Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 02:47

19ο Συνέδριο ΟΛΜΕ 2η Τοποθέτηση Παπαχρήστου Δ. Βασιλείου Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών

 

19ο Συνέδριο ΟΛΜΕ
2η Τοποθέτηση Παπαχρήστου Δ. Βασιλείου
Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019
 
Καλημέρα και καλό Μήνα
Τον Μάρτιο του 2019 το υπουργείο παιδείας στον επίσημο ιστότοπό του, ανακοίνωσε τις προθέσεις του, για τις αλλαγές τού προγράμματος μαθημάτων της γ λυκείου.
Αυτό σημαίνει πώς το υπουργείο παιδείας γνώριζε τι επρόκειτο να πράξει και είχε σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθούσε.
Στο σκοτάδι της ενημέρωσης επί των πρακτέων, αναφορικά με τα της Γ λυκείου, του υπουργείου παιδείας παρέμειναν οι συνάδελφοι, τα υπηρεσιακά συμβούλια, οι γονείς, οι μαθητές και συνολικά η κοινωνία.

Και αντ αυτής της ενημέρωσης έχουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου στη βουλή την Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, όπου ψηφίζεται και γίνεται νόμος την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ψηφισθέντος νόμου (Ν.4610/2019) καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του Ν 4186/2013 που αναφέρονται στα ωρολόγια προγράμματα των δύο τάξεων της Α και Β Γενικού Λυκείου.
Και έτσι λοιπόν από 24 Απριλίου 2019, δεν υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα για την Γ λυκείου.
Την 21η Μαΐου 2019 ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 77568/Δ2 υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζεται το πρόγραμμα μαθημάτων της Γ Λυκείου για το νέο σχολικό έτος.
Και παρατηρούμε ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας οι ώρες των ξένων γλωσσών μηδενίζονται. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών γίνεται προαιρετική, ένα μάθημα επιλογής όπως και το μάθημα των λατινικών και του σχεδίου.
 
Δηλαδή με την λογική του υπουργείου παιδείας θεωρείται εκ των προτέρων ότι οι μαθητές της Γ Λυκείου είναι γνώστες της ξένης γλώσσας και για το λόγο αυτό δε χρειάζεται η διδασκαλία ξένης γλώσσας πλέον στη Γ Λυκείου.
Και εάν υποτεθεί ότι αυτό συμβαίνει, που δεν συμβαίνει, είναι όμως αυτό το ζητούμενο;
Ή η ύπαρξη ωρών της ξένης γλώσσας στον κορμό των μαθημάτων Γενικής Παιδείας βοηθά στο να συντηρήσουν οι μαθητές τις γνώσεις της ξένης γλώσσας, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς και στην γ θμια εκπαίδευση;
Είναι γνωστό ότι όλες οι σχολές της γθμιας εκπαίδευσης απαιτούν γνώση ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των σπουδών σε αυτές και
επίσης υπάρχουν τμήματα, είκοσι στον αριθμό, όπου για να εισαχθεί κάποιος σε αυτά απαιτείται η εξέταση ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Με βάση το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου έχουμε το εξής δεδομένο:
Στα ΓΕΛ των μεγάλων πόλεων υπηρετούν με οργανική δύο συνάδελφοι ειδικότητας ΠΕ06. Με το νέο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ Λυκείου ο ένας εκ των δύο πλεονάζει εξ ολοκλήρου.
Πώς άραγε θα διαχειριστεί το υπουργείο παιδείας το προσωπικό του κλάδου αυτού που πλεονάζει;
 
Ακόμη δε γνωρίζουμε τα προγράμματα μαθημάτων Α και Β Γενικών Λυκείων.
Πότε σκοπεύει να ενημερώσει το υπουργείο τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την ελληνική κοινωνία επ’ αυτών;
Αποφασίζει το υπουργείο το τι θα πράξει, αλλά τις αποφάσεις τους τις κρατά στα συρτάρια και τις δημοσιοποιεί κατά το δοκούν.
Με τον νόμο, 4610/2019, καταργήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β και Γ ΓΕΛ και αναμένουμε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα πότε θα ανακοινωθεί άραγε;
Το γνωρίζουν άραγε και οι παροικούντες στο υπουργείο;
Με την ανακοίνωση του νόμου , 4610/2019, οι μαθητές, οι γονείς βρίσκονται σε αναστάτωση και η κοινωνία σε αναστάτωση.
Η λογική του υπουργείου γενικά είναι: Δεν μας ενδιαφέρει Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό ζούμε τακτικότατα Και τα  υπηρεσιακά συμβούλια να συνεδριάζουν μέσα στις αργίες πάντοτε γιατί γιατί;
 
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω έχει να κάνει με τα τμήματα ένταξης που λειτουργούν και έχουν πλαισιωθεί από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Μακάρι και την καινούργια χρονιά να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψής τους για να στηρίξουν τους μαθητές, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία συνολικά.
Όμως υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα.
Δεν υπάρχει σαφές ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σταθούν οι συνάδελφοι εντός των τμημάτων ένταξης και των τμημάτων της παράλληλης στήριξης, δηλαδή μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι αρμοδιότητες των συναδέλφων στο εκπαιδευτικό - αξιολογικό κομμάτι.
Άρα ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να απασχολήσουν το πρόσωπο που θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη του υπουργείου παιδείας είναι και η δημιουργία σαφούς, ουσιαστικού, καίριου νομοθετικού πλαισίου που θα αναδεικνύει το πώς θα κινούνται οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη στο εκπαιδευτικό και αξιολογικό κομμάτι.
 
Είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα υπηρεσιακά συμβούλια μέχρι και την προκήρυξη των εθνικών εκλογών έχουν κάνει μια προεργασία που βεβαίως έχει σταματήσει διότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν υπέβαλε αίτημα προς το ΣτΕ ούτως ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι υπηρεσιακές μεταβολές.
Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με την μη υποβολή αίτησης προς το ΣτΕ εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας είναι και το εξής:
Τα οργανικά κενά που έχουν ανακοινωθεί καθώς και οι υπεραριθμίες δε γνωρίζουμε εάν θα υφίστανται με την έναρξη των υπηρεσιακών μεταβολών μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών αφού θα έχουν μεσολαβήσει γεγονότα (ολοκλήρωση α και β φάση εγγραφών, ολοκλήρωση των εξετάσεων των μεταξεταστέων) που πιθανότατα να μεταβάλουν τον αριθμό των τμημάτων ανά σχολική μονάδα και ανά ειδικότητα.
Και δυστυχώς τα υπηρεσιακά συμβούλια να κατηγορηθούν ότι από κοινού συμμετείχαμε στη δημιουργία εικονικών υπεραριθμιών και οργανικών κενών για να ευνοήσουμε συναδέλφους.
 
Επομένως θεωρώ ότι τα θέματα:
     I.        της ξένης γλώσσας στη Γ λυκείου Γενικών Λυκείων
   II.        της γνώσης του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ και Β΄ Λυκείου ΓΕΛ το συντομότερο δυνατόν χωρίς εκπλήξεις για γονείς - μαθητές - εκπαιδευτικούς
III.        του νομοθετικού πλαισίου της δράσης των συναδέλφων της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης
αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και άρα του συνεδρίου μας και πρέπει να τα αναδείξουμε και να πιέσουμε προς εύρεση λύσης το συντομότερο δυνατόν.
Ευχαριστώ πολύ
Διαβάστηκε 690 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα