Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 01:22

Νίκη Κεραμέως 2 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Η Παιδεία αλλάζει - ΣτηνΠράξη

 

 

1
 

 

Δύο δημιουργικά χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στις 9 Ιουλίου του 2019 αναλάβαμε την ευθύνη για τη χάραξη και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, με όραμα ένα καλύτερο, ακόμη πιο ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα για όλους, που δίνει ευκαιρίες σε κάθε παιδί, που καλλιεργεί δεξιότητες και αξιοποιεί κλίσεις, που εξασφαλίζει σε όλους κατάλληλα εφόδια για το παρόν και το μέλλον.

Εργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα άοκνα και υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, προωθήσαμε συχνά δύσκολες, αλλά αναγκαίες αλλαγές, καταρρίψαμε στερεότυπα δημιουργώντας νέες εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές, μαζί με την εκπαιδευτική μας κοινότητα κάναμε την κρίση ευκαιρία.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, στρέφουμε για λίγο το βλέμμα σε όσα όλοι μαζί πετύχαμε. Σε αυτά που, εκτός από πρόοδο, αποτελούν και πρόκριμα για όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Η Παιδεία αλλάζει #ΣτηνΠράξη...και συνεχίζουμε δυναμικά!

***
kerameos-kalesma
 

Το σχολείο γίνεται πιο δημιουργικό και πιο ελεύθερο, ενθαρρύνει την κριτική σκέψη έναντι της αποστήθισης, συμπεριλαμβάνει νέα, χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί μας αποκτούν ενδυναμωμένο ρόλο, μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, αξιολογούνται στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ξεκινώντας από τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας, το νηπιαγωγείο:
- Υλοποιήσαμε το νηπιαγωγείο από τα 4 έτη,
- Εισάγουμε δημιουργικές δραστηριότητες στα αγγλικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα.

21-06-28 0075 DPD9134
 

Συνεχίζοντας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας:
- Εντάσσουμε από φέτος τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων, καλλιεργώντας στους μαθητές μας δεξιότητες μέσω βιωματικής μάθησης. Θεματικές όπως ο εθελοντισμός, η οδική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή και η ρομποτική εισάγονται πλέον στα σχολεία όλης της χώρας.
- Ενισχύσαμε και σχεδόν διπλασιάσαμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, θεσμό που συμβάλλει στην καλλιέργεια και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και τον οποίο έχει αγκαλιάσει η κοινωνία.
- Η σχολική χρονιά ξεκινά με 123 νέα προγράμματα σπουδών στη γενική εκπαίδευση, ορισμένα εκ των οποίων αλλάζουν μετά από 2 δεκαετίες. Τα προγράμματα αυτά θα εφαρμοστούν φέτος σε πιλοτικά σχολεία. Προχωρούν προς ολοκλήρωση και 330 προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
- Αναβαθμίσαμε και το ιδιωτικό σχολείο, μειώνοντας τον κρατικό παρεμβατισμό και ενισχύοντας την ουσιαστική αυτονομία της σχολικής μονάδας και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

NK Diorismoi
 

Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης
- Για πρώτη φορά στη χώρα, προχωρήσαμε σε 4.500 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με συνέπεια και σεβασμό στον καίριο ρόλο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί μας για την ευαίσθητη αυτή μαθητική ομάδα.
- Προχωράμε τώρα το καλοκαίρι σε 11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην γενική εκπαίδευση, τους πρώτους μετά από 12 χρόνια, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των σχολείων μας σε στελέχωση.
- Υλοποιούμε οριζόντια προγράμματα επιμόρφωσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και νέες δεξιότητες, με ρεκόρ συμμετοχών: για παράδειγμα, περισσότεροι από 80.000 εκπαιδευτικοί ενεγράφησαν για την επιμόρφωση σε ψηφιακά εργαλεία.
- Δείχνουμε έμπρακτη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, δίνοντάς τους μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, μέσω της εισαγωγής του πολλαπλού βιβλίου, της μεγαλύτερης ευελιξίας στον τρόπο διεξαγωγής των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (ομαδική/ατομική εργασία, μέθοδοι ανεστραμμένης τάξης, αντί για ωριαίο διαγώνισμα), αλλά και της δυνατότητας δημιουργίας ομίλων, μεταξύ άλλων.
- Εισάγουμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με την πεποίθηση ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να βελτιωθεί εάν πρώτα δεν καταγραφούν τα θετικά του σημεία και οι αδυναμίες του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών μας.

***
1
 

Δίνουμε εναλλακτικές στους νέους μας, δημιουργούμε νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα, καλύπτουμε το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αλλάζουμε φιλοσοφία ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση:
- Φέρνουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Πλέον πρώτα ανιχνεύονται οι ανάγκες της αγοράς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων, και μετά τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψιν για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών και των ειδικοτήτων που θα προσφέρονται στις δομές επαγγελματικές εκπαίδευσης.
- Ιδρύσαμε τα πρώτα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, προσφέροντας επαγγελματική εκπαίδευση που θα καλλιεργεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελμάτων σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά.
- Αναβαθμίσαμε τα ΙΕΚ, διοικητικά και λειτουργικά. Ιδρύουμε δημόσια Πειραματικά Θεματικά ΙΕΚ, ενώ θεσμοθετήσαμε τη δυνατότητα τα ΙΕΚ να οργανώνουν ξενόγλωσσα τμήματα και οι καταρτιζόμενοι να συμμετέχουν σε προγράμματα της ΕΕ.
- Δημιουργήσαμε τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, ως εναλλακτικό επίπεδο εκπαίδευσης μετά το Γυμνάσιο και πριν το Λύκειο (Επίπεδο 3) όπου απόφοιτοι Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς σε συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα.
- Νομοθετήσαμε τη «διαπερατότητα» των επιλογών, διασυνδέοντας τους δρόμους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης.
Χαράσσουμε εναλλακτικές διαδρομές με προοπτική για τις νέες και τους νέους μας.
- Θεσπίσαμε το παράλληλο μηχανογραφικό, μέσω του οποίου αναδεικνύεται ο δρόμος της επαγγελματικής κατάρτισης σε Δημόσιο ΙΕΚ, μέσα από επιλογή σύγχρονων ειδικοτήτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων.

***
8
 

Τα Πανεπιστήμιά μας διευρύνουν τους ορίζοντές τους, καινοτομούν, εξελίσσονται. Στόχος μας, να τους παρέχουμε τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία που θα τους εξασφαλίσουν μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας, αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, αξιοκρατία και ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, πετύχαμε:
- χρηματοδότηση ΑΕΙ μέσω αντικειμενικών κριτηρίων και ποιοτικών δεικτών,
- σύσταση της ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την πιστοποίηση και αξιολόγηση πανεπιστημιακών τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών και τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη,
- θέσπιση όρων για την εισαγωγή και φοίτηση στα ΑΕΙ, όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης,
- προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με κατάργηση του ασύλου ανομίας, ελεγχόμενη είσοδο στα ΑΕΙ και σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,
- απελευθέρωση των μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων από κανονιστικά και γραφειοκρατικά εμπόδια,
- ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία πλαισίου συνεργασιών με ξένα Πανεπιστήμια (Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά, Βρετανικά, Κινεζικά κ.ά.), προώθηση των νεοσύστατων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

***
WhatsApp Image 2021-07-12 at 13.35.05
 

Μαζί με τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, μετατρέψαμε την πρόκληση της πανδημίας σε καταλύτη που επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Ο διττός μας στόχος, να διαφυλάξουμε την ατομική και δημόσια υγεία και παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί, επετεύχθη μέσω της μεταφοράς ολόκληρης της μαθησιακής καθημερινότητας από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως μορφή της. Χάρη στις εντατικές προσπάθειες και την προσαρμοστικότητα εκπαιδευτικών, μαθητών, οικογενειών, στελεχών εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε ένα πραγματικό άλμα στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την αναβάθμιση δομών και διαδικασιών, παρά τις δυσκολίες του πρωτόγνωρου αυτού εγχειρήματος. Η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Πλέον, όμως, έχουμε ένα σημαντικό κεκτημένο να αξιοποιήσουμε. Πώς;
- Χτίζουμε δεξιότητες.
- Εισάγουμε τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων από το νηπιαγωγείο.
- Αυξήσαμε τις ώρες πληροφορικής στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
- Επιμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας στα ψηφιακά εργαλεία.
- Οικοδομώντας στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, εξασφαλίσαμε πρόγραμμα 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για 560.000 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσω συστήματος επιταγών (voucher).
- Οι χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ξεπέρασαν το 1,4 εκ. (10/2020), όταν το Σεπτέμβριο του 2019 ανέρχονταν μόλις σε 95.000.
- Βελτιώνουμε υποδομές.
- Εξασφαλίσαμε 150 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για διαδραστικούς πίνακες & προβολείς στις σχολικές αίθουσες.
- Αναβαθμίσαμε τις διαδικτυακές συνδέσεις των σχολείων, ενώ προωθούνται περαιτέρω βελτιώσεις μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
- Εξοπλίσαμε τα σχολεία με φορητές συσκευές, ξεπερνώντας τις 90.000, ενώ παραλάβαμε μόλις 4.500.
- Ψηφιοποιούμε διαδικασίες.
- Όπως, για παράδειγμα: ηλεκτρονικές εγγραφές στο σχολείο, ηλεκτρονικά απολυτήρια, αποτελέσματα πανελλαδικών με sms, ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, νέο σύστημα επικοινωνίας γονέων-σχολείου.

***
9
 

2 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2 χρόνια συνδιαμορφώνουμε το αύριο.

Μαζί αλλάζουμε την Παιδεία #ΣτηνΠράξη.

Διαβάστηκε 505 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα