeio 400px

 Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, με στόχο την ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα οφέλη του εμβολιασμού στις ηλικίες 12-17 κατά της νόσου του κορωνοϊού, διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 μμ.

Η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κα. Μαρία Θεοδωρίδου και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας κα. Βάνα Παπαευαγγέλου θα απαντήσουν σε απορίες γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Τα ερωτήματα θα μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα, Δευτέρα 20/9, ως και αύριο Τρίτη 21/9 στις 2 μμ, στη φόρμα https://forms.gle/7qVHt6NfTASWHxCw5.

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, από το κανάλι του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο YouTube στο σύνδεσμο: https://youtu.be/KzHniXrJQaQ αλλά και από το λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ στο Facebook (σύνδεσμος: https://www.facebook.com/MinEduGR).

Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικών δράσεων ευαισθητοποίησης, επιστημονικής ενημέρωσης και παρότρυνσης των γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ηλικίας 12 ετών και άνω, με στόχο την πληρέστερη θωράκιση της υγείας τους όσο και της δια ζώσης μαθησιακής διαδικασίας, όπως η δημοσίευση λίστας με συχνά ερωτήματα γονέων και απαντήσεις από τους ειδικούς.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία, η ηγεσία του Υπουργείου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα δικά τους ερωτήματα στις ειδικούς και να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή ενημέρωση για τη σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της νόσου Covid-19.

 

 

 Σφοδρή αντίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κήρυξαν αποχή από τη διαδικασία. Ποιες είναι οι συνέπειες παράβασης της νομοθεσίας

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, η οποία κοινοποιήθηκε στα σχολεία, προκαλώντας τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών. Με την αξιολόγηση η ηγεσία του υπουργείου στοχεύει στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, την ίδια στιγμή που ΟΛΜΕ και ΔΟΕ επιχειρούν, για πολιτικούς λόγους, να στήσουν για μία ακόμη φορά –συνέβη πέρυσι– χαρακώματα κατά της αξιολόγησης, κηρύσσοντας αποχή από τις διαδικασίες της. Ωστόσο, οι νομικές υπηρεσίες των ομοσπονδιών έχουν επισημάνει τις συνέπειες παράβασης της νομοθεσίας για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και νομολογία που δίνει επιχειρήματα στις ομοσπονδίες.

 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 56 του νόμου 4823/2021 ορίζει ότι «η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά τον προγραμματισμό, την αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα του νόμου 4547/2018 και του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα». Οι ποινές είναι πρόστιμο ίσο με τον μισθό ενός μηνός, πάγωμα μισθολογικής εξέλιξης, καθαίρεση στελεχών και αποκλεισμός από θέσεις στελεχών για οκτώ χρόνια.

Από την άλλη, από τους οδηγούς αξιολόγησης που έχει στείλει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στα σχολεία καταδεικνύεται ότι το βάρος δίνεται στο εκπαιδευτικό έργο, και δη στην τηλεκπαίδευση εν μέσω πανδημίας. Πώς οργανώθηκε και λειτούργησε η τηλεκπαίδευση; Ποια ήταν τα προβλήματα στο σχολείο και πώς αντιμετωπίστηκαν; Πώς επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των μαθητών; Πρόκειται για ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία το ΙΕΠ ζητάει από τα σχολεία να απαντήσουν. 

Την ίδια στιγμή, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεωρείται πολύ… light. Ενδεικτικά, κάθε εκπαιδευτικός θα αξιολογείται ατομικά σε 4βαθμη κλίμακα και θα χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητικός, ικανοποιητικός, πολύ καλός, εξαιρετικός. Οι εκπαιδευτικοί που θα κρίνονται ως μη ικανοποιητικοί και ικανοποιητικοί θα οδηγούνται σε επιμόρφωση. «Γιατί να αντιδράσει κάποιος σε αυτά;», δήλωσε στην «Κ» έμπειρος συνδικαλιστής, εννοώντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά «ποινή» για τους εκπαιδευτικούς που θα κριθούν μη ικανοποιητικοί. Το μόνο είναι πως θα υστερούν στη μοριοδότηση για διοικητικές θέσεις. Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν προβλέπεται ποσόστωση ανώτατης κατανομής των εκπαιδευτικών ανά αξιολογική κατηγορία. «Ολοι θα μπορούν να κριθούν πολύ καλοί ή εξαιρετικοί, δεν υπάρχει όριο» δήλωσε ο συνδικαλιστής, που έχει μακρά θητεία στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και θεωρεί τις ρυθμίσεις «απόλυτα εφαρμόσιμες». 

 

Βεβαίως, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες αντιδρούν στην αξιολόγηση, όπως συνέβη και κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. «Το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση με τυφλή εμμονή, δίχως να λαμβάνουν υπόψη το 95% των εκπαιδευτικών οι οποίοι ακύρωσαν με τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή που κήρυξε το Δ.Σ. της ΔΟΕ την απόπειρα επιβολής της υπουργικής απόφασης για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο τον Φεβρουάριο του 2021, προχώρησαν στην ψήφιση του ν. 4823/21 (σε συνέχεια και ολοκλήρωση του καταδικασμένου από την εκπαιδευτική κοινότητα ν.4692/2020) και (προ ημερών) στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης» λέει η ΔΟΕ. Ανάλογη είναι η θέση της ΟΛΜΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο χθες, ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης δήλωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει απερίφραστα τον αγώνα των εκπαιδευτικών για ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά και δεσμεύεται ότι θα καταργήσει τις διατάξεις των νόμων 4692/2020 και 4823/2021, αποκαθιστώντας άμεσα τους απεργούς εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αντισυνταγματική κύρωση σε βάρος τους».

ochi-kai-stin-ipia-axiologisi-apo-toys-ekpaideytikoys0

Οι ομοσπονδίες ανεβάζουν τους τόνους

«Αντιδραστική αξιολόγηση». Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) όχι μόνο κατά του νόμου της νυν ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, αλλά και των προηγουμένων. Οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών αποδίδονται σε πολιτικούς λόγους αλλά και στην αντίληψη ότι όποια αξιολόγηση υποκρύπτει την πρόθεση των κυβερνώντων να προχωρήσουν σε απολύσεις. 

 

Χαρακτηριστικά η ΔΟΕ αναφέρει ότι «κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ψευδεπίγραφων, αντιεκπαιδευτικών νομοθετημάτων (σ.σ. της νυν κυβέρνησης) είναι η συνέχεια αντίστοιχων προσπαθειών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για την επιβολή της αντιδραστικής αξιολόγησης». 

Από την άλλη, οι νομικοί σύμβουλοι των ομοσπονδιών αναδεικνύουν τις πτυχές του νόμου 4823/21 για την άρνηση – αποχή από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, λέγοντας όμως πως «σε περίπτωση που η Διοίκηση παρά ταύτα παρανόμως προχωρήσει σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 56 του ν. 4823/2021 υπηρεσιακών και πειθαρχικών συνεπειών, εις βάρος απεργών εκπαιδευτικών, πέραν της συνδικαλιστικής αντιμετώπισης του θέματος είναι δυνατή η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όπως εξάλλου έγινε και στο παρελθόν στην αντίστοιχη περίπτωση του ν. 4489/2017, που ανωτέρω εκτέθηκε», όπως αναφέρει έκθεση της Μαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα, νομικής συμβούλου της ΔΟΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο η ΟΛΜΕ, σε ενημερωτικό προς τους καθηγητές, σημειώνει: «Συνεχίζουµε τον αγώνα, συµµετέχουµε µαζικά στην απεργία – αποχή, σπάµε τον αυταρχισµό και την τροµοκρατία του υπουργείου Παιδείας. Η απεργία – αποχή ως µορφή απεργίας έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόµιµη και συνταγµατικά κατοχυρωµένη (Δ. Εφ. Πειραιώς 486/1995, Δ. Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ. Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόµενες νοµικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα της απεργίας – αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, µέσω νοµικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονοµικών. Ακόµα και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναγνωρίζοντας τη λευκή απεργία ως νόµιµη µορφή απεργιακής κινητοποίησης, εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 2038978/4420/0022/14-06-1990 εγκύκλιό του, στην οποία αναφέρεται: “1. Σύµφωνα µε τη νοµολογία (8384/79 και 8272/89 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και 920/1983 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), η µείωση της απόδοσης των εργαζοµένων (ποσοτική ή ποιοτική) ή η επιβράδυνση του ρυθµού της εργασίας –λευκή απεργία– αποτελεί µορφή απεργίας. Συνεπώς η αποχή των εκπαιδευτικών από ορισµένα καθήκοντά τους συνεπάγεται ποσοτική µείωση της απόδοσής τους, η οποία κατά τα ανωτέρω αποτελεί µορφή απεργίας, τη λευκή απεργία (βλ. σχετικώς και ΔΙΚΠΡ/Φ9/2741/7072/3.9.86 και ΔΙΚΠΡ/Φ9/241/11026/23.10.85 έγγραφα του υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως)”». Μάλιστα η ΟΛΜΕ προσθέτει ότι «µε τη διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 ν. 4489/2017 είχε αντιστοίχως προβλεφθεί στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα ότι η συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή υπαλλήλου σε διαδικασίες κρίσεων και τοποθέτησης προϊσταµένων. Η ως άνω διάταξη καταργήθηκε µεταγενεστέρως, αφού µε την υπ’ αρ. 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι η συµµετοχή υπαλλήλου σε νοµίµως προκηρυχθείσα απεργία δεν κωλύει τη συµµετοχή του σε διαδικασίες επιλογής προϊσταµένων».

Βέβαια, όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περί τα 600 στελέχη του δημόσιου τομέα δήλωσαν άρνηση – αποχή από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με βάση τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ, βρέθηκαν εκτός και έχουν προσφύγει στη διοικητική Δικαιοσύνη.

Διαδικασία με διαμορφωτικό χαρακτήρα

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι επιτέλους πρέπει να υπάρξει αποτίμηση του έργου που παράγεται στα ελληνικά σχολεία. Και αυτό διότι μεταπολιτευτικά ουδέποτε υπήρξε αξιολόγηση/αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, ούτε των εκπαιδευτικών. «Θεσπίσαμε ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης του έργου των εκπαιδευτικών με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη, με στόχο τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης», λέει στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου. Αλλωστε, όπως προσθέτει, ο χαρακτήρας της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι διαμορφωτικός. Η θετική αξιολόγηση θα αποτελέσει μοριοδοτούμενο κριτήριο για επιλογή τους σε θέση ευθύνης, ενώ στην περίπτωση της μη θετικής αξιολόγησης θα είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση και δεν θα υπάρχει καμία μισθολογική επίπτωση, αναστολή ανέλιξης, ούτε προβλέπεται απόλυση. «Η αξιολόγηση (σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο) αποτελεί κοινή πρακτική στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών, με εξαιρέσεις την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Ισλανδία», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας επικαλούμενο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, το υπουργείο δηλώνει ότι «για την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης έχει θεσπίσει δικλίδες ασφαλείας που διαμορφώθηκαν έπειτα από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα». Χαρακτηριστικά, δεν θα είναι μόνο ένας αξιολογητής αλλά τρεις (διευθυντής σχολικής μονάδας, σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και σύμβουλος Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/Ειδικότητας). Επίσης, θα υπάρχει τριμελής επιτροπή ενστάσεων.

Ως προς την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης, «σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη είναι επιλεγμένοι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατέχουν θέσεις ευθύνης. Επομένως, στόχος εδώ δεν είναι η ανατροφοδότηση και η επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για τον λόγο αυτό η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την επιλογή τους σε θέση ευθύνης όσο και για τη συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων τους», λέει το υπουργείο, εννοώντας ότι αρνητική αξιολόγηση θα σημαίνει ολοκλήρωση της θητείας ενός εκπαιδευτικού σε θέσεις διοίκησης.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ο νόμος 2525/1997 επί υπουργίας Γεράσιμου Αρσένη είχε θέσει για πρώτη φορά το θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων. Ακολούθησαν νόμοι το 2011 και το 2017. Ωστόσο, ενώ ο νόμος 4024/2011 προέβλεπε την έκδοση σχετικού Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, η έκδοση πραγματοποιήθηκε, ύστερα από συνεχείς αναβολές, τον Νοέμβριο του 2013, δηλαδή έπειτα από δύο έτη. Η εφαρμογή του νόμου του 2011 «πάγωσε» από τον Φεβρουάριο του 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά πρόλαβε να εφαρμοστεί στους εκπαιδευτικούς που στελέχωσαν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Ο νόμος του 2017 θεωρήθηκε έκθεση ιδεών χωρίς να… σπάει αυγά, παρότι και τότε υπήρξαν συνδικαλιστικές αντιδράσεις.

Η έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) το 2014 τόνιζε και τις ευθύνες των κυβερνήσεων που λόγω του φόβου του πολιτικού κόστους αρνούνταν να εμμείνουν στην αξιολόγηση. Ενδεικτικά, η ΑΔΙΠΠΔΕ εστίαζε και στην «αντίσταση που επέδειξαν οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μια αναγκαία εδώ και δεκαετίες αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και βελτίωσή του μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και όχι μέσω τιμωρητικών μέτρων».

Απόστολος Λακασάς

 kathimerini.gr

 

rsz mak 1

Λαϊκισμό και ανευθυνότητα στα ζητήματα της παιδείας, καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στις σχετικές αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.
 
Για τους 2.000 διορισμούς εκπαιδευτικών που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, το υπουργείο απαντά ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του δεν διορίστηκε ούτε ένας και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τους 16.200 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών που έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία.
 
Για την ελεύθερη είσοδο στα ΑΕΙ, το υπουργείο Παιδείας κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αδιαφορεί για τα παιδιά που δεν πληρούν κάποια ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια και δεν θα είναι σε θέση να αποφοιτήσουν. «Το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Τσίπρα είναι να παραπλανήσει νέους ανθρώπους για να υποκλέψει την ψήφο τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 
Για την εξαγγελία διπλασιασμού της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, το υπουργείο Παιδείας απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε και πάλι την αύξηση στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων καθώς και την αύξηση συνολικά στην παιδεία κατά 142 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (ήτοι 2,5% αύξηση).
 
«Η παιδεία αλλάζει. Στην πράξη. Αναβαθμίζεται. Θυμίζουμε στον κύριο Τσίπρα: Νηπιαγωγείο από τα 4 χρόνια, αγγλικά από το νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων, νέα προγράμματα σπουδών, ελευθερία στην  επιλογή βιβλίων, βελτιωτική αξιολόγηση, αναβάθμισή του ρόλου των εκπαιδευτικών, σχεδόν διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, 16.200 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ, Πανεπιστήμια που έχουν επιτέλους λόγο στην εισαγωγή των φοιτητών τους, σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
 
Μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, προσθέτει το υπουργείο, θα στήριζε τις αλλαγές που συντελούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα και προσφέρουν προοπτική ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, «εγκλωβισμένος σε παρωχημένες, ιδεοληπτικές αντιλήψεις, δίνει υποσχέσεις γνωρίζοντας ότι αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν».
 
«Εμπορεύεται φρούδες ελπίδες. Παραμένει προσκολλημένος σε πρακτικές που αποδοκιμάζει η κοινωνία. Η «Νέα Αρχή» του κυρίου Τσίπρα συνιστά επιστροφή στο χειρότερο παρελθόν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Παλαιοί ασφαλισμένοι σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών Τύπου), μητέρες που είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012 και ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν την έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,9 έτη για τις πρόωρες συντάξεις μητέρων ως 61,9 ετών για όσους συμπληρώνουν 35ετία μέχρι το 2012 (για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) ή μετά το 2013 (για Ειδικά Ταμεία).

Οσοι δεν πιάσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατοχύρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 θα έχουν αύξηση ορίων ηλικίας ή και ετών ασφάλισης ως και 10 χρόνια από το 2022 και μετά!

Για παράδειγμα:

 1. Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ πριν από το 1993 με ανήλικο το 2011 και με 5.500 ημέρες ασφάλισης θα έβγαινε στη σύνταξη στα 57 για πλήρη και στα 52 για μειωμένη αν έπιανε τις ηλικίες αυτές ως τις 18/8/2015. Αν όμως κλείνει τα 57 το 2021, τότε το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι στα 65,9 έτη (αύξηση 8,9 χρόνια) ενώ για τη μειωμένη έχει την ευκαιρία να αποχωρήσει άμεσα γιατί έχει συμπληρώσει το νέο όριο ηλικίας, που είναι 56,9 ετών. Αν κλείσει όπως τα 57 το 2022, τότε για πλήρη σύνταξη θα πάει στα 67 (+10 χρόνια) ενώ και για τη μειωμένη το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 58 έτη και 5 μήνες.
 2. Παλιός ασφαλισμένος σε Ειδικό Ταμείο (ΔΕΚΟ, τραπεζών ή Τύπου), με ένσημα και πριν από το 1983, θα έπαιρνε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, αρκεί να είχε 35ετία μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Από τις 19/8/2015 προστέθηκε ως όριο ηλικίας αυτό που ισχύει για το 58ο έτος τη χρονιά που συμπληρώνεται η 35ετία. Ενας ασφαλισμένος δηλαδή που συμπλήρωσε την 35ετία το 2020 θα πάρει σύνταξη στο 61ο έτος, που είναι το όρο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος το 2020. Αν όμως η 35ετία συμπληρωθεί το 2022, τότε θα βγει στα 62 με 40ετία. Και αν δεν μπορεί να πιάσει την 40ετία, θα αναγκαστεί να πάρει πλήρη σύνταξη στα 67 με 35ετία.

Η κατοχύρωση ορίου ηλικίας επιτυγχάνεται κατά κανόνα με την εξαγορά πλασματικού χρόνου, ώστε οι ασφαλισμένοι να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ως το 2012 ή μετά το 2013, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχει το κάθε Ταμείο και να έχουν πιάσει τις παλιές ηλικίες που θα έπαιρναν σύνταξη ως το 2021.

Οι αιτήσεις για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου θα πρέπει να γίνουν ως το τέλος του 2021 γιατί μπορεί από το 2022 να τεθούν περιορισμοί και να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» για σύνταξη πριν από τα 67 και τα 62 με 40 έτη.

Ποιοι προλαβαίνουν την έξοδο πριν απο τα 67 και τα 62 από ΙΚΑ-Ειδικά Ταμεία-ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

Από το ΙΚΑ γλιτώνουν τα 67 οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

 1. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί.
 2. Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο, ή και με διαδοχική ασφάλιση την 35ετία (10.500 ένσημα) ως το 2012. Για παράδειγμα, με 10.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Οσοι τα έκλεισαν το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60. Οσοι όμως κλείνουν τα 58 ή τα 59 μετά το 2022 θα πάρουν σύνταξη στα 62 χωρίς να ζητηθούν περισσότερα ένσημα. Προσοχή: Στα 62 με 12.000 ένσημα (40 χρόνια) βγαίνουν και όσοι συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013.

Στα Ειδικά Ταμεία μπορούν να αποχωρήσουν πριν από τα 67:

 1. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012 (15ετία με ανήλικο για το ΤΣΠΕΑΘ).
 2. Ανδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1983 σε όλα τα πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου), που συμπληρώνουν 35ετία ως το τέλος του 2021.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

 1. Πλήρης σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,6
το 2017 60,9
το 2018 62
το 2019 63,3
το 2020 64,6
το 2021 65,9
το 2022 67
 1. Μειωμένη σύνταξη μητέρων
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
Από 1ης/1/2020 62
 1. Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)
Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Εως 18/8/2015 50
Από 19/8/2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 62
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
Από 1ης/1/2019 62

Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων πριν από το 1983

Με 35 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62

Ποιοι και πώς γλιτώνουν τα 67 από ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα μέσω εξαγορών είτε να «κλειδώσουν» την 35ετία ως το 2012, που τους επιτρέπει να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 61,9 ετών, είτε, στην περίπτωση που η 35ετία συμπληρώνεται μετά το 2013, να προσθέσουν πλασματικά έτη για να κλείσουν 40ετία και να αποχωρήσουν στα 62.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα βγουν στα 67 και αν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι, πριν από το 1993 όπως οι περισσότεροι, δεν έχουν την επιλογή για μειωμένη σύνταξη στα 62. Η μειωμένη για τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει για τους νέους από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Για την 35ετία αναγνωρίζονται ως 5 έτη για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν την έξοδο με ηλικίες από 60 ως 61,9 ετών. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 35ετίας, τότε η έξοδος είναι στα 67 ή στα 62 εφόσον συμπληρώνουν 40 έτη.

Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ χρειάζονται και αυτές την 35ετία ως κατοχύρωση ως το 2012 για να αποφύγουν τα 62 και τα 67. Τα όρια ηλικίας που κατοχυρώνουν αν έχουν 35ετία ως το 2012 είναι τα 58 και τα 59 και αν τα κλείσουν ως το 2021, θα συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 χωρίς 40ετία. Αν όμως η 35ετία συμπληρώνεται μετά το 2013, ή αν την έχουν ω το 2012, αλλά συμπληρώνον τα 58 ή 59 μετά το 2022, τότε συνταξιοδοτούνται στα 62 και θα πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης. Αν δεν έχουν 40ετία, η έξοδος είναι στα 67.

Οι γυναίκες που μέχρι 31/12/2010 συμπλήρωσαν 25ετία σε ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών και 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, με ηλικία 60 το 2021 το όριο πάει στα 66,3 και στα 67 από το 2022 εφόσον δεν έχουν προϋποθέσεις για σύνταξη στα 62 με 40ετία.

Για μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο Ταμείο Νομικών και είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012 απαιτούνται 21,6, 22 και 22,6 έτη ασφάλισης ως το 2012 για να κατοχυρώσουν ηλικίες 50, 55 και 58 ετών και έτσι να αποφύγουν τα 67 από 1ης/1/2022.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (για τους άνδρες)

Με 35ετία ως το 2012
Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 2018 61
Το 2019 61,3
Το 2020 61,6
Το 2021 61,9
Το 2022 62 με 40ετία
Με 35ετία μετά το 2013 62 και 40 έτη
Με λιγότερα από 40 έτη 67

Τα όρια ηλικίας για γυναίκες στο ΕΤΑΑ (χωρίς 35ετία)

Απαιτούμενα έτη ως το 2010: 21,6 για ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ και 25 για Τ. Νομικών
Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 2018 63,6
Το 2019 64,5
Το 2020 65,3
Το 2021 66,2
Το 2022 67, ή 62 με 40 έτη
Με τα ίδια έτη (21,6-25) από 2011 και μετά 67 (ή 62 με 40ετία)

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμείο Νομικών

Με 21,5 έτη ως το 2010 και ανήλικο
Ηλικία 50 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67 (ή 62 με 40 χρόνια)
Με 22 έτη το 2011 και ανήλικο
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67 (ή 62 με 40 έτη)

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

 

 

«Τo ΣτΕ ακύρωσε παλαιότερες εγκυκλίους σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, διότι θα έπρεπε να ήταν Υπουργικές Αποφάσεις, εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση νόμου» σημείωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται πως το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών για το έτος 2020-2021. Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως δεν υπήρχε νόμος, που να ορίζει το πλαίσιο και να εξουσιοδοτεί τον υπουργό να εκδίδει Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η έκδοση εγκυκλίων ήταν η εδραιωμένη πρακτική του υπουργείου επί σειρά ετών, εξηγεί το ΥΠΑΙΘ. «Αυτή η πολύχρονη πρακτική, όπως αποφάσισε το ΣτΕ, κείται εκτός νόμου, ενώ θέτει πρόβλημα ασφάλειας δικαίου, καθώς θα έπρεπε η ρύθμιση τέτοιων θεμάτων να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», τονίζεται.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν από την συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ, επισημαίνεται, ότι διόρθωσε αυτό το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος «ορίζει το πλαίσιο και δίνει την εξουσιοδότηση στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκδώσει Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Έχουν ήδη εκδοθεί δυο Υπουργικές Αποφάσεις, μια για την πρωτοβάθμια και μια για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ορίζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών και «οι οποίες συνάδουν με την εν λόγω Απόφαση του ΣτΕ (έκδοση ΥΑ κατόπιν εξουσιοδότησης του νόμου και δημοσίευσή της στο ΦΕΚ), αλλά και με την προηγούμενη απόφασή του σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για την απαλλαγή», καταλήγει το ΥΠΑΙΘ.
 

 rsz whatsapp image 2021 09 10 at 90933 am

Εκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους - Σημαντικά στην πρόληψη τα συχνά τεστ

Το 17% των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών και το 30% των παιδιών στο Λύκειο έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Open και την εκπομπή «Τώρα ότι Συμβαίνει» υπογραμμίζοντας οτι το ποσοστό του εμβολιασμού στους εφήβους αυξάνει.
 
Η υπουργός τόνισε πως τα συχνά τεστ στα οποία έχει επιμείνει η κυβέρνηση για τα σχολεία, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικά για την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοΐού καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης αραίωσης των τμημάτων στα σχολεία.

«Το σχολείο επιστρέφει στην κανονικότητα! Πλέον έχουμε το εμβόλιο! Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν μαζικά», τόνισε.
 
Η κ. Κεραμέως απαντώντας στην ερώτηση «γατί τα σχολικά τμήματα θα κλείνουν μετά την εμφάνιση του 50%+1 κρουσμάτων στην τάξη υπογράμμισε πως «ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού είναι πλέον εμβολιασμένο οπότε δεν είμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο ραγδαίας μετάδοσης το ιού στους ηλικιωμένους καθώς αρκετοί έχουν πλέον εμβολιαστεί».

 
Παράλληλα έκανε για μια ακόμη φορά έκκληση στους γονείς να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους και να εμβολιάσουν τα παιδιά λέγοντας ότι «πρέπει να επωφεληθούν από το τεράστιο αυτό δώρο της επιστήμης».

Σε σχέση με τους αρνητές γονείς μαθητών υπογράμμισε πως υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ αναφερόμενη στο περιστατικό με τη μήνυση σε βάρος καθηγητών τόνισε: «Συγχαίρω τη διευθύντρια που εκανε τη δουλειά της. Θα είμαστε κοντά στους λειτουργούς. Εχει δοθεί οδηγία σε ολα τα Σώματα, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους».

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Με αφορμή την έναρξη του νέου σχ. έτους, μέλη και φίλοι της Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν.Λάρισας συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση σε γνωστό μεζεδοπωλείο της πόλης.

Σε ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα,τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον covid-19,ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα θέματα επικαιρότητας της δημόσιας εκπαίδευσης .

Η Τ.Ε. Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν.Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους και όλες που συνέβαλανμε την παρουσία τους στην τεράστια επιτυχία της εκδήλωσης, η οποία κατέδειξε, για μία ακόμη φορά, τημεγάλη δυναμική της παράταξης.

Η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσεςαποτελεί δέσμευση ώστε να συνεχίσει αφενός να είναι η μόνη ΛΟΓΙΚΗ και ρεαλιστική φωνή του κλάδου και αφετέρου να αγωνίζεται για την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε.Δ.Ε. Παπαχρήστος Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε. Τσούχλος Θεόδωρος.

Λάρισα 18/9/2021

Τοπική Επιτροπή Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν. Λάρισας


 

 


 


 

Εκπαιδευτικά Νέα