Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 00:58

Ψηφίσματα του 19ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ του Παπαχρήστου Δ. Βασιλείου Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών

 


Ψηφίσματα που κατέθεσα στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Κάθε σύνεδρος μπορεί να καταθέσει στο συνέδριο ψήφισμα για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα. Τα ψηφίσματα αυτά αριθμούνται και συζητούνται από την επιτροπή.
Είχα την τιμή να προεδρεύσω στην επιτροπή αυτή.
Τα θέματα που ανέδειξα στις δύο τοποθετήσεις μου στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θεώρησα χρέος μου να τα καταθέσω ως ψηφίσματα.
Σας παραθέτω τα ψηφίσματα που πρότεινα και συγκέντρωσαν την ομοφωνία των συνδικαλιστικών παρατάξεων στην επιτροπή:
19ο ψήφισμα

1.                Να καταργηθεί η υπ’ αριθμ. 96754/Δ2/21 Ιουνίου 2019 υπουργική απόφαση με θέμα:
«Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.»
Που συνδέει τα μόρια δυσμενών συνθηκών των σχολικών μονάδων με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος ομάδος προσανατολισμού Γ Λυκείου στα ΓΕΛ.
Και τούτο διότι επιχειρείται με έμμεσο τρόπο η κατάργηση των περιφερειακών και όχι μόνον σχολικών μονάδων.
2.                Να καταργηθεί το υπ’ αριθμ. Φ1/102163/Δ2/25-6-2019 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα
«Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια»
Μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα εξής:
Επίσης, σύμφωνα με το κεφ. Δ της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005): «Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.».
Δηλαδή περιορίζεται η επιλογή του μαθητή ομάδας προσανατολισμού λόγω μετεγγραφής.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
46ο ψήφισμα
1.          Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 53476/ΓΔ4/4 Απριλίου 2017 (ΦΕΚ 1171 τεύχος Β) με θέμα: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων.
Με την εγκύκλιο αυτή (όχι υπουργική απόφαση) το υπουργείο παιδείας προσδιορίζει το πλήθος των τμημάτων της β΄ ξένης γλώσσας.
Επί παραδείγματι: Εάν μία τάξη του γυμνασίου έχει τέσσερα τμήματα γενικής παιδείας τότε τα τμήματα της β΄ ξένης γλώσσας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα τέσσερα. Μπορεί δηλαδή να έχουμε τρία τμήματα γερμανικών και υποχρεωτικό ένα τμήμα γαλλικών ανεξαιρέτως εάν ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 27. Η περίφημη εγκύκλιος δεν δίνει τη δυνατότητα να σπάσει το τμήμα των γαλλικών ενώ υπάρχει πλεονάζων προσωπικό που θα μπορούσε να καλύψει το διδακτικό του ωράριο.
 
2.          Κατάργηση της υποχρεωτικής μετακίνησης των εκπαιδευτικών της βθμιας εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ.
Επί υπουργίας Φίλη δημοσιοποιήθηκε το παρόν έγγραφο (Αρ.Πρωτ.163352/04-10-2016/ΥΠΠΕΘ):
Όπου ανέφερε:
«…
σας κάνουμε γνωστό ότι η διάθεση, ολική ή μερική, των εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αίτηση προτίμησης.»
 
Τα ΙΕΚ είναι γνωστό ότι αποτελούν μεταδευτεροβάθμια δομή εκπαίδευσης.
Τα ΙΕΚ ξεκινούν τα μαθήματά τους τον Οκτώβριο όταν ήδη:
     I.        οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους 
   II.        οι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες κάποιοι εξ αυτών σε περισσότερα από δύο σχολεία 
III.        τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων έχουν διευθετηθεί.
 
Και ως «δώρο» έρχεται στον εκπαιδευτικό που δε συμπληρώνει το ωράριό του η υποχρεωτική μετακίνηση στα ΔΙΕΚ σε μαθήματα όπου η ύλη είναι άγνωστη για αυτόν, σημειώσεις δεν υπάρχουν και όπου καλείται να διδάξει το απόγευμα σε αυτά, ενώ το πρωί εργάζεται σε σχολικές μονάδες της βθμιας εκπαίδευσης.
Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το ωράριο του εκπαιδευτικού την ημέρα που εργάζεται το πρωί να μην εργάζεται και το απόγευμα δεν μπορεί να διευθετηθεί τούτη τη χρονική στιγμή, μολονότι το έγγραφο με Αρ.Πρωτ.210374/Ε2/22-12-2015/ΥΠΠΕΘ μεταξύ άλλων αναφέρει:
«…
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην εργάζονται την ίδια ημέρα και στη σχολική μονάδα από την οποία διατίθενται και στο ΔΙΕΚ.»
Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού, εντός του Οκτωβρίου, για να μην εργάζεται την ίδια μέρα πρωί και απόγευμα όταν ο εκπαιδευτικός αυτός εργάζεται σε σχολεία στα οποία εμπλέκονται αρκετοί συνάδελφοι που και αυτοί διατίθενται και σε άλλες σχολικές μονάδες.
            Είναι γνωστό επίσης ότι εάν «χαθούν» ώρες στα ΔΙΕΚ για οποιαδήποτε λόγο οι ώρες αυτές πρέπει να αναπληρωθούν ακόμη και σε αργίες ή και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους από τους εκπαιδευτικούς που έχουμε διαθέσει μολονότι ανήκουν στη βθμια εκπαίδευση και για αυτούς υπάρχει αργία.
 
3.          Αύξηση της αντιμισθίας ανά τετράδιο στη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών εξετάσεων
Θεωρώ απαράδεκτο οι βαθμολογητές των γραπτών των Πανελλαδικών εξετάσεων που εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπό απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, υπό χρονική πίεση για να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση να αμείβονται με το εξευτελιστικό ποσό των 2euroκαι 10 λεπτών.
 
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
 
47ο ψήφισμα
Κατάργηση της παραγράφου γ του άρθρου 31 του Ν 3848/2010 όπου αναφέρει και τα εξής:
«Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται»
Η παράγραφος αυτή δημιουργεί προβλήματα στα μόρια που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός, θα έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί και ζητούμε την αναλογικότητα των μορίων που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός δηλαδή ανάλογα τις ημέρες που υπηρετεί σε μία σχολική μονάδα να λαμβάνει αναλογικά και τα μόρια δυσμενών συνθηκών της σχολικής αυτής μονάδας, ούτως ώστε κανένας να μη θεωρεί ότι ευνοείται στα μόρια δυσμενών συνθηκών που λαμβάνει.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από:
Τη συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ και τη συνδικαλιστική παράταξη ΠΕΚ.
Λευκό ψήφισαν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις: ΣΥΝΕΚ, ΑΣΕ και Παρεμβάσεις.
 
48ο ψήφισμα
1.                Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Φ12/134644/Δ4/21-08-2017 υπουργικής απόφασης:
«Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).»
 
2.                Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 18533/Δ4 (1)/14 Φεβρουαρίου 2018 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.»
όπου αναφέρεται στους μη παρακολουθούντες μαθητές των ΕΠΑΛ.
Αναφέρει τα εξής:
Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη
α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και
β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.
Το παρόν ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Διαβάστηκε 783 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα