Λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί είναι οι υποψήφιοι που επιλέγουν στρατιωτικές σχολές και σχολές της Αστυνομίας καθώς εξασφαλίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση, που για πολλούς είναι το ζητούμενο σε περιόδους μεγάλης ανεργίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βάσεις εισαγωγής στις εν λόγω σχολές καθώς και η διαφορά σε μόρια συγκριτικά με το 2014.
Στην κατηγορία της Γενικής Σειράς έχουμε μικρή αύξηση της βάσης εισαγωγής στα Αστυφυλάκων, Ψυχολόγων ΣΣΑΣ ενώ στις περισσότερες σχολές καταγράφεται
μείωση που κυμαίνεται από τα 113 μόρια για το Αξιωματικών Αστυνομίας και φθάνει τα 879 μόρια για τη ΣΜΥ Σώματα.
Σημειώνουμε ότι στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν οι Ειδικής Κατηγορίες 3648/α
και 3648/β. Στην 3648/α εντάσσονται πολύτεκνοι και τρίτεκνοι ενώ στην 3648/β:
i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
Επειδή στην 3648/β ελάχιστοι είναι αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, αυτό μεταφράζεται και στις βάσεις της εν λόγω κατηγορίας.
Στις σχολές της Αστυνομίας από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1, 2 και 3,ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.».
Ποσοστό 4%προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών» .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
alt
alt