Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σφάλμα
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 108
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 13:49

«ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Η πραγματικότητα μας ξεπερνά». Των Γιάννη Κατράδη και Ανδρέα Παπαδαντωνάκη

Και είναι αλήθεια ότι οι υπουργικές αποφάσεις για τις υποχρεωτικές μετατάξεις και το παράλογο εμπεριέχουν και ελάχιστα διαφωτιστικές είναι για το τι πρόκειται να συμβεί αλλά και για το πώς πρέπει να πράξουν οι συνάδελφοι των σχετικών ειδικοτήτων.

Ας δούμε το ιστορικό της υπόθεσης, προσπαθώντας να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα:

 1. Ο Υπουργός Παιδείας με την αριθμ. 111966/Δ2/13-08-2013 απόφασή του διαπιστώνει ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πλεονάζουν αριθμητικά 6027 εκπαιδευτικοίστους κλάδους των παρακάτω πινάκων.

 

 

κλάδος

ΠΕ01

ΠΕ02

ΠΕ04.01

ΠΕ04.05

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

αριθμός

198

40

33

3

958

925

363

274

 

κλάδος

ΠΡ09

ΠΕ10

ΠΕ11

ΠΕ12.01

ΠΕ13

ΠΕ16

ΠΕ18.02

ΠΕ19-ΠΕ20

ΠΕ32

αριθμός

146

6

1441

1

30

156

39

1348

66

 

Οι παραπάνω πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί έχουν κατανεμηθεί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σημείωση 1η:

Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα δεν έχουν σχέση:

 • Με τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Με την καταγραφή των ΠΥΣΔΕ και των ΠΥΣΠΕ.
 • Σε πολλές περιπτώσεις ούτε ακόμη και με την καταγραφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου.
 1. Στη συνέχεια ο Υπουργός Παιδείας με την αριθμ. 111967/Δ2/13-08-2013 απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β, αριθμοί 1977 και 2004) μετατάσσει υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε διοικητικές θέσεις αριθμητικά 4546 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατανεμημένους ανά κλάδο όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

 

 

κλάδος

ΠΕ01

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

αριθμός

142

775

750

345

264

 

 

κλάδος

ΠΕ09

ΠΕ10

ΠΕ11

ΠΕ12.01

ΠΕ13

ΠΕ16

ΠΕ18.02

ΠΕ19-Ε20

ΠΕ32

αριθμός

88

1

736

1

15

133

25

1225

46

 

Σημείωση 2η:

 • Η δημοσιευμένη σε ΦΕΚ απόφαση μετάταξης σημαίνει ότι ο παραπάνω αριθμός εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων έχει ήδη μεταταγεί και ότι αυτό που εκκρεμεί , είναι ο ονομαστικός προσδιορισμός των εκπαιδευτικών.
 • Ο αριθμός των κενών των μετατάξεων συνολικά στην πρωτοβάθμια και σε διοικητικές θέσεις, υπολείπεται σημαντικά του αριθμού των «πλεοναζόντων» εκπαιδευτικών.

(http://www.dictyo.gr/images/eggrafa/metatajeis/pleonazon_kena.xls)

Τι πρόκειται να συμβεί με αυτούς; Μήπως είναι πρόσφοροι για διαθεσιμότητα σύμφωνα και με δημοσιεύματα; http://www.dictyo.gr/2011-10-04-12-17-46/41271--greek-herald-tribune-q-q.html

 1. Καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων,

είτε έχουν οργανική θέση σε σχολείο και συμπληρώνουν ωράριο διδασκαλίας,

είτε έχουν οργανική θέση σε σχολείο και δεν συμπληρώνουν ωράριο διδασκαλίας

είτε τέλος δεν έχουν οργανική θέση σε σχολείο, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για ένταξη στους πίνακες μετάταξης από 14-08-2013 μέχρι και 23-08-2013.

Σημείωση 3η:

Αυτή η «ανοιχτή» πρόσκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς –ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι οργανική θέση σε σχολείο-, μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα:

 • Την πρόθεση του Υπουργείου να τελειώνει τη διαδικασία με «εθελοντικές» μετατάξεις, δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από αυτόν των κενών μετατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, το υπουργείο θα απέφευγε τον ονομαστικό προσδιορισμό των πλεοναζόντων, από την δεξαμενή των οποίων θα μετέτασσε υποχρεωτικά κάποιους. Εξάλλου σε σχέση με αυτό- που είναι και το πιο δύσκολο μέρος-, καμία διευκρίνηση δεν έχει δώσει ως όφειλε, το Υπουργείο. Εκτίμησή μας είναι ότι οι προσδοκίες του υπουργείου δεν πρόκειται να ευοδωθούν επειδή ακόμη και αν υπάρξει ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων είναι αρκετά πιθανόν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών να αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, αφήνοντας ακάλυπτες άλλες.
 • Σε μια τέτοια περίπτωση το ερώτημα που δημιουργείται είναι: Ποια είναι η δεξαμενή των εκπαιδευτικών από την οποία θα αντλήσει όσους μετατάσσει υποχρεωτικά;

Εκτιμούμε ότι, αν σε κάποιο κλάδο δε συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικά μεταταχθέντων τότε δεν υπάρχει άλλη λύση στο Υπουργείο από το να αναζητήσει τους εκπαιδευτικούς με τα λιγότερα μόρια όπως αυτά προσδιορίζονται στο νόμο 4172 του 2013 και όχι αυτούς που είναι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ ή έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι από τα ΠΥΣΔΕ, επειδή οι αριθμοί του πλεονάζοντος προσωπικού του Υπουργού δεν έχουν καμία σχέση με τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ.

Σε κάποιες Διευθύνσεις εξάλλου, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν των πλεοναζόντων, ώστε δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς, ότι από εκεί θα αντλούσε τους υποχρεωτικά μετατασσόμενους.

Πέρα από αυτό στην εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κινητικότητα και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό του πλεονάζοντος προσωπικού, ορίζεται ότι «Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) κατάργησης πλεοναζουσών θέσεων συνεπάγεται την αξιολόγηση, μέσω της αποτίμησης προσόντων, των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα.»

 1. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι δύο διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μέχρι δύο φορείς διοίκησης (Διευθύνσεις ή ΙΕΚ) ή μία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα φορέα διοίκησης σε όλη τη χώρα

Σημείωση 4η:

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές ανακατατάξεις αφού θεωρητικά ένας εκπαιδευτικός που έχει πιθανόν συγκεντρώσει αρκετά μόρια, θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση σε κάποια συγκεκριμένη Διεύθυνση, πράγμα που δεν ήταν εύκολο να γίνει μέσα από τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι «διώχνει» -άγνωστο για πού-, έναν εκπαιδευτικό που θα μπορούσε ακόμη και να έχει για πολλά χρόνια οργανική στη Διεύθυνση αυτή.

Είναι δηλαδή πιθανό, να ισχύει εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή η τυπική και ουσιαστική κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Συμπέρασμα: Μέσα σε ένα τόσο ασταθές και πιθανά ηθελημένα ασαφές περιβάλλον, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται βεβαιότητα για οτιδήποτε.

Διαβάστηκε 1065 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013 08:23

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα