Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2021 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

 

 ΘΕΜΑ: Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
Αναφορικά με το ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
I. Ωράριο
Α. Εργασιακό ωράριο
Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι:


«8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 21 του Κεφαλαίου ΣΤ' του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η
1. Η παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ' του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) ορίζει ότι «2.Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά, τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος η το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.»
ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περ. α'2 της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α' 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) «Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α' 167).»
Β. Διδακτικό ωράριο
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται ως εξής:
 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Νηπιαγωγεία
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α΄) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β΄/16-8-2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:
«1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.»
 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Δημοτικά Σχολεία
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων καθορίζεται με την περ. α, της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 49 του ν. 4547/2018 (102 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι:
«α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:
I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.»
Επίσης, με την περ. δ, της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 49 του ν. 4547/2018 (102 Α΄) και ισχύει, ορίζεται ότι:
«δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
2. Η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (112 Α΄) ορίζει ότι «α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 (του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι του ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') και του άρθρου 30 παράγραφος 14 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α')»
 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι:
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28. η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.» Επίσης, σύμφωνα με την περ. 2β της υποπαρ. Θ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ». Η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) ορίζει ότι «3. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α'), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1.9.96 και κατά μία ακόμα από 20.1.97.» Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει η μείωση διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία.
Επισημάνσεις
1) Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης3 που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ελλείψει ανάλογης πρόβλεψης, δικαιούνται μειωμένο ωράριο με τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας, οπότε για τις τυχόν επιπλέον ώρες διδασκαλίας παρέχεται υπερωριακή αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2) Αναφορικά με το χρόνο υπηρεσίας για τη μείωση του διδακτικού ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9) εγκύκλιος. Εξυπακούεται ότι στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι προσφερθείσες υπηρεσίες ως αναπληρωτών/ωρομισθίων κατόπιν πρόσληψης από το ΥΠΑΙΘ, όπως π.χ. σε δομές ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ.
3) Επισημαίνεται ότι το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο δεν μειώνεται ή συμπληρώνεται λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε εξωδιδακτική απασχόληση (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη). Μόνο στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για την αντίστοιχη ειδικότητα, στο/α σχολείο/α που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου α) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός ή σε όμορο αυτού και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159 Α΄) και ισχύει4.
3. Σύμφωνα με την περ. β, παρ. 7 άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) και την αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (2524 Β΄) υπουργική απόφαση.
4. Ήτοι, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
4) Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 167 Α΄), διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου πραγματοποιείται σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες (περ. 5 παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235)).
5) Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνο/σύζυγο με αναπηρία5 η μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών, δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την υπ’ αριθ. 268/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες πέραν των διδακτικών, (ήτοι ως προς το εργασιακό ωράριο), που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο (βλ. και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7, εγκύκλιο).
6) Αναφορικά με το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), σημειώνουμε ότι κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄) έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ’ αριθ. 78054/Δ6/22-6-2020 (ΦΕΚ 2494 Β΄/23-6-2020) υπουργική απόφαση6.
7) Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. Γ3 της υπ’ αριθ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ 688 Β΄/28-02-2018) υπουργικής απόφασης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δεν δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη. (βλ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΓΤ4653ΠΣ-Ρ2Κ)
II. Υπερωριακή διδασκαλία
Η υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται καταρχήν με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) που ορίζει ότι:
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.
5. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 (206 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 47 του ν. 4674/2020 (53 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι «Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.»
6. Η εν λόγω απόφαση ορίζει ότι
«1. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι' αυτούς. Ομοίως η λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας υλοποιείται και εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας της προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι' αυτήν.
2. Για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου υψηλών απαιτήσεων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, δειγματικές διδασκαλίες, προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), δράσεις ενδοεπιμόρφωσης, δράσεις διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στις σχολικές μονάδες που ανήκουν ομάδα όμορων σχολείων, πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, παραγωγή διδακτικού υλικού, διαρκής διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών, δομών κ.λπ., μπορούν να διατίθενται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως από το διδακτικό ωράριο των διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών, μετά από πρόταση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) της σχολικής μονάδας ή των αρμοδίων οργάνων κατά τον νόμο σε περίπτωση μη συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής των προτάσεων και σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή της Επιστημονικής Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σε περίπτωση μη συγκρότησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο έγκρισης των ως άνω προτάσεων.»
«3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.»
Παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν, για όσα ζητήματα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες διατάξεις περί υπερωριακής διδασκαλίας, και οι διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που ορίζουν ότι:
«16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. […]»
«18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούμενης παρ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι 10 οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.»
Επισημάνσεις
1) Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, o/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών.
2) Στην περίπτωση που πρόκειται για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας έως 5 ώρες την εβδομάδα στον/ην Διευθυντή/τρια ή στον/ην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ή στην εξαιρετική περίπτωση που o/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας παραλείπει να αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄), η ανάθεση γίνεται με απόφαση του/της διευθυντή/τριας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
3) Επίσης, όπως ορίζει η παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι 10 οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής εβδομαδιαίας διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (βλ. και επόμενη επισήμανση).
4) Οι διατάξεις της παρ. 1 του μέρους Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α΄) σχετικά με την ωριαία αμοιβή για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζουν ότι «1. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής
(επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.» Ως εκ τούτου, η ανάθεση υπερωριακή διδασκαλίας, υποχρεωτική ή προαιρετική, άνω των 5 ωρών την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών (με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, καθότι – σε αυτήν την περίπτωση – θα υπάρξει υπέρβαση των 20 ωρών μηνιαίως ήτοι του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο εν ισχύ νόμος περί του μισθολογίου (ν. 4354/2015).
5) Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας προϋποθέτει την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων, οπότε και απαιτείται συνεννόηση με την οικεία Δ/νση Εκπ/σης πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης/πράξης ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας.
6) Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου δεν δύναται να ανατεθεί υπερωριακή διδασκαλία.
Τέλος, αφού σας υπενθυμίσουμε τις κάτωθι διατάξεις:
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους ή/και σε άλλα σχολεία κλπ.
Σύμφωνα με την υποπερ. Β της περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) «Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
κρίνουμε σκόπιμο να σας καλέσουμε όπως,
α) ελέγχετε αρμοδίως την πλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας,
β) προβαίνετε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να συμπληρώνεται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας,
γ) ενημερώνετε ορθώς το Π.Σ. myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας, και
δ) χορηγείτε αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μ. Βορίδη

Συνάντηση είχε την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Βορίδη, ύστερα από πρόσκλησή του, για θέματα της αρμοδιότητάς του. Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν:

  1. Προσλήψεις: Τον Σεπτέμβρη του 2022 προγραμματίζεται να γίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο. Οι διορισμοί, που έχουν προγραμματιστεί, για το 2021 ανέρχονται σε 12.915 και για το 2022 σε 15.863.

          Πέραν των παραπάνω διορισμών δεσμεύτηκε για επιπλέον  μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, για το 2022. Ο ακριβής αριθμός θα καθορισθεί τον Απρίλη, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.

          *Αναλυτικά οι προσλήψεις, που έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν στο Δημόσιο, αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

  1. Αξιολόγηση: Καταρτίζεται νέο Σχέδιο Νόμου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, το οποίο, όπως είπε, θα καταργεί την ατομική αξιολόγηση των υπαλλήλων και θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των προϊσταμένων και στην επίτευξη των στόχων. Στο τέλος Νοέμβρη και πριν το σχέδιο δοθεί στη διαβούλευση θα γίνει νέα συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για το θέμα.
  2. Επιλογή Στελεχών: Μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2022 προγραμματίζεται να καταρτισθεί νέο σύστημα επιλογής στελεχών στο Δημόσιο και ύστερα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιλογής.
  3. Τηλεργασία: Εκκρεμεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εκτιμά ότι ως τον Ιούνιο του 2022 θα είναι έτοιμο το σύστημα, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχετικός νόμος της τηλεργασίας.
  4. Κινητικότητα: Θα μελετήσει το αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την πλήρη συμμετοχή εκπροσώπων  της Συνομοσπονδίας στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, καθώς και στα  Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
  5. Εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου: Είναι η τελευταία παράταση που δίνεται και θα πρέπει ως 31-12-21 να πραγματοποιήσουν όλοι τις εκλογές. Στο ζήτημα που του θέσαμε, για την επικαιροποίηση των ψηφοδελτίων δεσμεύτηκε ότι θα το μελετήσει άμεσα με τα στελέχη του Υπουργείου.
  6. Σχετικά με το αίτημα αυξήσεων στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος για τη διετία 2015-17, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο Δημόσιο, μας παρέπεμψε στον Υπουργό Οικονομικών  δεσμεύθηκε, όμως, ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά μας στον πρωθυπουργό κατά τη συνάντηση που θα έχει μαζί του.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2020-2022

Από το Υπουργείο Εσωτερικών

2021.11.03 – Δελτίο Τύπου – Από τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Τα παιδιά δεν ήταν στην αίθουσα γιατί είχαν πάει εκδρομή - «Σκέπασε» όλα τα θρανία η  οροφή Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα σε Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης αφού έπεσε η οροφή από την αίθουσα της έκτης Δημοτικού.

 
 
  

Όλα έγιναν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας ευτυχώς σε ημέρα που οι μαθητές είχαν πάει εκδρομή και δεν βρίσκονταν στη σχολική αίθουσα.

 
orofi2Για άγνωστο λόγο έπεσε η γυψοσανίδα με τη μόνωση και τον αλουμινένιο σκελετό που πρόσφατα είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

 
orofi34Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτικές, με την οροφή να έχει «σκεπάσει» όλα τα θρανία της αίθουσας.

Σωτήρια αποδείχθηκε και η παρατηρητικότητα της καθηγήτριας

Λίγο πριν την αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο κι ενώ είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα η καθηγήτρια παρατήρησε μια περίεργη ρωγμή στην οροφή και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε τα παιδιά να βγουν έξω 5 λεπτά νωρίτερα. Λίγο αργότερα, όλη η ψευδοροφή έπεσε!

«Έλειπε όλη η τάξη. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα τα παιδιά. Θα βγάλουμε ανακοίνωση για το τι έγινε. Δεν ξέρουμε πως συνέβη και γιατί.Τα παιδιά δεν ήταν μέσα. Απλά κατέρρευσε η οροφή δεν ξέρουμε πως έγινε», δήλωσε η δασκάλα  του σχολείου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην οροφή εκτελέστηκαν το περασμένο καλοκαίρι εργασίες μόνωσης από ιδιωτικό συνεργείο.

Πηγές από το δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη αναφέρουν  ότι ο δήμαρχος έδωσε αμέσως εντολή να διερευνηθούν οι ευθύνες του εργολάβου που πραγματοποίησε τις εργασίες μόνωσης στην συγκεκριμένη αίθουσα.

Δείτε βίντεο: Έπεσε η οροφή σε αίθουσα δημοτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη - Από θαύμα

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

17 08 16 ipokritiki

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός), για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα μαθήματα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 121856/Ε1/28-9-2021 (ΑΔΑ: 9Υ1Υ46ΜΤΛΗ-4ΗΦ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ενστάσεις κατά του ως άνω πίνακα, που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται:  από την Παρασκευή 5/11 έως και την Πέμπτη 11/11/2021,

μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Υποψήφιοι κλασσικός χορός- προσωρινοί πίνακες 

Υποψήφιοι κινηματογράφος - Προσωρινοί πίνακες 

Υποψήφιοι κίνηση/χορός - Προσωρινοί πίνακες 

Υποψήφιοι Σύγχρονος χορός - Προσωρινός πίνακας 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

rsz mak 1

Την Ευρώπη θα εκπροσωπήσει στην κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Παιδείας και Περιβάλλοντος, «Μαζί για το Αύριο: Εκπαίδευση και Κλιματική Δράση», στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή - COP26 στη Γλασκώβη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας επελέγη από την UNESCO να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο φόρουμ ως παράδειγμα καλής πρακτικής, ειδικότερα για την εισαγωγή της έννοιας της βιωσιμότητας στα σχολεία, μέσω του βραβευμένου με το Global Education Network Europe Award πρόγραμμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», καθώς και μέσω των νέων προγραμμάτων σπουδών.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν Υπουργοί Παιδείας στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP), γεγονός που αναδεικνύει το διαρκώς αναβαθμιζόμενο ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην καλλιέργεια μίας κουλτούρας βιωσιμότητας. Η Νίκη Κεραμέως θα συμμετάσχει σε πάνελ ομιλητών, θα απευθύνει σύντομη ομιλία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις νέων την Παρασκευή 5/11 και ώρα Ελλάδος 6-7:30 μμ. Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά στο σύνδεσμο: https://unfccc-cop26.streamworld.de/program

Η Νίκη Κεραμέως θα πραγματοποιήσει επίσης σειρά επαφών με ομολόγους της, με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.

Αύριο θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και  θα συναντηθεί με το Διευθυντή και Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος κ. Peter Mathieson και μέλη του προσωπικού του τμήματος Κλασικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου. Η κ. Κεραμέως θα ξεναγηθεί στην «Edina/Athena» του Ιδρύματος Λεβέντη, μια έκθεση-αφιέρωμα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, με αφορμή τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, από τον κ. Roderick Beaton, Καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας της έδρας «Κοραής» στο King's College London. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με το διευθυντή του Κέντρου Εκπαίδευσης για τη Βιωσιμότητα κ. Peter Higgins, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για το ρόλο της εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική προστασία.

Την Παρασκευή, η Υπουργός θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας που εγκαινίασε το ΥΠΑΙΘ μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα έχει συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του ιδρύματος κ. Rachel Sandison, καθώς και με Καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων θα συναντηθεί εν συνεχεία με ομολόγους της, το Βρετανό κ. Nadhim Zahawi και τον Ιταλό κ. Patrizio Bianchi, Υπουργούς Παιδείας των χωρών που συνδιοργανώνουν τη Διεθνή Διάσκεψη. Η Υπουργός θα επισκεφθεί το Σάββατο το Ελληνικό Σχολείο St. Andrew.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα