Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019 15:47

«Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 26 και των παρ. 2 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
2. Την 159748/Υ1/25-9-2018 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 539).
3. Το αριθμ. Φ.351.1/24/156179/Ε3/20-9-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), περί υπόδειξης ορισμού Προέδρου στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, και το αριθμ. 26865/01/2018/24-9-2018 απαντητικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.

4. Το αριθμ. Φ.351.1/25/156186/Ε3/20-9-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), περί υπόδειξης ορισμού μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, και το αριθμ. 5789/28-9-2018 απαντητικό έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Την αριθμ. Φ.351.1/44/164260/Ε3/3-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), για τον ορισμό μελών στo Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, και τις σχετικές αιτήσεις των μελών Δ.Ε.Π.
6. Την αριθμ. Φ.350/103/210216/Ε3/5-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΩΠΑΩ4653ΠΣ – ΕΔΜ).
7. Την αριθμ. Φ.350/104/211760/Ε3/7–12–2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΚ444653ΠΣ-672).
8. Την αριθμ. Φ.350/105/211804/Ε3/7–12–2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)».(ΑΔΑ: ΩΕ614653ΠΣ-ΡΑΦ).
9. Την αριθμ. Φ.350/106/213292/Ε3/11-12-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 69ΚΘ4653ΠΣ-5ΨΨ).
10. Την αριθμ. Φ.350/75/182086/Ε3/29-10-2018 Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», όπως ανακοινοποιήθηκε στις 30-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ9Ζ4653ΠΣ-Ψ92).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελείται από τους ακόλουθους:
1. Νικολόπουλο Ηλία, Β΄ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παπαϊωάννου Αθανάσιο, Γ΄ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
2. Σοφό Αλιβίζο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπιτσάνη Ευγενία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Τουντασάκη Ειρήνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Χουρμουζιάδη Αναστασία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. Πεχλιβανίδη Ηλία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Σοφία Ευαγγελία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσαχαλά Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
6. Παλληγιάννη Βασίλειο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Φωτόπουλο Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
7. Φασφαλή Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Σίντο Στέφανο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
Β. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελείται από τους ακόλουθους:
1. Νικολόπουλο Ηλία, Β΄ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παπαϊωάννου Αθανάσιο, Γ΄ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
2. Σοφό Αλιβίζο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπιτσάνη Ευγενία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Τουντασάκη Ειρήνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Χουρμουζιάδη Αναστασία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. Πεχλιβανίδη Ηλία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Σοφία Ευαγγελία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσαχαλά Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
6. Πεππέ Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καταγή Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
7. Κορδή Νεκτάριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος με αναπληρωτή του τον Λουκά Ευάγγελο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αποτελείται από τους ακόλουθους:
1. Νικολόπουλο Ηλία, Β΄ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παπαϊωάννου Αθανάσιο, Γ΄ Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.
2. Σοφό Αλιβίζο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπιτσάνη Ευγενία , μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Τουντασάκη Ειρήνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Χουρμουζιάδη Αναστασία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. Πεχλιβανίδη Ηλία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Σοφία Ευαγγελία, εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσαχαλά Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
6. Παλληγιάννη Βασίλειο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Φωτόπουλο Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
7. Φασφαλή Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Σίντο Στέφανο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
8. Πεππέ Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καταγή Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
9. Κορδή Νεκτάριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Λουκά Ευάγγελο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο ίδιο συμβούλιο.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Καλογερά Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με αναπληρώτρια την Μηλιώνη Βασιλική, αποσπασμένη εκπαιδευτικό της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Διαβάστηκε 523 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα

Είσοδος-Εγγραφή Μελών

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Revolver Map

 Copyright © dictyo.gr -Δίκτυο Εκαπιδευτικής Ενημέρωσης 2013