Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
Σύμφωνος με τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ο Ελληνικός νόμος για τη μετάδοση μαθημάτων, αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τη συμφωνία του νόμου και της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια επιδημιολογικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με τις αρχές προστασίας των δεδομένων, αλλά και τις λοιπές υποχρεώσεις των υπευθύνων της επεξεργασίας για τη διασφάλιση της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε απάντηση του Επιτρόπου Δικαιοσύνης Didier Reynders προς ερώτηση 5 Ελλήνων Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών), επισημαίνεται ότι ο νόμος που αφορά στην εξ αποστάσεως μάθηση αναφέρει ρητώς, μεταξύ άλλων, τη μη καταγραφή των διαδικτυακών συνεδριών, τη μη μετάδοση της εικόνας των μαθητών, τους τύπους των προς επεξεργασία δεδομένων και τη διάρκεια της επεξεργασίας. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε μετά τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Τέλος, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει ότι τα ληφθέντα μέτρα προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αποκάλυψης ευαίσθητων δεδομένων.
Οι αναφορές της ερώτησης σε «περιορισμούς στην προστασία των προσωπικών δεδομένων», κινδύνους «προσβολής της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας διδασκόντων και μαθητών», προσωπικά δεδομένα «τα οποία αναπόφευκτα θα αποκαλύπτονται και θα μπορούν να στοιχειοθετούν προφίλ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων» δεν βρήκαν κανένα έρεισμα στην αυστηρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αναδεικνύεται, για ακόμη μία φορά, ότι πίσω από την επίμονη μάχη κατά της δυνατότητας εξασφάλισης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατά τη διάρκεια πανδημίας, κρύβονται μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 


 
Μαρούσι, 30/7/2020
Αρ. Πρωτ.: 102027/ΓΔ5


    Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά

 


 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και η ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο των σχολικών μονάδων προς αποφυγή συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών οι οποίοι είτε είναι λειτουργικά υπεράριθμοι, είτε βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, καθώς και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ, όπως επίσης και των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και εντός περιοχής μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ  μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου2020.

 
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της περιοχής ευθύνης σας έτσι ώστε:
 
α) οι λειτουργικά υπεράριθμοι, οι ευρισκόμενοι στη διάθεση και οι προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί και εντός περιοχής για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής σας όπου θα αναρτήσετε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για τοποθέτηση,


β) οι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί και τα αποσπασμένα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης απόσπασης / τοποθέτησης όπου θα αναρτηθούν αντίστοιχα τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για τοποθέτηση.
 
Αυτονόητο δε, είναι ότι, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.
 
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ΥΑ αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αρ. πρωτ. 93856/Ε2/15-07-2020, καθώς οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με βαθμίδα τοποθέτησης «Α/ΘΜΙΑ», αναλαμβάνουν μεν υπηρεσία στις Δ/νσεις Δ.Ε. της περιοχής απόσπασης, ωστόσο με απόφαση του οικείου Δ/ντή ΔΕ διατίθενται στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, όπου και τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά.
 
Σε ό,τι αφορά τυχόν εναπομείναντα κενά των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ανωτέρω διαδικασία, αυτά θα καλυφθούν με διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στην άλλη βαθμίδα.
 
 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Ηγεσία ΥΠΑΙΘ στην 94η Σύνοδο Πρυτάνεων: τα πεπραγμένα της χρονιάς
που πέρασε και τα επόμενα βήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός, κ. Βασίλης Διγαλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, συμμετείχαν στις εργασίες της 94ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η Υπουργός και ο Υφυπουργός, αφού ευχαρίστησαν για την αγαστή συνεργασία τα Μέλη της Συνόδου, συνεχάρησαν τις νέες Πρυτανικές Αρχές έξι Πανεπιστημίων, σημειώνοντας την εξαιρετικά πετυχημένη υλοποίηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξή τους, με συμμετοχή που κυμάνθηκε από 94% έως και 100%. Συγχαρητήρια απέδωσαν και στο σύνολο των Α.Ε.Ι. για την άριστη ανταπόκριση στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας. Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στα τέσσερα Ελληνικά Α.Ε.Ι. που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των European Universities (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Στην τοποθέτησή της, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Υπουργείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το τελευταίο έτος, μεταξύ άλλων: τη δημιουργία της ΕΘΑΑΕ με ενισχυμένες αρμοδιότητες αναφορικά με την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, την αξιολόγηση και πιστοποίηση πανεπιστημίων και προγραμμάτων σπουδών, τη σύνδεση της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. με την αξιολόγηση. Επίσης αναφέρθηκε στην απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τη διευκόλυνση ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, τη θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, την απελευθέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού ασύλου στην πραγματική του έννοια, τον εξορθολογισμό διαδικασιών (π.χ. για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών, τις μετεγγραφές), καθώς και στην επίλυση δυσλειτουργιών.
Η Υπουργός τόνισε τα εξής:
• Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ενισχύονται τα Α.Ε.Ι. με νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού (120 άτομα σε λοιπό -κυρίως διοικητικό- προσωπικό), ενώ παράλληλα στελεχώνονται η ΕΘΑΑΕ με 15 νέες θέσεις, ο ΔΟΑΤΑΠ με 13 νέες θέσεις, και για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. συστάθηκαν ήδη 205 νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. και έχουν υποβληθεί προς έγκριση και περαιτέρω θέσεις.
Διπλασιάστηκε η απορροφητικότητα στις δράσεις ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, μεταξύ τέλος Ιουνίου 2019 και τέλος Ιουνίου 2020: από 20,31% έφτασε σε 40,25%, ενώ οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ για τα ΑΕΙ αγγίζουν τα 130 εκ. ευρώ. Σημείωσε, επίσης, την προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και λειτουργιών των Α.Ε.Ι.
Επιλύθηκαν κρίσιμα οικονομικά θέματα: σχετικά με την παρακράτηση του 7% από τους ΕΛΚΕ, την κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, την εξασφάλιση χρηματοδότησης Προγράμματος "Κάλλιπος+" για ηλεκτρονικά συγγράμματα. Σημείωσε επίσης τη μείωση κατά περισσότερο από 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Α.Ε.Ι. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.
• Προχωρά η συντονισμένη προσπάθεια Πολιτείας και Α.Ε.Ι. για την τοποθέτηση των Ελληνικών Ιδρυμάτων στον παγκόσμιο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ενέργειες για τη συνεργασία με τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Αμερικής, τη διεύρυνση της συμμετοχής ελληνικών Α.Ε.Ι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Universities και διμερείς συνεργασίες με τρίτες χώρες.
Ο Υφυπουργός, κ. Διγαλάκης, κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε:
• Στην επιτυχή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με πάνω από το 96% των μαθημάτων να παραδίδονται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην κατ΄ οίκον διανομή των συγγραμμάτων προς τους φοιτητές, στην επαναλειτουργία των Α.Ε.Ι. για τη διενέργεια των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων καθώς και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.
• Στην εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 και στην ανάγκη υιοθέτησης καλών πρακτικών σε μεγαλύτερη κλίμακα.
• Στην πορεία του νομοθετικού έργου, το οποίο ακολούθησε πλήρως τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, εστιάζοντας στις πρόσφατες ρυθμίσεις σχετικά με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. μέσω του θεσμού των ξενόγλωσσων προγραμμάτων, τον εξορθολογισμό του πλαισίου των μετεγγραφών καθώς και την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των Α.Ε.Ι., όπως η παρακράτηση του 7% από τους ΕΛΚΕ.
• Στις νέες δράσεις ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα σε δράσεις για την υποστήριξη των Α.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης.
• Στις δράσεις οι οποίες ενισχύουν τη μεταφορά της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία, μέσω των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Η προετοιμασία για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
στο επίκεντρο της σύσκεψης με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη και η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Σίσσυ Γκίκα υποδέχτηκαν στο Υπουργείο τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την προετοιμασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η Υπουργός:
Ευχαρίστησε και συνεχάρη θερμά τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνδρομή τους τη χρονιά που πέρασε, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής β΄ και γ΄ φάσης, την υλοποίηση της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, την Επανέναρξη των Σχολικών Μονάδων, την κατανομή του ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων, την ομαλή διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων, την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

• Συζήτησε για τις τομές στην εκπαίδευση που προκύπτουν από τη νέα νομοθεσία και αφορούν – ανάμεσα σε άλλα – στην εισαγωγή Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο, των Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και σχολικών μονάδων, τις αλλαγές στα Ωρολόγια Προγράμματα, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, την Ιδιωτική Εκπαίδευση, την επανασύσταση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την εισαγωγή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.
• Έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, αναφορικά με τους διορισμούς για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή και τις προσλήψεις αναπληρωτών νωρίτερα από άλλες χρονιές, αλλά και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τον κορωνοϊό.
Στη συνέχεια, οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποίησαν επιπλέον συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες των Γενικών Διευθύνσεων Σπουδών και Προσωπικού, με τους οποίους συζήτησαν ζητήματα σχετικά με την εύρυθμη έναρξη του σχολικού έτους, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματέως Σ. Γκίκα.
Οι ΠΔΕ και η ηγεσία του Υπουργείου θα συνεχίσουν την απρόσκοπτη συνεργασία τους, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία των σχολείων, προς όφελος ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
1.Παπαχρήστου Δ. Βασίιλειος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών
2.Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Δράμας
 
Το υπουργείο παιδείας συντονίζει την αδιαφάνεια, αδιαφορεί για την νομιμότητα, επί τούτου συγχέει τις διαδικασίες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα λειτουργικά κενά της γενικής παιδείας και της ειδικής αγωγής για να του πιστωθεί η, για αυτό και για την κοινωνία μέσω της διαφήμισης, ομαλή έναρξη του σχολικού έτους.
 
Στις 4 Ιουνίου 2020 το υπουργείο παιδείας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 68121/Ε4 έγγραφό του με θέμα:
Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.
Όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι: Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα γίνουν ύστερα από πρόταση των οικείων (13) ΠΥΣΕΕΠ παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να συντονίσουν τη διαδικασία θέτοντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε τα ΠΥΣΕΕΠ να διευκολυνθούν στο έργο τους με στόχο την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας.»
Με βάση τα ανωτέρω οι τοποθετήσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ έχουν διευθετηθεί σε κάθε περιφέρεια ή σε διαφορετική περίπτωση η δράση αυτή ανήκει στα ΠΥΣΕΕΠ και στους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Προξενεί εντύπωση η αποστολή, στις ΔΔΕ και ΔΠΕ, του υπ’ αριθμ. 102027/ΓΔ5/30-07-2020 εγγράφου του υπουργείου παιδείας την 30η Ιουλίου 2020 και ώρα τέσσερις το απόγευμα με θέμα:
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά
Το περισπούδαστο υπουργείο παιδείας αποστέλλει το εν λόγω έγγραφο γραμμένο με μαεστρία όπου επί τούτου, συγχέει τις τοποθετήσεις της γενικής παιδείας με εκείνης της ειδικής αγωγής.
Η πρώτη παράγραφος του εγγράφου αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
1.       επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση,
2.       η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και
3.       η ανάληψη υπηρεσίας στον τόπο των σχολικών μονάδων προς αποφυγή συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών οι οποίοι
        I.            είτε είναι λειτουργικά υπεράριθμοι,
      II.            είτε βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, καθώς και
    III.            των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ, όπως επίσης και των
        I.            προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και
      II.            εντός περιοχής μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ,
μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.»
Δηλαδή σύμφωνα με το έγγραφο αυτό τα επιχειρήματα για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου, αποτελούν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών και ο μη συγχρωτισμός. Αυτό ναι αποτελεί επιστροφή στην κανονικότητα!!!
Ουδέν αναληθέστερο τούτο. Δεν καταλαβαίνουμε πώς συνδέονται τα λειτουργικά κενά γενικής παιδείας με
a.       μόνιμους διορισμούς ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης όπου ξεκάθαρα γνωρίζουμε που είναι τα κενά καθώς και
b.      διορισμούς αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ όπου τα κενά επίσης είναι ξεκάθαρα.
Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή των λειτουργικών κενών γενικής παιδείας με τα κενά της ειδικής αγωγής και ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Αν κάποιος τα συγχέει και ασχολείται με προγραμματισμό και μάλιστα των σχολείων της Ελληνικής Επικράτειας πολύ ευχαρίστως να προβούμε σε αναλυτική ενημέρωση ούτως ώστε να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ αυτών. Και βεβαίως το έγγραφο αναφέρεται τόσο στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά γενικής παιδείας όσο και ειδικής αγωγής.
Όσον αφορά για την αποφυγή του συγχρωτισμού να ενημερώσουμε ότι πολύ πολύ εύκολα μπορεί να αποφευχθεί με τον τρόπο που λειτούργησαν οι διευθύνσεις από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάϊο του 2020. Εξάλλου για όσους είναι ανίδεοι ενημερώνουμε ότι, με τα μέχρι τούδε δεδομένα, υποχρεωτικά τα έγγραφα για την πρόσληψη των αναπληρωτών όσο και των μονίμων θα κατατεθούν αυτοπροσώπως στα αντίστοιχα τμήματα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Το έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο συνεχίζει και αναφέρει το διαδικαστικό:
«…
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της περιοχής ευθύνης σας έτσι ώστε:…»
Δηλαδή θα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί της κάθε διεύθυνσης και οι αποσπασμένοι σε αυτή να ενημερωθούν ούτως ώστε, πώς το αναφέρει ;
«…να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής σας όπου θα αναρτήσετε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου να δηλώσουν προτιμήσεις για τοποθέτηση,…»
Δηλαδή οι συνάδελφοι που γνωρίζουν ότι:
·         δεν έχει υπάρξει κανένας προγραμματισμός και δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανείς προγραμματισμός από την προϊσταμένη αρχή δηλαδή το υπουργείο παιδείας από τον Ιούνιο και μέχρι σήμερα
·         βρίσκονται σε νόμιμη άδεια
·         οι διαδικασίες αυτές, των λειτουργικών κενών άρχονται με την έναρξη του σχολικού έτους
ξαφνικά αυτό το υπουργείο:
§  με την μοναδική οργάνωση,
§  που ενώ δε βρισκόμαστε τώρα σε έκτακτη κατάσταση, όπως μέχρι τώρα διατυμπάνιζε με κάθε αφορμή για να επιβάλλει τα όποια μέτρα ήθελε
§  αποφασίζει να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο εν μέσω θέρους οι συνάδελφοι με σκοπό να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΔΔΕ, για να υποβάλλουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου ή απόσπασης.
Αυτός ή αυτή ή αυτοί που σκέφτηκαν και έγραψαν το παρόν έγγραφο γνωρίζουν από δημόσια εκπαίδευση;
Συνεχίζει το έγγραφο:
«…
Αυτονόητο δε, είναι ότι, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021….»
Κυρία Γενικέ Γραμματέα απευθυνόμαστε σε εσάς διότι εσείς το υπογράφετε:
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν μόλις οριστικοποιηθούν τα τμήματα κάθε σχολικής μονάδας. Αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχουν μετεγγραφές και έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει.
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν και με την έγκριση των ολιγομελών τμημάτων:
        I.            ομάδων προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια
      II.            τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
Προφανώς και δεν έχουν εγκριθεί αυτά σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και λογικό αφού δεν έχουν κλειδώσει οι εγγραφές και οι μετεγγραφές.
Τα λειτουργικά κενά προκύπτουν μετά από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και μετά από συνεννόηση μεταξύ των συναδέλφων ίδιας ειδικότητας ή διαφορετικών κλάδων που έχουν το ίδιο μάθημα πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.
Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο του αποφασίζουμε και διατάσσουμε εκ μέρους των Διευθυντών των σχολικών μονάδων θα δοθούν τα λειτουργικά κενά; Αυτό πρεσβεύετε κυρίες του υπουργείου;
Και καταλήγει το τρομερό αυτό έγγραφο:
«Σε ό,τι αφορά τυχόν εναπομείναντα κενά των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ανωτέρω διαδικασία, αυτά θα καλυφθούν με διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στην άλλη βαθμίδα.»
Έγγραφο του υπουργείου παιδείας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του Νόμου 4203/2013 (όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε) όπου αναφέρει:

«Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται:
α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και
β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

Εάν θέλει η πολιτική ηγεσία μαζί με το βαθύ καρεκλοκενταυρικό κράτος, του υπουργείου παιδείας να ξεκινήσει ομαλά το σχολικό έτος θα πρέπει πρώτα από όλα τα τμήματα του υπουργείου να συντονιστούν, η πολιτική ηγεσία να εκπονήσει και να δημοσιοποιήσει πρόγραμμα ενεργειών δράσεων, σεβόμενη τα θεσμοθετημένα όργανα και τις θεσμοθετημένες άδειες και αργίες του προσωπικού του, για ολόκληρο το σχολικό έτος και συγκεκριμένα:
1.       Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν κάποιες χρονικές περίοδοι όπου οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε νόμιμη άδεια και προφανώς δεν μπορεί να εντέλλονται τούτες τις χρονικές περιόδους δράσεις εκ μέρους του υπουργείου παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς.
2.       Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές πρέπει να ολοκληρώνονται με τη λήξη του σχολικού έτους αλλιώς ξεχάστε κυρίες και κύριοι του υπουργείου παιδείας τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά πρό της 7ης Σεπτεμβρίου.
3.       Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων των ομάδων προσανατολισμού καθώς και των ολιγομελών τμημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων πρέπει να ολοκληρώνονται με τη λήξη του σχολικού έτους.
4.       Η συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για την κατανομή των μαθημάτων πρέπει να γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους.
5.       Κατά τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι ώρες εργασίας των συναδέλφων στο θεσμό της μαθητείας στα ΕΠΑΛ.
Είναι προφανές ότι το έγγραφο της 30ης Ιουλίου 2020 μπορεί να υλοποιηθεί μόνον από τους Διευθυντές Διευθύνσεων και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων όχι βεβαίως από αιρετούς.
Ένα τέτοιο έγγραφο ενισχύει την αδιαφάνεια των ενεργειών των υπηρεσιακών συμβουλίων με τον μανδύα των ταχύτατων δράσεων για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, απενεργοποιεί την ομαδικότητα και τη δύναμη του συλλόγου διδασκόντων και ενισχύει τη δυνατότητα για αυθαιρεσίες του διευθυντή της όποιας σχολικής μονάδας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια τηςχώρας.»
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες.
Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010, (ΦΕΚ 163 Α), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β, εισάγει τον θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…] Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικόθέμα».

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2020-2021 δίνεται η δυνατότητα στα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συνέχισης της Δράσης:


« Δράση (6,8,9).10.1δ:Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018- 2022)_ Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία »
Η σχετική Πράξη για το σχολικό έτος 2020-2021 θα αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί/ες να καταστούν ικανοί/ες να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Συνεπώς, η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενωνμαθητών/τριών.
Επίσης, η Πράξη θα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και τωνπροσφυγοπαίδων.
Για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα:
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:
        Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΖΕΠ
        Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙΖΕΠ
Για το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ. ) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 15 ωρών.
Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα στην κανονική τους τάξη , όπως :
Ø  Μαθηματικά
Ø  Φυσική Αγωγή
Ø  Μουσική
Ø  Πληροφορική


Ø  Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή ΕκπαιδευτικούΈργου.
Η φοίτηση στην Τ.Υ. Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης ενός (1)
επιπλέον έτους.
Στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα:
-       είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στηντάξη)
-       είτε εκτός κανονικήςτάξης.
Η φοίτηση διαρκεί έως δύο (2) διδακτικά έτη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε
Τάξεις Υποδοχής (Ι ή ΙΙ) ΖΕΠ.
Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ταχύτερη επανένταξη του μαθητή στην κανονική τάξη, έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα.
Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ (αν πρόκειται για διδασκαλία εκτός κανονικής τάξης), δύνανται να συμμετέχουν μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας.
 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠ
Α. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, θα λάβουν υπόψη τα παρακάτω:
Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στις Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ, απαιτούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, τα ακόλουθα:
1.               Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του/της μαθητή/τριας. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο Διαπιστωτικό τεστ είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να καλύπτονται και τα δυο επίπεδα. Ειδικότερα, βαθμολογείται με 50 μόρια η κατοχή του προφορικού λόγου και με 50 μόρια η κατοχή του γραπτού λόγου. Η συγκέντρωση 60 και άνω μορίων συνολικά αντιστοιχεί σε φοίτηση σε Τ.Υ. ΙΙΖΕΠ.
2.               Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την Τ.Υ. Ι ή ΙΙΖΕΠ.
3.               Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη φοίτηση των μαθητών/τριών σε Τ.Υ. Ι ή ΙΙΖΕΠ.
4.               Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, καταρτίζει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξειςαυτές.


5.               Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των τάξεων αυτών υποβάλλεται για έγκριση και θεώρηση στον οικείο Συντονιστή ΕκπαιδευτικούΈργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι σχολικές μονάδες θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
α. Στη διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ στους/στις μαθητές/τριες για την ανίχνευση του επιπέδου Ελληνομάθειας και κατάταξης αυτών στις Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ.
β. Στη συγκέντρωση ενυπόγραφων δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων ότι επιθυμούν να παρακολουθήσει το παιδί τους την Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ.
γ. Σε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για φοίτηση μαθητών/τριών σε Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, διαβιβάζουν το αίτημά τους στις οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε. επισυνάπτοντας:
·         Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας τωνενλόγωτάξεωνκαιτοναριθμότωνμαθητών/τριώνπουθαφοιτήσουνστιςΤ.Υ.ΙήΙΙΖΕΠ.
·         Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγωτάξεις.
Να σημειωθεί ότι τα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας και οι αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε έλεγχο από κλιμάκια αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.
Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ και τη φοίτηση των μαθητών/τριών ενημερώνονται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι ΔιευθυντέςΕκπαίδευσης.
Σημείωση: Τα διαπιστωτικά τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της Ελληνομάθειας επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Κάθε διαπιστωτικό τεστ θα συνοδεύεται από το συνημμένο εξώφυλλο που φέρει το λογότυπο του ΕΣΠΑ.
Β. Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα αιτήματα των σχολικών μονάδων μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα και συμπληρωμένο ηλεκτρονικά τον συνημμένο ΠίνακαA1.
Γ. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. - Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">spοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το αργότερο μέχρι 15-09-2020, τον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα των προτάσεων (Συνημμένος Πίνακας Α1).
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σχετικής Πράξης, είναι απαραίτητη:
        Η διατήρηση του αριθμού των μαθητών/τριών στις Τ.Υ. I και ΙΙΖΕΠ
        Η τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών και των κανόνων δημοσιότητας
ώστε να μη διαπιστωθούν αποκλίσεις κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις, τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά και τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα και η νομιμότητα των δαπανών.
Στο πλαίσιο δημοσιότητας της σχετικής Πράξης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι σχολικές μονάδες και όλοι οι εμπλεκόμενοι που υλοποιούν την Πράξη στα έγγραφα που εκδίδουν (διαπιστωτικά τεστ, αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις γονέων,


 
 
   


πρακτικά, διαβιβαστικά, πρωτόκολλα ανάληψης υπηρεσίας, μισθοδοτικές καταστάσεις, αποφάσεις τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αλληλογραφία, κ.λπ.) έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την κάτωθι σήμανση:

 
 
Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αναρτούν την αφίσα της σχετικής πράξης σε εμφανές σημείο στους χώρους των Δ.Δ.Ε., καθώς και των σχολικών μονάδων Δ.Ε. που υλοποιούν τιςδράσεις.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά τη συγκέντρωση όλων των προτάσεων θα προβεί στην άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης ένταξης των προτεινόμενων σχολικών μονάδων στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021.
Σε συνέχεια της έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, θα ακολουθήσει αποστολή εγκυκλίου προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης προκειμένου να προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ίδρυσης Τ.Υ. Ι και ΙΙΖΕΠ.
Συνημμένα:
1.  Διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας, 5 ηλεκτρονικά αρχεία τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων–ΙΕΠ                                        (Φυλλάδιο για τον μαθητή, Φυλλάδιο για τον εκπαιδευτικό,Φυλλάδιο απαντήσεων, Συγκεντρωτικό αρχείο καταγραφής, Εξώφυλλο διαπιστωτικούτεστ)
Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα συνημμένα αρχεία πατώντας εδώ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 33

Εκπαιδευτικά Νέα