Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
«Τοποθέτηση Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε.Καβάλας»
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
Έχοντας υπόψη:
 
 
1.               τιςδιατάξειςτουΝ.4547/2018(ΦΕΚ102/τ.Α’/12-06-2018)«Αναδιοργάνωσητωνδομώνυποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλεςδιατάξεις»,
2.               την Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α’/12-06-2018) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καιΕ.Κ.»,
3. την υπ’ αριθμό Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β’/05-10-2018) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
4.               την υπ’ αριθμό Φ.1.2/5657/25-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με θέμα: «Κύρωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίωνΔιευθυντώνΣχολικώνΜονάδωντηςΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΚαβάλας»,
5.               την υπ’ αριθμό Φ.1.2/5703/28-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚαβάλας»,
6.            την υπ’ αριθμό 9004/Φ.33.1/16-09-2019 απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή στο 5ο ΓυμνάσιοΚαβάλας,
7.              τις διατάξεις του Ν. 4692 (ΦΕΚ 111 τ.Α΄/12-06-2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», στα άρθρα 52 και 53 του οποίου ρυθμίζονται θέματα παράτασης θητείας στελεχών της εκπαίδευσης και παράτασηισχύοςπινάκωνεπιλογήςΔιευθυντώνσχολικώνμονάδωνκαιΕργαστηριακώνΚέντρων,
8.               το υπ’ αριθμό 6825/Φ.33.1/07-07-2020 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, με θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Καβάλας»,
9.            τις δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερομένων υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε.Καβάλας,
10.         την ομόφωνη πρόταση που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμό 15/21-07-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ ως ΣυμβουλίουΕπιλογής,


α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
 
τοποθετούμετουςπαρακάτωΔιευθυντέςστιςκενούμενεςθέσειςσχολικώνμονάδωντηςΔ.Δ.Ε.Καβάλας,με θητεία από 01-09-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, ως εξής:
 
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός
Μητρώου
Κλάδος
Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης
Λυμπεράκης Δημήτριος
150427
ΠΕ02
2Ο Γενικό Λύκειο Καβάλας
Αλειφέρης Βασίλειος
189881
ΠΕ04
5Ο Γενικό Λύκειο Καβάλας
Θεοδωρίδης Δημήτριος
211436
ΠΕ04
Γυμνάσιο Νέας Περάμου
Παπανικολάου Βαρβάρα
190955
ΠΕ86
Γενικό Λύκειο Ποδοχωρίου
 
 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΒΑΓΕΝΑΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
MinEdu EidikaMathimata TWΣχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες: Για πρώτη φορά πρόβλεψη διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμοθετεί, για πρώτη φορά στα δημόσια σχολεία της χώρας, τη συστηματική διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Μέχρι σήμερα, για την πρόσβαση σε ορισμένες σχολές/τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων εξετάζονταν κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις στα αντίστοιχα Ειδικά Μαθήματα, χωρίς όμως τα Ειδικά αυτά Μαθήματα να διδάσκονται συνολικά και στοχευμένα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, τα Ειδικά Μαθήματα: έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αρμονία, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο είτε δεν διδάσκονταν καθόλου στη Γ’ τάξη των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων είτε διδάσκονταν αποσπασματικά και όχι στοχευμένα σε προετοιμασία συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Στην πράξη, δηλαδή, οι μαθητές/-τριες που επιθυμούσαν να εξετασθούν στα ειδικά αυτά μαθήματα και να εισαχθούν στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές έπρεπε να καταφύγουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια για την προετοιμασία τους.
Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται στο επικείμενο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θεσπίζεται – για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα Ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα Μαθήματα στο δημόσιο σχολείο («Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων»). Στο νέο αυτό πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν σε επιμέρους Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να φοιτήσουν στις αντίστοιχες σχολές/τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων θα εφαρμοστεί ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Λυκείου ή/και σε μεμονωμένα Λύκεια. Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στην υλοποίηση του προγράμματος θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση για την κατάρτιση ειδικού ετήσιου προγράμματος υποστήριξης ανά ειδικό μάθημα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς ή και εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και θα απασχολεί μόνιμους, εντός του συνολικού ωραρίου τους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχων, σχετικών ειδικοτήτων ενδεικτικά, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Ισπανικής, Ιταλικής Φιλολογίας.
H Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η διδασκαλία στα δημόσια Λύκεια, για πρώτη φορά, με τρόπο συστηματικό και στοχευμένο των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται Πανελλαδικώς, δημιουργεί νέες δυνατότητες και ενισχύει την ισότητα των ευκαιριών στη δημόσια εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας προς το σκοπό αυτό τους αναγκαίους πόρους, χτίζουμε το δημόσιο σχολείο που αξίζει στους μαθητές μας. Άλλη μία πρόσφατη δέσμευσή μας γίνεται άμεσα πράξη.»
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Σύντομα θα γίνουν οι διορισμοί των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και θα έχουμε ανακοινώσεις ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας στην εκπομπή «Εκτός γραμμής» με τους Τάκη Χατζή και Λίδα Μπόλα.
 

 

Για την έγκαιρη τοποθέτηση προσωπικού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η υφυπουργός τόνισε ότι έχουμε φροντίσει στο νομοσχέδιο να υπάρχουν διατάξεις για διπλή μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε δυσπρόσιτα μέρη και ότι πλέον οι πίνακες θα ξεπαγώνουν στα δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα ξέρουν που θα τοποθετηθούν αρκετό διάστημα πριν.
 

Επίσης ανέφερε ότι οι αναπληρωτές που επιστρέφουν από τα νησιά θα έχουν 50% μείωση στα ναύλα επιστροφής.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Για τους προβληματισμούς των μαθητών και την απόδοση τους στην Έκθεση και άλλα μαθήματα των Πανελληνίων 2020, μίλησε η Υφ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», λέγοντας ότι προφανώς το θέμα ήταν από εκείνα που δεν ανέμεναν τα παιδιά, ώστε να ξέρουν καλά πώς να το διαχειριστούν.
 
Όπως προσέθεσε, προς τα τέλη Αυγούστου θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων, όπως κάθε χρόνο.

Απαντώντας σε αναφορές στον δημόσιο διάλογο για όσους έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις με το παλαιό σύστημα και άλλη ύλη, αναφορικά με το μικρό ποσοστό θέσεων στα ΑΕΙ που διατίθενται γι΄ αυτούς, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεδομένου ότι τα ποσοστά προκύπτουν βάσει αλγορίθμου.
 Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κάναμε την δουλειά μας και μας αξιολογούν οι γονείς και οι μαθητές», ανέφερε η Υφ. Παιδείας, αναφορικά με το κλείσιμο και την επαναλειτουργία των σχολείων, λόγω του κορονοϊού.
Για το ολοήμερο σχολείο και την νέα χρονιά
«Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν λειτούργησε πάλι το ολοήμερο σχολείο μετά το άνοιγμα των σχολείων. Έχουμε ήδη διασφαλισμένη την χρηματοδότηση για την επόμενη χρονιά, ώστε να λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο», σημείωσε η κ. Ζαχαράκη.
Όπως σημείωσε η Υφ. Παιδείας, «το βασικό σενάριο που «δουλεύουμε» αυτήν την στιγμή είναι της κανονικής επαναλειτουργίας των σχολείων από τις 7 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρξει ταχύτερη ενημέρωση των αναπληρωτών για τις θέσεις που θα καλύψουν και έτσι θα υπάρξει ανάληψη καθηκόντων εγκαίρως και στις δυσπρόσιτες περιοχές. Εμείς ως υπουργείο Παιδείας θα είμαστε έτοιμοι να φέρουμε εις πέρας οτιδήποτε οριστεί από την Επιτροπή των ειδικών».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Tη δυνατότητα να βγουν φέτος στη σύνταξη έχουν 22 κατηγορίες ασφαλισμένων όπως γράφει σε δημοσίευμά του ο “Ελεύθερος Τύπος”.
 
Ειδικότερα, σύνταξη στα 55, 60 και 62 «κλειδώνουν» ασφαλισμένοι από Ταμεία μισθωτών (Δημοσίου, ΔΕΚΟ-τραπεζών και ΙΚΑ) καθώς μπορούν να αποχωρήσουν με όρια ηλικίας για πλήρη αλλά και για μειωμένη σύνταξη.
Εκτιμάται ότι πάνω από 500.000 ασφαλισμένοι πιάνουν τα όρια ηλικίας για πλήρη, ενδεχομένως κάποιοι να τα κατοχυρώνουν με εξαγορές πλασματικών ετών, ενώ για μειωμένη έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα εξόδου καθώς τα όρια ηλικίας είναι ως και 10 χρόνια χαμηλότερα.
Στη μειωμένη έχουν έμμεσα μικρότερη απώλεια λόγω της αύξησης των συντάξεων μετά τα 30 χρόνια με το νόμο 4670/2020. Η ποινή μένει ίδια αλλά η απώλεια σύνταξης σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς (νόμος 4387/2016) είναι μικρότερη.
Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένος του Δημοσίου με 33 έτη το 2020 μπορεί να πάρει πρόωρη σύνταξη στα 58 και πλήρη στα 62. Αν αποχωρήσει με μειωμένη θα έχει ποινή 24% μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης, που θα είναι 292 ευρώ αντί 384 ευρώ.
Αν έχει συντάξιμο μισθό 1.790 ευρώ θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη με τον νέο συντελεστή, που είναι 32,31% αντί 30,63%.
Η ανταποδοτική βγαίνει στα 579 ευρώ και με τα 292 ευρώ της εθνικής το τελικό ποσό είναι 871 ευρώ μικτά. Με τους συντελεστές του νόμου 4387 θα έβγαζε 840 ευρώ. Το κέρδος του από τον νέο νόμο είναι αύξηση 31 ευρώ το μήνα παρότι βγαίνει με μειωμένη σύνταξη.
Στο Δημόσιο οι κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τα 62 είναι:
1.Οι γυναίκες με 25ετία ως το 2020 που βγαίνουν με όριο ηλικίας το 55ο έτος για μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε.
2.Οι άνδρες με 25ετία ως το 2010 που παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 οποτεδήποτε.
3.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 για τους οποίους ισχύει έξοδος για μειωμένη σύνταξη με ενιαίο όριο ηλικίας, που είναι το 56ο έτος.
4.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 για τους οποίους ισχύει έξοδος για μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
Πλήρης σύνταξη από τα 58 με 35 και άνω έτη
1.Οι άνδρες και οι γυναίκες στο Δημόσιο που έχουν 25ετία ως το 2010 και 35ετία στην ηλικία των 58 ετών παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 58ο έτος. Αν έχουν 35ετία το 2018 και είναι 58 το 2019 θα πάρουν σύνταξη στα 60,6.
2.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και 36 έτη στην ηλικία των 58 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 58ο έτος. Αν έχουν 36ετία το 2019 και είναι 58 το 2020 θα πάρουν σύνταξη στα 61.
3.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και 37 έτη στην ηλικία των 59 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 59ο έτος. Αν έχουν 37ετία το 2019 και είναι 59 το 2021 θα πάρουν σύνταξη στα 61,8.
4.Οι άνδρες και οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 σε άλλο φορέα και από 1/1/1983 στο Δημόσιο παίρνουν σύνταξη και με 37ετία εφόσον έχουν 25ετία ως το 2020. Το όριο ηλικίας για την έξοδο καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Οσοι, για παράδειγμα, έχουν 37ετία το 2020 βγαίνουν στα 60,3. Με 37ετία το 2019 βγαίνουν στα 59,5.
Από τα 55 η έξοδος των γονέων και τρίτεκνων
1.Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία ως το 2010 και ανήλικο τέκνο αποχωρούν με βάση το 50ό έτος, που από 19/8/2015 γίνεται 55 και από φέτος είναι στα 62.
2.Πατέρες και μητέρες υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν με βάση το 52ο έτος. Για το 2017 η έξοδος ήταν στα 58,5, το 2018 στα 60,2 και από το 2020 «κλειδώνει» στα 62 για όσους θα συμπληρώσουν το 52ο έτος.
3.Πατέρες και μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν με βάση το 55ο έτος. Με το 55ο το 2017 η έξοδος με ανήλικο ήταν στα 59,6, πήγε στα 61 το 2018 και είναι στα 62 για όσους έκλεισαν τα 55 το 2019.
4.Πατέρες και μητέρες με τρία παιδιά το 2011 ή και μεταγενέστερα αποχωρούν με το όριο των 52 ετών, εφόσον συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 και 23 στην ηλικία συνταξιοδότησης. Το 52ο έτος αυξάνεται μετά τις 19/8/2015 (πίνακες γονέων-τρίτεκνων).
5.Πατέρες και μητέρες με τρία παιδιά το 2012 ή και μεταγενέστερα αποχωρούν με το όριο των 55 ετών εφόσον συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 και 25 στην ηλικία συνταξιοδότησης. Το 55ο έτος αυξάνεται μετά τις 19/8/2015.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα