Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιανουάριος 2016 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

 

Αρ. Πρωτ.397
Αθήνα 28/1/2016
Προς
Την Επιτροπή Διορισμών – Υπηρεσιακών Μεταβολών
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Προτάσεις της Δ.Ο.Ε. στην Επιτροπή για τους Διορισμούς – Υπηρεσιακές μεταβολές
Κύριε Πρόεδρε,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τους Διορισμούς – Υπηρεσιακές μεταβολές, ότι αυτό που έχει κυρίαρχη σημασία είναι η άμεση πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε πριν την τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής, η τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου επί του συγκεκριμένου ζητήματος μόνο ως παρελκυστική μπορεί να
χαρακτηριστεί. Στα πλαίσια λειτουργίας της επιτροπής δεν πραγματοποιείται καμία συζήτηση επί του θέματος ενώ ταυτόχρονα ο Υπουργός Παιδείας εξαγγέλλει χιλιάδες διορισμούς για τα επόμενα χρόνια κάτι που δε συνδυάζεται με εγγραφή ανάλογου κονδυλίου στον προϋπολογισμό.
Θεωρούμε, δίχως καμία διάθεση μείωσης της σημασίας αλλαγών στο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών, πως η συζήτηση που εξελίσσεται έχει ήδη χάσει το βασικό της, όπως θα έρεπε να είναι, στόχο, την πραγματοποίηση δηλαδή μόνιμων διορισμών. Με αυτή τη βασικότατη επιφύλαξη καταθέτουμε τις προτάσεις μας σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές καταγγέλλοντας ταυτόχρονο την παντελή, όπως διαγράφεται, απουσία πολιτικής βούλησης για την επίλυση του σημαντικότατου ζητήματος των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.
Σε σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταθέτει τις παρακάτω επισημάνσεις – προτάσεις:
Α’ Μεταθέσεις
 • Αναμοριοδότηση (με συγκεκριμένο ορθολογικό τρόπο) όλων των σχολικών μονάδων και προσαρμογή στην 12βαθμη κλίμακα, όπως είναι και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού η ισχύουσα μοριοδότηση δε στηρίζεται σε ενιαία κριτήρια και δημιουργεί μεγάλες αδικίες.
 • Να γίνει επανακαθορισμός των δυσπρόσιτων σχολείων τα οποία να αναγράφουν ονομαστικά και να μοριοδοτούνται με 18 μόρια (12 το ανώτερο +50%).
 • Να γίνει αλλαγή στη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, συνυπηρέτηση, σύμφωνο συμβίωσης, κλπ).
 • Λήψη μορίων ανάλογα τον τόπο συμφερόντων των εκπαιδευτικών με καθορισμένο συντελεστή βαρύτητας όπου θα λαμβάνεται υπόψη και η χιλιομετρική απόσταση.
 • Σύσταση νέων οργανικών θέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Επίλυση του πολύ μεγάλου ζητήματος για όλες τις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων μας σε κάθε διδακτικό αντικείμενο.
 • Επανεξέταση - άρση όλων των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων που πραγματοποιήθηκαν χωρίς παιδαγωγικά κριτήρια και οδήγησαν στην απώλεια χιλιάδων οργανικών θέσεων.
 • Κατάργηση των περιοχών μετάθεσης. Σε κάθε ΠΥΣΠΕ μια περιοχή, εκτός, από εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. νησιά).
 • Τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για να συμπεριληφθούν και άλλες ασθένειες και να υπάρξει εκσυγχρονισμός της ορολογίας των ασθενειών που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Το κεντρικό Συμβούλιο Υγείας θα πρέπει, επιτέλους, να αποφασίσει ποιες ασθένειες θα εντάξει στις ειδικές κατηγορίες ή ποια ποσοστά αναπηρίας.
 • Για τις μεταθέσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία θα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, με ξεκάθαρα κριτήρια αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.
 • Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην ειδική αγωγή και δημιουργία Τμημάτων Ένταξης όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
 • Η ανάκληση αιτήσεων για μετάθεση να γίνεται μέχρι και την παραμονή της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ για το ζήτημα αυτό.
 • Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (δηλ. το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου), ώστε κάθε νέα σχολική χρονιά να ξεκινά με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων
Β΄ Αποσπάσεις
 • Πλήρης μοριοδότηση και των αποσπάσεων σε φορείς και γραφεία έτσι ώστε να γίνονται με διαφανή κριτήρια.
 • Οι αποσπάσεις σε Διευθύνσεις, φορείς, Πανεπιστήμια και στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας να πραγματοποιούνται με μοριοδότηση από το ΚΥΣΠΕ.
 • Επανεξέταση της μοριοδότησης των κριτηρίων απόσπασης, με σκοπό να απαλειφθούν οι όποιες αδικίες διαπιστώθηκαν κατά την τετράχρονη εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης.
 • Ένταξη στις ειδικές κατηγορίες – κατά προτεραιότητα αποσπάσεις- και άλλων κατηγοριών ασθενειών σε αντιστοιχία με την απαραίτητη αναμόρφωση στις μεταθέσεις.
 • Να γίνεται συνεξέταση των αιτήσεων απόσπασης για συνυπηρέτηση συζύγων συναδέλφων που υπηρετούν είτε στην Π.Ε., είτε στη Δ.Ε.
 • Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα έκτακτα προβλήματα (αιφνίδιος θάνατος συζύγου, σοβαροί τραυματισμοί, κλπ.) το συμβούλιο με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση να μπορεί να εισηγείται την απόσπαση των συναδέλφων.
 • Κατάργηση των κατά προτεραιότητα αποσπάσεις συζύγων ένστολων, πανεπιστημιακών, δικαστικών κλπ., που οι σύζυγοί τους έχουν το αμετάθετο. Οι μόνες κατά προτεραιότητα αποσπάσεις αυτών των κατηγοριών πρέπει να είναι των στρατιωτικών, οι οποίοι μετακινούνται χωρίς αίτησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η κατά προτεραιότητα απόσπαση συζύγων εκπαιδευτικών και άλλων κατηγοριών όπως για παράδειγμα εργαζόμενων γονέων που ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η και δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ.201980/Δ2/10−12−2015 (ΦΕΚ 2737/τ. Β΄/16−12−2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015−2016» με τα εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου,
λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της υπ’ αριθμ.120546/Δ2/28−09−2010 (ΦΕΚ 1595 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία υλοποιεί το Ν. 3687/2008 (159 τ. Α΄) − άρθρο 28 παρ. 2β».
ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
  Ψήφισαν : 365
  Άκυρα, Λευκά :11
Έγκυρα :354

 
 
ΨΗΦΟΙ
  ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΔΡΕΣ
 
 
2016
2015
2016
2015
ΑΝΕΞ. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΣΥΝΕΚ)
137
38,7%
46,4%
3
3
ΔΑΚΕ
107
30,2%
27,3%
2
2
ΠΑΜΕ
110
31,1%
17,9%
2
1
ΑΓΩΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 
 
8,5%
 
1
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Αρχές με μέσα Φεβρουαρίου θα αρχίσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.
Ο κ. Αλεξιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να κατατεθούν «όσο πιο νωρίς μπορούμε», για να μην συσσωρευτούν οι φορολογικές υποχρεώσεις για τους πολίτες στο τέλος του έτους, όπως  το 2015.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών  τόνισε ότι υπεγράφη η απόφαση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, ο οποίος θα εισπραχθεί μέσω τελωνείων, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις, ζήτησε να καταθέσουν τις προτάσεις τους όσοι αντιδρούν.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

«Κεραυνοί» από τον πρώην υπουργό: Επιμηθείς και ολίγιστοι, τώρα τρέχουν να πείσουν ότι φυλάνε τα σύνορα

Κεραυνούς κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τον κίνδυνο μέσα στους επόμενους τρεις μήνες η Ελλάδα να βρεθεί εκτός της ζώνης Σένγκεν εξαπολύει ο Γιάννης Πανούσης τονίζοντας ότι είχε προειδοποιήσει για τα πάντα και αντί να τον ακούσουν τον χαρακτήριζαν «καλοπερασάκια», «άσχετο» και «εθνικιστή».
Ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει ότι είχε
προειδοποιήσει για το 1 εκατ. μετανάστες στη χώρα, για το θέμα της Σένγκεν, για τον κίνδυνο εγκλωβισμού στην Ελλάδα χιλιάδων μεταναστών αλλά και για την ανάγκη αποτροπής.
Αντί όμως απαντήσεων από τα «στενόμυαλα και ιδεοληπτικά ανθρωπάκια», όπως γράφει χαρακτηριστικά, εισέπραττε χαρακτηρισμούς και ύβρεις.
Η ανάρτηση του κ. Πανούση με τον αιχμηρό τίτλο «Επιμηθείς και ολίγιστοι» έχει ως εξής:
Επιμηθείς και ολίγιστοι
Οι τοίχοι υπάρχουν
αλλά μέσα στο κεφάλι μας
Μαργκερίτ Ντυράς, Ένας καταραμένος κόσμος
Είναι πολύ άχαρο να μιλάς για σένα ή μάλλον για τις προτάσεις/πράξεις σου.
Φτάνει όμως κάποια στιγμή που η «συμπλεγματική αχ-αριστεία τους» ξεπερνάει τα όρια.
• Τους έλεγα: «θα μπουν 1.000.000 μετανάστες και δεν αντέχει η χώρα»
Με έλεγαν: Καλοπερασάκια χωρίς ευαισθησίες.
Τώρα τρέχουν για hotspots στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν βγάζουν άχνα.
• Τους έλεγα: «Πρέπει να κάνουμε ειδική συμφωνία με το Σένγκεν ή να τους προλάβουμε».
Με έλεγαν: Άσχετο.
Τώρα τρέχουν να καταλάβουν πως θα παίζουν οι Ευρωπαίοι εναντίον μας με τη Συνθήκη.
• Τους έλεγα: «Προσέξτε θα γίνουμε black box. Θα εγκλωβιστούν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες/μετανάστες στη χώρα».
Με έλεγαν: Απαισιόδοξο.
Τώρα τρέχουν για να πείσουν δημάρχους και κατοίκους.
• Τους έλεγα: «Χρειάζεται αποτροπή».
Με έλεγαν: Μη-αριστερό αφού τα σύνορα είναι ανοιχτά για όλους.
Τώρα τρέχουν να πείσουν ότι φυλάνε τα σύνορα.
• Τους έλεγα: «Δεν πρέπει να πέσει ο φράχτης του Έβρου».
Με έλεγαν: Εθνικιστή (μάλλον λόγω παραμονής 19 χρόνων στη Θράκη).
Τώρα τρέχουν πίσω από τους υψωμένους τοίχους /φρούρια σε όλη την Ευρώπη.
Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος εκτίμηση. Κακό είναι να μην τολμάς να πεις ποιος και πότε σε προειδοποίησε, ποιος και γιατί έλεγε τότε τα αντίθετα.
Εθνική Πολιτική με στενόμυαλα και ιδεοληπτικά ανθρωπάκια δεν γίνεται.
Κατηγορία Πολιτική
Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 01:42

Δεν θα φοβόμαστε εμείς. Εσείς θα φοβάστε.

 

 

«…και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.»

Ένας χρόνος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια, συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Το μενού τα είχε όλα.

Δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα, κλείσιμο τραπεζών, capital controls, πόλωση, κλείσιμο επιχειρήσεων.

Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, δείκτες οικονομίας μέρα με την ημέρα να ανακαλύπτουν ένα καινούριο ναδίρ.

Ανάδυση, σε επίπεδο καθημερινής διαλεκτικής και επιχειρηματολογίας, όλων των μυθευμάτων και των στρεβλώσεων της ελληνικής μας ιδιαιτερότητας («Γέροντα η ευχή», μνημόσυνα στη Σαλαμίνα από ευτραφείς γρανιτένιους πατριώτες και άλλα χαριτωμένα).

Και επί του πρακτέου;

Συνθηκολόγηση, απόσυρση των νταουλιών, σύμφωνα με το τέμπο των οποίων θα χόρευαν οι αγορές, μετατροπή του περήφανου ΌΧΙ σε συμβιβαστικό ΝΑΙ από τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τον ελληνικό λαό σε ένα φαύλο δίλημμα και εν τέλει, υπογραφή του Μνημονίου 3.

Στο μεταξύ, η κατά ΚΚ εθνοσωτήριος συγκυβέρνηση αδυνατεί να διαχειριστεί την προσφυγική ροή, ο περήφανος πρωθυπουργός εκτίθεται σε διεθνές επίπεδο αρκετά συχνά, ο πρώην υπουργός οικονομικών ομολογεί, σχεδόν κυνικά, ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη τη στιγμή που, την περίοδο πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, τόσο αυτός, όσο και ο κ. Τσίπρας το αρνούνταν, διορίζονται ημέτεροι σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων σε συχνότητα και επιλογή προσώπων τουλάχιστον σκανδαλώδη (κάποιοι δε εξ αυτών ζητούν και τα ρέστα, με την ανοχή ενός κόσμου ο οποίος πλέον έχει χάσει τη γή κάτω από τα πόδια του, και με την έμμεση στήριξη «εγκρίτων» δημοσιογράφων που καταγγέλλουν «καννιβαλισμό ενός παιδιού χάριν δημοσιότητος).

Οι ΠΝΠ, τα κατεπείγοντα, ακόμη και οι άνευ προειδοποιήσεως αυξήσεις σε τέλη ΜΜΜ (βλ. σχετικό δημοσίευμα στην «Καθημερινή») χωρίς καμία ενημέρωση, οι παρεμβάσεις στο ΕΣΡ και η απόπειρα άλωσης του κράτους καθημερινά βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Και φυσικά, φτάνουμε στο ασφαλιστικό, την «καυτή πατάτα» (ο κ. Χαϊκάλης την πλήρωσε ακριβά, κρίμα τον άνθρωπο, ένα μήνα δεν πρόλαβε να κλείσει υπουργός) που είναι σε θέση να ρίξει μία κυβέρνηση.

Οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στους δρόμους, από τους δικηγόρους και τους μηχανικούς, μέχρι τους αγρότες.

Οι φίλια προσκείμενοι στην κυβέρνηση δημοσιογράφοι, πιστοί στο, από τα μέσα Ιουλίου πλάνο, λοιδωρούν τους υποστηρικτές του ΝΑΙ, αν και με τόνους πολύ χαμηλότερους πλέον.

Η χώρα παραπαίει στο χάος, αδυνατώντας να εξορθολογίσει τα οικονομικά της, αδυνατώντας να διαχειριστεί την προσφυγική εισροή, αδυνατώντας να χαράξει εσωτερική και εξωτερική πολιτική και επί της ουσίας, ζητιανεύοντας την επόμενη δόση του δανείου, ως άλλος εξαρτημένος ζητιάνος στη γωνιά του δρόμου.

Σήμερα, άκουγα στο ραδιόφωνο, τα νοσοκομεία έχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, τα δε ποσοστά θνησιμότητας σε περίπτωση κατάκλισης σε ομαδικές κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αγγίζουν το 45% (με σχετική ακρίβεια το ποσοστό).

Για την εκπαίδευση και τον υποτιθέμενο εθνικό διάλογο για την παιδεία ούτε λόγος. Κι όσον αφορά το σύμφωνο συμβίωσης;

Έχουμε και δηλώσεις μετανοίας από το χώρο της «κεντροαριστεράς» (τι να πουν και οι κομμουνιστές μετεμφυλιακά δηλαδή).

Και έπρεπε να συμβούν όλα τα παραπάνω προκειμένου ο σαστισμένος και ολότελα παραδομένος στις ιδεοληψίες του πρωθυπουργός μας, μαζί με τον εξαμβλωματικό εσμό των ΑΝΕΛ (χωρίς έκπτωση) να αρχίσει να αποκτά μία κάποια επαφή με την πραγματικότητα.

Χέρι χέρι με αυτήν την επαφή έρχεται το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, μεταφραζόμενο ως προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πολιτική του επιβίωση, έστω και στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με ιδανικό πλάνο την ενίσχυσή της μέσω της αλλαγής του εκλογικού νόμου προς το αναλογικότερον.

Αυτό είναι το απόβαρο του κυβερνητικού έργου, με το κλείσιμο των εορτασμών για τον ένα χρόνο αριστερής κυβέρνησης (τέτοια μαζικότητα στο σούβλισμα αμνοεριφίων είχαμε να δούμε χρόνια ολόκληρα).

Παράλληλα, και εδώ είναι που γίνεται αντιληπτό ότι τα πράγματα για τη συγκυβέρνηση έχουν φτάσει στην κόψη του ξυραφιού, καλλιεργείται πλαγίως η απειλή του if then… else. Με τον εκφοβισμό του εκλογικού σώματος ότι, αν δεν περάσουν τα μέτρα και επέλθει η ρήξη με τους δανειστές, η χώρα θα καταστραφεί.

Για αυτό λοιπόν παιδιά βάλτε πλάτη. Συναινέστε να περάσουμε το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού, προκειμένου να επιβιώσει η Ελλάς.

Οι απειλές, αγαπητέ κ. Τσίπρα, δεν περνάνε. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

Όσοι δεν τραφήκαμε με τον πολιτικό σας σανό και επιλέξαμε το σκληρό διαιτολόγιο της αλήθειας είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο.

Αυτοί που θα πονέσουν είστε εσείς. Εσείς και οι ψηφοφόροι σας, οι οποίοι αφέθησαν να εξαπατηθούν από τις προεκλογικές σας υποσχέσεις για μέλι και γάλα εν καιρώ κρίσης. Εμείς εδώ και καιρό προετοιμαζόμαστε για αυτήν την κατάσταση.

Εσείς, αλήθεια, είστε προετοιμασμένος να αντιμετωπίσετε πρόσωπο με πρόσωπο αυτούς που σας πίστεψαν και σας έστειλαν να διαπραγματευτείτε με τους Ευρωπαίους, τους οποίους επανειλημμένα απαξιώνατε και εμπαίζατε μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι;

Είστε έτοιμος να επωμιστείτε το πολιτικό (και όχι μόνο) κόστος της πραγματοποίησης της έμμεσης απειλής σας, η οποία γίνεται (και αυτό είναι η μέγιστη πολιτική αγυρτεία) σε μια απόπειρα εκβιασμού για τη συγκατάθεση από την αντιπολίτευση;

Ή μήπως η καρέκλα του κοινοβουλίου, ασχέτως του αξιώματος στο οποίο θα βρίσκεται, σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό χρήμα σε μια καθ’ όλα πτωχευμένη χώρα, είναι γλυκά και ο πειρασμός τους αρκετός για να τελειώνετε πια με το επιβλαβές για τη χώρα έργο σας;

Όχι κύριοι των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αν μπορείτε να φτάσετε ως το τέλος, ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν. Βάλτε τη χώρα σε τροχιά ρήξης.

Και γυρίστε από την Ευρώπη, απευθείας στην αγκαλιά των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν (το γιατί είναι άλλη συζήτηση), και πείτε τους ότι οποιαδήποτε ελπίδα τους πουλήσατε προεκλογικά για οικονομική ανάκαμψη και επιστροφή στις «καλές μέρες» πουλήθηκε και εξανεμίστηκε, ακολουθώντας την επαίσχυντη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και της εκποίησης του, όποιου, εθνικού μας πλούτου στα ξένα funds.

Αν μπορείτε, εμπρός. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα.

Εσείς κυβερνάτε –με πλειοψηφία μπετόν αρμέ– και εσείς θα επωμιστείτε το βάρος και τις ευθύνες της διακυβέρνησης την οποία τόσο διακαώς επιθυμούσατε, τον καιρό που παιδιά πέθαιναν από τις αναθυμιάσεις των σομπών και πρόσφυγες πνίγονταν από το λιμενικό στα νερά του Αιγαίου.

Μέχρι τότε όμως, συναίνεση δεν θα πάρετε.

Το έγραψα στο παρελθόν, θα το ξαναπώ τώρα:

όσοι συναινέσουν, αφενός υπογράφουν μαζί σας την πολιτική τους καταδίκη, αφετέρου αποδεικνύονται πολιτικοί καιροσκόποι της στιγμής και άρα κατ’ εμέ ακατάλληλοι να πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι του σαπιοκάραβου που βολοδέρνει μεταξύ πτώχευσης, ιδεοληψίας και λαϊκισμού.

Αλλού οι απειλές. Θα κυβερνήσετε ως το τέλος.

Κι εμείς θα σας παρακολουθούμε σιωπηλά, όπως κάνουμε από την αρχή αυτής της παρωδίας.

Δεν θα φοβόμαστε εμείς. Εσείς θα φοβάστε.


Ο Παλαιοπασόκος
Κατηγορία Πολιτική
Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 00:13

Υπαρκτός σουρεαλισμός

 
Προχθές ο πρωθυπουργός ρώτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αν είναι με τις πορείες ή με τους δανειστές. Τον κατηγόρησε δηλαδή ότι δεν υποστηρίζει τις πορείες, οι οποίες γίνονται, εναντίον της δικής του κυβερνητικής πολιτικής!

Η υιοθέτηση του «υπαρκτού σουρεαλισμού» ως πολιτική διακυβέρνησης τείνει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Φαίνεται σε πρώτη ματιά αστείο, αλλά έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες για τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε ως οργανωμένη κοινωνία. Δεν μπορεί
να γίνει καμιά συζήτηση, δεν υπάρχουν κοινοί κώδικες, κοινή γλώσσα.

Πώς να τοποθετηθείς στο παράλογο;

Οι διαδηλωτές αυτών των ημερών έχουν δίκιο και είμαστε μαζί τους, συμπάσχουμε και θέλουμε να κατέβουμε μαζί τους στις διαδηλώσεις όπως κάναμε 5 χρόνια τώρα. Και συγχρόνως είναι αγρότες φοροφυγάδες και ελεύθεροι επαγγελματίες με γραβάτες Ντιόρ που βγάζουν 100.000.

Αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα, του χρόνου δεν θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις. Και συγχρόνως εμείς δεν φταίμε, είμαστε καλοί άνθρωποι, είχαμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα δίναμε και 13η σύνταξη, αλλά φταίει ο ανάλγητος Σόιμπλε που δεν μας αφήνει.

Ποιον εξυπηρετούν οι «ομάδες κρούσης», αναρωτιέται με νόημα ο υπουργός Παιδείας όταν φοιτητές εισβάλλουν και του διαλύουν την επιτροπή διαλόγου.

Μα αυτό είναι φασισμός, αναφωνεί έκπληκτος ο κύριος καθηγητής που προεδρεύει του διαλόγου.

Σοβαρά; Πότε έγινε φασισμός;

Δεν είναι πια εξεγερμένη νεολαία; Είναι και εξεγερμένη νεολαία.

Αναλόγως ποιον έχει ως θύμα κάθε φορά.
 
Οι προπηλακισμοί εναντίον βουλευτών του Σύριζα, οι επιθέσεις στα γραφεία τους, έχουν αρχίσει. Και οφείλουν οι δημοκρατικοί πολίτες, ιδίως αυτοί που είχαν κατηγορηθεί και προπηλακιστεί, να τους προστατεύσουν από το τέρας που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Και όμως, ενώ βλέπουν τι έρχεται, δεν μπορούν ούτε αυτή τη στιγμή να πουν μια κουβέντα ωριμότητας, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να μιλήσουν μια γλώσσα συμφιλίωσης και ηρεμίας.

Δεν καταδικάζουν τη στοχοποίηση, απλώς για να γλιτώσουν, προσπαθούν να τη μετατοπίσουν από πάνω τους,

να υποδείξουν άλλους εχθρούς,

άλλους υπόδουλους των δανειστών,

άλλους εχθρούς δημοσιογράφους κατευθυνόμενους,

άλλους υπηρέτες της διαπλοκής.

Είναι μάταιο, γιατί αυτοί εφαρμόζουν τα μνημόνια τώρα.

Είναι μάταιο, γιατί η «καθεστωτική δημοσιογραφία» είναι η δική τους δημοσιογραφία τώρα, αυτοί είναι κυβέρνηση.

Είναι μάταιο γιατί με τη διαπλοκή συναλλάσσεται η εξουσία και τι έκπληξη: αυτοί είναι τώρα η εξουσία.
 
Όλος ο υπαρκτός σουρεαλισμός ως κυβερνητική πολιτική αποσκοπεί ακριβώς σ’ αυτό:

να αποκρύψει ποιος είναι κυβέρνηση, ποιος αποφασίζει, ποιος ευθύνεται.

Από το 2007, οι κυβερνήσεις έχουν μέσο όρο ζωής τα δύο χρόνια. Η κυβέρνηση μπήκε ήδη στο δεύτερο χρόνο της.

Κι όμως ενώ έχουμε άφθονο ανεκδοτολογικό υλικό από τις επικοινωνιακές μάχες, έχουμε ελάχιστα δείγματα διακυβέρνησης. Κι αυτά είναι τα χειρότερα.

Εφαρμόζουν κι αυτοί το μνημόνιο που συμφώνησαν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και διορίζουν τις οικογένειές τους και τις δικές τους ομάδες κρούσης στο δημόσιο.

Η μέθοδος διακυβέρνησης περιορίζεται στη διαχείριση του πλήθους.

Για την κυβερνητική ομάδα Πολιτική δεν είναι η βάση, η οικονομία, η πραγματική ζωή, τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων που απαιτούν λύσεις.

Είναι το Παιχνίδι. Η κοινωνική μηχανική.

Όταν κάνουμε απολογισμό του πρώτου χρόνου της κυβέρνησης, τα γεγονότα που θυμόμαστε, είναι οι χειρισμοί της κοινής γνώμης, η εργαλειοποίηση του λαού.

Με το αδιανόητο δημοψήφισμα του «Όχι» που έγινε «Ναι» ο λαός έγινε συνένοχος στην υποβάθμιση της οικονομίας, στο κλείσιμο των τραπεζών, στα capital control, στην ύφεση και την ανεργία των οποίων τα αποτελέσματα θα δούμε οδυνηρά το 2016.

Μη μας λέτε τυχοδιώκτες, εσείς το αποφασίσατε.

Και με τις εκλογές του φθινοπώρου ο λαός έγινε συνένοχος στα νέα μέτρα.

Μη παραπονιέστε για τα μέτρα, όπως είπε ένας κυβερνητικός βουλευτής, εσείς μας ψηφίσατε για να εφαρμόσουμε το μνημόνιο που υπογράψαμε.

Κορόνα χάνεις, γράμματα κερδίζω.
 
Ένα δημοψήφισμα και μια εκλογική αναμέτρηση που έγιναν μόνο και μόνο για το χειρισμό του εκλογικού σώματος. Και στοίχισαν δισεκατομμύρια, οδήγησαν την οικονομία ξανά σε ύφεση.

Τον Μάρτιο, η Κύπρος βγαίνει από το μνημόνιο. Είναι η τελευταία χώρα που είχε απομείνει γιατί μπήκε αργότερα, οι άλλες ήδη είναι εκτός. Η χώρα μας βρίσκεται στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το 2018 και ήδη συζητάνε το τέταρτο.
 
Η κυβέρνηση κάνει ακόμα αντιπολίτευση. Είναι, για την εποχή των μνημονίων, ήδη μια παλιά κυβέρνηση και μιλάει ακόμα για το τι κάνανε οι άλλοι.

Ο προσφιλής μηχανισμός αναζήτησης εχθρών και δοσίλογων αρχίζει πια να ρετάρει.

Καλά η αντιπολίτευση, το «παιδί του Μπόμπολα», οι δημοσιογράφοι.

Αλλά και οι αγρότες και οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες «με τις Αρμάνι γραβάτες», όλοι γερμανοτσολιάδες;

Και οι μεταλλωρύχοι δεν έχουν «ταξική συνείδηση»;

Οι συνταγές σιγά-σιγά εξαντλούνται. Η επικοινωνιακή διαχείριση κέρδισε χρόνο, κανείς δεν μπορεί να ζητήσει το λόγο όταν χόρευε εκστασιασμένος στο Σύνταγμα για «το μάθημα που έδωσε ο πληγωμένος λαός».

Γι’ αυτό είναι όλοι μουδιασμένοι. 

Όμως ο υπαρκτός σουρεαλισμός δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο. Η κυβέρνηση νόμιζε ότι μπορεί να εφαρμόσει σκληρά μέτρα πουλώντας τρέλα επ’ άπειρον, ανακυκλώνοντας όλο το ρεπερτόριο του λαϊκισμού που την έφερε στην εξουσία.

Τώρα, αντιλαμβάνεται το αδιέξοδό της, έχει μπλοκάρει και δεν είναι καθόλου έτοιμη να περάσει σε επόμενο στάδιο.

Το ’χει αυτό το πρόβλημα ο λαϊκισμός.

Όσο ανέξοδος είναι τον καιρό των υποσχέσεων, τόσο αδιέξοδος γίνεται εφαρμοσμένος.
 
 
 
Φ.Γεωργελές
Κατηγορία Πρωτοσέλιδα
Δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας της Τουρκίας σκότωσαν 20 Κούρδους αντάρτες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ τρεις Τούρκοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση ανταρτών, ανακοίνωσε το τουρκικό γενικό επιτελείο, ενώ οι αρχές επέκτειναν την απαγόρευση κυκλοφορίας και σε άλλες συνοικίες της μεγαλύτερης πόλης της περιοχής, του Ντιγιάρμπακιρ.Εκατοντάδες πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, εγκατέλειπαν εσπευσμένα τη συνοικία Σουρ του Ντιγιάρμπακιρ, όπου επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας, υπό τον ήχο πυρών, εκρήξεων και ελικοπτέρων της αστυνομίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Ορισμένοι από τους ανθρώπους αυτούς, με ατομικά τους είδη στα χέρια, έκλαιγαν καθώς εγκατέλειπαν τα σπίτια τους. Στη νοτιοανατολική Τουρκία μαίνεται το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δύο δεκαετιών, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας που διαρκούσε δυόμισι χρόνια ανάμεσα στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και το τουρκικό κράτος τον Ιούλιο και την αναζωπύρωση ενός πολέμου ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε 40.000 ανθρώπους από το 1984. Ο τουρκικός στρατός ανακοίνωσε ότι 11 μέλη του PKK σκοτώθηκαν στην πόλη Τσιζρέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, κι άλλα 9 στη Σουρ την Τρίτη, κάτι που αυξάνει τον συνολικό απολογισμό των νεκρών στις τάξεις των αυτονομιστών αφότου άρχισαν οι επιχειρήσεις στις δύο πόλεις, τον περασμένο μήνα, σε 600. Παράλληλα το επιτελείο ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση των ανταρτών στη Σουρ. Πηγές στις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν από τους αντάρτες τουφέκια εφόδου κι ένας εκτοξευτήρας ρουκετών. Η παλιά πόλη της Σουρ, που περιβάλλεται από αρχαία ρωμαϊκά τείχη, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές στις μάχες, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της επιβάλλεται 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από την 2η Δεκεμβρίου. Το γραφείο του κυβερνήτη του Ντιγιάρμπακιρ ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας θα επεκταθεί σε άλλες πέντε συνοικίες, ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας να εξουδετερώσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να απομακρύνουν οδοφράγματα και να καταστρέψουν τα χαρακώματα που έχουν σκάψει οι αντάρτες. Η Τουρκία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν το PKK τρομοκρατική οργάνωση. Οι αντάρτες μάχονται για την εξασφάλιση αυτονομίας της κουρδικής μειονότητας στη χώρα. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ντόπιοι εκφράζουν ολοένα εντεινόμενες ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών μεταξύ των αμάχων στις επιχειρήσεις του στρατού και της αστυνομίας τον περασμένο μήνα. Το Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών (HDP), το οποίο εκφράζει την κουρδική μειονότητα, εκτιμά πως ο αριθμός των αμάχων που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους φθάνει τους 120. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επισημάνει την απίστευτη περίπτωση 28 ανθρώπων που αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ένα κελάρι στην πόλη Τσιζρέ, όπου οι τέσσερις από αυτούς πέθαναν και τρεις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, κατά στοιχεία που συγκέντρωση η Έμμα Σινκλέρ-Γουέμπ του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW). «Δεν προσφέρεται ιατρική περίθαλψη σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσει η τουρκική κυβέρνηση άμεσα για να αποτρέψει τις απώλειες ζωών», τόνισε η Σινκλέρ-Γουέμπ σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη. Στο Ντιγιάρμπακιρ, οργανώσεις εργαζομένων στην υγεία, περιλαμβανομένης μιας ένωσης γιατρών, κάλεσαν να επιτραπεί από τις αρχές η πρόσβαση ασθενοφόρων στην Τσιζρέ για να σωθούν ζωές, καθώς οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν επιτρέπουν σε τραυματίες και ασθενείς να μετακινηθούν για να δεχθούν ιατρικές φροντίδες.
Κατηγορία Πολιτική
- Το ΔΝΤ απορρίπτει τη συμφωνία και επιμένει ότι το βάρος των περικοπών πρέπει να βαρύνει το μέσο Έλληνα
- Συζητά επίσης την πιθανότητα να ζητήσει περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
- Αδιάλλακτος εμφανίζεται ο επικεφαλής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πολ Τόμσεν
- Η Κομισιόν βλέπει με καλό μάτι την ελληνική πρόταση για το συνταξιοδοτικόΤην ώρα που η Κομισιόν φέρεται να βλέπει με θετικό μάτι την πρόταση της κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απορρίπτει τη συμφωνία για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και επιμένει ότι το βάρος των περικοπών πρέπει να βαρύνει τον μέσο Έλληνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Huffington Post, το ΔΝΤ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αντιταχθεί στα σχέδια της ελληνικής να αυξήσει τις εργοδοτικές εισφορές, προκειμένου να διασωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με μια πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών της. Αντιθέτως, η πηγή αυτή που μίλησε στη Huffington Post, είπε ότι το ΔΝΤ πιστεύει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μειώσεις συντάξεων ύψους 15% μεσοσταθμικά.
Μολονότι το Ταμείο δεν έχει επισήμως εκφράσει ενστάσεις στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, υποστηρίζει ότι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα καταστήσει την ελληνική οικονομία λιγότερο ανταγωνιστική.
Το ΔΝΤ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, δεν διέψευσε τους ισχυρισμούς της πηγής αυτής. Παρέπεμψε όμως τη Huffington Post στα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις, ο οποίος είπε ότι οι προτάσεις εξετάζονται και η διαδικασία αξιολόγησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.Αδιάλλακτος ο Τόμσεν Η αδιαλλαξία του Ταμείου αποδίδεται από ορισμένους στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, τον Πάουλ Τόμσεν. "Το ότι ο Τόμσεν διαδραματίζει έναν όχι και τόσο εποικοδομητικό ρόλο είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς. Η στάση του ΔΝΤ προκαλεί προβληματισμό και θέλει σαφώς είτε να βγει από το πρόγραμμα ή να τινάξει όλο το πράγμα στον αέρα", υποστήριξε η πηγή της Huffington Post.
Ο Πίτερ Ντόιλ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τόμσεν για πολλά χρόνια προτού παραιτηθεί από το ΔΝΤ διαμαρτυρόμενος για τους χειρισμούς του στην ελληνική κρίση το 2012, πιστεύει ότι τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος "δεν τον νοιάζει" ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η δική του προσέγγιση θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημείωσε επίσης ότι οι περικοπές στις συντάξεις και η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν βοήθησαν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Η στάση του Τόμσεν εξηγείται από τις εμπειρίες της παρελθούσης καριέρας του στο Ταμείο, υποστηρίζει ο Ντόιλ. "Πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στην Ανατολική Ευρώπη —τη Ρουμανία κλπ— και οι περισσότεροι από τους πολιτικούς εκεί ήταν πραγματικά διεφθαρμένοι. Πάει στην Ελλάδα και νομίζει ότι είναι σαν τη Ρουμανία ή σαν τις άλλες, λιγότερο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες", είπε.
Ο Ντόιλ ισχυρίζεται επίσης ότι ο Τόμσεν μπορεί να θέλει να εξασφαλίσει όσο περισσότερες παραχωρήσεις μπορεί από την Ελλάδα πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την ελάφρυνση του χρέους.Προβληματισμός για τη στάση του ΔΝΤ Η ίδια πηγή είπε ότι το ΔΝΤ συζητά επίσης την πιθανότητα να ζητήσει περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Το Ταμείο όμως διαψεύδει ότι σχεδιάζει να θέσει πρόωρα το ζήτημα της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας. "Δεν υπήρξαν πρόσφατα συζητήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και των ελληνικών αρχών για μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας", είπε ο εκπρόσωπός του, Αντρέας Αντριάνο.
Αξιωματούχοι προσκείμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζουν ανησυχίες για τη διαπραγματευτική στάση του ΔΝΤ, συνέχισε η πηγή της Huffington Post. Η Κομισιόν διάκειται ευνοϊκά απέναντι στην ελληνική πρόταση για το συνταξιοδοτικό και ανησυχεί ότι πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις θα βλάψουν την οικονομία της χώρας.
Η Κομισιόν εμφανίζεται επίσης μπερδεμένη ως προς το γιατί το ΔΝΤ θα έθετε το θέμα της μεταρρύθμισης στην αγορά εργασίας πριν από την ώρα του και πιστεύει ότι τέτοιου είδους αιτήματα υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσουν την ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Οι ενστάσεις του ΔΝΤ μπορεί να οδηγήσουν σε αδιέξοδο την τελευταία φάση των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους.
Κατηγορία Πολιτική
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 111 - 27.01.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27.01.2016 Σελίδες 24 (1263 - 1286)
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα