Σε δύο «ταχύτητες» θα «τρέξει» η Εκπαίδευση στη χώρα, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από το lockdown.