Κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για το νέο Σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.