Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάρτιος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 00:48

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Μέ πόνο καί συνοχή καρδίας, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν ἐπιστολή αὐτή, τά μέλη τῶν 22 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μέσα στήν φορτισμένη ἀτμόσφαιρα τῆς ἐφετινῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Πονοῦμε ἰδιαιτέρως, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅλοι οἱ πιστοί, διότι λόγῳ τῶν ἐξελίξεων σχετικά μή τήν νόσο COVID-19 ἀναγκαζόμαστε, πρωτοφανῶς καί ὡς μή ὤφειλε, νά στερηθοῦμε τήν χάρη τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη «ἑορτάσαμε» ὅλοι κατ᾿ οἶκον τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, χωρίς νά προσκυνήσουμε τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἑτοιμαζόμαστε, μάλιστα, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νά μήν τιμήσουμε οὐσιαστικά τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας μας, πού οἱ πατέρες μας τήν συνέδεσαν ἄρρηκτα μέ τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Ἰδιαίτερα σέ σχέση μέ τήν ἐπέτειο αὐτή παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἔδιδαν πρωταρχική σημασία στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ ἴδιοι μαρτυροῦν ὅτι συχνά πρίν ἀπό δύσκολες μάχες κοινωνοῦσαν τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου ἄντεξαν ἐπί ὁλόκληρους μῆνες χωρίς ἐπάρκεια τροφίμων οὐσιαστικά μόνο μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ ἡ Θεία Κοινωνία ὑπῆρξε τό ἔσχατο τονωτικό πού ἔλαβαν οἱ πολιορκημένοι πρίν ἀποτολμήσουν τήν ἡρωϊκή Ἔξοδο!
Αὐτό πού μᾶς πικραίνει ἰδιαιτέρως εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Θείων καί Ὑπερφυῶν μυστηρίων Της καί ἡ συντονισμένη προσπάθεια νά διακοπεῖ πλήρως ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ὡς «ἐπικίνδυνης» (ὤ τῆς βλασφημίας!) γιά τήν δημόσια ὑγεία, τήν ὥρα μάλιστα πού ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ πρώτη πού διέκοψε πλήρως ὅλη τήν μή λατρευτική δραστηριότητά της (Κατηχητικά, κηρυκτική δραστηριότητα κ.ἄ.) ἀνταποκρινόμενη μέ πλήρη ὑπευθυνότητα στό κάλεσμα τῆς Πολιτείας.
Κατανοοῦμε πλήρως τόν κίνδυνο πού τονίζουν οἱ ὑπεύθυνοι φορεῖς τῆς Πολιτείας μας (Ὑπουργεῖο Ὑγείας, εἰδικοί ἰατροί κ.ἄ.) ἀπό τόν συγχρωτισμό πολλῶν ἀτόμων σέ κλειστούς χώρους καί ἀπό τήν ἀπουσία μέτρων προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί προφύλαξης. Θεωροῦμε ὅμως ὅτι αὐτό δέν ἀφορᾶ σέ καμία περίπτωση στήν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας καί στήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,ἐφόσον βέβαια τηρεῖται ὁ ὅρος γιά τόν ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό ἀτόμων ἀνά τ.μ. Ἡ πατρίδα μας ἔχει ἰδιαίτερη ἀνάγκη αὐτή τήν δύσκολη στιγμή ἀπό τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ὡς τήν ἔμπρακτη συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας τόσο στόν ἀγῶνα τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ ἐναντίον τοῦ ἰοῦ, ὅσο καί στόν σημαντικό ἀγῶνα τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας μας γιά τήν φύλαξη τῶν συνόρων στό μέτωπο τοῦ Ἕβρου.
Καθώς εἶναι γιά ὅλους μας ὀδυνηρό, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, νά βλέπουμε τους ἱερούς Ναούς κλειστούς, εἰδικά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, παρακαλοῦμε, μέ τόν προσήκοντα σεβασμό, νά ζητήσετε ἀπό τήν Πολιτεία νά ἄρει τό ὑπερβολικό καί ἀντισυνταγματικό μέτρο τῆς πλήρους ἀπαγόρευσης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ζητοῦμε νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἀλλά καί οἱ κατά τήν τάξιν ἀκολουθίες τῆς περιόδου σέ ὅλους τους ἱερούς Ναούς,ἔστω καί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς προσωρινή καί ἔσχατη λύση στό διάστημα ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας.
Μέ τόν τρόπο αὐτό διαλύονται οἱ φόβοι τῆς Πολιτείας -πού ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν ὑγεία ὅλων μας- γιά διασπορά τῆς νόσου, ἀλλά καί δέν στερεῖται ἡ πατρίδα καί ἡ κοινωνία μας τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπιπλέον, ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων μέτρων περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας, παρακαλοῦμε νά μεριμνήσει ἡ Ἱερά Σύνοδος, οὕτως ὥστε, στούς λόγους γιά τούς ὁποίους κατά τόν νόμο προβλέπεται δυνατότητα ἐξόδου ἀπό τό σπίτι, νά περιλαμβάνεται καί ἡ προσκύνηση στούς ἱερούς Ναούς, ἡ ὁποία ἐπιτρέπεται ἀπό τό ΦΕΚ τῆς 16ης Μαρτίου 2020.
Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας σεβόμενοι τίς συστάσεις καί τίς ἀνησυχίες τῆς Πολιτείας θά τηρήσουμε τίς ὑποδείξεις της. Περιμένουμε ὅμως ἀπό αὐτήν νά σεβαστεῖ καί τό ἀναφαίρετο δικαίωμά μας, ἔστω καί ὑπό περιορισμούς, νά μήν στερηθοῦμε, εἰδικά ἐν ὄψει τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς εἶναι ἡ ἀληθινή πηγή Ζωῆς καί ἰατρεῖον ψυχῆς καί σώματος.
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Μέ ἐμπιστοσύνη στήν ὀρθή φρόνηση καί κρίση σας, γνωρίζοντας ὅτι νυχθημερόν κοπιάζετε γιά τά συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχόμεθα υἱικῶς, ὁ Ἅγιος Θεός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά καθοδηγοῦν τά βήματα καί τίς ἀποφάσεις σας καί νά σᾶς ἐνισχύουν στήν δύσκολη αὐτή δοκιμασία πού διερχόμεθα,
Ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν σας
Τα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης:
ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ.Ε.Χ.Α.)
"ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΟΣΥΝΗ"
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ"
"ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ"
ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ"
Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΤΩΧΩΝ"
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Έπαρση Ελληνικής σημαίας στις Καστανιές Έβρου (ΒΙΝΤΕΟ)Και το μήνυμα του πιλότου μας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020 18:33

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΘΝΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ
Η ΠΑΝΑΓΙΆ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Η συγκλονιστική ερμηνεία του Εθνικού Ύμνου και του «Μακεδονία ξακουστή» από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (video)Η συγκλονιστική ερμηνεία του Εθνικού Ύμνου και του «Μακεδονία ξακουστή» από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (video)

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Σοφία Ζαχαράκη: Η αξιολόγηση μετά από επιμόρφωση δεν θα πρέπει να φοβίζει τους εκπαιδευτικούςΗ βαθμολογία πρέπει να καταχωρηθεί στο myschool μέχρι την Παρασκευή 27/ 03. Θα παραδοθεί στους γονείς με την έναρξη λειτουργίας των σχολείων.
Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Αναφορικά με την επίδοση βαθμολογίας β’ τριμήνου για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ΄ τάξη, παρακαλούμε όπως καταχωρηθεί στο myschool μέχρι την Παρασκευή 27-03-2020. Ο «έλεγχος προόδου» θα παραδοθεί στους γονείς/κηδεμόνες με την έναρξη λειτουργίας των σχολείων.

 

 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
psifiaki_taxiΨηφιακά τμήματα προτείνει το υπουργείου να δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να «καθίσουν» οι μαθητές σε ψηφιακά θρανία.
Οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα αυτό, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και την ομάδα ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να δημιουργούν τα ψηφιακά τμήματα στα οποία θα ενταχθούν οι μαθητές και να αναρτούν σχετικό υλικό σε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις σχετικές πλατφόρμες.

Οι μαθητές πάντως σταδιακά αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα ενώ σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνολικά 393.381 χρήστες.
Από αυτούς:
οι 137.580 είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και
οι 255.801 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Οι μισοί περίπου από τους 255.801 μαθητές έχουν εγγραφεί το τελευταίο διήμερο.
Ειδικότερα όσον αφορά στους μαθητές: Στις 13 Μαρτίου έγιναν 358 νέες εγγραφές Στις 20 Μαρτίου, ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου, έγιναν 19.172 εγγραφές .Στις 21 Μαρτίου 27.570 νέες εγγραφές και στις 22 Μαρτίου 34.989 Χθες έγιναν 22.851 νέες εγγραφές. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας ο ρυθμός κρίνεται ικανοποιητικός.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Προς:
Το Υπουργείο Παιδείας
ΜΜΕ
Κοιν:
κ.κ. Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ

Αθήνα, 25/03/20
Δελτίο Τύπου - Οι Έλληνες Πληροφορικοί είμαστε εδώ για την Κοινωνία και στηρίζουμε τη συλλογική προσπάθεια για περιφρούρηση της ζωής όλων.
Οι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναδείξει πόσο συνδεδεμένος είναι ο σύγχρονος κόσμος και πόσο αναγκαία είναι η συνεργασία και ο συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση απειλών σαν αυτή που βιώνουμε.
Το συνταγματικό δικαίωμα της πληροφόρησης και της καθολικής συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς συνδέεται όλο και περισσότερο με την άσκηση άλλων δικαιωμάτων όπως της πρόσβαση στην γνώση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την εργασία, σε κάθε είδους υπηρεσίες δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Αναδεικνύεται η ανάγκη να εξασφαλιστεί σε όλους τους πολίτες η πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο.

Η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων, ανέδειξε τα προβλήματα που υπάρχουν. Την ανετοιμότητα και αδυναμία των υποδομών που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - ΠΣΔ) να ανταποκριθούν στο φόρτο της αναγκαίας, εκ των πραγμάτων, τηλεκπαίδευσης, ακόμα και για ένα σχετικά μικρό αριθμό χρηστών. Η κατάσταση αυτή δυσχαιρένει την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος σύγχρονης (ή ίσως και ασύγχρονης) τηλεκπαίδευσης.
Επισημαίνεται η αδυναμία πολλών μαθητών να συμμετέχουν, δεδομένου ότι οι οικογένειές τους δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις μια τηλεδιάσκεψης (σύγχρονη επικοινωνία στο πλαίσιο μιας ψηφιακής τάξης) είτε λόγω αργής σύνδεσης στο Internet, είτε λόγω έλλειψης εξοπλισμού όπως υπολογιστή/έξυπνο τηλέφωνο, εκτυπωτή/σαρωτή κλπ. Επιπλέον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δεδομένη ανάγκη κάποιων γονέων να εργάζονται από το σπίτι, όπως και την ενδεχόμενη ύπαρξη αδελφών στον ίδιο χώρο που επίσης χρειάζεται να συμμετέχουν σε διαφορετικά «τηλεμαθήματα».
Οι Πληροφορικοί της εκπαίδευσης “επιστρατεύονται” για να προωθήσουν την τηλε-εκπαίδευση και να υποστηρίξουν όλους τους συναδέλφους τους ώστε να μπορέσουν κι εκείνοι να πραγματοποιήσουν «τηλεμαθήματα» στο αντικείμενό τους.. Παρά την υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται τις τελευταίες μέρες από τους πρώτους, είναι αδύνατο να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην παρούσα κατάσταση, αναμένεται μια τεραστίου μεγέθους μετάβαση σε περιβάλλον τηλε-εκπαίδευσης, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, εξοπλισμό και κυρίως κατάρτιση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Γίνεται κατανοητή, εν τέλει και με τρόπο πιεστικό, η καταλυτική σημασία της πληροφορικής, που, όμως, παραμένει υποβαθμισμένη σε ένα μονόωρο μάθημα, με τους καθηγητές πληροφορικής να διδάσκουν μέχρι και σε 25 διαφορετικά τμήματα και 600 μαθητές την εβδομάδα, με απαξιωμένο ή/και ανύπαρκτο εξοπλισμό. Και είναι οι ίδιο άνθρωποι που τώρα επωμίζονται το πρόσθετο βάρος για την διασφάλιση των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση τηλεμαθημάτων σε ευρεία κλίμακα.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο ξεπέρασμα αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, με πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να στηρίζουν και να σέβονται την ανθρώπινη ζωή και να εξασφαλίζουν τη δίκαιη, ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή όλων. Πρέπει, τέλος, να επισημάνουμε την ανάγκη επιστημονικού και υπεύθυνου σχεδιασμού, ιδίως σε ζητήματα τέτοιας κλίμακας που εμπλέκουν νέους ανθρώπους όπως οι μαθητές κι οι φοιτητές, και για το σκοπό αυτή η Ένωσή μας θα ανταποκριθεί σε κάθε πρόσκληση από την Πολιτεία ή τους κοινωνικούς φορείς για στήριξη των προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Με τιμή,
Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο Ειδ. Γραμματέας
Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός
Μάριος Παπαδόπουλος
Χάρης Γεωργίου
Φώτης Αλεξάκος
Λένα Καπετανάκη
ΈνωσηΠληροφορικώνΕλλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
E-mail:
info<στο>epe.org.grΤηλέφωνο: 698 172 3690


Αρχεία:
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα


2018 10 09 19 57 48Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών & μαθητών στο ΠΣΔ
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.
Δείτε εδώ σε μορφή PDF

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα