Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιανουάριος 2020 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

 

          
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει, επανειλημμένα, θέσει ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τον κλάδο, την εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Σημαντικό μέρος αυτού του αιτήματος αποτελεί και αυτό των συνδικαλιστικών αδειών που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων όλων των βαθμίδων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί πως είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και επικίνδυνο το φαινόμενο της παράνομης περικοπής από τη διδακτική υπηρεσία των βραχυχρόνιων συνδικαλιστικών αδειών (που προβλέπονται από τον νόμο 1264/82) των οποίων έκαναν χρήση αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, τόσο μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όσο και πρωτοβάθμιου συλλόγου,  που είχαν τοποθετηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής.  Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και ενιαίο για όλους τους εκπαιδευτικούς είτε αυτοί εργάζονται ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές.

 

Αυτό το νομικό πλαίσιο ισχύει και θα πρέπει να τηρήσουν τόσο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για τους δεκάδες αναπληρωτές/τριες μέλη Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συλλόγων καθώς και για τον αναπληρωτή, εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. φέτος, αποδίδοντάς τους τις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται με βάση τη σχετική νομοθεσία και προσμετρώντας την προϋπηρεσία που αντιστοιχεί στις άδειες αυτές. Οι όποιες δικαιολογίες και αιτιάσεις που διατυπώνονται από τη διοίκηση και από το τμήμα διορισμών του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν καμία λογική ή νομικού χαρακτήρα βάση.
Είναι απαραίτητο, με το άνοιγμα του συστήματος του ΟΠΣΥΔ για την καταμέτρηση των προϋπηρεσιών εντός του 2020, η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (όπου είχε παρουσιαστεί φαινόμενο μη ορθής τήρησης του νόμου)  να προβεί σε άμεση επανόρθωση της ενέργειας της μη προσμέτρησης του συνόλου της προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί στις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες των οποίων έκαναν χρήση αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2018-2019  αλλά και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπηρετούν φέτος αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – μέλη των Δ.Σ. πρωτοβάθμιων συλλόγων (και η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, στην οποία υπηρετεί  αναπληρωτής – μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) να φροντίσουν να μην επαναλάβουν παρόμοιες ενέργειες και να προσμετρήσουν το σύνολο της προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί σε βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες,  στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς .
Απαίτηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι να μην αμφισβητηθεί το νομικά κατοχυρωμένο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης και η προσμέτρηση της διδακτικής προϋπηρεσίας των αναπληρωτών συναδέλφων όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους μόνιμους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών των διευκολύνσεων στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

αναπληρωτές    
Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ΑΣΕΠ με την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019, δύνανται να προσέρχονται στη ΔΔΕ …………………… από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και αφού έχουν μελετήσει την εν λόγω Προκήρυξη, με  συμπληρωμένη την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών εμπεριέχεται στο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών».

 

Όσο αφορά τα δικαιολογητικά που καταθέτουν στην αίτησή τους πρέπει να συνάδουν με την ανωτέρω Προκήρυξη.
 
 
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση, καλούνται: α) οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.» και β) οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, στο πλαίσιο της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) «Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.».
Οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών ορίζονται ως ακολούθως:
α) για τους υποψηφίους της αριθμ. 1ΓΕ/2019 προκήρυξης,
από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
και
β) για τους υποψηφίους της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης,
από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020.
Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και μαζί με φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση.
Η αίτηση σε μορφή word 
Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

       
αναπληρωτέςΟι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ΑΣΕΠ με την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, δύνανται να προσέρχονται στη ΔΔΕ ……………………….. από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και αφού έχουν μελετήσει την εν λόγω Προκήρυξη, με  συμπληρωμένη την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

 

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών εμπεριέχεται στο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών».
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που καταθέτουν στην αίτησή τους πρέπει να συνάδουν με την ανωτέρω Προκήρυξη.
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρ. Κορομηλά 51 ΤΚ 54622                Θεσσαλονίκη, 8/01/2020

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                   Αρ. Πρ.: 03

Τηλ & Fax: 2313087277

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


                                                                                      Προς: ΔΔΕ, ΟΛΜΕ, Σχολεία, Δ/νσεις,         
                                                                                             Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης
                                                
ΘΕΜΑ: “ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για το 2020” 

 
 
Μετά από τη συνεδρίαση του νέου ΔΣ που έχει εκλεγεί στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 17-12-2019, το ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ -Θ για το 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     
 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
 
 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( ΒΙΚΥ )  
 
 
ΤΑΜΙΑΣ:                          ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ                
 
 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
 
 
ΜΕΛΟΣ:                          ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                
 
 
ΜΕΛΟΣ:                          ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
 
 
 
Για το ΔΣ της Β΄ Ε. Λ. Μ. Ε.-Θ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                     ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                               ΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
 
 
Σχετικά με την συγκρότηση του Προεδρείου της ΕΛΜΕ Χίου:
Πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά χρονικά Πρόεδρος ΕΛΜΕ είναι ταυτόχρονα και Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης
 
Συναδέλφισσες, -οι
Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου, ως απόρροια των εκλογών της 16-17 Δεκεμβρίου 2019. Εκεί ως αποτέλεσμα της συμπόρευσης των παρατάξεων της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (ΣΥΡΙΖΑ), της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΚΚΕ) και του ενός απ’ τα δύο μέλη της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών (ΠΑΣΟΚ), τους οποίους και καταγγέλλουμε, εκλέχθηκε για πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά χρονικά για ΕΛΜΕ πανελλαδικά Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χίου ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%964653%CE%A0%CE%A3-%CE%A3%CE%98%CE%A3?inline=true . Κι αυτό το έκαναν οι παρατάξεις εκείνες, που ανέκαθεν υποκριτικά εναντιώνονται-αντιπαλεύουν τον κυβερνητικό λεγόμενο συνδικαλισμό. Ανοίγουν, έτσι, την Κερκόπορτα για έναν κυβερνητικό συνδικαλισμό πρωτοφανή στα χρονικά.
Όταν, δηλαδή, θα απουσιάζει η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χίου, την θέση της θα αναπληρώνει ακόμη και στην Προεδρεία του ΠΥΣΔΕ Χίου ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χίου https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%9B34653%CE%A0%CE%A3-5%CE%9A%CE%A7?inline=true . Και, συνεπώς, αναρωτιόμαστε το πώς θα μπορέσει να συγκεράσει την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου ως Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χίου με την ταυτόχρονη διοικητική εξουσία, που κατέχει και με την οποία δύναται να επηρεάζει συνειδήσεις, τοποθετήσεις συναδέλφων σε σχολεία κ. ά. Η διπλή του αυτή θέση, θεωρούμε ότι αποτελεί τροχοπέδη για την ομαλή λειτουργία, για την αξιοπιστία και την επίτευξη των στόχων του σωματείου μας. Και ο βασικότερος στόχος της ΕΛΜΕ Χίου πρέπει να είναι η στήριξη-υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, αναπληρωτών και μονίμων, σε χρόνια δύσκολα, όπως είναι αυτά που διανύει η δημόσια εκπαίδευση. Για εμάς άλλο είναι η διοίκηση, κι άλλο ο συνδικαλισμός (πρωταρχικός του στόχος είναι ο έλεγχος της διοίκησης).
Επίσης, καταγγέλλουμε την μη τήρηση της δημόσιας δέσμευσης του Προέδρου της ΕΛΜΕ Χίου στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12-12-2019 στο αμφιθέατρο του 2ου ΓΕΛ Χίου, ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρεία της ΕΛΜΕ Χίου (κανονικά δεν θα έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα ούτε για μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου) λόγω και της δεύτερης θέσης, που κατέχει, της διοικητικής.
Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χίου να παραιτηθεί από την μία από τις δύο θέσεις που κατέχει είτε την συνδικαλιστική του Προέδρου της ΕΛΜΕ Χίου, είτε από την διοικητική του Προϊστάμενου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Χίου.
Τέλος, καταγγέλλουμε τον αποκλεισμό της παράταξης μας από το Προεδρείο της ΕΛΜΕ Χίου απόρροια της συνεργασίας της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (ΣΥΝΕΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΚΚΕ). Όλα όσα έλεγαν και οι δύο παρατάξεις στην αρχή της συνεδρίασης για αναλογικό – αντιπροσωπευτικό Προεδρείο με σεβασμό στο εκλογικό αποτέλεσμα πήγαν περίπατο στην συνέχεια. Κι, ενώ, η παράταξή μας κατέλαβε την 3η θέση στις εκλογές, στην θέση του Αντιπροέδρου ψηφίστηκε το εκλεγμένο μέλος της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΚΚΕ), η οποία ήρθε 4η στις εκλογές. Έπρεπε μ’ αυτόν τον τρόπο ως παράταξη να τιμωρηθούμε, γιατί επιδείξαμε την στοιχειώδη αξιοπρέπεια-αυτοσεβασμό και με μοναδικό κίνητρο το καλό του κλάδου δεν ψηφίσαμε για Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χίου τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Χίου και, πρωτίστως, τηρήσαμε τα όσα λέγαμε προεκλογικά για το ζήτημα αυτό, ενώ οι άλλες παρατάξεις του ΔΣ δεν τα τήρησαν.
 
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 01:24

Αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών

 
Περικόπτονται οι θρησκειολογικές αναφορές στα νυν προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών, ωστόσο τα προγράμματα δεν αποκαθηλώνονται. Αυτός είναι ο βασικός σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές που θα γίνουν στο κρίσιμο μάθημα, καθώς πλέον το υπουργείο οφείλει να εναρμονισθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματικά τα νυν προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών.
Επίσης, αποφάσεις υπέρ της αναιτιολόγητης απαλλαγής από το μάθημα έχουν εκδώσει το ΣτΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι απαλλαγές των μαθητών από το μάθημα θα είναι πλέον αναιτιολόγητες.

Ειδικότερα, με εντολή της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, συστάθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επιτροπή επιστημόνων για τα ζητήματα που ανέκυψαν μετά τις αποφάσεις των δύο δικαστηρίων και της Αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», βασικός άξονας των αλλαγών θα είναι το ψαλίδισμα των αναφορών θρησκειολογικού χαρακτήρα που υπάρχουν στα νυν προγράμματα σπουδών.

Ουσιαστικά θα γίνουν προσαρμογές, ώστε το μάθημα να εναρμονισθεί με την απόφαση του ΣτΕ. Πρόκειται για τη βασική υπουργική γραμμή, η οποία συνάδει με τις θέσεις όσων πιστεύουν –μεταξύ αυτών και εκκλησιαστικοί παράγοντες– ότι το μάθημα δεν πρέπει να αποκτήσει ομολογιακό χαρακτήρα.

Παράλληλα, θα γίνουν περικοπές των θρησκειολογικών αναφορών από τους 11 φακέλους που έχουν δοθεί στους μαθητές των τάξεων ως προσωρινό έντυπο υλικό, πριν συγγραφούν νέα βιβλία.

Η διατήρηση των προγραμμάτων σπουδών προκρίθηκε και για τον επιπλέον λόγο ότι τα προγράμματα σπουδών δίνουν στους διδάσκοντες (δασκάλους στο δημοτικό και θεολόγους στη δευτεροβάθμια) την ελευθερία να προσαρμόσουν νέα στοιχεία.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 01:16

ΕΛΜΕ Αργολίδας: Αποζημίωση εκδρομών.

 

ΕΛΜΕ Αργολίδας

 

                                                Ναύπλιο, 09Ιαν. 2020
                                                Αρ. πρωτ. : 7


 
 
 
 
Θέμα: Αποζημίωση εκδρομών.
 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας, δεδομένης της πραγματοποίησης αλλά και του προγραμματισμού αρκετών πολυήμερων εκδρομών ή επισκέψεων στα πλαίσια αρκετών προγραμμάτων, διαμαρτύρεται έντονα για την εμμονή του υπουργείου παιδείας και των αρμόδιων υπηρεσιών του να μην προβαίνουν στην αποζημίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και των βασικών εξόδων των συνοδών συναδέλφων μας σε αυτές.

 

Οι υπηρεσίες αρνούνται να παραλάβουν σχετικά αιτήματα στηριζόμενες σε έγγραφο του 2016 όπου το   υπουργείο (61170/β1/12-04-2016 /ΥΠ.Π.Ε.Θ) από την μια πλευρά αναφέρεται στα δημοσιονομικά της χώρας -χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ο κλάδος μας είναι από τους κλάδους που πλήρωσε όσο κανένας άλλος την οικονομική κρίση, με μείωση μισθών, αύξηση ωραρίου, κατάργηση δώρων και επιδομάτων, πάγωμα μισθολογίου, αύξηση ορίου συνταξιοδότησης κ.ο.κ - και από την άλλη πλευρά επικαλείται την ιεράρχηση των αναγκών στα σχολεία.
Το ίδιο υπουργείο ωστόσο σε άλλες εγκυκλίους του και Π.Δ. αναγνωρίζει τιςεκδρομές ως αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους, ή ότι τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας απαιτεί να αναγνωριστεί η προσφορά των συμμετεχόντων συναδέλφων εκπαιδευτικών σε εκδορμές όταν αυτές πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η εθελοντική τους συμμετοχή δεν οφείλεται σε λόγους αναψυχής αλλά στη διάθεσή τους για προσφορά, στην αγάπη για το λειτούργημά που επιτελούν καθώς και στο καλώς εννοούμενο συμφέρον των μαθητών τους.
Ο συνοδός εκπαιδευτικός σε μια πολυήμερη εκδρομή είναι εργαζόμενος σε 24ωρη βάση με τεράστιες ευθύνες, κούραση και σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή του επιτυγχάνεται με δική του οικονομική επιβάρυνση και σε βάρος της οικογενειακής του ηρεμίας. Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους - τώρα που πλέον εκλείπουν και οι επικαλούμενοι δημοσιονομικοί λόγοι- καλούμε την ΟΛΜΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες συνδικαλιστικές ενέργειες ώστε το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στην ανάκληση εγράφου του 2016, σύμφωνα με το οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των δαπανών των συνοδών εκπαιδευτικών και της αντίστοιχης ανταμοιβής τους.
Καλούμε επίσης τους συναδέλφους να εξακολουθήσουν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά αποζημίωσης τους ως συνοδοί των εκδρομών, ώστε να μπορέσουμε να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα από την διοίκηση και το υπουργείο, τώρα πλέον που υπάρχουν και τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Προς: Διοίκηση Ομίλου ΟΤΕ Α.Ε. Κοιν.:
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων
ΟΜΕ - ΟΤΕ
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αθήνα, 7/1/2020

Θέμα: Σχετικά με την απεργία της ΟΜΕ-ΟΤΕ

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
Εδώ και αρκετές ημέρες πραγματοποιείται απεργία διαρκείας από την Ομοσπονδία εργαζομένων (ΟΜΕ-ΟΤΕ) στον ΟΤΕ, κάτι που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προβληθεί από τα ΜΜΕ και δεν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη ενημέρωση σχετικά με το ιστορικό και τα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε ότι ήδη έχουν απολυθεί κάποιοι εργαζόμενοι, την παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12), ασαφές ακόμα πόσοι ακριβώς και για ποιο λόγο.

Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, είναι ξεκάθαρο ότι η εταιρική πολιτική και η εργασιακή κατάσταση σε έναν από τους τρεις μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας αποτελεί ζήτημα που μας αφορά, εμμέσως για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και άμεσα για τους συναδέλφους μας που εργάζονται εκεί.
Ανεξαρτήτως του ιστορικού και των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοσίας-εργαζομένων, αδυνατούμε να αντιληφθούμε πώς γίνεται την ώρα που τα κέρδη του ΟΤΕ καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις και ενώ η παραγωγικότητα των εργαζομένων έχει αυξηθεί μεταξύ 2017 και 2018, αυτά όχι μόνο δεν μετουσιώνονται σε μισθολογικές βελτιώσεις, αλλά σε μειώσεις μισθών, την ίδια στιγμή που παραμένουν υψηλότατες οι τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις προς τους πολίτες (https://is.gd/XJXhsS). Πρακτικά, φαίνεται πως ενώ στον ΟΤΕ τα κέρδη και η παραγωγικότητα του προσωπικού (μεταξύ των οποίων πολλοί συνάδελφοί μας Πληροφορικοί) αυξάνονται, το μισθολογικό κόστος ακολουθεί αντίστροφη πορεία (συμπιέζεται) και η διοίκηση αρνείται να συμφωνήσει με τους εργαζόμενους στη σύναψη νέας ΣΣΕ διάρκειας άνω του ενός έτους.
Δυστυχώς, το ζήτημα των υπέρογκων χρεώσεων και των υποβαθμισμένων παρεχόμενων υπηρεσιών φαίνεται να μην ισχύει μόνο για τον ΟΤΕ, αλλά για όλους τους παρόχους στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει την Ελλάδα την ακριβότερη χώρα της ΕΕ όσο αφορά στο κόστος των τηλεπικοινωνιών, και μάλιστα για εξαιρετικά υποδεέστερες υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι: «...το ελληνικό Internet εμφανίζει μέση ταχύτητα μετάδοσης περίπου 26 Mbps και η επίδοση αυτή φέρνει την Ελλάδα στην 92η θέση παγκοσμίως, πίσω ακόμη και από το Κόσοβο. Στην κινητή τηλεφωνία η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, αφού η χώρα με μέση ταχύτητα μετάδοσης 41 Mbps κατατάσσεται στην 33η θέση παγκοσμίως...»
Αξίζει να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά τις υπέρογκες χρεώσεις, το πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους και τις εναρμονισμένες τιμολογιακές πολιτικές των παρόχων ειδικά στις χρεώσεις δεδομένων, ασχολήθηκε πρόσφατα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, παροτρύνοντας τους παρόχους να μειώσουν τις χρεώσεις τουλάχιστον αυτής της κατηγορίας (https://is.gd/5w9yRu). Αντίθετα με τις αρχικές ανακοινώσεις μετά τη συνάντηση, η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω τις χρεώσεις κάποιων υπηρεσιών (https://is.gd/4GZ1J3).
Συμπληρωματικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως συχνά οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως ο ΟΤΕ αιτιολογούν την υπέρογκη αύξηση των τιμολογίων τους ως αντίμετρο στην αυξημένη φορολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Πράγματι, ως ΕΠΕ έχουμε επισημάνει (https://is.gd/NQgKd8) πως η επιβολή «τέλους κινητής τηλεφωνίας», η επιβολή ΦΠΑ επί αυτού (φόρος επί φόρου, κάτι εν γένει παράνομο), καθώς και το ειδικό καθεστώς προ-είσπραξης του ΦΠΑ από συσκευές και τεχνολογίες ΤΠΕ από τον πελάτη κατά τη συναλλαγή, αντί από την επιχείρηση όπως ορίζει ο Κώδικας ΦΠΑ για οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή, έχει δημιουργήσει ένα στοχευμένα αρνητικό περιβάλλον για την Πληροφορική. Αντί, λοιπόν, οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να ζητούν επίμονα την άρση αυτής της εξαιρετικά αρνητικής παγκόσμιας πρωτοτυπίας, χρησιμοποιούν την κατάσταση αυτή ως πρόσχημα για ακόμα περαιτέρω μειώσεις αμοιβών μέσου-χαμηλόμισθου προσωπικού και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στις χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται εκ μέρους της ΟΜΕ-ΟΤΕ στο σχετικό υπόμνημα που κοινοποίησαν στην ΕΠΕ και το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν (βλ. Παράρτημα Α). Φαίνεται πως δεν αμφισβητούνται από τη διοίκηση της εταιρίας – αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, δηλαδή τα στοιχεία είναι ψευδή, καλούμε τη διοίκηση της εταιρίας να μας ενημερώσει κοινοποιώντας μας τις ανακρίβειες και τα σωστά δεδομένα.
Ελπίζουμε να βρεθούν ευήκοα ώτα από κάθε πλευρά, αλλά κυρίως από την διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ, ώστε να υπογραφεί ΣΣΕ, να ανακληθούν οι απολύσεις, να αρχίσουν ξανά να προχωρούν οι μισθολογικές ωριμάνσεις των εργαζομένων στην επιχείρηση και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τόσο των συναδέλφων μας Πληροφορικών που εργάζονται εκεί, όσο και γενικότερα όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως ειδικότητας. Είναι ντροπή πρωτίστως για την εταιρία τέτοιου μεγέθους και ιστορίας, μία από τις τρεις μεγαλύτερες του κλάδου στην Ελλάδα, να προβάλλει ως προτεραιότητα τις απολύσεις εργαζόμενων και τη μη σύναψη ΣΣΕ ως μέτρο εξορθολογισμού των δαπανών της.
Με εκτίμηση,
Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο Ειδ. Γραμματέας
Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός
Μάριος Παπαδόπουλος
Χάρης Γεωργίου
Φώτης Αλεξάκος
Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr
antiproedros<στο>epe.org.gr
gen_grammateas<στο>epe.org.gr
eid_grammateas<στο>epe.org.gr
tamias<στο>epe.org.gr
       
         
         
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
E-mail: info<στο>epe.org.gr – Τηλέφωνο: 698 172 3690
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οικονομικά-διαχειριστικά μεγέθη ΟΤΕ (κοινοποίηση στην ΕΠΕ από την ΟΜΕ-ΟΤΕ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αναφορικά με τη σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επισήμως δημοσιευμένα στοιχεία στους ισολογισμούς της σταθερής ΟΤΕ, προκύπτουν τα εξής:

  • Η παραγωγικότητα των εργαζομένων στη σταθερή ΟΤΕ αυξήθηκε μεταξύ 2012 και 2018 κατά 55%. Ειδικότερα για το 2018 η αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με το 2017 ήταν της τάξης του 19%.
  • Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας δεν μετουσιώθηκε σε αύξηση μισθών. Μεταξύ 2012 και 2019 το συνολικό μισθολογικό κόστος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού, τα κόστη σχετιζόμενα με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης και οι πόροι για το λογαριασμό νεότητας, μειώθηκαν κατά 55%. Μετά το 2016 η μεταβολή του συνολικού μισθολογικού κόστους είναι ίση με -7% κατά μέσο όρο, ανά έτος.
  • Το μισθολογικό κόστος ως ποσοστό επί των εσόδων μειώθηκε μεταξύ 2012 και 2019 κατά 56%. Ειδικά το 2018 αντιστοιχούσε στο 15,6% των εσόδων, όταν το 2012 το μισθολογικό κόστος ήταν ίσο με το 31,8% των εσόδων.
  • Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε το Φεβρουάριο του 2019 κατά 10,9%, ενώ ο εκτιμώμενος πληθωρισμός για το 2020 είναι 1%.
  • Μεταξύ 2012 και 2019 τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBIDTA) αυξήθηκαν κατα 88%. Επίσης, μετά το 2016 τα προαναφερθέντα κέρδη αυξάνονται 6% κατά μέσο όρο, ανά έτος.
  • Ο λόγος κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBIDTA) προς το συνολικό μισθολογικό κόστος ήταν 0,69 το 2012 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,75 το 2019, εκδηλώνοντας μια αύξηση της τάξης του 300%.
  • Το 2018 το προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους ήταν ίσο με 41,2%, όταν το αντίστοιχο προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία ήταν ίσο με 39,7%, στις ΗΠΑ με 27,6% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ίσο με 32,6%. Σημειώνεται ότι από το 2013 κι ύστερα το περιθώριο κέρδους της σταθερής ΟΤΕ έχει αυξητική δυναμική όταν στις υπόλοιπες χώρες είναι σχετικά σταθερό. Στο σύνολο του ομίλου Deutsche Telekom Group το 2018 το μισθολογικό κόστος αντιστοιχούσε στο 20,1% των εσόδων.
  • Ο θεσμοθετημένος φορολογικός συντελεστής επί των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα μειώνεται από 28% για το 2019 σε 24% για τα επόμενα έτη. Αντίστοιχα, ο φορολογικός συντελεστής επί των διανεμόμενων κερδών μειώνεται από 10% σε 5%. Εκτιμάται ότι το όφελος της σταθερής ΟΤΕ από το νέο φορολογικό πλαίσιο θα ανέλθει στα 19 εκατ. ευρώ περίπου.
  • Το 2018 η διοίκηση του ΟΤΕ έλαβε εντολή επαναγοράς ιδίων μετοχών μέχρι του ύψους των 90 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα μερίσματα που κατανεμήθηκαν στους μετόχους ανήλθαν στα 195 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του ΟΤΕ εφαρμόζει μια δυναμική μερισματική πολιτική. Από το σύνολο των εσόδων ένα σημαντικό μέρος δεν αξιοποιείται στην εγχώρια οικονομία, αλλά εκρέει προς το εξωτερικό με τη μορφή μερισμάτων.
Προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους (EBIDTA/Total revenue)%
 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ελλάδα
20,4%
38,8%
35%
40%
40,8%
41,2%
Γερμανία
39,7%
39,6%
39,2%
39,9%
38,4%
39,7%
ΗΠΑ
20,9%
19,2%
23%
25,4%
26,1%
27,6%
Ευρώπη
33,2%
34,2%
33,2%
32,1%
32,3%
32,6%
Μισθολογικό κόστος ως προς το σύνολο των εσόδων
Deutsche Telekom Group
22,7%
22,0%
21,2%
20,3%
19,9%
20,1%
ΟΤΕ
28,5%
20,8%
21,6%
19,7%
18,1%
15,6%

Πηγή
  : Ισολογισμοί Deutsche Telekom (2013-2018)

   
   
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
klaogirou1772019.jpg«Η προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να δοθούν νέες ευκαιρίες στους νησιώτες μας αποτελεί προτεραιότητα μας» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η γενική γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χριστιάνα Καλογήρου. Αφορμή ήταν συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Γιώργο Βούτσινο και τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο.
Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου στο πλαίσιο της ψηφιακής νησιωτικότητας, ενισχύεται η επαγγελματική κατάρτιση και διά βίου μάθηση στα νησιά και ιδίως στα μικρά και απομακρυσμένα.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα