Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 00:19

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΔΕ COVID-19, ΣΧ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

 


 ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου κα Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», Σχολικό Έτος 2021-2022.
Έχοντας υπόψη:


1. Την υπ. αρ. 47903/ΕΥΘΥ 495/09-05-2016 (ΦΕΚ 1406/τ.Β’/19-05-2016) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας»
και αντικατάσταση των υπ. αρ. 10756/09-10-2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1343) και υπ.
αρ. 17817/28-11-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2514), όπως ισχύουν».
2. Την υπ. αρ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ειδικού
Λογαριασμού στο ΥΠΔΒΜΘ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015/ (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του Ν. 3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ Α΄/14-08-2015), περί δαπανών μετακινούμενων, όπως αυτός τροποποιείται
και ισχύει.
Σελίδα 2 από 41
5. Το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) σχετικά με την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
6. Την ισχύουσα πολυγραφημένη εγκύκλιο (ΠΟΛ) σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος, όπως τροποποιείται και ισχύει.
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιείται και ισχύει.
8. Το από 4/11/1927 Διάταγμα «περί Οργανισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής» (ΦΕΚ 296/τ.α’/30-11-27)», όπως τροποποιείται και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 «Αρμοδιότητες του Δ/ντή και Υποδ/ντών του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ)» της Υπουργικής Απόφασης 82335/Ζ2/22-8-2005 (ΦΕΚ 1173 τ. Β΄ 24-08-2005), όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
10. Την υπ. αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/Β’/2002) ΥΑ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180/Β/2010) ΥΑ και όπως τροποποιείται και ισχύει.
11. Την υπ. αρ. 93813/Γ1/12-06-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1329/Β΄/2015) «Συμπλήρωση της υπ΄αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β΄/16-10-2002) ΥΑ με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ των συλλόγων των διδασκόντων».
12. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39, παρ. 4 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α) και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 46 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής» του Ν. 4264/15-05-2014 (ΦΕΚ 118Α).
14. Τo Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α) «Σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών κλπ.».
15. Το Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
16. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α/2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
17. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
18. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιείται και ισχύει.
20. Το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ. Α΄) Κεφ. Ε΄ «Σύστημα Διορισμού και Προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Σελίδα 3 από 41
21. To Άρθρο 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του Ν.4622/2019, ΦΕΚ-133/Α/07.08.2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
22. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ8/Β) Υ.Α. «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
23. Οι διατάξεις της υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
24. Το έργο με κωδικό 2020ΣΕ44520002 και τίτλο «Πληρωμή Προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την αριθ. 42623/09-04-2021 (ΑΔΑ:6Η6Π46ΜΤΛΡ-ΣΞΨ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
25. Την υπ. αρ. 100322/Ε1/12.08.2021 ΥΑ (ΑΔΑ: 6H1Z46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.»
26. Την υπ' αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 ΥΑ (Β΄ 3941) «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
27. Το Ν. 4692/2020, άρθρο 138 του «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
28. Την υπ΄αρ. 136503/Ε3/810-2020 (ΑΔΑ:9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
29. Το άρθρο 111 του Ν. 4821/2021 (Α΄ 134), Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, […] και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
30. Την υπ΄αρ. 1866/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΖ046ΜΤΛΡ-01Ω) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
31. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου ΣΑΕ 445/2 ΠΔΕ 2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.
Σελίδα 4 από 41

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», Σχολικό Έτος 2021-2022.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:                     ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΔΠΕ/ΔΔΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.1.:                 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.2.:                 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.3.:                 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.4.:                 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.5.:                 ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:                      ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.:                     ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.1.:                  ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.2.:                  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6:                      ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ Ε.Ε.Π. / Ε.Β.Π.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΔΠΕ ή ΔΔΕ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

…………………………………………2

---

Ημερομηνία: ……..

Αρ. Πρωτ.:   ……..

Ταχ. Δ/νση

:

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τ.Κ. – Πόλη

:

 

Ιστοσελίδα

:

 

Πληροφορίες

:

 

Τηλέφωνο

:

 
     

ΘΕΜΑ: Ορισμός καταχωριστή δεδομένων στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας1 Εκπαίδευσης …………………….2 για την καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου«ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας1

Εκπαίδευσης ……………………………..2

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 2. Την υπ. αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/Β’/2002) ΥΑ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180/Β/2010) ΥΑ και όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου ΣΑΕ 445/2 ΠΔΕ 2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Την ανάγκη ορισμού καταχωριστή δεδομένων στη Διεύθυνση ………………….1 Εκπαίδευσης για την καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει καμία δαπάνη.

Αποφασίζουμε

Τον ορισμό του/της …………..………………………………………3, διοικητικού υπαλλήλου/αποσπασμένου εκπαιδευτικού4, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας1 Εκπαίδευσης ………………..……..2 ως Καταχωριστή δεδομένων στην οικεία Διεύθυνση για την καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Το έργο του εξειδικεύεται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου.

Ο Καταχωριστής θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

                                                                                             Ο/Η Διευθυντής/ντρια

                                                                                           της Διεύθυνσης ..../θμιας1 Εκπαίδευσης

………………….…………………………

Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων

1

Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης

Διατηρείται κατά περίπτωση η βαθμίδα της αρμόδιας Δ/νσης Εκπ/σης

2

Νομός (Δ/νση Εκπ/σης)

3

Όνομα και επώνυμο Καταχωριστή

4

Διατηρείται κατά περίπτωση η ιδιότητα του καταχωριστή


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.1: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

…..……………………………1

Διεύθυνση …………………………………….2 Εκπαίδευσης …………………………..……3

 

 

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου

(Αναπληρωτή Πλήρους Ωραρίου)

Στον Νομό ……………………………4 σήμερα ……………….……………5 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/2020) και 152387/ΓΔ5/24-11-2021 (ΦΕΚ 5451/Β/2021) Υ.Α., με την Κ.Υ.Α. 100548/ΓΔ5/13.8.2021 (ΦΕΚ 3785/Β/2021), και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ………………………..………………(ΑΔΑ:…….………..……………)6 Απόφασης Πρόσληψης, μεταξύ:

α)   αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκπροσωπείται από το/τη Διευθυντή/τρια της ως άνω Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καλούμενου εφεξής για συντομία «πρώτος συμβαλλόμενος» και

β)    αφετέρου του/της …………………………………………………………7 του ……………………………8, Α.Δ.Τ. …………………….………, Α.Φ.Μ. ……………..………………, Δ.Ο.Υ. ………………………………,9 κατοίκου ………………………………………………………………………10, ………………………………..11,ειδικότητας ………………………12, καλούμενου εφεξής για συντομία «δεύτερος συμβαλλόμενος»

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Στις σχολικές μονάδες τηρείται Απουσιολόγιο το οποίο ενημερώνεται σε ημερήσια βάση και το οποίο συνυπογράφεται από τον δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεωτικά.
 2. οπότε και λύεται αυτοδίκαια, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του δεύτερου συμβαλλόμενου. Επίσης, η παρούσα σύμβαση λύεται με καταγγελία για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
 3. Σχολικό Έτος 2021-2022.

(Ονοματεπώνυμο,

υπογραφή και σφραγίδα

του Διευθυντή Εκπαίδευσης)

(Ονοματεπώνυμο και

υπογραφή του Εκπαιδευτικού)

 

Οδηγίες

1

Περιφέρεια

12

Κωδικός Ειδικότητας που ανήκει ο αναπληρωτής

2

Επιλέγεται:

13

Επιλέγεται:

3

Δ/νση Εκπαίδευσης

14

Ημ/νία έναρξης είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή

4

Νομός που αντιστοιχεί στην Δ/νση Εκπαίδευσης

15

Τρίμηνη διάρκεια

5

Ημερομηνία

16

Ποσό (αριθμ. και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τα επιδόματα του αναπληρωτή

6

Αρ. πρωτ. Απόφασης Πρόσληψης και ΑΔΑ

   

7

Όνομα και επώνυμο αναπληρωτή

   

8

Πατρώνυμο αναπληρωτή

   

9

Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. αναπληρωτή

   

10

Ταχ. δ/νση αναπληρωτή

   

11

Επιλέγεται:

   

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο κλάσμα που έχει ως αριθμητή τις ώρες απασχόλησης και παρανομαστή τις ώρες πλήρους ωραρίου του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου MK1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.2: ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

…..……………………………1

Διεύθυνση …………………………………….2 Εκπαίδευσης …………………………..……3

 

Περίληψη Συμβάσης Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου (Πλήρους Ωραρίου)

Στον Νομό ……………………………4 σήμερα ……………….……………5 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/2020) και 152387/ΓΔ5/24-11-2021 (ΦΕΚ 5451/Β/2021) ΥΑ, με την ΚΥΑ 100548/ΓΔ5/13.8.2021 (ΦΕΚ 3785/Β/2021), και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ………………………..………………(ΑΔΑ:…………..……………)6 Απόφασης Πρόσληψης, μεταξύ:

α)   του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκπροσωπείται από το/τη Διευθυντή/τρια της ως άνω Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και

β)    του/της …………………………………………………………7 του ……………………………8 …………………………….9, ειδικότητας …………..10

υπεγράφη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Έργου: «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)» με κωδικό ΣΑΕ: 2020ΣΕ44520002

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από ……………….. 11έως ………………….12, οπότε και λύεται αυτοδίκαια, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του δεύτερου συμβαλλόμενου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ……………………………………………13 ειδικότητας ……………………10 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο, σε σχολεία αρμοδιότητας της Δ/νσης Εκπαίδευσης που τοποθετείται ή διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το ύψος των μικτών αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………..14 Ευρώ, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, όπως ισχύουν, και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα εφόσον υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που προσδιορίζουν τις μηνιαίες αποδοχές (π.χ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας, κ.λπ.), των οποίων οι διοικητικές πράξεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                                                                           (Υπογραφή, ονοματεπώνυμο - Σφραγίδα Διεύθυνσης)


 

Οδηγίες

1

Περιφέρεια

11

Ημ/νία έναρξης είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή

2

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας

12

Τρίμηνη διάρκεια

3

Δ/νση Εκπαίδευσης

13

Επιλέγεται:

4

Νομός που αντιστοιχεί στην Δ/νση Εκπαίδευσης

14

Ποσό (αριθμ. και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τυχόν οικογενειακό επίδομα του αναπληρωτή*

5

Ημερομηνία

   

6

Αρ. πρωτ. Απόφασης Πρόσληψης και ΑΔΑ

   

7

Όνομα και επώνυμο αναπληρωτή

   

8

Πατρώνυμο αναπληρωτή

   

9

Επιλέγεται:

   

10

. Κωδικός ειδικότητας αναπληρωτή

   
 

 

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.3: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ /ΕΕΠ/ΕΒΠ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

…………………………..……1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ …………………………..……2

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)

Στο Νομό ……………………………………………3, σήμερα ……./…../ 20214, σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/2020), και 152387/ΓΔ5/24-11-2021 ( ΦΕΚ 5451/Β/2021 ) με την ΚΥΑ 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) και σε εφαρμογή της υπ’ αρ. πρωτ. ………………………………………… (ΑΔΑ:……………………..…)5 Απόφασης Πρόσληψης μεταξύ:

α)   αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκπροσωπείται από το Διευθυντή/τρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ……………………..……6 …………………………… …………………………7, καλούμενου εφεξής για συντομία «πρώτος συμβαλλόμενος»

β)    αφετέρου του/της ……………………………..……………………8 του ………………………9, Α.Δ.Τ. …………………….………, Α.Φ.Μ. ……………..……………, Δ.Ο.Υ. …………………………10, κατοίκου ………………………………11, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ …….12, καλούμενου εφεξής για συντομία «δεύτερος συμβαλλόμενος»

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

 1. τηρείται Απουσιολόγιο το οποίο ενημερώνεται σε ημερήσια βάση και το οποίο υπογράφεται από τον δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεωτικά.
 2. «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Η παρούσα αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία ο πρώτος συμβαλλόμενος έλαβε ένα (1) και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα (1).

(Ονοματεπώνυμο,

υπογραφή και σφραγίδα

του Διευθυντή Εκπαίδευσης)

(Ονοματεπώνυμο και

υπογραφή του Εκπαιδευτικού)

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων

 

1

Περιφέρεια

9

Πατρώνυμο εκπαιδευτικού

2

Δ/νση Εκπαίδευσης

10

Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. εκπαιδευτικού

3

Νομός που αντιστοιχεί στην Δ/νση Εκπαίδευσης

11

Ταχ. δ/νση εκπαιδευτικού

4

Ημερομηνία

12

Κωδικός κλάδου

5

Αρ. πρωτ. Απόφασης Πρόσληψης

13

Λεκτικό Ειδικότητας

6

Περιοχή

14

Συμπληρώνονται οι ώρες (αριθμ. και ολογράφως)

7

Όνομα και επώνυμο Δ/ντη/τριας Εκπ/σης

15

Ημ/νία έναρξης είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού

8

Όνομα και επώνυμο εκπαιδευτικού

16

Ποσό (αριθμ. και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τα επιδόματα του εκπαιδευτικού*

 

 

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο κλάσμα που έχει ως αριθμητή τις ώρες απασχόλησης και παρονομαστή τις ώρες πλήρους ωραρίου (Α/θμια 24 ώρες, Β/θμια 23 ώρες) του εισαγωγικού ΜΚ1 .


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.4: ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ /ΕΕΠ/ΕΒΠ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

…………………………..……

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ …………………………..……

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ)

Στο Νομό …………………………, σήμερα ……./…../ 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/2020), και 152387/ΓΔ5/24-11-2021 ( ΦΕΚ 5451/Β/2021 ) με την ΚΥΑ 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) και σε εφαρμογή της υπ’ αρ. πρωτ. ………………………………………… (ΑΔΑ:……………………..…) Απόφασης Πρόσληψης μεταξύ:

α)   του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκπροσωπείται από το/τη Διευθυντή/τρια της ως άνω Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και

β)    του/της …………………………………………………………7 του ……………………………8 …………………………….9, ειδικότητας …………..10

υπεγράφη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Έργου: «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)» με κωδικό ΣΑΕ: 2020ΣΕ44520002

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από ……………….. 11έως ………………….12, οπότε και λύεται αυτοδίκαια, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του δεύτερου συμβαλλόμενου

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας ………………….. με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας για ……………………..………… διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που τοποθετείται ή διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των ………………… ευρώ κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, όπως ισχύουν και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα, εφόσον υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που προσδιορίζουν τις μηνιαίες αποδοχές (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας, κλπ.), των οποίων οι διοικητικές πράξεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

                Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο - Σφραγίδα Διεύθυνσης)

Οδηγίες

1

Περιφέρεια

11

Ημ/νία έναρξης είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή

2

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας

12

Τρίμηνη διάρκεια

3

Δ/νση Εκπαίδευσης

13

Επιλέγεται:

4

Νομός που αντιστοιχεί στην Δ/νση Εκπαίδευσης

14

Ποσό (αριθμ. και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τυχόν οικογενειακό επίδομα του αναπληρωτή*

5

Ημερομηνία

   

6

Αρ. πρωτ. Απόφασης Πρόσληψης και ΑΔΑ

   

7

Όνομα και επώνυμο αναπληρωτή

   

8

Πατρώνυμο αναπληρωτή

   

9

Επιλέγεται:

   

10

. Κωδικός ειδικότητας αναπληρωτή

   
 

 

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1.

 

               

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.5.: ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ /ΕΕΠ/ΕΒΠ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

…..……………………………1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ …………………………..……2

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την από …………………………….υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: …………………………………)3.

2. Την υπ΄ αρ. πρωτ. …………………………………………….…(ΑΔΑ: …………………………………)4 Απόφασης πρόσληψης.

Τροποποιείται η από ………………………… (ΑΔΑ: ………………………………….………)5 υπογραφείσα σύμβαση και ειδικότερα ως προς τον τίτλο, το άρθρο 1 και το άρθρο 3 ως εξής:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» (ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)

«1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο για τη διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας ………………………………6 με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, σε σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που τοποθετείται ή διατίθεται, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, με Απόφαση ή Αποφάσεις του Δ/ντή/ντριας Εκπ/σης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης. Στις σχολικές μονάδες τηρείται Απουσιολόγιο το οποίο ενημερώνεται σε ημερήσια βάση και το οποίο υπογράφεται από τον δεύτερο συμβαλλόμενο υποχρεωτικά.»

«3. Το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των ……………………….….........……7ευρώ, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, όπως ισχύουν, και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα, εφόσον υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που προσδιορίζουν τις μηνιαίες αποδοχές (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας, κλπ.), των οποίων οι διοικητικές πράξεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η από ……/……/2021 (ΑΔΑ:…………………………………)3 υπογραφείσα σύμβαση εργασίας.

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα

του Διευθυντή Εκπαίδευσης)

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του Εκπαιδευτικού)

 


 

Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων

 

 1. Περιφέρεια
 2. Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης. Διατηρείται κατά περίπτωση η βαθμίδα της αρμόδιας Δ/νσης Εκπ/σης
 3. Ημερομηνία υπογραφής αρχικής Σύμβασης και ΑΔΑ
 4. Νέα Απόφαση Πρόσληψης
 5. Ημερομηνία και ΑΔΑ αρχικής Σύμβασης
 6. Λεκτικό ειδικότητας
 7. Ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως), σύμφωνα με την προϋπηρεσία και τα επιδόματα του εκπαιδευτικού*

 

 

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό που θα συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και όλα τα επιδόματα, αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο μητέρας

Κλάδος:

Ειδικότητα (ολογράφως):

Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας:        

Σχολείο τοποθέτησης:       

Α.Δ.Τ.:

Υπηκοότητα:

Δ.Ο.Υ.:

Ημ/νία Γέννησης (πλήρης):                                /              /

Α.Φ.Μ.

                   

Κινητό:

Σταθερό:

Δνση Ηλτα (email):

Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός):

Πόλη:

Τ.Κ. :

Δήμος:

Περιφερειακή Ενότητα (νομός):

Οικ. Κατάσταση:   Εγγ.                         Αγαμ.                      Διαζ.                       Χηρ.
Κυκλώστε το σωστό

Αριθμός παιδιών

……….

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ (Σε μορφή: ηη / μμ / εεεε)    

1ο ΠΑΙΔΙ

2 ο ΠΑΙΔΙ

3ο ΠΑΙΔΙ

4ο ΠΑΙΔΙ

5ο ΠΑΙΔΙ

         

Αριθμός Παιδιών που έχει ασφαλίσει ο Εκπ/κος, για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στο βιβλιάριο του: ……..

                                   

Α.Μ. ΕΦΚΑ

                   

Α.Μ.Κ.Α

                     

IBAN:

GR

                                                             
                                                                                                         

Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υπηρεσία ΟΑΕΔ

Λαμβάνω μέχρι σήμερα επίδομα ανεργίας

   

Είμαι συνταξιούχος

   
 • Για παιδιά άνω των 18 ετών που φοιτούν σε Σχολή ,προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης.
 • Για αναπληρωτές που είναι ήδη ασφαλισμένοι και σε άλλα κλαδικά Ταμεία να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας:

ΤΑΜΕΙΟ

ΝΑΙ

Αρ. Μητρώου

Κλαδικού Ταμείου

Παλιός ή Νέος Ασφαλισμένος

(προ του 1993 ή μετά)

Με 5/ετια

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Συμπλήρωση 35ου έτους ηλικίας

( για το ΤΣΜΕΔΕ)

ΤΕΑΧ

         

ΝΟΜΙΚΩΝ

         

ΤΣΜΕΔΕ

         

ΤΣΑΥ

         

ΑΛΛΟ

         
               
 

…../……/……..

Η δηλούσα / O δηλών


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ……………………………………………………………

                         Ημερομηνία: ………………..

                         Αρ. πρωτ: ………………….

Ταχ. Δ/νση

:

…………………………………………….

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τ.Κ. - Πόλη

:

……………………………………………

Ιστοσελίδα

:

……………………………………………

Πληροφορίες

:

……………………………………………

Τηλέφωνο

:

……………………………………………

Fax

:

……………………………………………

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης ……………………….. στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης ……………………………..

Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αρ. πρωτ. ………./…..-……-…….. (ΑΔΑ : …………………………..) Απόφαση Πρόσληψης των εκπαιδευτικών /Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου.
 2. …………………………….. (συμπληρώνεται με άλλα έχοντας υπόψη που απαιτούνται κατά την κρίση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
 3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 4. Την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) ΚΥΑ με θέμα: Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
 6. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» με κωδικό 2019ΣΕ44520000 της ΣΑΕ 445/2 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του ΠΔΕ, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 7. Το Ν. 4821/2021 (Α΄ 134) άρθρο 111 «Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022», όπως τροποποιείται και ισχύει.
 8. Την ανάγκη τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου.

                                                                                   Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση-διάθεση των κάτωθι αναπληρωτών εκπαιδευτικών /Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠ/ΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ/Α ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ

 1. ΧΧΧΧ
 2. ΧΧΧΧ
 3. ΧΧΧΧ
 4. ΧΧ
 5. ΧΧ
 6. ΧΧ
 

2

             

3

             

..

             

                                                                                               Ο-Η Δ/ντής/ντρια της Διεύθυνσης

                                                                                  Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας    

Εκπαίδευσης

……………………………………………….

                                                                                                                   (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή & Σφραγίδα)


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.1: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημερ. ……/……./20..

Αρ. Πρωτ. ………..…..

Του/Tης:   ………………………………………. …………….………………………….……………………

Μονίμου/αναπληρωτή Εκπ/κού/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. κλάδου   ….… - …….……………

κατοίκου:………………………….

οδός:………………….…………..

Τ.Κ:………………….……..……..

Α.Δ.Τ : ……………………………

Τηλέφωνο: ………………………

Κινητό: ……………………………

Email: ……………………………………..

Πράξη τοποθέτησης – διάθεσης: …………………………….... (ΑΔΑ: ………..)

ΠΡΟΣ:

Το ……. Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο

………………………………

Αναφέρω ότι σήμερα …………………..…

……..…/….…./ 20….. παρουσιάστηκα και ανέλαβα υπηρεσία στο   ……… Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο

……… Εκπ/κός/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.

(Υπογραφή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και το γνήσιο της υπογραφής τ…………………… …………………………………………………………    

………….…….., ……     ….../….../ 20..

Ο Δ/ντής/τρια /Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.2: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

….…………………………………………………………1

 

   ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ………………………………………………………2

 

             (Πόλη), (Ημερομηνία)

             Αρ. πρωτ. :  

Ταχ. Δ/νση

:

 

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………………………………….1

Πληροφορίες

:

 

Τηλέφωνο

:

 

Fax

:

 

E-mail

:

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βεβαιώνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του/της αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. …………………………………………………3, κλάδου ……………………4, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ………5/…..-…..-………6 Πράξη του Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων που τηρείται στη σχολική μονάδα.

     Ο/Η Διευθυντής/ντρια

       ……………………………………………..

           (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα)

Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

Έργο:«ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Δ/νση ……./θμιας Εκπ/σης:

Σχολείο:

Κωδικός Σχολείου:

Ταχ. Δ/νση Σχολείου:

Τηλ. Σχολείου:

e-mail:

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή του Σχολείου:

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού:

Ειδικότητα:

ΑΦΜ:

ΕΤΟΣ:

ΜΗΝΑΣ:

           

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

(ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Τετ

01/12/2021

       

Πεμ

02/12/2021

       

Παρ

03/12/2021

       

Σαβ

04/12/2021

       

Κυρ

05/12/2021

       

Δευ

06/12/2021

       

Τρι

07/12/2021

       

Τετ

08/12/2021

       

Πεμ

09/12/2021

       

Παρ

10/12/2021

       

Σαβ

11/12/2021

       

Κυρ

12/12/2021

       

Δευ

13/12/2021

       

Τρι

14/12/2021

       

Τετ

15/12/2021

       

Πεμ

16/12/2021

       

Παρ

17/12/2021

       

Σαβ

18/12/2021

       

Κυρ

19/12/2021

       

Δευ

20/12/2021

       

Τρι

21/12/2021

       

Τετ

22/12/2021

       

Πεμ

23/12/2021

       

Παρ

24/12/2021

       

Σαβ

25/12/2021

       

Κυρ

26/12/2021

       

Δευ

27/12/2021

       

Τρι

28/12/2021

       

Τετ

29/12/2021

       

Πεμ

30/12/2021

       

Παρ

31/12/2021

       
     

       Ο/Η αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός

 

 

 

 

                                     (Υπογραφή)

.

Βεβαιώνεται ότι οι ημέρες & οι ώρες απασχόλησης στη σχολική μονάδα είναι σύμφωνες με την Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης του/της αναπληρωτή/τριας εκπ/κού. Επίσης, δηλώνεται υπεύθυνα ότι η στήλη ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ (Υπογραφή – Σφραγίδα)

               

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Απουσιολόγιο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (βλ. επόμενη σελίδα).

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου

 • «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»αναγράφεται ο αριθμός των ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα με βάση το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.
 • (ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)» αναγράφεται η αιτιολογία της απουσίας.

Σε περίπτωση που το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoices-schools), το πρωτότυπο παραμένει στο Σχολείο. Εάν το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Δ/νση Εκπ/σης, στο Σχολείο φυλάσσεται αντίγραφο του Απουσιολογίου

 

Διαβάστηκε 284 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα