Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δεκέμβριος 2021 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

 

Κοινό χαρακτηριστικό της εταιρικής μορφής διακυβέρνησης, με ανώτατο όργανο διοίκησης το Συμβούλιο και διορισμένο πρύτανη, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε όποιες χώρες της Ευρώπης εφαρμόζεται, είναι ότι τα Συμβούλια απαρτίζονται κυρίως από εξωτερικά μέλη, τα οποία συχνά διορίζονται ή επιλέγονται ex officio, ενώ η θητεία τους χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια ή και μονιμότητα. Η αυτούσια μεταφορά ενός τέτοιου μοντέλου στην ελληνική πραγματικότητα συναντά εμπόδια στους περιορισμούς του άρθρου 16 του Συντάγματος, ενώ είναι και ξένο προς το παραδοσιακό ελληνικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Τι μπορεί να γίνει λοιπόν προκειμένου ο ένας εκ των βασικών πυλώνων του οικοδομήματος του νέου θεσμικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το μοντέλο διοίκησης, να είναι μεταρρυθμιστικός αλλά και συνάμα σταθερός; Χρειάζεται να επιλεγεί εκείνο το σχήμα διοίκησης το οποίο θα ξεπερνά τα παραπάνω εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα θα συνοδεύεται από θεσμικά αντίβαρα, διαδικασίες ελέγχου, λογοδοσίας και διαφάνειας και θα επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αποδοχή από τα ίδια τα πανεπιστήμια.

Στην κατεύθυνση αυτή η υιοθέτηση μιας διακριτής διττής δομής διακυβέρνησης, με Συμβούλιο και Σύγκλητο, με διαχωρισμένες αρμοδιότητες και σαφείς ρόλους, συνιστά τη βέλτιστη επιλογή. Το Συμβούλιο, χωρίς να εμπλέκεται στην καθημερινή διοίκηση του Πανεπιστημίου, θα υποστηρίζεται από μια χωριστή διοικητική δομή, προκειμένου να ασκεί αποτελεσματικά και εύρυθμα το σύνολο των αρμοδιοτήτων του:

α) Εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έλεγχος στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης, στην εφαρμογή των προγραμματικών συμφωνιών με το ΥΠΑΙΘ και στην εν γένει λειτουργία του ΑΕΙ.

β) Εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας και συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται αντικειμενικότητα στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης,

γ) Συνεργασία με τη Σύγκλητο στη στρατηγική του Ιδρύματος, στη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, στην εξεύρεση πόρων και νέων πηγών χρηματοδότησης και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας του ΑΕΙ.

δ) Εποπτεία και άσκηση αρμοδιοτήτων Γενικής Συνέλευσης του ΝΠΙΔ του ΑΕΙ σχετικά με διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας του ΑΕΙ.

Στην περίπτωση του πρύτανη συνεχίζεται η εκλογή μαζί με τους αντιπρυτάνεις σε ενιαίο ψηφοδέλτιο από το σώμα των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, όπως ισχύει και σήμερα μετά την ψήφιση του ν. 4692/2020. Ο πρύτανης θα προΐσταται του Πανεπιστημίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο θα μπορεί να έχει αυξημένες αρμοδιότητες καθώς θα έχουν θεσπιστεί αντίβαρα με τον εποπτικό ρόλο του Συμβουλίου, ενώ η Σύγκλητος θα εξακολουθήσει να έχει σε μεγάλο βαθμό τις σημερινές εκτελεστικές αρμοδιότητες με έμφαση στα ακαδημαϊκά θέματα. Βούληση για συμπόρευση προς το μέλλον ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου υπάρχει, εμπειρία από τις αστοχίες και τα σφάλματά του παρελθόντος υπάρχει. Χρειάζεται διαβούλευση και διαμόρφωση ενός νέου και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα μείνει επί μακράν και θα μπορέσει να μείνει γιατί θα το έχει αποδεχθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα, αδιαφορώντας για τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες και τις εμμονές μειοψηφιών του προσκηνίου και του παρασκηνίου.

Ο κ. Βασίλης Διγαλάκης είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, βουλευτής της ΝΔ, πρώην υφυπουργός Παιδείας
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 00:40

Συμβούλια Ιδρύματος στα ΑΕΙ

 

 

Δεν νοείται σύγχρονο πανεπιστήμιο, χωρίς θεσμικό πλαίσιο εναρμονισμένο στις απαιτήσεις της εποχής των εκθετικών τεχνολογικών αλλαγών. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχύει το αυτοδιοίκητο των ελληνικών ΑΕΙ, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό ελεγκτικό ρόλο του κράτους με έναν περισσότερο θεσμικό, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το προσωπικό, τους φοιτητές, τους αποφοίτους των ΑΕΙ (ενίσχυση ποιότητας) και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του ρόλου της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Βασικοί πυλώνες του πλαισίου είναι η διοίκηση και η οργάνωση του πανεπιστημίου, τα θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης πόρων και τα ακαδημαϊκά θέματα (σπουδές, διεθνοποίηση, εκλογές καθηγητών). Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στο μοντέλο διακυβέρνησης, ενώ για τα υπόλοιπα, που μπορεί να έχουν και μεγαλύτερο αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων μας, αξίζει να αφιερωθεί ξεχωριστό «κεφάλαιο» αρθρογραφίας.

Παρότι η συναίνεση και η θεσμική ηρεμία θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο στα πανεπιστήμια, σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά από πέντε συνολικές και αναρίθμητες μερικές αλλαγές την τελευταία δεκαπενταετία, έχει επανέλθει λίγο-πολύ σε αυτό του 1982. Αρχικά ο ν. 3549/2007 και έπειτα ο ν. 4009/2011 επιχείρησαν να το εκσυγχρονίσουν. Ωστόσο, οι ακόλουθες γνωστές τροποποιήσεις αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία του ν. 4009/2011 και τελικά με τον ν. 4485/2017 των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επήλθε επί της ουσίας η κατάργησή του. Πέρα από τις γνωστές εμμενικές ιδεοληψίες της νυν αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ν. 4009/201 1 δεν κατόρθωσε να φέρει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, για μια σειρά από αιτίες. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η χρονική συγκυρία με την κορύφωση της τότε οικονομικής κρίσης και συγχρόνως η προβολή του ως «ξενόφερτου» προϊόντος επιβολής στο πλαίσιο των μνημονίων. Δεν έλειπαν οι νομοθετικές αστοχίες, τόσο στη συγκρότηση όσο και σας αρμοδιότητες των κεντρικών οργάνων, στη σύγχυση των εννοιών του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, ενώ δεν συνοδευόταν από πρότυπο εσωτερικό κανονισμό, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως μετά την ψήφισή του. Βασικό στοιχείο της περιορισμένης αποτελεσματικότητας εκείνου του νόμου και κυρίως της άδικης συλλήβδην στοχοποίησής του ήταν η επιζητούμενη αλλαγή στο σύστημα διακυβέρνησης των ΑΕΙ, ένα σύστημα το οποίο επί 30 χρόνια αποτελούσε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Ζητήματα όπως το καθεστώς δυαρχίας εξαιτίας της εκλογής του σημαντικού αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου από το ίδιο εκλογικό σώμα με τον πρύτανη και η εμπλοκή των Συμβουλίων Ιδρύματος σε καθημερινές διαχειριστές πράξεις, όπως οι εγκρίσεις και τροποποιήσεων προϋπολογισμών, συνετέλεσαν στον αποπροσανατολισμό τους από την κύρια αποστολή τους και, πλην ελάχιστων περιπτώσεων, δεν επέτρεψαν την αρμονική, παρά μόνο την τυπική, συνεργασία πρυτανικών αρχών και Συμβουλίων Ιδρυμάτων. Η εμπειρία αυτή είναι τόσο χρήσιμη όσο και αναγκαία για τον σχεδιασμό του νέου θεσμικού πλαισίου και βέβαια για να μην επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό προς τέρψη των γνωστών δυναμικών και ακραίων μειοψηφιών εκατέρωθεν. Δεν πρέπει να μονοπωλήσει τον δημόσιο λόγο και τα πολιτικά επιχειρήματα η όποια επιστροφή σε παρελθοντικά μη βιώσιμα και κυρίως μη αποτελεσματικά σχήματα διακυβέρνησης. Πολλώ δε μάλλον, τώρα που τα πανεπιστήμια περνούν σε μια νέα δυναμική φάση, έχουν εν πολλοίς ξεπεράσει τις παθογένειες και τις αναχρονιστικές αντιλήψεις κάποιων λίγων που τα κρατούσαν δέσμια και πλέον όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα συγχρονίζεται με τις ανάγκες των σύγχρονων διεθνών εξελίξεων και είναι έτοιμη να αξιοποιήσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και παρεχόμενα εργαλεία.

Αν δούμε τι συμβαίνει και πώς διαφοροποιείται το ζήτημα της διοίκησης σε άλλες χώρες, θα διαπιστώσουμε άτι δεν υφίσταται μια ενιαία αντιμετώπιση. Η σύνθεση και ο ρόλος των Συμβουλίων διαφέρουν, σε ορισμένες χώρες έχουν τον ρόλο του εποπτικού οργάνου, ο οποίος διαχωρίζεται σαφώς από τον ρόλο του εκτελεστικού οργάνου, ενώ σε άλλες χώρες το Συμβούλιο έχει και σαφείς εξουσίες λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά την εκλογή πρύτανη, αλλού οι πρυτάνεις εκλέγονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε άλλες χώρες ο πρύτανης διορίζεται από το Συμβούλιο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ο πρύτανης διορίζεται από το υπουργείο ή ο προτεινόμενος υποψήφιος χρειάζεται υπουργική έγκριση.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Στη Βουλή έφτασε το θέμα της καθυστέρησης πληρωμής χιλιάδων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο παραδέχτηκε η αρμόδια υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή αλλά το απέδωσε στον μεγάλο αριθμό διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έγινε φέτος στα σχολεία.

Για το ζήτημα αυτό κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελλής, ο οποίος τόνισε ότι πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν έχουν καταβάλει ακόμα τα μισθολογικά κλιμάκια των νεοδιόριστων, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εξακολουθούν να πληρώνονται με 737 ευρώ, και να πρέπει με αυτόν τον μισθό να ανταποκριθούν στα έξοδα στέγασης, μετακίνησης και διαβίωσης, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Απαντώντας η υφυπουργός τόνισε ότι τυχόν καθυστερήσεις που παρατηρούνται, σε μικρό όμως αριθμό Διευθύνσεων, στον υπολογισμό και την απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων, οφείλονται στον μεγάλο αριθμό διορισμών και υπογράμμισε ότι «σε κάθε περίπτωση βεβαίως, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναδρομικά το σύνολο των αποδοχών που τους αναλογεί. Οι διευθύνσεις πρέπει να επιταχύνουν, αλλά δεν αφορά ούτε σε αμέλεια, ούτε σε αδιαφορία του υπουργείου Παιδείας».

Επιπλέον, η κυρία Μακρή τόνισε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 4354 του 2015, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 αυτού του νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα που υπηρετούν και τον χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από τον φορέα αυτόν μέχρι τις 31-12-2015.

Σε ό,τι αφορά στην προϋπηρεσία με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου και τις οδηγίες που έχει δώσει η διευκρινιστική εγκύκλιος του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους μετά την 01-01-2016 αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου.

Εξυπακούεται ότι η ως άνω προϋπηρεσία, ανεξάρτητα από το τυπικό προσόν με το οποίο διανύθηκε που μπορεί να αναγνωριστεί, είναι αυτή η οποία αναφέρεται στον ίδιο νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με βάση την εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και του ίδιου νόμου, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται από την 1-1-2016 μέχρι τις 31-12-2017.

Συνάγεται, λοιπόν, από όλα αυτά ότι το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2017 δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη μισθολογική εξέλιξη, γιατί ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση.

Επίσης, είναι γνωστό ότι τα επιδόματα εορτών -Χριστουγέννων, Πάσχα- και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για λειτουργούς, υπαλλήλους, μισθωτούς του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ και ΟΤΑ, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, έχουν καταργηθεί από 1-1-2013

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

www.pdv.org.gr/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

     Αθήνα, 29-11-2021

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναγκαστική αλλαγή στη β’ ξένη γλώσσα

Μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης φάσης αναπληρωτών εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κενά σε όλες τις ειδικότητες. Στην ειδικότητά μας, όμως, αυτό δεν μεταφράζεται μόνο σε χαμένες διδακτικές ώρες, αλλά δυστυχώς συχνά και σε αναγκαστική αλλαγή της β’ ξένης γλώσσας. Κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σπεύδουν να καλύψουν τα κενά των Γερμανικών με καθηγητές Γαλλικών, με συνέπεια οι μαθητές που επέλεξαν την Γερμανική Γλώσσα τον Μάιο αναγκάζονται να διδαχτούν την Γαλλική Γλώσσα. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί το να αλλάζουν αναγκαστικά γλώσσα ακόμη και σε μαθητές της Στ’ Τάξης του Δημοτικού, που πέρσι επέλεξαν και διδάχτηκαν Γερμανικά!

Ποια λογική κυριαρχεί σε αυτή την περίπτωση και ποια δυνατότητα ίσων ευκαιριών δίνει το Υπουργείο Παιδείας στους μαθητές; Πόσο σημαντική είναι η ξενόγλωσση εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία και τι βάρος δίνεται σε αυτήν;

Πότε θα βγάλει το Υπουργείο Παιδείας την Ειδική Πρόσκληση για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στα Σχολεία και να μην αναγκάζονται οι μαθητές να μάθουν μια Γλώσσα που δεν επέλεξαν;

Το ΔΣ Της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

Η πανδημία θέτει νέες προκλήσεις στην ελληνική εκπαίδευση. Η χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσου αναζήτησης της γνώσης αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για το μέλλον, την ίδια στιγμή που επιτακτική είναι η ενίσχυση του επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών. Ο λόγος για τη δυνατότητα των μαθητών μας να σκέφτονται επιστημονικά, να αναζητούν πηγές για να τεκμηριώνουν και να αξιολογούν τις γνώσεις που παίρνουν είτε στο σχολείο και στον κοινωνικό τους περίγυρο είτε στο Διαδίκτυο. Μάλιστα, ο διαγωνισμός PISA του ΟΟΣΑ το 2015 άνοιξε τη συζήτηση για τον επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών. Σήμερα, υπάρχουν απόψεις ότι οι μέτριες επιδόσεις της Ελλάδας στους διαγωνισμούς PISA συσχετίζονται, και εξηγούν εν μέρει, με τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη της χώρας. Επιστήμονες που καταθέτουν την άποψή τους για το θέμα, αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν οδηγούν στη συσχέτιση των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών μιας χώρας στο PISA με το ποσοστό εμβολιασμού της χώρας. Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες με μέτριες θέσεις στον διαγωνισμό του ΟΟΣΑ. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. «Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργηθεί ο επιστημονικός εγγραμματισμός, που σχετίζεται με το επιστημονικό σκέπτεσθαι, δηλαδή με τον τρόπο που σκέφτονται οι μαθητές. Αυτό, προφανώς, δεν συνδέεται μόνο με τα μαθήματα των θετικών επιστημών, όπως η βιολογία, αλλά και των ανθρωπιστικών επιστημών», παρατηρεί ο κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής, καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν. Ιωαννίνων. Ζητούμενο είναι η καλλιέργεια της διερευνητικής μάθησης, όπως στοχεύουν και τα νέα 166 προγράμματα σπουδών για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο (πλην της Γ΄ Λυκείου), τα οποία έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστούν σήμερα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την ηγεσία του υπ. Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα


Ο.Λ.Μ.Ε.                   

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

www.olme.gr

e-mail:olme@otenet.gr                                  Αθήνα, 2/12/2021

                                                                                                                             Α.Π.: 661

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την κήρυξη νέας απεργίας –αποχής από την αξιολόγηση στη ΓΣ των προέδρων στις 27/11/21

Στις 27/11/21 πραγματοποιήθηκε έκτακτη ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ με μοναδικό θέμα: ‘’Καθορισμός της στάσης του κλάδου και τα αγωνιστικά βήματα απέναντι στην αξιολόγηση’’. Σε ονομαστική ψηφοφορία τέθηκε η πρόταση για Κήρυξη νέας απεργίας –αποχής από την αξιολόγηση. Η πρόταση συγκέντρωσε 189 ψήφους υπέρ σε σύνολο 371 ψήφων δηλαδή ποσοστό 50,9% ενώ με βάση το καταστατικό απαιτούνταν 247 ψήφοι δηλαδή ποσοστό 66,6% για να εγκριθεί.

Στη ΓΣ  παρευρέθηκαν 75 ΕΛΜΕ και απουσίαζαν 11  των οποίων η ψήφος δεν προσμετράτε. Από τις 11 ΕΛΜΕ που απουσίαζαν 9 είχαν απόφαση κατά ή λευκό της πρότασης για νέα απεργία –αποχή από την αξιολόγηση ,1 ήταν υπέρ και 1 δεν είχε καμία απόφαση .Συνεπώς στην περίπτωση που είχαν συμμετάσχει όλες οι ΕΛΜΕ στη ψηφοφορία το ποσοστό των ψήφων υπέρ της κήρυξης νέας απεργίας –αποχής θα ήταν 47,9 %.

Τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν στη ΓΣ των προέδρων παραπέμφθηκαν στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και εκδόθηκαν με ευθύνη του επειδή η ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό  ήταν μονοθεματική.      

 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Το μακρόπνοο σχέδιο της αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων, που στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας, ενίσχυση του ρόλου του μαθητή, διαφοροποίηση στην αξιολόγηση και ενίσχυση της ψηφιοποίησης είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων σπουδών, που έρχονται να αντικαταστήσουν βιβλία και προγράμματα που ίσχυαν από το 1 998. Ηδη τα προγράμματα έχουν δημοσιοποιηθεί και αναμένεται να εφαρμοστούν σε πρώτο στάδιο πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία όλης της χώρας για τα επόμενα δύο σχολικά έτη. Σκοπός είναι να αξιολογηθούν, να υπάρξουν παρεμβάσεις από εκπαιδευτικούς µε στόχο τη βελτίωσή τους και στη συνέχεια από τον Σεπτέμβριο του 2023 να εφαρμοστούν σε όλα τα σχολειά. Διεργασίες γίνονται ώστε εντός των δύο χρόνων πιλοτικής εφαρμογής να έχουν ολοκληρωθεί και τα σχολικά εγχειρίδια που θα συνοδεύσουν τα νέα προγράμματα, αλλά και να πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις σε πάνω από 35.000 εκπαιδευτικούς, για να ανταποκριθεί η εκπαιδευτική κοινότητα στις νέες προκλήσεις. Σημειώνεται ότι η θέσπιση νέων προγραμμάτων σπουδών είναι µια διαδικασία που μετράει πολλά χρόνια, µε προεργασία και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ώστε να παραδοθούν ολοκληρωμένα φέτος και να εφαρμοστούν σε 112 Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Η καθολική εφαρμογή τους, σύµφωνα µε δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, θα ισχυροποιηθεί και από την ενίσχυση του εξοπλισµού στα σχολεία µε κονδύλι το οποίο θα προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Μετά τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, ορισμένοι έλληνες του Πόντου έγιναν μουσουλμάνοι και αναγκάστηκαν να δεχτούν τουρκικά ονόματα. Συνεχίζοντας έτσι την πολυετή διαδικασία τουρκοποίησης. Ωστόσο, αυτό αρχίζει να αλλάζει…

Από τον οικισμό Γιαϊλά

Μια περίπτωση κατά την οποία τούρκος πολίτης διαπίστωσε ότι ήταν Ελληνας, είναι ο Γιάννης – Βασίλης Γιαϊλάλι.

Ο Γιάννης – Βασίλης Γιαϊλάλι (Ibrahim Yaylalı) γεννήθηκε το 1974 στον οικισμό Γιαϊλά του χωριού Ασάρ της Μπάφρας, στον νομό της Σαμψούντας.

Είναι πρώην τούρκος ριζοσπαστικός εθνικιστής, ο οποίος ήταν περήφανος για την εχθρότητά του προς τους Κούρδους και τους άλλους αυτόχθονες λαούς της Μικράς Ασίας.

Τον Απρίλιο του 1994 παρουσιάστηκε στον τουρκικό στρατό και κατατάχτηκε στις τουρκικές ειδικές δυνάμεις, όπου εκπαιδεύτηκε ως ελεύθερος σκοπευτής.


Ο ακτιβιστής Γιάννης – Βασίλης Γιαϊλάλι… (φωτογραφίες pontosnews.gr)

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στάλθηκε στο Κουρδιστάν, όπου σε μάχη τραυματίστηκε και έπεσε αιχμάλωτος στα χέρια Κούρδων. Απελευθερώθηκε αφού κρατήθηκε για 2 χρόνια και 8 μήνες.

Ο Γιαϊλάλι, ο οποίος γαλουχήθηκε από την τουρκο-ισλαμική ρατσιστική ιδεολογία στην οικογένεια, το σχολείο και τον στρατό, υπέστη μεγάλη μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του…

Η επιστολή

Κατά την αιχμαλωσία του από τους Κούρδους, ήρθε σε επαφή με την ιδεολογία του ηγέτη – υπόδειγμα του κουρδικού λαού, Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Επιπλέον, έμαθε από την επιστολή που το κράτος έστειλε στον πατέρα του, ότι ήταν Ελληνας.

Επιπρόσθετα, δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με την οικογένειά του, αποκάλυψαν ότι ο παππούς του ήταν Ελληνας και λεγόταν Κωνσταντίνος και η γιαγιά του Παρασκευή. Από τον συνοικισμό Γιαϊλά του χωριού Ασάρ.

Σταθμός στη ζωή του ήταν η μέρα που ανακάλυψε την ελληνική του καταγωγή. Οταν αφέθηκε ελεύθερος αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του από Ιμπραήμ σε Γιάννης – Βασίλης.

Δηλώνοντας ότι επανάκτησε την ανθρωπιά και την ελευθερία του…

Στη συνέχεια επιδόθηκε σε αγώνα για την ειρήνη, με διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο στο Κουρδιστάν. Τότε συνελήφθη και έμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας.

Η φυγή προς την Ελλάδα

Συνελήφθη εκ νέου τον Απρίλιο του 2017 και φυλακίστηκε για ακόμα μία φορά, για δηλώσεις του ενάντια στην πολιτική του Ερντογάν καθώς πρωτοστατούσε με τη σύντροφό του, Μεράλ Γκεϊλανί, σε εκδηλώσεις κατά του τουρκικού κράτους.

Τον Ιούλιο του 2018 αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, που ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου 2018, αλλά ζήτησε και πήρε αναβολή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019.


Με τη σύντροφό του Μεράλ Γκεϊλανί

Ετσι, για να μην οδηγηθεί ξανά στις φυλακές, ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλάλι πήρε την απόφαση να φύγει κρυφά από την Τουρκία και να έρθει στην Ελλάδα. Είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να έρθει νόμιμα, αλλά δεν του δόθηκε βίζα.

Το 2019 μπήκε σε βάρκα και κάτω από άγνωστες συνθήκες έφτασε στην Αλεξανδρούπολη. Οταν εντοπίστηκε από την αστυνομία έδειξε την ταυτότητά του, κατήγγειλε τις διώξεις που υπέστη και ζήτησε πολιτικό άσυλο, παραμένοντας αντιρρησίας συνείδησης και ακτιβιστής της ειρήνης.

Για όλες τις δραστηριότητές του στην Τουρκία δεχόταν καθημερινά απειλές για τη ζωή του. Τόσο από την τουρκική αστυνομία και στρατονομία, όσο και από άγνωστους με απειλητικά μηνύματα…

«Πλέον ή θα με σκότωναν ή στην καλύτερη περίπτωση για μένα θα καταδικαζόμουν σε ισόβια. Γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, έστω και ως πρόσφυγας» λέει ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλάλι.

«Οπως γνωρίζετε, είμαι απόγονος εκείνων που πριν 2.800 χρόνια ήρθαν και ίδρυσαν όλες τις πόλεις στον Πόντο. Και ως απόγονος αυτών (τι ειρωνεία), 2.800 χρόνια μετά έρχομαι στον τόπο μου, στην πατρίδα μου, στην Ελλάδα ως φυγάς – ως πρόσφυγας. Λόγω του αγώνα που έκανα στην Τουρκία για τον ποντιακό λαό, τον λαό μας» προσθέτει.

Η Τουρκία και οι διώξεις

Ο Γιαϊλάλι δήλωσε ότι οι παρούσες πρακτικές της τουρκικής κυβέρνησης και η ένοχη ιστορική κληρονομιά, στην οποία βασίζονται οι διώξεις της Τουρκίας, δεν πρέπει να αγνοούνται. Τα εν λόγω εγκλήματα δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν.

Βάσει αυτής της ένοχης ιστορίας, εφαρμόζονται συστηματικά πολιτικές σφαγής, απέλασης, λεηλασίας και βιασμού από το τουρκικό καθεστώς. Ολα αυτά σηματοδοτούν τη μεταφορά οθωμανικών πρακτικών στην Τουρκική Δημοκρατία.

«Εδώ και 150 χρόνια, αυτή η περιοχή είναι τουρκοποιημένη. Εκείνη την εποχή, οι Νέοι Οθωμανοί, οι Ισλαμιστές, πότε οι Ενωτικοί και πότε οι Κεμαλιστές που βγήκαν από τους Ενωτικούς, είχαν όλοι τον ίδιο σκοπό. Ποτέ τους δεν δοκίμασαν δημοκρατικές πρακτικές» επισημαίνει ο Γιαϊλάλι.

«Οι Ασσύριοι, οι Αρμένιοι και οι δικοί μου άνθρωποι, για τους οποίους έμαθα αργότερα, αποτέλεσαν όλοι θύματα του τουρκικού κράτους, όπως συνέβη και με τη Γενοκτονία των Ποντίων. Πρόκειται προφανώς για λαούς που δεν έχουν σχέση με τους Τούρκους και με τις πεποιθήσεις του σουνιτικού Ισλάμ» συμπληρώνει.


«Γιάννης-Βασίλης Γιαϊλαλί: Λευτεριά στους λαούς της Μικράς Ασίας»

Και συνεχίζει: «Η συνεχιζόμενη επιθετική στάση εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου σήμερα είναι προφανής και γίνεται στα ίδια πλαίσια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η διαιώνιση της 150χρονης πολιτικής τουρκοποίησης. Χρησιμοποιούν κάθε είδους βρόμικο μηχανισμό».

Η γενοκτονία της μνήμης

Τονίζοντας ότι όλα τα γειτονικά κράτη, όλοι οι λαοί και η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθούν τον ρατσιστικό, φασιστικό, θρησκευτικό και οθωμανικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους, ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλάλι τονίζει:

«Ολες οι χώρες και οι λαοί πρέπει να δουν αυτήν την πραγματικότητα και να ενεργήσουν ανάλογα. Ειδικά εμείς οι Ελληνες, η Ελλάδα, που υπέστη γενοκτονία από τους προγόνους αυτών των Τούρκων.

»Επίσης και οι Αρμένιοι και η Αρμενία πρέπει να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με το φασιστικό τουρκικό κράτος, αλλά και τις σχέσεις τους με τους Κούρδους.

»Η πρακτική του να αγνοούν τις γενοκτονίες και τις σφαγές και να συνεχίζουν τις ζωές τους όταν τυχαίνει να μην βρίσκονται στο στόχαστρο της Τουρκίας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί».

Οι συγγενείς στην Ελλάδα

Τέλος, για τους συγγενείς του και τη νέα ζωή στην Ελλάδα, ο Γιάννης – Βασίλης Γιαϊλάλι επισημαίνει:

«Θέλω να ψάξω να βρω συγγενείς μου. Εμαθα ότι κάποιοι από το χωριό μου ήρθαν στην περιοχή της Δράμας. Θα ήθελα πολύ να τους συναντήσω.

»Θέλω να αρχίσω μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως θα συνεχίσω τον αγώνα μου για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου».

Πηγή: lelevose.gr

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

kerameus mitsotakis

Τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση  με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συμμετείχαν οι Υφυπουργοί Παιδείας Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος Δημητρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, εκπρόσωποι της ομάδας που εργάστηκε για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι, μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη δουλειά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η βάση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι το σχολείο. Τι διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε, πώς χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των εκπαιδευτικών, πώς αφήνουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς πιο ελεύθερους, δίνοντάς τους περισσότερα εργαλεία, περισσότερες επιλογές, δυνατότητες εσείς οι ίδιοι να διαλέξετε τα βιβλία τα οποία θα χρησιμοποιείτε αύριο για να διδάξετε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το πώς όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αυτό το οποίο αποτελεί το διαχρονικό ζητούμενο σε αυτή τη χώρα, το αποκαλούμε μια καλύτερη Παιδεία, μια Παιδεία για όλους, μια Παιδεία η οποία αλλάζει στην πράξη». 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της απευθύνθηκε ιδιαιτέρως στους μαθητές λέγοντας ότι «Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά του σχολείου, τον πυρήνα του μαθήματος. Για τα Προγράμματα Σπουδών τα οποία αλλάζουν συνολικά και εκσυγχρονίζονται, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Παραδίδουμε 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών για όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων, όλων των βαθμίδων από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ Λυκείου».

Η Νίκη Κεραμέως ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στο τεράστιο αυτό έργο, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας μας και το 2023 θα εισαχθούν καθολικά σε όλα τα σχολεία συνοδεία των νέων σχολικών βιβλίων. 

«Τα Προγράμματα Σπουδών είναι τα θεμέλια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθορίζουν το τι διδάσκεται, αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση των σχολικών βιβλίων, ενώ κατευθύνουν τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό του μαθήματος», επεσήμανε η κ. Κεραμέως, η οποία υπογράμμισε τους τρεις άξονες καινοτομίας των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. «Πρώτον, αλλάζουμε το τι διδάσκεται, εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών. Δεύτερον, αλλάζουμε το πώς διδάσκεται το μάθημα δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη κριτική σκέψη, στη κριτική γνώση, υιοθετούμε μια πιο βιωματική προσέγγιση. Τρίτον, προβλέψαμε οριζόντια ψηφιακή διάσταση. Αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, καλλιεργούμε τις ψηφιακές δεξιότητες και παρέχουμε πλούσιο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα». 

Η κ. Κεραμέως έκανε ιδιαίτερη μνεία στους εκπαιδευτικούς απευθύνοντάς τους ευχαριστίες «για όσα κάνουν για τα παιδιά μας εν γένει, ιδιαίτερα δε τα τελευταία δύο χρόνια» ενώ  ξεκαθάρισε ότι επιδιωκόμενο είναι «η συνέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική». «Η παιδεία είναι πέρα και πάνω από κόμματα. Αξιοποιούμε και προσπάθειες των προηγούμενων Κυβερνήσεων, δουλέψαμε εντατικά 2 χρόνια για να παραδώσουμε σήμερα τα νέα προγράμματα σπουδών, με μοναδικό μας κριτήριο το όφελος των μαθητών και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης», είπε. 

Κλείνοντας, η Υπουργός σημείωσε ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών εντάσσονται και συνέχονται άμεσα με την ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων 2,5 ετών για ένα καλύτερο σχολείο. «Πολλαπλό βιβλίο, εργαστήρια δεξιοτήτων, διεύρυνση μεθόδων αξιολόγησης μαθητών, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών, ελληνική “PISA”, από κοινού με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, συμβάλλουν  καθοριστικά στη δημιουργία του νέου, αναβαθμισμένου σχολείου, που παρέχει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας. Που επιτρέπει στα παιδιά μας να σκέφτονται, να συμμετέχουν, να εξελίσσονται, να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, να είναι ευτυχισμένα».

kerameus 5

mitsotakis 2

kerameus 1

kerameus 2

kerameus 3

kerameus 4

kerameus 6

kerameus 7

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα