Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάρτιος 2022 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

rsz mak 1

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις  εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους  2022.  

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε  περιοχή ανήλθαν στις 2248.  

Το πλήθος των αιτήσεων που συμμετείχαν τελικά στην διαδικασία ανήλθαν σε 2125 εκ των  οποίων ικανοποιήθηκαν 984 (ποσοστό 46,31 %). 

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΚΔ001 (τύπου  ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανήλθαν στις 857. 

Το πλήθος των αιτήσεων που συμμετείχαν τελικά στην διαδικασία ανήλθαν σε 829 εκ των  οποίων ικανοποιήθηκαν 530 (ποσοστό 63,93 %). 

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ003 (τύπου ΚΩΦΩΝ ΤΥΦΛΩΝ) ανήλθαν στις 117.  

Το πλήθος των αιτήσεων που συμμετείχαν τελικά στην διαδικασία ανήλθαν σε 117 εκ των  οποίων ικανοποιήθηκαν 7 (ποσοστό 6,36 %). 

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία  υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές  μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση  της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη  του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση  λήγει στις 31-8-2022.

Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη  της θητείας τους. 

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται  είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης  αυτών που μετατίθενται.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2022

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2022

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

      ΘΕΜΑ: Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές Εξετάσεις

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 103701/Δ2/25-08-2021 Υ.Α. (Β' 4254)

2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 8)

Για την πορεία της διδασκαλίας των μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021-22 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες.

Όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Σημειώνεται ότι και στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία της διδασκαλίας των μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021-22 στα «Διαδικτυακά Τμήματα» οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Οι Συντονιστές Εκπ/κού Έργου να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

Με 8 νέα Πειραματικά Σχολεία φέτος, ο αριθμός των Πρότυπων και Πειραματικών, σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ανεβαίνει στα 1 20. 0 θεσμός διευρύνεται, με τη ζήτηση κάθε χρόνο από τους γονείς να αυξάνεται. Πέρσι, για 4.039 θέσεις, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 13.000. Φέτος, με ακόμα πιο ενισχυμένο το θεσμό των Πειραματικών, οι αιτήσεις για τους ενδιαφερομένους γονείς έχουν αρχίσει και «τρέχουν».

Ο «Ελεύθερος Τύπος» δίνει απαντήσεις σε 5 ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες εισαγωγής, τις απαιτούμενες διαδικασίες, τις ημερομηνίες-«κλειδιά» και τους περιορισμούς στον αριθμό δηλώσεων.

Με ποιες διαδικασίες και εντός ποιων προθεσμιών γίνονται οι δηλώσεις για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία;

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για εισαγωγή των παιδιών τους σε κάποιο Πρότυπο ή Πειραματικό θα επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.gov.gr/ ipiresies/ekpaideuse/eggraphese-skholeio/aitese-eisagogesmatheton-kai-mathetrion-staprotupa-kai-peiramatika-skholeia. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου στις 1 5.00. Η πρόσβαση στο σύστημα θα γίνει με τους κωδικούς TAXISnet και στη συνέχεια οι γονείς θα συμπληρώσουν τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, τον Αριθμό Μητρώου του και το κινητό τους τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια θα επιλέξουν το σχολείο προτίμησής τους.

Σε πόσα σχολεία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι γονείς;

Στην ειδική πλατφόρμα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα σχολείο, εφόσον επιθυμούν την εισαγωγή του μαθητή αποκλειστικά σε Πειραματικό ή σε Πρότυπο Σχολείο. Σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και στους δύο τύπους σχολείων, μπορούν να επιλέξουν ένα Πρότυπο της επιλογής τους κι ένα Πειραματικό και να τα τοποθετήσουν με σειρά προτεραιότητας.

Με ποιες διαδικασίες γίνεται η εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία;

• Στα Πειραματικά Σχολεία, για την εισαγωγή των μαθητών ηροβλέπεται η διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης. Διενεργείται με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) και αφορά την πρόσβαση στην εισαγωγική τάξη των βαθμιδών του Δημοτικού, χου Γυμνασίου και του Λυκείου, δηλαδή μαθητές οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μα'ίου 2022. Σημειώνεται ότι το 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτεται από τους μαθητές ειδικής κατηγορίας, δηλαδή δίδυμα, τρίδυμα, αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο Πειραματικό, τέκνα εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά Σχολεία.

Σχετικά με την πλήρωση θέσεων στις υπόλοιπες τάξεις, εφόσον υπάρχει κάποιο κενό, πραγματοποιείται κλήρωση με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

• Στα Πρότυπα Σχολεία, η εισαγωγή αφορά στην Α’ τάξη Γυμνασίων και Λυκείων. Οι μαθητές υποβάλλονται σε τεστ δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύηου/πολλαπλής επιλογής στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, διάρκειας 1 50 λεπτών. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης στα τεστ. Οι υποψήφιοι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της αίτησής τους για την πλήρη ταυτοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι φέτος οι εξετάσεις γίνονται νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα, φέτος, θα πραγματοποιηθούν στις 7 Μαΐου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια διενεργούνταν μετά το τέλος του σχολικού έτους. Το υπουργείο Παιδείας μετέθεσε νωρίτερα την εξεταστική διαδικασία, ώστε να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός σχετικά με την κάλυψη θέσεων μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών όχι μόνο στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία αλλά και στα δημόσια σχολεία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση εντός του σχολείου, με ευθύνη του διευθυντή.

Τι προβλέπεται για τους μαθητές που φοιτούν ήδη σε ένα σχολείο που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα Πρότυπο ή Πειραματικό;

Οι μαθητές που φοιτούν ήδη σε ένα σχολείο που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα Πρότυπο ή Πειραματικό συνεχίζουν κανονικά τη φοίτησή τους, εκτός εάν επιθυμούν τη μετεγγραφή τους σε κάποιο άλλο σχολείο. Στα σχολεία που είναι συνδεδεμένα, η μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα γίνεται αυτόματα, γι’ αυτό το λόγο οι γονείς που επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους σε κάποιο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (depps.minedu.gov. gr) για τον αριθμό εισακτέων ανά σχολείο, βαθμίδα και τύπο, καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με το σχολείο και την περιοχή.

Εάν ο μαθητής δεν επιτύχει την εισαγωγή του σε κάποιο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, τι πρέπει να κάνει για την εγγραφή του σε σχολική μονάδα;

Οι γονείς παράλληλα με τις διαδικασίες συμμετοχής για την εισαγωγή σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο θα πρέπει να προχωρήσουν και στην εγγραφή του μαθητή στο δημόσιο σχολείο στο οποίο υπάγεται. Για τα Γυμνάσια και Λύκεια δεν έχει ανοίξει η ειδική πλατφόρμα, όμως για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά η προθεσμία «τρέχει» μέχρι τις 20 Μαρτίου. Εάν δεν επιτύχει ο μαθητής την εισαγωγή του, συνεχίζει κανονικά τη φοίτησή του στο δημόσιο σχολείο της περιοχής του, διαφορετικά με την εγγραφή του σε Πρότυπο ή Πειραματικό διαγράφεται από τη λίστα φοιτούντων μαθητών του δημόσιου σχολείου.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα self test στα σχολεία.

 
 

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προβληματισμός για την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και οι επιστήμονες ζητούν πίστωση χρόνου για να παρακολουθήσουν την πορεία της μετάλλαξης Όμικρον.

 

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας συνεδρίασε σήμερα και επί τάπητος τέθηκε η ενδεχόμενη κατάργηση του ενός από τα δύο self tests, στα οποία υποβάλλονται εβδομαδιαίως οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όμως με τις ημερήσιες διαγνώσεις να παραμένουν πάνω από τις είκοσι χιλιάδες, μέλη της Επιτροπής είναι της άποψης να δοθεί πίστωση χρόνου. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως την τελευταία εβδομάδα το σύνολο των κρουσμάτων ηλικίας 4-18 ετών ήταν 35.275, αποτελώντας το 27% (-10% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων.

Και σήμερα, όπως έδειξε η έκθεση του ΕΟΔΥ, τα κρούσματα ήταν σε υψηλό επίπεδο φτάνοντας τα 24.256, οι θάνατοι το τελευταίο εικοσιτετράωρο είναι 59 και 348 οι διασωληνωμένοι.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
 
Τζιατζιάς Μιχάλης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

6ου Γυμνασίου  Λάρισας

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ

   Η ιδέα για μια ειδική αντιμετώπιση των νεαρών ταλαντούχων αθλητών ,στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα πιο γνωστά συστήματα είναι αυτά της Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Σε όλα τα συστήματα, στόχος ήταν η δημιουργία μαθητών - αθλητών που θα διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο.

   Στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Ανατολική Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και τη Σοβιετική ένωση, η ανίχνευση ξεκινούσε από τις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου όπου οι επιλεγμένοι αθλητές κατευθύνονταν σε Αθλητικά Σχολεία, Σχολές ή οικοτροφεία. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος ανίχνευσης, ήταν ο ενιαίος προπονητικός και αγωνιστικός σχεδιασμός και η κεντρικά καθοδηγούμενη διαδικασία αλλά και η στενή και διαρκής σύνδεση του σχολικού με τον εξωσχολικό αθλητισμό.

   Σήμερα ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα συστήματα εφαρμόζεται στη Φινλανδία. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αποκέντρωση, η εξειδίκευση σχολείων σε ορισμένα αθλήματα, η διευκόλυνση στην πρόσβαση των αθλητών – μαθητών στα σχολεία και η υψηλή χρηματοδότηση.

   Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση εφαρμόζεται στην Αυστραλία, όπου δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα Αθλητικών Σχολείων αλλά εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα με στόχο τον ευνοϊκότερο συνδυασμό αθλητισμού και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

   Η ανασκόπηση των συστημάτων Αθλητικών Σχολείων στο διεθνή χώρο δείχνει ότι βάση ενός συστήματος είναι η αναγνώριση και η αντιμετώπιση του αθλητικού ταλέντου ως ένα χαρισματικό άτομο, που πρέπει να αξιοποιηθεί, η αυστηρή επιλογή των εισακτέων μαθητών, η ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων Αθλητικών Σχολείων και η ανάγκη για διαρκή επιστημονική υποστήριξη των αθλητών υψηλού επιπέδου.

   Στην Ελλάδα ,τον Ιούλιο του 2011 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να βάλει λουκέτο στα Αθλητικά Σχολεία και όχι να τα στηρίξει ή να τα αναβαθμίσει .Παρόλο που φοιτούσαν συνολικά 12.060 μαθητές της χώρας, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας, έκρινε πως το κόστος τους ήταν πολύ υψηλό.    Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έκρινε τα Αθλητικά Σχολεία «αντιπαραγωγικά για τον αθλητισμό και αντιπαιδαγωγικά για την εκπαίδευση!!».

   Έγινε, επίσης, λόγος για μαζικοποίηση των τμημάτων και παντελή απουσία αρμόδιων Αθλητικών Ομοσπονδιών κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγησή τους, αλλά και για υπερπληθώρα καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, όπως ανέφερε η κ. Χριστοφιλοπούλου .

   Το τότε υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, εξήγγειλε την έναρξη διαβούλευσης για να βρεθούν νέοι τρόποι στήριξης του θεσμού, γεγονός το οποίο ποτέ δεν έγινε,με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας.

   Σήμερα και μέσα στη δίνη των προβλημάτων της χώρας (πανδημία, κατάλοιπα μνημονιακών πολιτικών ,ακρίβεια,ανεργία) η Παιδεία βιώνει τα δικά της προβλήματα παρά τις ομολογουμένως κάποιες θετικές αντιδράσεις (διορισμοί μετά από 12 χρόνια κλπ).

   Η Φυσική Αγωγή στο ελληνικό δημόσιο σχολείο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζονταν ως ένα ΄΄δευτερεύων΄΄ μάθημα ,λησμονώντας την αξία και τη σημασία της.

Είναι γεγονός πως η τελευταία τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος στη Δ.Ε. και η αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Φ.Α. στο Λύκειο, μόνο ικανοποίηση προκάλεσε σε εκπαιδευτικούς της ειδικότητας αλλά και στους μαθητές.

   Θεωρώ πως πλέον ήρθε η ώρα το ΥΠΑΙΘ ,και κυρίως η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά την επαναφορά, με νέα δεδομένα εξυπακούεται , ενός θεσμού που άφησε το στίγμα του στο Σχολικό Αθλητισμό κυρίως τις δεκαετίες του 1980,του 1990 και του 2000 : του Αθλητικού Σχολείου (ή ΤΑΔ-ΕΤΑΔ όπως είχε βαπτιστεί από την Πολιτεία).

   Για να λέμε όμως και του στραβού το δίκαιο , ο θεσμός δεν πατούσε σε γερά θεμέλια .

   Υπεύθυνα τα κατά καιρούς Υπουργεία Παιδείας . Πολυέξοδες επιτροπές (ΚΕΑΤ κλπ) και πρακτικές με δυσανάλογα αποτελέσματα. Σε αρκετές περιπτώσεις ενέκριναν δημιουργία Αθλητικών Σχολείων ενώ δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις και κάποια άλλα λειτουργούσαν με ημερομηνία λήξης χωρίς καμία προσπάθεια στήριξής τους. Υπήρξαν μαθητές που δεν γνώριζαν σε ποιο σχολείο θα φοιτούσαν το επόμενο σχ.έτος (μέσα σε αυτούς και μαθητές της Γ΄ Λυκείου). Επίσης οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. προσλαμβάνονταν Οκτώβριο ή Νοέμβριο (υπήρξε σχ. έτος όπου οι προπονήσεις των μαθητών ξεκίνησαν Ιανουάριο!).

   Οι εκπαιδευτικοί Φ.Α., οι μαθητές –αθλητές (από τις έξι το πρωί ξυπνούσαν για τις προπονήσεις τους και μετά σχολείο) καθώς και οι οικογένειές τους (δεν ήταν λίγες οι φορές όπου οι ίδιοι οι γονείς αναλάμβαναν τη μεταφορά των παιδιών τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις) στήριξαν το θεσμό .

   Χαρακτηριστική η άποψη ενός γονέα :<< Στα ΤΑΔ –ΕΤΑΔ έχουμε εφήβους που έχουν μεγαλύτερη έφεση στον αθλητισμό και τον αγαπάνε ιδιαίτερα. Τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ πρέπει να παραμείνουν και να ενισχυθούν έτσι ώστε τα παιδιά που θα φοιτούν σε αυτά να είναι περισσότερα . Πιστεύω ότι τα Αθλητικά Σχολεία επιπλέον δίνουν διέξοδο και σε παιδιά ιδιαιτέρα ανήσυχα και έτσι τα βοηθούν να ενταχθούν κοινωνικά, οπότε αφαιρούν μονάδες από τις ομάδες του περιθωρίου, χουλιγκανισμού, ναρκωτικά ,εξαρτημένων από το ιντερνετ κλπ>>.

   Με οδηγό την τριαντάχρονη πορεία μου στην Δημόσια Εκπαίδευση (εκ των οποίων τρία σε Αθλητικό Σχολείο-ΤΑΔ/ΕΤΑΔ),θα ήθελα να καταθέσω μερικές σκέψεις που ίσως βοηθούσαν στην ορθολογιστική επαναφορά του θεσμού.

   Καταρχάς πιστεύω πως η φοίτηση μαθητών-αθλητών σε Αθλητικό Σχολείο θα πρέπει να ξεκινά από τις τάξεις του Δημοτικού (μια καλή αφετηρία θα ήταν η Ε΄ Δημοτικού).

   Επίσης τα σχολεία αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητα (όπως τα Μουσικά) και όχι φιλοξενούμενα.

   Απαραίτητη πρέπει να είναι η ύπαρξη ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και η εισαγωγή διδακτικών ενοτήτων που έχουν σχέση με διατροφή, αθλητικές συμπεριφορές, αθλητική ψυχολογία, κανονισμούς αθλημάτων, τραυματισμούς-αποκατάσταση κλπ (εξυπακούεται πως η διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων θα γίνεται από διατροφολόγους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές κλπ).

   Η συνεργασία Αθλητικών-Σχολείων και Ενωσιακών- Ομοσπονδιακών προπονητών θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και θα προσέδιδε ιδιαίτερο κύρος στο θεσμό αλλά και ουσιαστικά αποτελέσματα εξέλιξης στους μαθητές-αθλητές υψηλού επιπέδου.

   Οι διαδικασίες επιλογής των μαθητών-αθλητών (αγωνιστικά τεστ) θα πρέπει να γίνονται με αυστηρό και επιστημονικό τρόπο.

   Επίσης η συμμετοχή των Αθλητικών Σχολείων σε αθλητικά τουρνουά ,εντός και εκτός Ελλάδος, αξιοποιώντας Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ERASMUSκλπ), πέραν των γνώσεων και των εμπειριών , θα τόνωναν το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών.

   Αυτονόητο εξάλλου είναι πως οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα (ύπαρξη φυσικά μοριοδότησης) για το άθλημα για το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και με τουλάχιστον διετή θητεία στο συγκεκριμένο σχολείο (όπως εξάλλου συμβαίνει σε Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία ). Η επιστημονική κατάρτιση των Ελλήνων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής είναι δεδομένη (πολλοί με μεταπτυχιακά και διδακτορικά) .Ας τους αξιοποιήσουμε !

   Ανακεφαλαιώνοντας πιστεύω πως η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει με πράξεις το Σχολικό Αθλητισμό και κυρίως τους μαθητές που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτόν.

   Άριστο εκπαιδευτικό δυναμικό υπάρχει, μαθητές-αθλητές που θα επιθυμούσαν να φοιτήσουν σε αυτό το Σχολείο είναι δεδομένο πως υπάρχει. Τι λείπει;

   Η βούληση της Πολιτείας. Θα υπάρξει;

Λάρισα 17/3/2022

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 00:32

Η μαθητική γενιά της πανδημίας

Το αποτύπωμα της πανδημίας στην ελληνική εκπαίδευση αναμένεται να καταγραφεί στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και κυρίως του εξεταστικού συστήματος με τα θετικά του, αλλά κυρίως με τις στρεβλώσεις που σκιαγραφούν τις ιδιαίτερες πτυχές του.

Οι φετινοί, περίπου 100.000 υποψήφιοι, που θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τα ΑΕΙ, είναι οι πρώτοι που έχουν περάσει και τις τρεις χρονιές τους στο λύκειο με πανδημία. Η πρώτη καραντίνα στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου του 2020 και λίγο αργότερα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη μείωση της ύλης (υπολογίστηκε μεταξύ 20%-30% ανά μάθημα) για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και την ακύρωση των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄ και της Β΄ Λυκείου. Μάλιστα, το 2020 ήταν η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ επρόκειτο να εξετασθούν σε διευρυμένη ύλη. Χωρίς προαγωγικές εξετάσεις πέρασαν στη Γ΄ Λυκείου και οι μαθητές της Β΄ το 2021, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις οργανώθηκαν –για δεύτερη χρονιά– με μειωμένη ύλη. Ετσι οι φετινοί υποψήφιοι –το 2020 μαθητές της Α΄ Λυκείου- θα είναι οι πρώτοι που θα εξεταστούν σε διευρυμένη ύλη και χωρίς ποτέ να έχουν δοκιμαστεί στο λύκειο σε ένα είδος εξετάσεων όπως οι προαγωγικές (δεν μιλάμε για τα ενδοσχολικά ωριαία διαγωνίσματα και τα τεστ).

 

Κατά τη διάρκεια της διετίας της πανδημίας, οι φετινοί τελειόφοιτοι εναλλάχθηκαν από τη διά ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δεν νομίζω ότι ισχύει πως οι έφηβοι μελέτησαν περισσότερο επειδή ήταν κλεισμένοι στο σπίτι. Το αντίθετο. Αγχος για τις νέες συνθήκες εκπαίδευσης, φόβος, κοινωνική απομόνωση, ασθένεια ή ακόμη και απώλεια στο συγγενικό περιβάλλον επιβάρυναν αρνητικά τους εφήβους την τελευταία τριετία. Πρόκειται για τρεις ουσιαστικά χαμένες χρονιές, μια χαμένη εκπαιδευτική γενιά; Το ποιοτικό αποτύπωμα των επιπτώσεων της πανδημίας θα βιώσουν τα πανεπιστήμια, όταν τον προσεχή Οκτώβριο θα έχουν στα έδρανά τους «μαθητές της πανδημίας». Τα αποτελέσματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα δώσουν ένα αριθμητικό στίγμα για το εάν επηρεάστηκαν οι μαθητές από τις εκπαιδευτικές συνθήκες της πανδημίας. Ενώ διαχρονικά ο ένας στους τρεις υποψηφίους των Πανελλαδικών έχει μέσον όρο κάτω από 10, πολλοί προδικάζουν για φέτος τις χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας. Μόνο για να χαϊδέψουν τα αυτιά των υποψηφίων και των γονέων τους;

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 

Δυο ημερομηνίες φαίνεται να έχουν πέσει στο τραπέζι για την ημερομηνία έναρξης των Πανελληνίων 2022 οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν τις διακοπές του Πάσχα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες οι εισηγήσεις είναι οι εξής:

  • Η πρώτη εισήγηση θέλει την έναρξη την Δευτέρα 6 ή την Τρίτη 7 Ιουνίου.
  • Η δεύτερη εισήγηση θέλει την έναρξη στις 14 (ημέρα Τρίτη) ή 15 Ιουνίου (Τετάρτη) αμέσως μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Υπενθυμίζεται οτι το 2020, πρώτη χρονιά της πανδημίας, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2020 ξεκίνησαν στις 15 Ιουνίου, ενώ οι Πανελλαδικές του 2021 στις 14 Ιουνίου για τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, λόγω παράτασης του διδακτικού έτους. Οι Πανελλαδικές του 2019 έκαναν πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου, ενώ το 2018 στις 8 Ιουνίου.

Ωστόσο, εκτός απο τις ημερομηνίες έναρξης πληροφορίες υπάρχουν και για τα αποτελέσματα αλλά και την ανακοίνωση για τις βάσεις εισαγωγής.

Πολύ νωρίτερα σε σχέση με πέρσι στοχεύει το υπουργείο Παιδείας να γνωστοποιήσει τις βάσεις Εισαγωγής και συγκεκριμένα πολύ νωρίτερα σε σχέση με πέρσι στοχεύει το υπουργείο Παιδείας να γνωστοποιήσει τις βάσεις Εισαγωγής και συγκεκριμένα ο στόχος είναι να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά ΝέαΣημαντικές αλλαγές ενόψει του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προεδρικό διάταγμα 17/2022 (ΦΕΚ 53/Α/14-03-2022)

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.), ύστερα από πανελλαδικές εξετάσεις, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και του παρόντος διατάγματος.

Οι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α) Ειδική κατηγορία Α΄, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.

β) Ειδική κατηγορία Β΄, η οποία καταλαμβάνει το 2% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.

γ) Ειδική κατηγορία Γ΄, η οποία καταλαμβάνει το 7% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία.

δ) Ειδική κατηγορία Δ΄, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια).

στ. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Υποψήφιοι που πρόκειται να υποβληθούν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων σε Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, δηλώνουν τούτο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους και υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Π.Σ.

Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας.

Η ανωτέρω βεβαίωση ικανότητας δύναται να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην προκήρυξη Διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των ως άνω προκαταρκτικών εξετάσεων από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ικανοί, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν στα αθλήματα που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών.

Οι υποψήφιοι μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυιατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου  Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών και έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης που θα εμπεριέχει τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις:

α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.

β. Πνευμονολόγου.

γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις:

αα. γενική αίματος,

ββ. γενική ούρων,

γγ. σάκχαρο ορού,

δδ. κρεατινίνη,

εε. τρανσαμινάσες,

στστ. αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.

δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.).

ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

στ. Ορθοπεδικού.

ζ. Νευρολόγου.

η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα.

θ. Δερματολόγου.

ι. Χειρουργού.

ια. Ψυχίατρου.

ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.

ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης). […] 

Το ΠΔ σε ΦΕΚ ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες

Απόφαση 23601/Η2/02-03-2022 (ΦΕΚ 1069/Β/10-03-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1

1) Μετεγγραφή μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ή προς τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού εποπτείας ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής, κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων για τους ανήλικους ή του ιδίου, εάν είναι ενήλικος, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο ελληνικό σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης.

2) Αναφορικά με την αίτηση των γονέων/κηδεμόνων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναίνεση, απαιτείται δικαστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί ύστερα από αίτηση ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων.

Άρθρο 2 – Διαδικασία – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής, ο Διευθυντής του σχολείου που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της έγκρισης, τον Διευθυντή του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος μετά την έγκριση της μετεγγραφής, άμεσα, και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες:

α) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών, ή το πληροφοριακό σύστημα myschool, κατά περίπτωση,

β) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το τηρούμενο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα του μαθητή, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

γ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών, με το οποίο ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται και

δ) να αποστείλει υπηρεσιακώς μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης προς Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστρόφως, κατά περίπτωση) στο νέο σχολείο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα, το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο μαθητής στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή φωτοαντίγραφα στο σχολείο.

2) Ο Διευθυντής του ελληνικού σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής, μόλις λάβει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα Μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο Μητρώο Μαθητών.

3) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος στη δύναμη του σχολείου.

4) Ο αριθμός των απουσιών του μαθητή μέχρι την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι δεσμευτικός για το νέο σχολείο.

Άρθρο 3 – Προθεσμία μετεγγραφής

Μετεγγραφές μαθητών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να εγκρίνονται μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων στα σχολεία της ημεδαπής.

Άρθρο 4 – Αρχείο μετεγγραφών

Μέχρι την ένταξη των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού στο πληροφοριακό σύστημα myschool, αρχείο μετεγγραφών από/προς αυτές τηρείται στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η ΥΑ σε ΦΕΚ ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα