Από την πλευρά τους τα ΑΕΙ, όπως αναμενόταν, όρισαν ως ποσοστό που θα καθορίσει τις βάσεις εισαγωγής τους το 1,20 (το υψηλότερο βαθμολογικό όριο) στις σχολές υψηλής ζήτησης και το 0,80 (το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο) στις σχολές περιορισμένης ζήτησης και σε πολλά τμήματα των πρώην ΤΕΙ.

Ολα αυτά ενώ η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μπαίνει στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τα λύκεια να ανοίγουν από την καραντίνα των προηγούμενων ημερών την περίοδο που παραδοσιακά... άδειαζαν. Και αυτό γιατί η περίοδος των διακοπών του Πάσχα και το επόμενο χρονικό διάστημα έως και το καλοκαίρι είναι εκείνα που χρησιμοποιούν ετησίως υποψήφιοι και υποψήφιες για εισαγωγή στα ΑΕΙ κάνοντας χρήση των απουσιών τους, προκειμένου να προετοιμαστούν ιδιωτικά.

Βαθμολογίες

Με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται λοιπόν και ενδεχομένως θα επηρεάσουν το «φράγμα» των φετινών βαθμολογιών, ο κ. Φλωρόπουλος θυμίζει ότι το 2020 η μέση βαθμολογία ανά επιστημονικό πεδίο ήταν: Για το 1οεπιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, 11,1, γιατο 2οεπιστημονικό πεδίο, των Θετικών Επιστημών, 11,44, για το 3οεπιστημονικό πεδίο, των Ιατρικών Επιστημών, 11,56και για το 4ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής,9,81.

Κατ' επέκταση και εάν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε επιστημονικό πεδίο εφαρμοζόταν πέρυσι, θα είχαμε τα παρακάτω βαθμολογικά «εισιτήρια» για τους υποψηφίους των πανεπιστημίων:

Στο 1ο πεδίο 11,1 x 0,80 (που όρισαν τα ΑΕΙ χρησιμοποιώντας το κατώτατο ποσοστό-συντελεστή), η βάση θα ήταν το8,88, στο 2ο πεδίο 11,44 x 0,80, άρα βάση το 9,152, στο3ο πεδίο 11,56 x 0,80, άρα βάσητο 9,248,και στο 4ο πεδίο9,81 x 0,80, άρα βάσητο 7,848.

Προκύπτει έτσι ότι η κατώτερη βάση που θα διαμορφωνόταν θα ήταν στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οπότε η πιο χαμηλόβαθμη σχολή θα απαιτούσε λίγο κάτω από 8.000 μόρια για να δώσει το εισιτήριο εισαγωγής σε έναν υποψήφιο. Πέρυσι, όπως σχολιάζει ο εκπαιδευτικός αναλυτής, το ποσοστό των υποψηφίων που κατάφερε να εισαχθεί σε μια σχολή, έστω και χαμηλόβαθμη, ήταν κοντά στο 88% ενώ φέτος δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 65%.

Καλύτερη προετοιμασία

Με τα νέα δεδομένα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγήςθα μεταβάλλεται κάθε χρόνο και θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που ορίζει κάθε τμήμα ΑΕΙ (από 0,80 έως 1,20).

«Να μην ξεχνάμε ότι το μοναδικό όπλο που έχουν στη φαρέτρα τους οι υποψήφιοι φέτος για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο είναι να προετοιμαστούν καλύτερα και να μελετήσουν περισσότερο ώστε να έχουν μεγαλύτερες επιδόσεις και να παρακάμψουν τον σκόπελο που λέγεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής» λέει ο κ. Φλωρόπουλος. «Η περικοπή της εξεταστέας ύλης, η οποία λόγω της πανδημίας μειώθηκε φέτος περίπου 30%, δεν πρόκειται να τους βοηθήσει πολύ για καλύτερες βαθμολογίες, αφού δύσκολα θέματα μπορούν να μπουν και σε μικρή εξεταστέα ύλη» καταλήγει.