Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2022 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

 

 

Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες

Σας στέλνουμε το αριθμ. 41892/Ε3/12-04-2022 έγγραφό μας, που αφορά σε εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες: Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα 17:30-19:30 και Πέμπτη 5 Μάϊου και ώρα 17:30-19:30 και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_Tk-cKfzCSnuGdCbhRF6FZg

Μετά την εγγραφή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα τους αποστέλλεται και ο σύνδεσμος παρακολούθησης.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

rsz mak 1

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2021-2022.

Εδώ η υπουργική απόφαση μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εδώ ο πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 rsz mak 1

 Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την  Τρίτη 12-4-2022 και διαρκεί έως και τη M.Τρίτη 19-4-2022 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής  περιόδου 2022.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής ως εξής:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, και Ισπανική.

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, M.Τρίτη 19-4-2022 και ώρα 23.59:

Α) Να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:

α. 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1 & Α2)

β. 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1 & Β2)

γ. 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2)

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.). Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται αναλόγως δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β) Να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δηλαδή:

1. Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας, με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη πρόσφατη φωτογραφία). Για ανηλίκους υποψήφιους κάτω των δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π. Για αλλοδαπούς υποψήφιους, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

2. Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο Κωδικός Παραβόλου.

3. Στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του δηλούντος.

4.  Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ανάλογα με την περίπτωση της ειδικής ανάγκης ή της μαθησιακής δυσκολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.  3699/2008 (Α’ 199) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α΄  136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ή από Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χωρίς πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4823/2021 (Α΄  136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ισχύουσα άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Γ) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη M.Τρίτη 19-4-2022 και ώρα 23.59, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο (manual).

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (M.Τρίτη 19-4-2022 και ώρα 23.59) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι  εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνεται  ότι για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ»  προκειμένου η αίτηση του να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής του, για να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί, ειδάλλως η αίτηση θεωρείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή τους, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων των υποψηφίων κατά τις ημερομηνίες από τη Τρίτη 12-4-2022 έως τη M.Πέμπτη 21-4-2022 και ώρα 17.00. Κατ’ εξαίρεση, στις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και Έβρου ορίζονται βοηθοί γραμματείς, ένας για κάθε μία από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που  υπηρετεί σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή. 

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στο συνημμένο πίνακα. 

Επισυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων ΚΠΓ Α’ εξεταστικής περιόδου 2022  και οι Προδιαγραφές των Εξετάσεων ΚΠΓ Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20354/8-4-2022 (Β’ 1724/ 9-4-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Συνοπτικές προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της πρώτης περιόδου του έτους 2022

Περιοχές στις οποίες θα οριστούν εξεταστικά κέντρα στις εξετάσεις ΚΠΓ Α’ περιόδου 2022

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Μαϊου 2022

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2022.

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ έτους 2022 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε., αντίστοιχα, όπου ανήκουν, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις   των     Υπ.   Αποφάσεων   με   αριθμ.   Φ22/75401/Δ4/10-5-2018   (ΦΕΚ 1664Β’)«Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ 2779 Β’) και Φ22/110010/Δ4/25-08-2020 (ΦΕΚ 3609 Β’) όμοιές της, και Φ22/134291/Δ4/21-8-2018(ΦΕΚ

3520 Β’) «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (83 Α’)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που καθορίσθηκε με την Φ253.2/40410/Α5/08-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΣ46ΜΤΛΗ-ΛΔ3) Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικοί Δ.Ε. δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματοςυποψηφίουςγιατιςΠανελλαδικέςΕξετάσεις,ήσυνδέεταιμεοποιαδήποτε


σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί - τακτικά μέλη, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β) όπως τροποποιήθηκε καιισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί-εισηγητές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να έχουν διδακτική εμπειρία στο οικείο μάθημα για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄).

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-  ΝΕΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

-  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Άλγεβρα)

-  ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑII

-  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ(ΑΟΘ)

-  ΔΙΚΤΥΑΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-  ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΑΣ

-  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ2

-  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣΧΕΔΙΟ

-  ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-  ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

-  ΥΓΙΕΙΝΗ

-  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-  ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΑΟΔ)

-  ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΗΧΑΝΩΝ

-  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ

-  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-  ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΙΙ

-  ΝΑΥΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ

-  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΛΙΚΩΝ

-  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-  ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚΙΙ)

-  ΨΗΦΙΑΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

-  ΣΤΟΙΧΕΙΑΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


-  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως τις 27 Απριλίου 2022. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν για τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου Δ.Ε., ενώ για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά περίπτωση συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε.αντίστοιχα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Β’

1. Επώνυμο:

 

2. Όνομα:

 

3. Πατρώνυμο:

 

4. Μητρώνυμο:

 

5. Κλάδος - ειδικότητα:

 

6.ΜόνιμοςΑναπληρωτήςΩρομίσθιος

7. Βαθμός:

 

8. Σχολείο που υπηρετεί:

 

9. Διεύθυνση Δ.Ε.:

 

10. Περιφ. Δ/νση Εκπαίδευσης:

 

11. Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα:

1)

Το έχω διδάξει το/α σχ. έτος/η:

2020-21

 

2021-22

 

2)

Το έχω διδάξει το/α σχ. έτος/η:

2020-21:

 

2021-22:

 

12. Διεύθυνση Κατοικίας:           

 

13. Τηλέφωνο εργασίας:

 

14. Τηλέφωνο οικίας:

 

15. Κινητό τηλέφωνο:

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος έτους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ,

α) δεν εξετάζεται ο/η σύζυγός μου ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί μου με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού

β) δεν προετοιμάζω εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ούτε συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων

γ) δεν είμαι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με εξεταζόμενο μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

δ) δεν (συν)διαχειρίζομαι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων

Ημερομηνία: ……/……/2022

                                                                                                                   Ο/Η Δηλών/ούσα

                                                                                                                     …………………………..

                                                                                                                 ….….…….……………………                                                                                    

(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο)

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ipourgeio 400px

Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2022-2023 

Με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.Γιώργου Βούτσινου,  καλούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για το έτος 2022-2023, από 11/4/2022 έως 27/5/2022 στον ιστότοπο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ στηρίζοντας έμπρακτα τον θεσμό της Μαθητείας και επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων.

Η φετινή πρόσκληση δημοσιοποιείται τρεις μήνες νωρίτερα σε σχέση με την περίοδο μαθητείας 2021-2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής της «κανονικότητας των διαδικασιών» στην μετα-πανδημική εποχή και του σχεδιασμού για έναρξη των τμημάτων μαθητείας τον Οκτώβριο του 2022.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τη δήλωση θέσεων Μαθητείας από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας . 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί μοχλό ενίσχυσης των επαγγελματικών προσόντων και συμβάλλει στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εστιάζει στην αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με την προσωπική ανέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την παροχή επίκαιρης Ε.Ε.Κ. και την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών. Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θεσμό της Μαθητείας, όπου οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με επικαιροποιημένο Οδηγό Κατάρτισης, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας αποτελεί ένα από τα πρωτοποριακά σχήματα μαθητείας ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη, οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου, αποκτούν εργασιακή εμπειρία, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και μετά από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν αναβαθμισμένο επίπεδο προσόντων επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ο θεσμός της Μαθητείας έχει θετική ανταπόκριση τόσο από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και από τους μαθητευόμενους και τους εκπαιδευτικούς.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

ΘΕΜΑ: «Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων σχετικά με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Βιολογίας»

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων αισθάνεται την ανάγκη και την υποχρέωση απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα να κάνει μια συνοπτική τοποθέτηση σχετικά με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Βιολογίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πριν λίγο καιρό. Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ είχε εγκαίρως αποστείλει σχετική επιστολή με αναλυτικές θέσεις και προτάσεις σχετικά με τα υπό διαμόρφωση Προγράμματα Σπουδών. Πάγια θέση μας είναι ότι μια επιτυχημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαιτεί ως προϋποθέσεις ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα των αλλαγών και η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση να μην είναι αποσπασματική, αλλά να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα της σχολικής ζωής, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας και να γίνεται από τη βάση προς τα πάνω, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τους άμεσους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παρότι ο εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών αποτελούσε και αποτελεί βασική ανάγκη, ο πιθανολογούμενος τρόπος εφαρμογής όλων των νέων προγραμμάτων σε όλες τις τάξεις ταυτόχρονα, χωρίς περίοδο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτική κοινότητα, μας προβληματίζει σοβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή στα εξής σημεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση των προτεινόμενων προγραμμάτων σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Όπως είχαμε επισημάνει επανειλημμένα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζει πολύ σοβαρές ελλείψεις ως προς τη διδασκαλία βασικών βιολογικών εννοιών και δεν εξασφαλίζει τη στοιχειώδη συνέχεια της διδασκαλίας από τη μια βαθμίδα στην άλλη, δηλαδή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Δυστυχώς, η παρατήρηση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και με τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

Οι βιολογικές έννοιες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εισάγονταν έως τώρα με τα μαθήματα «Μελέτη Περιβάλλοντος» και «Φυσικά». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές που έρχονται στο Γυμνάσιο θεωρούν ότι δεν έχουν ξαναδιδαχθεί Βιολογία, ότι η διδασκαλία της ξεκινά στο Γυμνάσιο, ότι έως τότε στο Δημοτικό ό,τι μαθαίνουν είναι Φυσική. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, γιατί ακόμα και έννοιες βιολογίας που εμπεριέχονταν αρχικά στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος στην πορεία κατόπιν επιστημονικά αβάσιμων αποφάσεων του Υπουργείου αφαιρούνται από τη διδακτέα ύλη. Οι βιολογικές έννοιες στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού εισάγονται και πάλι με το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος», κυρίως στην ενότητα του Προγράμματος «Ζωή και Οικοσυστήματα», που είναι μία εκ των ενοτήτων που υπάρχουν, ενώ άλλες ενότητες του μαθήματος είναι η «Πολιτειότητα», οι «Κοινωνικές σχέσεις» κλπ. Η παρουσία των βιολογικών εννοιών είναι περιορισμένη ανεξάρτητα του γεγονότος ότι έχει αποδειχθεί η αναγκαιότητα του βιολογικού εγγραματισμού από μικρή ηλικία.

Μια διαφορετική ομάδα από την ομάδα που συνέταξε το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» συνέταξε το αντίστοιχο για το μάθημα «Φυσικά» για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Σε αυτό το ΑΠ, που διαπνέεται από την ίδια αντίληψη με το ισχύον, η παρουσία της Βιολογίας είναι και πάλι περιορισμένη.Επιπλέον, δύσκολα διακρίνεται μια συνέχεια του προγράμματος αυτού με το πρόγραμμα των προηγούμενων και των επόμενων τάξεων, αν και υποστηρίζεται ότι τα ελληνικά ΑΠ χαρακτηρίζονται από σπειροειδή διάταξη της ύλης, που όμως δεν γίνεται αντιληπτή όσον αφορά τη Βιολογία. Δυστυχώς, το μόνο θετικό στοιχείο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η εισαγωγή της έννοιας της κλιματικής κρίσης, της επίδρασης του ανθρώπου στα οικοσυστήματα και της κρίσης βιοποικιλότητας στα Φυσικά της Ε’ Δημοτικού, που όμως για να γίνει κατανοητή απαιτεί οι μαθητές να έχουν κατανοήσει ένα σύνολο άλλων εννοιών, η διδασκαλία των οποίων δεν έχει προηγηθεί.

Προτείνουμε τον εμπλουτισμό των παραπάνω μαθημάτων με υλικό που θα περιέχει απαραίτητες βιολογικές έννοιες και τη συμμετοχή Βιολόγων στις ομάδες που διαμορφώνουν την ύλη αυτών των μαθημάτων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Γυμνασίου συγκλίνει αρκετά με την πρόταση για τα Προγράμματα Σπουδών που είχε υποβάλει η Επιτροπή Παιδείας προς το ΙΕΠ το 2021. Σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο ήδη υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου και η σύγκριση που πραγματοποιήσαμε με γνωστούς διεθνείς άξονες βιολογικού εγγραμματισμού των μαθητών έδειξαν μικρές αποκλίσεις που μπορούν να είναι ανεκτές.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, πρόβλημα που αφορά το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου εκτιμούμε ότι θα είναι η εφαρμογή του. Η Βιολογία είναι το μόνο γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα που παρότι ανήκει στην Ομάδα Α’, διδάσκεται μόνο για μία ώρα την εβδομάδα, με αποτέλεσμα η διδασκαλία του να υστερεί όχι μόνο ποσοτικά αλλά, κυρίως, ποιοτικά. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες και οι εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν (έστω και ενδεικτικά) μέσα σε 25 ώρες διδασκαλίας, στις οποίες εκτός από τη διδασκαλία της ύλης θα πρέπει να υπάρξουν και 2 ωριαία διαγωνίσματα.

Το πρόβλημα είναι εντονότατο στην Α΄Γυμνασίου για την οποία το νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει πολλές ενότητες που είναι ανέφικτο να διδαχθούν σε ένα μονόωρο μάθημα. Προτείνουμε ως άμεσο και ρεαλιστικό μέτρο την αύξηση των ωρών Βιολογίας στην Α’ Γυμνασίου από μία σε δύο, όπως ίσχυε μέχρι το 2016.

ΛΥΚΕΙΟ

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Λυκείου ανταποκρίνεται σε σημαντικό βαθμό σε δύο βασικούς άξονες προσέγγισης της διδασκαλίας της Βιολογίας: την εξελικτική και την ολιστική προσέγγιση. Ταυτόχρονα, επιχειρείται εκσυγχρονισμός της ύλης και εννοιολογική διεύρυνση σε όλο το φάσμα των βιολογικών αντικειμένων. Επιδιώκεται τόσο ο βιολογικός εγγραμματισμός στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, όσο και η εμβάθυνση - προετοιμασία για ακαδημαϊκές σπουδές. Επιχειρείται τέλος, μέσω της σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με τη σύγχρονη ζωή, ανάδειξη της κρίσιμης συμβολής της βιολογικής γνώσης στην ουμανιστική κουλτούρα, στην καταπολέμηση ρατσιστικών στερεοτύπων και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Δυστυχώς, ο τεράστιος όγκος ύλης και πληροφορίας, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση μοντέλων διερευνητικής μάθησης δημιουργούν ανησυχία για την εφαρμογή του. Για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών απαιτείται σωστός και λεπτομερής σχεδιασμός των νέων διδακτικών πακέτων, ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και υιοθέτηση αξιολογικών κριτηρίων για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα απέχουν από τον χαρακτήρα των υφιστάμενων μεθόδων και θα επιμένουν κυρίως στην εννοιολογική συγκρότηση και όχι στη “φροντιστηριακή” τεχνική εντοπισμού της λεπτομέρειας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε καθαρά εργαστηριακές τεχνικές, που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε σχολικά εργαστήρια, με ορατό τον κίνδυνο να επικρατήσει η στείρα αποστήθιση θεωρίας και πρωτοκόλλων και όχι η κατανόηση και η κριτική ικανότητα.

Θεωρούμε ως άκρως απαραίτητη τη στενή συνεργασία του ΙΕΠ/Υπουργείου με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων στον καθορισμό της διδακτέας/εξεταστέας ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου, καθώς η επιτυχημένη εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών απαιτεί ανατροφοδότηση από έμπειρους εκπαιδευτικούς τάξης.

ΕΠΑΛ

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί νέο Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας για τα Επαγγελματικά Λύκεια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διδασκαλία της Βιολογίας για μόνο μία ώρα την εβδομάδα στην Ά Τάξη ΕΠΑΛ δημιουργεί μία χαώδη απόσταση στο επίπεδο του βιολογικού εγγραμματισμού μεταξύ των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ. Η απόσταση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στους αποφοίτους ΕΠΑΛ που εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές Υγείας και Ζωής χωρίς να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις Βιολογίας. Προτείνουμε για άλλη μια φορά την αύξηση των ωρών Βιολογίας για όλους τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την εισαγωγή μαθήματος Βιολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Με τιμή,

Επιτροπή Παιδείας

ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Για το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Ο Πρόεδρος                                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

                       

Απόστολος Βανταράκης                                                                                    Γεώργιος Βέρροιος

     Καθηγητής                                                                                                         Εκπαιδευτικός

Τμ. Ιατρικής Παν. Πατρών                                                                                 Β/μιας Εκπαίδευσης

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που φέτος βάζουν έναν ιδιαίτερο στόχο: την έκδοση των αποτελεσμάτων των βάσεων εισαγωγής σια ΑΕΙ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και σίγουρα πριν από τις 20 Αυγούστου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν, όπως ήδη ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, στις 3 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, για τα Γενικά Αύκεια και μία ημέρα νωρίτερα, στις 2 του μήνα, για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Με τα ΑΕΙ να ζητούν και φέτος λιγότερους εισακτέους σια προγράμματά τους, θα εφαρμοσιεί για δεύτερη χρονιά η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) που φέτος θα έχει νέα δεδομένα, νέους συντελεστές για τη διαμόρφωσή της από αρκετά τμήματα των ΑΕΙ και νέους συντελεστές σια μαθήματα βαρύτητας ανά επιστημονική περιοχή.

Πέρυσι οι προσφερόμενες θέσεις για τα ΑΕΙ ήταν 77.415, ενώ σε αυτόν κατά προσέγγιση τον αριθμό θα κινηθεί και φέτος το υπουργείο Παιδείας, καθώς η ηγεσία του θεωρεί ότι με τον θεσμό της ΕΒΕ έχει ήδη ένα εξεταστικό «φίλτρο» περιορισμού στο πλήθος τους. Όπως παραδοσιακά γίνεται τα τελευταία χρόνια βέβαια, αναμένεται και φέτος μείωση του αριθμού των εισακτέων στις περιζήτητες σχολές των κεντρικών ΑΕΙ και αντίστοιχη αύξησή τους στα τμήματα μεσαίας ή χαμηλότερης ζήτησης της Περιφέρειας. Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε, τουλάχιστον στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, ο αντίστοιχος έλεγχος των τμημάτων ΑΕΙ που παραδοσιακά αποτελούσαν επιστημονικές κατευθύνσεις με μειωμένο ενδιαφέρον, οπότε πέρυσι και με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξεπέρασαν τους 15 ή 20 οι πρωτοετείς στα προγράμματά τους.

Με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Διεθνές Θεσσαλονίκης, κανένα άλλο πανεπιστήμιο δεν έστειλε πρόταση χωροταξικής αναδιάρθρωσης των τμημάτων του που να περιλαμβάνει «γενναίες» συγχωνεύσεις ή κλείσιμο προγραμμάτων σπουδών, ενώ μερικά ζήτησαν και... νέα τμήματα. Κατ’ επέκταση, οι αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων θα είναι μικρές, αφού «γενναίες» αποφάσεις για κλείσιμο τμημάτων ή συγχωνεύσεις δεν αναμένεται να πάρει ούτε το υπουργείο Παιδείας, που (ραίνεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το πολιτικό τους κόστος.

Νωρίτερα οι εξετάσεις

Πάντως, η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκινάει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά της τελευταίας 5ετίας. Στα Γενικά Λύκεια οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 10 Ιουνίου και στα Επαγγελματικά στις 17 του μήνα.

Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από 18 έως 30 Ιουνίου και η διεξαγωγή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) για εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα γίνει από την Τετάρτη 15 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 28 του μήνα. Η λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων - δημοτικών σχολείων ορίστηκε φέτος σπς 15 Ιουνίου, η λήξη μαθημάτων γυμνασίων σπς 30 Μαΐου, η λήξη των μαθημάτων όλων των τάξεων των Γ ενικών και των Επαγγελματικών ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων στις 20 Μαΐου. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και μέχρι την έναρξη των πανελλαδικών στα σχολεία θα γίνουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

      Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 136/03-08-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4823/2021 με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και σας ενημερώνουμε, συνοπτικά, για το περιεχόμενο των παρακάτω άρθρων, τα οποία τίθενται σε άμεση εφαρμογή:

  1. Το άρθρο 86 του Κεφαλαίου Α΄του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Αξιολόγηση μαθητών» ορίζει θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και ειδικότερα ορίζει διαδικασίες, κατηγορίες και κριτήρια που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

  1. Το άρθρο 90 του Κεφαλαίου Α΄του Μέρους Δ΄του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Παιδαγωγικές συναντήσεις» ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.


  1. Το Άρθρο 95 με θέμα:«Ενδοσχολική επιμόρφωση» και το άρθρο 96 με θέμα:

«Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση» του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου, ορίζουν ότι με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος, εκτός του διδακτικού ωραρίου. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησήτους.

  1. Το Άρθρο 99 του Κεφαλαίου Β΄του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών», ορίζει ότι οι σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση, είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται και από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, όπως από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 (Α’ 167). Η ως άνω χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σχολικήςμονάδας.

  1. Το Άρθρο 100 του Κεφαλαίου Β΄του Μέρους Δ΄του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας» όπου ορίζεται ότι στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων. Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδιας ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδαςσχολείων.

  1. Το Άρθρο 101 του Κεφαλαίου Β΄του Μέρους Δ΄του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας- Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985», ορίζει ότι ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση - ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύοετών.»

  1. Το Άρθρο 102 του Κεφαλαίου Β΄του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων», ορίζει ότι στην αρχή του διδακτικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, ορίζονται ένας (1) εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για κάθε τμήμα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα συμβούλων των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων της σχολικής μονάδας. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

  1. Το Άρθρο 105 του Κεφαλαίου Γ΄του Μέρους Δ΄του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας», ορίζει ότι κάθε σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί και να λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.


  1. Το Άρθρο 107 του Κεφαλαίου Γ΄του Μέρους Δ΄του ανωτέρω νόμου με θέμα:

«Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», ορίζει ότι σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στο εν λόγω άρθρο ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

Μιά μέρα σαν σήμερα, 10 Απριλίου του 1826, οι Μεσολογγίτες επιχειρούν την ηρωική Έξοδο. Οι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι αμύνονται ολομόναχοι, ο Εμφύλιος Πόλεμος μαίνεται και ο κλοιός του Ιμπραήμ, του Κιουταχή και της πείνας ολοένα και στενεύει... Μια είναι η Έξοδος!Η Έξοδος του Μεσολογγίου... εισβάλει στα βιβλία της Ιστορίας και στις ψυχές των ανθρώπων. «Ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι οι βράχοι»… Έπειτα από ένα χρόνο πολιορκίας από τα Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα, η κατάσταση είναι δραματική: «Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε»… Ο αγωνιστής του 1821, ιστορικός και χρονικογράφος των γεγονότων του Μεσολογγίου, Νικόλαος Κασομούλης, γράφει στην ιστορία του για κάποιον Κραβαρίτη «που έκοψεν κρέας από το μηρί ενός φονευθέντος και το έφαγεν».
«Λιμοκτονεί, αλλά δεν παραδίδεται»
 
Αποκλεισμένο το Μεσολόγγι λιμοκτονεί, αλλά δεν παραδίδεται. Γράφει ακόμα ο Κασομούλης: «Από τα μέσα Φεβρουαρίου άρχισαν πολλαίς φαμελλιαίς να υστερούνται το ψωμί. Μια Μεσολογγίτισσα, Βαρβάρηνα ωνομάζετο, ήτις περίθαλπεν ασθενήν και τον αυταδελφόν μου Μήτρον, ετελείωσεν την θροφήν της και μυστικά μαζί με άλλαις δύο φαμελλιαίς Μεσολογγίτικες έσφαξαν ένα γαϊδουράκι, πωλάρι, και το έφαγαν. Ταις ηύρα όπου έτρωγαν? ερώτησα που ηύραν το κρέας, και τρόμαξεν η ψυχή μου όταν άκουσα ότι ήτον γαϊδούρι. Μια συνδροφιά στρατιωτών Κραβαριτών είχεν έναν σκύλον εκεί, κρυφά και αυτοί, τον έσφαξαν και τον μαγείρευσαν».Εκτός από την πείνα, τους επαναστάτες, θέριζαν οι αρρώστιες, λόγω της υποβαθμισμένης υγιεινής στην πόλη Οι Μεσολογγίτες ασφυκτιούν. Αποφασίζουν την απεγνωσμένη έξοδο, Σάββατο του Λαζάρου. «Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να μείνουν»… Το σχέδιο της εξόδου όμως όπως φάνηκε προδόθηκε, με αποτέλεσμα οι Μεσολογγίτες να βρεθούν απέναντι σε σφοδρή επίθεση που εξελίχθηκε σε σφαγή. Χιλιάδες σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν: «Πέλαγο μέγ', αλίμονον! βαρεί το καλυβάκι».
 
Ο Χρήστος Καψάλης δεν παραδίνει τα άρματα...«Για νεκροθάφτη του το Χρήστο τον Καψάλη»Τραγικό και συγκινητικό γεγονός στην Έξοδο του Μεσολογγίου, ήταν η θυσία του Χρήστου Καψάλη. Ο Καψάλης ήταν προύχοντας και επαναστάτης του Μεσολογγίου. Στις 8 Απριλίου 1826, όταν αποφασίστηκε η Έξοδος, δήλωσε πως δε μπορούσε λόγω ηλικίας να συμμετέχει και πως προτιμά να πεθάνει στα ερείπια του τόπου του. Την παραμονή της Εξόδου, συγκέντρωσε γυναίκες, παιδιά, ασθενείς, εξαντλημένους από την πείνα και τις αρρώστιες, και όσους ανάπηρους δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στην έξοδο, σύνολο 400 άτομα.Τους συγκέντρωσε όλους σε μια μεγάλη πυριτιδαποθήκη κάτω από τον προμαχώνα του Νότη Μπότσαρη, η οποία ήταν γεμάτη πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες. Την νύχτα της Εξόδου έψελναν νεκρώσιμες ακολουθίες. Ο Καψάλης κρατούσε συνεχώς ένα αναμμένο δαυλί στο χέρι του. Το πρωί, όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη, ο Καψάλης ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη, παίρνοντας μαζί του στο θάνατο και μεγάλο πλήθος εχθρών. «...το Μεσολόγγι, σκέλεθρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο, δεν παραδίδει τ' άρματα, δεν γέρνει το κεφάλι… Κρατεί για νεκροθάφτη του το Χρήστο τον Καψάλη»…Κυριακή των Βαΐων του 1826, πραγματοποιούν την Ηρωϊκή Έξοδό τους οι Μεσολογγίτες. Ο Κασομούλης βρίσκεται ανάμεσά τους και περιγράφει: «Το πυρ άναψεν πανταχόθεν, εις όλον το στρατόπεδον. Φωναίς εχθρών, κρότοι πυροβόλων, κρότοι δουφεκιών -ένα μίγμα όλον δεν διεκρίνετο τίποτες. Μεθυσμένοι όλοι από μανίαν, καθένας εξ ημών κοίταζεν εμπρός μόνον να διαβή και να διασπά τα εμπόδια. Όσοι είχον πόδα και ήσαν δυνατώτεροι επηδούσαν τον αύλακα όσοι ήτον αδύνατοι έμεναν οπίσω. Εις την φωτιάν αυτήν, έως να φθάσωμεν εις το τέρμα, ενεθυμήθην την Παναγίαν και είπα: «Παναγία μου, φύλαξε μας». Ενώ ημείς ωρμούσαμεν προς τα εκεί, από οπισθέν μας τα βόλια έπιπτον ωσάν χάλαζα (...)».Η Έξοδος του Μεσολογγίου ήταν η αιτία να αναθερμανθεί το φιλελληνικό κίνημα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την τελική λύση του ελληνικού ζητήματος. «Πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου»…

Επίσης μια μέρα σαν τη σημερινή: Το 1821 Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ απαγχονίζεται από την οθωμανική κυβέρνηση στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου και το σώμα του ρίχνεται στο Βόσπορο. Τα Ψαρά υψώνουν τη σημαία της επανάστασης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 rsz photo 2022 03 08 12 18 54«Επί 12 χρόνια στην χώρα μας δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός» σχολίασε η υπουργός Παιδείας - Σχετικά με το ΑΣΕΠ, τόνισε ότι οι πίνακες ειδικής αγωγής θα ανοίξουν μέσα τις επόμενες εβδομάδες

Πάνω 16.000 εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί κατά την διάρκεια των τελευταίων 2,5 ετών, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

«Επί 12 χρόνια στην χώρα μας δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός. Στην διετία πρωθυπουργίας του Κ. Μητσοτάκη έχουμε διορίσει 16.200 εκπαιδευτικούς εν μέσω πάρα πολύ δύσκολων συνθηκών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε διορισμούς» ανέφερε η υπουργός Παιδείας στον ΣΚΑΪ.

 Σχετικά με το ΑΣΕΠ, τόνισε ότι οι πίνακες ειδικής αγωγής θα ανοίξουν μέσα τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσουν να εγγραφούν οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο δεν προσδιόρισε το χρονοδιάγραμμα των νέων προσλήψεων.

 

Ανέφερε, πάντως, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί οριζοντίως να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς με διορισμούς, αλλά και επιμορφώσεις πάνω σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η οδική ασφάλεια ώστε να τα διδάξουν στα σχολεία.

Εστίασε επίσης και στο voucher που πρόκειται να λάβουν οι εκπαιδευτικοί για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού: «Πάνω από 160.000 εκπαιδευτικοί θα πάρουν για 1η φορά οριζοντίως voucher, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. Συμπληρώνει το αντίστοιχο επίδομα που είχαν λάβει πάνω από 500.000 παιδιά»

Τέλος, πρόσθεσε ότι από Σεπτέμβρη θα μπουν διαδραστικοί πίνακες μέσα στην τάξη, για προβολή βίντεο και ψηφιακό σχεδιασμό, ενώ έχει γίνει παραγγελία 177.000 σετ ρομποτικής, όπως είπε.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα