Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2021 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 00:45

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ERASMUS

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmusπου το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καβάλας και κατά την διετία 2020-2022 συμμετέχει έχει τίτλο “ActLocal, ThinkGlobal” με συντονιστικό σχολείο από τη Δανία και εταίρους από Τουρκία, Λιθουανία και Ισπανία. Στα πλαίσια του προγράμματος διοργανώθηκε στην Τουρκία η 1η συνάντηση εκπροσώπων της σύμπραξης. Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν και να διαπραγματευτούν τα επόμενα βήματα του έργου, να αξιολογηθεί και να αξιολογηθεί το πρόγραμμα του έργου καθώς και οι δραστηριότητες. Πρόσωπα-κλειδιά από κάθε εταίρο συμμετείχαν στη βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού. 

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις χώρες, τις πόλεις και τα σχολεία τους στους εταίρους. Ο Τούρκος συντονιστής του έργου παρουσίασε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τουρκία. Διοργανώθηκε επίσημη επίσκεψη στην Εθνική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Bahcelievler, όπου οι συμμετέχοντες είχαν συνάντηση με τον Emin Cikrikci, Περιφερειακό Διευθυντή Εθνικής Εκπαίδευσης, ο οποίος μίλησε στους συμμετέχοντες για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Τουρκία καθώς και για το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους και να λάβουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις οργανωτικές, τοπικές και εθνικές πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων, εκθέσεις ανάλυσης με ομοιότητες, διαφορές και συμπεράσματα. Οι συμμετέχοντες στο έργο παρακολούθησαν ένα μάθημα, το οποίο προετοιμάστηκε από ένα σχολείο υποδοχής, με θέμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενσωματωμένο σε διαφορετικά θέματα. Δόθηκε σεμινάριο στους συμμετέχοντες σχετικά με τις δράσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Τουρκία από μια εθελόντρια της «TEMA», μιας ένωσης που εστιάζει σε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Τούρκος εταίρος μοιράστηκε την εμπειρία του στη διαχείριση απορριμμάτων και επιτυχημένα περιβαλλοντικά έργα που εφαρμόστηκαν στο σχολείο του σε τοπικό επίπεδο παρουσιάστηκαν στους εταίρους του έργου καθώς και το πώς ενσωματώνουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες και έργα στο σχολικό πρόγραμμα.

Επίσης οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα αποτελέσματα, την ανάλυση και τα συμπεράσματα ενός «Αρχικού Ερωτηματολογίου Πολιτιστικής Ευαισθητοποίησης», που εφαρμόστηκε στους οργανισμούς-εταίρους. Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού έχει προσθέσει μεγάλη αξία στο έργο και όλοι οι στόχοι της συνάντησης επιτεύχθηκαν.

Είχε δε, πολλαπλά οφέλη για την ομάδα των συμμετεχόντων. Απέκτησαν καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών πρακτικών και πολιτικών σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, εντόπισαν ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών και ενημερώθηκαν για καλές πρακτικές και μεθόδους για να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν στους οργανισμούς τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί εξάσκησαν και ανέπτυξαν/βελτίωσαν δεξιότητες επικοινωνίας στα αγγλικά, εφαρμοσμένη κριτική σκέψη, ικανότητες έρευνας και ερμηνείας, βελτιωμένες δεξιότητες παρουσίασης και διεθνούς ομαδικής εργασίας, αυξημένη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να εκπροσωπούν το ίδρυμά τους και αίσθηση συμβολής στην επιτυχία του έργου.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Άρθρο 46

Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159) τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οπότε εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008, ή μεταγενέστερα, οπότε εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777/2021 ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή ορίζεται ο τρόπος που θα δοθούν οι βαθμολογίες Α’ Τριμήνου στα Δημοτικά σχολεία.

 

Το πρώτο τρίμηνο στα Δημοτικά Σχολεία λήγει στις 10 Δεκεμβρίου.

 

Σύμφωνα με όσα ορίζει το ΦΕΚ :

 

Α. Για τα σχολεία που λειτουργούν με φυσική παρουσία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.

 

Β. Για τα σχολεία ή για τα τμήματα που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας οι Διευθυντές/τριες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Γ. Με την επανέναρξη της λειτουργίας αυτών των σχολείων – τμημάτων με φυσική παρουσία, οι έλεγχοι προόδου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.

 

Δ. Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.

 ΤΟ ΦΕΚ  ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 

 Με απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή προγραμματίζεται η πρόσληψη 300 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021- 2022. 

 ΤΟ ΦΕΚ  ΕΔΩ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

www.olme.gr

e-mail:olme@otenet.gr                                                                     Αθήνα, 24/11/2021

                                                                                                Α.Π.: 611

                                                                                                                                                                                                                                      ΠΡΟΣ:

Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας, θα γίνει το Σάββατο, 27/11/2021 στις 11.30 π.μ. στο 8ο ΓΕΛ Αθηνών, Νικοπόλεως 33, Κάτω Πατήσια (Στάση ΗΣΑΠ: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

//www.google.com/maps/place/8%CE%BF+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BD/@38.0087609,23.7297606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a2c39367f22b:0x760593e13c73ae8f!8m2!3d38.0087609!4d23.7319493">https://www.google.com/maps/place/8%CE%BF+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BD/@38.0087609,23.7297606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a2c39367f22b:0x760593e13c73ae8f!8m2!3d38.0087609!4d23.7319493

Υπενθυμίζουμε ότι ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ.

Ως εκ τούτου, ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε … εδώ:

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/demosieutheke-kua-metra-prostasias-apo-22-noembrioy.html

Τέλος, σας ενημερώνουμε και για τα παρακάτω:

Οι ΕΛΜΕ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την ακριβή απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης ή του διευρυμένου ΔΣ, με τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία συμμετοχής μελών ή μελών του ΔΣ (Πόσα μέλη συμμετείχαν στη ΓΣ ή πόσα μέλη του Συμβουλίου συμμετείχαν στο διευρυμένο ΔΣ).

Σε όσες ΕΛΜΕ δεν είναι αυτό δυνατόν οι Πρόεδροι ή οι εκπρόσωποί τους στη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου, μετά την ομιλία τους να καταθέσουν την απόφαση της ΓΣ ή του διευρυμένου ΔΣ με τα αντίστοιχα ζητηθέντα στοιχεία. 


 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 

melidepypost

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφών 2021.

Υποβλήθηκαν 5.228 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

  • 5.125 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.696 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 429 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 54 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
  • 69 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • 34 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Επίσης, υποβλήθηκαν 289 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.465 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

  • 3.786 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.705 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 47 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 34 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
  • 289 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
  • 1.433 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

  • 86 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
  • 27 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2021 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το σχέδιο που εκπονήθηκε από Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώθηκε και επισήμως, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, η οποία θα παρουσιάσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, τα βασικά του σημεία στη σύνοδο των πρυτάνεων. Οι κεντρικοί άξονες του σχεδίου που εκπόνησε επιστημονική επιτροπή με συντονίστρια την καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάσω Κιντή, αφορούν την ίδρυση ιδιωτικώνμη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, αλλαγές στη διαδικασία εκλογής πρύτανη και των κοσμητόρων καθώς και στις αρμοδιότητες της συγκλήτου. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, προτείνεται η εισαγωγή των φοιτητών να γίνεται σε Σχολές με τη λογική ότι δεν θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα προσδεδεμένα σε συγκεκριμένα πτυχία και θα παρέχονται ενότητες μαθήματων, οι οποίες θα ενσωματώνονται σε διαφορετικές διαδρομές σπουδών που θα επιλέγουν οι φοιτητές. Στο σχέδιο επισημαίνεται και η ανάγκη συγχώνευσης πανεπιστημιακών τμημάτων και τονίζεται ότι ο αριθμός ομοειδών τμημάτων είναι υπερβολικά μεγάλος και τμήματα με χαρακτήρα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να ενσωματωθούν σε συγγενή τμήματα ή να καταργηθούν έπειτα από αξιολόγηση.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Πρόκειται για 166 νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 123 εκπονήθηκαν εκ νέου και 43 επικαιροποιήθηκαν, για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο (πλην Γ' τάξης) τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Παράλληλα, δρομολογείται η συγγραφή 320 νέων βιβλίων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα ξεκινήσει πιλοτικά η λειτουργία τους σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, την επόμενη χρονιά θα επεκταθεί σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και από το 2023 τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν κανονικά σε όλες τις μονάδες. Τη χρονιά εκείνη θα ξεκινήσει και η εφαρμογή του θεσμού «πολλαπλού» βιβλίου, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να επιλέγουν το διδακτικό εγχειρίδιο. Ταυτόχρονα, όλα τα βιβλία θα υπάρχουν και σε ψηφιακή μορφή και εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε πλήρες ψηφιακό υλικό. Το 2022 θα έχουν ολοκληρωθεί και τα 336 Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα αφορούν όλους τους τομείς και όλες τις ειδικότητες των επαγγελματικών λυκείων. Μάλιστα, από τον ερχόμενο μήνα θα εκπαιδευτούν περίπου 1.800 επιμορφωτές και στις αρχές του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η επιμόρφωση των 35.000 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Όπως έχει τονίσει και η υπουργός Παιδείας, τα νέα Προγράμματα Σπουδών βασίζονται «στην επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την ευθυγράμμιση με τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της παιδαγωγικής». Στόχος είναι το μάθημα να γίνεται μέσω βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας, «όπου τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν κριτικά, δημιουργικά και εστιάσουν στην ουσία κι όχι στην άκριτη αποστήθιση». Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στη «μαθητοκεντρική προσέγγιση», σε θεματικά πεδία που παραμένουν σταθερά από τάξη σε και στην ψηφιακή διάσταση. Νέα Προγράμματα Σπουδών Γ Γενικής Εκπαίδευσης και νέα βιβλία - Ξεκίνημα για το «πολλαπλό» βιβλίο και τις ψηφιακές εκδόσεις

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

2018 10 08 19 16 42

Από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, μέχρι και τη Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των ΣΕΕ και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και για κάποιο λόγο δεν εγγράφηκαν κατά τις δύο προηγούμενες περιόδους

Ξεκινά η 4η περίοδος (Α’ Φάσης) της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563. Από τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου και ώρα 13.00 μέχρι τη Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για την Σελίδα 2 από 2 υποβολή αίτησης συμμετοχής (4η περίοδος Α΄ Φάσης) στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις δύο προηγούμενες περιόδους (νέες τοποθετήσεις κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι :

 Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

 Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους), θα μπορούν από την Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην πλατφόρμα moodle https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511 για να ξεκινήσουν την Α’ Φάση της επιμόρφωσής τους (12 ωρών),

 Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς taxis του επιμορφούμενου. Σημειώνεται ότι: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στο : http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/deltio-tipou-5093563 ενώ για τεχνικά θέματα μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

rsz mak 1

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/151921/Α5/23-11-2021 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Για την εγκύκλιο (pdf) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση (doc) πατήστε εδώ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα