Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 00:56

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Των μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ
 
                                                               ΠΡΟΣ
                       Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως
Την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σ. Ζαχαράκη
                       Τον Υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη
 
ΘΕΜΑ: "ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ     ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ" ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020           
                ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ                                        
 
Αξιότιμη Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αξιότιμοι Υφυπουργοί   Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Λόγω της τροπολογίας (τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008, 14-11-2019)
που ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά και αναστάτωσε τον εκπαιδευτικό κόσμο, σας αποστέλλουμε τις θέσεις μας, προκειμένου να τεκμηριώσουμε το ισότιμο και δημοκρατικό μας δικαίωμα αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης (εγκύκλιος176269/Ε2, 12-11-2019) στις κενές οργανικές θέσεις που άμεσα θα συσταθούν στα Τμήματα Ένταξης, αλλά και σε όλα τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΣΥ, κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους επικείμενους διορισμούς στην ειδική αγωγή, όπως επιτάσσει και η ισχύουσα νομοθεσία.
   Ως εκπαιδευτικοί και πολίτες μίας δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας διεκδικούσαμε και αναμέναμε εδώ και χρόνια τη σύσταση των οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ένταξης και σε όλες τις ΣΜΕΑΕ και τα ΕΕΕΕΚ, με στόχο την στελέχωση   όλων των δομών με μόνιμο προσωπικό και την ποιοτική αναβάθμιση αυτού του ευαίσθητου εκπαιδευτικού χώρου. Ωστόσο, δεν αναμέναμε την τιμωρία μας με τον άμεσο και αιφνιδιαστικό αποκλεισμό όλων των έμπειρων και μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν την ΕΑΕ με όλα τα τυπικά προσόντα από αυτές τις οργανικές θέσεις, στις οποίες οι περισσότεροι ήδη υπηρετούμε επί χρόνια καλύπτοντας τα λειτουργικά κενά με αποσπάσεις από το Υπουργείο, προσωρινές τοποθετήσεις ή οργανικά (στα λίγα υπάρχοντα κενά). Να σημειωθεί εδώ πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε λειτουργικά κενά ήδη τη θέση που θέλουν να καταλάβουν οργανικά και βρίσκονται ήδη με μετάθεση στον νομό τους. (δηλαδή δεν θα αιτηθούν τη μετάθεση με σκοπό να έρθουν πιο κοντά στο σπίτι τους, αλλά για να εργαστούν στον τομέα της ειδικής αγωγής που χρόνια υπηρετούν)
   Σύμφωνα με την τροπολογία όλα τα νεοσυσταθέντα οργανικά κενά θα δοθούν κατά προτεραιότητα στους αιτηθέντες μετάθεση κατά το 2018-2019 και τα εναπομείναντα κενά θα δοθούν στους νεοδιόριστους, αποκλείοντας ξεκάθαρα όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ακολούθησαν τον νόμιμο και ορθόδοξο τρόπο: πρώτα να ενημερωθούν για τη σύσταση των οργανικών κενών και μετά να αιτηθούν. Εξάλλου, πώς μπορείς να αιτηθείς για μία θέση, όταν δεν ξέρεις πως υπάρχει και περιμένεις επί χρόνια μάταια να συσταθεί; Ποια είναι η πρόταση του νομοθέτη για τους διοικούμενους; Να εμπιστεύονται το ένστικτο τους, την τύχη τους ή τις φημολογίες για να κάνουν αιτήσεις;
Α. Επομένως, θεωρούμε πως η τροπολογία δεν είναι σύμφωνη με το συνταγματικό και εκπαιδευτικό δίκαιο σε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν στην αναδρομικότητα των διορισμών και των υπηρεσιακών μεταβολών (π.2) που ορίζει, διότι:
1. Σύμφωνα με το Σύνταγμα:
α. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους
β. Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους, να λειτουργούν με διαφάνεια, να ενημερώνουν τον διοικούμενο για τα δικαιώματα του.
γΣτο πλαίσιο της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του, ο διοικούμενος αναμένει εύλογα τη διατήρηση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας των πραγματικών και νομικών καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί από το νομοθέτη, ούτως ώστε να αξιώνει την μη αιφνίδια και απρόβλεπτη μεταβολή τους (άρθρο 5 §1 Σ, αρχή του κράτους δικαίου και αρχή της ασφάλειας του δικαίου)
δ. Η ανάγκη προσαρμογής της δράσης της διοίκησης στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, γίνεται …, εφόσον τηρούνται μια σειρά από αναγκαίες εγγυήσεις (αρχή της αναλογικότητας 25 §1, δ΄)
ε. Η αρχή της ισότητας (άρθρο 4 §1) το οποίο ορίζει ότι, «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Ο νομοθέτης κατά την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων πρέπει να θεσπίζει κανόνες οι οποίοι δεν παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, ενώ η ισότητα έναντι του νόμου δεσμεύει τη διοίκηση και τα δικαστήρια τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον νόμο προστατεύοντας την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες. Η αναλογική ή ουσιαστική ισότητα επιβάλλει την όμοια μεταχείριση των όμοιων και την διαφοροποιημένη μεταχείριση των ανόμοιων περιπτώσεων. 
στ. Η αρχή της αξιοκρατίας (άρθρο 5)   επιτάσσει η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να λαμβάνει χώρα με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους.
ζ. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας ή της φανερής δράσης της δημόσιας διοίκησης (άρθρο 5Α) κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση. Η διαφάνεια και η δημοσιότητα (άρθρο 27) αποτελούν βασικές συνιστώσες της δημοκρατικής αρχής, στο βαθμό που επιτρέπουν τον έλεγχο της δράσης των κρατικών οργάνων και αρχών από τους πολίτες. Η φανερή δράση και η διαφάνεια της διοικητικής δράσης συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής της δημόσιας διοίκησης, εγγυάται τον έλεγχο της και συμβάλει στην επαύξηση της αποτελεσματικής της λειτουργίας αλλά και της προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων. 
2. Σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία:
α. Οι υπηρεσιακές μεταβολές στην ειδική αγωγή πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μετατίθενται και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ, των ΕΕΕΕΚ, των Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των ΤΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση (παρ. 2, άρθρο 48 του ν. 4415/2016).
β. Οι μεταθέσεις/βελτιώσεις εκπαιδευτικών προηγούνται των διορισμών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 21 του ν. 4415/2016 «Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»
 
Ωστόσο, η εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με την τροπολογία ( τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008, 14-11-2019) είναι τουλάχιστον ανακόλουθη και εγείρει σειρά ερωτηματικών για τη νομιμότητα της , όπως:
γ. Οι διορισμοί -αναδρομικοί;, σύμφωνα με την τροπολογία θα προηγηθούν των υπηρεσιακών μεταβολών-των αιτήσεων μετάθεσης σχ. έτους 2019-2020. Δηλαδή κατά την περίοδο των φετινών αιτήσεων- που προηγείται χρονικά των επικείμενων διορισμών, δεν μπορούμε να αιτηθούμε για θέσεις που θα συσταθούν, αν και δεν υπήρχαν την περίοδο του αναδρομικού διορισμού; Οι αναδρομικοί διορισμοί και οι εμπρόθεσμες αιτήσεις μετάθεσης 2018-2019 θα προηγηθούν και θα καλύψουν αναδρομικά οργανικές που δεν υπήρχαν (την περίοδο που θα διοριστούν) και τώρα συστήνονται; Δεν πρόκειται για μια τουλάχιστον, λογική ανακολουθία;
δ. Αντίθετα με το νομοθετικό πλαίσιο, από τις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις στα Τ.Ε αποκλείονται οι αιτούντες/αιτούσες μετάθεση/βελτίωση κατά το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων (176269/Ε2, 12-11-2019) καθώς δεν γίνεται καμία αναφορά για μεταθέσεις σε Τ.Ε αλλά μόνο σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ( Κεφάλαιο Δ΄, 5. Ειδικές Επισημάνσεις, σ.33)
ε. Στην περσινή εγκύκλιο (186398/Ε2(2-11-2018), δεν γίνεται αναφορά στα Τμήματα ένταξης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Μεταθέσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΣΜΕΑΕ και Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης -Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Το μοναδικό σημείο στο οποίο γίνεται αναφορά στα Τ.Ε είναι μία Επισήμανση για τις βελτιώσεις (Κεφάλαιο Δ΄ Επισήμανση) και πουθενά αλλού, που όπως προφορικά μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο πέρσι ήταν και αυτό λάθος εκ παραδρομής, στοιχείο που μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους υπαλλήλους στο Τμήμα Μεταθέσεων.
στ. Πώς, λοιπόν, νομιμοποιούνται οι περσινοί αιτούντες μετάθεση (2018-2019) να πάρουν μετάθεση για το σχολικό έτος 2019-2020, όταν και στην περσινή εγκύκλιο δεν αναφέρεται η συγκεκριμένη δομή-Τ.Ε, αλλά τελικά σε αυτή τη δομή θα γίνει η μετάθεση τους; Και αντίθετα αποκλείονται οι υπόλοιποι που επιθυμούσαν μετάθεση/βελτίωση σε κάποιο οργανικό κενό, αλλά δεν έκαναν τελικά αίτηση, είτε γιατί αποθαρρύνθηκαν να αιτηθούν λόγω της μη πρόβλεψης-σύστασης των κενών στην εγκύκλιο, είτε γιατί ανακάλεσαν την αίτηση, μια και η πολυπόθητη αναμενόμενη σύσταση δεν έγινε ως τις 28-2-2019 (τελευταία προθεσμία ανάκλησης). Το τελευταίο στοιχείο μπορεί να επιβεβαιωθεί από το τμήμα μεταθέσεων (αριθμός ανακλήσεων).
ζ. Τα τμήματα ένταξης μέχρι και την ψήφιση της επικείμενης τροπολογίας ήταν οργανικά αόρατα για το Υπουργείο σύμφωνα και με την τελευταία εγκύκλιο καταγραφής κενών-πλεονασμάτων στα σχολεία:  Εγκύκλιος. 37423/Ε2/08-03-2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2019 από περιοχή σε περιοχή» προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες οργανικής σύνθεσης προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, επισημαίνεται πως τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οργανικών κενών.
η. Οι νεοδιόριστοι θα καταλάβουν τα εναπομείνανατα οργανικά κενά (μετά την ικανοποίηση των περσινών εμπρόθεσμων αιτήσεων), ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσίαν.1566/1985 :
«οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίζονται […] τοποθετούνται προσωρινά σε κενές θέσεις σχολείων του νομού και […] οριστικά σε θέσεις σχολείων του νομού που απομένουν κενές μετά τις γενικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών […]» (άρθρο 15, Δ΄. Τοποθέτηση διοριζομένων, παράγραφος 1΄), δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των μόνιμων εκπαιδευτικών 
θ. Γιατί η νομοθεσία τηρήθηκε μόνο στην περίπτωση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ και οι οργανικές συστάθηκαν, πριν να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές των αντίστοιχων κλάδων με κοινές Υπουργικές αποφάσεις; (υπ’ αριθμ. 62638/18.4.2019-ΦΕΚ 1483/Β΄/3.5.2019 και υπ’ αριθμ. 73364/Ε4-ΦΕΚ 1808/Β΄/22.5.2019) και δεν τηρείται και στην περίπτωση των υπηρεσιακών μεταβολών για τους εκπαιδευτικούς;
ι. Οι διορισμένοι με δικαστικές αποφάσεις εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην «Ειδική Αγωγή»                     (υπ’ αριθμ. 65172/Ε1/23.4.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 813/Γ’/20.05.2019), επειδή διορίστηκαν κάποιους μήνες πριν την τροπολογία, δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα συμμετοχής, καμία δυνατότητα αίτησης για μετάθεση στις κενές οργανικές; Με λίγα λόγια διορίστηκαν πριν, αλλά θα έχουν δικαίωμα αίτησης για μετάθεση στις κενές οργανικές μόνο αυτοί που θα διοριστούν μετά από αυτούς, στερώντας τους το σύνολο των οργανικών θέσεων τώρα αλλά και μελλοντικά;
Τέλος, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας πως στον τομέα τη ειδικής αγωγής εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τις μεταθέσεις στην γενική αγωγή. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη σας το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης: τη μη σύσταση και ύπαρξη οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ και στα Τμήματα ένταξης για παραπάνω από μία δεκαετία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τη χρόνια αναμονή για τη σύσταση τους. Λόγω των ιδιαίτερων αυτών συνθηκών, η αίτηση μετάθεσης για την κάλυψη των οργανικών κενών από τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς έπεται λογικά και χρονικά. Σε αντίθεση, λόγω της ύπαρξης και σύστασης όλων των οργανικών στη γενική αγωγή, κάποιος μπορεί να αιτείται μετάθεση υπολογίζοντας πως πιθανά μπορεί να προκύψει κάποιο κενό από τα υπάρχοντα. Από τα μη υπάρχοντα οργανικά κενά, πώς είναι δυνατόν να προκύψει κάποιο κενό;.
 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
 
1. Να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης  και ΣΜΕΑΕ για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 και κατά προτεραιότητα-όπως επιτάσσει η νομοθεσία- σε σχέση με τους επικείμενους νέους διορισμούς.
2. Ακόμη, αιτούμαστε την παράταση των αιτήσεων μετάθεσης, ώστε να υπάρχει γνωστοποίηση και διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
3. Παρακαλούμε θερμά να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:
   α. Πώς είναι δυνατόν σε νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑΕ να αποκλείετε σε όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ από το να τις διεκδικήσουν-ενώ παράλληλα λήγει η προθεσμία αιτήσεων, στερώντας μας το συνταγματικό δικαίωμα της ίσης συμμετοχής και της αξιοκρατίας, αρχές από τις οποίες διαπνέεται η ελληνική πολιτεία;
β. Πώς είναι δυνατόν να δίνετε το δικαίωμα αίτησης για τις νεοσυσταθείσες οργανικές στα Τμήματα Ένταξης μόνο σε μία κατηγορία πολιτών, σε όσους έκαναν αίτηση το 2018-2019, όταν δεν είχαν συσταθεί οι οργανικές στα Τ.Ε και δεν αιτούνταν για αυτές τις θέσεις;
γ. Γιατί θεωρούνται εμπρόθεσμες και έγκυρες οι περσινές αιτήσεις μετάθεσης, ενώ η διαδικασία των περσινών μεταθέσεων έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι ούτε εμπρόθεσμες ούτε έγκυρες, μια και η περσινή εγκύκλιος δεν προέβλεπε μεταθέσεις σε τμήματα ένταξης, άρα και την σύσταση οργανικών για το σχολικό έτος 2019-2020;
δ. Η μη αναφορά μετάθεσης σε Τμήματα Ένταξης στην περσινή εγκύκλιο, δηλωτικό της μη πρόθεσης δημιουργίας οργανικών θέσεων σε αυτές, για το σχολικό έτος 2019-2020, απέτρεψε από την αίτηση μετάθεσης την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Πρέπει να τιμωρηθούν, επειδή αναμένουν από τη διοίκηση να ακολουθήσει τη νόμιμη και λογική οδό στις εκπαιδευτικές διαδικασίες: σύσταση οργανικών και μετά μεταθέσεις, διορισμοί, αποσπάσεις;
ε. Ακόμη, για ποιο λόγο δεν προχωράτε σε νέες νόμιμες συμπληρωματικές μεταθέσεις, για να αιτηθούν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί για τις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις στα Τ.Ε και σε όλες τις δομές ειδικής αγωγής κατά προτεραιότητα, αλλά ευνοείτε μόνο την κατηγορία των "εμπρόθεσμων", αλλά άκυρων χρονικά και νομικά   αιτήσεων του 2018-19;
Απευθυνόμαστε στην ορθή λογική και στα δημοκρατικά σας αισθήματα, που πιστεύουμε πως μας εκπροσωπούν όλους, μια και δεν θα επιθυμούμε αρχικά να ακολουθήσουμε τη νομική οδό. Το δίκαιο είναι προφανώς με το μέρος μας και αισθανόμαστε κατάφωρα την αδικία, καθώς ως πολίτες "πληρώνουμε" τις ανακολουθίες των διάφορων πολιτικών, όπως αυτή της αναδρομικότητας, που μας στερεί το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής και την ισότητα απέναντι σε όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις,
Αθήνα   24.11.2019
 
Με εκτίμηση
 
Οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί με τα τυπικά προσόντα ΕΑΕ
Διαβάστηκε 465 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα