Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
ΝΑΙ από κόμματα της Βουλής σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου
για την ιδιωτική εκπαίδευση και άλλες ρυθμίσεις
Ψηφίσθηκε, χθες, από την Ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις.
Επί της αρχής ψήφισαν υπέρ η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, και αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου ψηφίσθηκαν από κόμματα της Αντιπολίτευσης, ενώ υπήρξαν διατάξεις που υπερψηφίσθηκαν και από τις έξι κοινοβουλευτικές ομάδες της Βουλής. Καθολική αποδοχή έλαβαν τα άρθρα που αφορούν σε ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου (άρ. 16), σε διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) (άρ. 17), καθώς και σε ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού (άρ. 23).

Πέραν αυτών που ψηφίστηκαν ομοφώνως, κανένα κόμμα δεν καταψήφισε τις εξής διατάξεις, που συγκέντρωσαν μόνο θετικές ψήφους ή «παρών»: ενισχυτική διδασκαλία ειδικών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων - σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες (άρ. 14), λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (άρ. 15), έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (άρ. 18), ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρ. 24), ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (άρ. 25), χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+» (άρ. 27), κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα (άρ. 28).
Με ενισχυμένη πλειοψηφία τεσσάρων στα έξι κόμματα εγκρίθηκαν η ενισχυτική διδασκαλία ειδικών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων - σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες (άρ. 14), το Μητρώο Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (άρ. 19), οι ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρ. 24), η χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+» (άρ. 27), η κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα (άρ. 28), η μεταφορά μαθητών/πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων/αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων (άρ. 33-34-35).
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Το ΟΠΣΥΔ δημοσίευσε εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών.

Με την εισαγωγή του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται η αρχική σελίδα καλωσορίσματος.
Στην σελίδα αυτή ο υποψήφιος ενημερώνεται με τις τελευταίες ανακοινώσεις του συστήματος και έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τα εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής επιλέγοντας με αριστερό κλικ πάνω στο σχετικό σύνδεσμο.
Στο κεντρικό μενού πάνω από την αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργικοτήτων που έχει ένας χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Συγκεκριμένα, στην κορυφή κάθε σελίδας δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
Αρχική
Φάκελος
Αιτήσεις
Ιστορικό Αιτήσεων

Στο κεντρικό μενού δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει το πεδίο «Αιτήσεις» στο οποίο εμφανίζονται οι δυνατές επιλογές των τύπων αίτησης που δύναται να συμπληρώσει και να υποβάλει.
 
Προσοχή! Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση διορισμού για περισσότερους από ένα κλάδους, τότε θα χρειαστεί να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση για κάθε κλάδο.
Στη συνέχεια, εμφανίζονται οι επιλογές που αντιστοιχούν στις αιτήσεις που μπορεί να υποβάλει ο υποψήφιος ανά κλάδο. Αμέσως μετά την επιλογή της αίτησης εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα κάποια προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς και ο κλάδος του.
Στο πλαίσιο με τον τίτλο «Περιοχές Προτίμησης», εμφανίζονται όλες οι περιοχές για τις οποίες ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση. Ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο πλαίσιο έχει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.
Η επιλογή της περιοχής γίνεται με τα βέλη (αριστερά – δεξιά) που βρίσκονται δεξιά του πλαισίου είτε με διπλό κλικ πάνω στην επιθυμητή περιοχή.
Στο πλαίσιο με τίτλο «Επιλεγμένα» ορίζεται η σειρά προτίμησης με τη χρήση των αντίστοιχων βελών (πάνω – κάτω) που βρίσκονται δεξιά του πλαισίου.
 
Προσοχή! Το πεδίο προτίμησης περιοχών είναι υποχρεωτικό. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση αν δεν δηλώσει τουλάχιστον μία προτίμηση.
Όταν ο υποψήφιος επιλέξει όλες τις περιοχές που επιθυμεί και εφόσον βεβαιωθεί ότι εμφανίζονται με τη σειρά που επιθυμεί, διαβάζει το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί και επιλέγει το κουμπί «Καταχώριση».
Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε επιθυμεί τα στοιχεία της αίτησης του ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ που έχει χορηγηθεί.
Προσοχή! Κατά την πρώτη Καταχώριση της αίτησης το σύστημα παράγει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησης. Για τη διευκόλυνση του υποψηφίου, ο αριθμός πρωτοκόλλου μιας καταχωρισμένης αίτησης εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας της αίτησης κατά την προβολή της (Εικόνα 9).

Δείτε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

ΘΕΜΑ: Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» - Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ.
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 53 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νομοθετικές ρυθμίσεις για βελτιώσεις και τροποποίηση των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου και άλλα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου. Ειδικότερα:
 
Α. ΑΡΘΡΟ 53 ν. 4674/2020 – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ                          

 
 
1. ΔΥΝΗΤΙΚΗΑΡΓΙΑ  
 
Με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 53 του ν.4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πειθαρχικών διαδικασιών, τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες για τις ενέργειες των αρμόδιων πειθαρχικών συμβουλίων προς διασφάλιση, ταυτόχρονα με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, και των δικαιωμάτων του υπαλλήλου.


Συγκεκριμένα, προβλέπεται «4.


Εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την


πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά από την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσης του υπαλλήλου σεαργία.».
Βάσει των ως άνω διατάξεων εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από τηνπάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή μη της αργίας, κατόπιν ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικούοργάνου,άλλωςηαργίααίρεται.Επισημαίνεταιδεότιεπειδήτοπειθαρχικό


συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν σχετικού ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, προς αποφυγή υπέρβασης της προβλεπόμενης προθεσμίας και αυτοδίκαιης άρσης της αργίας συνεπεία αυτής, το αρμόδιο διοικητικό όργανο υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης θέσης του υπαλλήλου σεαργία.
 
Όσον αφορά την επαναφορά του υπαλλήλου από το καθεστώς αργίας επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή από τη συμπλήρωση της διετίας, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί εντός της τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας για τη μη συνέχιση της αργίας, ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτοδίκαιης άρσης της δυνητικής αργίας λόγω της άπρακτης παρέλευσης της τρίμηνης προθεσμίας για τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου, ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από τη συμπλήρωση ενός έτους και τριών μηνών από τότε που τέθηκε σε δυνητική αργία. Σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαιης άρσης της αργίας εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία σχετική διαπιστωτική πράξη.
 
2.   ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ                                                               
 
Με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 53 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, και προβλέπεται πλέον ρητά ότι και σε όσους τελούν σε κατάσταση αναστολής άσκησης καθηκόντων καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών τους, όπως και όταν ο υπάλληλος τίθεται σε αργία. Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος τεθεί στη συνέχεια σε καθεστώς αργίας το υπόλοιπο των αποδοχών που δεν καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης καθηκόντων και της αργίας ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η υπόνοια για έκνομη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος σε συνέχεια της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεν τεθεί σε δυνητική αργία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, το μέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης καθηκόντων επιστρέφεται.
Βάσει των ως άνω ρυθμίσεων και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερη αντιμετώπιση που απαιτείται κατά τον χειρισμό πειθαρχικών υποθέσεων, τα αρμόδια όργανα – μονομελή ή συλλογικά – υποχρεούνται να τηρούν με αίσθημα ευθύνης τις αποκλειστικές προθεσμίες που τίθενται για την γνωμοδότησή τους προκειμένου να εμπεδώνεται αφενός το κύρος της πειθαρχικής διαδικασίας, αλλά και να προστατεύεται ο υπάλληλος, ο οποίος τελεί σε αναστολή καθηκόντων ή σε αργία.
 
 
 
3.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ                                                     


Με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν.4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 141 του ν.3528/2007, όπως ισχύει και προβλέπεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλλει ο/ η υπάλληλος την προβλεπόμενη ένσταση κατά αποφάσεων πειθαρχικώς προϊσταμένων ή πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό όχι μόνο αυτοπροσώπως, αλλά και με συστημένη αλληλογραφία, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της ένστασης με συστημένη αλληλογραφία, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης αλληλογραφίας στο Ταχυδρομικό Κατάστημα. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται περαιτέρω το δικαίωμα άσκησης των μέσων προστασίας του πειθαρχικώς διωκομένου χωρίς να παρακωλύεται η πειθαρχική διαδικασία.
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

      Με την παρ. 16 του άρθρου 53 του ν.4674/2020 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου
142 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις περί πειθαρχικής αρμοδιότητας του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
 
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 82 επ. του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύουν, συστάθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.), στην οποία μεταφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), οι οποίοι (φορείς) και καταργήθηκαν (άρθρο 82 παρ.4 ν.4622/2019).
 
Ειδικότερα, το δικαίωμα ένστασης του Διοικητή της Ε.Α.Δ. κατά πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του ν.4622/2019, όπως αναριθμήθηκαν οι παράγραφοι του εν λόγω άρθρου με την παρ. 27 του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), ενώ αντίστοιχα το δικαίωμα προσφυγής του Διοικητή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου κατά πειθαρχικών αποφάσεων προσδιορίζεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ν.4622/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 142 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 99 ν. 4622/2019, όπως ισχύει, «Ο Διοικητής της Αρχής μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 (του ν.4622/2019), εξαιρουμένων των αποφάσεων μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις πειθαρχικού δικαίου των ελεγχόμενωνφορέων».
 
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει, «Ο Διοικητής της Αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων των υπηρεσιών και των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 (του ν.4622/2019) για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιοντου


Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων».
 
Στο πλαίσιο των προαναφερομένων πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ε.Α.Δ. και από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 140 του Υπαλληλικού Κώδικα, περί γνωστοποίησης της πειθαρχικής απόφασης στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, και της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν.4622/2019, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στην Αρχή, προκύπτουν αφενός οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι πειθαρχικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην έδρα της Ε.Α.Δ. και αφετέρου το ότι η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα υπόχρεα όργανα. Ως εκ τούτου οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι Γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης από αυτά, θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή και έγκαιρη κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων.
 
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                    
 
Με την παρ. 17 του άρθρου 53 του ν.4674/2020 αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ίσχυε, και προβλέφθηκε ότι η υφιστάμενη υποχρέωση των πειθαρχικών συμβουλίων να ενημερώνουν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, θα γίνεται πλέον ανά τετράμηνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες επί της αποστολής των αιτούμενων στοιχείων θα ενημερωθείτε άμεσα με σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας μας.
 
5.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
 
Με την παρ. 18 του άρθρου 53 του ν.4674/2020 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ύπαρξη απαρτίας κατά τη συνεδρίαση των τμημάτων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με βάση τη σύνθεσή τους, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί μετά τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν μεσολαβήσει και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «Τα τμήματα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη τους, στα οποία απαραιτήτως περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.».
 
Με την παρ. 19 του άρθρου 53 του ν.4674/2020 στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ίσχυε, προστίθεται εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται πλέον ρητά ότι «Γραμματέας του πειθαρχικού συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστονΒ΄».
 
6.    ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ                                       
 
Με τις διατάξεις των παρ. 3 έως 12, 14, 15 και 21 του άρθρου 53 του ν.4674/2020 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους σαφήνειας των ρυθμίσεων σε συνέχεια τροποποιήσεων της οικείας νομοθεσίας που έχουν μεσολαβήσει, όπως για παράδειγμα η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τις διατάξεις του ν.4622/2019.


Β. Άρθρο 52 - ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΤΟΜΕΑ            
 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 του ν.4674/2020, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής
δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄208).
Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μετά την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισμούς των οικείωνφορέων.
 
Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΠΚ ΚΑΙ ΔΟΣ ΤΟΥ Ν.3213/2003  
 
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο μη υποβολής αρχικών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) από υπόχρεους προς τούτο υπαλλήλους λόγω μη ενημέρωσής τους για την υποχρέωσή τους αυτή από τις οικείες ΔιευθύνσειςΔιοικητικού.
 
Στο πλαίσιο αυτό και προς εξυπηρέτηση του σκοπού της υποχρέωσης έγκαιρης ενημέρωσης των υπαλλήλων, όταν αποκτούν ιδιότητα που συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ, και προς αποφυγή των σοβαρών συνεπειών που επιφέρει η μη υποβολή των ως άνω αρχικών δηλώσεων ΔΠΚ και ΔΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται για τα κάτωθι:


1)  Αναφορά στο προοίμιο των διοικητικών πράξεων, δυνάμει των οποίων ο/η υπάλληλος αποκτά ιδιότητα που συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ αλλά και ετήσιας ΔΠΚ, των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.3213/2003, που προσδίδουν στον/στην υπάλληλο την ιδιότητα του/τηςυπόχρεου.
2)  Αναφορά στο διατακτικό των εν λόγω διοικητικών πράξεων της υποχρέωσης που απορρέει από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας για υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις τουν.3213/2003.
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο και εφόσον οι Διευθύνσεις Διοικητικού ήδη κατά την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων θα έχουν προσδιορίσει αιτιολογημένα και με απόλυτη βεβαιότητα ποιοι υπάλληλοι έχουν την ιδιότητα του υπόχρεου σε υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ, θα μπορούν άμεσα να καταρτίζουν περαιτέρω τις καταστάσεις υπόχρεων που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 και οι υπάλληλοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη σχετική τους υποχρέωση για υποβολή ΔΠΚ χωρίς να υπάρχει ανάγκη πλέον διακριτής ενημέρωσής τους για την υποχρέωσή τους αυτή.
 
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣ     
 
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια της αρμοδιότητάς τους, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.
 
Εφόσον κατά την εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Δ/νσεις προσωπικού δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θέτοντας υπόψη μας βάσει της ιδιαιτερότητας κάθε πειθαρχικής υπόθεσης κάθε απαιτούμενο στοιχείο που σχετίζεται με αυτή, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη διατύπωση σύννομης απάντησης εκ μέρους της Υπηρεσίας μας. Ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων, τα οποία αφορούν πειθαρχικές τους υποθέσεις ή καταγγελίες, θα αποστέλλονται αρμοδίως στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά ή είναι αρμόδια να επιληφθεί, δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας αφενός δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πειθαρχικά όργανα – μονομελή ή συλλογικά - αφετέρου δεν προβλέπεται οριζόντια πειθαρχική αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών για τους υπαλλήλους του Δημόσιου. Είναι αυτονόητη, βάσει του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις Αρχές, η δυνατότητα ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας για θέματα κακοδιοίκησης ή για θέματα που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε πειθαρχική παραπομπή, ωστόσο η αρμοδιότητά της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στη διαβίβαση αρμοδίως των σχετικών καταγγελιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελίες δεν είναι ασαφείς, αόριστες ή καταχρηστικώςεπαναλαμβανόμενες.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
Ενόψει των διορισμών στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις προκηρύξεις 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/24-4-2019) και 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα που θα χρειαστεί να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.
Download this file (δικαιολογητικά για νεοδιόριστους.docx)δικαιολογητικά για νεοδιόριστους.docx   14 kB
Download this file (Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.doc)Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.doc   80 kB
Download this file (Υπεύθυνη δήλωση.doc)Υπεύθυνη δήλωση.doc   50 kB
Download this file (Καρτέλα υπαλλήλου.docx)Καρτέλα υπαλλήλου.docx   13 kB
Download this file (Αίτηση συνάφειας.docx)Αίτηση συνάφειας.docx   12 kB
Download this file (Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας.docx)Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας.docx   18 kB
Download this file (Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος.docx)Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος.docx   45 kB
Download this file (παραπεμπτικό έγγραφο για ψυχίατρο.pdf)παραπεμπτικό έγγραφο για ψυχίατρο.pdf   248 kB
Download this file (παραπεμπτικό έγγραφο προς παθολόγο.pdf)παραπεμπτικό έγγραφο προς παθολόγο.pdf   249 kB
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέαφοιτητές 2
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους —δυνητικούς δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ότι σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Προς διευκόλυνση των δικαιούχων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση έως σήμερα, το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά ΝέαPHOTO 1 ΣΖ
Πρωταρχικό μας μέλημα και κατεύθυνση του συνολικού έργου μας, όπως έμπρακτα αποδεικνύουμε, είναι η παροχή μιας ποιοτικής και σύγχρονης παιδείας, η οποία θα παρέχει σε κάθε νέο και νέα όλα τα αναγκαία εκείνα εφόδια για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
 Η προσπάθεια αυτή, ως είναι αυτονόητο, δεν μπορεί παρά να αφορά και τα ιδιωτικά σχολεία. Τούτο είναι τόσο λογικά όσο και συνταγματικά επιβεβλημένο, καθότι, σε μία δημοκρατική κοινωνία το κράτος έχει την ευθύνη για την παιδεία που παρέχεται στους πολίτες συνολικά, είτε εκείνοι επιλέγουν το δημόσιο σχολείο της περιοχής τους, είτε κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του παρόντος νομοσχεδίου, αλλά και η ειδοποιός διαφορά του σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και κατά συνέπεια η εκ διαμέτρου αντίθετη δική μας αντίληψη και θεώρηση των ζητημάτων εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών αυτού του τόπου. Ποια είναι αυτή η ειδοποιός διαφορά; Η βαθιά μας πίστη και αφοσίωση στην υπεράσπιση του θεμελιώδους, σε κάθε δημοκρατία, δικαιώματος κάθε πολίτη της ελεύθερης επιλογής και ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, όπως αυτό αλλωστε κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμά μας.
Αξίζει να τονισθεί ότι αποδέκτες και τελικά ωφελούμενοι των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση και μέσω των οποίων ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι δήθεν - όπως ακούστηκε δυστυχώς από ορισμένους - μία κάποια ελίτ, μεμονωμένα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά το σύνολο των μελών της κοινωνίας μας, είτε αυτοί έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση των τέκνων τους το δημόσιο, είτε κάποιο ιδιωτικό σχολείο.
Επιθυμούμε την δημιουργία ενός ποιοτικού, καινοτόμου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου με την ίδια ένταση με την οποία ενδιαφερόμαστε για την λειτουργία ενός αντίστοιχου δημοσίου σχολείου. Επιθυμούμε την καλλιέργεια και θεμελίωση ενός περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού με συνθήκες ουσιαστικής εποπτείας, το οποίο θα δημιουργεί κίνητρα βελτίωσης και μιας διαρκούς πορείας προς τα πάνω για όλα τα σχολεία, σε αντίθεση με την λογική της εξίσωσης όλων προς τα κάτω.
Σε αυτή την κατεύθυνση, σήμερα, με το παρόν νομοσχέδιο, απελευθερώνουμε και απεγκλωβίζουμε τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες από τον αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό κρατικό παρεμβατισμό, από την υπέρμετρη γραφειοκρατία, και παρέχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στις ίδιες τις σχολικές μονάδες.
Το παρόν νομοσχέδιο θέτει στο επίκεντρο κατ’ αρχάς τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών, το συμφέρον των οποίων οφείλει να αποτελεί, εξ ορισμού, πρωταρχικό μέλημα για την εκπαιδευτική διαδικασία, και άρα και για το Υπουργείο. Καθώς απλοποιούμε τις μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες, διατηρούμε και αναβαθμίζουμε την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας για θέματα λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων όπως: αδειοδότηση, τήρηση εκπαιδευτικής νομοθεσίας, έλεγχος προσόντων και διορισμός Διευθυντή/υποδιευθυντή, γνωστοποίηση πρόσθετων δράσεων, έγκριση κανονισμού λειτουργίας, έλεγχος τίτλων σπουδών.
Ο έλεγχος της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των τίτλων σπουδών παραμένει όπως και πριν, η ισοτιμία των ιδιωτικών σχολείων είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί κύρια μέριμνα των πολιτικών μας. Με την νέα ευελιξία που παρέχεται στην διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιδιώκεται η ισορροπία μεταξύ εποπτείας και ελευθερίας.
Δεν απεμπολείται η εποπτεία επί των εργασιακών σχέσεων αλλά επανακαθορίζεται και επιβεβαιώνεται. Η εποπτεία που οφείλει να ασκεί ένα σύγχρονο κράτος, ουσιαστικά αναβαθμίζεται καθότι είναι ενιαία προς όλους τους ιδιωτικούς εργαζομένους αλλά και συνάμα ουσιαστικότερη, μετά την απαλοιφή ιδεοληπτικών και αναχρονιστικών αγκυλώσεων.
Με αίσθημα ευθύνης και συνεπείς προς το Σύνταγμα και τις επιταγές του, μεριμνούμε με τον ίδιο τρόπο για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στο σύνολό της, δημόσιας και ιδιωτικής. Μακριά από φοβικά σύνδρομα ή άλλες αναχρονιστικές ιδεοληψίες.
 Συνεπείς προς τις δεσμεύσεις μας και την πολιτική μας ταυτότητα, ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την ιδιωτική αυτονομία, η οποία όταν ασκείται εντός οριοθετημένου περιβάλλοντος, επιφέρει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας μας, αναβαθμίζει και ενισχύει την Πολιτεία μας. Για τα παιδιά μας, τους μελλοντικούς πολίτες αυτής της χώρας, τη γενιά που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εφοδιασμένη να αντιμετωπίσει τις νεοφυείς κρίσεις και πρωτοφανείς προκλήσεις που ο 21ος αιώνας, ο αιώνας αυτός των μεγάλων αλλαγών και ραγδαίων παγκόσμιων μεταβολών επιφυλάσσει για τις ζωές όλων μας.
Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται στοχευμένες διατάξεις οι οποίες αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης αυτής. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων στα δημόσια σχολεία της χώρας μας.
Για πρώτη φορά και μετά από χρόνια, έχοντας μεριμνήσει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, κατοχυρώνεται το αυτονόητο: το δημόσιο σχολείο μεριμνά και προετοιμάζει το ίδιο τους μαθητές του για τη συμμετοχή τους σε κάθε μάθημα στο οποίο τυχόν εξετάζονται προκειμένου να εισαχθούν σε σχολή της επιλογής τους.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα


ΥΠΑΙΘ 2 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές
Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα