Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιανουάριος 2022 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr


Γυμνάσια

Στο άρθρο 26 του νέου νόμου 4823/2021 καθορίζονται ορισμένες αλλαγές στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου.

Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016, περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

3. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

4. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.».

Οι ομάδες των μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α΄

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

αγ) Ιστορία.

αδ) Μαθηματικά.

αε) Φυσική.

αστ) Βιολογία.

αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β΄

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.

ββ) Χημεία.

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

βδ) Θρησκευτικά.

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.

βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.

γβ) Φυσική Αγωγή.»

Δείτε τι αντικαθίσταται

Άρθρο 3 Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 – ΦΕΚ 211/Β/11-11-2016

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.

Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Λύκεια

Αλλάζει η αξιολόγηση τη επίδοσης των μαθητών στα Λύκεια καθώς ο νόμος 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” καθορίζει νέους όρους και προϋποθέσεις για την διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών.

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου, τροποποιούνται και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

«Άρθρο 103 Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. γ’ του πρώτου εδαφίου.

2. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

3. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

4. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

5. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.

6. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

7. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών.

Για το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.»

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

   Η ΔΑΚΕ καθηγητών ν.Λάρισας προσκαλεί τους/τις συναδέλφους/ισσες σε ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση που διοργανώνει ,με θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με προσκεκλημένο ομιλητή τον Εργατολόγο-Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω δρ. Γεώργιο Ι. Κουτσούκο , ο οποίος έχει πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Εργατικού και Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού δικαίου ,είναι Διδάκτωρ της Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα πιστοποιημένος επαγγελματίας του e-ΕΦΚΑ ,μετά την ένταξή του στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ.

   Ενημερώνουμε τους/τις συναδέλφους/ισσες πως οι αιτήσεις παραίτησης  των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση υποβάλλονται φέτος πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, καθώς οι σχετικές ημερομηνίες άλλαξαν από την περσινή χρονιά,  με ρύθμιση του άρθρου 46 του νόμου 4777/2021.

   Φέτος, λοιπόν με βάση και τη διατύπωση του παραπάνω άρθρου, οι δηλώσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών θα λάβουν χώρα από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 11 Φεβρουαρίου 2022.

   Η διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Ασφαλιστικό- Συνταξιοδοτικό , θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στις 6:30 μ.μ.

   Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αφενός να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών και αφετέρου να λάβουν απαντήσεις ,από τον προσκεκλημένο ομιλητή, σε ερωτήματα που αφορούν προσωπικά τους θέματα .

   Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας zoom και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την συμμετοχή είναι:

https://us02web.zoom.us/j/88430913045?pwd=WERiQU1aTWpQNXFvWEJYMDAwTkhrdz09

Meeting ID: 884 3091 3045

Passcode: 144190

Παρακαλούμε όσους/ες επιθυμούν να μπουν στην εκδήλωση να δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους. Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλους τους συναδέλφους.

Λάρισα 13/1/2022

Τοπική Επιτροπή Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών ν. Λάρισας

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟ 2021-2022

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. – Εαρινό Εξάμηνο 2021 – 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (Μ.Φ.) στο Διιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» (ΦΕΚ 445 05/02/2021 τ. Β΄)

Προκηρύσσεται για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η εισαγωγή 40 φοιτητών/τριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
 «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»

 

 Το ΔΔΠΜΣ παρέχει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 2262, τεύχος Β΄, 31-5-2021, Απόφαση 6η, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4431, τεύχος Β΄, 25-9-2021, Απόφαση 3η).

Στο τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες».

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022. Οι μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και έκτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Κατά την εγγραφή τους στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις την οποία θα ακολουθήσουν κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο:

1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/ Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών

2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) καθορίζεται κατ’ έτος η λειτουργία των δύο κατευθύνσεων. Επιπλέον, το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 50% του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει καθορίσει η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε μια από τις δύο κατευθύνσεις η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του ποσοστού, με βάση πάντα το ανώτατο όριο συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα και ανάλογα με τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα θα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35%.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων σχετικά με την Ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών, την Υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την Εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την Γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια Νέων Τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας σχετικών με την Διδακτική και Παιδαγωγική γενικότερα, όπως και από ενότητες σχετικές με την συγγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών εργασιών των φοιτητών.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο κατεβάζοντας το αρχείο PDF.

Αίτηση συμμετοχής

 

 

Παραθέτω τους σχετικούς συνδέσμους :
 
 

--

Μπόσκου Πασχαλία
Γραμματεία ΔΔΠΜΣ
Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες
Δι.Πα.Ε
Τηλ. 2510-462 277, 2510-462242
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Τουλάχιστον 14 ημέρες άδεια δικαιούνται οι γονείς, που τα παιδιά τους νοσούν από covid19, και μάλιστα αυτή η άδεια δίδεται επιπρόσθετα των υπολοίπων ημερών αδείας που δικαιούνται βάσει τον Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177 -15/9/2020) και αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ιιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΟ  2:34:08

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Τσούχλος υποστήριξε την πρόταση που υπέβαλε η Ομοσπονδία για άνοιγμα κατά μια εβδομάδα αργότερα των σχολείων. 

Ανησυχία έχει προκαλέσει η ανίχνευση περισσότερων από 25.000 κρουσμάτων μαθητών και καθηγητών στα σχολεία μέσα σε 48 ώρες.

Για την λειτουργία των σχολείων καθώς και στο γεγονός ότι 8.000 παιδιά και 1.000 εκπαιδευτικοί βγήκαν θετικοί από τα self test που διενεργήθηκαν τη Δευτέρα, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Τσούχλος.

Ωστόσο υποστήριξε την πρόταση που υπέβαλε η Ομοσπονδία για άνοιγμα κατά μια εβδομάδα αργότερα των σχολείων ενώ παράλληλα θα γίνονταν τηλεκπαίδευση και τριπλός διαγνωστικός έλεγχος για όλους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πρόσληψη καθηγητών 

Θετική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ την απόφαση της κυβέρνησης για την πρόσληψη 4.000 καθηγητών. Διευκρίνισε ότι οι 900 από αυτούς προσλαμβάνονται για την κάλυψη υπαρχόντων κενών, μέχρι τα τέλη Ιουνίου και πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ θετικότερο αν οι υπόλοιποι 3.500, που είναι καθηγητές τριμήνου, αξιοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επανέλαβε μάλιστα την πρόταση της ΟΛΜΕ να ανανεωθεί και αυτών η σύμβαση όταν θα λήξει.

Ο κ. Τσούχλος χαρακτήρισε υψηλό το ποσοστό του 50+1 για το κλείσιμο ενός σχολικού τμήματος και παρέθεσε παραδείγματα άλλων χωρών στην Ευρώπη που έχουν άλλα πρωτόκολλά και στα πρώτα , δύο ή τέσσερα κρούσματα, κλείνουν και προχωρούν σε τηλεκπαίδευση. Τέλος τόνισε ότι και εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα έπρεπε να μην έρχονται επαφή με κοινό όπως συμβαίνει και άλλους συναδέλφους τους στο Δημόσιο.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

Η Ζέττα Μακρή διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα στα σχολεία θ’ αλλάξουν αν χρειαστεί και το εισηγηθεί σχετικά η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Τι είπε για την άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των οποίων τα παιδιά νοσούν με κορονοϊό.
 

Ανοιχτό άφησε η Ζέττα Μακρή το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα μέτρα στα σχολεία, εφόσον χρειαστεί και υπάρξει η σχετική εισήγηση από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Η υφυπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε πως το υπουργείο ακούει πάντα την Επιτροπή των Ειδικών για τις αποφάσεις που παίρνει.

«Δεν μένουμε σταθεροί σε ένα πρωτόκολλο. Αν τα πρωτόκολλα χρειαστεί να τροποποιηθούν με εισήγηση της Επιτροπής, θα γίνει». Ειδικά δε για το 50%+1, δήλωσε ότι «δεν απασχολεί την Επιτροπή επιδημιολογικά, γιατί έχει κάνει με την κινητικότητα των σχολείων».

Η Ζέττα Μακρή είπε πως τα περίπου 25.000 θετικά τεστ που καταγράφηκαν τις δύο πρώτες μέρες επαναλειτουργίας των σχολείων είναι εν δυνάμει κρούσματα που εντοπίστηκαν από self test, τονίζοντας ότι δεν προκλ;hθηκαν από την σχολική δραστηριότητα. Πρόσθεσε, δε, ότι “τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που ήταν στην πλειοψηφία τους ασυμπτωματικοί θα μόλυναν κάποιους καθώς υπάρχει κινητικότητα», ωστόσο με τα self test μπήκε φρένο στη διασπορά.

Παράλληλα, η κ. Μακρή ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να βγει όσο γίνεται νωρίτερα η απόφαση για την άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν με κορονοϊό.

Σε ό,τι αφορά στα περιστατικά της βίας και τις καταλήψεις πανεπιστημίων, η υφυπουργός Παιδείας τόνισε «δε θα βλέπουμε για πάντα αυτές τις εικόνες στα πανεπιστήμια και διαβεβαιώνω ότι ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία θα εφαρμοστεί. Γίνεται ήδη εκπαίδευση των ατόμων που θα τη στελεχώσουν και μόλις ολοκληρωθεί θα μπει στους πανεπιστημιακούς χώρους, όσο γίνεται ταχύτερα μέσα στο 2022».

25.000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε 48 ώρες

Υπενθυμίζουμε ότι τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας των σχολείων, Δευτέρα και Τρίτη, καταγράφθηκαν σχεδόν 25.000 κρούσματα μαθητών και εκπαιδευτικών, γεγονός που υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση γενικότερα να εξετάσει εκ νέου το πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων. Υπό αυτό το βάρος, άλλωστε, έγιναν και οι δηλώσεις της Ζέττας Μακρή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ν’ αλλάξουν τα μέτρα στα σχολεία.

«Τρέχουν» για προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλύψουν τα κενά

Άρον άρον τρέχει για προσλήψεις το υπουργείο Παιδείας μετά τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία λόγω των χιλιάδων κρουσμάτων.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν 4.784 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 3.576 εξ αυτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και 1.208 αναπληρωτών (γενικής εκπαίδευσης, μαθητείας, ψυχολόγοι/κοινωνικοί λειτουργοί) με συμβάσεις ως τη λήξη του σχολικού έτους, προκειμένου να καλύψουν αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από απουσίες εκπαιδευτικών σχετιζόμενες με την πανδημία του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας.

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων

Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει σήμερα με βασικό θέμα συζήτησης το ενδεχόμενο παράτασης των ισχυόντων μέχρι τις 16 Ιανουαρίου μέτρων. Στο τραπέζι αναμένεται να πέσει και το θέμα των σχολείων, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι όποιες αποφάσεις θα παρθούν τις επόμενες μέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και των αριθμού των κρουσμάτων στα σχολεία.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
rsz mak 1
 

 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715) κ.υ.α.] και ανακλήσεων διορισμών

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3563/Ε1/12-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ) πρόσκληση,

καλούνται

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02 που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω σχετική υπουργική απόφαση.

Γνωστοποίηση έκδοσης της πρόσκλησης σε μορφή pdf

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

rsz mak 1

 

 Σε συνέχεια των 1.208 προσλήψεων αναπληρωτών που εξεδόθησαν την Δευτέρα 10/1, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, υπέγραψε σήμερα απόφαση για την πρόσληψη πρόσθετων 566 προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας προκειμένου να καλύψουν ανάγκες που προκύπτουν από απουσίες εκπαιδευτικών σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού. Ακολουθούν και άλλες 3000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Οι ανωτέρω συνάπτουν συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134), όπως ισχύει.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις Γενικής ΠΕ Covid σε excel 

Προσλήψεις ΣMΕΑ ΔΕ Covid σε excel 

Προσλήψεις Γενικής ΔΕ Covid σε excel
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

Ποιοι θα συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα – Τι ισχύει για το 2022

Χρονιά –σταθμός για τα όρια ηλικίας χαρακτηρίζεται το 2022 καθώς εξέπνευσε η μεταβατική περίοδος όπου οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερους όρους πριν από την ηλικία των 62 και των 67 ετών. Από την 1/1/2022 υπάρχουν μόνο 3 επιλογές:

1. Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας

 
 (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης)

2. Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης).

3.Για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:

Α) Αυτοί που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 18/8/2015. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε το αίτημα συνταξιοδότησής τους και μετά την 01/01/2022 χωρίς να απειλούνται από ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας

Β) Οσοι ασφαλισμένοι κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/2021. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε το δικαίωμά τους, και μετά την 1/1/2022, όταν συμπληρώσουν το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μητέρες με ανήλικα τέκνα (ΙΚΑ) , οι τρίτεκνοι (Δημόσιο) καθώς και η πολυπληθής κατηγορία των ασφαλισμένων με 35ετία.

Έτσι, για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου με 5.500 ένσημα (το 2012) στον ιδιωτικό τομέα η οποία ήταν 52 ετών το 2017, έχει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στα 58 και 5 μήνες. Το όριο ηλικίας της συμπληρώνεται το 2023, δηλαδή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Επομένως διατηρεί το δικαίωμά της να βγει στη σύνταξη πριν από τα 62.

Γ) Οι ασφαλισμένοι που δεν πρόλαβαν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2021 , με αποτέλεσμα να υπαχθούν στα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων θα συνταξιοδοτηθεί στα 62 έτη, αν τότε έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. Διαφορετικά αν έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 67 έτη και με μειωμένη στα 62 έτη.

Ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2022

Ειδικότερα το 2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης με πλήρη η μειωμένη σύνταξη 28 κατηγορίες ασφαλισμένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα που έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και συμπληρώνουν τη νέα χρονιά το απαιτούμενο όριο ηλικίας .

Πρόκειται για ασφαλισμένους γεννημένους από το 1958 έως το 1968 κυρίως μητέρες του ιδιωτικού τομέα , εργαζόμενους με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, ασφαλισμένους με 35ετία καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους που συμπλήρωσαν 25ετία τα έτη 2010-2012.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε η δικηγόρος ειδικευμένη σε θέματα ασφάλισης κ. Ασπασία Παπαθανασοπούλου οι 28 κατηγορίες των ασφαλισμένων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 είναι οι εξής:

Ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα ( Πλήρης σύνταξη)

1. Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από τον 04/1960 έως και τον 12/1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη και 9 μήνες.

2. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι έως και τον 12/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη και 11 μήνες.

3. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010. Η απαιτούμενοι ηλικία είναι τα 55 έτη.

4. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 55 έτη και 9 μήνες.

5. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 56 έτη και 6 μήνες.

6. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2010 τις 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966. Για να συνταξιοδοτηθούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία που είναι τα 55 έτη.

7. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2011 τις 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 56 έτη.

8. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 57 έτη.

9. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 12/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι την συνταξιοδότηση . Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι τα 61 έτη και 3 μήνες.

10. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 12/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι την συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

11. Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

Μειωμένη σύνταξη

1. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών)

2. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών)

3. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012 (απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών)

4. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών)

5. Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 (απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών)

Δημόσιο -Πλήρης σύνταξη


1.Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών)

2.Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών)

3.Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών)

4.Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι που είναι γεννημένοι έως και τον 09/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών)

5.Ασφαλισµένοι-ες υπάλληλοι γεννημένοι έως και τον 03/1958 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).

6. Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

7.Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

8. Γονείς ανηλίκων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά την συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννημένοι από τον 05/1964 έως και τον 12/1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

Μειωµένη σύνταξη

1. Άνδρες γεννημένοι το 1961 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

2.Γυναίκες γεννημένες το 1966 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών)

3.Άνδρες γεννημένοι το 1965, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών)

4 .Άνδρες γεννημένοι το 1963, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών)

Πηγή: protothema.gr

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Σπάνιο έγγραφο-ντοκουμέντο απελευθέρωσης νέγρας

Μέσα από τα ιστορικά περάσματα των προηγούμενων αιώνων,  πολλά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα μας παραξενεύουν και μας φαίνονται άλλοτε υπερβολικά και άλλοτε απολίτιστα και απάνθρωπα.  Για την κατανόηση όμως της ιστορίας, είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν βέβαια, να μην πέσουμε στην παγίδα του ιστορικού  αναχρονισμού. Το να προσπαθούμε δηλαδή να εξηγήσουμε τα γεγονότα του τότε, με την ματιά του σήμερα. Είναι σχεδόν βέβαιο, πως με τούτη τη πρακτική, δεν θα έχουμε αντικειμενική ιστορική άποψη.

Ένα τέτοιο θέμα είναι και αυτό το οποίο θα σας αναπτύξω με αδιάσειστα στοιχεία και ντοκουμέντα σπάνιας αξίας. Αφορά την δουλεία και το δουλεμπόριο κυρίως των νέγρων και τις προσπάθειες κατάργησής του από την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Όλες οι πράξεις για την κατάργηση των δούλων αλλά και του δουλεμπορίου ξεκίνησαν στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αμερική, στην Αγγλία στην Γαλλία, καθώς επίσης και στα υπόλοιπα νέα έθνη που δημιουργήθηκαν από τις αλλαγές του παγκόσμιου χάρτη και κατέληξαν στο συνέδριο των Βρυξελλών του 1889-90.

Ποιο ήταν όμως το κλίμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία;

Σπάνιο έγγραφο απελευθέρωσης δούλου. Αφορά μια γυναίκα που τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι η όψη της και το όνομά της MENELA. Αρχείο του συλλέκτη: Μουσταφά Γκιουλτεκίν (Mustafa Gültekin).

Τι συμβαίνει όμως στην οθωμανική επικράτεια, πως αντιμετωπίζει η Υψηλή Πύλη το πολύ σοβαρό αυτό θέμα στο αχανές εσωτερικό της;

Πρόσφατα, μελετώντας τα οθωμανικά αρχεία μέσα από τις επετηρίδες των Βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Αδριανούπολης μεταξύ των ετών (1870 – 1900), στην εκατονταετή επετηρίδα του 1900 εντοπίσαμε μια σειρά νόμων από όλα σχεδόν τα υπουργεία της ύστερης Οθωμανικής περιόδου.

Μέσα σε αυτούς τους νόμους, ξεχωρίσαμε και έναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που προέρχεται μάλιστα, από το ίδιο το γραφείο του Σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ που το υπέγραψε ως αυτοκρατορικό διάταγμα.

Ο νόμος αυτός αναφέρεται συγκεκριμένα στους νέγρους δούλους που ζούσαν σε πολλά σπίτια της οθωμανικής επικράτειας ως υπηρετικό προσωπικό με δικαίωμα κυριότητας και κατοχής τους από τους ιδιοκτήτες τους.

Η Οθωμανική αυτοκρατορία ζητά από τους ιδιοκτήτες (αφεντικά) των νέγρων δούλων, να παραδώσουν τα έγγραφα κυριότητας και απελευθέρωσής των στην κεντρική διοίκηση και να μην τα κρατούν πλέον στα χέρια τους. Στην Οθωμανική σύλληψη βάσει της Σαρίας του Ισλάμ οι δούλοι κάποια στιγμή πρέπει να απελευθερώνονται και να μπορούν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους ελεύθεροι μόνοι, ή μαζί με τις οικογένειές τους.

Στη συνέχεια του νόμου αυτού, καταγράφεται η έντονη αντίδραση του αγγλικού προξενείου που θεωρεί τον ισχυρισμό του νόμου αυτού, αβάσιμο και δηλώνει την άρνηση του στην παράδοση των εγγράφων απελευθέρωσης των σκλάβων – δούλων.

Μπορεί η Αγγλία να επέβαλλε κάποια περιοριστικά μέτρα κατά του δουλεμπορίου και της δουλείας γενικότερα στο εσωτερικό της χώρας της, στις αποικίες της και στο εξωτερικό όμως, συνέχιζε απτόητη την μεταφορά δούλων με τα καράβια ως μια πολύ επικερδή επιχείρηση.

Ο νόμος αυτός όμως όπως προανέφερα, προέρχεται απ’ ευθείας από την Υψηλή Πύλη και είναι αυτοκρατορικός (EMİRNAME_İ SAMİ No65 12 AĞUSTOS 1286/1870 sayfa 420). Οπότε στη συνέχεια και οι Άγγλοι υπήκοοι αναγκάστηκαν να υπακούσουν στον νόμο παραδίδοντας τα χαρτιά απελευθέρωσης στην Οθωμανική διοίκηση για να σταματήσει το δουλεμπόριο εντός της Οθωμανικής επικράτειας.

Είκοσι σχεδόν χρόνια αργότερα, μέσα από τα Οθωμανικά αρχεία που ερευνώ μαζί με τον κ. Σεντάτ Καράνταη, εμφανίζεται ένας δεύτερος νόμος από το Υπουργείο Εσωτερικών τούτη τη φορά (DAHİLİYE NEZARETİNDEN No111 4 TEMMUZ 1308/1890-1 sayfa 431), όπου δηλώνει ρητά την απαγόρευση πάσης φύσεως αγοραπωλησίας νέγρων δούλων εντός αλλά και εκτός της Οθωμανικής επικράτειας και μάλιστα επισημαίνει ότι η όλη διαδικασία της εφαρμογής του νόμου αυτού, εμπεριέχεται μέσα στην απόφαση του Συνεδρίου των Βρυξελλών όπου έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο της απόφασης με όλες τις λεπτομέρειες.

Ο αυτοκρατορικός νόμος: EMİRNAME_İ SAMİ No65 12 AĞUSTOS 1286/1870 say.420. Πηγή: Edirne Vilayet Salnamesi Sene 1319/1900-1 σελίδα 420

Τι σχέση όμως μπορεί να έχει ο νόμος αυτός με την ιστορία της Ξάνθης;

Για εμάς τους Ξανθιώτες δεν είναι άγνωστο ότι στα χωριά του κάμπου (Εύλαλο, Δέκαρχο, Παλιό Εράσμιο, Κύρνος, Ηλιόπετρα) και κυρίως όμως στο χωριό του Αβάτου η ύπαρξη νέγρων μουσουλμάνων που υπάρχουν εδώ από την εποχή του Μοχάμεντ Άλι της Καβάλας, γνωστού και ως Καβάλαλη. Πασάς, κυβερνήτης και θεμελιωτής της νεότερης Αιγύπτου όπως μας αναφέρει ο καθηγητής σύγχρονων Αραβικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Χάλεντ Φάχμι.

Ο οποίος Καβάλαλης, έφερε από το Σουδάν και την Αιθιοπία νέγρους δούλους για τις καπνοφυτείες των Μπέηδων ακόμη και στην Ξάνθη, που τότε η πρωτεύουσα ήταν η Γενίτζε-Καρασού (Yenice-Karasu) και δούλευαν επί χρόνια ως δούλοι – σκλάβοι στα χωράφια των πλουσίων αγάδων, που τότε ονομάζονταν Κιολέ (Köle).  Τα “αφεντικά” τους κατείχαν τα έγγραφα ιδιοκτησίας τους, που λεγόταν Ιτικναμέ (Itıkname) και ουσιαστικά ήταν τα έγγραφα απελευθέρωσής τους όταν τους τα έδιναν στα χέρια.

Αυτοί οι ταλαίπωροι από τις κακουχίες άνθρωποι, παρέμειναν κατ’ εξαίρεση στον ελλαδικό χώρο μετά την συνθήκη της Λωζάνης και ας ήταν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Έπαψαν να είναι δούλοι και το ελληνικό κράτος τους έδωσε για πρώτη φορά κλήρο να ζήσουν. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έγιναν και πολλοί γνωστοί στην Ξάνθη όπως ο ιδιοκτήτης του Αράπ-Χάνι (Arabın hanı) ή ακόμη και Αράπ Σαμπρί από τους διασημότερους Πεχλιβάνιδες της Ξάνθης (Arap Sabri Pehlivan) που συμμετείχε σε αγώνες στην Αδριανούπολη.

Με τα χρόνια η ιστορία αυτών των ανθρώπων ξεχάστηκε και πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ασχοληθεί κάποιος με αυτούς. Μάλιστα ο πολύ γνωστός γιατρός αλλά άγνωστος στην Ξάνθη ως ανθρωπολόγος (μέλος της ευρωπαϊκής εταιρείας ανθρωπολόγων) Dr. Ιωάννης Αγκόρτζας, μελετώντας τους νέγρους του κάμπου της Ξάνθης συμφωνεί με την άποψη ότι αφορά σκλάβους που ήρθαν τον 18ο αιώνα από την Αφρική.

Ο πρώτος και ίσως και ο τελευταίος επιστήμονας που ασχολήθηκε μαζί τους, ήταν ο ανθρωπολόγος πρίγκιπας Πέτρος της Δανίας και της Ελλάδας, το 1953. Ήταν ένας από τους ελάχιστους επιστήμονες που έβγαλαν οι βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Εκείνη την εποχή πραγματοποιούσε μια ανθρωπολογική μελέτη στη Βόρειο Ελλάδα, και ειδικά στη Θράκη και στην Ξάνθη.

Εκεί ανακάλυψε έκπληκτος τους νέγρους του κάμπου και ενδιαφέρθηκε αμέσως γι’ αυτούς. Μάλιστα τους κινηματογράφισε και η ταινία αυτή (πομπίνα) υπάρχει μέχρι σήμερα, ξεχασμένη σε κάποιο αρχείο στη Βασιλική βιβλιοθήκη ή στα ανάκτορα της Δανίας.

Ο πρίγκιπας Πέτρος ενδιαφερόταν και για την έδρα της Ανθρωπολογίας στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας (όπου έγινε επίτιμος διδάκτωρ από την Ακαδημία Αθηνών) αλλά η Φρειδερίκη και ο Παύλος, που έβλεπαν ως απειλή την εγκατάσταση ενός μορφωμένου γαλαζοαίματου συγγενή τους στην Ελλάδα, δεν το επέτρεψαν.

Να ξέρατε μόνον αγαπητοί μου αναγνώστες, πόσο πολύ θέλω να ερευνήσω την ύπαρξη τούτης της ταινίας του 1953, να την βρω και να την φέρω στην Ξάνθη να την δούμε όλοι οι Ξανθιώτες μαζί.

Επίλογος
Αυτή ήταν λοιπόν αγαπητοί φίλοι, η ιστορία των νέγρων δούλων στην Οθωμανική περίοδο αλλά και η σύνδεσή της στο μετέπειτα Ελληνικό κράτος. Μια μακρά ιστορία, που βλέπετε ότι συνεχίζεται μέχρι και στις μέρες μας, ως γνήσιοι νέγροι απόγονοι του κάμπου της Ξάνθης εδώ και διακόσια πενήντα περίπου χρόνια.


Επιμέλεια ιστορικής έρευνας:
Μπατζακίδης Φ. Γεώργιος
Απόφοιτος του ΕΑΠ τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών με μεταπτυχιακές σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό και Ιστορία.
Υποψήφιος Διδάκτωρ της Οθωμανικής ιστορίας.

Ευχαριστίες
1. Τον κ. Σεντάτ Καράνταη (Απόφοιτος του Islamic University of Medina της Σαουδικής Αραβίας για τις μεταφράσεις από την Οθωμανική γλώσσα στην παλαιοτουρκική και τουρκική.

2.  Τον Κώστα Μαυρομάτη φίλο συνεργάτη και συλλέκτη, για την παραχώρηση σπάνιου τρίγλωσσου Οθωμανικού λεξικού του Αβραάμ Μαλιακά του 1876.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα