Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
 
Γυμνάσιο: Οι επτά αλλαγές για τη χρονιά 2016-2017 Τις αλλαγές που θα ισχύσουν στα γυμνάσια της χώρας από την επόμενη σχολική χρονιά περιγράφει αναλυτικά το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του.
 
Με τίτλο «Το γυμνάσιο αλλάζει», το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά αυξάνει την διάρκεια του διαλείμματος.
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
 
Τα πρώτα βήματα στην παραπάνω κατεύθυνση θα είναι τα εξής:

 
    Για την καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου εντός του σχολικού έτους θα υιοθετηθεί και στο γυμνάσιο η διαίρεση σε δύο τετράμηνα αντί σε τρία τρίμηνα με παράλληλη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών.
 
Η διαίρεση αυτή μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του γυμνασίου, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και το έντονο άγχος που προκαλούν τα συνεχή διαγωνίσματα στο 1ο και 2ο τρίμηνο, τα οποία στην πράξη μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τη μαθησιακή στην εξεταστική διαδικασία.
 
Επιπλέον, η θεσμοθέτηση των τετραμήνων προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τους μαθητές και τις μαθήτριές του πριν τη παράδοση της πρώτης επίσημης αξιολόγησής τους. Έτσι, διευκολύνεται η υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης, που προσφέρει ουσιαστική ανατροφοδότηση στους μαθητές/τριες και μπορεί να βελτιώσει πραγματικά τη διαδικασία μάθησης. Την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένα γυμνάσια η εξατομικευμένη περιγραφική αξιολόγηση, η οποία θα συνοδεύει την αριθμητική.
 
    Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου)
 
Θα περιοριστούν τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.
 
    Θα γίνει μια παιδαγωγικά ενδεδειγμένη ελάφρυνση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα
 
Α) Χάρη στην αύξηση του αριθμού των εβδομάδων που θα αφιερώνονται στη διδασκαλία εντός του σχ. έτους παρέχεται η δυνατότητα για μια μείωση των εβδομαδιαίων ωρών ανά τάξη.
 
Η μείωση αυτή:
 
    θα διευκολύνει την παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος από τους μαθητές και τις μαθήτριες, εφόσον συμβαδίζει με τις φυσικές αντοχές τους, ώστε να είναι ενεργητική και ουσιαστική η μάθηση,
    θα προσφέρει κάποιες ώρες εντός του 7/ωρου, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας καθώς και η ενισχυτική διδασκαλία (π.χ. για τις ξένες γλώσσες, ώστε να είναι δυνατή στο σχολείο η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ) και αυτό χωρίς κωλύματα για τους/τις μαθητές/τριες (π.χ. μετακίνηση με μέσα συγκοινωνίας που αναχωρούν την ώρα που λήγει το 7/ωρο, εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ),
    θα προσφέρει κάποιον χρόνο απαλλαγμένο από διδακτικές υποχρεώσεις, εντός εργασιακού ωραρίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για συνεργασίες μεταξύ τους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, διδακτικού υλικού κλπ., για ενδοσχολικές και διασχολικές επιμορφώσεις και για παιδαγωγικές συνεδριάσεις.
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί το σχ. έτος 2016-17 είναι το εξής:
Ολες οι αλλαγές στα γυμνάσια -Αναλυτικά τι θα ισχύει από τη νέα σχολική χρονιά | iefimerida.gr 0
 
Διευκρινίζεται, ότι, οι λεγόμενες Βιωματικές Δράσεις και οι Συνθετικές Εργασίες, που εντάχθηκαν πριν τρία χρόνια ως διακριτά γνωστικά αντικείμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τώρα εντάσσονται ως τρόπος εργασίας, ως μέθοδος, στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Ειδικότερα:
 
    Οι βιωματικές δραστηριότητες και τα projectπου προβλέπονταν στη «Σχολική και Κοινωνική ζωή», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο και τους νέους/ες συμμαθητές/τριες, εντάσσονται στη Γλωσσική Διδασκαλία της Α΄ τάξης, καθώς οι δύο πρώτες ενότητες του σχετικού σχολικού βιβλίου στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο. Οι πρώτες διδακτικές ώρες του μαθήματος θα αφιερωθούν στο ξεπέρασμα των ανησυχιών που προκαλεί ο άγνωστος χώρος και τα άγνωστα πρόσωπα και στη σταδιακή ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, στην κοινότητα του νέου τμήματος.
    Οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β΄ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ΄ τάξης. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες.
    Στο δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες/ουσες όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα συνθετικών εργασιών και τα παραδοτέα να λαμβάνονται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση των μαθητών/τριών για το δεύτερο τετράμηνο.
 
Β) Για την καλύτερη παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος από την πλευρά των μαθητών/τριών, θα δοκιμασθεί πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία μια αύξηση της διάρκειας των διαλειμμάτων. Με αυτό το μέτρο οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα προφταίνουν να εκτονωθούν από την ένταση του μαθήματος, να πάρουν ενέργεια με κάποιο μικρογεύμα αλλά και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές ή τους συναδέλφους τους, κάτι που συμβάλλει στο καλό κλίμα μέσα στη σχολική μονάδα.
 
    Θα γίνει εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης για την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου που θα επιτρέπει την αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης
 
Προφανώς, οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνοδεύονται από αντίστοιχη αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων των οποίων οι ώρες θα μειωθούν. Και για τα υπόλοιπα μαθήματα όμως κρίνεται σημαντικό η διδακτέα ύλη να βρίσκεται σε πραγματική αντιστοιχία με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης στη σχολική τάξη (η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, τα project απαιτούν, γενικά, περισσότερο χρόνο).
 
Η εξασφάλιση χρόνου για την αξιοποίηση αυτών των μεθόδων είναι κρίσιμης σημασίας, γιατί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία τους βοηθά να κατακτούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη γνώση κατά τη διάρκεια του μαθήματος και βελτιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, η ενεργητική συμμετοχή καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών. Θα επιδιωχθεί λοιπόν από επιτροπές που θα συσταθούν στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο περιορισμός της έκτασης της διδακτέας ύλης, με την άρση επικαλύψεων, την αφαίρεση όσων ενοτήτων κριθούν ως λιγότερο αναγκαίες.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Πανελλήνιες 2020: Λίγες ημέρες απομένουν πριν την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Οι χιλιάδες τελειόφοιτοι μαθητές της Γ΄ λυκείου που βρίσκονται από τις 15 Ιουνίου στα εξεταστικά κέντρα αρχίζουν να βγάζουν τα… κομπιουτεράκια επιχειρώντας μία εκτίμηση για την πορεία των βάσεων στις σχολές που θέλουν να επιλέξουν στην κορυφή του μηχανογραφικού.
 
Η όποια εκτίμηση πάντως για την πορεία των βάσεων στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι πρόωρη και καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, πριν την ολοκλήρωση των μαθημάτων.
Πάντως από τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής οι υποψήφιοι όλων των ομάδων προσανατολισμού, εξάγονται κάποια πρώτα συμπεράσματα για τις τάσεις των βάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες σχολών.

Οι συγκρίσεις σε αυτή τη χρονική συγκυρία μπορούν να γίνουν μόνο με βάση τις διαφορές στην ευκολία/δυσκολία των θεμάτων σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Ακόμη όμως και αυτή η επιχειρούμενη σύγκριση ενέχει κινδύνους, καθώς οι φετινές πανελλαδικές έχουν μία θεμελιώδη διαφορά η οποία δεν είναι άλλη από την κατάργηση των συντελεστών αυξημένης βαρύτητας σε συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία αποτελούσαν «βαρόμετρο» για την εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές των ΑΕΙ.
Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις πληροφορίες από καθηγητές και αναλυτές που ειδικεύονται στις πανελλαδικές εξετάσεις, φαίνεται πως οι μαθητές που στοχεύουν στα τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών θα πρέπει να αναμένουν χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα σε σύγκριση με τα περσινά.
Πιο συγκεκριμένα, στα Αρχαία Ελληνικά τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα ενώ και η Κοινωνιολογία στην οποία δεν μπορεί να υπάρχει μέτρο σύγκρισης καθώς εισήχθη φέτος στις πανελλαδικές, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν από τους καθηγητές απαιτητικά.
Δυσκολίες φαίνεται ότι αντιμετώπισαν όμως οι υποψήφιοι και στο θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας το οποίο εξετάστηκε μαζί με τη Λογοτεχνία.
 
Αν οι εκτιμήσεις των καθηγητών επιβεβαιωθούν, τότε είναι πολύ πιθανό τα δυσκολότερα θέματα θα «σπρώξουν» τις βάσεις προς τα πάνω για μία σειρά σχολών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Αντιθέτως, σύμφωνα με την εφημερίδα τα ΝΕΑ, οι υποψήφιοι των θετικών επιστημών, φαίνεται πως δεν θα οδηγηθούν μαζικά σε βαθμολογίες κάτω της βάσης, λόγω της διαβάθμισης των θεμάτων.
Στα Μαθηματικά, τα οποία κάθε χρόνο δυσκόλευαν τους υποψήφιους δημιουργώντας «στρατιές» αποτυχόντων, φαίνεται πως η εικόνα θα είναι καλύτερη αφού όπως τονίζουν καθηγητές, δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο να υπάρχει μεγάλο ποσοστό γραπτών κάτω της βάσης.

Πώς έγραψαν οι υποψήφιοι σε Μαθηματικά – Βιολογία

Ο Παναγιώτης Κούσης, μαθηματικός που μίλησε στα ΝΕΑ, εκτίμησε ότι θα υπάρξουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά, τόσο για τους μαθητές που στοχεύουν στα τμήματα του 2ου Ε.Π όσο και στους 4ου Ε.Π.
Στο μάθημα της Βιολογίας, όπου τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και είχαν ορισμένες παγίδες φαίνεται πως δυσκόλεψαν τους υποψηφίους ωστόσο οι διαφορές σε σχέση με την περσινή χρονιά όσο αφορά στις βαθμολογικές επιδόσεις δεν αναμένεται να είναι δραματικές.
Η εκπαιδευτικός Φανή Γκιγκέλου υποστηρίζει μιλώντας στα ΝΕΑ ότι το ποσοστό των μαθητών που θα κινηθούν στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα δεν θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με πέρυσι ενώ οι μαθητές με βαθμολογίες μεταξύ 15 έως 18 πιθανότατα να αυξηθούν.

Η εικόνα σε Αρχαία και Νεοελληνική Γλώσσα

Αναφορικά με τα Αρχαία και τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, μαθήματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται πως το άριστα θα αποτελέσει άπιαστο όνειρο για την πλειονότητα των υποψηφίων.
Η συνεξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας με τη Λογοτεχνία φαίνεται πως δημιούργησε προβλήματα σε μεγάλη μερίδα των υποψηφίων. Οι υψηλές βαθμολογίες δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολη υπόθεση, τονίζει στα ΝΕΑ η φιλόλογος Μαρία Ευαγγέλου ενώ η συνάδελφός της Μαργαρίτα Χατζητσομπάνη τονίζει για τα Αρχαία ότι τα θέματα ήταν αντίστοιχης δυσκολίας με τα περσινά, οπότε και δεν αναμένονται δραματικές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη των υποψηφίων.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Χρονικό περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, έχουν οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, προκειμένου να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση για τη χορήγησή του.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.
Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.
Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την 31/12/1993) ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους έχει χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή της ΕΛΑΣ υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.
Στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής θα λειτουργήσει Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων (Κ.Ε.Σ.Φ.), όπου θα εκπαιδευτούν Συνοριακοί Φύλακες.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Koμοτηνής (Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Κομοτηνής) προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, (θεωρητική εκπαίδευση εκπαιδευόμενων Συνοριακών Φυλάκων) κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρείς (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ως και τα απαιτούμενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα για την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.), παρέχονται από την Υπηρεσία μας στη διεύθυνση 7ο χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης,Τ.Κ.69100 , αλλά και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α. 6ΔΒΟ46ΜΤΛΒ-Λ5.
Για λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας μας, στο τηλέφωνο 2531057076 και από ώρες 08.00 μέχρι 14.00.
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη με επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται μέχρι την 14.00 ώρα της 01-07-2020 , προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Κομοτηνής, 7ο χλμ Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης,Τ.Κ.69100.
Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier στην έδρα της Υπηρεσίας μας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των αναφερομένων στη σχετική προκήρυξη.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 26/6/2020 και τη Δευτέρα 29/6/2020με βασικό θέμα τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε ΣΜΕΑΕ.
Σας παραθέτω αναλυτικά τα θέματα Η.Δ.:
1.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης
(αμφισβητούμενες, κατά προτεραιότητα κ.λπ.) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για δομές Ειδικής Αγωγής και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
2.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης (αμφισβητούμενες, εκπρόθεσμες κ.λπ.) εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης». 
3.«Εξέταση αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 panelladikes 01
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει πως σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 73226/Δ6 (ΦΕΚ 2261/ 12-6-2020), η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 στις 11 π.μ. στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών και θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Υπουργείου στο Youtube https://www.youtube.com/channel/UCYAzzqiqb2347rjG_dVCtxg/live
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ) και ένα Διευθυντή Πειραματικού Σχολείου, με τη βοήθεια του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΕΠ. Έργο της αρμόδιας Επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για όλα τα Πειραματικά σχολεία της χώρας και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

Στη διαδικασία παρίστανται μέλη της ΕΕΠΠΣ, Διευθυντές Πειραματικών σχολείων καθώς και συμβολαιογράφος. Μπορούν επίσης να παρίστανται οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Σχολείων.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης (δηλ. οι τυχαίοι αριθμοί που αποδίδονται στους/στις υποψήφιους/ες) θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της ΕΠΠΣΣ μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
Τα αποτελέσματα ανά σχολική μονάδα θα αποσταλούν από την ΕΕΠΠΣ σε κάθε σχολείο εντός της ημέρας.
Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο κάθε Πειραματικού σχολείου επικυρώνει το αποτέλεσμα και αναρτά στην ιστοσελίδα του πίνακα των εισαγομένων και των επιλαχόντων/ουσών.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου ανά Ωρα μηδέν για τα αναδρομικά των παλιών συνταξιούχων (πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου) αφού την ερχόμενη Παρασκευή ή την μεθεπόμενη 3 Ιουλίου, αναμένεται να εκδοθεί η κρίσιμη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ. Ηδη στο παρά πέντε πολλοί συνταξιούχοι σπεύδουν να καταθέσουν αγωγές αφού επικρατεί το σενάριο η απόφαση του ΣτΕ να δικαιώσει μόνο όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.
 
Οπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ» το βασικό σενάριο για την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ προβλέπει να δοθούν τα αναδρομικά, δηλαδή η απονομή των περικοπών, για 11 μήνες, από τον Ιούνιο του 2015 ως και τον Μάιο του 2016. Το θέμα είναι αν αυτά τα αναδρομικά θα αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων ή μόνο όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλλει αγωγές.
Τα ποσά επιστροφής που θα δοθούν (αν υπάρξει ευνοϊκή απόφαση) ανά κατηγορία συνταξιούχων και ασφαλιστικό φορέα, διαμορφώνονται ως εξής, με βάση και το κατά περίπτωση ύψος της σύνταξης:

 • Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών: Αναδρομικά από 1.370 ευρώ έως και 7.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.510 ευρώ έως 2.648 ευρώ στις επικουρικές.

 • Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ) που έχουν και σύνταξη από το Δημόσιο: Από 2.190 ευρώ έως 6.040 ευρώ στις κύριες συντάξεις και έως 2.600 ευρώ στις επικουρικές (πλην ΤΣΑΥ που δεν έχουν επικουρική).

 • Συνταξιούχοι Δημοσίου και απόστρατοι: Από 1.340 ευρώ έως και 4.660 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.338 έως 2.698 ευρώ στις επικουρικές.

 • Συνταξιούχοι ΙΚΑ: Αναδρομικά από 1.340 ευρώ έως και 4.560 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.403 έως 1.688 ευρώ στις επικουρικές.

 • Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ (που έχουν μόνον κύρια σύνταξη) δικαιούνται αναδρομικά από 1.490 ευρώ έως και 3.450 ευρώ

 • Συνταξιούχοι ΝΑΤ: Αναδρομικά από 1.870 ευρώ έως και 3.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 906 ευρώ έως 1.753 ευρώ στις επικουρικές.

 • Χαμηλοσυνταξιούχοι (ΟΓΑ και άλλων ταμείων) με μια σύνταξη, ή άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ, δικαιούνται επιστροφή Δώρων κύριας σύνταξης από 360 ευρώ έως 800 ευρώ και 2 επιπλέον επικουρικές συντάξεις.

Τονίζεται ότι ο υπουργός. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, έχει δηλώσει πως η κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις. Οσον αφορά στον ρυθμό καταβολής των αναδρομικών 11 μηνών (π.χ. αν θα καταβληθούν σε 3 ή 5 δόσεις, σύμφωνα με σενάρια) αλλά και το αν θα αφορά όλους τους συνταξιούχους ή εκείνους που προσέφυγαν, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε πως επ’ αυτού θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση όταν θα έχει στα χέρια της την απόφαση. Πάντως κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι σε περίπτωση που δικαιωθούν οι συνταξιούχοι είναι αδύνατον λόγω του δημοσιονομικού κόστους να γίνει η καταβολή των αναδρομικών εντός του 2020.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει καταθέσει ο ΕΦΚΑ στο ΣτΕ μόνο για το διάστημα του 11μηνου το κόστος αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ για κύριες και επικουρικές κι εφόσον η απόφαση εφαρμοστεί στο σύνολο των συνταξιούχων. Θεωρείται, λοιπόν, δεδομένο ότι οι όποιες επιστροφές προκύψουν θα πραγματοποιηθούν από το 2021 σε δόσεις.

Τα τελικά αναδρομικά για όλες τις συντάξεις για τα οποία έχουν προσφύγει οι συνταξιούχοι είναι:

 • Οι μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων με άθροισμα πάνω από 1.000 ευρώ. Οι περικοπές αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και αφορούσαν σε δύο νόμους: α) τον νόμο 4093 του 2012, που προέβλεπε μειώσεις 5% για άθροισμα συντάξεων ως 1.500 ευρώ, 10% ως τα 2.000 ευρώ, 15% για άθροισμα ως τις 3.000 ευρώ και 20% σε άθροισμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ και β) τον νόμο 4051 του 2012, που προέβλεπε μείωση κύριων συντάξεων 12% στο ποσό πάνω από τα 1.300 ευρώ.

 • Οι μειώσεις επικουρικών συντάξεων πάνω από τα 200 ευρώ με ποσοστά 10% από τα 200 ως τα 250 ευρώ, 15% από 250 ως 300 ευρώ και 20% από 300 ευρώ και πάνω. Οι περικοπές εφαρμόστηκαν με τον νόμο 4051 του 2012 και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την ίδια απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015.

 • Η μείωση από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που κρίθηκε αντισυνταγματική για τις συντάξεις του Δημοσίου με την απόφαση 244 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Φεβρουάριος 2017). Η εν λόγω περικοπή θα πρέπει να επιστραφεί μόνον στους συνταξιούχους του Δημοσίου και στους απόστρατους πέραν των αναδρομικών που θα έχουν από τις μειώσεις των νόμων 4093 και 4051.

 • Η μείωση 7% που επιβλήθηκε στις κύριες συντάξεις του ΝΑΤ με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο, και μάλιστα από το πρώτο ευρώ με αναδρομική ισχύ από 1/1/2012. Κατά της περικοπής ασκήθηκαν προσφυγές και βγήκε τελεσίδικη απόφαση Εφετείου Πειραιά (η 563/2019), με την οποία η περικοπή 7% κρίθηκε αντισυνταγματική και πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά. Το υπουργείο Εργασίας το έχει εξετάσει. Το κόστος για επιστροφή αυτών των μειώσεων είναι περίπου 62 εκατ. ευρώ για 12 μήνες. Ο ΕΦΚΑ έκανε αναίρεση στην απόφαση που τη δικάζει (την αναίρεση) το ΣτΕ σε άλλη δίκη. Αν η αναίρεση της απόφασης απορριφθεί όπως αναμένεται, τότε στον τελικό λογαριασμό των αναδρομικών θα είναι και τα 62 εκατ. ευρώ επιπλέον για τις συντάξεις του ΝΑΤ από την επιστροφή της μείωσης 7%.

 • Τα Δώρα σε όλες τις συντάξεις με ποσά έως των 800 ευρώ για τις κύριες και με τις δύο επιπλέον (13η και 14η) συντάξεις για τις επικουρικές. Οι επιστροφές από τα Δώρα αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων και κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς δεν είχαν καμία από τις άλλες μειώσεις αλλά παίρνουν τουλάχιστον τα Δώρα που τους κόπηκαν. Προσοχή: Τα Δώρα δεν θα επανέλθουν σε μόνιμη βάση, αλλά θα δοθούν μόνον για το διάστημα των 11 μηνών που υφίσταται το θέμα των αναδρομικών.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Σχολικές εκδρομές: Διευκρινίσεις Θεοχάρη για την επιστροφή χρημάτων στους μαθητέςΣε ερώτηση 31 βουλετών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα της επιστροφής της χρημάτων από τις σχολικές εκδρομές, απάντησε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης. 
 
Ο Υπουργός έδωσε διευκρινήσεις για τον τρόπο που μπορούν να ενεργήσουν τα σχολεία, σε συνεργασία με τα ταξιδιωτικά γραφεία.
Σχετ.: Η με Α.Π. 6748/22.05.2020 Ερώτηση

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων τριάντα ένα (31) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι σχολικές μετακινήσεις και εκδρομές μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/13.02.2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ B’ 456). Ειδικότερα όσον αφορά στις εκδρομές με διανυκτέρευση, το άρθρο 14 της ανωτέρω απόφασης ορίζει ότι η διοργάνωσή τους ανατίθεται υποχρεωτικά σε επιχείρηση τουριστικού γραφείου με την οποία το σχολείο συνάπτει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Συνεπώς, στη σύμβαση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α’ 12) για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 του π.δ. 7/2018, το σχολείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη της εκδρομής χωρίς χρέωση καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη μεταφορά των μαθητών στον προορισμό. Ομοίως, το τουριστικό γραφείο (διοργανωτής) μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, κοινοποιώντας την καταγγελία στο σχολείο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν την έναρξη της εκδρομής, εάν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις καταγγελίας, το σχολείο δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε στο τουριστικό γραφείο για την εκδρομή.
Αντίστοιχα για ημερήσιες απλές μετακινήσεις μαθητών, το άρθρο 13 της ανωτέρω απόφασης ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή του μεταφορικού μέσου από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης καθορίζονται από τη σύμβαση και το νόμο. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19, πολλά κράτη-μέλη υιοθέτησαν έκτακτες ρυθμίσεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε επιστροφές χρημάτων στους πελάτες τους να προσφέρουν αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων ισόποσα πιστωτικά σημειώματα. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στη χώρα μας θεσπίστηκαν με το εβδομηκοστό άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 13.04.2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α’).
Η ως άνω ΠΝΠ δεν επηρεάζει την υποχρέωση που υπέχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις (για παράδειγμα τα τουριστικά γραφεία βάσει του π.δ. 7/2018) να επιστρέψουν στα σχολεία τα ποσά που έχουν καταβληθεί για σχολικές εκδρομές που δεν πραγματοποιούνται. Σε περίπτωση όμως που μια σύμβαση για σχολική εκδρομή καταγγέλλεται από 25.02.2020 έως και 30.09.2020, δίνεται η δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στα σχολεία πιστωτικό σημείωμα διάρκειας 18 μηνών αντί της άμεσης επιστροφής των χρημάτων που έχουν προκαταβληθεί. Σε περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού (σχολικών εκδρομών με διανυκτέρευση), τα πιστωτικά σημειώματα πρέπει να καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση κατά της αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου-διοργανωτή. Εάν δε για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει γίνει χρήση του από το σχολείο, τότε η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των χρημάτων στο σχολείο. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται αφενός να διευκολυνθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μαζικές ακυρώσεις λόγω της εκ του νόμου απαγόρευσης των σχολικών εκδρομών, και αφ’ ετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία να χρησιμοποιήσουν τα ποσά που έχουν καταβάλει για τη διενέργεια μελλοντικών σχολικών εκδρομών. Διασφαλίζεται όμως σε κάθε περίπτωση ότι εάν το σχολείο επιλέξει για οποιονδήποτε λόγο να μην κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα δικαιούται να λάβει κατά τη λήξη ισχύος του σημειώματος ολόκληρο το ποσό που είχε προκαταβάλει. Επίσης διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου το σχολείο θα λάβει όλα τα ποσά που έχει καταβάλει μέσω της υποχρεωτικής ασφάλισης του άρθρου 16 του π.δ. 7/2018. Σημειώνεται ότι η ΠΝΠ ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τουριστικής επιχείρησης και σχολείου ως πελάτη, αλλά δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις του σχολείου με τους μαθητές και τους γονείς.
Τα αρμόδια όργανα του σχολείου αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα και να πραγματοποιήσει τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβάλει οι μαθητές. Ενδεικτικά, το σχολείο μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για μελλοντική εκδρομή/μετακίνηση με τη συμμετοχή των ίδιων ή άλλων μαθητών, να διαπραγματευθεί με την τουριστική επιχείρηση ευνοϊκότερους όρους (π.χ. πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες με τη χρήση του πιστωτικού σημειώματος), ή να επιστρέψει στους γονείς και πριν από τη λήξη των πιστωτικών σημειωμάτων τα ποσά που έχουν καταβληθεί, ειδικά εφόσον πρόκειται για μαθητές που εκ των πραγμάτων δεν θα συμμετάσχουν σε μελλοντική εκδρομή, π.χ. λόγω αλλαγής βαθμίδας.
Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων της ΠΝΠ της 13.04.2020 περί έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων και καταγράφει προβλήματα και δυσκολίες, ώστε να εξεταστεί εάν απαιτούνται ειδικότερα μέτρα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα