Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2021 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

 Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε.

Σειρά διδασκαλίας της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σειρά διδασκαλίας της ύλης της Ιστορίας Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σειρά διδασκαλίας της ύλης της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σειρά διδασκαλίας της ύλης της Πληροφορικής Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σειρά διδασκαλίας της ύλης της Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σειρά διδασκαλίας της ύλης της Χημείας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

 

http://dide.ira.sch.gr

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 08-11-2021 έως την Τρίτη 16-11-2021

Εγκύκλιος 140346/Κ5/03-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης Και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που ικανοποιούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 138797/Κ5/01-11-2021 Υπουργικής Απόφασης να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), όπως ισχύει.

Η θητεία των Συντονιστών ΠΔΕ και των Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία λήγει την 31 η Αυγούστου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται τη Δευτέρα 8-11-2021 και λήγει την Τρίτη 16-11-2021.

Οι αιτήσεις με τον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ευθύνη των υποψηφίων (με ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως), έως την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 13:00 μ.μ. […]

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Τι απαιτείται προκειμένου να εγκριθούν από Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

Έγγραφο Φ2α/142674/Δ4/08-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν πλείστων ελλιπών αιτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά με εκπρόθεσμες μετεγγραφές προς σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ της χώρας, σας υπενθυμίζουμε ότι για την εξέταση των αιτημάτων εκπρόθεσμης μετεγγραφής τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να διαβιβάζουν στην υπηρεσία μας οι ΔΔΕ της χώρας έχουν ως εξής:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που είναι ενήλικας, ή του κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικων μαθητών, στην οποία θα αναγράφεται εκτός από το σχολείο προορισμού και η τάξη – τομέας – ειδικότητα του ενδιαφερόμενου.

Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που είναι ενήλικας, ή Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον/τους νόμιμο/ους κηδεμόνα/ες σε περίπτωση ανήλικων μαθητών, στις οποίες να διευκρινίζονται οι λόγοι του αιτήματος μετεγγραφής και πιθανής μετοίκησης.

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που είναι ενήλικας, ή του κηδεμόνα του σε περίπτωση ανήλικων μαθητών.

Υπηρεσιακά Σημειώματα μετεγγραφής από τις σχολικές μονάδες προέλευσης και προορισμού, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφουν ότι δέχονται την μετεγγραφή και ότι από την αλλαγή που προκαλείται στο μαθητικό σύνολο δεν επηρεάζεται ο αριθμός των τμημάτων και ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες.

Επικαιροποιημένη βεβαίωση απουσιών του ενδιαφερόμενου από το σχολείο προέλευσης.

Σε περίπτωση μετοίκησης, απαραίτητο είναι οποιοδήποτε αποδεικτικό βεβαιώνει τη διεύθυνση της νέας κατοικίας (πχ λογαριασμός ΔΕΚΟ, αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου κλπ).

Σε περίπτωση που το αίτημα μετεγγραφής αφορά σε έναρξη εργασίας ή αλλαγή εργασιακής κατάστασης (πχ πρόσληψη, μετάθεση κλπ) του ενδιαφερόμενου ή του/των κηδεμόνα/ων, στην περίπτωση ανηλίκων μαθητών, απαραίτητα είναι τα αποδεικτικά όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να μην αποστέλλουν στην υπηρεσία μας ελλιπείς φακέλους αιτημάτων μετεγγραφών προς σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ διότι σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέφονται, προς ολοκλήρωσή τους και εκ νέου αποστολή, προκειμένου να εξεταστούν τα σχετικά αιτήματα.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Στην αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προχωρά το υπουργείο Παιδείας διαθέτοντας κονδύλι ύψους 766.486 ευρώ, μεταξύ άλλων, με δημιουργία συμπεριληπτικού Σχολείου Γενικής Αγωγής. Πρόκειται για μια σχολική μονάδα στις τάξεις οποίας φοιτούν μαθητές της Γενικής και Ειδικής Αγωγής χωρίς να διαχωρίζονται.

Σε πρώτη φάση, θα υλοποιηθεί οδηγός για όλα τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα τις αρχές της συμπεριληπτικής και ενταξιακής εκπαίδευσης. Θα συνταχθούν προγράμματα σπουδών για τις σχολικές μονάδες Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών σε επτά περιοχές και σε τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού. Επιπλέον, θα υπάρξει εκπαιδευτική παρέμβαση που αφορά τη δημιουργία πρωτοκόλλων έγκαιρου εντοπισμού και σχεδίων δράσης με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και παρέμβαση για άμεση παροχή της αναγκαίας εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Τέλος, θα προβλεφθεί της Παράλληλης Στήριξης των Ένταξης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης. Η αποτίμηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή σε έρευνα σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, γονέων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Την έρευνα εκπονήσει ανάδοχος που θα αναλάβει έργο έπειτα από πρόσκληση.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 rsz 1250572674 900761853958349 4407700502254484087 n

Την είδηση ότι τα σχολεία αναμένεται να αναστείλουν τη λειτουργία τους στις 15 Νοεμβρίου, σχολιάζει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, απορρίπτοντας εντελώς το ενδεχόμενο.

Μια «είδηση» για κλειστά σχολεία κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες στον εκπαιδευτικό κόσμο. Ότι «το υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται ένα σενάριο βόμβα για κλείσιμο των σχολείων στις 15 Νοεμβρίου προκειμένου να ανακοπεί το μεγάλο κύμα διασποράς του κορονοϊού στα παιδιά».  

Πρόκειται για μια είδηση που δημοσιεύθηκε στο makthes.gr ) η οποία σημειώνει ότι «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να εισηγηθεί το μέτρο αυτό τις επόμενες μέρες κιόλας η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως» σημειώνοντας ότι: «Ένα από τα σενάρια που πλέον – εξαιτίας των ολοένα και πιο επιβαρυντικών στοιχείων – αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά» και κερδίζει έδαφος και μεταξύ των ειδικών, είναι το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σχολεία από τις 15 Νοεμβρίου προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του κορωνοϊού μεταξύ των παιδιών».

Η απάντηση κας Κεραμέως

«Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων. Πολλές ευχαριστίες στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαιρετική τήρηση των μέτρων. Κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα πάνω από 80.000. Το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% στο 25%» σχολίασε η Νίκη Κεραμέως σε tweet της.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή ξεκαθαρίζει: Δεν επιτρέπεται απόσπαση ή μετάθεση στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για τουλάχιστον δύο σχολικά έτη…

Oι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και κατά τη διετία αυτή οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης δεν επιτρέπεται.

Αυτό τονίζει η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτού του ΚΙΝΑΛ Χ. Κεφαλίδου, και σημειώνει:

Εξαιρούνται μόνο όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, υπάρχει προσανατολισμός ώστε η σχολική κάρτα που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές όταν κάνουν self test και το δηλώνουν στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, να ισχύει και σε άλλες δραστηριότητες όπως στην είσοδο σε εμπορικά καταστήματα ή στην εστίαση.

Υπενθυμίζεται ότι για να μπουν οι μαθητές σε εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα χρειάζεται να επιδείξουν self test 24ωρου. Στο εξής θα μπορούν να χρησιμοποιούν, για το ίδιο διάστημα και την σχολική κάρτα. Η πλατφόρμα edupass.gov.gr και για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται πλέον στον αέρα. Όσοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία δηλώνουν τα self test ή οποιονδήποτε άλλο τύπο τεστ, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα ώστε να εκδοθεί η σχολική κάρτα.

 

Οι γονείς εισέρχονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και αφού κάνουν σύνδεσή είτε με τους κωδικούς taxis είτε μέσω κάποιου τραπεζικού συστήματος, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους και εν συνεχεία δηλώνουν τα στοιχεία του μαθητή, επιλέγοντας το σχολείο και στη συνέχεια δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test.

Τα αποτελέσματα που δηλώνονται στο σύστημα κοινοποιούνται αυτομάτως στο σχολείο που φοιτά ο μαθητής.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα