Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Α. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Β. Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

            

                   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ            

                                                             Μαρούσι, 23-02-2023

                                                             Αριθ. Πρωτ.: Φ3/21313/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό υλικό/λογιστικό πρόγραμμα προς αξιοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» που διδάσκεται σε 3 από τις 4 ειδικότητες της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ

Το λογιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει βελτιωμένη έκδοση παλαιότερου λογισμικού που είχε εγκριθεί στο παρελθόν με την Πράξη 20/24-04-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και συνοδεύεται από λογιστικό παιχνίδι (Game_Accounting) που βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα, καθώς και από 3 αρχεία με Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές και ένα αρχείο με σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική Πράξη 67/15-12-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. «[….] το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό παρακολουθεί εργαστηριακά την ύλη του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» και βοηθάει την κατανόησή της. Επίσης, το υποβληθέν λογισμικό ακολουθεί τη μορφή και τη δομή αντίστοιχων εμπορικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και άρα συμβάλει στην προετοιμασία των μαθητών για την επαγγελματική τους απασχόληση στον τομέα της Λογιστικής […]».


Το λογιστικό πρόγραμμα βασίζεται στην Access και περιλαμβάνει εφαρμογές για τις ακόλουθες βασικέςλογιστικές εργασίες:

1.  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ)

2.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΑΠΟΘΗΚΗΣ,

3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ –ΠΩΛΗΣΕΩΝ

4.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

5.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ –ΠΛΗΡΩΜΩΝ

6.  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

7.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΓΙΑ –ΕΞΟΔΑ)

8.  ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

9.  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

10.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

11.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

12.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

13.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

14.  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

15.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ (www.minedu.gov.gr),

ακολουθώντας τη διαδρομή Εκπαίδευση→Επαγγελματική Εκπαίδευση→Διδακτικό Υλικό.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

         

 

 

 

Τρεις νέες αποφάσεις για απολύσεις εκπαιδευτικών δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Με την πρώτη απόφαση, καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας της …… αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, λόγω της τέλεσης πράξεων που σχετίζονται με την κατάθεση, χρήση και συμπερίληψη στον ατομικό υπηρεσιακό της φάκελο τίτλων, των οποίων η γνησιότητα δεν επιβεβαιώνεται, όπως προέκυψε κατόπιν του υποχρεωτικού αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας αυτών που διενήργησε αρμοδίως η Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων.

Με τη δεύτερη απόφαση, απολύεται …. εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 03/30-06-2020 απόφασης – πρακτικού (Θέμα 4ο) του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με την οποία της επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών της καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς, ήτοι από 01-09-2015 έως και 16-12-2019.

Τέλος με την τρίτη απόφαση, απολύεται … εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση της με αριθμ. εμπ.πρωτ. 340/09-05-2016 Απόφασης – Πρακτικού αριθ. 4 (Θέμα 12ο), της με αριθμ.εμπ.πρωτ. 342/09-05-2016 Απόφασης – Πρακτικού αριθ.4 (Θέμα 13ο) και της με αριθμ.εμπ.πρωτ. 538/23-08-2016 Απόφασης – Πρακτικού αριθ.8 (Θέμα 10ο) του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τις οποίες του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους.

 

 

Η κυρία Ξαφά και τα νεοφιλελεύθερα Δίκτυα.

Το κοινό στοιχείο που έχουμε με την κυρία Ξαφά είναι ότι και οι δύο είμαστε παιδιά των fiftys. Κατά τα άλλα, διαβάζοντας το βιογραφικό της, κατανοώ ότι είμαστε από διαφορετικούς πλανήτες. Μάλλον ο ”Ε.Τ.” είμαι εγώ, γιατί ως παιδί αγροτικής οικογένειας έζησα μακριά από την ”μεγάλη πραγματικότητα” που βίωναν οι συνομήλικοί μου του Κολωνακίου, του Ψυχικού, της Πολιτείας και της Εκάλης. Άλλωστε πώς να ”φωτιστούμε”, με το φως των λύχνων, περιμένοντας τη ΔΕΗ; Πέραν τούτου τι να σου κάνουν τα δημόσια σχολεία με τους ”προβληματικούς” εκπαιδευτικούς του δημοσίου απέναντι στα ακριβά ιδιωτικά των ”Illuminati” και τα δημόσια πανεπιστήμια απέναντι στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας (Deree).

Είχαν κατά καιρούς πέσει στην αντίληψή μου οι απόψεις της κυρίας Ξαφά οι οποίες ήταν ιδιαιτέρως διαφωτιστικές για την σταθερή της τοποθέτηση υπέρ της αναδιανομής εισοδημάτων. Εννοείται πάντα ”υπέρ της παραγωγής και της παραγωγικότητας” σύμφωνα με τις ντιρεκτίβες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ενώ το γεγονός ότι η αναδιανομή ενίσχυε τις ανισότητες και εξουθένωνε την μεσαία τάξη ”ήταν απλώς ατυχής σύμπτωση”. Δεδομένου τούτου δεν έδινα και ιδιαίτερη σημασία στις κατά καιρούς δημόσιες παρεμβάσεις της.

Τυχαία τις τελευταίες ημέρες έπεσε στην αντίληψή μου η αντίδρασή της σε άρθρο του Θ. Ρουσόπουλου. Με αφορμή αυτό είδα τις αναρτήσεις της στο twitter και ομολογουμένως με εντυπωσίασε το μένος της κατά του Καραμανλή. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια ”συνομοταξία” νεοφιλελεύθερων και ”εκσυγχρονιστών” που τρέφουν ”άκρως φιλικά αισθήματα” για τον Καραμανλή αλλά συνήθως τα ”στρογγυλεύουν”. Η κυρία Ξαφά όμως δεν κρατάει τα προσχήματα αποκαλύπτοντας το ”πάθος” της. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την άποψη του Σ. Μάνου ότι ο Κ. Καραμανλής ”απέφευγε να λαμβάνει υπ’ όψη του τα αντικειμενικά δεδομένα” επικροτεί η ίδια, σχεδόν θριαμβολογώντας: ”Ακριβώς! Κάπως έτσι χρεοκόπησε τη χώρα και όταν δεν πήγαινε άλλο απέδρασε, πετώντας την καυτή πατάτα στον επόμενο”. Αλλά αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Μάνο –γέννημα θρέμμα και αυτός των ”υψιπέδων” της Εκάλης- να θυμίσουμε ότι αυτός το 2004 τίμησε το σοσιαλιστικό ψηφοδέλτιο του Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ).

Η βασική ενόχληση της κυρίας Ξαφά όμως προκλήθηκε από: ”την απόπειρα” του κυρίου Ρουσόπουλου ”να πει κάτι θετικό για τον πρώην ΠΘ Κ. Καραμανλή” κατά την εκτίμηση του οποίου ο Κ.Κ. ”Ήταν ανεκτικός έναντι της σκληρής δημοσιογραφικής κριτικής”. Αναρωτιέται λοιπόν η κυρία Μ.Ξ. ”Αν ίσχυε αυτό γιατί επέλεξε να μεταθέσει την ευθύνη για την κρίση σε ένα τεχνοκράτη που δήθεν «φούσκωσε» το έλλειμμα;”. Όμως η απόφοιτος του Deree και στέλεχος του ΔΝΤ δεν γίνεται να αγνοεί ότι κατά του ”τεχνοκράτη” κυρίου Γεωργίου δεν κινήθηκε ούτε ο τέως πρωθυπουργός ούτε η Ν.Δ. αλλά δύο διορισμένα από το ΠΑΣΟΚ στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ, ο αντιπρόεδρος κύριος Λογοθέτης και η καθηγήτρια κυρία Γεωργαντά. Δεν γίνεται να αγνοεί επίσης ότι ο κύριος Γεωργίου (πρώην στέλεχος του ΔΝΤ), διορισμένος από το ΠΑΣΟΚ εκ των υστέρων (Αύγουστος του 2010), ”έραψε το κοστούμι του ελλείμματος” (Τα Δίκτυα) στα μέτρα της κρίσης που δημιούργησε ο Παπανδρέου οδηγώντας την χώρα στην χρεωκοπία, στα μνημόνια και το ΔΝΤ.

Επιβεβαιώνοντας την ”αγάπη” της η Μ.Ξ. ”εγκαλεί” με ανάρτησή της τον Υπουργό Οικονομικών γιατί κατά την άποψή της: ”αρνείται να απαντήσει στην ερώτηση του Γ. Παλαιολόγου αν ο Γεωργίου αποκατέστησε την αξιοπιστία των , ενώ ο ίδιος χρησιμοποιεί τα στοιχεία Γεωργίου! Η κυβέρνηση δεν παίρνει θέση για να μην στεναχωρήσει τους Καραμανλικούς.” Ακόμα και να ήταν έτσι, που δεν είναι, θα έπρεπε και λόγω ηλικίας να θυμάται μια γνωστή φράση του Γεωργίου Παπανδρέου, ”Οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι πολίτες πένονται”. Οι στατιστικοί αριθμοί λοιπόν ”είναι αξιόπιστοι” –μέχρι πότε άραγε- αλλά η κοινωνία υποφέρει. Βεβαίως το γεγονός ότι στελέχη του ΔΝΤ (Ολιβιέ Μπλανσάρ, Ασόκα Μόντι, Πολ Τόμσεν, κ.α.) ομολογούν, εκ των υστέρων, τα λάθη τους καθόλου δεν ανακουφίζει τους πολίτες οι οποίοι 13 χρόνια μετά πληρώνουν ακόμα βαρύ τίμημα.

Άλλωστε τόσο η κυρία Μ.Ξ. όσο και οι λοιποί νεοφιλελεύθεροι της παρέας οφείλουν αρκετές εξηγήσεις. Μπορούν να κάνουν την αρχή εξηγώντας, για παράδειγμα, ποια κοινωνική αναγκαιότητα εξυπηρετούσαν οι σχεδόν έξη χιλιάδες διορισμοί στην ΔΕΗ την περίοδο 90-93 όταν, η κυρία Μ.Ξ. υπηρετούσε ”ως Ανώτερη Οικονομική Σύμβουλος και Διευθύντρια του Οικονομικού Γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη”, ο ”Οδοιπόρος για τα Σούσα” Σ. Μάνος ήταν ”Τσάρος” της οικονομίας και ο Ανδριανόπουλος αρμόδιος Υπουργός (Βιομηχανίας). Στην συνέχεια μπορούν, υποθέτω εύκολα, να μας εξηγήσουν σε τι οφείλεται η εκτίναξη του χρέους από το 64,8% του ΑΕΠ το 1989 στο 99,2% το 1993 (EuropeanCommission, 2013). Μπορούν επίσης να μας πουν αν είχε δίκιο ή όχι ο Αντρέας όταν είπε: ”Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος” (Υπουργικό Συμβούλιο, 2/12/1993). Ακόμα να αναλύσουν τα αίτια και να επιμερίσουν τις ευθύνες.

Δεν ισχυρίζομαι ότι φταίει κυρίως η τότε κυβέρνηση της ΝΔ. Ούτε ότι δεν υπάρχουν βασικές ευθύνες και εξηγήσεις για τον εκτροχιασμό της οικονομίας. Άλλωστε έχω κατ’ επανάληψη προσπαθήσει να προσεγγίσω, όσο μου επιτρέπουν οι γνώσεις, η εμπειρία και η σκέψη μου τις ”ρίζες του κακού” με κείμενα όπως: Η δυναμική του χρέους και η καταστροφική δεκαετία του 80, Το Ελληνικό δράμα και η χαμένη δεκαετία του 80, Ο μετεμφυλιακός και ο μεταπολιτευτικός κύκλος. Όμως το πρόβλημα με τους κύκλους των νεοφιλελεύθερων είναι ότι αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις με διαφορετικά κριτήρια. Μάλιστα οι θέσεις και οι πράξεις τους, διαχρονικά, φανερώνουν μια προκατάληψη που δικαιώνει αυτό που ένα παλαιό στέλεχος της ΝΔ είχε τοποθετημένο μπροστά του, στο γραφείο του, ώστε με βεβαιότητα να το βλέπουν οι επισκέπτες: ”Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός των υπό σου ευεργετημένων”!

Δεν εξηγούνται διαφορετικά οι συνεχείς προσπάθειες υπονόμευσης, από την ”ορχήστρα των έξη” το 1998, την δημιουργία οπερετικών κομμάτων (Ταύροι, ΚΕΠ, Δράση) και την κάθοδο σε εκλογές και Ευρωεκλογές με αποτελέσματα ”Ανταρσίας”, την συστράτευση με ιδεολογικούς αντιπάλους το 2000 (Κοντογιαννόπουλος) και το 2004 (Μάνος, Ανδριανόπουλος), για να αναφέρουμε μόνο μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όλοι αυτοί δεν αποτελούν παρά ένα μικρό δείγμα, την ”κορυφή του παγόβουνου” των ”φίλιων δυνάμεων” που συστρατεύονται με τα υπολείμματα του ΠΑΣΟΚ και τις εμπροσθοφυλακές του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Καραμανλή. Στην πραγματικότητα κατά της Κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μόνο αφελείς μπορεί να πιστεύουν ότι αν φορτωθεί ο Κ.Κ. με την ευθύνη της χρεωκοπίας η παράταξη και η παρούσα ηγετική ομάδα θα μείνει αλώβητη. Μόνο αφελείς μπορεί να πιστεύουν ότι αν αναβιώσει η Κεντροαριστερά με οποιοδήποτε όνομα τα εξωθεσμικά συστήματα (διαπλοκή, κλπ) δεν θα συστρατευθούν με τους ”νέους εκσυγχρονιστές”. Η κυρία Μ.Ξ. θεωρεί ότι ”Η κυβέρνηση δεν παίρνει θέση για να μην στεναχωρήσει τους Καραμανλικούς”, για την αξιοπιστία της ΕΛΣΤΑΤ μετά τον Γεωργίου. Στην πραγματικότητα περίεργη και επικίνδυνη είναι η σιωπή της Ν.Δ. στον καταλογισμό της χρεωκοπίας στο ΠΑΣΟΚ. Ίσως αυτό θέλουν τα Δίκτυα νεοφιλελεύθερα και άλλα. Αν αυτό συμβαίνει είναι καιρός να σοβαρευτούν γιατί τα ποσοστά των ”Ταύρων” και της ”Δράσης” αποτιμούν το πραγματικό πολιτικό τους μπόι. Όσο για τους ”Καραμανλοφάγους” ας διδαχθούν από την προϊστορία της δεκαετίας του ’60. Οι ”πρόγονοί” τους αναγκάστηκαν, από την ιστορία, να ”καταπιούν την γλώσσα τους”.

Αντωνάκος Αντώνης

01-03-2023

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">antonakosantonis@gmail.com             http://www.antonakos.edu.gr

 

 

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (Τρίτη 28/2) αποφασίστηκαν: α. Πρόγραμμα κοινού Συνεδρίου ΟΛΜΕ- ΟΕΛΜΕΚ (Αθήνα 4/3)

Β. Γ.Σ. Προέδρων (Σάββατο 11/3) με Γ.Σ. των ΕΛΜΕ από 6-10/3

Γ. Διαδικτυακές ενημερώσεις- ΑΜΑΘ- ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Πέμπτη 2/3 ώρα 7 μ.μ.)

- ΗΠΕΙΡΟΣ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ- ΙΟΝΙΑ- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ( Δευτέρα 6/3 ώρα 7 μ.μ.)

Δ. Συμμετοχή της Ομοσπονδίας στις πανελλαδικές πανκαλλιτεχνικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ναύπλιο την Πέμπτη 2 Μαρτίου στις 6 μ.μ.

Ε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΙΕΠ για την σκοταδιστική εισαγωγική επιμόρφωση και την καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων (6/3 ώρα 2 μ.μ.)

ΣΤ. Ανάδειξη της παγκόσμιας ημέρας των γυναικών (8/3) και συμμετοχή στις δράσεις της ΑΔΕΔΥ

Ζ. Κατά πλειοψηφία απόφαση (ΔΑΚΕ- ΣΥΝΕΚ- ΠΕΚ) για τη διενέργεια συλλαλητηρίου στο κέντρο των Αθηνών το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, εφόσον έχουν προκηρυχθεί Εθνικές εκλογές. Συνεννόηση με ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ με στόχο τη συμμετοχή τους.

Η. Υποβολή σχεδίου για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εμπλουτισμός του από το Δ.Σ. έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατάρτισή της στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους.

Το Δ.Σ. συζήτησε τις δράσεις, κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειές του, έτσι ώστε με την προκήρυξη των εκλογών να διακοπεί η διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά και κάθε άλλης διοικητικής πράξης. Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη προβολής των θέσεων της ΟΛΜΕ με κάθε πρόσφορο επικοινωνιακό μέσο.Επίσης υπήρξε ενημέρωση για την υποβολή δικαστικής προσφυγής μας , εξαιτίας της ανάκλησης μονιμοποιήσεων διορισμένων το 2020.

 

 

 

Αθήνα 01/3/2023

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού -ΥΠΑΙΘ

του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ

Ιακωβίδη Γιάννη

Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ στην έδρα του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπουργείουΠαιδείας, στις 01/3/2023 ημέραΤετάρτη και αφορούν Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών, υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 1. Έγινε δεκτή 1 αίτηση, για μετάθεση υπαλλήλου σε άλλη περιφερειακή διεύθυνση
 2. Δεν έγινε δεκτή 1 αίτηση για αίτηση για μετάθεση σε άλλη υπηρεσία

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Έγινε δεκτή 1 αίτηση, για μετάταξη σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας
 2. Έγινε δεκτή 1 αίτηση για ανάκληση μετάταξης(κατ’ εξαίρεση και για ειδικούς λόγους)

ΆΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Έγιναν δεκτές 6 αιτήσεις, για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
 2. Δεν έγινε δεκτή 1 αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 1. Έγινε δεκτή 1 αίτηση για απόσπαση σε περιφερειακή υπηρεσία εκπαίδευσης υπαλλήλου άλλης υπηρεσίας του δημοσίου για λόγους συνυπηρέτησης με ένστολο

Σας ενημερώνω ότι το συμβούλιο θα συνεδριάσει σύντομα για να εξετάσει και άλλαθέματα που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων.

του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ

Ιακωβίδη Γιάννη

(τηλ. 6932454700 – janiak2008@gmail.com)

 

 

 ce707f97 4107 4da3 8db6 acffa6e5de29

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», παρουσίασε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει το Υπουργείο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία, κινούνται σε 3 κατευθύνσεις:

Ι. Εκπαίδευση των μαθητών:

 • Εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (με θεματικές όπως η σεξουαλική αγωγή, ο σεβασμός στον άλλον, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα)
 • 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών που καλλιεργούν το πνεύμα κατά της βίας και των διακρίσεων.

ΙΙ. Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών:

 • 85.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

ΙΙΙ. Ενίσχυση της σχολικής κοινότητας:

 • Διπλασιασμός των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, από 1600 σε 3200.
 • Θεσμοθέτηση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, βασικό σημείο αναφοράς των μαθητών που θέλουν να μοιραστούν κάτι.
 • Αύξηση προϋπολογισμού υποστηρικτικών φορέων, όπως ΚΕΔΑΣΥ, κατά 152%.
 • Συνεργασίες με αρμόδιους φορείς όπως το Εργαστήριο Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Σε συνέχεια αυτών των πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, προβλέπονται:

Ι. Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, σε 3 επίπεδα:

 • Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό ή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής θα είναι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.
 • Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τετραμελείς Ομάδες Δράσης, αποτελούμενες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
 • Σε κεντρικό επίπεδο, επιτροπή εμπειρογνωμόνων που έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την επιμέλεια του προγράμματος, καθώς και τη συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

ΙΙ. Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών:

 • Οι επιμορφώσεις που ήδη γίνονται, θεσμοθετούνται αλλά και εμπλουτίζονται και επεκτείνονται.
 • Ανάπτυξη στοχευμένου επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Ήδη διενεργούνται επιμορφώσεις για θέματα διαχείρισης σχολικής βίας, όπως για παράδειγμα πρόσφατα σε 202 στελέχη εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας:

 • Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναπτύσσει, σε συνεργασία με την κεντρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ειδική πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Σε αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά ανώνυμα ή επώνυμα και οι γονείς μόνο επώνυμα. 
 • Αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της οικείας σχολικής μονάδας, που θα μπορούν να επιληφθούν αμέσως των περιστατικών αυτών, ενώ θα ενημερώνονται και οι Ομάδες Δράσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 • Οι Ομάδες Δράσης θα συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που έλαβαν χώρα, μαζί με τις προτάσεις τους, και θα τις υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος θα ενημερώνει τακτικά το ΥΠΑΙΘ, εξασφαλίζοντας τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής ενάντια στην ενδοσχολική βία βάσει δεδομένων.
 • Η πλατφόρμα θα περιέχει επίσης καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης, ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικόπρος χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα, και θα λειτουργεί έτσι ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος του ΥΠΑΙΘ για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.

Η Υπουργός, κλείνοντας την ομιλία της, υπογράμμισε: «Πρόκειται για ρυθμίσεις με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ζωής των μαθητών μας. Υπέρ της ψυχικής και σωματικής τους υγείας, υπέρ μίας καλύτερης σχολικής καθημερινότητας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι πολιτικές είναι πέρα και πάνω από κόμματα, διαπερνούν τις όποιες ιδεολογικές μας αποκλίσεις και αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συγκλίνουμε στο καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας.»

 

 

ΘΕΜΑ: «Δικαιολογητικά για εκπρόθεσμες μετεγγραφές από ΕΠΑ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. και από ΓΕ.Λ. σεΕΠΑ.Λ.»

         
Κατόπιν πλείστων ελλιπών αιτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά μεεκπρόθεσμες μετεγγραφές προς σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της χώρας, σας υπενθυμίζουμε ότι γιατην εξέταση των αιτημάτων εκπρόθεσμης μετεγγραφής τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
χρειάζεται να διαβιβάζουν στην υπηρεσία μας οι Δ.Δ.Ε. της χώρας έχουν ως εξής:       
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, σε περίπτωση που είναι ενήλικας/η, ή του/τηςκηδεμόνα/ος σε περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών, στην οποία θα αναγράφεται εκτόςαπό το σχολείο προορισμού και η τάξη – τομέας – ειδικότητα του/τηςενδιαφερόμενου/ης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης, σε περίπτωση πουείναι ενήλικας/η, ή Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον/τους νόμιμο/ους κηδεμόνα/ες σεπερίπτωση ανήλικων μαθητών/μαθητριών, στις οποίες να διευκρινίζονται οι λόγοι τουαιτήματος μετεγγραφής και πιθανής μετοίκησης.
3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του/της ενδιαφερόμενου/ης, σε περίπτωση που είναιενήλικας/η, ή του/της κηδεμόνα/ος του/της σε περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών.
4. Υπηρεσιακά Σημειώματα μετεγγραφής από τις σχολικές μονάδες προέλευσης καιπροορισμού, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφουν ότι δέχονται την μετεγγραφή και ότιαπό την αλλαγή που προκαλείται στο μαθητικό σύνολο δεν επηρεάζεται ο αριθμός τωντμημάτων και ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις εμπλεκόμενες σχολικέςμονάδες.  

5. Επικαιροποιημένη βεβαίωση απουσιών του/της ενδιαφερόμενου/ης από το σχολείοπροέλευσης.       
6. Σε περίπτωση μετοίκησης, απαραίτητο είναι οποιοδήποτε αποδεικτικό βεβαιώνει τηδιεύθυνση της νέας κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ , αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσηςακινήτου κλπ). 
7. Σε περίπτωση που το αίτημα μετεγγραφής αφορά σε έναρξη εργασίας ή αλλαγήεργασιακής κατάστασης (π.χ. πρόσληψη, μετάθεση κλπ) του/της ενδιαφερόμενου/ης ήτου/των κηδεμόνα/ων, στην περίπτωση ανηλίκων μαθητών/τριών, απαραίτητα είναι τααποδεικτικά όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας να μην αποστέλλουνστην υπηρεσία μας ελλιπείς φακέλους αιτημάτων μετεγγραφών προς σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.διότι σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέφονται , προς ολοκλήρωσή τους και εκ νέου αποστολή,προκειμένου να εξεταστούν τα σχετικά αιτήματα.         

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

rsz mak 1

 

Οι προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ζητήματα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωσή τους, καθορίστηκαν με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνεχίζεται η υλοποίηση του νόμου 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας στην ψηφιακή εποχή. 

Στην Απόφαση σημειώνεται ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καταρτίζουν και εφαρμόζουν στρατηγική για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (eLearning), η οποία ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική των ΑΕΙ και προσδιορίζει το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., τόσο σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning) όσο και σε περιβάλλοντα Μεικτής Εκπαίδευσης (Blended Learning).

Ειδικότερα πεδία τα οποία αποτυπώνονται στην ΚΥΑ αφορούν σε ζητήματα όπως:

 • Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Προδιαγραφές υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας των Α.Ε.Ι. και λοιπές προϋποθέσεις.
 • Περιεχόμενο του Κανονισμού προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για εξ αποστάσεως Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Εξ αποστάσεως εξέταση και αξιολόγηση των φοιτητών.
 • Πιστοποίηση των Π.Μ.Σ. που οργανώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. πριν την έναρξη λειτουργίας τους και περιοδική αξιολόγησή τους.
 • Για πρώτη φορά παρέχεται σε όλα τα Πανεπιστήμια η δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών εξ ολοκλήρου με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων μας για την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες.

Το σχετικό ΦΕΚ εδώ 

ü Το Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ  για  Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2023, στο οποίο αποτυπώνονται δράσεις του Γραφείου και των σχολείων περιοχής ευθύνης με αφιέρωμα στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

ü Τον σύνδεσμο – βίντεο που περιέχει αποσπάσματα από εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία περιοχής ευθύνης του Γραφείου μας: https://www.youtube.com/watch?v=zZKLDxGM7VU

·        Το πρόγραμμα εκδήλωσης για την ελληνική γλώσσα  που πραγματοποιεί η Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών την 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 17.30-21.00 με τίτλο: "Η ελληνική γλώσσα στη διαχρονία και στη συγχρονία", στην οποία και συμμετέχουμε.

·        Η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης θα γίνει από το  Facebook στη σελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου. https://www.facebook.com/profile.php?id=100082189412734

·        Τον σύνδεσμο από τη φόρμα εγγραφής για χορήγηση βεβαίωση παρακολούθησης: https://forms.gle/yyhe5h1Fnf4cQW9q9

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όσοι έχετε κάνει εγγραφή,  θα λάβετε στο μειλ σας  μια φόρμα συμμετοχής που θα πρέπει να τη συμπληρώσετε για να λάβετε τη βεβαίωση της παρακολούθησης.

 κατάλογος

 

Τα οφέλη από την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τόνισε κατά το χαιρετισμό της στην Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε το Δ.Ι.Ε.Κ. Πειραιά στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

«Η χώρα μας έχει πλέον αποκτήσει Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με νέα επίπεδα προσόντων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, και ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πιστοποίησης, με καινοτόμες δομές, όπως τα Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, με περιζήτητες ειδικότητες και παράλληλο μηχανογραφικό, που αναδεικνύει τις επιλογές των αποφοίτων Λυκείου στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση βρίσκεται «σε άμεσο, διαρκή, θεσμοθετημένο διάλογο με την κοινωνία, με φορείς και εταιρείες, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο», γεγονός που την καθιστά «μία επιλογή με προοπτική, καθώς απαντά στις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες και οδηγεί σε επαγγέλματα με πραγματική ζήτηση». Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γιώργο Βούτσινο, για τις άοκνες προσπάθειές του υπέρ της αναβάθμισης του κλάδου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τους Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΟΠΠΕΠ, Κωνσταντίνο Δέρβο και Ιωάννα Λυτρίβη αντίστοιχα, για την καίρια συμβολή τους. 

Η Υπουργός αναφέρθηκε στην Ημέρα Καριέρας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «αποτελεί μία εξαίρετη ευκαιρία προσέγγισης επαγγελματιών και εταιρειών», ενώ το  ειδικό αφιέρωμα στους διαχρονικά κομβικούς για την ελληνική οικονομία τομείς της Ναυτιλίας και του Τουρισμού αποδεικνύει ότι «επαγγελματική κατάρτιση και επιχειρηματικότητα μπορούν και πρέπει να συνδιαλέγονται, να αλληλοτροφοδοτούνται, να εξασφαλίζουν αφ’ ενός εξειδικευμένο προσωπικό, αφ’ ετέρου θέσεις εργασίας, σε μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

Η Ημέρα Καριέρας διοργανώθηκε από το ΔΙΕΚ Πειραιά για τους καταρτιζόμενους αλλά και τους αποφοίτους όλων των ειδικοτήτων του, ενώ υπήρξε ειδικό αφιέρωμα για τους τομείς του Τουρισμού και της Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν θεματικά σεμινάρια για τους καταρτιζόμενους και μια ημερίδα θεματική  για τον Τουρισμό και την Ναυτιλία, με την συμμετοχή θεσμικών  παραγόντων υπουργείων, εκπροσώπων ναυτιλιακών εταιρειών και ξενοδοχειακών μονάδων. Η ημερίδαυποστηρίχθηκε επίσης από τους Διευθυντές, Εκπαιδευτές και Καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ Πειραιά, Αιγάλεω, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Χαϊδαρίου.

 diek 2

dieki 3

 

 

 

Τα παιδιά του Προπαρασκευαστικού Τμήματος της Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας της  Ορχήστρας των Κυκλάδων, (τάξεων Α’ & Β’ Δημοτικού), μπήκαν για 2η φορά στο studio,  υποδέχονται την Άνοιξη και τραγουδούν  τα παραδοσιακά Κάλαντα της Άνοιξης  σε παραδοσιακούς στίχους Θράκης και πρωτότυπη μουσική του Κανάρη Κεραμάρη.  

(https://www.youtube.com/user/kmusicful - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Παίζουν οι μουσικοί: Κανάρης Κεραμάρης – πιάνο & κρουστά , Ζαννής  Μαραγκός - κλασική κιθάρα, Λένα Μώτου - φλάουτο

Ενορχήστρωση: Κανάρης Κεραμάρης

Ηχητικό υλικό προετοιμασίας παιδιών: Ρένα Βέργου

Σχεδίαση εξωφύλλου: Αλέξανδρος Δημητρόπουλος

Ηχογράφηση, μίξη φωνών, mastering, γενική επιμέλεια: Νίκος Ρούσσος

 

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=2ZDMr0Jl6WE

 

Η ηχογράφηση έγινε στο οικιακό studio του Νίκου Ρούσσου και συμμετείχαν τα παιδιά: (αλφ. σειρά):

Ευαγγελιάννα Αντωνιάδη, Εβιάννα Βακονδίου, Άγγελος Βουγογιαννόπουλος, Ελπίδα Γιωτάκη, Κυβέλη-Ιωάννα Ζαρμπώνη, Γιάννης Ζούρτος, Ειρήνη Ζούρτου, Χριστίνα Καραμήτσα, Ελευθέριος-Μιχαήλ Κίκιλης, Αναστασία Λάππα, Μαρία Λαχανά, Ευστάθιος Μαυράκης, Ισμήνη Μπουραντά, Ανδρέας Νικολάου, Νικήτας Πέλλετ, Μυρτώ Πουλάκη, Κων/να Πρέκα, Χαρά Ρούσσου, Δήμητρα Σκαμάγκα, Κάλλια Συρίγου, Κατερίνα Σοφού, Χρυσάνθη Χαρκίτη, Μυρτώ  Χιώτη

 

Διδασκαλία Χορωδίας: Νίκος Ρούσσος

Βοηθοί Τμήματος τρέχουσας χρονιάς: Βασιλική Κεχαγιόγλου, Μαρία Εξιλζέ

Η προηγούμενη ηχογράφηση των παιδιών του τμήματος είναι διαθέσιμη εδώ

Με την υποστήριξη της κας Δέσποινας Παρασκευαΐδου

 

 
Αποτελεί η επιλογή Διευθυντών Σχολείων υπηρεσιακή μεταβολή;

Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολείων, θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, των συνεντεύξεων των υποψηφίων, εφόσον οι  εθνικές εκλογές προκηρυχθούν στις 9 Απριλίου (και άρα η Βουλή κλείσει την επόμενη εβδομάδα);

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης είχε διατυπώσει την άποψη  προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι η επιλογή Διευθυντών Σχολείων δεν αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή και ότι οι "κρίσεις" θα συνεχιστούν κανονικά την προεκλογική περίοδο.

 

Θυμίζουμε ότι η Υ.Α. που βγήκε για τις εκλογές του 2019 έλεγε για το θέμα:

22433/2019 Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω ( αναφέρει προηγουμένως το νόμο 2190/94 αρθρ 28) και για το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών, εν προκειμένω από την 11η Ιουνίου 2019 (Π.Δ. 56/2019, Α’ 97) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν ιδίως σε τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή και/ή τοποθέτηση προϊσταμένων όπως αυτές προβλέπονται στις γενικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) ή στις διατάξεις της Κινητικότητας του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν, καθώς επίσης απαγορεύεται και η έκδοση κάθε άλλης αντίστοιχης προς τις προαναφερόμενες πράξεις που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από άλλες αντίστοιχου περιεχομένου διατάξεις όπως π.χ. για το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ένστολο προσωπικό, τα Μέλη ΔΕΠ, το ιατρικό προσωπικό.
Οι εν λόγω απαγορεύσεις δεν αφορούν μόνο στις τελικές πράξεις, αλλά και σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων και των εγκριτικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει), εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης. Συνεπώς, δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις/ανακοινώσεις για την πλήρωση θέσεων προσωπικού, πράξεις διορισμού/πρόσληψης, ανακοινώσεις για αποσπάσεις/μετατάξεις/μεταθέσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού, πίνακες επιλογής προσωπικού (τακτικού ή έκτακτου), δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και λοιπά συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω απαγορεύσεις, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού/προσλήψεων, αποσπάσεων ή μετατάξεων/μεταθέσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, ήτοι αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής".


Έθιμο Γενίτσαροι και Μπούλες - Αποκριές 2023

 

 
 Η Επαγγελματική κατάρτιση πέραν του εργασιακού ωραρίου: Συνιστά «χρόνο εργασίας» ή «περίοδο ανάπαυσης»;

Με τη δημοσιευθείσα στις 28-10-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος παρακολουθεί επαγγελματική κατάρτιση που του επέβαλε ο εργοδότης του, η οποία πραγματοποιείται εκτός του συνήθους τόπου εργασίας του, στις εγκαταστάσεις του παρέχοντος τις υπηρεσίες κατάρτισης, και κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν ασκεί τα συνήθη καθήκοντά του, συνιστά «χρόνο εργασίας», στο πλαίσιο των διατάξεων της οδηγίας 2003/88/ΕΚ [οδηγία σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας].

Ιστορικό της υπόθεσης

Ο BX απασχολείται από τη διοίκηση του Δήμου D. στην εθελοντική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η θέση του, όπως αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας του, είναι η θέση του «προϊσταμένου του τμήματος πρόληψης (πυροσβέστη) 541101, σύμφωνα με την κατάταξη των επαγγελμάτων στη Ρουμανία». Ο BX εργάζεται με πλήρες ωράριο, επί 8 ώρες ημερησίως και 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη εκ του ρουμανικού δικαίου επίσημη βεβαίωση των κριτηρίων απόδοσης, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την οργάνωση και την άσκηση της επίμαχης στην κύρια δίκη δημόσιας υπηρεσίας, ο BX έλαβε εντολή από τον εργοδότη του να παρακολουθήσει 160 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης. Η κατάρτιση έλαβε χώρα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2017, δυνάμει συμβάσεως επαγγελματικής κατάρτισης που υπέγραψε η διοίκηση του Δήμου D. με επιχείρηση επαγγελματικής κατάρτισης, σύμβαση στην οποία ο BX εμφανιζόταν ως ο τελικός δικαιούχος. Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ως άνω επιχείρησης, από τις 3 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. για το διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. το Σάββατο και από τη 1 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. την Κυριακή. Τέλος, από τις ώρες κατάρτισης που παρακολούθησε ο BX, οι 124 πραγματοποιήθηκαν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας του.

Ο BX άσκησε αγωγή κατά της διοίκησης του Δήμου D. ενώπιον του Tribunalul Vaslui (πρωτοδικείου Vaslui, Ρουμανία) ζητώντας, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η διοίκηση του Δήμου να του καταβάλει αποδοχές για τις 124 αυτές ώρες ως ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

Κατόπιν της απορρίψεως της αγωγής του, ο BX άσκησε έφεση ενώπιον του Curtea de Apel Iaşi (εφετείου Ιασίου, Ρουμανία), ήτοι του αιτούντος δικαστηρίου.

Το δικαστήριο αυτό υπογράμμισε, εισαγωγικά, ότι, μολονότι η αμοιβή του εργαζομένου αποτελεί ζήτημα εθνικού δικαίου, εντούτοις η επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης εξαρτάται από το αν ο χρόνος τον οποίο αφιέρωσε ο ενάγων της κύριας δίκης στην επαγγελματική κατάρτιση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του εργοδότη, στην έδρα του παρέχοντος τις επαγγελματικές υπηρεσίες και εκτός του κανονικού χρόνου εργασίας, πρέπει να χαρακτηριστεί ως χρόνος εργασίας ή ως περίοδος ανάπαυσης, κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Το αιτούν δικαστήριο διευκρίνισε, συναφώς, ότι από τη ρουμανική νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από τα εθνικά δικαστήρια, προκύπτει ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας του εργαζομένου, οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται μόνον την αμοιβή που αντιστοιχεί στο κανονικό ωράριο εργασίας, ανεξαρτήτως της διάρκειας και της περιόδου που αφιερώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση.

Το αιτούν δικαστήριο επεσήμανε ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο χαρακτηρισμός μιας περιόδου παρουσίας του εργαζομένου ως «χρόνου εργασίας», κατά την έννοια της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, εξαρτάται από την υποχρέωση του εργαζομένου να βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη του. Ο καθοριστικός παράγοντας συναφώς είναι το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να είναι παρών στον χώρο που έχει καθορίσει ο εργοδότης και να βρίσκεται στη διάθεσή του για να μπορεί να παράσχει αμέσως τις κατάλληλες υπηρεσίες όταν χρειαστεί.

Στον βαθμό που από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η δυνατότητα των εργαζομένων να διαχειρίζονται τον χρόνο τους χωρίς σημαντικούς περιορισμούς και να ασχολούνται με τα ενδιαφέροντά τους συνιστά στοιχείο ικανό για να στοιχειοθετηθεί ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος δεν συνιστά χρόνο εργασίας, κατά την έννοια της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση, κατόπιν αιτήματος του εργοδότη, συνιστά χρόνο εργασίας.

Κατόπιν της ανωτέρω διευκρίνισης, ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν προκύπτει σαφώς από τη νομολογία που απορρέει, ειδικότερα, από την απόφαση της 9ης Ιουλίου 2015, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, C-87/14, στην οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι ο χρόνος εκπαίδευσης των νοσοκομειακών ιατρών που δεν κατέχουν θέση επιμελητή, τον οποίο αφορούσε η υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση εκείνη, δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως χρόνος εργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Ωστόσο, εν προκειμένω, κατά το αιτούν δικαστήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση, την οποία παρακολούθησε ο ενάγων της κύριας δίκης με πρωτοβουλία του εργοδότη εκτός ωραρίου εργασίας, σε άλλον δήμο εκτός από εκείνον της κατοικίας του, προκειμένου να λάβει επίσημη βεβαίωση αναγκαία για την οργάνωση και την άσκηση της επίμαχης στην κύρια δίκη δημόσιας υπηρεσίας, συνιστά παρέμβαση στην πλήρη και ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος ανάπαυσης, καθόσον η υποχρέωση που υπέχει το συγκεκριμένο πρόσωπο απορρέει, από γεωγραφικής και χρονικής απόψεως, από την ανάγκη παρακολούθησης της επαγγελματικής κατάρτισης. Επομένως, ο χρόνος που αφιερώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του ορισμού της «περιόδου ανάπαυσης», κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Το αιτούν δικαστήριο πρόσθεσε ότι, αν ο χρόνος που αφιερώνεται στην κατάρτιση εργαζομένου δεν εμπίπτει στην έννοια του χρόνου εργασίας, κατά το άρθρο 2, σημείο 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, τότε πρέπει να γίνει δεκτό ότι το άρθρο 2, σημείο 2, και τα άρθρα 3, 5 και 6 της οδηγίας αυτής, τα οποία αφορούν, αντιστοίχως, την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία ανάπαυση και τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, καθώς και το άρθρο 31, παράγραφος 2, του Χάρτη, κατά το οποίο, ειδικότερα, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας και σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, αντιτίθενται σε κάθε παρέμβαση στην ελεύθερη άσκηση των καθημερινών και εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, βοηθητικών ή παρεπόμενων καθηκόντων της εργασιακής σχέσης, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, εκείνων που συνεπάγονται τη συμμετοχή σε επαγγελματική κατάρτιση.

Κατά το ίδιο δικαστήριο, μολονότι η συμμετοχή σε επαγγελματική κατάρτιση κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας θεωρείται, από τη ρουμανική νομοθεσία, ως περίοδος καταβολής εισφορών στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, προσμετράται στην αρχαιότητα της θέσης εργασίας και παρέχει στον μισθωτό τη δυνατότητα να εισπράξει τις σχετικές αποδοχές, αντιθέτως, η νομοθεσία αυτή δεν ρυθμίζει την περίπτωση κατά την οποία η επαγγελματική κατάρτιση πραγματοποιείται εκτός του κανονικού χρόνου εργασίας και δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση στον εργοδότη όσον αφορά τα ωράρια κατάρτισης ούτε κανέναν περιορισμό ως προς την τήρηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Το αιτούν δικαστήριο διερωτήθηκε, επομένως, αν οι ίδιες αυτές διατάξεις αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία, μολονότι επιβάλλει υποχρέωση επαγγελματικής κατάρτισης του εργαζομένου, δεν επιβάλλει στον εργοδότη του την υποχρέωση να τηρεί τον χρόνο ανάπαυσης του εργαζομένου όσον αφορά το ωράριο συμμετοχής στην κατάρτιση αυτή.

Υπό τις συνθήκες αυτές, το Curtea de Apel Iaşi (εφετείο Ιασίου) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα συναφώς.

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο, έκρινε ότι το άρθρο 2, σημείο 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, έχει την έννοια ότι η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος παρακολουθεί επαγγελματική κατάρτιση που του επέβαλε ο εργοδότης του, η οποία πραγματοποιείται εκτός του συνήθους τόπου εργασίας του, στις εγκαταστάσεις του παρέχοντος τις υπηρεσίες κατάρτισης, και κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν ασκεί τα συνήθη καθήκοντά του, συνιστά «χρόνο εργασίας», κατά την έννοια της διάταξης αυτής.

Πρώτον, το Δικαστήριο κατέληξε ότι  όταν ο εργαζόμενος λαμβάνει εντολή από τον εργοδότη του να παρακολουθήσει επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα που ασκεί και όταν, επιπλέον, ο εργοδότης αυτός υπέγραψε ο ίδιος τη σύμβαση επαγγελματικής κατάρτισης με την επιχείρηση που καλείται να παράσχει την κατάρτιση, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά τις περιόδους επαγγελματικής κατάρτισης, ο εργαζόμενος αυτός βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη του, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ

Δεύτερον, σύμφωνα με το Δικαστήριο, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η υποχρέωση του BX να παρακολουθήσει επαγγελματική κατάρτιση απορρέει από την εθνική ρύθμιση, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, αφενός, ο BX απασχολούνταν ήδη στη διοίκηση του Δήμου D. στη θέση για την οποία απαιτούνταν η επαγγελματική κατάρτιση και, αφετέρου, η εν λόγω διοίκηση ήταν υποχρεωμένη να επιβάλει στον BX την παρακολούθηση της κατάρτισης αυτής προκειμένου να μπορέσει να τον διατηρήσει στη θέση του.

Τρίτον, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι δεν ασκεί επίσης επιρροή το γεγονός ότι οι περίοδοι επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι, για τους σκοπούς της έννοιας του «χρόνου εργασίας», η οδηγία 2003/88/ΕΚ δεν κάνει διάκριση ανάλογα με το αν η εργασία αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του κανονικού χρόνου εργασίας ή όχι.

Τέταρτον, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι το γεγονός ότι η επίμαχη επαγγελματική κατάρτιση δεν πραγματοποιείται στον συνήθη τόπο εργασίας του εργαζομένου, αλλά στους χώρους της επιχείρησης που παρέχει τις υπηρεσίες κατάρτισης, ουδόλως αναιρεί το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να είναι παρών στον χώρο που έχει καθορίσει ο εργοδότης και, κατά συνέπεια, δεν εμποδίζει τον χαρακτηρισμό των επίμαχων περιόδων επαγγελματικής κατάρτισης ως «χρόνου εργασίας», κατά την έννοια της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Πέμπτον, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ούτε το γεγονός ότι ο εργαζόμενος ασκεί, κατά τη διάρκεια των περιόδων επαγγελματικής κατάρτισης, διαφορετική δραστηριότητα από εκείνη που ασκεί στο πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων του εμποδίζει τον χαρακτηρισμό των περιόδων αυτών ως χρόνου εργασίας όταν ο εργαζόμενος παρακολουθεί την επαγγελματική κατάρτιση με πρωτοβουλία του εργοδότη και όταν, κατά συνέπεια, υπακούει, στο πλαίσιο της εν λόγω κατάρτισης, στις εντολές του.

Τέλος, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι ερμηνεία του «χρόνου εργασίας», κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, η οποία δεν επιτρέπει να περιληφθούν στον χρόνο αυτόν οι περίοδοι επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιούνται από τον εργαζόμενο με πρωτοβουλία του εργοδότη του, ενδέχεται να παράσχει στον εργοδότη τη δυνατότητα να επιβάλει στον εργαζόμενο, ο οποίος είναι το ασθενέστερο μέρος στη σχέση εργασίας, υποχρεώσεις κατάρτισης εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, εις βάρος του δικαιώματος του εργαζομένου σε επαρκή ανάπαυση.

Συνεπώς, κατά το Δικαστήριο, οι περίοδοι επαγγελματικής κατάρτισης του BX πρέπει να θεωρηθούν ως χρόνος εργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

Γίνεται υπόμνηση ότι η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος 

 lawspot.gr

 

ΔΑΚΕ Ζακύνθου. Ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - Αλληλεγγύη στον

Ουκρανικό λαό

Στις 24/2/23 έκλεισε ένας ολόκληρος χρόνος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η εισβολή αυτή καταδικάστηκε από 141 χώρες μέλη του ΟΗΕ, γεγονός που φανερώνει τη διεθνή κατακραυγή για μία πολύμηνη επιθετική επιχείρηση που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους και έχουν γίνει πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια εκτιμάται ότι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Ακούσαμε - είδαμε θηριωδίες που διαπράχθηκαν στις πόλεις Μπούτσα, Ιρπίν, Μαριούπολη, Ιζιούμ, Χερσώνα, Χάρκοβο και άλλες πόλεις και κωμοπόλεις. Έρχονται στο φως χώροι μαζικής ταφής σε περιοχές που κατέχονταν μέχρι πρότινος από Ρώσους. Περισσότερα από 65.000 ρωσικά εγκλήματα πολέμου από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση. Αδιάκριτοι βομβαρδισμοί αμάχων, εσκεμμένες δολοφονίες, βασανιστήρια, σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις, λεηλασίες και αναγκαστικοί εκτοπισμοί σε μαζική κλίμακα. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί περίπου 7.200 άμαχοι και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες. Ο «ολοκληρωτικός πόλεμος» κατά μίας ευρωπαϊκής χώρας για τον έλεγχο βιομηχανικών μονάδων, εμπορικών δρόμων, λιμανιών, όπως και χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, «βαφτίστηκε» από τους επιτιθέμενους ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για την «προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επί της ουσίας, όμως, πρόκειται για ξεκάθαρη επιδίωξη αλλαγής συνόρων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Ο πόλεμος αυτός είναι μία συνέχεια του ρωσικού επεκτατισμού μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Για μία ακόμα φορά η πολύπαθη Ουκρανία δοκιμάζεται από το ρωσικό «γίγαντα», όπως είχε γίνει και παλαιότερα με το Μεγάλο Λιμό της Ουκρανίας (1932 – 1933) ή Γολοντόμορ.

 

Δυστυχώς στο λήμμα ¨Εισβολή¨, ¨Ουκρανία¨ ή ¨πόλεμος¨, στο επίσημο site της ΟΛΜΕ ανταποκρίνονται δύο μόνο αναφορές. Μια στις 13-03-2022 όπου… ¨Στηρίζουμε την αντιπολεμική πορεία-συναυλία μαθητών και φοιτητών…¨ γενικά και αόριστα και μια στις 4/4/2022 στα πλαίσια πανεργατικής απεργίας, με μια ενημερωτική – απλή αναφορά σε…εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

 

Φαίνεται πως η ΟΛΜΕ αποδέχεται το αφήγημα της εισβολής. Όχι όμως η εκπαιδευτική κοινότητα. Τουλάχιστον όχι όλη.

Η ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στονδοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό. Ενημερώνει ότι θα επιδιώξει επικοινωνία μετο συνδικάτο των


εκπαιδευτικών της Ουκρανίας και θα ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς της Ζακύνθου κοινοποιώντας και στην ΟΛΜΕ, κάθε εξέλιξη της επικοινωνίας αυτής.

27/2/2023

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 

 

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, με υπογραφή του Γ.Γ. Α. Κόπτση, που περιέχει οδηγίες και χρονοδιάγραμμα  για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τις ποινές για όσους αρνούνται τη συμμετοχή τους στη αξιολόγηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο κατά την πρώτη εφαρμογή “εφόσον ολοκληρωθεί  η διαδικασία της αξιολόγησης με «εξαιρετικό», «πολύ καλό» ή «ικανοποιητικό» πόρισμα, τότε θα  προχωρήσει η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων  αναδρομικά από το χρόνο συμπλήρωσης της διετίας. Επίσης για άλλη μια φορά υπενθυμίζονται οι ποινές σε αξιολογούμενους και αξιολογητές για μη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος με τις οδηγίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν: (i) η υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ ΠΨΤ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων  σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς  και τη διαδικασία διενέργειάς της» (Β’ 388) και (ii) η υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινή  Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών  λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση  και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)» (Β’ 602).

Από την συνδυαστική εφαρμογή του περιεχομένου των ως άνω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων προκύπτει ότι:

Α. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών  Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) αξιολογούνται  κατά προτεραιότητα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ που έχουν διανύσει ήδη  δύο έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους και υπηρετούν σε σχολική μονάδα. Εφόσον ολοκληρωθεί  η διαδικασία της αξιολόγησης με «εξαιρετικό», «πολύ καλό» ή «ικανοποιητικό» πόρισμα, τότε θα  προχωρήσει η μονιμοποίησή τους αναδρομικά από το χρόνο συμπλήρωσης της διετίας.

Β. Για τη διενέργεια της διαδικασίας έχει εκπονηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα,  σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α/136) και της προαναφερθείσας υπό  στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 602).

Γ. Προτάσσεται η διαδικασία της αξιολόγησης που αφορά στο πεδίο Α και συγκεκριμένα: (i) για  τους εκπαιδευτικούς στο πεδίο Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικότητας, (ii) για τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων στο πεδίο Α1)  ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο, από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής  Ευθύνης του ΕΕΠ, (iii) για τα μέλη ΕΒΠ των σχολικών μονάδων από το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής  και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο πεδίο Α) υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π.

Δ. Σύμφωνα με τον ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 Κοινή  Υπουργική Απόφαση (Β’ 388), η αξιολόγηση του πεδίου A/Α1 πραγματοποιείται με βάση: α) τις  συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή, β) την  παρατήρηση δύο (2) διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή για τους εκπαιδευτικούς τάξης και την  παρατήρηση δύο (2) ατομικών ή μικροομαδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από κάθε  αξιολογητή για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια  στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό  μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής συνεκτιμώμενων  των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογούμενος/η εκπαιδευτικός στην ειδική ψηφιακή  πλατφόρμα – εφαρμογή.

Για το σκοπό αυτό καλούνται:

1. Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μέχρι 06/03/2023 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου, να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή και να ενημερώσει σχετικά τους αξιολογητές και αξιολογούμενους.

2. Οι αξιολογούμενοι το αργότερο μέχρι τη συζήτηση προετοιμασίας με τον αξιολογητή τους θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

3. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ως αξιολογητής, οφείλει μέχρι τις 13/03/2023 να δρομολογήσει και να εκκινήσει τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 11 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ώστε μέχρι τις 20/03/2023 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του/της.

Ε. Προκειμένου να εισέλθουν στην προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισέρχονται στην ιστοσελίδα minedu.gov.gr/axiologisi για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

2. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.

3. Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων τους.

4. Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης. Στην πρώτη αυτή φάση πρόκειται για το πεδίο Α/Α1. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.

5. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

6. Έπειτα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του (καλό είναι όπου αναφέρεται χρονική διάρκεια να αναγράφεται αριθμητικά).

7. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), κλπ. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Ακολουθεί η παράθεση του σχετικού συγγραφικού έργου και, τέλος, καταγράφονται τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση.

8. Στο επόμενο βήμα παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του αξιολογούμενου.

9. Αντίστοιχα παρατίθενται και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του αξιολογούμενου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.

10. Ο αξιολογούμενος παραθέτει στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα.

11. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο αξιολογούμενος. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο αξιολογούμενος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «έκδοση».

12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρους πεδία.

13. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του αξιολογητή, δίνεται η δυνατότητα ένστασης από τον αξιολογούμενο.

14. Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών, αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).

15. Ο αξιολογούμενος επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση του οποίου επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.

16. Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.

17. Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «έκδοση»).

18. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου.

19. Μετά την υποβολή της ένστασης, ο αξιολογούμενος θα λάβει απάντηση (θετική ή απορριπτική) σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδας του.

ΣΤ. Για την περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες, έχει αναρτηθεί σχετικό επιμορφωτικό βίντεο στη σελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: minedu.gov.gr/axiologisi.

Οι ποινές

Ζ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση.

Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του.

Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα ενημερωθούν από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια  Εκπαίδευσης για τον χρόνο εκκίνησης της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ώστε να εισέλθουν στην  ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα και να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία.

 

H ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ.

Εκπαιδευτικά Νέα