Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr


ekset400 px
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων μελών του Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» (Ε.Ο.Ε.).  Η υποβολή υποψηφιοτήτων αφορά:
Α. τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επιστημών, και
Β. τέσσερις (4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επιστημών, με βάσει το άρθρο 57 του Ν. 4692/ 2020 (ΦΕΚ 111/Α΄).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00μ.μ.
Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.»
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση των αποφοίτων τους να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
στηρίζουν την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί ο θεσμός της μαθητείας, όπου οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί μετά από εξετάσεις σε πιστοποίηση των γνώσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Ο θεσμός της Μαθητείας έχει θετική ανταπόκριση στους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κατά την περίοδο 2020-2021, οι συναρμόδιοι φορείς θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΣ και του  Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και καταρτιζόμενους των ΙΕΚ των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αρμοδιότητάς τους. Οι ειδικότητες ανά εκπαιδευτική διαδρομή παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 και αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της Μαθητείας στο Παράρτημα 2.
Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να στηρίξετε το θεσμό της Μαθητείας επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων, με την προσφορά θέσεων Μαθητείας για την περίοδο 2020- 2021.
Ειδικότερα, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οφείλουν να προβούν στις κάτωθι απαραίτητες ενέργειες:
1. Να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 10 Ιουλίου 2020 τα εξής :
 Απόφαση του Δ.Σ του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα
 Στην περίπτωση που ένας φορέας του Δημοσίου έχει ήδη αποστείλει απόφαση σε προηγούμενη φάση υλοποίησης, με πρόβλεψη και δέσμευση προϋπολογισμού, περισσότερων του ενός έτους για συμμετοχή στα προγράμματα μαθητείας, απαιτείται η εκ νέου αποστολή απόφασης στην επόμενη φάση υλοποίησης για την περίοδο 2020- 2021.
2. Να προβούν σε εγγραφή στο portal του ΟΑΕΔ (για όσους φορείς δεν έχουν εγγραφεί κατά τα προηγούμενα χρόνια)
Σημειώνεται ότι στις αποφάσεις των Δ.Σ. ή στις αποφάσεις του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης των φορέων του Δημόσιου Τομέα, πέραν των γενικών θεμάτων απαιτείται:
1. αναφορά στον αριθμό των μαθητευομένων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική δομή (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ.) που επιθυμούν να απασχολήσουν, αλλά και να προβλέπεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, αυτές να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής (βλέπε παράρτημα 3 σχέδιο απόφασης Δ.Σ. ή του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα) και
2. βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ για το έτος 2020 καθώς και απόφαση προέγκρισης πίστωσης με ΑΔΑ για το έτος 2021. Σε περίπτωση μη υποβολής τους, οι φορείς δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική ΚΥΑ καθορισμού του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά την περίοδο 2020-2021.
Υπογραμμίζεται ότι η ύπαρξη των ανωτέρω δεσμεύσεων από τους Δημόσιους φορείς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή έκδοση της κανονιστικής πράξης σύμφωνα με τον ν.4270/2014 (Α’ 143) και ΠΔ 80/2016 (Α’ 145) και τις συστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Σε κάθε περίπτωση, για την ομαλή έναρξη και απρόσκοπτη συνέχεια και ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, είναι απαραίτητη η έγκαιρη δέσμευση των κονδυλίων που απαιτούνται για την αποζημίωση των μαθητευομένων. Επίσης συστήνεται στους φορείς του Δημοσίου:
1. Πριν προβούν στην έκδοση των αποφάσεων των φορέων τους να επικοινωνούν με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ) του ΥΠΑΙΘ και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Περιφερειακές Διευθύνσεις, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ) έτσι ώστε οι προσφερόμενες θέσεις να αντιστοιχούν σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν απόφοιτοι ή μαθητευόμενοι ΕΠΑΣ στην συγκεκριμένη περιοχή.
2. Να επικοινωνούν με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και του ΟΑΕΔ έτσι ώστε να κατανεμηθούν και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας ανά εκπαιδευτική δομή (για τους φορείς με πανελλαδική εμβέλεια).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
            
Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. Σοφία Ζαχαράκη η εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ, για την κάλυψη τριακοσίων (300) θέσεων καθηγητών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και όπου δύναται και στη Δ΄ Τάξη των Δημοτικών σχολείων της χώρας κατά το σχολικό έτος 2020-2021, μέσω της Δράσης «Υποστήριξη διδασκαλίας της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

 

Η Δράση προϋπολογισμού ύψους 4.956.000,00 ευρώ και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα (έναρξη του μαθήματος έγκαιρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αύξηση του αριθμού των μαθητών/τριών  και καθολική εφαρμογή του μαθήματος σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας)
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής προχώρησε στην ανωτέρω εισήγηση έχοντας προηγουμένως καταγράψει, σε συνεργασία με τους συντονιστές κολύμβησης και του υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όλα τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν κατά τα τέσσερα έτη της εφαρμογής της διδασκαλίας της κολύμβησης. Διαπιστώνοντας την έλλειψη σε πλεονάζον μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, η Διεύθυνση προέβη στη σχετική εισήγηση, την οποία η Πολιτική Ηγεσία του Υ.Π.ΑΙ.Θ. απεδέχθη, ενέκρινε και ενίσχυσε προχωρώντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης ένταξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της κολύμβησης η οποία αποτελεί καινοτομία όχι μόνο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή κοινότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην  έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το μάθημα πέραν των ευεργετικών οφελών στην υγεία και την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας –επάρκειας για την αποφυγή πνιγμού, προσφέρει επιπλέον στους μαθητές την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφάλειας, υγιεινής και εξοικείωσης στο υδάτινο στοιχείο, ενώ χαίρει και της καθολικής αποδοχής τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις τοπικές κοινωνίες.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη είναι ένα από τα αρχαιότερα ιπποτικά τάγματα. Συγκροτήθηκε περί το 1120 στην Ιερουσαλήμ και αρχικά διατηρούσε νοσοκομείο στην Αγία Πόλη. Για αυτό και τα μέλη του ονομάστηκαν “Οσπιταλιέροι”. Μετά την κατάληψη των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους το Τάγμα κατέφυγε στην Κύπρο και κατόπιν στη Ρόδο. Από τη Ρόδο εκδιώχθηκαν από τον Σουλεϊμάν τον λεγόμενο “μεγαλοπρεπή”, το 1522, ύστερα από μια επική σύγκρουση.
Μέχρι και το Τούρκος σουλτάνος εκτίμησε τον ηρωισμό των Ιπποτών και τους επέτρεψε να αποχωρήσουν από τη Ρόδο. Μετά από περιπλανήσεις ο Αψβούργος αυτοκράτορας Κάρολος Ε’ παραχώρησε τη Μάλτα και τα νησιά του αρχιπελάγους της στο Τάγμα. Από εκεί οι Ιππότες συνέχισαν να μάχονται κατά του Ισλάμ καθιστάμενοι ο φόβος και ο τρόμος των Μπερμπερίνων πειρατών και των Τούρκων.

 
Το 1551 ο Τουργκούτ Ρέις, πρώην πειρατής και αρχιναύαρχος του Σουλεϊμάν επέδραμε στο νησί Γκόντζο, βόρεια της Μάλτα και αιχμαλώτισε όλον τον πληθυσμό – περίπου 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Το γεγονός αυτό όμως δεν αποθάρρυνε τους Ιππότες που συνέχισαν τη δράση τους. Σύμφωνα με Τούρκο πλοίαρχο “δεν υπήρξε φορά που να επιτέθηκαν σε ένα πλοίο μας και να μην το βύθισαν ή δεν το κυρίευσαν”…
Το 1564 πλοίο των Ιπποτών κυρίευσε ένα μεγάλο τουρκικό σκάφος που μετέφερε χρήματα και εμπορεύματα της κόρης του Σουλεϊμάν. Αυτό υπήρξε η αφορμή για να αποφασίσει ο σουλτάνος την επίθεση. Στην πραγματικότητα η Μάλτα αποτελούσε το κλειδί της Μεσογείου. Αν οι Τούρκοι την κυρίευαν θα μπορούσαν, εκμεταλλευόμενοι τα εξαιρετικά της φυσικά λιμάνια, να χτυπήσουν κατά το δοκούν στην Ευρώπη και κυρίως στην Σικελία και την Ιταλική χερσόνησο.
 
Στη Μάλτα
Το φθινόπωρο του 1564 η απόφαση είχε ληφθεί. Ο Σουλεϊμάν συγκέντρωσε επιβλητικές δυνάμεις, πάνω από 200 πλοία κάθε τύπου θα μετέφεραν 40.000 άνδρες στη Μάλτα. Από αυτούς 6.000 ήταν γενίτσαροι, 9.000 σπαχήδες ιππείς και πεζομάχοι, 4.000 φανατικοί μουσουλμάνοι πολεμιστές, 6.000 άτακτοι Αζάπηδες και άλλους 15.000 ατάκτους από την Ανατολία, επιβάτες του στόλου και πυροβολητές. Οι Τούρκοι διέθεταν και πολλά και βαριά πυροβόλα. Επίσης ενισχύθηκαν από Τυνήσιους, Αιγύπτιους και Αλγερινούς πειρατές και εθελοντές.
Απέναντι στις δυνάμεις αυτές το Τάγμα μπορούσε να παρατάξει περί τους 500 Αδελφούς Ιππότες, 800 Ιταλούς, 400 Ισπανούς και 200 Έλληνες τακτικούς στρατιώτες, κυρίως αρκεβουζιοφόρους, μουσκετοφόρους, σαρισσοφόρους και αλαβαρδιέρους, 1.000 ναύτες του στόλου, 100 υπηρέτες των Ιπποτών και περίπου 3.000 άτακτους Μαλτέζους εθελοντές.
Στη Μάλτα το τάγμα διέθετε τέσσερα οχυρά στην παλαιά πρωτεύουσα Μντίνα, στη Σένγκλια, όπου και το φρούριο του Αγίου Μιχαήλ, στο Μπίργκου, όπου και το φρούριο του Αγίου Αγγέλου και το μικρό οχυρό του Αγίου Έλμου, στο όρος Σκίμπερας. Το τελευταίο ήταν ένα μικρό αστεροειδές οχυρό με φρουρά 100 ανδρών, που ήλεγχε την είσοδο στο μεγάλο λιμάνι, και κάλυπτε από δυτικά την Σένγκλια και το Μπίργκου. Η Μντίνα βρισκόταν στο εσωτερικό του νησιού.
Οι Ιππότες, υπό την ηγεσία του μεγάλου μαγίστρου Ζαν Περισό ντε Λα Βαλέτ, διαθέτοντας πολύ λίγους άνδρες, δεν μπορούσαν φυσικά ούτε να διανοηθούν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους στον αιγιαλό απόβασης. Μοιραία αποφάσισαν να κλειστούν στα οχυρά τους και να περιμένουν εκεί τον εχθρό. Άλλωστε ο Λα Βαλέτ, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο κατασκοπείας που είχε δημιουργήσει, γνώριζε ευθύς εξαρχής τις αποφάσεις του Σουλεϊμάν και τις δυνάμεις που θα εξαπέλυε εναντίον της Μάλτας.
Η τουρκική αρμάδα αναχώρησε από την Πόλη και στις 19 Μαΐου 1565 εμφανίστηκε στη Μάλτα. Το πρόβλημα των Τούρκων ήταν ότι ο Σουλεϊμάν είχε διορίσει δύο διοικητές, τον Μουσταφά πασά επικεφαλής του στρατού και του γαμβρού του εξ εγγονής, τον εξισλαμισμένο Πιαλί πασά αρχηγό του στόλου. Οι δύο άνδρες βρισκόταν σε διαρκή σύγκρουση κάτι που είχε επίπτωση στο αποτέλεσμα.
 
Απόβαση και πρώτες συγκρούσεις
Οι Τούρκοι αγκυροβόλησαν αρχικά στον κόλπο Μαρσασιρόκο, στα νοτιοανατολικά και ξεκίνησαν την απόβαση. Απέναντί τους βρήκαν μόνο μικρά αποσπάσματα ιππικού των Ιπποτών που είχαν σταλεί προς επιτήρηση. Σε μια από τις συγκρούσεις αυτές αιχμαλωτίσθηκε ο νεαρός ιππότης Αντριέν ντε Λα Ριβιέρ. Ο ιππότης, κατόπιν αγρίων βασανιστηρίων, “αποκάλυψε” στους Τούρκους το πλέον αδύνατο σημείο της άμυνας στο Μπίργκου. Ήταν η πύλη της Καστίλης. Αμέσως ο Μουσταφά εξαπέλυσε στο σημείο τους γενιτσάρους του, αλλά εκεί ήταν το ισχυρότερο σημείο της άμυνας. Ο ιππότης τους είχε παραπλανήσει…
Οι Τούρκοι αποκρούστηκαν υφιστάμενοι άνω των 300 νεκρών και πολλών εκατοντάδων τραυματιών… Οι χριστιανοί είχαν μόλις 21 νεκρούς. Αμέσως ο Μουσταφά διέταξε την θανάτωση του ντε Λα Ριβιέρ διά ξυλοκοπήματος με ξύλινους στειλεούς. Οι Τούρκοι τσάκισαν, κυριολεκτικά, το κορμί του γενναίου που τους παραπλάνησε.

Το μοιραίο μικρό οχυρό

Μετά το γεγονός σοβαρή σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ Μουσταφά και Πιαλί. Ο πρώτος ήθελε να επιτεθεί στη Μντίνα και να εκκαθαρίσει τα νώτα του. Ο δεύτερος ζητούσε επίθεση στο οχυρό του Αγίου Έλμου ώστε να ανοίξει για τα πλοία του το ασφαλές λιμάνι του Μάρσαμουτσέτο. Τελικά επικράτησε η γνώμη του ναυάρχου και στις 29 Μαΐου οι Τούρκοι ξεκίνησαν την πολιορκία του μικρού οχυρού που στο μεταξύ η φρουρά του είχε ενισχυθεί και αριθμούσε 564 άνδρες, εκ των οποίων 64 Ιππότες και οι λοιποί στρατιώτες υπό τον συνταγματάρχη Μας.
Οι λίγοι αυτοί δέχτηκαν τις επιθέσεις της τουρκικής μάζας αλλά δεν κάμφθηκαν, ακόμα και όταν τμήμα του τείχους κατέρρευσε. Σε μια επίθεση οι αμυνόμενοι, χρησιμοποιώντας εμπρηστικά βλήματα και χειροβομβίδες έψησαν ζωντανούς εκατοντάδες γενιτσάρους. Κάθε βράδυ, με βάρκες οι τραυματίες μεταφέρονταν στα άλλα οχυρά και στέλνονταν ενισχύσεις. Παρόλα αυτά η κατάσταση στο οχυρό κατέστη απελπιστική και Ιππότες που βρισκόταν σε αυτό ζήτησαν από τον μεγάλο μάγιστρο να εγκαταλειφθεί το οχυρό.
Ο ντε Λα Βαλέτ είχε καταλάβει ότι όσο περισσότερο κρατούσε το οχυρό του Αγίου Έλμου, τόσο περισσότερες πιθανότητες νίκης είχε καθώς κέρδιζε χρόνο την ώρα που ανέμενε ενισχύσεις από τον Ισπανό αντιβασιλιά της Σικελίας. Έτσι αρνήθηκε την εισήγηση. Είπε όμως στους Ιππότες πως όποιος ήθελε μπορούσε να μην επιστρέψει στο καταδικασμένο οχυρό. Επέστρεψαν όλοι και μαζί τους αρκετοί εθελοντές, στρατιώτες, Μαλτέζοι πολίτες και δύο Εβραίοι.
Στο μεταξύ είχε φτάσει στη Μάλτα ο Τοργκούτ Ρέις για να αναλάβει την ανώτατη διοίκηση. Αυτός απέκοψε εντελώς τον ανεφοδιασμό διά θαλάσσης του οχυρού και διέταξε γενική επίθεση. Οι απομονωμένου αμυνόμενοι όμως πέραν πάσης προσδοκίας άντεξαν. Ο δε Τουργκούτ Ρέις επλήγη από θραύσμα οβίδας πυροβόλου των Ιπποτών και τραυματίσθηκε θανάσιμα.
Μέχρις εσχάτων
Οι αμυνόμενοι γνώριζαν πως έρχεται το τέλος. Εξομολογήθηκαν όλοι, κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων και κατόπιν έσκαψαν και έθαψαν την Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου του οχυρού για να “μην την μαγαρίσουν” οι Τούρκοι. Κατόπιν ο ιερέας του οχυρού άρχισε να χτυπά πένθιμα την καμπάνα. Συνέχισε μέχρι που έπεσε, αργότερα, νεκρός από το μαχαίρι των ισλαμιστών.
Στις 23 Ιουνίου οι Τούρκοι εξαπέλυσαν την τελική επίθεση κατά του οχυρού. Έριξαν στη μάχη σχεδόν 20.000 άνδρες έναντι λιγότερων των 400 υπερασπιστών που μπορούσαν ακόμα να σταθούν στα πόδια τους. Οι Ιππότες ντε Γκουράς και ντε Μιράντα που δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από τα τραύματα, δέθηκαν σε καρέκλες ενώπιον ρήγματος του τείχους μέσω του οποίου εξόρμησαν οι Τούρκοι.
Εκεί πολέμησαν μέχρις εσχάτων και αφού σκότωσαν πολλούς Τούρκους, κομματιάστηκαν κυριολεκτικά από τους αντιπάλους τους. Την ίδια τύχη είχε και ο γενναίος συνταγματάρχης Μας, διοικητής του οχυρού, που πέθανε μαχόμενος με το σπαθί του κατά πλήθος εχθρών. Οι τελευταίοι υπερασπιστές, αφού άναψαν την πυρά – σινιάλο ότι το οχυρό έπεσε, πολέμησαν μέχρις ενός μπροστά από το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου, στο οχυρό. Γλίτωσαν μόνο πέντε Μαλτέζοι που την τελευταία στιγμή βούτηξαν στη θάλασσα από τα τείχη και σώθηκαν κολυμπώντας.
Εννέα Ιππότες, πολύ βαρά τραυματισμένοι, έπεσαν στα χέρια των Τούρκων. Αυτοί τους έγδυσαν, τους κάρφωσαν σε σταυρούς που έφτιαξαν και τους έριξαν στη θάλασσα για να τους δουν οι υπερασπιστές των άλλων φρουρίων. Ο ντε Λα Βαλέτ απάντησε άμεσα. Διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι οι Τούρκοι αιχμάλωτοι και εκτόξευσε τα κεφάλια του με τα κανόνια στο τουρκικό στρατόπεδο. Η μάχη είχε στοιχίσει στους Τούρκους 8.000 απώλειες. Οι απώλειες των Ιπποτών ήταν περίπου 1.500. Ο ίδιος ο Μουσταφά αναφώνησε απεγνωσμένα: “Αλλάχ… Αν ένας τόσο μικρός γιος μας κόστισε τόσο ακριβά, τι θα πληρώσουμε για τον πατέρα;”, εννοώντας τα άλλα μεγαλύτερα οχυρά. Ο Τουργκούτ Ρείς επίσης έμαθε την πτώση του οχυρού και ξεψύχησε.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε
Με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας στις Κοινωνικές Επιστήμες, στην Οικιακή Οικονομία και στα Καλλιτεχνικά Μαθήματα, ενώ αντίθετα αυξάνονται οι ώρες στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στη Φυσική Αγωγή και στην Πληροφορική.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική ηγεσία προβαίνει σε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αποσπασματικά χωρίς διάλογο με την Ομοσπονδία και χωρίς ενδελεχή επιστημονική μελέτη. Την τακτική αυτή ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Είναι επίσης γνωστό ότι η εκάστοτε ηγετική ομάδα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προέβαινε σε προσθαφαιρέσεις μαθημάτων και αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά το δοκούν.

 

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε παγίως δεν έπαιρνε θέση σε μικρές αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος, διότι πίστευε και πιστεύει ότι αυτή η τακτική λειτουργεί διχαστικά μεταξύ των ειδικοτήτων και υπονομεύει τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που η παράταξή μας δεν τοποθετήθηκε στην απομάκρυνση του μαθήματος των Λατινικών από το Γενικό Λύκειο, επί ΣΥΡΙΖΑ και την αντικατάστασή του από την Κοινωνιολογία. Άλλωστε ούτε και η ΟΛΜΕ πήρε θέση τότε. Τι άλλαξε και για πρώτη φορά η Ομοσπονδία τοποθετείται για το ποια μαθήματα θα πρέπει να είναι πανελληνίως εξεταζόμενα και ποια όχι;
Η παράταξή μας αναγνωρίζει ότι με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα οι μειώσεις των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών ξεφεύγουν από τις συνήθεις διορθωτικές κινήσεις. Η μείωση είναι σημαντική και οφείλουμε να το δούμε. Επίσης, είναι προβληματική η μη διδασκαλία όλων σχεδόν των Πανελληνίως Εξεταζομένων ειδικών μαθημάτων, κάτι που οφείλουμε να εξετάσουμε. Για πολλά όμως από αυτά τα μαθήματα το καθεστώς αυτό ίσχυε και στο παρελθόν. Επιπροσθέτως, είναι προβληματική η διδασκαλία μονόωρων μαθημάτων (π.χ Οικιακή Οικονομία) από εργασιακής άποψης, διότι οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας δε μπορούν να αποκτήσουν οργανική τοποθέτηση και θα πρέπει να απασχολούνται σε πολλά σχολεία, για να συμπληρώσουν ωράριο.
Σημαντικό επίσης, είναι το ζήτημα της εργασιακής ανασφάλειας. Η μείωση διδασκαλίας οποιουδήποτε μαθήματος σημαίνει μείωση των θέσεων εργασίας στη συγκεκριμένη ειδικότητα και επομένως μείωση των υπηρετούντων αναπληρωτών.
Με την εξαφάνιση του μαθήματος των Λατινικών από τον Γαβρόγλου, κάποιες εκατοντάδες αναπληρωτές φιλόλογοι έχασαν τη δουλειά τους. Με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών κάποιες εκατοντάδες αναπληρωτές Κοινωνιολόγοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Αρνούμαστε την ύπαρξη των αναπληρωτών καθηγητών μιας χρήσης ανάλογα με τις πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας.
            Επειδή το ζήτημα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος έχει καταστεί μία ανοιχτή πληγή για την Εκπαίδευση επιβάλλεται μία συνολική λύση. Θα πρέπει να απαντηθεί άμεσα το ερώτημα: «τι σχολείο θέλουμε σήμερα»; Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η έναρξη διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΟΛΜΕ, έτσι ώστε το ζήτημα να αντιμετωπιστεί συνολικά και να σταματήσουν οι αποσπασματικές παρεμβάσεις.
            Χωρίς να παραγνωρίζουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε συγκεκριμένες ειδικότητες, μας κάνει εντύπωση η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Παιδείας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενώ στο παρελθόν η Ομοσπονδία δεν είχε δείξει αντίστοιχη μαχητική διάθεση, όταν άλλες ειδικότητες (Φυσικοί, Χημικοί, Γεωλόγοι, Καθηγητές Πληροφορικής, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Φιλόλογοι) θίγονταν από αντίστοιχες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που οδηγούσαν στη μείωση ωρών διδασκαλίας και στην εργασιακή ανασφάλεια των συναδέλφων.
            Η ΔΑΚΕ Καθηγητών αρνείται να συμμετάσχει στο διχαστικό παιχνίδι μεταξύ των ειδικοτήτων, που άλλοτε «κερδίζουν» και άλλοτε «χάνουν». Ήδη η παρέμβαση της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας υπέρ των θιγόμενων κλάδων με την προκήρυξη αποχής από τα βαθμολογικά κέντρα προκαλεί ανακλαστική αντίδραση των κλάδων που φαίνεται να «κερδίζουν» από τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και οι οποίοι είχαν υποστεί μειώσεις στο παρελθόν. Από αυτήν την εμφυλιοπολεμική αντιπαράθεση δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Ηττημένος θα είναι όλος ο κλάδος.
Για όλους αυτούς τους λόγους η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε εκφράζει την εντονότατη διαφωνία της για την απόφαση της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ να καλέσει τους συναδέλφους βαθμολογητές να απέχουν από τη βαθμολόγηση των Πανελληνίως Εξεταζόμενων μαθημάτων την Τρίτη 23 Ιουνίου, με αφορμή το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι ένας θεσμός που πρέπει όλοι να σεβαστούμε και να υποστηρίξουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιδιαίτερη ευαισθησία της κοινής γνώμης για τους διαγωνιζόμενους μαθητές, ειδικά αυτήν την περίοδο.
Η απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΟΛΜΕ για αποχή από τη διόρθωση των Πανελληνίως Εξεταζόμενων μαθημάτων είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην κατασυκοφάντηση του κλάδου στην κοινή γνώμη από τους γνωστούς δημοσιογράφους και στον ευτελισμό της όλης προσπάθειας που γίνεται, για να πετύχουμε την εργασιακή εξασφάλιση των θιγόμενων συναδέλφων.
 
 
                        Ε.Ε ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
 Νέα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
σε Ρέθυμνο, Ξάνθη, Πάτρα
Τη σύσταση νέων, πρόσθετων εξεταστικών κέντρων για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των κ.κ. Κεγκέρογλου (ΚΙΝΑΛ) και Σακοράφα (ΜέΡΑ25).

Η κυρία Κεραμέως, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των φετινών συνθηκών, εξήγησε ότι το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στις συνθήκες αυτές, προβλέποντας τη λειτουργία ορισμένων νέων εξεταστικών κέντρων ανά την Επικράτεια για τα ειδικά μαθήματα. Ειδικότερα:
- Το εξεταστικό κέντρο του Ρεθύμνου θα εξυπηρετήσει τους υποψηφίους της Κρήτης.
- Το εξεταστικό κέντρο της Ξάνθης θα εξυπηρετήσει τους υποψηφίους της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας, για λόγους δημόσιας υγείας και πρόληψης.
- Το εξεταστικό κέντρο της Αχαΐας, με κέντρο την Πάτρα (και ένα επιπλέον ειδικό εξεταστικό κέντρο στο Αγρίνιο), θα εξυπηρετήσει τους υποψηφίους της Δυτικής Ελλάδας, των Επτανήσων και της Ηπείρου.
Στη Θεσσαλονίκη θα εξετάζονται υποψήφιοι από τη Θεσσαλία, τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία εκτός Ξάνθης.
Στα εξεταστικά κέντρα της Αττικής με έδρα την Αθήνα θα εξετάζονται όλοι οι υπόλοιποι.
Τέλος, οι προφορικά εξεταζόμενοι θα εξεταστούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
Ως προς άλλα θιγόμενα ζητήματα, η κυρία Κεραμέως διευκρίνισε ότι, όχι μόνο δεν υπήρξε καμία συρρίκνωση ή κατάργηση εξεταστικών περιφερειακών κέντρων, αλλά ο συνολικός αριθμός των εξεταστικών κέντρων αυξήθηκε φέτος κατά 62, ώστε να μπορέσουν να τηρηθούν απολύτως τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που υπαγορεύθηκαν από τους ειδικούς.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Η πρώτη γεύση που άφησε η περασμένη εβδομάδα είναι ότι τα θέματα που «έπεσαν» ήταν λογικά και προσεκτικά επιλεγμένα, χωρίς εκπλήξεις και αμφίσημα ερωτήματα. Ωστόσο, οι μαθητές φαίνεται ότι δυσκολεύτηκαν με τη νέα μορφή των εξετάσεων, ειδικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Και σε αυτό το μάθημα έχουμε άλλη μια πρωτιά, καθώς η Νεοελληνική Γλώσσα εξετάστηκε μαζί με τη Λογοτεχνία, ενώ απαιτητικό ήταν το θέμα της έκθεσης.
 
Ένα απρόοπτο υπήρξε στο μάθημα της Βιολογίας για τους υποψηφίους των Εσπερινών Λυκείων, όπου ακυρώθηκαν δύο υποερωτήματα και η βαθμολογία τους θα κατανεμηθεί στα υπόλοιπα.
Πάντως, ήδη, οι εκπαιδευτικοί έχουν εξάγει κάποια συμπεράσματα και εκτιμήσεις για την πορεία των φετινών βάσεων, ενώ την ίδια ώρα απομένει ακόμα μια εβδομάδα εξετάσεων και με σημαντικά μαθήματα για την κατεύθυνση των Θετικών Επιστημών.

Διπλή τάση στις βάσεις
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν διπλή διαδρομή: οι βάσεις για τις σχολές υψηλής ζήτησης αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, ενώ οι μεσαίες και οι χαμηλόβαθμες σχολές θα έχουν καθοδική τάση.
Αυτό θα συμβεί, γιατί μέχρι στιγμής τα θέματα κρίνονται ότι δεν ωθούν τους υποψήφιους σε επιδόσεις κάτω από τη βάση, ενώ παράλληλα βοηθούν τους καλούς μαθητές να ξεχωρίσουν.
 
Γενικότερα, πάντως, αναμένεται μια ελαφρώς ανοδική τάση, λόγω της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας.  Τα μαθήματα αυτά συνήθως ήταν δυσκολότερα και οδηγούσαν σε πτωτική πορεία των βάσεων γιατί οι επιδόσεις των περισσότερων υποψηφίων σε αυτά ήταν χαμηλές.
Τα μαθήματα αυτά ήταν τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία για το 1ο Πεδίο, τα Μαθηματικά και η Φυσική για το 2ο, η Βιολογία και η Χημεία για το 3ο και τα Μαθηματικά και η Οικονομία για το 4ο. Φέτος, όμως, τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα έχουν δηλαδή τη ίδια βαρύτητα στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας.
Όσον αφορά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που είναι κοινό σε όλες τις κατευθύνσεις, όπως εξηγεί στο «Βήμα» ο εκπαιδευτικός Γ. Χατζητέγας, «η νέα δομή της διαδικασίας δυσκόλεψε τους υποψηφίους και οι πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν ότι εφέτος θα έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι στο συγκεκριμένο μάθημα».
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα τέσσερα επιστημονικά πεδία
 
Στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ίσως να έχουμε μια μικρή τάση υποχώρησης των βάσεων, αλλά για να γίνει συνολική εκτίμηση απαιτούνται και τα μαθήματα αυτής της εβδομάδας.
Στα Αρχαία Ελληνικά τα θέματα δυσκόλεψαν τους υποψήφιους. Καλή εικόνα αναμένεται να έχουν τα γραπτά της Κοινωνιολογίας, τα οποία όμως κρίνονται απαιτητικά. Για το συγκεκριμένο μάθημα, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση με άλλη χρονιά, καθώς εξετάζεται για πρώτη φορά – και τελευταία, όπως φαίνεται, καθώς το μάθημα θα αντικατασταθεί από τα Λατινικά για την επόμενη σχολική χρονιά.
Τα Μαθηματικά του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου δεν δυσκόλεψαν καθόλου τους μαθητές και έτσι αναμένονται υψηλές βαθμολογίες. Ειδικά, για το 2ο πεδίο, αυτό των Πολυτεχνικών και Θετικών Σχολών, πολλά θα κριθούν και από την εξέταση των μαθημάτων της Φυσικής και της Χημείας την εβδομάδα που έρχεται.
Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, βατά ήταν τα θέματα στη Βιολογία. Εκκρεμεί βέβαια η εξέταση των προαναφερθέντων μαθημάτων και φυσικά η ζήτηση για τις Ιατρικές Σχολές είναι παραδοσιακά υψηλή.
Τέλος, για το 4ο πεδίο των Οικονομικών Σχολών θα υπάρχει καλύτερη εικόνα την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, αναμένεται να παρατηρηθούν αυξομειώσεις μεταξύ των τμημάτων.
 
Βαθμολογίες και μηχανογραφικά
Τα πρώτα αποτελέσματα των Πανελλαδικών θα πρέπει να αναμένονται γύρω στις 10 Ιουλίου (μέχρι 22-23 του μήνα για τα ειδικά μαθήματα).
Η διαδικασία της κατάθεσης των μηχανογραφικών αναμένεται να «τραβήξει».
Σύμφωνα με τα στοιχεία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα εισαχθούν 77.970 υποψήφιοι (από σύνολο περίπου 100.000), όσοι δηλαδή και πέρυσι, ώστε να μην επηρεαστούν περαιτέρω οι υποψήφιοι εν μέσω υγειονομικής κρίσης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">olme@otenet.gr                        Aθήνα, 22/06/2020
 
 
 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ             ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/06/2020
 
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους βαθμολογητές να απέχουν από όλα τα βαθμολογικά κέντρα την Τρίτη 23/06/2020. Η αποχή από τη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο άλλων κινητοποιήσεων που έχουν ήδη αποφασιστεί, όπως της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 23/06/2020 στις 13:00.

 

Ως γνωστόν πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκαν τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων και ΓΕΛ που δεν επιχειρούν απλά την αυξομείωση μαθημάτων, όπως συνηθίζεται επί πολλές δεκαετίες, αλλά χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση, καταργούν σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών, των Καλλιτεχνικών και γενικότερα της καλλιτεχνικής παιδείας στο ΓΕΛ, το μάθημα της έρευνας (project), μειώνουν τις ώρες της οικιακής οικονομίας στο Γυμνάσιο και πλήττουν τις οικονομικές επιστήμες στο ΓΕΛ. Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας οραματίζεται ένα σχολείο αποστεωμένο από κάθε έννοια κοινωνικών αξιών, έρευνας, τέχνης το οποίο θα αποτελεί ένα ασφυκτικό εξεταστικό κέντρο, προθάλαμο των πανεπιστημίων
Παράλληλα, το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΓΕΛ, με τις καταργήσεις μαθημάτων αφήνει έκθετους/ες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, που ουσιαστικά μένουν άνευ αντικειμένου διδασκαλίας στη δευτεροβάθμιαεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρολογίας), οι εκπαιδευτικοί ΠΕ81 (Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί από τα ΤΕΙ) και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι ),εξοστρακίζονται πλήρως από τα ΓΕΛ, ενώ μεγάλες συνέπειες υφίστανται και οι Οικονομολόγοι και Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ80) σε ΓΕΛ και Γυμνάσιο. Ειδικά οι ΠΕ78, από το σχολικό έτος 2021-22 κατά το οποίο θα καταργηθεί και η Κοινωνιολογία της Γ’ ΓΕΛ, ουσιαστικά εκδιώκονται συνολικά από το δημόσιοσχολείο, καθώς δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης ή τύπο σχολείου.
·         Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά την Τρίτη στις 13:00 στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας
·         Να απέχουν από όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα και τη διόρθωση των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων την Τρίτη 23/06/2020
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Πρόσημο πτωτικό μπαίνει δίπλα στις εκτιμήσεις για τις βαθμολογικές επιδόσεις των φετινών υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας. Ο βαθμός δυσκολίας στα θέματα των Μαθηματικών και της Βιολογίας ήταν υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι, ενώ και το θέμα της Εκθεσης δυσκόλεψε τους υποψηφίους, όπως αναφέρουν στην «Κ» βαθμολογητές. Γενικότερα, κρίνεται ότι η δίμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει επηρεάσει τους μαθητές.
Ειδικότερα, 82.159 υποψήφιοι Γενικών Λυκείων ξεκίνησαν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, στο οποίο είναι ενταγμένη η παραδοσιακή Εκθεση που βαθμολογείται με 30 μονάδες στις 100. Από αυτούς, οι 74.346 εξετάζονται με το φετινό σύστημα και οι 7.813 είναι απόφοιτοι προηγούμενων ετών και επέλεξαν να εξεταστούν με το προηγούμενο σύστημα. Για την πολυπληθέστερη ομάδα υποψηφίων φέτος η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) για πρώτη φορά έκανε μία ενδιαφέρουσα επιλογή.

 
Το θέμα της Εκθεσης (θέμα Δ) ήταν το εξής: «Ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου; Με αφόρμηση τα Κείμενα του Θεόδωρου Γεωργιάδη “Το γιατρικό της αμόλυντης λογοτεχνίας” και του Κώστα Τσιρόπουλου “Γράφειν” (σημ.: δόθηκαν στους υποψηφίους) αποφασίζετε να καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του σχολείου σας. Να δικαιολογήσετε την όποια επιλογή σας». «Συμβαίνει για πρώτη φορά η ΚΕΕ να ζητά από τους υποψηφίους να εκφράσουν προσωπικές απόψεις», ανέφερε στην «Κ» η φιλόλογος Αμαλία Τριπαμπούκη. Βεβαίως, η ΚΕΕ επικρίνεται διότι υπέδειξε στους υποψηφίους να συνδέσουν την απάντησή τους με τα δύο κείμενα. Μάλιστα, η ΚΕΕ έστειλε οδηγίες στα βαθμολογικά κέντρα ορίζοντας ότι οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να μιλήσουν για το πώς η ανάγνωση βοηθά στην εσωτερική απομόνωση, αποτελεί κίνητρο για δημιουργική αξιοποίηση χρόνου, δίνει ερεθίσματα για κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο και οικοδόμηση κοσμοθεωρίας.
«Τα θέματα στην Εκθεση-Λογοτεχνία ήταν στο πνεύμα του νέου τρόπου εξέτασης των μαθητών και απαιτούσαν οι υποψήφιοι να αξιοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, να παρουσιάσουν και να τεκμηριώσουν ολοκληρωμένη προσωπική άποψη. Η βαθμολόγηση στην Εκθεση κάθε χρόνο κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 40% των μαθητών να συγκεντρώνουν βαθμολογίες 12-15 με άριστα το 20. Στα φετινά θέματα υπεισέρχεται αναπόφευκτα υποκειμενικότητα στην αξιολόγηση, αλλά δεν αναμένεται να υπάρξει τελικά μεγάλη διαφοροποίηση στην κλιμάκωση της βαθμολογίας», ανέφερε στην «Κ» η κ. Ηρώ Μαρκάκη από το φροντιστήριο «Μεθοδικό». Από την άλλη, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του μαθήματος, συνεξετάστηκαν η Γλώσσα με τη Λογοτεχνία. «Το εγχείρημα θα κριθεί πετυχημένο από το ποσοστό των γραπτών που θα αναβαθμολογηθούν. Να υπενθυμίσω ότι για να αναβαθμολογηθεί ένα γραπτό πρέπει η διαφορά των δύο βαθμολογητών να είναι από 13% και πάνω, διαφορά σημαντική. Πέρυσι το ποσοστό των αναβαθμολογήσεων ήταν 11,55% και πρόπερσι ήταν 10,57%», παρατήρησε στην «Κ» ο μαθηματικός-αναλυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης.
Τα θέματα των Αρχαίων –το διδαγμένο κείμενο ήταν από τη «Πολιτεία» του Πλάτωνα και το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τον Ξενοφώντα, «Πόροι ή περί προσόδων»–, χαρακτηρίστηκαν από τους φιλολόγους σαφή ως προς τη διατύπωση και μέτριας δυσκολίας με ουσιαστικές ερωτήσεις. Αρα, δεν αναμένονται σημαντικές βαθμολογικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι.
Αντίθετα τα θέματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι από τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και Οικονομίας-Πληροφορικής, κρίθηκαν δυσκολότερα σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια, αυτό ενδέχεται να ψαλιδίσει τον αριθμό των άριστων γραπτών, όμως θα αυξηθούν τα γραπτά κάτω από τη βάση, καθώς τα δύο πρώτα θέματα (που βαθμολογούνται συνολικά με 10 μονάδες στις 20) ήταν εύκολα. Από την άλλη, όπως τονίζει ο κ. Στρατηγάκης «ακούστηκαν κάποιες διαμαρτυρίες ότι τα θέματα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους με το παλαιό σύστημα ήταν εξαιρετικά δύσκολα, με αποτέλεσμα πολλοί να μετανιώσουν που επέλεξαν το παλαιό σύστημα. Λάθος. Οι υποψήφιοι με το παλαιό και το νέο σύστημα διαγωνίζονται για διαφορετικές θέσεις, έχουν διαφορετικά θέματα και θα έχουν, φυσικά, διαφορετικές βάσεις. Δεν υπάρχει καμία σχέση της μιας κατηγορίας με την άλλη. Δεν επηρεάζει η μία την άλλη».
Στη Βιολογία για τους υποψηφίους που στοχεύουν τις ιατρικές τα θέματα κρίθηκαν δυσκολότερα από πέρυσι. «Ηταν απαιτητικά –πιο δύσκολα σε σχέση με πέρυσι– για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους που έχουν εμβαθύνει στην ύλη και απαιτούν πλήρη κατανόηση όλων των εννοιών και κριτική σκέψη», δηλώνει η κ. Μαρκάκη.
Κοινωνιολογία
Αντίθετα, η Κοινωνιολογία που εξετάστηκε φέτος για πρώτη φορά αντικαθιστώντας τα Λατινικά, δεν δυσκόλεψε τους υποψηφίους των σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Τα θέματα κρίθηκαν εύκολα και μέσα από το βιβλίο, με αποτέλεσμα να αρκεί η «παπαγαλία» της εξεταστέας ύλης για το άριστα.
Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα επιστρέψουν στα εξεταστικά κέντρα αύριο, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, για τη Φυσική, την Ιστορία και την Πληροφορική.
Ιδιαιτερότητες
Ενα από τα σημαντικά νέα στοιχεία των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας. «Πρόκειται για μεγάλο λάθος, που συνειδητοποίησαν γρήγορα στο υπουργείο Παιδείας και θα το αλλάξουν από του χρόνου με την επαναφορά τους. Οι επιπτώσεις της κατάργησης των συντελεστών βαρύτητας είναι σοβαρές. Μειώνεται η βαρύτητα των βαθμών στα παραδοσιακά δύσκολα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν ίδιες με πέρυσι, οι χαμηλόβαθμοι υποψήφιοι θα συγκέντρωναν περισσότερα μόρια, με αποτέλεσμα την άνοδο των βάσεων των χαμηλόβαθμων τμημάτων. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων», παρατηρεί στην «Κ» ο μαθηματικός-αναλυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης. Από την άλλη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς η δίμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων και η ευρύτερη, τρέχουσα κατάσταση θα επηρεάσει τις επιδόσεις των υποψηφίων. «Οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν γνωστό ότι θα  έχουν ιδιαιτερότητες. Ενδεικτικά, η αύξηση της ύλης που τελικά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, τα νέα βιβλία σε ορισμένα μαθήματα και η διαφορετική προσέγγιση σε αρκετά από αυτά, οι ξεχωριστές εξετάσεις για τους αποφοίτους προηγούμενων ετών, με άλλη εξεταστέα ύλη», λέει η κ. Μαρκάκη από το φροντιστήριο «Μεθοδικό», προσθέτοντας ότι «αυτά καθιστούν παρακινδυνευμένη τη σύγκριση με τα προηγούμενα έτη».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου ανά
Κλείδωσαν αυξήσεις και αναδρομικά 11 μηνών στις κύριες συντάξεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Τα νέα ποσά συντάξεων θα έρθουν με τον επανυπολογισμό που θα γίνει σε συνταξιούχους που αποχώρησαν με 30 έτη και άνω έτη ασφάλισης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 900.000 συνταξιούχοι, από το σύνολο των 2,6 εκατ. συνταξιούχων της χώρας.
Αυξήσεις στην τσέπη θα πάρουν όσοι «βγάλουν» σύνταξη μεγαλύτερη από αυτήν που παίρνουν σήμερα μαζί με την προσωπική διαφορά. Εκτιμάται ότι θα δουν μικρές ή μεγάλες αυξήσεις περίπου 400.000 συνταξιούχοι, ενώ άλλοι περίπου 500.000 θα έχουν λογιστική αύξηση, αλλά θα διασφαλίσουν από φέτος τις αυξήσεις, που αντί για το 2027 θα έρθουν από το 2024 ίσως και νωρίτερα.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έχει σήμερα 850 ευρώ σύνταξη και 70 ευρώ ως προσωπική διαφορά, δηλαδή 920 ευρώ σύνολο, θα έχει νέο επανυπολογισμό αποδοχών και θα βγάλει σύνταξη στα 970 ευρώ. Η νέα σύνταξη υπερβαίνει το σύνολο παλιάς σύνταξης και προσωπικής διαφοράς κατά 50 ευρώ, που είναι και η καθαρή αύξηση στην τσέπη.
Αν όμως προκύψει μικρότερη αύξηση στη σύνταξη και πάντως αν η αύξηση είναι μικρότερη από το ποσό της προσωπικής διαφοράς, τότε ο συνταξιούχος θα έχει «λογιστική» αύξηση, καθώς θα μεγαλώσει μεν η σύνταξη, αλλά όχι τόσο ώστε να ξεπεραστεί το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Αν δηλαδή -σύμφωνα με το παράδειγμα- η νέα σύνταξη ανέλθει στα 900 ευρώ, θα έχει κερδίσει μια λογιστική αύξηση σύνταξης κατά 50 ευρώ από τα 850 στα 900 ευρώ, αλλά δεν θα έχει καλύψει τα άλλα 20 ευρώ από την προσωπική διαφορά. Τα 20 ευρώ θα συνεχίσουν να καταβάλλονται ως νέα και μικρότερη προσωπική διαφορά. Το τελικό ποσό για τον συνταξιούχο θα είναι πάλι 920 ευρώ, αλλά αυτή τη φορά τα 900 ευρώ θα είναι σύνταξη και όχι τα 850 ευρώ, που ήταν με τον παλιό επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.
Η μείωση της προσωπικής διαφοράς φέρνει πιο γρήγορα και τις κανονικές αυξήσεις που θα ξεπαγώσουν από 1ης/1/2024, αν και ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο ανάλογα με τις εξελίξεις των επόμενων δύο ετών να ξεπαγώσουν οι αυξήσεις συντάξεων νωρίτερα! Οσο πιο μικρή γίνει η προσωπική διαφορά τώρα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να ξεπεραστεί από τις αυξήσεις που θα έρθουν με το ξεπάγωμα της εισοδηματικής πολιτικής.
Αν δεν έβγαινε ο «νόμος Βρούτση» (ν. 4670/2020) και έμενε ο «νόμος Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016), ο συνταξιούχος των 850 ευρώ θα περίμενε να δει πραγματική αύξηση στην τσέπη μετά το 2027, γιατί τότε θα έσβηνε η προσωπική διαφορά με ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 2%-2,5% βάσει εισοδηματικής πολιτικής από το 2024 και μετά. Ο νόμος Βρούτση όμως πετυχαίνει να του μειώσει την προσωπική διαφορά κατά 50 ευρώ και από το 2024 να πάρει την πρώτη αύξηση σβήνοντας τα υπόλοιπα 20 ευρώ της προσωπικής διαφοράς.
Για παράδειγμα:
  1. Με νόμο Κατρούγκαλου και με αυξήσεις 2,5% από το 2024 και μετά, ο συνταξιούχος που έχει σήμερα 850 ευρώ και 70 ευρώ προσωπική διαφορά (920 ευρώ σύνολο) θα είχε αύξηση σύνταξης στα 871 ευρώ το 2024, στα 893 ευρώ το 2025, στα 914 ευρώ το 2026 και στα 936 ευρώ το 2027. Το έτος που θα έβλεπε πραγματική αύξηση στην τσέπη θα ήταν το 2027, γιατί τότε η σύνταξη θα ξεπερνούσε τα 920 ευρώ, διαμορφούμενη στα 936 ευρώ.
  2. Με νόμο Βρούτση δεν θα περιμένει ως το 2027, γιατί ένα μέρος της αύξησης και ίσως το μεγαλύτερο το παίρνει τώρα με τον επανυπολογισμό σύνταξης με καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης. Η σύνταξη από τα 850 ευρώ πηγαίνει άμεσα στα 900 ευρώ, και έτσι από τα 70 ευρώ της προσωπικής διαφοράς θα διαγραφούν τα 50 ευρώ και θα μείνουν μόνον 20 ευρώ. Με το ξεπάγωμα της εισοδηματικής πολιτικής το 2024 (ίσως και νωρίτερα) και με μια αύξηση 2,5% στα 900 ευρώ, ο συνταξιούχος θα έχει σύνταξη 922 ευρώ και αύξηση στην τσέπη τρία χρόνια νωρίτερα (2024 αντί 2027).
Αυξήσεις σε 1 ως 5 δόσεις και αναδρομικά εφάπαξ
Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020 θα δοθούν ως εξής:
  1. Αυξήσεις σε 5 δόσεις για τους συνταξιούχους που είχαν αποχωρήσει πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου (πριν τις 13/5/2016) με 30 έτη ασφάλισης και άνω. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί τον Σεπτέμβριο και οι επόμενες 4 στα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024. Για παράδειγμα, αν ο συνταξιούχος έχει αύξηση 100 ευρώ, θα πάρει 20 ευρώ τον Σεπτέμβριο και από 20 ευρώ τον μήνα για τα έτη 2021-2024. Τα αναδρομικά της πρώτης δόσης της αύξησης θα είναι από 1ης/10/2019 ως Σεπτέμβριο 2020, δηλαδή για 11 μήνες, και θα πληρωθούν τον Οκτώβριο του 2020.
  2. Αυξήσεις σε μία δόση για τους συνταξιούχους που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη ασφάλισης μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά τις 13/5/2016. Συνταξιούχος με αύξηση 100 ευρώ θα την πληρωθεί ολόκληρη τον Σεπτέμβριο. Τα αναδρομικά θα τα πάρει τον Οκτώβριο και θα είναι οι αυξήσεις 11 μηνών, δηλαδή 1.100 ευρώ στο αναφερόμενο παράδειγμα.
  3. Αυξήσεις σε μία δόση για όσους έχουν κάνει αίτηση από 1ης/10/2019 και μετά, καθώς εμπίπτουν στους νέους συνταξιούχους που θα πάρουν απευθείας και όχι με επανυπολογισμό τη σύνταξη, βάσει των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020. Τα αναδρομικά θα είναι από 1ης/10/2019 και μετά ανάλογα με τον μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.
Παραδείγματα αυξήσεων από τους πίνακες (πραγματικές αποφάσεις)
Παλαιοί συνταξιούχοι (προ νόμου Κατρούγκαλου):
  1. Απόστρατος με 37,8 έτη παίρνει σύνταξη και προσωπική διαφορά 1.215 ευρώ από τον επανυπολογισμό του νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου). Με τον νέο νόμο 4670/2020 θα έχει νέο επανυπολογισμό με αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης και η νέα σύνταξη βγαίνει στα 1.312 ευρώ, που σημαίνει ότι μηδενίζει την προσωπική διαφορά και έχει καθαρή αύξηση 97 ευρώ σε 5 δόσεις. Φέτος η σύνταξη θα αυξηθεί στα 1.234 ευρώ με την πρώτη δόση (19,4 ευρώ) και με αναδρομικά 214 ευρώ. Το 2021 η σύνταξη θα πάρει τη δεύτερη δόση και θα αυξηθεί στα 1.254 ευρώ, το 2022 θα αυξηθεί στα 1.273 ευρώ, το 2023 με την 4η δόση η σύνταξη θα αυξηθεί στα 1.293 ευρώ, και το 2024 (5η δόση) θα φτάσει στα 1.312 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη έχει επανυπολογισμό σύνταξης με το νόμο 4387 και παίρνει 1.230 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, και 94 ευρώ προσωπική διαφορά, δηλαδή 1.324 ευρώ συνολικά. Με τον νέο νόμο 4670 θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη (εθνική + ανταποδοτική) βγαίνει στα 1.321 ευρώ, με αύξηση 91 ευρώ, που σχεδόν μηδενίζει την προσωπική διαφορά και αφήνει υπόλοιπο διαφοράς 3 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 37,6 έτη (και με βαρέα) είχε επανυπολογισμό σύνταξης με νόμο 4387 και παίρνει 1.215 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, και 207 ευρώ προσωπική διαφορά, δηλαδή 1.422 ευρώ συνολικά. Με τον νέο νόμο 4670 θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη (εθνική + ανταποδοτική) βγαίνει στα 1.316 ευρώ, με αύξηση κατά 101 ευρώ, από τα 1.215 ευρώ, που του έβγαλε ο επανυπολογισμός «Κατρούγκαλου». Η αύξηση θα είναι λογιστική, γιατί θα μειώσει ισόποσα την προσωπική διαφορά. Οπότε, ο συνταξιούχος θα έχει 1.316 ευρώ νέα εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και άλλα 106 ευρώ από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς. Στο σύνολο θα παίρνει όσα και πριν, δηλαδή 1.422 ευρώ, αλλά με υψηλότερη σύνταξη και μικρότερη προσωπική διαφορά.
Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  1. Συνταξιούχοι πριν τις 13/5/2016 με αύξηση στην τσέπη 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΤΑΜΕΙΑ Ετη, μήνες ασφάλισης Σύνταξη με προσωπική διαφορά (ν. 4387) Νέα σύνταξη (ν. 4670) Αύξηση από 2020 ως 2024 Σύνταξη με 1η δόση αύξησης (Σεπτ. 2020) Αναδρομικά αύξησης (Οκτ. 2020) Σύνταξη με 2η δόση αύξησης (2021) Σύνταξη με 3η δόση αύξησης (2022) Σύνταξη με 4η δόση αύξησης (2023) Σύνταξη με 5η δόση αύξησης (2024)
Απόστρατος 37,8 1.215 1.312 97 1.234 214 1.254 1.273 1.293 1.312
ΙΣΠ-ΑΤΕ 36,3 1.289 1.381 92 1.307 203 1.326 1.344 1.363 1.381
Απόστρατος 41,6 1.589 1.671 82 1.605 181 1.622 1.638 1.655 1.671
Απόστρατος 37 1.208 1.284 76 1.223 167 1.238 1.254 1.269 1.284
Δημόσιο 40 1.221 1.257 36 1.228 79 1.235 1.243 1.250 1.257
ΙΚΑ 39 1.032 1.045 13 1.035 29 1.037 1.040 1.042 1.045
ΙΚΑ 40 938 949 11 940 25 942 945 947 949
 2. Συνταξιούχοι πριν τις 13/5/2016 με λογιστική αύξηση σύνταξης (μείωση προσωπικής διαφοράς)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΤΑΜΕΙΑ Ετη, μήνες ασφάλισης Επανυπολογισμός νόμου 4387 Επανυπολογισμός νόμου 4670 Σύνολο (νέα σύνταξη με προσωπική διαφορά)
Σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο Νέα σύνταξη Αύξηση σύνταξης Μείωση προσωπικής διαφοράς
Απόστρατος 36,6 1.190 228 1.418 1.298 108 120 1.418
ΙΚΑ 37 805 176 981 869 64 112 981
ΙΚΑ 38 1.230 94 1.324 1.321 91 3 1.324
ΙΚΑ 37,6 1.215 207 1.422 1.316 101 106 1.422
  • Ποσά συντάξεων μετά την κράτηση 6% για ασθένεια και πριν το φόρο
eleftherostypos.gr
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα