Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δεκέμβριος 2021 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

Ρυθμίζεται το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών στο εν λόγω διδακτικό αντικείμενο-μάθημα

Στο άρθρο 123 του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής :

Άρθρο 123 Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου

1. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) προστίθεται υποπερ. γγ), και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 2 – Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο «1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α’ αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία. αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση. αγ) Ιστορία. αδ) Μαθηματικά. αε) Φυσική. αστ) Βιολογία. αζ) Αγγλικά. β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β’

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία. ββ) Χημεία. βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. βδ) Θρησκευτικά. βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα. βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική. βζ) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά. γβ) Φυσική Αγωγή. γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων.»

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπό ψήφιση διάταξης: «Η ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερήσιου και του εσπερινού γυμνασίου αντιμετωπίζει το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών στο εν λόγω διδακτικό αντικείμενο-μάθημα.»

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Μεταβατική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καλυφθεί το κενό που προέκυψε από την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων στα ΚΕΔΑΣΥ

Στο άρθρο 125 του κατατεθέντος Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής :

«Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:

α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών,

β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και

γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπό ψήφιση διάταξης:

«Η ρύθμιση είναι αναγκαία για τη μεταβατική πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί η επιλογή και τοποθέτηση των υπευθύνων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).»

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

rsz mak 1

 Τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας & Θρησκευμάτων εκκίνησαν, για μία ακόμη φορά, την πρωτοβουλία για την παροχή έκπτωσης από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα εισιτήρια των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν στελεχώσει τις δομές εκπαίδευσης των νησιών της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022 προκειμένου να διευκολυνθούν για την μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές.

Οι μόνιμοι και αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές μπορούν να λαμβάνουν έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήριά τους, καθώς και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα), για το διάστημα από 22/12/2021 έως και 09/01/2022, η οποία θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από και προς το τελικό νησί, στο οποίο ανέλαβαν υπηρεσία. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η ανακοίνωση της τοποθέτησής τους για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και η σχετική Υπουργική Απόφαση που αναφέρει την πρόσληψή τους για τους αναπληρωτές καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι επιτελούν ιδιαίτερο λειτούργημα και προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που προσφέρουν μειωμένες τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι εξής : 

Anek Lines

Blue Star Ferries

Superfast Ferries

Hellenic Seaways

Fast Ferries

GoldenStar Ferries

Zante Ferries

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και η Υφυπουργός Παιδείας ευχαριστούν θερμά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την, όπως πάντα, αγαστή συνεργασία και την έμπρακτη ανταπόκρισή τους, με την παροχή των προαναφερόμενων εκπτώσεων. 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

rsz_mak-1.jpg

 Νομοθετικές διατάξεις για το πολλαπλό βιβλίο κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες, μεταξύ άλλων, καθορίζεται αναλυτικά ο ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη σύσταση, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων, καθώς και ο ρόλος του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στη σύσταση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.).

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ενώ ταυτόχρονα όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, προκειμένου οι μαθητές μας να μπορούν να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν με τον τρόπο αυτό περαιτέρω την κριτική τους σκέψη.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς συγγραφή των διδακτικών βιβλίων που θα ενταχθούν στο μητρώο διδακτικών βιβλίων (ΜΔΒ) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη προβλέπεται να εκδίδεται σχετική πρόσκληση, ενώ ρυθμίζονται γενικότερα θέματα επιστημονικών επιτροπών και κριτηρίων αξιολόγησης των βιβλίων, ο τρόπος καθορισμού ζητημάτων σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά δικαιώματα και το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο κατέθεσε νομοθετικές προτάσεις για την παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου, την Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022, τη δυνατότητα τοπικής πρόσκλησης για την κάλυψη αναγκών ΕΕΠ-ΕΒΠ, τη μεταβατική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών της Μαθητείας, τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας κ.ά.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Προχωρούμε δυναμικά για την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία μας. Στόχος να απομακρυνθούμε από την αποστήθιση και να εστιάσουμε στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών μας. Οι διατάξεις προς ψήφιση θέτουν το πλαίσιο για να έχουμε περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί μας να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο θέλουν να διδάξουν και για να είναι όλα τα βιβλία διαθέσιμα ψηφιακά ώστε να μπορούν οι μαθητές μας να συνδυάσουν πηγές και να καλλιεργήσουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους.»

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΜΕ

          Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων Δ.Σ στις ΕΛΜΕ τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι λόγοι, που δικαιολογούν απόλυτα την άποψή μας, είναι οι εξής:

  •    Θεωρούμε εγκληματικό να πραγματοποιούνται εκλογές στις ΕΛΜΕ στην κορύφωση της πανδημίας και να υποχρεώνονται οι συνάδελφοι να συνωστίζονται, με κίνδυνο την υγεία τους
  •    Η κυβέρνηση, έχοντας αναγνωρίσει την κρισιμότητα της κατάστασης, έχει δώσει παράταση δύο μηνών (έως 31-12-2021). Η παράταση αυτή είναι η δεύτερη. Έχει προηγηθεί η παράταση της θητείας των Δ.Σ από τον Μάιο έως 31 Οκτωβρίου. Είναι παραλογισμός να ισχυρίζονται κάποιες παρατάξεις ότι επιβάλλεται να γίνουν εκλογές τώρα, όταν οι ίδιες αρνήθηκαν να γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο (όπως είχε προτείνει η ΔΑΚΕ), τότε που οι υγειονομικές συνθήκες ήταν πιο κατάλληλες.
  •    Η παράταξη του ΠΑΜΕ πρότεινε παράταση της θητείας του Δ.Σ της ΟΛΜΕ, μέσω προσφυγής στο Πρωτοδικείο, ενώ στις ΕΛΜΕ προτείνει άμεση διενέργεια εκλογών. Αυτή η τακτική είναι αντιφατική.
  •    Η παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) επιδιώκει τις εκλογές της ελάχιστης συμμετοχής, ευελπιστώντας να αλλάξει τους συσχετισμούς. Επενδύει στον φόβο μεγάλης μερίδας συναδέλφων, που δε θα θελήσουν να συμμετέχουν, συνωστιζόμενοι στο εκλογικό κέντρο.
  •    Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει νέα παράταση θητείας των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων.

Με αίσθημα ευθύνης η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε δηλώνει:

  1. Επιθυμούμε η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί την καλύτερη δυνατή περίοδο από υγειονομικής άποψης.
  2. Πάγια θέση της παράταξής μας είναι η επιδίωξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των συναδέλφων.
  3. Αποδεικνύεται έμπρακτα η υποκρισία συγκεκριμένων δυνάμεων της αριστεράς, που από τη μία πλευρά δήθεν κόπτονται για τη συμμετοχή των συναδέλφων και από την άλλη επιδιώκουν διενέργεια εκλογών στη χειρότερη δυνατή περίοδο, στοχεύοντας στην ελάχιστη συμμετοχή.
  4. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις της αριστεράς παραπλανούν τους συναδέλφους, λέγοντάς τους ότι επιβάλλεται οι εκλογές να γίνουν άμεσα και δια ζώσης, διότι από 01/01/2022 ο νόμος Χατζηδάκη προβλέπει και την παράλληλη διαδικασία ηλεκτρονικών εκλογών και με δεδομένο ότι η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ αρνούνται τις ηλεκτρονικές εκλογές το σωματείο παύει να υφίσταται από νέο έτος. ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ: ΑΠΟ 01/01/2022, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ, ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΛΜΕ ΚΑΙ Η ΟΛΜΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε, παρά την αντίθεσή της στον νόμο Χατζηδάκη, πρότεινε να προχωρήσουμε στην εγγραφή των σωματείων, για να μην δώσουμε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να αμφισβητήσει τη νομιμότητά τους. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ.

Κατόπιν τούτων, φαίνεται καθαρά ότι η μόνη παράταξη, που ακολουθεί μία ξεκάθαρη τακτική, χωρίς παλινωδίες και σκοπιμότητες, είναι η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

Εκτελεστική Επιτροπή Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 kerameus

 Στις εργασίες της 98ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, συμμετείχαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Υπουργός κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός κ. Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος.Κατά την εφ’ όλης της ύλης συνάντηση με τους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. η Υπουργός Παιδείας κα Κεραμέως:

Α. Αναφέρθηκε στις παθογένειες που προέκυψαν στον Ακαδημαϊκό Χάρτη της χώρας έως τον Ιούλιο του 2019 και στην ανάγκη αναδιάρθρωσής του, ώστε οι Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να διαμορφώνονται με τρόπο που να αντιστοιχεί στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.Ειδικότερα: 1.    Σημείωσε τρεις κεντρικές παραμέτρους που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη: α. η εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ΕΘΑΑΕ λαμβάνοντας υπόψιν και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, β. το τοπίο που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, γ. οι προτάσεις των ίδιων των ΑΕΙ για τη φυσιογνωμία που επιδιώκει να διαμορφώσει το κάθε Ίδρυμα στο μέλλον.2.    Θα αποσταλεί επιστολή προς τα Ιδρύματα που θα θέτει κατευθυντήριους άξονες και θα τα καλεί να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Β. Ανέπτυξε εκτενώς το θέμα του προσωπικού των ΑΕΙ, τονίζοντας ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις αποχωρήσεις. Συγκεκριμένα:1.    Η κατανομή 400 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ επιτυγχάνει ισορροπία στη στήριξη των Ιδρυμάτων τόσο ως προς τις αφυπηρετήσεις (65%), όσο και ως προς την ενσωμάτωση αντικειμενικών κριτηρίων στην εν λόγω κατανομή κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ. Από το 2019 και μετά το ισοζύγιο των θέσεων είναι θετικό κατά 132 θέσεις συνολικά. Αυτή τη στιγμή η αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις είναι 1,1. Επιπλέον, χωρίς να απαιτείται από τη νομοθεσία, και η κατανομή των 282 θέσεων για πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ. 2.    Ως προς τα ζητήματα χρηματοδότησης και ειδικότερα    ως προς την εφαρμογή από το επόμενο οικονομικό έτος (2022) της κατανομής της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, η ΕΘΑΑΕ έχει εισηγηθεί κριτήρια διαφανή και αξιοκρατικά, ενώ η σχετική διαβούλευση με τα Ιδρύματα διήρκησε έναν χρόνο. Πρόκειται για μία ιστορική τομή, καθώς από την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε Υπουργού που ίσχυε προ του 2019, πλέον η χρηματοδότηση που δίνεται στα ΑΕΙ τελεί συναρτήσει αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. αριθμός φοιτητών, αριθμός τμημάτων, γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος) και ποιοτικών κριτηρίων (κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΘΑΑΕ).
    δόθηκε έκτακτη χρηματοδότηση 20 εκ. €, εκ των οποίων τα μισά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τα άλλα μισά για την περαιτέρω υποστήριξη των Ιδρυμάτων στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το ν. 4777/2021 ως προς την κάλυψη δαπανών ασφάλειας και προστασίας και ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, εκπόνησης σχεδίων ασφαλείας κλπ. 3.    Για τα έργα ανάπτυξης των ΑΕΙ •    Προχωρά η ωρίμανση και επιχειρησιακή προετοιμασία έργων ύψους 600 εκ €., εγκεκριμένων από το Ταμείο Ανάκαμψης.•    Μέσω ΕΣΠΑ και με πολύ μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων δυόμιση ετών:    χρηματοδοτήθηκαν 21 νέες δράσεις με δικαιούχους τα ΑΕΙ συνολικού π/υ μεγαλύτερου των 137 εκ. € και επεκτάθηκαν 5 υφιστάμενες δράσεις συνολικού π/υ 115 εκ €. Δηλ. σύνολο πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Ιούνιο 2019 έως σήμερα συνολικού π/υ 252 εκ €.,
    αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι εντάξεις έργων κατά 76,31 ποσοστιαίες μονάδες (από 68,55% στο 144,86%),
    τριπλασιάστηκε το ποσοστό απορροφητικότητας (από 20,31% στο 66,43%).•    Μεταφέρθηκαν στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης τα συνεχιζόμενα έργα/μελέτες του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ για 347 έργα ΑΕΙ και των ΕΛΚΕ τους, που αντιστοιχούν σε π/υ ύψους 370 εκ. €. Προχωρά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την ένταξη νέων έργων σε ένα δυναμικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιοποιημένες προτάσεις των Ιδρυμάτων.Γ. Τόνισε ότι το στοίχημα της διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ αποτελεί μια πολύπλευρη προσπάθεια η οποία αποδίδει καρπούς, ώστε τα Ιδρύματά μας να αποκτήσουν τη θέση που δικαιωματικά τους ανήκει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και η Ελλάδα να καταστεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης. Ειδική μνεία έγινε στα απτά αποτελέσματα από τις συνεργασίες με ευρωπαϊκά, αμερικανικά, βρετανικά, κινεζικά Πανεπιστήμια, στην ανάδειξη των πρώτων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, στη συμμετοχή στο πρόγραμμα European Universities Initiative και στη στήριξη με πόρους 60 εκ. € του Ταμείου Ανάκαμψης για την προσέλκυσης ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια της αλλοδαπής στην Ελλάδα.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνει τον προγραμματισμό του και επάνω στο τραπέζι βρίσκονται η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας μέσα 2022, η διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και ο χρόνος των εκλογών.

 

Το βασικό στρατηγικό πλάνο για το 2023 προβλέπει διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών την άνοιξη του 2023 (η συνταγματική προθεσμία εκπνέει τον Ιούνιο του ίδιου έτους), όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής».

Μέσα σε αυτό το διάστημα, όποια απόφαση παρθεί για τα οικονομικά, δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη της χώρας.

Παροχές το 2023

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελλάδα θα βγει εντός του επόμενου έτους από τα δεσμά της ενισχυμένης εποπτείας και των μνημονιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή του τρίτου μνημονίου το 2015, λύνει τα χέρια του οικονομικού επιτελείου για να προχωρήσει σε νέες στοχευμένες παροχές το 2023.

Πιο συγκεκριμένα, τη χρονιά αυτή (2023) η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στην κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των επαγγελματιών, των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, να επιστρέψει 1,2 δισ. ευρώ στο εισόδημα των φορολογούμενων.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει και σε αυξήσεις αποδοχών στο δημόσιο τομέα καθώς στο τέλος του 2022 ξεπαγώνει το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο και τα ειδικά μισθολόγια (αφορά πολιτικούς υπαλλήλους, δασκάλους, καθηγητές, ΕΣΥ, κτλ), σύμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής».

 

Για το 2022 η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε «μετρημένες» παροχές. Μεταξύ αυτών που σχεδιάζει το Μαξίμου είναι η αύξηση στον κατώτατο μισθό, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, η μείωση στον ΕΝΦΙΑ, η αποκλιμάκωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά, κ.΄΄α).

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Θέμα: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο
Σας υπενθυμίζουμε ότι για την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων απαιτείται η υποβολή:
Α. «Έκθεσης Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» που αφορά στο προηγούμενο σχολικό έτος και
Β. «Συλλογικού Προγραμματισμού» που αφορά στο τρέχον σχολικό έτος.                                Προκειμένου να υλοποιηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται στην με αριθμ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 4189), οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να υποβάλουν:
 την «Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» έως την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021,
 τον «Συλλογικό Προγραμματισμό» για την υποβολή του οποίου η εφαρμογή θα παραμείνει ενεργή έως τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, κατόπιν αιτημάτων σχολικών μονάδων.
Τόσο η «Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» όσο και ο «Συλλογικός Προγραμματισμός» συμπληρώνονται με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και η σύνδεση πραγματοποιείται με τους κωδικούς του σχολείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
Οι Συντονιστές εκπαιδευτικοί των Ομάδων Δράσης θα μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή του ΙΕΠ με τους προσωπικούς τους κωδικούς από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), μετά τις 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσουν το Α΄ μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης του Σχεδίου Δράσης («Σχεδιασμός της Δράσης»). Το Α΄ μέρος θα είναι ανοικτό μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2022.
Σας επισημαίνουμε, τέλος, ότι οι ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης συνδέονται στην εφαρμογή με τους δικούς τους κωδικούς ΠΣΔ ώστε να:
 παρακολουθούν και να υποστηρίζουν το έργο των σχολείων ευθύνης τους,
 σημειώνουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους όσον αφορά στο Σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης (μετά τις 22 Νοεμβρίου 2021 και έως 25 Ιανουαρίου 2022).
Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις παραπάνω τελικές ημερομηνίες- προθεσμίες.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 06 06 17panelad

Με διαφορετικούς συντελεστές στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, 51 σχολών, θα «πάνε» στις πανελλαδικές εξετάσεις, που έρχονται, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ιδρύματα της ανώτατης Εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου σχετικά με τις ΕΒΕ όλων των τμημάτων και κατευθύνσεων των ΑΕΙ, σε 27 τμήματα οι ΕΒΕ ανέβηκαν και σε 24 μειώθηκαν έστω και λίγο.

Στα υπόλοιπα τμήματα δεν παρατηρούνται αλλαγές συγκριτικά με τις πανελλαδικές του 2021 καθώς η ΕΒΕ παρέμεινε ίδια και πάντα η μεγαλύτερη ιδιαίτερα για τα τμήματα αυξημένης ζήτησης (με εξαίρεση κάποιες πολυτεχνικές σχολές που πέρυσι κόντεψαν να …ξεμείνουν από φοιτητές).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τις σχολές που ανέβασαν την ΕΒΕ βρίσκονται στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα σε τμήματα όπως Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικά, Φιλολογίας, Χημείας, ψυχολογίας, Φιλοσοφίας. Την ΕΒΕ αύξησαν επίσης τμήματα όπως Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό), Νοσηλευτικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλίας-Λάρισα) Διοικητικής Επιστήμης (Τρίπολη), Διαιτολογίας (Καλαμάτα) , πληροφορικής (Τρίπολη) Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Διαχείρισης Λιμένων (ΕΚΠΑ-Ψαχνά Ευβοίας) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Δυτικής Αττικής) Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ) και Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο).

Την Παρασκευή το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η αριθ.Φ.251/165669/A5/17-12-2021 Υπουργική Απόφαση στην οποία συγκεντρώνονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε., όπως αυτοί προτάθηκαν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Συναρμόδια Υπουργεία και θα ισχύσουν για τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις (πανελλαδικές 2022).

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου μπορούν να δουν τις ΕΒΕ και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Για την εξαγωγή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) υπολογίζεται ο μέσος όρος των επιδόσεων των εξετασθέντων, βάσει των βαθμολογιών του συνόλου των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται ένας βαθμός στη βαθμολογική κλίμακα του 20, επί του οποίου κάθε τμήμα επιλέγει μια μέγιστη και μια υψηλότερη τιμή. Για παράδειγμα, έστω ότι η ΕΒΕ για ένα πεδίο διαμορφώνεται στο 12 βάσει των βαθμολογιών των υποψηφίων. Αν το τμήμα επιλέξει να ορίσει τον συντελεστή στο 0,90, τότε η βάση για το τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα