Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 01:30

1η ανακοίνωση συνεδρίου - Εκπαίδευση: Κρίσεις και Πόλεμοι -8o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης

 
https://synedrioalexpoli2018.gr/wp-content/uploads/2017/11/Afisa_02-1.jpgΤο Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
 
σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.)
 
και το Εργαστήριο «Ιστορίας της Παιδείας και Εκπαίδευσης»
του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. - Δ.Π.Θ.
 
διοργανώνουν Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα:
 
Εκπαίδευση: Κρίσεις και Πόλεμοι
 
Σκοπός συνεδρίου:

Τo Συνέδριο επιδιώκει να διερευνήσει την εκπαιδευτική κατάσταση σε περιόδους κρίσεων και πολέμων και να εγείρει γόνιμο και δημιουργικό με προσεγγίσεις από όλο το χρονολογικό φάσμα της νεότερης ελληνικής εκπαιδευτικής ιστορίας.
Στην ελληνική ιστορία της εκπαίδευσης το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται σχετικές μελέτες. Προσπάθεια του Συνεδρίου θα είναι να αναδείξει σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατά την διάρκεια κοινωνικοοικονομικών κρίσεων και πολεμικών περιόδων.

Ως κρίσεις εννοούνται γεγονότα τα οποία φέρνουν κοινωνική και οικονομική αναστάτωση στην λειτουργία των κοινωνιών. Ακολουθεί ένα χρήσιμο παράθεμα από την Εισαγωγή του Koselleck στο βιβλίο του Κρίση, που εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά και το οποίο δείχνει την ευρεία έκταση με την οποία θα πρέπει να προσεγγίζεται η έννοια “κρίση” στις ιστορικές σπουδές:
«Εφαρμοσμένη στην ιστορία, η “κρίση” είναι από το 1780 περίπου έκφραση μιας νέας εμπειρίας του χρόνου, παράγοντας και δείκτης μιας εποχικής τομής, η οποία αν μετρηθεί με το μέτρο της αυξανόμενης χρήσης της λέξης, τελικά θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο μεγάλη. Όμως η έκφραση παραμένει τόσο πολυσχιδής και ασαφής όσο τα συναισθήματα που εξαρτώνται από αυτήν. Η “κρίση” μπορεί, αν νοηθεί ως “χρόνια”, να δείχνει διάρκεια όπως μια βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη μετάβαση προς το καλύτερο ή το χειρότερο ή προς το εντελώς διαφορετικό. Η “κρίσις” μπορεί να δηλώσει την επιστροφή της, όπως στην οικονομία, ή να μετατραπεί σε ένα υπαρξιακό ερμηνευτικό πρότυπο, όπως στην ψυχολογία ή τη θεολογία. Η ιστορία συμμετέχει σε όλες τις πιθανές χρήσεις».
Reinhart Koselleck, Κρίση, μετάφραση: Αγαθοκλής Αζέλης, εισαγωγικό σημείωμα: Έφη Γαζή, Εκδόσεις Επέκεινα, Τρίκαλα 2017.
Ως πόλεμος εννοείται ένοπλη σύγκρουση μεταξύ εθνών ή κρατών, αλλά και άλλες μορφές πολεμικής αντίδρασης μέσα και έξω από τα κράτη, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι, οι ιδεολογικοί πόλεμοι, οι πόλεμοι της κουλτούρας.
Το συνέδριο απευθύνεται σε:
• Μέλη ΔΕΠ
• Ερευνητές της Ιστορίας της Εκπαίδευσης
• Υποψήφιους διδάκτορες
• Μεταπτυχιακούς φοιτητές
• Εκπαιδευτικούς
Κύριες θεματικές ενότητες:
1. Η εκπαίδευση του υπόδουλου Ελληνισμού
2. Η εκπαίδευση στα επαναστατικά χρόνια
3. Η εκπαίδευση στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα
4. Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των παγκοσμίων πολέμων
5. Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων
6. Η εκπαίδευση σε περιόδους δικτατορικών καθεστώτων
7. Η εκπαίδευση κατά την περίοδο εμφυλίων πολέμων
8. Η εκπαίδευση των κοριτσιών σε περιόδους πολέμων και κρίσεων
9. Η εκπαίδευση των δασκάλων σε περιόδους πολέμων και κρίσεων
10. Η εκπαίδευση σε περιόδους οικονομικών και πολιτικών κρίσεων (δεκαετία 1890, 1920-1930, δεκαετία 1950, σήμερα)
11. Το ελληνικό εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα σε περιόδους πολέμων και κρίσεων
12. Τοπική ιστορία της Εκπαίδευσης σε περιόδους πολέμων και κρίσεων
13. Η εκπαίδευση σε περιόδους πολέμων και κρίσεων σε άλλες χώρες
14. Η εκπαίδευση των προσφύγων
15. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ως αποτέλεσμα περιόδων πολέμων και κρίσεων
16. Το γλωσσικό ζήτημα ως απόρροια περιόδων πολέμων και κρίσεων
17. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προετοιμασία και προώθηση του πολέμου (μέσω του προγράμματος σπουδών, της εθνικής διαπαιδαγώγησης, της οργανωμένης προπαγάνδας)
18. Η εμπειρία του πολέμου και η άμεση επίδρασή του στα παιδιά, στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά συστήματα
19. Ο πόλεμος στα σχολικά εγχειρίδια.
Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου:
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, από Παρασκευή 20 έως Κυριακή 22 Απριλίου 2018.
Σημαντικές Ημερομηνίες:
1η ανακοίνωση συνεδρίου                                                                            23 Νοεμβρίου 2017
2η ανακοίνωση συνεδρίου                                                                            21 Δεκεμβρίου 2017
Λήξη υποβολής Περιλήψεων                                                                       31 Ιανουαρίου 2018
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών                                                                  28 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου                                                       15 Μαρτίου 2018
Διεξαγωγή συνεδρίου                                                                                   20-22 Απριλίου 2018
Τελική υποβολή κειμένων                                                                            31 Μαΐου 2018
Υποβολή Περιλήψεων για τις προτεινόμενες ανακοινώσεις                       Έως 31 Ιανουαρίου 2018
Έκταση: 250 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12
Θα πρέπει να περιλαμβάνει:
➢ Τίτλο (μέγεθος 12, Bold, κεντρική στοίχιση)
➢ Συγγραφέα-είς (ιδιότητα/ες, στοιχεία επικοινωνίας, πλάγια γραφή)
➢ Στόχους της ανακοίνωσης
➢ Θεματική ενότητα που προτείνεται για να ενταχθεί η ανακοίνωση
➢ Μεθοδολογία της έρευνας
➢ Βασικά Συμπεράσματα
Τελικό κείμενο εργασιών
Λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία υποβολής των τελικών κειμένων των εργασιών θα δοθούν στην 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου (21 Δεκεμβρίου 2017).
Παρουσιάσεις εργασιών
• Οι παρουσιάσεις των εργασιών πρέπει να έχουν διάρκεια 15 λεπτών
Εγγραφή
Κόστος συμμετοχής: 0 €
Κόστος εγγραφής: 0 €
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των κεντρικών συνεδριών:
1η κεντρική συνεδρία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, 15:00 - 18:30
2η κεντρική συνεδρία: Σάββατο 21 Απριλίου 2018, 8:30 - 10:00
3η κεντρική συνεδρία: Σάββατο 21 Απριλίου 2018, 15:00 - 16:30
Για να χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου απαιτείται εγγραφή σε τουλάχιστον 2 κεντρικές συνεδρίες των εργασιών του συνεδρίου.
Οι βεβαιώσεις θα χορηγηθούν μετά το πέρας του συνεδρίου.
Στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα βρίσκετε όλες τις σχετικές Ανακοινώσεις για την διεξαγωγή του.
Tο e-mail του Συνεδρίου είναι:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διαβάστηκε 211 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 01:32

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα