Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 
Το ρόλο της εκπαίδευσης στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής ανέδειξε κατά την ομιλία της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως.
Η κυρία Κεραμέως συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης του Ειδικού Απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Σύνοδο της Δράσης για το Κλίμα 2019 κ. Luis Alfonso de Alba, ως ομιλήτρια στο προσυνέδριο του ΟΗΕ με θέμα το ρόλο της εκπαίδευσης στην προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Η χώρα μας ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας των υλικών και άυλων πολιτιστικών μνημείων της ανθρωπότητας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μία δράση που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από οργανισμούς του ΟΗΕ και εθνικές αντιπροσωπείες κρατών μελών του, δεκάδες από τα οποία έχουν συνταχθεί στη Συμμαχία για το εν λόγω θέμα.

Η Υπουργός Παιδείας, κατά την παρέμβασή της, αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, που αποτελείται από υλικά, όπως τα μνημεία, τα μουσεία, οι αρχαιλογικοί χώροι, αλλά και άυλα κληροδοτήματα, όπως τα έθιμα και οι παραδόσεις μας, τα οποία κινδυνεύουν από την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο ανταπόκρισης στην κλιματική αλλαγή, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, ενδεικτικά με:
- την παροχή πληροφοριών στους μαθητές και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή, μέσω προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
- την ανάδειξη της σημασίας και της ευαλωτότητας της παγκόσμιας κληρονομιάς, η οποία, σύμφωνα με την UNESCO, "είναι το κληροδότημά μας από το παρελθόν, με το οποίο ζούμε σήμερα και το οποίο θα μεταφέρουμε στις μελλοντικές γενιές",
- τη δια βίου κατάρτιση των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, των διαχειριστών των ιστορικών χώρων, των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων, προκειμένου να καλλιεργηθεί η ευαισθησία και η ικανότητα πρόληψης και προσαρμογής στα φυσικά φαινόμενα και να διαδοθεί αυτή η γνώση στην κοινή γνώμη,
- την προετοιμασία της νέας γενιάς για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να βοηθήσει στην αντιστροφή της ζημιάς.
Το πιο σημαντικό, προσέθεσε, είναι να εξοπλίσουμε τους νέους με τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως η τεχνολογία αιχμής, η επιστημονική καλλιέργεια, οι δεξιότητες και οι γνώσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά και να αντιστρέψουν την καθοδική σπείρα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να αναδείξουμε τον παγκόσμιο αντίκτυπο των τοπικών δράσεων, να διαμορφώσουμε τις μελλοντικές συμπεριφορές και συνήθειες και να μεταδώσουμε στους νέους, ακόμη περισσότερο, ηθικές αξίες όπως η διαγενεακή αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η υπευθυνότητα και η κριτική σκέψη.
Στην Παγκόσμια Σύνοδο ΟΗΕ για το Κλίμα 2019, που διεξάγεται τη Δευτέρα 23/9, θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
CCB14570-FE36-45A7-BDEA-CBAB4963E7DC
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 01:49

Συμπλήρωση ωραρίου

 
Υ1/1109//15-02-2016 Υπ. Παιδείας
Διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών
Σε συνέχεια των υπ` αρ. 205946/Δ1/15-12-2015 και υπ` αρ. 605/Υ1/25-01-2016 εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε ότι, από τα στοιχεία που απέστειλαν στις ΠΔΕ οι Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ και στη συνέχεια κοινοποίησαν οι ΠΔΕ στο γραφείο Υπουργού, προκύπτει σε σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεγάλος αριθμός πλεοναζουσών ωρών οι οποίες δεν διατίθενται σε διδακτικό έργο. Κατά συνέπεια, γίνεται εμφανές ότι στη διαχείριση προσωπικού - και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας- σημειώνεται σειρά αστοχιών και στρεβλώσεων με αποτέλεσμα να προκύπτουν χιλιάδες πλεονάσματα διδακτικών ωρών.
 
 
ΓΔ4/29195/19-02-2016 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 394 τ. Β΄
Τροποποίηση της υπ" αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β`) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότε­ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμέ­νων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
……………………..
στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρί­νουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νο­μοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυ­όντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.). Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτε­ροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν εγγράφως προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους αξιοποίησης του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκ­παιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Δ1/205946/15-12-2015 Υπ. Παιδείας
«Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών»
Α. Για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων όλης της χώρας και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας διατίθενται, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, κατά προτεραιότητα για την κάλυψη διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ.
Β. Έως την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό στο σύνολο των σχολικών μονάδων των οικείων Δ/σεων Π.Ε. και Δ.Ε., οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας δεν διατίθενται σε ενισχυτική διδασκαλία ή σε διοικητικό έργο.
Γ. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, το πλεονάζον διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων ΠΕ & ΔΕ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16. ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32) αξιοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών για διδασκαλία και μόνο, είτε σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε με διάθεση του πλεονάσματος των διδακτικών ωρών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την προσωρινή κάλυψη κενών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14, παρ. 14 Ν. 1566/1985.
Δ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις, εφαρμόζοντας άμεσα τα ανωτέρω.
 
Δ2/123948/06-09-2013 Υπ. Παιδείας
Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετά από ερωτήματα πολλών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σχετικά με το νέο ωράριο διδασκαλίας, σας διευκρινίζουμε ότι:
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας βάσει των διατάξεων του N.4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2, προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού ως εξής:
 
1. Με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας:
 
ΠΕ
0-6 έτη
7-12 έτη
13-20 έτη
πάνω από 20 έτη
 
 
23
 
21
 
20
 
18
 
ΤΕ01
 
0-7 έτη
 
8-13 έτη
 
14-20 έτη
 
πάνω από 20 έτη
 
 
24
 
21
 
20
 
18
 
ΔΕ01
 
0-20 έτη
 
πάνω από 20 έτη
   
 
 
28 (Αρχιτεχνίτες) ή 30(Τεχνίτες)
 
26 ή 28
   
 
2. ..............................................
 
Ν. 4203/2013 ΦΕΚ 235 τ. Α΄
Άρθρο 25
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Παράγραφος 1
5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδα­κτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγμα­τοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαί­δευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 
«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υπο­χρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχο­λούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:
αα) σε προγράμματα ενισχυ­τικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού,
ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και
γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευ­θυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ει­δικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτι­κοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευ­τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ` όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκ­παιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η από­φαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωρα­ρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.
Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώ­νεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωρά­ριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτή­των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμί­δων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέ­ρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρω­τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρε­ωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρο της κοινής συνεδρίασης.
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρεί­ται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.
β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανά­θεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευ­θυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευ­σης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: . Το εντός «» κείμενο αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 33 παρ. 5 του Ν.4386/2016 ΦΕΚ 83 τ. Α΄
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ­μάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 
Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄
Άρθρο 14
13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγω­γής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσω­πικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λει­τουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελ­ματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επι­πλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.
β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α` 124) διατηρείται σε ισχύ.
14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.
15. Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.
16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένοντες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικοί ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε φιλολόγους ή πτυχιούχους νομικών και πολιτικών επιστημών, ή οικονομολόγους. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13.
"Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου."
Το εντός “ “ εδάφιο προστέθηκε με παρ.17 του άρθρου 6 του Ν. 3027/02
17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό.
Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιώτες που έχουν πτυχίο θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου.
18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας…………………………….
21. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 
Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α`
Άρθρο 13
Παρ. 20 β`) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μετακίνηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε άλλο σχολείο, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπεράριθμοι ή υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας. Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί μετακίνηση, όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης περίπτωσης α`, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ανώτερου περιφερειακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο σχολείο εκτός της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 
Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`
Άρθρο 8
Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν διορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α`), εφόσον δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά σε άλλα δυσπρόσιτα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής διορισμού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις που είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η παραπάνω διάθεση, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου ή του γραφείου ή της διεύθυνσης εκπαίδευσης Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται για κάθε περίπτωση ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.
 
Δ1/122514/30-10-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.5 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006 τ.Α`) ορίζεται ότι «1. α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στη πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία του ίδιου ή πλησιέστερου Δήμου των περιοχών ευθύνης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης».
Εν όψει της πρόσληψης εκπαιδευτικών αναπληρωτών και ωρομισθίων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως οι Διευθυντές της Εκπαίδευσης προβούν άμεσα στην εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Νόμου.
Β. Κατόπιν της ανωτέρω εφαρμογής παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήματα Α ` Διορισμών τα πραγματικά κενά, προκειμένου η Υπηρεσία να σταθμίσει τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών και ωρομισθίων και να προβεί κατ` επέκταση στην κάλυψη αυτών.
 
Δ1/42460/28-03-2013 Υπ. Παιδείας
«Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου»
Στο αριθμ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών που αφορά στο υπόψη θέμα, αναφέρεται ότι «στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 Ν.2685/1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ΄ όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4024/2011».
Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και 21 του Ν.1566/1985, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :
Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησής τους, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στις ακόλουθες περιπτώσεις :
1. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας.
2. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.
3. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια βαθμίδα στην άλλη, αλλά για να συμπληρώσουν μέρος του ωραρίου τους μετακινούνται σε περισσότερα τους ενός σχολεία της βαθμίδας στην οποία διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία έχουν διατεθεί.
Ως έδρα νοείται η σχολική μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση και καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα εφόσον διατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού (σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. 2/91480/0022/19-2-2013 έγγραφο της 22ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.) για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους.
Δεν δικαιούνται των οδοιπορικών εξόδων :
· οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που βρίσκονται στο τόπο κατοικία τους,
· οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια στην άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και συμπληρώνουν το ωράριο τους σε ένα σχολείο τοποθέτησης.
· οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται στα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη (παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985).
 
2/41412/0022/24-09-2012 Γ.Λ.Κ.
«Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα»
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικό με το αντικείμενο το θέματος σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 1566/1985, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης λαμβάνουν α) οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.2685/99) και β) αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, οριζόμενη στο ήμισυ της προβλεπόμενης από την παρ. 19 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν τα υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν.
Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.
Στους εκπαιδευτικούς που καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα (χιλιομετρική αποζημίωση) δεν καταβάλλεται ταυτόχρονα και το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2Γ του ν.2685/99 και τούτο διότι, οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται με τις διατάξεις του ν.2685/99, αλλά με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1566/85.
Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 456/1999 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών για να καταβληθούν στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς συμπλήρωση του ωραρίου τους, τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, θα. πρέπει το σχολείο που καθένας έχει διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου είναι η οργανική του θέση αλλά και ούτε στην πόλη ή κωμόπολη όπου κατοικεί αυτός.
Εξάλλου, από 1-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 30 του ν.4024 /2011 πέραν των επιδομάτων και παροχών του παρόντος Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης, εφόσον τα έξοδα αυτά προβλέπεται με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της μετακίνησης του υπαλλήλου, καταργούνται εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγηση τους από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία (1-11-2011), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του ν.4024/2011, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και συνεπώς η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας έχει καταργηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις .
Με το ν.3852/2010 καθιερώνεται η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Διοίκησης του Κράτους -Πρόγραμμα Καλλικράτης, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι δραστικές συνενώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που προέκυψαν από τις διατάξεις του ν.3582/2010, άλλαξαν το Διοικητικό χαρακτήρα της Χώρας. Συνεπώς, η συγκρότηση των Δήμων σε πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες, δεν λειτουργεί ως αντικίνητρο εφαρμογής των διατάξεως του όρθρου 14 του v.1566/1986, καθόσον ο νομοθέτης της διάταξης αυτής ορίζει ρητά τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων, στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.
Κατόπιν των ανωτέρω, στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 ν.2685/ 1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ` όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4024/2011.
Η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει όλες τις Δ/νσεις Α/θμίας και Β/θμιας Εκπ/σης, προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας.
 
ΙΒ/105562/20-11-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία εκτός έδρας τους για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας
Με αφορμή που πήραμε από αναφορά της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Μεσσηνίας σχετικά με τις αποζημιώσεις εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε άλλο σχολείο για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διευκρινίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διατίθενται ή μετακινούνται από την έδρα του σχολείου κατά τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.1566/85 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία ή ΜΠΚ άλλης πόλης ή Κωμόπολης δικαιούνται:
α) Οδοιπορικά έξοδα εκτός έδρας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνο για την απόσταση από το σχολείο της οργανικής τους θέσης στο σχολείο που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο, εάν όμως η απόσταση από την οργανική θέση στο σχολείο που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο είναι μεγαλύτερη ενώ η απόσταση από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους στο σχολείο που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο είναι μικρότερη τότε θα λάβουν οδοιπορικά έξοδα για τη μικρότερη αυτή απόσταση και
β) για κάθε μία ώρα από τις ώρες αυτές διδασκαλίας το ένα δεύτερο της προβλεπόμενης στην παρ. 19 του άρθρου 14 του Νόμου 1566/85 ωριαίας αντιμισθίας.
Δε δικαιούνται να παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε σχολεία της πόλης που κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην τέως διοίκηση Πρωτευούσης και τέως διοίκηση Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.
Τέλος σημειώνουμε ότι κατά τις διατάξεις της αναφερομένης παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.1566/85, οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και στους δασκάλους των σχολείων, που η έδρα τους μετακινείται εποχιακά.
 
2/55768/0022/20-02-2009 Γ.Λ.Κ.
«Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα»
ΣΧΕΤ: α) Υπ` αριθ. 1645/4-6-2008 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας .
β) Αριθ.90029/ΙΒ/9-7-2008 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ
γ) αριθμ, 1262/19-12-2008 έγγραφο του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας
δ) αριθ.5640/17-9-08 έγγραφο της Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου και
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας εγγράφων, σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ν.1566/1985, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης λαμβάνουν
α) οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (v.2685/99) και
β) αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας , οριζόμενη στο ήμισυ της προβλεπόμενης από την παρ. 19 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν.
Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη.
Στους εκπαιδευτικούς που καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα (χιλιομετρική αποζημίωση) δεν καταβάλλεται ταυτόχρονα και το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.21 του ν. 2685/99 και τούτο διότι ,οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1566/1985.
Σύμφωνα με την αριθ. 456/99 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό οικονομικών, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 15 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ν.1566/85 για τη συμπλήρωση του ωραρίου διδασκαλίας τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης ,δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση που προβλέπονται από την παρ.15 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ακόμα και στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του σχολείου όπου διατίθενται και του τόπου διαμονής τους είναι μικρότερη οπό την απόσταση μεταξύ του σχολείου της οργανικής τους θέσης και του τόπου διαμονής τους.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθ.234/93 πράξη του, δέχεται ότι τα οδοιπορικά έξοδα αφορούν αποκλειστικά τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο υπάλληλος κατά την μετακίνησή του και που είναι ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση που εκπαιδευτικοί ενδεχομένως θα έχουν την ίδια μέρα κάποιες ώρες διδασκαλίας στο σχολείο της έδρας τους και στη συνέχεια θα μετακινηθούν για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης ,δικαιούνται αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας και σαν αφετηρία λαμβάνεται η έδρα της οργανικής του θέσης και όχι οτόπος διαμονής τους.
Συνεπώς, σύμφωνα τα ανωτέρω η καταβολή των παραπάνω οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης , δικαιολογείται σε όσους διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης, όπως ρητά ορίζεται από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 14 του ν.1566/85.
Τα ανωτέρω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση δεν καταβάλλονται σε όσους διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου στις εξής περιπτώσεις:
1. σε σχολεία εντός της ίδιας πόλης ή κωμόπολης,
2. σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποίο κατοικούν και
3. σε σχολεία χωριών.
Κάθε άλλο έγγραφο με αντίθετο, περιεχόμενο για το ίδιο θέμα παύει να ισχύει.
Η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς την οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει όλες τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
456/1999 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5278.99
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίαση της 25.6.1999
ΣΥΝΘΕΣΗ :
Πρόεδρος : Α.Κομισόπουλος.
………………………….
Αριθμ. Ερωτήματος : 2/21539/0022/24-5-99 Υπ. 0ικ . Γεν. Λογ. Κράχους, Δ/νσης 22ης Μισθολογίου, Τμήματος Α.
Περίληψη ερωτήματος : "Εάν οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης δικαιούνται να λάβουν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του τόπου διαμονής των και της πόλης ή κωμόπολης του σχολείου που διατίθενται είναι μικρότερη από την απόστάση μεταξύ σχολείου οργανικής χους θέσης και τόπου διαμονής των".
……………………….
Από το σύνολο των προπαρατεθεισών διατάξεων, σαφώς προκύπτει άτι οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 14 του ν.1566/85 είναι ειδικές και εξακολουθούν να ρυθμίζουν τα θέματα της εκτός έδρας καταβολής αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε σχολεία για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους, και μετά την ισχύ του ν. 2346/1995 και του ν. 2685/99.
Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων αυτών αλλά και το σκοπό που αυτές εξυπηρετούν, για να καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας έκτος έδρας σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς συμπλήρωση του ωραρίου τους θα πρέπει το σχολείο που καθένας έχει διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου είναι π οργανική του θέση αλλά και ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου κατοικεί αυτός.
Σε κάθε επομένως διάθεση εκπαιδευτικού σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην πόλη όπου η οργανική του θέση ή η κατοικία αυτού γίνεται καταβολή σ` αυτόν αφ` ενός μεν οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 2346/95, για να καλυφθούν οι πέραν της μετάβασης στην οργανική του θέση ανάγκες μετακίνησης του από αυτή (οργανική θέση) σε σχολείο άλλης πόλης καθώς και επιστροφής του σε αυτή όταν χρειάζεται, καθώς και αποζημίωση, για την διαφορετική, δυσμενή, έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών που προσφέρουν τις υπηρεσίες χους μόνον στην οργανική χους θέση, μεταχείριση αυτού η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα αυτά δεν ισχύουν για τους αυτούς λόγους και υπό την ισχύ (από 1-6-99) των διατάξεων της παρ.1 άρθρ.2 ν.2685/99.
Η άποψη ότι η καταβολή ή μη της αποζημίωσης θα αποτελέσει κίνητρο ή αντικίνητρο για την κάλυψη των εκάστοτε εμφανιζόμενων κενών δεν μπορεί να υποστηριχθεί στις περιπτώσεις διάθεσης των εκπαιδευτικών, αφού η διάθεση αυτών γίνεται με μονομερή πράξη της διοικήσεως, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό για κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών νόμιμο ωράριο τους, και δεν απαιτείται προηγούμενη αίτηση τους, γεγονός που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να αρνηθεί τη μετάβαση του στο σχολείο όπου διατίθεται, εφ` όσον στην οργανική του θέση δεν συμπληρώνει το νόμιμο ωράριο απασχόλησης του.
Εν όψει των προαναφερθέντων, ομόφωνα η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί του τεθέντος ερωτήματος εξέφερε τη γνώμη όχι δεν είναι νόμιμη η μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης σε εκπαιδευτικό που διατίθεται προς συμπλήρωση του ωραρίου του σε σχολείο πόλης ή κωμόπολης του οποίου η απόσταση από τον τόπο διαμονής του είναι μικρότερη από την απόσταση μεταξύ σχολείου οργανικής του θέσης και τόπου διαμονής αυτού.
 
Δ2/23222/12-11-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
…………………..
Αντικειμενικά αδύνατη είναι η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν εξαντληθούν οι περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (μερική ή ολική διάθεση σε άλλο σχολείο, πρόσθετη εσωτερική βοήθεια κ.λ.π.) Αντικειμενικά αδύνατη είναι επίσης και η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να υπηρετήσει σε δύο σχολεία την ίδια μέρα και ιδιαίτερα όταν η μετάβαση από το ένα στο άλλο σχολείο, δεν είναι απόλυτα ευχερής. Πάντως, διδασκαλία σε πάνω από δύο σχολεία δεν εβδομάδα, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγεται.
………………..
 
Γ2/2574/30-09-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Συμπληρώνοντας την εγκύκλιο Γ2/2113/28.8.83 παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους Διευθυντές των Γυμνασίων της δικαιοδοσίας σας ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε συμπληρώνεται στο σχολείο τους το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 30 ωρών διδασκαλίας στις ώρες των μαθημάτων που δεν διδάσκονται μπορεί να διατίθεται μία ώρα επιπλέον της προβλεπόμενης για τα ακόλουθα μαθήματα με την εξής προτεραιότητα:
1. Στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό
2. Στην Οικιακή Οικονομία
3. Στη Φυσική Αγωγή
4. Στα Καλλιτεχνικά
5. Στη Μουσική
 
Γ2/7026/19-12-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διοργάνωση μαθητικής χορωδίας
Σχετικά με την οργάνωση μαθητικής χορωδίας στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι μαθητές συμμετέχουν προαιρετικά και μέχρι δύο (2) ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος στη διοργάνωση μαθητικής χορωδίας.
Στα σχολεία όπου είναι διορισμένοι καθηγητές μουσικής αναλαμβάνουν αυτοί την ευθύνη οργάνωσης της χορωδίας. Η αρμοδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική, αποτελώντας τμήμα των καθηκόντων τους και η σχετική απασχόληση συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση ωραρίου ή την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας.
Γ/2141/28-09-1981 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σας γνωρίζουμε ότι ........ εγκρίνουμε την προαιρετική απασχόληση των μαθητών των Γυμνασίων της χώρας μέχρι δύο (2) ώρες την εβδομάδα εκτός ωρολογίου προγράμματος για διοργάνωση μαθητικής χορωδίας.
Στα Γυμνάσια που θα εφαρμοσθεί το ανωτέρω προαιρετικό πρόγραμμα, οι ώρες αυτές για τους καθηγητές θα υπολογίζονται στο εβδομαδιαίο ωράριο τους
 
2/69170/0022/21-03-2000 Γ.Λ.Κ.
Αποζημίωση εκπ/κών που διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους
ΣΧΕΤ : Εγγραφό σας ΙΒ/5050/1999
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε ότι οι αναφερόμενοι σ` αυτό εκπαιδευτικοί των κλάδων Φυσικής Αγωγής και Μουσικών, που διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολεία άλλης πόλης ή κωμόπολης και μετέχουν υποχρεωτικά στην έκδοση των αποτελεσμάτων από το σύλλογο διδασκόντων, που γίνονται μετά το πέρας των εξετάσεων και εφόσον μετέχουν στις εξετάσεις αυτές ως επιτηρητές κλπ., δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση που προβλέπεται από την παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εξετάσεων και μέχρι την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.
Η Διευθύντρια
 
Δ2/12103/13-11-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οδοιπορικά έξοδα
Σχετικά με την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης σε εκπαιδευτικούς διατίθενται για την συμπλήρωση του ωραρίου διδασκαλίας τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15, 19 και του άρθρου 18 παρ.1, 2 του Ν.1566/85, σας γνωρίζουμε ότι κατ` ερμηνεία των διατάξεων αυτών, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 502/1998 γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις ως άνω αποζημιώσεις δικαιούνται και οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολείο πόλης ή κωμόπολης στην οποία δεν κατοικούν, ακόμα και αν η απόσταση μεταξύ του σχολείου όπου διατίθενται και του τόπου διαμονής τους είναι μικρότερη από την απόσταση μεταξύ σχολείου οργανικής τους θέσης και τόπου διανομής αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης και στους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στην προαναφερθείσα περίπτωση.
 
Γ1/633/10-06-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αποζημίωση εκπαιδευτικών που μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου
Σας κοινοποιούμε ως έχει την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2346 /95 (ΦΕΚ 220 Α`) , η οποία θα πρέπει να αποτελέσει συνέχεια της παραγράφου 2 της Φ22/371/Γ1/398 / 16.4.97 εγκυκλίου μας.
“2. Ως έδρα νοείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου , ο τόπος στον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία , που ασχολείται ο μετακινούμενος υπάλληλος. Για τους υπαλλήλους που διαμένουν σε άλλη πόλη , εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους , ως αφετηρία εκκίνησης για τις μετακινήσεις τους θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας τους.” Έχοντας υπόψη τη διάταξη αυτή που αναφέρεται στις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων , παρακαλούμε να διαγράψετε το εδάφιο δ της παραγράφου 1 της προαναφερόμενης εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας , το οποίο δεν ισχύει αφού το περιεχόμενο του ορίζεται διαφορετικά από την παραπάνω διάταξη.
 
Δ1/1848/19-03-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων και ωριαίας αποζημίωσης
Με αφορμή το έγγραφο αριθ. ΠΕ 415/2.3.93 της Δ/νσης Π.Ε. `Αρτας, που αφορά τη χορήγηση οδοιπορικών εξόδων και ωριαίας αποζημίωσης των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας, που τοποθετήθηκαν μεν οργανικά σε σχολεία αλλά για τη συμπλήρωση του ωραρίου μετακινούνται σ` άλλα σχολεία, σας πληροφορούμε ότι έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1566/85.
Εξ` άλλου για το ίδιο θέμα σχετικό είναι και το αριθμ. ΙΒ/2635/3.4.91 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
ΙΒ/2877/03-04-1982 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αποζημιώσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
Απαντώντας στην αριθ. 397/18.03.92 αναφορά σας και τη συνοδευτική αριθ. 289/ 28.02.92 όμοια, σχετικά με τις αποζημιώσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών καθηγητών σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών λειτουργών Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τις σχετικές αποζημιώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 1655/85 και η αριθ. ΙΒ/ 10562/ 20.11.85 εγκύκλιος μας.
2. Εάν προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής προσληφθεί και τοποθετηθεί εξαρχής σε συγκεκριμένα σχολεία για να διδάσκει ταυτόχρονα στα σχολεία αυτά, δεν δικαιούται τις αποζημιώσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου καθόσον είναι συμβατική του υποχρέωση να διδάσκει στα σχολεία αυτά.
3. Δεν έχουμε αρμοδιότητα να ελέγξουμε τη νομιμότητα των προσλήψεων των προσωρινών αναπληρωτών καθηγητών που αναφέρετε στο έγγραφο σας, των γενομένων μεταβολών αναδρομικά στις προσλήψεις και τοποθετήσεις αυτών και της γενόμενης εκ των υστέρων διάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
4. Κατόπιν τούτων, εάν οι αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες της παρ. 3 του παρόντος είναι νόμιμες, νόμιμα είναι και τα δικαιώματα και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτές για τους προσωρινούς αναπληρωτές που μας ρωτάτε.
 
Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β΄
Άρθρο 18
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς
1. ……………..
………………..
4. Διαθέτουν μερικά ή ολικά ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.
5. Διαθέτουν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αντίστροφα για τη διδασκαλία μαθημάτων Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών και Φυσικής Αγωγής, είτε με ολική απόσπαση είτε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή και με υπερωριακή απασχόληση
 
Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α΄
Άρθρο 14
 
Παρ. 29 α) Όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, οι οποίες πριν μεταβιβαστούν σε αυ­τές δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α"), ανήκαν στους νομάρχες και στις νομαρχιακές υπηρεσί­ες ως όργανα του Κράτους, περιέρχονται στον Υπουρ­γό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και ασκούνται δια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται "Νομάρ­χης" νοείται στο εξής "ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".
γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοική­σεις παρεπόμενες σε σχέση με τη λειτουργία της εκπαί­δευσης αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος ιδίως σε θέματα σχετικά με τη στέγαση, συστέγαση, συντήρηση, μίσθωση και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων, τη μεταφορά των μαθητών, τη λει­τουργία των σχολικών επιτροπών, την έγκριση των μαθητικών εκδρομών και άλλων τοπικών θεμάτων.
δ) διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νο­μών και νομαρχιών του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 6 του ν. 2043/1932 (ΦΕΚ 79 Α"), τα γραφεία φυσικής αγωγής του άρθρου 9 του ν. 1304/1992 (ΦΕΚ 144 Α`) και τα γραφεία τεχνικής επαγγελματικής εκπαί­δευσης του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ασκούν τις αρμοδιότητες της περ. α` της παρούσας παραγράφου υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε­ροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
ΘΕΜΑ: Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετά από ερωτήματα πολλών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σχετικά με το νέο ωράριο διδασκαλίας, σας διευκρινίζουμε ότι:
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας βάσει των διατάξεων του N.4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2, προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού ως εξής:
1. Με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας:

ΠΕ
0-6 έτη
7-12 έτη 13-20 έτη πάνω από 20 έτη
23
21
20
18
 
ΤΕ01
0-7 έτη
8-13 έτη 14-20 έτη πάνω από 20 έτη
24
21
20
18
 
ΔΕ01
0-20 έτη
πάνω από 20 έτη
28 (Αρχιτεχνίτες) ή
30(Τεχνίτες)
26 ή
28
2. Με βάση τη διοικητική θέση και τα έτη υπηρεσίας:
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:
Διευθυντές
3-5
τμήματα
6-9
τμήματα
10-12
τμήματα
πάνω από
12τμήματα
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών)
10
9
7
5
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών)
8
7
5
3
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων είναι:
Διευθυντές ΣΕΚ
Ώρες ανά
εβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών
10
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών
8
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων είναι:
Υποδιευθυντές και
Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ
Ώρες ανά
εβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών
16
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών
14
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας.
Αν το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού είναι μικρότερο με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ισχύει το μικρότερο.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 (του Ν.1566/85) τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
 
α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:
I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.
Μείωση ωραρίου για Υποδιευθυντές
ββ) Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
Μείωση ωραρίου για τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
Για τον εκπαιδευτικό που έχει οριστεί Υπεύθυνος της λειτουργούσας βιβλιοθήκης, η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, προβλέπονται τα παρακάτω:
«Οι ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης (3 ώρες ανά εβδομάδα) θεωρούνται ως διδακτικές ώρες για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται, με σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης» (αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018, Υ.Α.).
Εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Νηπιαγωγεία (αριθ. 127187/Ε1/19 -08-2016, Υ.Α.)
1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ν. 4512/2018, άρθρο 245)
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (σ.σ. «Οι τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 30 παράγραφος 14 του ν. 2083/1992»), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τη θέση του Κλάδου σχετικά με το εργασιακό ωράριο σχετική η αρ. 495/1-2- 2018 ανακοίνωση της ΔΟΕ και η Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Ομοσπονδίας (1-2- 2018)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ν. 4386/2016, άρθρο 33, παρ. 5)
Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:
αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού,
ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και
γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Οι τρεις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ,ΟΛΜΕ,ΟΙΕΛΕ) δίνουν τα τελευταία χρόνια κοινό αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου αγαθού της παιδείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εργαζόμενων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προβεί σε κοινές εκδηλώσεις και δράσεις με αποκορύφωμα την απεργιακή κινητοποίηση της 4/2/2016 ενάντια στις τότε προτεινόμενες αντιεργατικές και αντιασφαλιστικές πολιτικές.
Τα συνδικάτα της εκπαίδευσης απεργούν στις 24 Σεπτέμβρη 2019 κόντρα στο «μίνι συνδικαλιστικό» σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση και περιέχει δυσμενείς διατάξεις για τις συλλογικές συμβάσεις, την συνδικαλιστική εκπροσώπηση, τους μισθούς και τους όρους εργασίας χιλιάδων ανθρώπων.

Το εκπαιδευτικό κίνημα της  χώρας στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων, των άνεργων, των συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων παλεύοντας για την προστασία των δημόσιων αγαθών, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, για ένα καλύτερο μέλλον.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και να ενώσουν τις φωνές τους με τον κόσμο της εργασίας απέναντι στις αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Ο  Πρόεδρος  της  ΟΛΜΕ   Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ
Θεόδωρος Τσούχλος              Θανάσης Κικινής         Μιχάλης Κουρουτός
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 


Συνταξιούχοι αναδρομικά: Απόφαση  του δεύτερου τμήματος του Ελεγκτικού συμβουλίου έρχεται να αναγνωρίσει αναδρομικά τριετίας σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που έπρεπε να καταργηθεί από το 2017 γιατί κρίθηκε αντισυνταγματική αλλά ίσχυε από τον ΕΦΚΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά το 2019. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου τα ποσά των αναδρομικών από την ΕΑΣ για τις συντάξεις του Δημοσίου φτάνουν τις 11.470 ευρώ ενώ μαζί με τις άλλες παράνομες μειώσεις (νόμων 4051 και 4093) το σύνολο των αναδρομικών φτάνει μέχρι και τις 16.210 ευρώ.
Τα αναδρομικά σύμφωνα με την απόφαση πρέπει να δοθούν σε βάθος τριετίας. Η απόφαση αναμένεται να μεταβιβαστεί στην Ολομέλεια.

Με την απόφαση 224/2017 και την 32/2018 μετέπειτα η ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική με τους παλιούς νόμους που την προέβλεψαν ενώ με την νέα απόφαση το Ελεγκτικό έκρινε εκ νέου αντισυνταγματική την συνέχιση της κράτησης αυτή με τον νόμο Κατρούγκαλου, οπότε οι διεκδικήσεις αναβιώνουν και για το 2019 παρά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Σημειώνεται πως στην ίδια απόφαση όμως τίθεται για πρώτη φορά και θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου Κατρούγκαλου για την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 αλλά και για τα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ασφαλισμένων Δημοσίου, τα οποία χαρακτηρίζονται «πολύ χαμηλά» σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και τις αποδοχές τους.
Παράλληλα, αύξηση στα χρήματα τους, αναμένεται να δει σημαντική μερίδα του πληθυσμού.
Συγκεκριμένα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες που λαμβάνουν συντάξεις χηρείας πρόκειται να δουν σημαντικά αυξημένο το ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα, σε σχέση με ό,τι ίσχυε τα τέσσερα τελευταία χρόνια .
Οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας έχει δρομολογηθεί να εφαρμοστούν από τέλος του μήνα.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα


Προτεραιότητά μας οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών
Η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς στη Γενική Αγωγή Επιπλέον, θα αλλάξετε τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών.
Αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, και το έχουμε αποτυπώσει και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, να προχωρήσουμε σε προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών βάσει των πραγματικών αναγκών, των δημογραφικών εξελίξεων και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης και τις περιφερειακές σε καταγραφή των πραγματικών κενών στη Γενική Αγωγή σε όλη τη χώρα, ώστε να καθοριστεί και να προγραμματιστεί ο αριθμός των απαιτούμενων προσλήψεων. Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ είχε εξαγγείλει 10.500 διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, δεν είχε προϋπολογίσει ούτε ένα ευρώ. Η μελέτη για την κάλυψη των αναγκών θα γίνει με βάση συγκεκριμένη χαρτογράφηση και οι διαδικασίες θα κινηθούν με αξιοκρατία και με εγκυρότητα μέσω ΑΣΕΠ.
Όσον αφορά στους αναπληρωτές, στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι να γίνουν οι προσλήψεις ακόμα πιο νωρίς, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τόσο τους ίδιους στον οικογενειακό και προσωπικό τους προγραμματισμό όσο και τα σχολεία μας στην πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία τους από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς.
Όχι σε πειραματισμούς και ανεύθυνες πολιτικές στα σχολεία , υποστηρίζει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.
Δυο εβδομάδες μετά τον Αγιασμό υπάρχουν κενά στα σχολεία Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντοπίζεται εντονότερο πρόβλημα.
Αντιμετωπίζοντας άμεσα τις δυσκολίες που συναντήσαμε αναλαμβάνοντας το υπουργείο στις 9 Ιουλίου, με σκληρή δουλειά και με την πολύτιμη συνεισφορά των υπηρεσιακών παραγόντων, φέτος ανακοινώσαμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, για το οποίο είχαμε δεσμευθεί, τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις 5 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να τονίσω εδώ πως ήταν ρεκόρ ο αριθμός εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν κατά την α' φάση τοποθέτησης, ενώ αποτελεί δέσμευσή μας η ταχύτερη ανακοίνωσή τους για την ερχόμενη σχολική χρονιά. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στον εκπαιδευτικό που κάθε χρονιά στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση κάνοντας έναν αγώνα με τις συνεχείς μετακινήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια λοιπόν να ενημερώνονται νωρίτερα για καλύτερο προγραμματισμό.
Μία εβδομάδα μετά τον Αγιασμό και ενώ τα περισσότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά το άνοιγμα των σχολείων αντιμετωπίζονται με συντονισμένες δράσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα για οποιαδήποτε κενά εξακολουθούν να καταγράφονται, ώστε το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες πιστώσεις κυρίως για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πιστώσεις που δεν είχαν εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ ήταν η ίδια που με τις αλλαγές που έφερε εκτόξευσε τις ανάγκες για κάλυψη κενών. Κοιτάμε όμως μπροστά. Το ενδιαφέρον μας είναι η μεγαλύτερη επένδυση στο μέλλον της χώρας. Η επένδυση στην Παιδεία.
Πότε θα γίνουν οι 4.500 διορισμοί στην Ειδική Αγωγή Τι θα γίνει με τους αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί.
Παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που είχαμε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η προκήρυξη από την προηγούμενη κυβέρνηση και τις επιφυλάξεις που είχαμε εκφράσει σχετικά με αυτήν, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πρόσληψης των 4.500 ατόμων, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή μέχρι το τέλος του έτους. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το ΑΣΕΠ για τον σκοπό αυτόν. Στόχος μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα το προσωπικό στα σχολεία, καθώς στον ευαίσθητο αυτόν τομέα της Ειδικής Αγωγής ο εκπαιδευτικός συνδέεται με τα παιδιά με έναν ιδιαίτερο τρόπο και, όπως φάνηκε και από την αναφορά που έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης να προσφέρει στα παιδιά σταθερότητα στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους δασκάλους τους.
Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, οι αναπληρωτές θα παραμείνουν στη θέση τους έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στις σχολικές τάξεις και σε ποια βαθμίδα.
Η αλήθεια είναι πως η έναρξη της σχολικής χρονιάς φέτος κύλησε πολύ ομαλά και τα όποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε σε επίπεδο κυρίως κτιριακό, με τη συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και των δημοτικών Αρχών, στις οποίες και εμπίπτει η αρμοδιότητα συντήρησης και επισκευής των σχολικών μονάδων, θα επιλυθούν με γρήγορους ρυθμούς. Όσον αφορά σε παρεμβάσεις που θα γίνουν από το υπουργείο, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να τονίσω πως για εμάς στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η ποιοτική, σφαιρική και δημοκρατική εκπαίδευση με ενεργούς και σφαιρικά ενημερωμένους μαθητές. Ενδεικτικά, σας αναφέρω πως στο πλαίσιο αυτό έχουμε σκοπό να εισαγάγουμε νέες θεματικές από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, θεματικές που θα καλύπτουν θέματα όπως τον εθελοντισμό, την επιχειρηματικότητα, την πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, την αγωγή υγείας. Αυτή η εκπαίδευση θα έχει χαρακτήρα τόσο θεωρητικό όσο και βιωματικό. Όλες οι αλλαγές όμως θα γίνουν σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Ξέρουμε καλά όμως ότι κανένα σχέδιο και όραμα δεν υλοποιείται χωρίς τους εκπαιδευτικούς μας. Είναι απόλυτη προτεραιότητα η επιμόρφωσή τους.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε διάφορες παρεμβάσεις σε Αρχαία, Ιστορία, Θρησκευτικά και περικοπή εξετάσεων σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Θα προχωρήσετε σε αλλαγές.
Βιαστικές αλλαγές και αλλαγές χωρίς σχεδιασμό και διάλογο με τους εμπλεκομένους, όπως τόνισα και προηγουμένως, δεν θα κάνουμε. Όποια βελτιωτική πρωτοβουλία και αν αναλάβουμε θα είναι απόρροια εξαντλητικού διαλόγου και ενδελεχούς μελέτης. Οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν χωρίς αιφνιδιασμούς. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει πως τα παιδιά μας, οι οικογένειες τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πειραματόζωα σε ανεύθυνες και πρόχειρες αλλαγές.
ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
e-typos.com
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα