Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020 01:17

Παιδαγωγική υποστήριξη και οδηγίες για την ασύγχρονη διδασκαλία όλων των μαθημάτων των Σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Καβάλας

 

 
 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Παιδαγωγική υποστήριξη και οδηγίες για την ασύγχρονη διδασκαλία όλων των μαθημάτων των Σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Καβάλας»
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της ιδιότητάς μας ως μέλη της ομάδας υποστήριξης για την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής υποστήριξης των Σχολικών μονάδων της ΔΔΕ σας αποστέλλουμε οδηγίες για την ασύγχρονη εκπαίδευση.
Η περίοδος που διανύουμε όλοι μας είναι μια πρωτόγνωρη περίοδος ανησυχίας και άγχους και καλούμαστε εκπαιδευτικοί και μαθητευόμενοι να λειτουργήσουμε από απόσταση και να ανταπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες μάθησης. Σύμμαχος στην πορεία μας για όσα  συμβαίνουν είναι η δημιουργικότητά μας. Σε αυτή τη βάση η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

 

 • Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.
 • Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται από το Υπουργείο.
 • Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αυτές τις ημέρες και επεκτείνεται συνεχώς η υφιστάμενη υποδομή της e class και της e-me ώστε να υποστηρίξει τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών που έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να εγγραφούν και να την αξιοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε σύντομα να λυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει και ότι οι πλατφόρμες αυτές θα υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο αυτό το εγχείρημα.
 • Το υλικό καλό είναι να μην είναι pdf αρχεία, αρχεία παρουσιάσεων ή σκαναρισμένες σελίδες, μεγάλα και δυσνόητα κείμενα αλλά να είναι διαδραστικό και να μην απαιτεί να εκτυπωθεί από τους/τις μαθητές/τριες είτε από εσάς αλλά να μπορεί να επεξεργαστεί από τον υπολογιστή, από το tablet είτε από το κινητό.
  Είναι καλό σε κάθε μάθημα να υπάρχει περιγραφή και κάθε μάθημα να είναι χωρισμένο σε ενότητες π.χ 1η εβδομάδα, 2η εβδομάδα κτλ. Σε κάθε ενότητα να έχουμε εκτός από κείμενα και πολυμεσικό υλικό (π.χ βιντεο, εικόνες κ.α) και εργασίες για τους/τις μαθητές/τριες. Οι εργασίες να μην είναι ένα κείμενο μόνο. Καλό είναι να υπάρχουν σε κάθε ενότητα πολλές μικρές δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  Για την καλύτερη οργάνωσή σας χρησιμοποιείστε έναν φάκελο στο σύννεφο π.χ Google Drive, Dropbox για να αποθηκεύετε όλο το υλικό του μαθήματος. Σε έναν υποφάκελο μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι μαθητές/τριες ώστε να βλέπουν το υλικό τους. Θυμηθείτε ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργεί σαν άλλος δάσκαλος. Πρέπει να κατευθύνει και να εξηγεί στον μαθητή, αλλά και να αλληλεπιδρά μαζί του.
 • Χρησιμοποιείστε εργαλεία με τα οποία μπορούν οι μαθητές/τριες να δουλέψουν συνεργατικά, όπως το έγγραφα Google, παρουσιάσεις Google κ.α. Χωρίστε τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες και πείτε τους να συγγράψουν μια συνεργατική παρουσίαση ή ένα κείμενο που θα είναι μια εργασία που θα τους αναθέσετε και ορίστε ημερομηνία παράδοσης.
 • Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το forum. Απαντάτε σε μια απορία ενός/μιας μαθητή/τριας και την απάντηση την βλέπουν και οι υπόλοιποι.
  Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να γράφουν στο forum, γιατί συνήθως δεν το κάνουν.
  Καλό είναι για κάθε ενότητα να υπάρχει ένα ξεχωριστό θέμα συζήτησης και όλοι να γράφουν κάτω από αυτό για την συγκεκριμένη ενότητα. Να μην ανοίγουν ξεχωριστά θέματα για την ίδια ενότητα γιατί μετά χάνονται. Οπότε για κάθε ενότητα πρέπει να ανοίγετε εσείς το θέμα συζήτησης. Καλό είναι να απαντάμε στα ερωτήματα του forum σχετικά άμεσα.
 • Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ειδικά στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι από πριν να γνωρίζουν ρητώς τι αναμένεται να μάθουν. Ο σημαντικότερος λόγος είναι για να μπορέσουν να ελέγξουν μετά το πέρας της μαθησιακής τους πορείας κατά πόσο έμαθαν αυτά τα οποία κλήθηκαν να μάθουν. Το διαδίκτυο διαθέτει φόρμες αξιολόγησης ή ερωτηματολόγια κτλ (π.χ Google forms), οι οποίες δημιουργούνται εύκολα από τον εκπαιδευτικό και συμπληρώνονται εξίσου εύκολα από τον/τη μαθητή/τρια.
 • To ενδεικτικό πλάνο ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προτείνεται και από το Υπουργείο, περιλαμβάνει: α) Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού υλικού, υλικού προς μελέτη, ασκήσεων - εργασιών κλπ. β) Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός γ) Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στις ενδεικτικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται: α) Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης, β) Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, γ) Δημιουργικές δραστηριότητες- εργασίες δ) Η αξιοποίηση των τεχνών.
 • Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων στα οποία διδάσκουν προτείνεται να είναι από 08:00 έως και 14:00. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προτείνεται, σε συνεννόηση με τον/την Δ/ντή/τρια του κάθε σχολείου, να ρυθμίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για κάθε σχολική μονάδα για επίλυση αποριών, ερωτήσεων κλπ. Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας προτείνεται να αναρτούν σε κάθε ψηφιακό τμήμα το οποίο έχουν δημιουργήσει τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για επίλυση αποριών – ερωτήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι/ες οι μαθητές και οι μαθήτριες.
Τέλος θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στην χρήση κοινόχρηστων εγγράφων που χρησιμοποιούνται δημόσια να μην φαίνονται στοιχεία προσωπικών δεδομένων.
Για άλλη μια φορά θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, για την από κοινού διερεύνηση και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό σας έργο. Για υποβολή ερωτημάτων τεχνικής φύσεως μπορείτε να αποστέλλετε τα μηνύματά σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Παρακαλούνται οι Δ/ντριες/ντές να προωθήσουν το παρόν έγγραφο στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των σχολείων τους προς ενημέρωσή τους.
Τα μέλη της ομάδας υποστήριξης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση της ΔΔΕ Καβάλας
ΣΕΕ ΠΕ05 Ευφημία Μαυρομμάτη

ΣΕΕ ΠΕ01 Ξανθή Αλμπανάκη

Διαβάστηκε 377 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα