Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Κυριακή, 09 Μαΐου 2021 01:31

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

Θέμα : Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 21 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
β) του εδαφίου ιδ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24),
γ) της παραγράφου 1α, του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196),
δ) του ν. 3839/2010 (Α΄ 51),
ε) της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),
στ) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.4713/2020 (Α΄ 147) και
η) του άρθρου 123 του ν.4763/2020 (Α΄ 254).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13, 14 & 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
3. Τα π.δ.
α) 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους …»
β) 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
γ) 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (Β΄ 2463).
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 Υ.Α. με την οποία τοποθετήθηκαν οι προσωρινοί Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ).
7. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/81/175031/E3/23-12-2020 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: Ω5ΞΩ46ΜΤΛΗ-Τ3Λ).
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/10/24035/E3/02-03-2021 Απόφαση συγκρότησης του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6ΙΜΩ46ΜΤΛΗ-786).
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.1.3/8461/25-9-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» (ΑΔΑ: ΩΕΡΨ4653ΠΣ-ΩΔΝ).
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/47/166139/Ε3/5-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 730Α4653ΠΣ-ΒΕ6).
11. Την υπ’ αριθμ. 12894Ι π.ε./14-1-2021 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Διορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Αν. Μακεδονίας-Θράκης» (ΑΔΑ: ΨΧΡΕ46ΜΤΛΗ-ΝΙΓ).
12. Το υπ’ αριθμ. 1137/7-1-2021 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
13. Το υπ’ αριθμ. 30/7-1-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι του Σ.Ι.Σ. στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
14. Τις αιτήσεις παραίτησης των αιρετών μελών του Συμβουλίου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με τα αριθμ. Φ.30/2107_2085_1188/12-03-2021 και Φ.30/2317_2107Α-2085Α_1188Α/16-03-2021 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
15. Την υπ’ αριθμ. Φ.30/2143/2317.2107,2085,1188/14-4-2021 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για την ανασυγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως εξής:
1. Μπαντίκος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
Βαγενά Απόστολο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
2. Δαργινίδου Λεμονιά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
Μαυρομάτη Ευθυμία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ05 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05.
3. Κοσμίδου Μαριγούλα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, ως μέλος με αναπληρώτριά της την
Βαμβούρη Χρυσάνθη, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
4. Αντωνίου Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Κεμαλάκη Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
5. Δούζης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Αρναούτη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83.
Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ».
5. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Αηδονίδη Μιλτιάδη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».
Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.
4. Γκροζούδης Δημήτριος, «Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον
Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, «Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη».
5. Μαντουλίδου Αικατερίνη, «Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ» ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον
Φρυγανιώτη Αθανάσιο, «Εκπαιδευτήρια ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ».
Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μπουρέλου Βαΐα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με αναπληρώτριά της την κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστηκε 406 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα