Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάιος 2015 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που για χρόνια έχουν εργαστεί στην Ειδική Αγωγή, το ενδεχόμενο να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους για πρόσληψη στη γενική εκπαίδευση.
Πρόκειται για θεσμοθέτηση μιας άδικης αντιμετώπισης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, μέσα από ρύθμιση που - σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει - θα συμπεριλαμβάνεται στο επόμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
Μία τέτοια ρύθμιση, έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η προοπτική

πρόσληψης γι' αυτούς τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία, με δεδομένο ότι διορισμοί και προσλήψεις και στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση γίνονται με το «σταγονόμετρο», αντί να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, διαχωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 της Ειδικής Αγωγής στη Γενική, για το διορισμό τους ως αναπληρωτών για τη νέα σχολική χρονιά.
Αυτό αποτελεί αδικία για τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές που κατέχουν πτυχίο της Γενικής Αγωγής και επιπλέον μεταπτυχιακό ή σεμινάριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού σε σχολεία στην Ειδική Αγωγή.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ολοκληρώθηκε  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών στην Πρωτοβάθμια καθώς με την παράταση που είχε δοθεί καταληκτική ημερομηνία ήταν για την Πρωτοβάθμια η 25η Μαΐου. Στις 3 Ιουνίου λήγει η προθεσμία αιτήσεων για τους υποψήφιους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  θα προβούν σε σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής, καθώς και στην αποτίμηση και σύνταξη πινάκων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων.
Οι  πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για ενημέρωση των υποψηφίων οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών

ημερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ−ΠΥΣΔΕ θα αναρτηθούν  οι αναμορφωμένοι πίνακες.

Κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, ενημερώνει τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο αρμοδιότητας τους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και την αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

Με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα καταρτιστούν  πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο σύμφωνα . Οι εκπαιδευτικοί − εκλογείς που συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία ισόποσες ώρες εντάσσονται στους καταλόγους των σχολικών μονάδων τοποθέτησης τους.

Οι εν λόγω πίνακες θα αποσταλούν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
Οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν στο σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το έχει πράξει με δική του πρωτοβουλία.  Για την πραγματοποίηση της επίσκεψης ο υποψήφιος   δικαιούται σχετικής άδειας από την προϊστάμενη αρχή του.
Τριμελής εφορευτική επιτροπή
Σε κάθε σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο εκλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων τριμελής εφορευτική επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία  . Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να μετέχουν υποψήφιοι.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή είναι δυνατό να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση.
Κεντρική Επιτροπή Εκλογών
Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης τριμελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, η οποία έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του έργου των εφορευτικών επιτροπών  καθώς επίσης και τη συγκέντρωση των πρακτικών τους. 
Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών
Στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης ο αποκλεισμός των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν.
Πως υπολογίζεται ο αριθμός των μορίων
Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των δώδεκα (12) μορίων που μπορεί να λάβει κατ’ ανώτατο όριο ο υποψήφιος. Ο αριθμός των μορίων που προκύπτει στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού.
Τα  Ψηφοδέλτια
Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών θα εκτυπωθούν σε λευκό χαρτί μεγέθους A4 τα ψηφοδέλτια που αναγράφουν αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει για την προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος και λευκών ψηφοδελτίων.
Ψηφοφορία
Πριν την έναρξη της διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εκλογέων με τον αριθμό των παρόντων στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκλογής.
Ψηφοδέλτια
Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και αφού σημειώσει το σταυρό προτίμησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο. Ο φάκελος σφραγίζεται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο.
Ένα σταυρό
Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι ένα σταυρό. Λαθεμένη σημείωση ή απουσία σταυρού ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.
Παρόντες και οι υποψήφιοι στη διάρκεια ψηφοφορίας
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι τους. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία ή να συμμετέχουν στη διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων και, πολύ περισσότερο, της καταμέτρησης των ψήφων.
Απόσυρση υποψηφιότητας

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωση του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας ή εργαστηριακού κέντρου. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο, διατηρεί όμως το δικαίωμα υποψηφιότητας του στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Διαλογή ψήφων 
Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:
α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.
β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης.
γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος. Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται ως έγκυρα.
δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής.
Πρακτικά εκλογής
Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.
Η Κεντρική Επιτροπή Εκλογών τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικό στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η πρόταση για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς επίσης και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν. Το πρακτικό, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της επιτροπής, διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής. Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.
Τελικός πίνακας μοριοδότησης
Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής − παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.
Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ−ΠΥΣΔΕ οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση των οικείων διευρυμένων ΠΥΣΠΕ−ΠΥΣΔΕ
Τα ανωτέρω συμβούλια διαμορφώνουν την πρόταση τους λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
 

Πρόσκληση − υποβολή αιτήσεων
Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας και εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευθύνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η πρόσκληση.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα αρμοδιότητάς της.
Επιλογή
Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ− ΠΥΣΔΕ, το οποίο διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης.
Τοποθέτηση
Σε περίπτωση που το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ − ΠΥΣΔΕ δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφαση του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση.
Πλήρωση κενών θέσεων
Σε κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών ή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός τριών μηνών, με απόφαση του οικείου διευρυμένου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιο ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 20 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
α) Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών, β) Διδακτικού Προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και γ) Ερευνητών/Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών

Τα ονόματα: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/150526_epilogh.pdf ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Περιορίζονται δραστικά οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών από περιφερειακά προς κεντρικά ΑΕΙ της χώρας, την ίδια στιγμή που ισχύουν ξανά –μετά το 2001– οι μετεγγραφές εξωτερικού, δηλαδή Ελλήνων που φοιτούν σήμερα σε ΑΕΙ εξωτερικού προς ΑΕΙ της χώρας. Αυτά προβλέπει διάταξη που προστέθηκε την Κυριακή στο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να δώσει σήμερα προς διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο που δόθηκε στα κόμματα την Παρασκευή και περιλαμβάνει τις βασικές αλλαγές σε ΑΕΙ, ιδιωτική εκπαίδευση και έρευνα, προστέθηκε διάταξη για τις μετεγγραφές, που θα εφαρμοστεί από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016. Η διάταξη εναρμονίζεται με την

πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έθεσε πλαφόν για τον αριθμό των μετεγγραφών στο 10% του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα, «εκτός εάν τα τμήματα του εκάστου ΑΕΙ εισηγηθούν αιτιολογημένα διαφορετικά ποσοστά». Ουσιαστικά λοιπόν, και με δεδομένο ότι ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ/ΤΕΙ ορίσθηκε σε 68.345, οι μετεγγραφές δεν θα ξεπεράσουν τις 7.000 για το 2015-2016, από, περίπου, τις 11.000 φέτος.

Έτσι, το υπουργείο Παιδείας όρισε εννέα κατηγορίες δικαιούχων χωρίς οικονομικά κριτήρια (π.χ. τα παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας, ασθενείς από βαριά ασθένεια ή με βαριά αναπηρία, ορφανοί, παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, με αδελφό φοιτητή σε πρώτο πτυχίο). Επίσης, το υπουργείο Παιδείας έθεσε ένα δέκατο, οικονομικό κριτήριο, που αφορά το συνολικό εισόδημα της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή. Το υπουργείο έθεσε πλαφόν τα 5.000 έως 8.000 ευρώ ανά μέλος της οικογένειας (π.χ. ετήσιο εισόδημα έως 15.000 για τρίτεκνη οικογένεια), που θα μοριοδοτείται διαφορετικά. Στα κριτήρια δεν περιλαμβάνονται οι τρίτεκνοι οι οποίοι μπορεί να καλυφθούν εάν πληρούν το οικονομικό κριτήριο.
Μετεγγραφή μπορούν να πάρουν κατ’ εξαίρεση και φοιτητές απ’ όλα τα έτη σπουδών (για παράδειγμα, εάν φοιτούν στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος μιας σχολής τετραετούς φοίτησης) εκτός από τους τελειοφοίτους, τους επί πτυχίω και όσους έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο σπουδών.
Τις αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση αιτήσεις μετεγγραφών (από εξωτερικό ή μεγαλύτερου έτους) θα κρίνει πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από έναν δικαστικό λειτουργό (στη θέση του προέδρου), έναν εκπρόσωπο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των ΤΕΙ και δύο εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
            ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
                        2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )
 
            Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
    
1.             Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:
·                     Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του
υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128 Α).
·                     οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982 ( ΦΕΚ 79 Α΄), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 ( ΦΕΚ 112 Α΄) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α΄).
·                     οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά. του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ),
·                     οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225 Α΄) .
 
2.              Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 19 του ν.4327/2015, στην οποία προβλέπεται ότι: «…Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω..», συνάγεται ότι, σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει μία σχολική μονάδα, αποφασίζει σχετικά ο σύλλογος διδασκόντων αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει περισσότερες της μίας σχολικές μονάδες, η σχετική ψηφοφορία διενεργείται κάθε φορά από το σύλλογο διδασκόντων της αντίστοιχης σχολικής μονάδας.
Εξάλλου σύμφωνα και με το άρθρο 13 της αριθμ Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015   ( ΦΕΚ 915 Β ) Υπουργικής Απόφασης, «…Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων ».
 
 
3.             Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί έχει ως εξής:
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Από 20/5/2015 έως 25/5/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
 
Από 20/5/2015 έως 3/6/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων - Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας
 
4/6/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής ένστασης και για τους δύο πίνακες Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
 
Από 4/6/2015 έως 8/6/2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.
 
9/6/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
 
10/6/2015 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας ( Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει μία διδακτική ώρα πριν από τη λήξη του πρωινού ωραρίου κάθε σχολικής μονάδας. Συνεπώς τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διδακτική ώρα, ούτε το ολοήμερο πρόγραμμα ) – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.
 
11/6/2015 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε.
 
12/6/2015 Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
 
Από 12/6/2015 έως 16/6/2015 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
 
Από 17/6/2015 έως 18/6/2015 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων Π.Ε. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 
 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
18/6/2015Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 
Από 18/6/2015 έως 19/6/2015 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας - Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π.Ε.
 
22/6/2015   Ορισμός Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ (αφορά τα σχολεία που οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν υποβάλλει πρόταση. Στα σχολεία που οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν έχουν υποβάλλει πρόταση, τοποθετείται με απόφαση του ΠΥΣΠΕ Υποδιευθυντής σχολείου ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός με οργανική θέση στη σχολική μονάδα) - Αποστολή προτάσεων-αποφάσεων ΠΥΣΠΕ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
 
23/6/2015 Ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων,
 
24/6/2015 Ανάληψη υπηρεσίας νέων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. Προτάσεις –αποφάσεις από τοδιευρυμένο οικείο ΠΥΣΠΕγια ορισμό Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε σχολεία που για κάποιο λόγο οι θέσεις έμειναν κενές. Στις εν λόγω κενές θέσεις, τοποθετείται με απόφαση του ΠΥΣΠΕ Διευθυντής σχολείου με οργανική θέση στη σχολική μονάδα. Η τοποθέτηση αυτή είναι προσωρινή, έως ότου υπάρξει εντός τριμήνου επανάληψη της διαδικασίας - Αποστολή προτάσεων-αποφάσεων ΠΥΣΠΕ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
 

25/6/2015 Αποφάσεις Περιφερειακού Διευθυντή για τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε σχολεία που για κάποιο λόγο έμειναν κενά.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
 
Βάσεις 2015: Εκτιμήσεις για μεγάλη πτώση στις ΠολυτεχνικέςΜεγάλη πτώση των βάσεων στις Πολυτεχνικές σχολές, στις σχολές Θετικών Επιστημών και γενικά σε όσες σχολές έχουν ως μάθημα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, εκτιμούν καθηγητές και φροντιστές, καθώς τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλαδικές του 2015 ήταν κατά γενική ομολογία για... δυνατούς λύτες. Έτσι, τα θέματα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης κρίθηκαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάστηκαν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να αναμένεται πτώση των βάσεων στις αντίστοιχες σχολές - καθώς τα Μαθηματικά της Θετικής Κατεύθυνσης είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για το
Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ.
 
Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει ο μαθητής στο μάθημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του μαθήματος επί 1,3 και αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού αριθμού των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι πρώτες εκτιμήσεις από τα βαθμολογικά κέντρα κάνουν λόγο για λιγότερους αριστούχους από πέρυσι στα περισσότερα από τα μαθήματα που εξετάστηκαν έως τώρα, τότε είναι πιθανό η πτώση των βάσεων να έχει ευρύτερη διάσταση. Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τυρλής, επεσήμανε πώς τα θέματα που επελέγησαν φέτος ήταν ίσως τα δυσκολότερα από την καθιέρωση του παρόντος εξεταστικού συστήματος και θα παρατηρηθεί... σφαγή υποψηφίων, με πάρα πολλούς να πέφτουν κάτω από τη βάση. Άριστα θα είναι φέτος το 15, το πολύ 16 - και αυτό θα το πιάσουν λίγοι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Οι βάσεις στις θετικές σχολές θα πέσουν, αλλά ο Γιάννης Τυρλής εκτιμά ότι θα εμφανιστεί πτώση και στις οικονομικές, ενδεχομένως και τις ιατρικές σχολές.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
Μεσολόγγι, 26/5/2015
Συνάδελφοι,
Τρία τα σημεία επικαιρότητας που χρήζουν σχολιασμού.
Ορισμός μελών για διευρυμένα ΠΥΣΔΕ
Είναι γνωστό ότι τα ΠΥΣΔΕ της χώρας λειτουργούν με διευρυμένη σύνθεση, όταν πρόκειται να συνεδριάσουν για να κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
Μέχρι τώρα, βάση του νόμου 3840/2010, πέραν των τακτικών μελών του ΠΥΣΔΕ (μεταξύ των οποίων οι 2 αιρετοί του κλάδου, αυτοί δηλαδή που ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ), συμμετείχαν άλλα δύο μέλη, ένας σχολικός σύμβουλος και ένας διευθυντής σχολικής μονάδας με προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα. Η διαδικασία της διεύρυνσης γίνονταν με προκήρυξη – πρόσκληση, με βάση τη Συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών, ώστε όσοι ενδιαφέρονταν να κατέθεταν αίτηση και να γινόταν η επιλογή.
Προφανώς, η διάταξη αυτή είχε οδηγήσει στο να τοποθετούνται ακόμη και “μη αρεστά” για τη διοίκηση μέλη λόγω των αυξημένων προσόντων που απαιτούσε.
Πλέον με βάση το νόμο 4327/14-5-2015, τα 2 επιπλέον μέλη ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σύντροφοι που ΟΡΙΣΤΗΚΑΤΕ στις θέσεις, να σας θυμίσουμε ότι πριν λίγο καιρό υπερηφανευόσαστε για το ότι ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ θέσεις διοίκησης, προφανώς είχατε υψηλότερους στόχους!
Το ψηφοδέλτιο που συμμετείχατε σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις ήταν και το διαβατήριο της εξέλιξής σας, σε μια νέα εποχή που …πριμοδοτείται η …πάσης φύσης “προϋπηρεσία” και καταργούνται συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη…
Εσείς, λοιπόν, που δεν επιθυμούσατε εμπλοκή σε θέσεις διοίκησης, στη νέα εποχή θα ΚΡΙΝΕΤΕ και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις θα ΟΡΙΣΕΤΕ στελέχη διοίκησης, που δεν αποκλείεται να είναι επίσης “αξιοκρατικές επιλογές” μέσα από το ίδιο ψηφοδέλτιο… Θα έχει ενδιαφέρον…
Δυστυχώς ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΠΛΗΡΩΣ όταν τονίζαμε ότι ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ!
Σας καλούμε όμως την ώρα που ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΕ κάθε “επαναστατική” δράση σας, να μην κάνετε μαθήματα αγωνιστικότητας στους υπόλοιπους…
Θερμά συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά!!! Η ΕΛΠΙΔΑ ΗΡΘΕ σίγουρα για εσάς…
 
Που είναι η ΚΥΑ και το ΧΕΠ για τις αμοιβές των Πανελλαδικών οέο?
Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, δεν έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και δεν έχει εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (ΧΕΠ) για τις αμοιβές στις Πανελλαδικές!!!
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για τη συμμετοχή μας στις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων, την εμπλοκή μας ως επιτηρητών ή άλλα καθήκοντα, ακόμη και οι αμοιβές στα Βαθμολογικά Κέντρα!!!
Ελπίζουμε αυτό να μη σημαίνει ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ή ακόμη και ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ της εργασίας μας, όπως φημολογείται…
Απορούμε με τη στάση της (ακόμη μια φορά) απούσας ΟΛΜΕ…
Δηλώσεις προσανατολισμού και …ΑΛΑΛΟΥΜ!!!
Εν μέσω εξετάσεων (Πανελλαδικών - Ενδοσχολικών) καλούνται οι μαθητές των Λυκείων να δηλώσουν προσανατολισμό και μαθήματα επιλογής, με δικαίωμα υπαναχώρησης φυσικά.
Όμως αυτή τη χρονική στιγμή, δεν είναι ξεκαθαρισμένη ούτε η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, ούτε τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και οι συντελεστές τους ανά ομάδα και επιστημονικό πεδίο (θα καθοριστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου!!!) ούτε ακόμη και οι σχολές ανά πεδίο και ο τρόπος υπολογισμού των μορίων!!!!
Χωρίς τα στοιχειωδώς αυτονόητα, οι δηλώσεις των μαθητών είναι σαφώς πρόχειρες και με κύριο κριτήριο «τι δήλωσε ο φίλος μας» καθιστώντας τες εντελώς αναξιόπιστες.
Το κακό είναι ότι βάση αυτών των δηλώσεων θα γίνει ολόκληρος ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά.
Τόσο η κατανομή των τμημάτων προσανατολισμού και γενικής παιδείας αλλά και η σύνταξη πινάκων που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όπως ορίζεται στην εγκύκλιο) θα είναι …στο περίπου.
Ουσιαστικά ΟΛΑ μπορεί να ανατραπούν στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς στην περίπτωση αλλαγής προτιμήσεων από τους μαθητές, οδηγώντας σε πρωτοφανές ΑΛΑΛΟΥΜ που θα έχει όπως καταλαβαίνετε τεράστιες συνέπειες.
 
ΔΑΚΕ Α’ ΕΛΜΕ
Αιτωλοακαρνανίας
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα