Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
Κοροναϊός: Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ιταλία – Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας
Παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία
Αλλαγές στο σχολείο που αποτελούν συνδυασμό νομοθετικών ρυθμίσεων, υπουργικών αποφάσεων και ευρύτερων δράσεων, που μαζί διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική, παρουσίασε σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
Οι μεταρρυθμίσεις κινούνται σε 3 άξονες: το πρόγραμμα του σχολείου, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και τις εκπαιδευτικές δομές.
Για το πρόγραμμα του σχολείου:

- Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και σταδιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ήδη από τον Απρίλιο του 2020.
- Πιλοτική ένταξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων το σχ. έτος 2020-2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
- Ενίσχυση πληροφορικής, κλασικών γραμμάτων, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής.
- Τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων και σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετάσεων - έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.
- Θεσμοθέτηση Τράπεζας Θεμάτων, ήδη από το 2020-21 για την Α’ Λυκείου.
- Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.
Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου:
- Έμφαση στην επιμόρφωση, με πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμες μεθόδους. Σε πρώτη φάση, επενδύουμε 14 εκατομμύρια ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.
- Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από το 2020-21, και αυστηροποίηση θεσμικού πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της.
- Δρομολόγηση ήδη από το 2020 διαδικασίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
Για τις εκπαιδευτικές δομές:
- Αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: διακριτή έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων, πιο αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
- Δάσκαλοι στην τάξη: π.χ. διπλή μοριοδότηση δυσπρόσιτων περιοχών, προτεραιότητα στην κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, διετής διάρκεια πινάκων.
- Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 24 πρότυπα και 38 πειραματικά σχολεία ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020, ανοιχτή πρόσκληση εντός του 2020 για επέκταση.
- Ασφάλεια στο σχολείο: Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης, θέσπιση σχολικών κανονισμών, αναδιάρθρωση των παιδαγωγικών μέτρων και τακτική συλλογή δεδομένων μέσω της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως:
- Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλλο ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. απαλλαγή από ΔΟΑΤΑΠ).
- Αλλαγές στη διοίκηση: ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας.
- Αλλαγές στις μετεγγραφές: εξορθολογισμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, προσθήκη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού ποσοστού επί της βάσης του τελευταίου εισαχθέντος).
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών
Η τέχνη του να ακυρώνεις νόμο με εγκύκλιο. Υπουργείο παιδείας στα καλύτερά του.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182304/Ε2/21-11-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου παιδείας και θέμα:
«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε Τμήματα Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 
το κάθε ΠΥΣΔΕ, βασιζόμενο στο άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 όπως αυτό αναγράφεται στην παραπάνω εγκύκλιο, προέβη σε ανακοίνωση του πλήθους των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 (αυτολεξεί παραθέτω τα γραφόμενα στην ως άνω εγκύκλιο).

 

«
προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις μεταθέσειςτου έτους 2019 για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’), του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ’), της παραγράφου 2α του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193τΑ’) και του άρθ. 28 του Ν. 4638/2019 (Α΄ 181) παρακαλούμε να υπολογιστούν οι οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω και να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.»
Έχοντας υπόψη τα ΠΥΣΔΕ ανακοίνωσαν τον πίνακα των οργανικών κενών για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης.
 
Στις 18-02-2020 αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. 23907/Ε2 εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας με θέμα:
 
«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2020
α) στα Κ.Ε.Σ.Υ. και
β) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)»
Και αποστέλλεται στις 21-02-2020 η υπ’ αριθμ 26036 διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα:
«Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό των οργανικών κενών στην ΕΑΕ για τις
μεταθέσεις έτους 2019-2020
ΣΧΕΤ. : 23907/Ε2/18-02-2020 έγγραφό μας»
Όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:
«4. Οι ώρες για την Α΄ τάξη, στο βαθμό που δεν έχουν συγκροτηθεί τα τμήματα και δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μαθητών που θα προέλθει από τα Δημοτικά Σχολεία, δεν θα υπολογιστούν.»
Επομένως έχουμε τον νόμο Ν. 4638/2019 που διευκρινίζει σαφώς πώς θα δοθούν τα οργανικά κενά στα τμήματα ένταξης για τις μεταθέσεις και δύο έγγραφα, υποδεέστερα του νόμου, του υπουργείου παιδείας που ακυρώνουν τον νόμο.
Και το παράλογο του θέματος είναι ότι η εγκύκλιος των κενών και πλεονασμάτων μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.»
Είναι επίσης σαφές για τους γνωρίζοντες ότι ο πίνακας Γ που προκύπτει από τους πίνακες Α και Β δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα κενά που δηλώθηκαν τον Νοέμβριο.
Ποιος άραγε αναλαμβάνει την ευθύνη για την μείωση των δηλωθέντων οργανικών κενών άρα και των διορισμών ή ποιος άραγε θα είναι πειθαρχικό υπόλογος εφόσον δηλωθούν στον πίνακα Γ εκείνα του Νοεμβρίου και δε θα μπορούν να ταυτιστούν με τον πίνακα Γ;
Η πλήρης απαξίωση της κοινής λογικής.
Ο συντάξας ή οι συντάξαντες την εγκύκλιο των κενών και πλεονασμάτων που ακυρώνει τον νόμο κατάλαβαν την έπραξαν; Αυτοί που κινούν το δάκτυλο ότι είναι πειθαρχικά υπόλογοι οι ΔΔΕ εφόσον δε συμπληρώσουν σωστά τον πίνακα Β και Γ είναι οι ίδιοι που ακυρώνουν τον νόμο με εγκύκλιο και βρίσκονται ακόμη στο απυρόβλητο και συνεχίζουν να ασκούν διοίκηση στο υπουργείο.
Τα κενά στα τμήματα ένταξης δεν έπρεπε να ζητηθούν με την παρούσα εγκύκλιο αλλά να ανακοινωθούν όπως αυτά δόθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.
Ακόμη και τώρα η πολιτική ηγεσία πρέπει να προβεί σε ακύρωση του πίνακα Γ που συμπεριλαμβάνει και τις ώρες των τμημάτων ένταξης. Ο πίνακας Γ να συμπεριλάβει μόνον τις ώρες που απαιτούνται στα ΣΜΕΑΕ.
Οι αναντικατάστατοι βρίσκονται στα κοιμητήρια!!!
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Σε τρεις άξονες θα κινούνται οι μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.  

Πρόκειται για αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου, τις εκπαιδευτικές δομές και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου. 
Όπως ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν με «συνδυασμό νομοθετικών ρυθμίσεων, υπουργικών αποφάσεων και ευρύτερων δράσεων».
Ειδικότερα, για το πρόγραμμα του σχολείου, οι αλλαγές που προβλέπονται είναι:- Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και σταδιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ήδη από τον Απρίλιο του 2020.
- Πιλοτική ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων το σχ. έτος 2020-2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
- Ενίσχυση πληροφορικής, κλασικών γραμμάτων, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής.
- Τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων και σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετάσεων - έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.
- Θεσμοθέτηση Τράπεζας Θεμάτων, ήδη από το 2020-21 για την Α' Λυκείου.
- Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.
Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, προβλέπεται:
- Έμφαση στην επιμόρφωση, με πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμες μεθόδους. Σε πρώτη φάση, θα επενδυθούν 14 εκατομμύρια ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.
- Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από το 2020-21, και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της.
- Δρομολόγηση από το 2020 διαδικασίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
Για τις εκπαιδευτικές δομές, προβλέπονται:
- Αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: διακριτή έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων, πιο αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
- Για τους δασκάλους: διπλή μοριοδότηση δυσπρόσιτων περιοχών, προτεραιότητα στην κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, διετής διάρκεια πινάκων.
- Για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 24 πρότυπα και 38 πειραματικά σχολεία αναμένεται να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 2020, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανοιχτή πρόσκληση εντός του 2020 για επέκταση.
- Ασφάλεια στο σχολείο: Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης, θέσπιση σχολικών κανονισμών, αναδιάρθρωση των παιδαγωγικών μέτρων και τακτική συλλογή δεδομένων μέσω της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Επίσης, το πρόγραμμα του υπουργείου περιλαμβάνει βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η υπουργός ανέφερε τις εξής:
- Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλλο ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. απαλλαγή από ΔΟΑΤΑΠ).
- Αλλαγές στη διοίκηση: ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας.
- Αλλαγές στις μετεγγραφές: εξορθολογισμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, προσθήκη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού ποσοστού επί της βάσης του τελευταίου εισαχθέντος).
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Σοφία Ζαχαράκη: Η αξιολόγηση μετά από επιμόρφωση δεν θα πρέπει να φοβίζει τους εκπαιδευτικούςΤην μέριμνα του Υπ.Παιδείας για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ως προς τους διορισμούς παρουσίασε η Υφυπουργός Παιδείας από το βήμα της Βουλής απαντώντας σε σχετική ερώτηση που της κατατέθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η ερώτηση ήταν του  πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καμμία πρόβλεψη στο σύστημα διορισμών των ΑμεΑ εκπαιδευτικών»
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Αρσένη, γνωρίζετε ότι ο νόμος, ο οποίος διέπει αυτή τη στιγμή τις προσλήψεις, αλλά και τον διορισμό των αναπληρωτών είναι ο ν.4589/2019. Είναι ένας νόμος της προηγούμενης Κυβέρνησης. Έγιναν οι διορισμοί στην ειδική αγωγή. Όπως ξέρετε, προχωρούν οι διορισμοί και στη γενική. Από αυτούς, μάλιστα, με αυτόν τον νόμο θα γίνουν και οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Αυτό επιλέξαμε να το συνεχίσουμε, για να μην έχουμε καθυστερήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

 

Προφανώς, μέσα στον νόμο ως Αξιωματική Αντιπολίτευση είχαμε στηλιτεύσει αδικίες και λάθη που υπήρχαν. Ως προς το κομμάτι, βέβαια, της μοριοδότησης, θα ήθελα να σας παραθέσω αυτό το οποίο ισχύει: Η μοριοδότηση ΑμεΑ και με το ισχύον καθεστώς -εννοώ τον νόμο τον οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε και για τους διορισμούς και για τις προσλήψεις- ξεκινάει από το 50% της αναπηρίας και πάνω -ενώ μέχρι τώρα το 67% και πάνω τύγχανε κάποιου ευεργετήματος-, ενώ περιλαμβάνεται και τυχόν αναπηρία συζύγου, πέραν βέβαια της αναπηρίας τέκνου.
Επίσης -και θα ήθελα να το σημειώσετε αυτό- αναφορικά με τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4589, το οποίο όμως επικαιροποιήθηκε, τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν.4653/2020, θα γίνουν αυτοί οι διορισμοί, όπως σας είπα, με τα κριτήρια που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 50/1996.
Στις τοποθετήσεις αυτές υφίσταται η πρόταξη των ειδικών κατηγοριών πασχόντων από συγκεκριμένες ασθένειες, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή  παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο, νόσο του Crohn. Σε σχέση με την ερώτησή σας, θα ισχύει ποσοστό αναπηρίας 75% και πάνω, ανεξαρτήτως παθήσεως. Κατά συνέπεια, υπάρχει πρόταξη των εκπαιδευτικών με βαρύτερη αναπηρία, όπως ακριβώς είναι και το δίκαιο.
Ξέρω τι ζητούν οι ομοσπονδίες. Είμαστε σε επαφή, ούτως ή άλλως, από την αρχή της παρουσίας μας στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά είναι σύμφωνα και με τη σύμβαση του ΟΗΕ και για τον δημόσιο τομέα με το ποσοστό αυτό του 15%.
Με ευκαιρία της παρουσίας, αλλά και της ερώτησης αυτής -στο πρώτο κομμάτι της οποίας θεωρώ ότι απάντησα-, θα ήθελα να σας καταδείξω σήμερα με συγκεκριμένα στοιχεία το έμπρακτο ενδιαφέρον του Υπουργείου για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία.
Εκτός των διορισμών που αναφέραμε, ούτως ή άλλως, προτάσσοντας την ειδική αγωγή -και νομίζω ότι είναι σημαντικό- θέλω να σας πω ότι αρμόδιο τμήμα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αρμοδιότητα του οποίου είναι και η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, έχει προβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών σε εκατόν δεκατρείς συνολικά δράσεις και ενέργειες εκ των οποίων μόνο τριάντα οκτώ είναι από τον παρελθόντα μήνα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Θα συνεχίσω μετά, κύριε Πρόεδρε.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Αρσένη, έκανα τη διάκριση στην αρχή, λέγοντας ότι πράγματι αυτός ο νόμος, ο ν.4589, έτυχε σκληρής κριτικής από εμάς ως Αξιωματική Αντιπολίτευση. Έκανα τη διάκριση, μιλώντας όμως για τη διεύρυνση του ποσοστού, το οποίο ανέφερα και στην αρχή.
Επαναλαμβάνω -για να μείνει στα Πρακτικά- ότι η μέριμνα για μοριοδότηση εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία με πρόβλεψη και για αναπηρία άνω του 50% είναι σημαντική, ενώ μέχρι πρότινος το ποσοστό ήταν 67%.
Επαναλαμβάνω ότι στην πρόσφατη τροπολογία για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων υπάρχει η πρόταξη των ειδικών κατηγοριών πασχόντων από βαριές ασθένειες, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία, με υψηλό ποσοστό αναπηρίας.
Θα ήθελα να κάνω και ένα γενικό σχόλιο, επειδή κάνατε και την τελευταία παραίνεση συνεννόησης με τους ειδικούς φορείς. Υπάρχει ένας ενεργός διάλογος τους τελευταίους μήνες με όλες τις ενώσεις, έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα σημεία τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε εμπράκτως -και έχω επαναλάβει τρεις φορές αυτή τη λέξη σήμερα στο Κοινοβούλιο-, αλλά και με τη μέριμνά μας για την ειδική αγωγή και με τη μέριμνά μας για τα παιδιά με τις παράλληλες στηρίξεις, με τον σχολικό νοσηλευτή, με το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, με τους διορισμούς, με τα τμήματα ένταξης στα σχολεία, με την ολοκλήρωση διαδικασιών και την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε σχολεία της ειδικής αγωγής. Με όλες αυτές τις εκατόν δεκατρείς δράσεις, που είπα, του αντίστοιχου τμήματος σε συνδυασμό με την απαραίτητη, όπως και εσείς αναφέρατε, συνέργεια με τους φορείς θα φτάσουμε σε ένα σημείο που τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα θα έχουν ακριβώς τη θέση που τους αξίζει.
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα με την τριετία, τη διάκριση η οποία έγινε πριν από λίγο καιρό, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα των αναπληρωτών. Είμαστε θετικά διακείμενοι στο να το συζητήσουμε και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε μετά από λίγο καιρό. Όμως, αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα και πάνω σε αυτά μπορώ να δεσμευτώ, δηλαδή σε αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, με τη διεύρυνση του ποσοστού, αλλά και την πρόταξη των αναπληρωτών στις τοποθετήσεις με βαριές ασθένειες.
Ευχαριστώ.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
δημοτικά σχολείαΣε τρεις άξονες θα κινούνται οι μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Πρόκειται για αλλαγές στο πρόγραμμα του σχολείου, τις εκπαιδευτικές δομές και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου.
Όπως ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν με «συνδυασμό νομοθετικών ρυθμίσεων, υπουργικών αποφάσεων και ευρύτερων δράσεων».
Ειδικότερα, για το πρόγραμμα του σχολείου, οι αλλαγές που προβλέπονται είναι:
- Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και σταδιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ήδη από τον Απρίλιο του 2020.

- Πιλοτική ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων το σχ. έτος 2020-2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
- Ενίσχυση πληροφορικής, κλασικών γραμμάτων, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής.
- Τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων και σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετάσεων - έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.
- Θεσμοθέτηση Τράπεζας Θεμάτων, ήδη από το 2020-21 για την Α' Λυκείου.

- Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.
Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, προβλέπεται:
- Έμφαση στην επιμόρφωση, με πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμες μεθόδους. Σε πρώτη φάση, θα επενδυθούν 14 εκατομμύρια ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.
- Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από το 2020-21, και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της.
- Δρομολόγηση από το 2020 διαδικασίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
Για τις εκπαιδευτικές δομές, προβλέπονται:
- Αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου: διακριτή έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων, πιο αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
- Για τους δασκάλους: διπλή μοριοδότηση δυσπρόσιτων περιοχών, προτεραιότητα στην κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, διετής διάρκεια πινάκων.
- Για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 24 πρότυπα και 38 πειραματικά σχολεία αναμένεται να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 2020, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανοιχτή πρόσκληση εντός του 2020 για επέκταση.
- Ασφάλεια στο σχολείο: Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης, θέσπιση σχολικών κανονισμών, αναδιάρθρωση των παιδαγωγικών μέτρων και τακτική συλλογή δεδομένων μέσω της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Επίσης, το πρόγραμμα του υπουργείου περιλαμβάνει βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η υπουργός ανέφερε τις εξής:
- Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουργού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλλο ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. απαλλαγή από ΔΟΑΤΑΠ).
- Αλλαγές στη διοίκηση: ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας.
- Αλλαγές στις μετεγγραφές: εξορθολογισμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, προσθήκη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού ποσοστού επί της βάσης του τελευταίου εισαχθέντος).
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
Αθήνα, 26Φεβρουαρίου 2020
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχολές Επιστημονικού Πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής

 
Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση του ΦΕΚ με την Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ 345/7-2-2020), το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την απόλυτη αντίθεσή της στη σχετική υπουργική απόφαση. Δυστυχώς, η νέα πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεχίζει τις λανθασμένες επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων σε τμήματα Πληροφορικής, χωρίς να εξετάζονται σε μάθημα Πληροφορικής και επομένως να έχουν ουσιαστικά ελλιπείς γνώσεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.

 

 
Η Ένωσή μας επισημαίνει ότι ο ορισμός των Πανεπιστημιακών τμημάτων, που θα αντιστοιχούν στις Ομάδες Προσανατολισμού (Ο.Π.), σύμφωνα με τις οποίες θα καθορίζονται οι επιλογές-προτιμήσεις των υποψήφιων μαθητών, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα. Θεωρούμε ότι οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα Πανεπιστημιακά τμήματα Πληροφορικής και Οικονομίας, όσο και σε τμήματα συγγενή ως προς το επιστημονικό τους πεδίο. Αναλυτικότερα η Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
-       τα κλασικά τμήματα Πληροφορικής (Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακών Συστημάτων) χωρίς καμία εξαίρεση.
-       τα τμήματα Οικονομίας και Διοίκησης.
-       τα τμήματα Μαθηματικών, Γεωγραφίας και Στατιστικής χωρίς καμία εξαίρεση και
-       τα τμήματα στα οποία δίδεται πρόσβαση ανεξαρτήτως Ο.Π.
 
Δυστυχώς, με την έως τώρα ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική, στην Ο.Π. Θετικών Σπουδών εντάσσονταν κλασσικά τμήματα Πληροφορικής (που ανήκουν στην Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) αλλά και τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Πληροφορικής, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Πληροφορικής & Επικοινωνίας Συστημάτων, Ηλεκτρονικοί και Αυτοματισμού). Ως εκ τούτου, η Π.Ε.ΚΑ.Π. ζητά άμεσα τον εξορθολογισμό του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προτείνει:
-          Ένταξη όλων των Τμημάτων Πληροφορικής (και των συναφών) στην Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
-          Οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, που επιλέγουν τμήματα Πληροφορικής (κλασικά τμήματα Πληροφορικής / τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής), να έχουν υποχρεωτικά ως εξεταζόμενο το μάθημα της Πληροφορικής.
-          Οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, που επιλέγουν τμήματα Μηχανικών με συγγενή προγράμματα σπουδών ως προς το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής (Τοπογράφοι, Πολιτικοί, Πολεοδόμοι, Αρχιτέκτονες, Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μουσικής Τεχνολογίας), να έχουν τη δυνατότητα προαιρετικά να επιλέγουν ως εξεταζόμενο το μάθημα της Πληροφορικής.
-       Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο σπουδών της επιλογής τους
-       Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού σε σχέση με τις διδακτικές ώρες.
 
Τέλος, σημειώνουμε ότι απαιτείται η αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου και η θέσπιση 2ωρου εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας. τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Λυκείου. Η ενίσχυση της προσφερόμενης Πληροφορικής Παιδείας στο σημερινό Λύκειο, θα συντελέσει αποτελεσματικά στην ολόπλευρη μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και θα έχει αντίκτυπο στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και των δεξιοτήτων τους.
 
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Ο.Λ.Μ.Ε.                      
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
e-mail:olme@otenet.gr                            Αθήνα, 27/02/2020
                                                                                                                               
ΠΡΟΣ:
                                                                                                Την Υπουργό Παιδείας
                                                                                                κα Νίκη Κεραμέως
 
 
 
Κυρία Υπουργέ,
 
            Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί να μας αποστείλετε άμεσα το νομοσχέδιο για την Παιδεία που θα κατατεθεί στη Βουλή και να προχωρήσετε σε άμεση συνάντηση μαζί μας πριν την κατάθεσή του.
 
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

       ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
         Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                       Καρδίτσα 27/ 02 / 2020
 
                                                                                                                                                            
                                   ΠΡΟΣ :       ΜΜΕ
 
                                                                                      
 
 
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΚΕ Δ.Ε. Καθηγητών Καρδίτσας που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

 

 
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος:                      Ντούρας Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:               Μπάτρας Βάϊος
Γ. Γραμματέας:                Παππάς Σωκράτης
Ταμίας:                            Καραγιάννης Γεώργιος         
Μέλη:                             Γιαννάκου Ουρανία
                                         Πετεινάρας Γιάννης  
                                         Μουζιούρας Νικόλαος
                                         Γιαβάζη Βάνα
                                         Φυτιλής Ηλίας
 
 
Για το Δ. Σ. της ΔΑΚΕ Δ.Ε. Καθηγητών
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο   Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
       Ντούρας Κωνσταντίνος                                        Παππάς Σωκράτης
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα