Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Με το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υποστηρίζει την αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων, προσφέροντας μια μαθησιακή διαδρομή που ενισχύει τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους και συμβάλλει στην ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι συνδυάζουν την εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή και οδηγούνται στην πιστοποίηση των γνώσεών τους μετά από εξετάσεις σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Σε περιφερειακό επίπεδο ο θεσμός της μαθητείας υποστηρίζεται από τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) κάθε περιφέρειας. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. είναι αρμόδια για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για θέματα μαθητείας. Ο θεσμός της Μαθητείας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και έχει μεγάλη απήχηση στους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Κατά την περίοδο 2024-2025, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα υλοποιήσει το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας στις ειδικότητες που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1. Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείστε να στηρίξετε τον θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων με την προσφορά θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας για την περίοδο 2024-2025.

Ειδικότερα, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2024-2025, οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οφείλουν να προβούν στις κάτωθι απαραίτητες ενέργειες:

1. Να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την καταχώριση της απόφασης στο Πληροφοριακό Σύστημα με ταυτοποίηση στοιχείων, σε περίπτωση που αυτός δεν έχει οριστεί στην προηγούμενη φάση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας.

2. Να συνδεθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στον σύνδεσμο: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

3. Να καταχωρίσουν τον ΑΔΑ της απόφασης του Δ.Σ. του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ένας φορέας του Δημοσίου έχει ήδη αποστείλει απόφαση σε προηγούμενη φάση υλοποίησης, με πρόβλεψη και δέσμευση προϋπολογισμού, περισσότερων του ενός έτους για συμμετοχή στα προγράμματα μαθητείας, απαιτείται η εκ νέου καταχώριση του ΑΔΑ της απόφασης στην επόμενη φάση υλοποίησης για την περίοδο 2024-2025.

4. Να καταχωρίσουν τους ΑΔΑ των οικονομικών εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή του Δημόσιου τομέα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

5. Να καταχωρίσουν τον αριθμό των θέσεων μαθητείας που προσφέρουν ανά ειδικότητα.

Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει την 15/04/2024 και θα ολοκληρωθεί την 31/05/2024 και ώρα 23:59 στον παραπάνω ηλεκτρονικό ιστότοπο όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας». Συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας περιόδου 2024-2025.

Τονίζεται ότι η διαδικασία δεν δύναται να ολοκληρωθεί, εάν δεν καταχωριστούν οι ΑΔΑ όλων των απαραίτητων εγγράφων όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι φορείς με πανελλαδική εμβέλεια θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πριν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία, έτσι ώστε να κατανεμηθούν και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προσφερόμενες θέσεις. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στα τηλ. 2103442323, 2103442803 και 2103442926 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειώνεται ότι στις αποφάσεις των Δ.Σ. ή στις αποφάσεις του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης των φορέων του Δημόσιου Τομέα, πέραν των γενικών θεμάτων απαιτείται:

1. καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων που επιθυμούν να απασχολήσουν ανά ειδικότητα

2. βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ για το έτος 2024 καθώς και απόφαση προέγκρισης πίστωσης με ΑΔΑ για το έτος 2025. Σε περίπτωση μη υποβολής τους, οι φορείς δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική ΚΥΑ καθορισμού του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά την περίοδο 2024-2025.

Υπογραμμίζεται ότι η ύπαρξη των ανωτέρω δεσμεύσεων από τους Δημόσιους φορείς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή έκδοση της κανονιστικής πράξης, σύμφωνα με τον ν.4270/2014 (Α’ 143) και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και τις συστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σε κάθε περίπτωση, για την ομαλή έναρξη και απρόσκοπτη συνέχεια και ολοκλήρωση του Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, είναι απαραίτητη η έγκαιρη δέσμευση των κονδυλίων που απαιτούνται για την αποζημίωση των μαθητευομένων.

Επίσης, συστήνεται στους φορείς του Δημοσίου πριν προβούν στην έκδοση των αποφάσεων των φορέων τους να επικοινωνούν με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έτσι ώστε οι προσφερόμενες θέσεις να αντιστοιχούν σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

 

 

«Καμπανάκι» κινδύνου για όσους χαράζουν πολιτική στη χώρα μας αποτελούν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα μέσα σε μία δεκαετία - από το 2012 έως το 2022 - έχασε 20 βαθμούς μάθησης, κάτι που αντιστοιχεί σε μια πλήρη σχολική χρονιά.

Μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Αίγλη Ζαφειράκου, Senior Education Technical Advisor - Consultant, παρούσιασε τα σοκαριστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, τονίζοντας πως η ελληνική PISA καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα.

 

«Οι μαθητές στην Τουρκία εδώ και χρόνια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους μαθητές στην Ελλάδα», σημείωσε παράλληλα, διευκρινίζοντας πως το πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης των Μαθητών «PISA» δεν είναι παρά ένας δείκτης, ωστόσο αποτυπώνει τα σοβαρά προβλήματα στην θεμελιώδη μάθηση και τις ήπιες δεξιότητες των Ελληνόπουλων, τόσο στα γενικά όσο και στα τεχνικά γυμνάσια.

«Το 1/5 των μαθητών της Δ' τάξης δημοτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσκολεύονται να γράψουν μια απλή πρόταση και στην ηλικία των 15 ετών δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο», ανέφερε παίρνοντας τον λόγο ο Nuno Crato, Minister of Science, Technology & Higher Education (2011-2015) Πορτογαλία.

Όπως τόνισε, η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί την υιοθέτηση φιλόδοξων, σωστά δομημένων και σαφών προγραμμάτων σπουδών που θα εστιάζουν στα βασικά μαθήματα, συνδυάζοντας την γνώση με την κριτική σκέψη.

 

Ο κ. Crato αναφέρθηκε παράλληλα στον κρίσιμο ρόλο της αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι παρά τις αντιδράσεις οι δάσκαλοι στην Πορτογαλία έχουν πλέον εξοικειωθεί με την PISA, η οποία τους παρέχει οδηγίες για το τι θα κάνουν με τα παιδιά και τους γονείς.

«Όλοι είμαστε υπέρ της ελευθερίας των δασκάλων. Αλλά στο όνομα αυτού δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν είναι καλά για τα παιδιά», ανέφερε ο Jean-Michel Blanquer, Minister of National Education, Youth and Sports (2017-2022), Republic of France, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψεως βασικών μέτρων αξιολόγησης από την αρχή του σχολείου και σε ετήσια βάση.

Όπως επισήμανε ο κ. Blanquer, με το πρόγραμμα PISA έχουμε σχηματίσει ένα ατομικό όραμα για κάθε παιδί και μια ειδική άποψη για κάθε σχολείο σε κάθε περιοχή, δίνοντας ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί η PISA στην Γαλλία. Όπως πρόσθεσε, για να αντιστραφεί η μαθησιακή έκπτωση που καταγράφεται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, απαιτείται επίσης η ύπαρξη ενός απαιτητικού και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, αλλά και η αποδοχή των παιδιών με τις ιδιαιτερότητές τους.

«Αντί να περιμένουμε από τα παιδιά να ανταποκριθούν στον τρόπο που τα διδάσκουμε πρέπει να προσαρμοστούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες τους», τόνισε παίρνοντας τον λόγο η Πέγκυ Πελώνη, Πρόεδρος, ACS Athens American Community Schools.

 

 https://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/menu-directorate/menu-directorate-important-announcements/11789-math-synedrio-astronomias-300324-anak

1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΩΖΕΙΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 διεξήχθη το πρώτο Μαθητικό Συνέδριο Αστρονομίας με διοργανωτές το 1ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και τα εκπαιδευτήρια Ζαγοριανάκου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την Αιγίδα και την στήριξη της ΔΔΕ Πειραιά. Περισσότεροι από 250 μαθητές από όλη την Ελλάδα με τους συνοδούς τους αφιέρωσαν τη μέρα τους στην επιστήμη , ενάντια στο αντιεπιστημονικό πνεύμα της εποχής. Υπάρχει όμως και αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει η ελπίδα. Την είδαμε στα μάτια των αυριανών επιστημόνων, στο μέλλον αυτής της χώρας. 

Να αφιερώσουμε χρόνο σαν εκπαιδευτικοί σκεπτόμενοι την επικοινωνία της επιστήμης ώστε οι μαθητές μας  να βρουν στην επιστήμη τα πρότυπα και τα ερεθίσματα με τα οποία θα προχωρήσουν στη ζωή τους μακριά από πράγματα που θα τους ζημιώσουν. Η επιστήμη θα τους αποζημιώσει με τον καλύτερο τρόπο.

Το συνέδριο τίμησαν με χαιρετισμό η Υφυπουργός Παιδείας, κα Ζέττα Μακρή, οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Βλαχάκος και Γεώργιος Βρεττάκος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Διονύσιος Αναστασόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας κα Έρρικα Πρεζεράκου, η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταυρούλα Αντωνάκου και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Αθηνά Γλύκα- Χαρβαλάκου.

Συγχαρητήρια στους οργανωτές κα Δάφνη Κανέλλη,  κο Γιώργο Γρηγορά και κα Έφη Δημαγγέλου,  οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους σε συνεργασία με το Γραφείο Επιμορφώσεων της ΔΔΕ Πειραιά, αλλά και σε όλους τους συνδιοργανωτές για την πρωτότυπη ιδέα τους, η οποία υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.

 Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν η ανταμοιβή όλων.

Το 1204 μ.Χ. συνέβη το αδιανόητο και η Κωνσταντινούπολη, μετά από εννέα αιώνες που άντεξε σε όλους τους επιδρομείς, λεηλατήθηκε βάναυσα. Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι οι δράστες δεν ήταν κανένας από τους παραδοσιακούς εχθρούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: οι στρατοί του Ισλάμ, οι Βούλγαροι, οι Ούγγροι ή οι Σέρβοι, αλλά ο δυτικός χριστιανικός στρατός της Τέταρτης Σταυροφορίας.

 

Τελικά, η αμοιβαία καχυποψία και δυσπιστία που υπήρχε για αιώνες μεταξύ των δυτικών και ανατολικών κρατών και των εκκλησιών κατέληξε σε πόλεμο. Με την πτώση της πόλης, πολλές από τις θρησκευτικές εικόνες, τα λείψανα και τα έργα τέχνης απομακρύνθηκαν και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία χωρίστηκε μεταξύ της Βενετίας και των συμμάχων της. Η αυτοκρατορία θα ανασταίνονταν ξανά από τις στάχτες της, αλλά ποτέ ξανά δεν θα μπορούσε η Κωνσταντινούπολη να ισχυριστεί ότι είναι η μεγαλύτερη, πλουσιότερη και πιο ζωντανή καλλιτεχνικά πόλη του κόσμου.

Η απόφαση των Σταυροφόρων να επιτεθούν στην μεγαλύτερη χριστιανική πόλη στον κόσμο ήταν πρωτοφανής και αμφιλεγόμενη

 

Οι Σταυροφόροι, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό και τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας, κατέλαβαν, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τμήματα της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετά την Άλωση της Πόλης ιδρύθηκε η Λατινική Αυτοκρατορία (γνωστή στους Βυζαντινούς ως Φραγκοκρατία ή Λατινική Κατοχή) και ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας στέφθηκε Αυτοκράτορας ως Βαλδουίνος Α΄ της Κωνσταντινούπολης στην Αγία Σοφία.

Μετά την λεηλασία της πόλης, τα περισσότερα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μοιράστηκαν μεταξύ των Σταυροφόρων. Κάποιοι Βυζαντινοί αριστοκράτες ίδρυσαν επίσης μια σειρά από μικρά ανεξάρτητα κράτη, μεταξύ των οποίων η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, η οποία και ανακατέλαβε τελικά την Κωνσταντινούπολη το 1261, ανακηρύσσοντας την αποκατάσταση της Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η αποκατασταθείσα Αυτοκρατορία δεν κατόρθωσε ποτέ να ανακτήσει την παλαιότερη εδαφική ή οικονομική της ισχύ και τελικά υπέκυψε στο ανερχόμενο Οθωμανικό Σουλτανάτο στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης του 1453.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1204 συνιστά σημαντική καμπή στη μεσαιωνική ιστορία. Η απόφαση των Σταυροφόρων να επιτεθούν στην μεγαλύτερη χριστιανική πόλη στον κόσμο ήταν πρωτοφανής και αμφιλεγόμενη. Οι αναφορές των λεηλασιών και της βαρβαρότητας των Σταυροφόρων σκανδάλισαν και τρομοκράτησαν τον Ορθόδοξο κόσμο. Οι σχέσεις μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας επλήγησαν καταστροφικά για πολλούς αιώνες και δεν αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά ως την σύγχρονη εποχή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έμεινε πολύ φτωχότερη, μικρότερη και τελικά λιγότερο ικανή να ανατρέψει τον εκτουρκισμό της Μικρασιατικής ενδοχώρας. Οι ενέργειες των Σταυροφόρων επιτάχυναν άμεσα την κατάρρευση της χριστιανοσύνης στα ανατολικά και μακροπρόθεσμα διευκόλυναν την επέκταση του Ισλάμ στην Ευρώπη.

 

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, οι στρατοί των Σταυροφόρων είχαν ξεκινήσει την από κοινού πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο αυτοκράτορας Αλέξιος Ε΄ άρχισε να ενισχύει τις άμυνες της πόλης και να πραγματοποιεί και πιο ενεργές επιχειρήσεις έξω από την πόλη. Αρχικά φάνηκε πιθανό ότι η βυζαντινή πρωτεύουσα θα μπορούσε να αντισταθεί με επιτυχία στους Σταυροφόρους, των οποίων ο αριθμός δεν ήταν τόσο μεγάλος. Οι τελευταίοι, όμως, αποβιβάστηκαν στην ευρωπαϊκή ακτή και κατέλαβαν τον Γαλατά, έσπασαν την αλυσίδα που έκλεινε τον Κεράτιο κόλπο και εισχώρησαν σε αυτόν πυρπολώντας τα πλοία που βρίσκονταν εκεί. Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, είχαν αρχίσει την πολιορκία τους και από το στρατόπεδό τους στον Γαλατά.

Στις 12 Απριλίου 1204, καθώς ο καιρός βελτιώθηκε, οι συνθήκες τελικά ευνόησαν τους Σταυροφόρους και διατάχθηκε δεύτερη επίθεση στην Πόλη. Ισχυρός βόρειος άνεμος βοήθησε τα Ενετικά πλοία που βρίσκονταν κοντά στον Κεράτιο να πλησιάσουν το τείχος της πόλης, γεγονός που επέτρεψε στους επιτιθέμενους να καταλάβουν μερικούς από τους πύργους κατά μήκος του τείχους. Μετά από σύντομη μάχη, περίπου 70 Σταυροφόροι κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη. Κάποιοι κατάφεραν να ανοίξουν τρύπες στην οχύρωση, αρκετά μεγάλες για να διέλθουν λίγοι ιππότες.

Οι Βενετοί πέτυχαν επίσης να αναρριχηθούν στα τείχη από τη θάλασσα, παρότι υπήρξαν εξαιρετικά αιματηρές μάχες με τους μισθοφόρους Βαράγγους. Οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την περιοχή της Βλαχέρνας στα βορειοδυτικά της Πόλης και το χρησιμοποίησαν ως βάση για να επιτεθούν στην υπόλοιπη πόλη, αλλά στην προσπάθειά τους να αμυνθούν με τείχος πυρός, κατέληγαν να κατακαίνε ακόμη περισσότερο την Πόλη. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Ε΄ έφυγε από την πόλη εκείνο το βράδυ μέσω της Πύλης Πολυανδρίου και δραπέτευσε στην ύπαιθρο στα δυτικά, παίρνοντας μαζί του το δημόσιο θησαυροφυλάκιο. Την Τρίτη 13 Απριλίου 1204, η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους είχε ολοκληρωθεί.

 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΟ DIOVTV ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ.

 

 

 

Μιλώντας ο υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ μία ημέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων κατά του σχολικού εκφοβισμού, ξεκαθάρισε ότι «η μη υπογραφή του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου σημαίνει αυτόματα πως ο μαθητής δε θα μπορεί να εγγραφεί και να φοιτήσει σε κανένα σχολείο».

Στον εσωτερικό σχολικό κανονισμό θα περιλαμβάνονται αναλυτικά υποχρεώσεις και δικαιώματα του/της μαθητή/τριας αλλά και των γονέων του.

Αποζημίωση για αποδεδειγμένες ζημιές

Υποχρέωση των γονέων να αποζημιώνουν πλέον οι ίδιοι το ελληνικό δημόσιο για τυχόν αποδεδειγμένες ζημιές που θα προκληθούν από τη δράση ή τη συμπεριφορά του παιδιού τους εντός του σχολείου, όπως και η δυνατότητα του συλλόγου διδασκόντων να αποκλείουν με αιτιολογημένη απόφαση έναν μαθητή από το να συμμετέχει στην ετήσια εκδρομή, όταν κρίνεται πως μπορεί με τη συμπεριφορά του να προκαλέσει επεισόδια.

Τα παραπάνω προστίθενται στις ήδη ανακοινωμένες ποινές που αφορούν στην αύξηση των ημερών αποβολής από μια σε πέντε με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αλλά και στον διαχωρισμό των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, όπως και στην απαγόρευση (πλην σοβαρών λόγων, ιατρικών κ.λ.π.) δικαιολόγησης απουσιών στο τέλος της χρονιάς.

Ο υπουργός Παιδείαςεπανέλαβε ότι από την ετήσια αξιολόγηση της PISA προκύπτει πως ο αριθμός των επεισοδίων ενδοσχολικής βίας έχει μειωθεί από το 2019, αλλά έχει διπλασιαστεί η ένταση των επεισοδίων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κυβερνητική παρέμβαση για να ελεγχθεί η κατάσταση και να αντιμετωπιστεί η ακραία παραβατικότητα.

Παραβατική χρήση κινητού τηλεφώνου

Για το θέμα της χρήσης των κινητών τηλεφώνων διευκρίνισε πως «σήμερα απαγορεύεται και η κατοχή τους στο σχολείο, πολύ δε περισσότερο η χρήση τους. Τροποποιούμε το πλαίσιο ποινών για την παραβατική χρήση του κινητού, κυρίως όταν αυτή οδηγεί σε βίαιες παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων με την δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνων ή γεγονότων που είναι καταφανώς παράνομα». Στο σημείο αυτό συνέδεσε ευθέως ανάλογα περιστατικά με την αυτόματη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τον παραβάτη μαθητή ή μαθήτρια με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

e-parents

Ο υπουργός Παιδείας έκανε ειδική αναφορά στην εφαρμογή e-parents στην οποία οι γονείς θα μπορούν να βλέπουν στοιχεία όπως οι επιδόσεις των παιδιών τους, οι βαθμοί ή οι απουσίες βάσει των στοιχείων που θα προέρχονται από το δίκτυο myschool.

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

 

 writing p

Η διεξαγωγή των Ευρωεκλογών δημιουργεί ανακατατάξεις στο πρόγραμμα των Πανελληνίων 2024. Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν μπει στην τελευταία ευθεία για τις Πανελλήνιες 2024 που φέτος πέφτουν και στην περίοδο των Ευρωεκλογών γεγονός που δημιουργεί αναπόφευκτα ανακατατάξεις στο πρόγραμμα της εξέτασης.

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τα σχολεία θα μείνουν κλειστά για τις Ευρωεκλογές την Παρασκευή 7 Ιουνίου και την Δευτέρα 10 Ιουνίου.  Οι μόνοι μαθητές που θα επηρεαστούν από το κλείσιμο των σχολείων είναι αυτοί του Δημοτικού αλλά και οι μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δίνουν Πανελλήνιες 2024.

Πώς η διεξαγωγή των Ευρωεκλογών αλλάζει το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2024

 Στα ΓΕΛ οι μαθητές θα εξεταστούν στις 6 Ιουνίου και θα δώσουν το επόμενο μάθημα στις 12 Ιουνίου ενώ οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα δώσουν μάθημα στις 5 Ιουνίου και εν συνεχεία στις 11 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2024: Ξεκινούν 30 Μαΐου οι εξετάσεις – Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών θα κάνουν πρεμιέρα οι Πανελλήνιες 2024 την Πέμπτη 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ενώ στις 31 Μαΐου οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) θα εξεταστούν, με την σειρά τους, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού το πρόγραμμα των Πανελληνίων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ διαμορφώνεται ως εξής:

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 οι υποψήφιοι ξεκινούν τις εξετάσεις με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Tην Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, οι διαγωνιζόμενοι θα εξεταστούν σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού : Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, Σπουδών Υγείας) .

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, την Χημεία και την Πληροφορική (Ομάδα Προσανατολισμού: Aνθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 ακολουθούν τα μαθήματα: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία (Ομάδα Προσανατολισμού: Aνθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ώρα προσέλευσης και έναρξης των εξετάσεων

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Ακολούθως, το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ διαμορφώνεται ως εξής:

Tην Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 οι μαθητές θα διαγωνιστούν στα Νέα Ελληνικά.

Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε : Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Θεωρίας

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές καθώς και στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης (ΑΟΘ) καθώς και Στοιχεία Μηχανών

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε : Hλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ καθώς και Ναυτικές Μηχανές

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 ακολουθούν τα μαθήματα : Tεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) καθώς και Ψηφιακά Συστήματα

Τέλος, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 ολοκληρώνονται οι εξετάσεις με τα εξής μαθήματα : Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών καθώς και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων

Παράλληλα, το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων τόσο για τα ΓΕΛ, όσο και τα ΕΠΑΛ είναι το εξής:

Tην Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι ξεκινούν με τα Αγγλικά (Ώρα έναρξης Εξέτασης 12:00 μ.μ.)

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 είναι τα Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 είναι το Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 είναι το Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 είναι η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (11:30 π.μ.)

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 είναι η Μουσική Εκτέλεση και Αρμονία (8:30 π.μ.)

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 είναι τα Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 είναι τα Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Τέλος, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 είναι τα Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 11:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:00 μ.μ.

μέχρι τις 11:00 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 11:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2024-25 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

teach 400

 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το/τους λόγο/λόγους που αναφέρεται/ονται στον καθένα.

 Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., από την Πέμπτη 11-4-2024 έως και τη Δευτέρα 15-4-2024 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμο και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν εμπρόθεσμα και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ΕΔΩ 

Ο προσωρινός πίνκας απορριφθεισών αιτήσεων ΕΔΩ 

 https://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/menu-directorate/menu-directorate-important-announcements/11795-hmerida-paideia-athlht-290324-anak

Ημερίδα: «Η Παιδεία και ο Αθλητισμός ως αντίδοτο στη Βία»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, σε συνεργασία με τα σχολεία:

 1. 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας
 2. 4ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού
 3. 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού 
 4. 7ο Γυμνάσιο Πειραιά
 5. 9ο Γυμνάσιο Νίκαιας
 6. 13ο Γυμνάσιο Πειραιά
 7. 3ο ΓΕΛ Πειραιά
 8. 2ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας
 9. 3ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας
 10. Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά
 11. Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου 
 12. Ευρωπαϊκό Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Πειραιά

διοργάνωσε, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, με ιδιαίτερη επιτυχία, Ημερίδα με τίτλο: «Η Παιδεία και ο Αθλητισμός ως αντίδοτο στη Βία», στην αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη" του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Την Ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πλήθος μαθητών και εκπαιδευτικών, Στελέχη Εκπαίδευσης, Φορείς Αθλητισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Διευθυντής της Δ.Ε. Πειραιά, κος Αναστασόπουλος Διονύσιος και απηύθυνε χαιρετισμό πλήθος επισήμων, μεταξύ των οποίων η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Ζέττα Μακρή, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Δόμνα Μιχαηλίδουη Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς και Ολυμπιονίκης, κα Σταυρούλα Αντωνάκουη Πρόεδρος του Σ.Ε.Φ., κα Χριστίνα Τσιλιγκίρηη Αντιδήμαρχος Πειραιά για θέματα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, κα Ασπασία Αλιγιζάκηη Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Πειραιά, κα Νανά Γλύκα – Χαρβαλάκου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, κος Δημήτριος Καρύδης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής – Εντεταλμένη Εθελοντισμού, κα Ευγενία Μπαρμπαγιάννηη Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, κα Δέσποινα Αρβάνιτου, ο Νομικός Σύμβουλος του Σ.Ε.Φ. και της οικογένειας του Άλκη Καμπανού, κος Αδαμίδης Αλέξιος, και ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας. Την Ημερίδα τίμησαν, επίσης, διά εκπροσώπου τους, ο βουλευτής Β΄ Πειραιώς, κος Μιχαήλ Λιβανός και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς. Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά, η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας, κα Διονυσία Αλεξάκη, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προτύπου Πειραιά.

Η εναρκτήρια ομιλία ανήκε στον Υποδιευθυντή Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς χώρους Αττικής, διά στόματος του Υπαστυνόμου Α΄, κου Λάμπρου Καψάλη. Ιδιαίτερα συγκινητικά υπήρξαν τα μηνύματα εισηγήσεων από ομάδες μαθητριών/τών του 3ου Γυμνασίου Σαλαμίνας, του 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού και η ανάρτηση πανό από μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά, με σύνθημα «Αγάπη και Ειρήνη στα Γήπεδα».  Επιπλέον, προβλήθηκε οπτικοακουστικό  υλικό  με θέμα «Οι δύο κόσμοι του Αθλητισμού», με παράλληλες εικόνες βίας και  φίλαθλου πνεύματος από τον διεθνή αθλητικό στίβο της κας Διονυσίας Αλεξανδρή, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας με το προσωπικό βίωμα στην εισήγηση της κας Ιωάννας Δίελα, με θέμα  τη λεκτική βία σε βάρος αθλητριών/των, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. 

Ξεχωριστή δυναμική, στον βασικό στόχο της Ημερίδας περί ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, έδωσαν με τον λόγο τους ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Legend 2004, κος Αντώνης Νικοπολίδης και η Διευθύντρια του Gazzetta Women, κα Βάσω Στασινού, με την προβολή του digital comic #Giatonalki, παρουσία του Διευθυντή του Gazzetta.gr, κου Θάνου Σαρρή, στον οποίο ανήκει το κείμενο του κόμικ, καθώς και η παρουσίαση ενημερωτικό  βίντεο για την αποστολή παράδοσης αθλητικού εξοπλισμού σε σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της Θεσσαλίας. 

Τη θεματική της Ημερίδας διεύρυνε η εξ αποστάσεως εισήγηση από τη Θεσσαλονίκη της Δρ. Βασιλικής Γαροπούλου, με θεματικό άξονα “Παιδεία, αθλητισμός και Αναπηρία”, ενώ  η Σ.Ε. Εργοθεραπευτών (ΠΕ29), κα Μαίρη Στυλίδη, επεσήμανε καλές πρακτικές στη βάση συνέργειας εργοθεραπείας και φυσικής αγωγής, εντός σχολικού πλαισίου. 

Στο διάλειμμα της Ημερίδας το Τζάμπολ Αγάπης μοίρασε σε μια συμβολική κίνηση φανέλες άθλησης στους μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά, ενώ στο κλείσιμο των εργασιών της Ημερίδας τονίστηκε η ανάγκη ανάληψης ανάλογων δράσεων συνεργασίας Πολιτείας, Παιδείας και Αθλητισμού, ενάντια σε κάθε μορφής βίας!

 

 

https://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/menu-directorate/menu-directorate-important-announcements/11793-episkepsh-salamina-270324-anak

Επίσκεψη Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. Πειραιά στη Σαλαμίνα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 η 2η Μαθητική Ημερίδα Φιλοσοφίας που διοργάνωσε ο Όμιλος Φιλοσοφίας του 2ου ΓΕΛ Σαλαμίνας με τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών και Γυμνασίων και Λυκείων της Σαλαμίνας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο Δήμαρχος Σαλαμίνος, κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, ο  Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Διονύσιος Αναστασόπουλος, ενώ απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκου  Πιερρακάκη  ο Βουλευτής Β΄ Πειραιά, κ. Μιχαήλ Λιβανός. Παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, Διευθυντές Σχολείων, πλήθος εκπαιδευτικών, ωστόσο κατά κοινή ομολογία τις εντυπώσεις κέρδισαν οι μαθητές όλων των σχολείων με τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους και τη συνολική παρουσία τους.

 Την ίδια μέρα, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Διονύσιος Αναστασόπουλος παρευρέθηκε στη δράση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του 1ου ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ με τίτλο «Άσκηση στη φύση» που διεξήχθη στον Ναυτικό Όμιλο Βουρκαρίου Σαλαμίνας. Οι μαθητές με την συνοδεία εκπαιδευτικών και της Διευθύντριας κ. Άννας Κανάκη, γνώρισαν την ιστιοπλοΐα, τις βασικές αρχές που τη διέπουν και παρακολούθησαν επίδειξη τεχνικών πλοήγησης των ιστιοπλοϊκών σκαφών από πιστοποιημένους κυβερνήτες και προπονητές ιστιοπλοΐας. Ο κ. Αναστασόπουλος συνομίλησε με τους μαθητές και υπογράμμισε τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά η θάλασσα και η ναυτιλία στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας μας. Επίσης τόνισε τις επαγγελματικές προοπτικές των ναυτικών επαγγελμάτων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν επιλογή επιτυχημένης σταδιοδρομίας ειδικά για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας  παράλληλα ότι στηρίζει  παρόμοιες δράσεις.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Διαδικτυακή Σύναξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Θέμα: «Η Παλαιά Διαθήκη σε διαρκές

ερμηνευτικό σταυροδρόμι»

Ομιλητής :

Αθανάσιος Παπαρνάκης

Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας

της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Ώρα 19:30

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση :

Synaksi.petheol.gr

 

 

 

 Ρεπορτάζ dictyo.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζέττα Μακρή, θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) το απόγευμα της Δευτέρας 15 Απριλίου.

Θέμα της συνάντησης: Η ειδική αγωγή.

Αναμένεται:

 • Να συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της ειδικής αγωγής.
 • Να τεθούν από την ΟΛΜΕ προβλήματα και αιτήματα σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες.
 • Να υπάρξει ενημέρωση για τις προγραμματιζόμενες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της ειδικής αγωγής.

Σημείωση:

 • Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Ώρα: 16:00.

 

«Η εκπαιδευτική κοινότητα το ανέμενε, το ήθελε, μας το ζητούσαν οι συνάδελφοι όταν πηγαίναμε σε περιοδείες σε συλλόγους τι θα γίνει. Πλέον το θέμα αυτό είχε περάσει πρώτο στις συζητήσεις που κάναμε με τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά παντού. Και αυτό ήταν το ζήτημα, ότι το θέμα πλέον αυτό, ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, όλα αυτά είχαν γίνει ένα γεγονός το οποίο ήταν πανελλαδικό και έπρεπε ο υπουργός και πολύ ορθά έπραξε να πάρει πρωτοβουλία» ανέφερε o Θεόδωρος Τσούχλος μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο» με την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.

Ο κ. Τσούχλος επισήμανε πως προτάσεις της ΟΛΜΕ σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος, τις συμπεριέλαβε ο υπουργός.

«Είναι η ψηφιοποίηση, το χτύπημα της γραφειοκρατίας. Συμφωνούμε σ’ αυτό. Για τις σχολικές εκδρομές πάντα, το είχαμε πει και στην κυρία Μακρή και στον κύριο Κατσαρό, ότι πρέπει να παρθούν μέτρα ώστε να είναι κυρίαρχος ο σύλλογος και να μπορεί να πράττει τα δέοντα όσον αφορά την ομαλή λειτουργία των σχολικών εκδρομών. Αυτό το συμπεριέλαβε ο κύριος Υπουργός. Αυτό που θα θέλαμε βέβαια είναι και μια ευρύτερη νομοθετική ρύθμιση που θα μας καλύπτει γιατί όταν πηγαίνουμε στην εκδρομή πηγαίνουμε με φόβο και με μεγάλη ανησυχία και όπως όπως είπατε κι εσείς ότι ο εκπαιδευτικός κινδυνεύει να συλληφθεί, να τραυματιστεί, να προπηλακιστεί. Και ένα άλλο ακόμα βέβαια, είχαμε ζητήσει από τον κύριο υπουργό την υπερωριακή αποζημίωση, εφόσον σαν δημόσιοι υπάλληλοι λείπουμε τρεις, τέσσερις, πέντε ημέρες μακριά από τις εστίες μας» ανέφερε πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Ακόμα, ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρχει νομική και υγειονομική κάλυψη των εκπαιδευτικών στο έργο τους, καθώς γίνονται αποδέκτες επιθετικών συμπεριφορών. «Με τους γονείς, υπάρχουν αυτά τα γεγονότα καμιά φορά. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά αυτά τα γεγονότα υπερβαίνουν τη λεκτική βία και γίνονται και πραγματική βία. Και όπως γνωρίζετε, πριν μερικές μέρες στο 41ο Γυμνάσιο Αθηνών, ο διευθυντής σχολικής μονάδας βρέθηκε πολυτραυματίας και αυτή τη στιγμή ακόμα αγωνίζεται για να γίνει καλά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια γενικότερη κάλυψη, όπως επίσης πρέπει να υπάρχει αυτό που μας το είχε πει ο κύριος υπουργός και σίγουρα θα το προσθέσει στα επόμενα μέτρα είναι ο νομικός παραστάτης, δηλαδή να υπάρχουν νομικοί δικηγόροι σε κάθε περιφέρεια σε πρώτη φάση, αλλά και στους μεγάλους νομούς οι οποίοι να αναλαμβάνουν όλα αυτά τα γεγονότα και να προστατεύουν τον εκπαιδευτικό» τόνισε.

 

Όσον αφορά τα κινητά, σίγουρα πρέπει να απαλειφθούν από το σχολείο υπογράμμισε ο κ. Τσούχλος. Σχετικά με την απαγόρευση των κινητών, επισήμανε πως πέρα από το ότι χρησιμοποιείται από τους μαθητές για να κάνουν bullying, επιπλέον εμποδίζει και την εκπαιδευτική διαδικασία γιατί υπάρχουν μαθητές που αντί να παρακολουθούν μάθημα, παίζουν με το κινητό. «Απλά να δούμε, επειδή τα παιδιά πολλές φορές κάνουνε χιλιόμετρα για να πάνε σπίτι τους, να δούμε πώς αυτά τα κινητά θα αφήνονται κάπου στο σχολείο και μετά να παραλαμβάνονται πάλι. Ούτως ή άλλως αν συμβεί κάτι, το σχολείο θα αντιδράσει αμέσως, θα εντοπίσει τον μαθητή, θα ειδοποιήσει τους γονείς. Δεν χρειάζεται το κινητό» σημείωσε

«Αυτό που θέλουμε είναι μια εθνική στρατηγική. Όσον αφορά ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς είναι ένα μέτρο, αλλά παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του υπευθύνου σχολικής ζωής που είναι εκπαιδευτικός εκεί, με επιμόρφωση και με κίνητρα. Σχολικοί φύλακες παντού, σχολικοί νοσηλευτές και αφού έγιναν οι εξαγγελίες ούτως ή άλλως ο κ. Πιερρακάκης έχει μια θετική ανταπόκριση όσον αφορά την ΟΛΜΕ και μπορούμε και συζητάμε μαζί του, έχουμε δηλαδή μια επικοινωνία με τον υπουργό και γενικότερα με το Υπουργείο, θέλουμε άμεση συνάντηση, το έχουμε ζητήσει αυτό, με τον υπουργό ώστε να βρούμε κοινούς βηματισμούς. Υπάρχει μια θετική αύρα. Απλά αυτή η θετική αύρα να δημιουργήσει ένα πιο θετικό κλίμα δηλαδή, το οποίο θα μορφοποιήσει και τις συγκεκριμένες εξαγγελίες του υπουργού, ώστε αυτό που πρέπει να κάνει η ΟΛΜΕ να υποστηρίζει το δημόσιο σχολείο, να υποστηρίζει τους μαθητές, να υποστηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και σε τελική ανάλυση να έχει θετικές προτάσεις και όχι να μπαίνει σε άλλα επίπεδα, τα οποία δεν κάνουν καθόλου καλό, δηλαδή σε μονολόγους, συγκρούσεις τις οποίες τελικά εμείς υφιστάμεθα και εμείς τελικά πληρώνουμε πολλές φορές αυτές τις συγκρούσεις χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσούχλος.

«Εκτιμώ ότι σίγουρα (σ.σ. τα μέτρα) θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλα μέτρα και συνεχώς να ανανεώνονται τα μέτρα. Εκεί που κάτι δεν είναι επιτυχημένο, να αλλάζει, να τροποποιείται και να προχωράμε σε επόμενη φάση» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Τσούχλος.

 

 

 

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipourgeio 400px

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι εκδόθηκε σήμερα η εφαρμοστική εγκύκλιος του Ν.5029/2023 για τη διαδικασία καταχώρησης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης stop-bullying.gov.gr.

 
Η εγκύκλιος απευθύνεται στους/στις Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων και στους/στις Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, που καλούνται να καταχωρίσουν στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου τα ονοματεπώνυμα των μελών αποδεκτών αναφορών και των μελών των τετραμελών ομάδων δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 
Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

Η Κομισιόν με απάντηση της σε ερώτηση ευρωβουλευτών ουσιαστικά δικαιώνει το νόμο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη αναφορικά με την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, απαντώντας σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη -Νικολάου Αλαβάνου, για το συγκεκριμένο ζήτημα :

 

 

«Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάγκη τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το εμπόριο υπηρεσιών (GATS) για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του Χάρτη που αφορούν την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία για την ίδρυση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας», κάνοντας ρητή αναφορά στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020 για την περίπτωση της Ουγγαρίας.

 

Την ίδια απόφαση επικαλούνται, όπως είναι γνωστό και πολλάκις εκτέθηκε δημοσίως στην συζήτηση για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, πολλές από τις γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων (Βενιζέλος, Σκουρής, Μανιτάκης, Αλιβιζάτος κ.λ.π.), οι οποίοι τόνιζαν τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η απάντηση αυτή της Κομισιόν θα μπορούσε να θεωρηθεί μιας μορφής πρόκριμα για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που του τεθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , μέσω της κυρίας Ιβάνοβα , χαιρετίζει επίσης την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να επικυρώσει την Σύμβαση της Λισαβόνας. Η Σύμβαση διασφαλίζει τα δικαιώματα των φοιτητών, στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας, μέσω μίας βελτιωμένης αναγνώρισης των πτυχών τους.

Κλείσιμο

Αναλυτικά η απάντηση της κυρίας Ιβάνοβα:

«Σύμφωνα με το Άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, καθώς η ΕΕ συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ποιότητας και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, εάν χρειαστεί, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων στο εσωτερικό της ΕΕ και εργάζεται με τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλίσει την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων εντός της ΕΕ, με βάση τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τους υπουργούς Παιδείας το 2018 και το 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόθεση της Ελλάδας να επικυρώσει τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την Αναγνώριση 3. Αυτή, διασφαλίζει τα δικαιώματα των φοιτητών στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας μέσω μιας πιο εξορθολογισμένης αναγνώρισης των διπλωμάτων.

Η Διαδικασία της Μπολόνιας είναι μια εθελοντική διακυβερνητική διαδικασία 49 χωρών, που ξεπερνά τα όρια της ΕΕ, η οποία καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση (EHEA) το 2010.

Οι χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια επιδιώκουν να εκπληρώσουν ένα σύνολο κοινών δεσμεύσεων που διευκολύνουν τη διακρατική συνεργασία και κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας και της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών μονάδων. Οι δραστηριότητές της δεν σχετίζονται με την εισαγωγή ή τα δίδακτρα των φοιτητών.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία 4, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάγκη τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS) για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του Χάρτη σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία ίδρυσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Αγγλικά

Answer given by Ms Ivanova on behalf of the European Commission (8.4.2024)

In accordance with Article 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Member States are responsible for the content of teaching and the organisation of their education systems, while the EU contributes to the development of quality and inclusive education for all by encouraging cooperation between Member States and, if necessary, by supporting and supplementing their action.

The Commission is committed to strengthening the mutual recognition of academic qualifications within the EU and works with Member States and stakeholders to ensure automatic recognition of qualifications within the EU, building on commitments made by education ministers in 20181 and 20232 .

In this context, the Commission welcomes the intention of Greece to ratify the Lisbon Recognition Convention3 . It secures students' rights in the context of transnational mobility through a more streamlined recognition of diplomas.

The Bologna Process is a voluntary intergovernmental process of 49 countries, going beyond the EU, which established the European Higher Education Area (EHEA) in 2010. Countries participating in the Bologna process seek to fulfil a set of joint commitments that facilitate transnational cooperation and mobility, including quality assurance and credit recognition. Its activities do not relate to admission or student fees.

In line with established case law4 , the European Court of Justice confirmed the need for Member States to fulfil their commitments undertaken within the framework of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on the freedom of establishment, the free movement of services, as well as the provisions of the Charter relating to academic freedom, the freedom to found higher education institutions and the freedom to conduct a business.


Κωνσταντινούπολη - Θεοδοσιανά τείχη

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024» (Β’ 2086) και την παρ. 4 της με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΦΕΚ Β΄ 5999, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ Β’ 6056), ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 3582

Εκπαιδευτικά Νέα