Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 01:23

Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Π Δ Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων».

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179) «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/22589 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπέςδιατάξεις»
  1. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
  2. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών»
  3. Το Π.Δ. 84/19 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών ΤομέωνΥπουργείων»
   1. Το .ΠΔ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ωςισχύει

6. Τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988), ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001(ΦΕΚ1246/Β/2001),ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-

11-2016 (ΦΕΚ 3794/Β/2016) υπουργικές αποφάσεις

 1. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίουδικαίου»
 2. Την αρ. ΥΑ 111633/Ν4/28-8-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΨΑ46ΜΤΛΗ-64Τ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων. Η εκλογή θα διεξαχθεί στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, όπου εδρεύει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, θα ψηφίσουν στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.88 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Δύνανται να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Σερρών, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπηρετούν τουλάχιστον 40 υπάλληλοι, οι οποίοι ψηφίζουν για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπαλλήλου, ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που συστήνεται ad hoc για το σκοπό αυτό, την 8η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

 

                                                                                                               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Διαβάστηκε 226 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα

Είσοδος-Εγγραφή Μελών

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me


 Copyright © dictyo.gr -Δίκτυο Εκαπιδευτικής Ενημέρωσης 2013