Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 asep 1 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας (Γ2) της  Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ο πίνακας απορριπτέων.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 20 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr – Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πατώντας εδώ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέαyp 16b 400 Οι αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους Γυμνασίων, ΓΕΛ, Μουσικών Γυμνασίων - ΓΕΛ, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων - ΓΕΛ και Γυμνασίων - ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παρακάτω αποφάσεων
1. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γυμνασίου
2. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του  Λυκείου
3. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων
4. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων 
5. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
«Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα γενικά σχολεία»
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την τοποθέτηση του προσωπικού στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Τμήματα Ένταξης, παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, ΕΕΠ και ΕΒΠ), θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:

Εγγραφή μαθητή σε Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) γίνεται με γνωμάτευση/πρόταση σε ισχύ ΚΕ.Σ.Υ./ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και αίτηση του γονέα/κηδεμόνα. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 48275/Δ3/28-3-2019 (ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/2019), η οποία τροποποίησε την 27922/Γ6/8-3-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007), «μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν διαθέτουν αξιολογική έκθεση - γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. για υποστήριξη από Τ.Ε., δύνανται να υποστηρίζονται από Τ.Ε. με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από: α) εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών/τριών, εφόσον η υποστήριξη αυτή συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, β) σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων και γ) σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/ στριας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του/της Συντονιστή/στριας παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου». Η υποστήριξη του μαθητή από το Τμήμα ‘Ένταξης πρέπει να αξιολογείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με απώτερο στόχο την πλήρη ένταξη του στο σχολικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με την ίδια Υ.Α., τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) υποβάλλονται δια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου για θεώρηση μόνο στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ο Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης μπορεί ωστόσο να συνεργασθεί με τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε ή της Π.Σ. για τη διαχείριση παιδαγωγικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη σύνταξή του.
Ο/η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης δύναται να υποστηρίζει τους μαθητές και εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους (Ν.4328/2016, αρθ.82, παρ.
5) εφόσον το κρίνει αναγκαίο, συμπεριλαμβάνοντας τις ώρες αυτές στο ΕΩΠΔ που καταθέτει.
Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και της παράλληλης στήριξης διατηρούν ατομικό φάκελο για κάθε μαθητή. Ο φάκελος αυτός περιέχει τις γνωματεύσεις-αξιολογήσεις, το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) που υλοποιείται, τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε τριμήνου για την πρωτοβάθμια ή τετραμήνου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενδεικτικά φύλλα εργασίας του μαθητή και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο, όπως το κοινωνικό-οικογενειακό ιστορικό και περιοδικές εκθέσεις αξιολόγησης του μαθητή (27922/Γ6/8-3-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007). Επισημαίνουμε ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός θέτει για κάθε μαθητή τους μαθησιακούς στόχους της ειδικότητας του, ενώ τα υπόλοιπα περιεχόμενα του φακέλου είναι δυνατό να συντάσσονται από κοινού. Ο φάκελος αυτός περιέχει προσωπικά δεδομένα, είναι απόρρητος και φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του/ης διευθυντή/ντριας του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, παιδαγωγικές επισκέψεις κ.λ.π.).
Η υποστήριξη μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία μπορεί να γίνει και με ειδικό βοηθό ή σχολικό νοσηλευτή που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια (Ν. 4186/2013 παρ. 18 του άρθρου 28), με απαραίτητη όμως τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων σε σχετικό πρακτικό. Για την τοποθέτηση του προβλέπεται ότι: «Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή, είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων. Τα προτεινόμενα πρόσωπα υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας (και) αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.» (Ν.4452/2017 άρθ. 11, παρ. 3).
Όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του σχολείου συνεργάζονται στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα, ενώ πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής (ΦΕΚ 449/3-4-2007, Αριθμ. 27922/Γ6).
Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων ένταξης και της παράλληλης στήριξης συνεργάζονται απαραίτητα με τον εκπαιδευτικό της τάξης και το αντίστροφο, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής τους. Ανάλογη συνεργασία πρέπει να υπάρχει και με το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ, ΕΒΠ) του σχολείου στα πλαίσια του καθηκοντολογίου του. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε ομάδες εργασίας που περιλαμβάνουν όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην εκπαίδευση-υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αξιοποιούν γραπτά μέσα επικοινωνίας με τους γονείς όπως τετράδια επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η χρήση των μέσων αυτών επιλέγεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μπορεί να διατηρεί και ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφει καθημερινά συμβάντα ή
παρατηρήσεις για την μαθησιακή πρόοδο των μαθητών. Οι καταγραφές σε αυτό μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο διαχρονικής παρατήρησης της προόδου του μαθητή, ενώ στις περιπτώσεις των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς ένα εργαλείο καταγραφής των μέτρων και των παρεμβάσεων του σχολείου για την αντιμετώπισή τους. Σοβαρότερα περιστατικά καλό είναι να καταγράφονται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής του σχολείου ή/και σε πρακτικά συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.
Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιούν προγράμματα συνεκπαίδευσης με σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για την υλοποίησή τους χρειάζεται έγκριση από το ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης του κάθε σχολείου (172877/Δ3/17-10-2016 Υ.Α ΦΕΚ 3561/Β/4-11-2016 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10537/Δ3/23-01-2019). Αναφερόμαστε μόνο σε προγράμματα με διάρκεια και συχνότητα κι όχι σε ημερήσιας διάρκειας κοινές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις, για τις οποίες δε χρειάζεται έγκριση των ΣΕΕ. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές εκδρομές και επισκέψεις πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 681/2017 αρ. 33120/ΓΔ4 άρθ. 10 παρ. 6. Η προφορική ή γραπτή κατά περίπτωση εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματοποιείται σύμφωνα με την Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) Υπουργική Απόφαση. Επισημαίνουμε ότι για την περίπτωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ ή αναγνωρισμένου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (ΙΠΔ) ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης ( ΔΕΔΑ, ΕΔΕΑ), στην οποία αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή και προτείνεται με σαφήνεια ο τρόπος εξέτασης. Στις σχετικές γνωματεύσεις πρέπει να ελέγχεται η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης και η αναπηρία ή η ειδική μαθησιακή ανάγκη που διαπιστώθηκε διότι «δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1» της ίδιας Υ.Α. (παρ. ζ).
Επισημαίνεται επίσης ότι σε καμία περίπτωση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν κατατάσσουν μαθητές σε κάποια κατηγορία των ειδικών μαθησιακών αναγκών, χωρίς να υπάρχει σχετική γνωμάτευση. Στις εκθέσεις-καταγραφές του σχολείου και στην επικοινωνία με τους γονείς οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν συγκεκριμένα τη μαθησιακή πρόοδο και την κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική προσαρμογή του μαθητή, χωρίς να προβαίνουν σε αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που μαθητής του σχολείου παρουσιάζει ενδείξεις ειδικών μαθησιακών αναγκών η παραπομπή στο ΚΕΣΥ γίνεται κατόπιν αιτήματος του γονέα-κηδεμόνα του. Σε περίπτωση άρνησης του παραπάνω το σχολείο υποστηρίζει το μαθητή με τα μέσα που διαθέτει, ενώ προτείνεται να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια εξασφάλισης της συναίνεσης των γονέων.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ο.Λ.Μ.Ε.                                                               
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 33 11 338                          
www.olme.gr                                                 
email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                                                                                                                                          Αθήνα, 19/09/19
            
 
Ημέρες δράσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή!
 
Την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των μεγάλων καταστροφών στο περιβάλλον τη ζούμε καθημερινά και με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. Έντονα αρνητικά φαινόμενα όπως η μόλυνση των ωκεανών, του εδάφους, της ατμόσφαιρας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση και η λειψυδρία προκαλούν τραγικές επιπτώσεις στη Φύση, τον άνθρωπο και σε όλους τους οργανισμούς.

 

Μάλιστα σημειώνονται ακόμη και άμεσα πολλές ανθρώπινες απώλειες από τα ακραία φαινόμενα, που προκαλούνται.
Όμως, κρίσιμη είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας πρώτα και κύρια λόγω των ανεξέλεγκτων επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο όνομα της αύξησης των κερδών τους με κάθε τρόπο, πραγματικά εγκληματούν και δεν υπολογίζουν ούτε το περιβάλλον ούτε τις ανθρώπινες ζωές εκμεταλλευόμενοι συχνά την κοινωνική αδράνεια ή αδυναμία. Έτσι, προέκυψαν… οι Σκουριές, το Ελληνικό, οι εξορύξεις, η διαχείριση των απορριμμάτων συνολικά, που στη χώρα μας αποπνέει έντονα «άρωμα» τριτοκοσμικό, εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τα απορρίμματα είναι η Αττική, Δ. Αττική και Δ. Αθήνα, εξαιτίας της χωματερής στη Φυλή της μεγαλύτερης στην Ευρώπη, η Λευκίμμη, το Αίγιο, ο Βόλος η Ρόδος κλπ.    
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό στα σχολεία να ενημερώνουμε σταθερά τους μαθητές μας και τους γονείς τους για τις καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, αν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές και οικονομικές επιλογές. Ο κεντρικός στόχος χρειάζεται να είναι να πάρουμε εμείς, ως κοινωνία, τις τύχες μας στα χέρια μας και να διασώσουμε τον πλανήτη και τις ζωές μας, που απειλούνται άμεσα από την καταστροφή, που προκαλείται από τις ανεξέλεγκτες δράσεις επιχειρηματιών και κρατών.
Χρειάζεται ως κλάδος να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τις πολύτιμες δράσεις, που συντελούνται σε πολλά σχολεία μας και στις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται ως κλάδος μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς τους να συμμετάσχουμε σε ευρύτερες δράσεις και κινητοποιήσεις, που οργανώνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής μας.
 
Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την κλιματική αλλαγή με αφετηρία τις 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα


p400 px

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Μέσα στην ίδια προθεσμία εγγραφών (18-27 Σεπτεμβρίου) υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα
Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες ή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο). Για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
 
 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 2019-2020
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας θα λειτουργήσει και φέτος Κοινωνικό Φροντιστήριο- Δίκτυο Αλληλεγγύης, για δωρεάν μαθήματα, στους μαθητές των λυκείων, που το έχουν ανάγκη, αφού θεωρεί ότι θα διανύσουμε μια ακόμη δύσκολη, οικονομική χρονιά και ότι χρειάζονται στήριξη οι μαθητές των ελληνικών σχολείων και οι οικογένειές τους.

 

Ευχαριστεί όλους τους εκπαιδευτικούς, που με τη συμμετοχή τους, εμπιστεύθηκαν αυτή την προσπάθεια, την περσινή χρονιά, αφού ήταν ικανοποιητική η συμμετοχή των μαθητών και καλεί όσους συναδέλφους, όλων των ειδικοτήτων, επιθυμούν να συμμετέχουν για τη νέα σχολική χρονιά σ’ αυτή τη σημαντική δράση της Ε.Λ.Μ.Ε., ή να επικοινωνήσουν με το προεδρείο της Ε.Λ.Μ.Ε. ή να στείλουν e-mail με τα στοιχεία τους στοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου παρακαλούνται να δηλώσουν στη διεύθυνση του σχολείου τους ή στα μέλη του προεδρείου έως 27-9-2019 το ονοματεπώνυμό τους και τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν .
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων αφενός να ενημερώσουν τους μαθητές-καθηγητές και αφετέρου να αποστείλουν τα ονόματα και τις επιλογές των μαθητών στο emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">elmelar@otenet.gr(μέχρι και την 30-9-2019) ώστε να υπάρξει η σχετική προετοιμασία των τμημάτων για την έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων.
Προεδρείο:
Παναγιώτου Νίκος : 6937036180,
Μαγαλιού Ερμιόνη : 6972400261,
Γιουρούκης Αργύριος : 6957509469
 
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 

                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ                ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

2018 10 08 19 06 12 Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ79.01, ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2019-2020

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΕΛΜΕ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ                Αριθμ. Πρωτ.: 56
Θ.Σοφούλη 6                               Κομοτηνή, 18/09/2019                
Κομοτηνή Τ.Κ 69100                                                                    
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: elmerodopis.blogspot.com
 
ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ανάγκη για αιμοπετάλια»
 
Συναδέλφισες, Συνάδελφοι
Συνάδελφος μας εκπαιδευτικός έχει διαγνωστεί με νεοπλασματική νόσο και έχει άμεση ανάγκη από αιμοπετάλια ομάδας Β+ ή Β-. Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους ηλικίας μέχρι 55 ετών, και όποιους άλλους μπορούν, να προσέλθουν στο τμήμα Αιμοληψιών του Νοσοκομείου Κομοτηνής ή σε όποιο άλλο νοσοκομείο μπορούν και να δώσουν αίμα για τον πρώτο έλεγχο. Τα πλήρη στοιχεία του Συναδέλφου μπορούν να δοθούν από το σωματείο

μας σε όποιον προσέλθει στο τμήμα Αιμοληψιών. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είναι τα εξής: 6948745727, και 6977340776 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης πολύ στενός συγγενής συναδέλφου μας έχει διαγνωστεί με νεοπλασματική νόσο και έχει άμεση ανάγκη από αιμοπετάλια ομάδας Α+ ή Α-. Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους ηλικίας μέχρι 55 ετών, και όποιους άλλους μπορούν, να προσέλθουν στο τμήμα Αιμοληψιών του Νοσοκομείου Κομοτηνής ή σε όποιο άλλο νοσοκομείο μπορούν και να δώσουν αίμα για τον πρώτο έλεγχο. Τα πλήρη στοιχεία του Συναδέλφου μπορούν να δοθούν από το σωματείο μας σε όποιον προσέλθει στο τμήμα Αιμοληψιών. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είναι τα εξής: 6942567700, και 6977340776 για περισσότερες λεπτομέρειες.
Για την ενημέρωσή σας το ωράριο του Τμήματος Αιμοληψιών του Νοσοκομείου Κομοτηνής είναι: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8:30-14:00 και 18:00-20:00, Παρασκευή: 8:30-14:00 και Σάββατο, Κυριακή, αργίες: 10:00-13:00.
 
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ροδόπης
 
       Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
Βασιλειάδης Μιχάλης                                              Λίτσος Ευάγγελος
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα