Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάιος 2015 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

Αιτήσεις για 465 μόνιμους εφοριακούς με μεταπτυχιακό

Από τις 3 έως τις 17 Ιουνίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων στην 2K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 465 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ειδικότητας ΠΕ Εφοριακών) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 329 πτυχιούχοι Οικονομικού και 116 πτυχιούχοι Νομικής, που να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην Ελεγκτική, ή στη Λογιστική, ή στη Χρηματοοικονομική, ή στο Φορολογικό Δίκαιο, ή στην Πολιτική Δικονομία, ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Κατηγορία Εύρεση Εργασίας
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 13:32

73 επιστήμονες με σύμβαση έργου

73 επιστήμονες με σύμβαση έργου
Στην πρόσληψη 73 επιστημονικών συνεργατών προχωρούν τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τρία Ερευνητικά Κέντρα με συμβάσεις μίσθωσης ή ανάθεσης έργου διάρκειας ίσης με τη διάρκεια των ερευνητικών έργων που θα υλοποιηθούν.
Πανεπιστήμια

Κατηγορία Εύρεση Εργασίας

2.587 φύλακες, εργάτες, συντηρητές και αρχαιολόγοι

Ενα καινούργιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά στον Πολιτισμό πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, απασχολώντας πανελλαδικά 2.587 ανέργους.

Οι προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για 20.385 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε υπουργεία, περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς περιλαμβάνουν και ένα γενναίο πακέτο θέσεων σε εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία και φορείς πολιτισμού, οι οποίες μάλιστα θα βγουν κατά προτεραιότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του θερινού ωραρίου.

Κατηγορία Εύρεση Εργασίας

«Πράσινο φως» για 4.619 θέσεις συμβασιούχων σε δήμους

Στην έγκριση 4.619 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ, εννέα ή έντεκα μηνών προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε ΟΤΑ α' βαθμού.

Το προσωπικό θα απορροφηθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, αλλά και σε υπηρεσίες όπου το προσωπικό αμείβεται με αντίτιμο από τα έσοδα των δημοτών. Οσο για τις ειδικότητες που θα ζητηθούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργατικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, χειριστές μηχανημάτων έργων και οδηγούς, τεχνίτες, όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και οικοδόμους, αλλά και γυμναστές, καθηγητές μουσικής και χορού, και εικαστικούς.

Κατηγορία Εύρεση Εργασίας
Οι θέσεις ανά ειδικότητα που επανασυστάθηκαν στην επαγγελματική εκπαίδευσηΣτην επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 21 του Ν. 4325/2015 προχώρησε με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α΄/11−5−2015), οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων, επανασυστήνονται από 11−05−2015. 
Από την επανασύσταση προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, για το τρέχον έτος ποσού ύψους: εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (9.385.000€) και για το επόμενο έτος δεκατέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες Ευρώ (14.050.000€), το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα: 19−220.
 
 
     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
53
ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
76
ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
21
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
1
ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
4
ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
32
ΔΕ01.11 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
24
ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
16
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
2
ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ.ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
4
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
9
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ
5
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ
35
ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
6
ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
12
ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
12
ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
6
ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ
84
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
11
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
7
ΤΕ01.16 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
25
ΤΕ01.29 Β.ΙΑΤΡ.ΒΙΟΛ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
14
ΤΕ01.30 ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
16
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡ.ΙΑΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ
3
ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ
153
ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
100
ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
19
ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
97
ΠΕ17.09 ΤΕΧΝ.ΙΑΤΡ.ΟΡΓΑΝΩΝ
6
ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
68
ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
209
ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
143
ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΕΧΝΙΚΗ
48
ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
38
ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
19
ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ
10
ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
19
ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
110
ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
48
ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
53
ΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
2
ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
334
ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
3
ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
378
ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
61
ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
13
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 


Ανεβαίνουν οι Νομικές και οι Ψυχολογικές σχολές - Στα μέσα Ιουνίου η διαδικασία για την απόκτηση κωδικού για την υποβολή μηχανογραφικού

Η διαδικασία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) για υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, αλλά και την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), θα ξεκινήσει εκ νέου περί τα μέσα Ιουνίου, όταν  ξεκινήσει   η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας. Όλοι οι υποψήφιοι, είτε των Γενικών Λυκείων (90% και 10%), είτε των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδες Α΄ και Β΄) πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειο τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν ως ειδική περίπτωση. Σε ότι αφορά την πορεία των βάσεων,  όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέα της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ)  Γιάννης Βαφειαδάκης  αναμένεται  σημαντική  πτώση στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στις Πολυτεχνικές και στις Φυσικομαθηματικές σχολές, η οποία θα είναι ορατή και στις λεγόμενες «καλές» σχολές. Οι Ιατρικές σχολές θα κρατήσουν την πρωτιά, ή ακόμα και θα «τσιμπήσουν» και κάποια μόρια , όπως εκτιμούν οι καθηγητές, ενώ ανοδική αναμένεται η τάση στις Νομικές και στις Ψυχολογικές σχολές.  Κακή εικόνα στις βαθμολογίες εμφανίζουν μέχρι σήμερα τα μαθηματικά, η φυσική ενώ ακόμα και η έκθεση φαίνεται ότι δυσκόλεψε τους υποψηφίους.  Σε ότι αφορά στα μαθηματικά οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης αναμένεται να «κρατήσουν» την αρνητική περσινή πρωτιά με 80% των γραπτών κάτω από τη βάση. Η πορεία των βάσεων εκτός από τις επιδόσεις των υποψηφίων, όπως είναι αυτονόητο εξαρτάται και από ένα δεύτερο παράγοντα  που είναι η τάση που θα καταγραφεί στα μηχανογραφικά δελτία, αλλά και από τις θέσεις που θα διαθέσει το υπουργείο Παιδείας σε κάθε σχολή.  Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες πάντως ο αριθμός των εισακτέων θα κυμανθεί μεταξύ 75.000 και 76.000 θέσεων. Το «τοπίο» ανά πεδίο:

- Στο 1ο επιστημονικό πεδίο , που περιλαμβάνει τις φιλολογικές , νομικές και κοινωνικές επιστήμες οι θέσεις θα μειωθούν και στα   ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, με αποτέλεσμα οι βάσεις να κινηθούν ανοδικά . Οι υποψήφιοι αυτής της κατεύθυνσης θεωρούνται ευνοημένοι, κυρίως όσοι επέλεξαν τη βιολογία αντί των πολύ δύσκολων μαθηματικών. Σε αυτήν την κατεύθυνση το πιο δύσκολο μάθημα ήταν τα αρχαία ελληνικά. -Πτώση των βάσεων αναμένονται στις Πολυτεχνικές και τις Φυσικομαθηματικές σχολές του 2ου και του 4ου πεδίου που θα ξεκινούν από τις πλέον περιζήτητες σχολές και θα φθάνουν στα ΤΕΙ.    Τις περιζήτητες  σχολές  του 2ου (θετικές επιστήμες) και 4ου πεδίου (τεχνολογικές επιστήμες)  επιδιώκουν  υποψήφιοι θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, ενώ για τα τμήματα με μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες οι  υποψήφιοι της τεχνολογικής.  - Στο 3ο πεδίο, με τις περιζήτητες ιατρικές σχολές οι βάσεις θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα - Στο 5ο  πεδίο  τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πτωτική πορεία των βάσεων στις οικονομικές σχολές
 
protothema.gr
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Λιγότεροι θα είναι φέτος οι αριστούχοι των Πανελλαδικών εξετάσεων όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. Παιδείας.
Συνολικά 4.651 υποψήφιοι, δηλαδή ποσοστό 5,7%, πέτυχαν βαθμολογίες μεταξύ 18 – 20 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας κάτω από 10 έγραψε το 12,99% των υποψηφίων, στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης το 51,89% των υποψηφίων, στο μάθημα της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης το 26,42% των υποψηφίων και στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης το 25,81% των υποψηφίων.
Όσον αφορά στις βάσεις αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Θεωρητικές Επιστήμες)
Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, αναμένεται να ανέβουν οι βάσεις σε όλες τις σχολές. Ωστόσο,  στις Νομικές, Στρατιωτικές και Σχολές Ψυχολογίας η άνοδος θα είναι μικρότερη, ενώ για τα ΤΕΙ οι βάσεις θα κυμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Επιστήμες)
Στο 2ο πεδίο επειδή πολλοί είναι οι υποψήφιοι που «πάτωσαν» στα Μαθηματικά, τη  Φυσική Κατεύθυνσης και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, οι βάσεις  αναμένεται να σημειώσουν πτώση. Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη θα είναι η πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές ενώ μικρότερη στις χαμηλόβαθμες και στα ΤΕΙ.3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήµες Υγείας)
Όσον αφορά στις Ιατρικές η πτώση αναμένεται να είναι μικρή, ενώ στα ίδια με τα περσινά επίπεδα θα κινηθούν τα ΤΕΙ, καθώς η γενικότερη εικόνα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται πολύ σε σχέση με πέρυσι. Οι επτά ιατρικές σχολές αναμένεται να κινηθούν από τα 18.450 (Ιατρική Θράκης) έως τα 19.150 (Ιατρική Αθήνας).
4ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικές Επιστήµες)
Στο τέταρτο πεδίο ισχύει η ίδια εικόνα με το 2ο επιστημονικό πεδίο για τα ΑΕΙ αλλά και για τα ΤΕΙ. Πάντως η σημαντική μείωση των εισακτέων στα ΤΕΙ (29,28%) αναμένεται να σπρώξει τις βάσεις εισαγωγείς ανοδικά και αναμένεται να επηρεάσει και πολλά χαμηλόβαθμα πανεπιστημιακά τμήματα.
5o Επιστημονικό Πεδίο (Οικονοµικές Σχολές)
Πτώση αναμένεται να σημειώσουν οι βάσεις και στο 5ο πεδίο αφενός λόγω των κακών επιδόσεων σε Μαθηματικά και Φυσική και αφετέρου λόγω της αύξησης του αριθμού των εισακτέων. Ωστόσο, η πτώση αναμένεται να είναι μικρότερη από ό,τι στο 2ο και στο 4ο πεδίο. Μάλιστα, όπως σημειώνει η ΟΕΦΕ λόγω των καλών επιδόσεων στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας δεν αποκλείεται να έχουμε άνοδο των βάσεων στα χαμηλόβαθμα πανεπιστημιακά τμήματα και στα περιφερειακά τμήματα και μικρή πτώση στα υψηλόβαθμα ΑΕΙ.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Ανησυχεί η πολιτική ηγεσία για τη λειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβρη;;;
Ενημερώνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες για τον απίστευτο χρόνο που χρειάζεται, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές
Αυτή η διαρκής αναβλητικότητα έχει παραλύσει εντελώς το σύστημα.... το πολυνομοσχέδιο, που περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές, ακόμη δεν βγήκε στη διαβούλευση... αναβάλλεται διαρκώς... πώς όμως θα γίνουν οι νέοι πίνακες αναπληρωτών ,αν δεν ψηφισθεί... πότε θα ελεγχθούν χιλιάδες προϋπηρεσίες και άλλα δικαιολογητικά; το ίδιο και για την ειδική αγωγή...

πότε θα ελεγχθούν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σεμινάρια κλπ;

​Η επιτροπή για τις μετατάξεις δεν ξανασυνεδρίασε... το ίδιο και η επιτροπή για τον τρόπο των μόνιμων διορισμών... πώς όμως θα γίνουν οι μεταθέσεις κι οι μόνιμοι διορισμοί αν δεν λυθούν αυτά τα θέματα;;;
Στο μόνο για το οποίο βιάζεται η ηγεσία του υπουργείου είναι η επιλογή των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπου ψήφισε και υλοποιεί τον νόμο ταχύτατα... Ωραία θα έχουμε νέους Δ/ντές, υποδιευθυντές και Δ/ντές εκπαίδευσης γρήγορα, αλλά αν δεν έχουμε εκπαιδευτικούς πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία; Τις προτεραιότητες τελικά τις προσδιορίζουν οι πολιτικές επιλογές του υπουργείου παιδείας... και, δυστυχώς, για την ηγεσία του υπουργείου κατεπείγουσα επιλογή ήταν τα στελέχη κι όχι η στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα