Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούνιος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε ΑΣΕΠ και των δικαιολογητικών εγγράφων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και με βάση την εμπειρία χιλιάδων υποψηφίων σε αυτές επιδιώκουμε να αναδείξουμε μερικά αρνητικά σημεία.
Σε σχέση με άλλες προκηρύξεις για την εκπαίδευση κατά το παρελθόν, η όλη διαδικασία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και διαβλητή, καθώς οι ασάφειες ή και τα λάθη σε σημεία της προκήρυξης έχουν οδηγήσει ήδη σε παρερμηνείες από πλευράς υπαλλήλων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με πιθανό αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταχώριση στοιχείων. Παράλληλα, οι οδηγίες από το ΥΠΠΕΘ προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης έφτασαν καθυστερημένα στις 20 Μαΐου, δηλαδή 4 ημέρες πριν τη λήξη της ηλεκτρονικής αίτησης σε ΑΣΕΠ και 18 ημέρες μετά την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών σε αυτές, γεγονός που δημιουργεί αναστάτωση τόσο στους ίδιους τους υπαλλήλους όσο και στους υποψηφίους Οι υπάλληλοι στις διευθύνσεις δεν θα έπρεπε να βρεθούν σε τέτοιο ρόλο ελεγκτή εγγράφων από τη στιγμή μάλιστα που κάτι τέτοιο έγινε χωρίς να έχουν δοθεί οδηγίες εκ των προτέρων.

Το γεγονός ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους αιτούντες -εν μέσω πολλών ασαφειών σε αρκετά εδάφια της προκήρυξης και με ελλιπή ή και καθυστερημένη επικοινωνία μεταξύ ΑΣΕΠ-ΥΠΠΕΘ για αποστολή οδηγιών σε διευθύνσεις εκπαίδευσης- δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας σε πολλούς υποψηφίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι υπήρξαν
διαφορετικές ερμηνείες από κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης για το ποια έγγραφα θα γίνονται αποδεκτά (πχ μεταφράσεις ξενόγλωσσων πτυχίων) .
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα εκδόθηκαν και πάλι τροποποιήσεις υπουργικής απόφασης για το θέμα της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων στην ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία, εντάσσοντας ακόμη περισσότερους ακαδημαϊκούς τίτλους λίγο πριν τη λήξη της διαδικασίας, γεγονός που μας προβληματίζει για τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της αρμόδιας επιτροπής του ΥΠΠΕΘ ενόψει της προκήρυξης, αλλά και τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί αυτή η συνεχής τροποποίηση.
Θυμίζουμε, ακόμη, πως η προκήρυξη βάσει του αντίστοιχου νόμου προβλέπει ταβάνι στην προϋπηρεσία (120 μήνες), που προσμετρά μόνο τους μήνες και όχι τις ημέρες που αναγνωρίζονται ως πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία.Θεωρούμε πως αποτέλεσε αβλεψία εκ μέρους του υπουργείου, το οποίο όχι μόνο έθεσε ταβάνι 120 μηνών, με αποτέλεσμα να αδικηθούν πτυχιούχοι πε71 και πε61, οι οποίοι ήδη χάνουν πάνω από 30 μήνες προϋπηρεσίας, αλλά το “τσουβάλιασμα συνεχίζεται με τη μη προσμέτρηση των ημερών προϋπηρεσίας. Η αδικία είναι φανερή τόσο στην περίπτωση των συναδέλφων που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 120 μηνών όσο και για κάθε συνάδελφο που δεν του αναγνωρίζονται και οι ημέρες προϋπηρεσίας που του αναλογούν. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση προς τους υποψηφιους από το υπουργείο είτε άμεσα είτε μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τον υπολογισμό των μηνών προϋπηρεσίας
Ένα ακόμη μελανό σημείο της σχετικής προκήρυξη είναι το ότι δεν προβλέπει κατανομή θέσεων εκ των προτέρων για το σύνολο των διοριστέων ανά κλάδο – ειδικότητα, όπως είθισται να συμβαίνει σε άλλες προκηρύξεις.γεγονός που μας επιτρέπει να τη χαρακτηρίσουμε και ως “προκήρυξη φάντασμα”,αφού το μόνο που ως τωρα θα πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν βγουν οι πίνακες, είναι νέοι πίνακες αναπλήρωσης. Αυτό γεννά ένα μεγάλο ερώτημα τόσο για τον σωστό προγραμματισμό και την οργάνωση της όλης διαδικασίας όσο και για το κατά πόσο γίνεται υπό συνθήκες διαύγειας. Ο συνολικός αριθμός, εξάλλου, των αναμενόμενων προκηρυχθεισών θέσεων για όλη την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) δεν καλύπτει παρά ένα μικρό ποσοστό των λειτουργικών της κενών. Από τη στιγμή, επομένως, που στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν οι διορισμοί θα χρειαστεί επιπλέον η πρόσληψη πολλών χιλιάδων αναπληρωτών για τη στελέχωση των δομών της ΕΑΕ, δεν κατανοούμε τον λόγο απουσίας ενός συγκεκριμένου αριθμού θέσεων ανά κλάδο-ειδικότητα.
Το κλείδωμα των πινάκων για 3 χρόνια από την έκδοσή τους αποτελεί ένα ακόμη αρνητικό σημείο, καθώς αφενός αποκλείει τους νέους αποφοίτους – μελλοντικούς συναδέλφους από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, αφετέρου περιορίζει την αναγνώριση στοιχείων στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (π.χ. μη προσμέτρηση προϋπηρεσίας).
Η μεταφορά της προϋπηρεσίας από ΠΕ σε ΠΕ συνιστά παράμετρο που επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των πινάκων. Μέχρι τώρα η προϋπηρεσία προσμετράται για διορισμό για τον αντίστοιχο κλάδο (ΠΕ) του εκπαιδευτικού και θεμελιώνει δικαίωμα διορισμού για τον αντίστοιχο κλάδο. Τώρα πλέον η προϋπηρεσία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κλάδο εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει το τυπικό προσόν. Τρανό παράδειγμα ο κλάδος των κοινωνιολόγων ΠΕ78. Εδώ να επισημάνουμε πως από το 2009 είναι νομοθετημένη από το υπουργείο απόδοση του δεύτερου ΠΕ στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής Οι φετινές αλλαγές και η επιτρεπόμενη μεταφορά προϋπηρεσίας επέτρεψε σε πολλούς αποφοίτους ΠΕ71 να δηλώσουν προτίμηση και για τον κλάδο αυτό(ΠΕ78 ΕΑΕ). Οι αναμενόμενοι πίνακες θα έχουν τεράστιες ανακατατάξεις και μάλιστα τέτοιες που συνάδελφοι κοινωνιολόγοι θα βιώσουν όσα και οι ΠΕ71 βιώνουν εδώ και μια δεκαετία με τις συνεχείς αλλαγές και ένταξη του κλάδου ΠΕ70 στον πίνακά τους. Παρομοίως τέτοιες μεγάλες ανακατατάξεις αναμένεται να γίνουν και σε άλλους πίνακες.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

            
Το Υπ. Παιδείας καλεί δημόσιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της με αριθ. Κ1/202098/2018 (Β΄ 5497) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση είκοσι έξι (26) θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης με θητεία τριών (3) σχολικών ετών, στα ακόλουθα Καταστήματα Κράτησης και στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και Ανηλίκων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον
ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται
από 4/6 ημέρα Τρίτη και λήγει 18/6 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να βρισκόμαστε συχνά…«εκτός θέματος»!
Ή ερμηνεύουμε το σήμερα και το αύριο ως «γραμμική προέκταση» του χθες…
Είναι αξιοπερίεργο πως ένας λαός που έχει μάθει από τα γεννοφάσκια του να «πολιτικολογεί», δεν βλέπει τις κρίσιμες στιγμές τα πράγματα που αλλάζουν γύρω του. Και νομίζει ότι βρίσκεται σε ένα κόσμο ο οποίος προ πολλού, απλώς… δεν υπάρχει!
 
 
 
Κλασικό παράδειγμα, η συζήτηση περί του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρά τη δεινή ήττα του προχθές – και την προεξοφλούμενη, ακόμα μεγαλύτερη ήττα του στις 7 Ιουλίου – παραμένει, λέει, «ο ισχυρότερος πόλος στο χώρο της Κεντροαριστεράς».
Άρα, ο Τσίπρας «διασώζεται» (λέει)…
 
 
 

Να μερικές ενστάσεις σε αυτό τον ισχυρισμό:
* Αυτός ο συλλογισμός σημαίνει ότι μια επώδυνη ήττα του ΔΕΝ θα έχει καμία εσωτερική επίπτωση. Σου λέει, ο Τσίπρας τους πήγε από το 4% στο 36%, κι αν ακόμα τους κατεβάσει στο 20%, θα είναι ο αδιαμφισβήτητος «ήρωάς» τους!
Μην είστε και τόσο σίγουροι.
Η Αριστερά, λόγω της ιδιομορφίας που έχει – να πιστεύει ότι αυτή έχει το «μονοπώλιο της αλήθειας» και την «αποκλειστικότητα» της «ιστορικής προόδου», δεν ξέρει να χάνει!
Για την ακρίβεια δεν πιστεύει ότι μπορεί ποτέ να χάσει πραγματικά.
Στο ιδεολογικό σύμπαν που κινείται η ήττα της είναι πράγμα «αφύσικο» και μπορεί να εξηγηθεί μόνο από «προδοσία» μέσα στις γραμμές της.
Εξ ου και αναζητά πάντα «προδότες» ανάμεσά της.
Η έστω ασυγχώρητα λάθη (όχι οποιαδήποτε λάθη – ασυγχώρητα).
Βλέπετε οι αριστεροί είναι απόλυτα σίγουροι και συνειδησιακά πεπεισμένοι, ότι ηθικά υπερέχουν, διανοητικά υπερέχουν και πολιτικά υπερέχουν επίσης, άρα μόνο από «προδοσία» μπορεί να έχασαν («κάποιοι πρόδωσαν τις ιδέες της Αριστεράς») ή από ασυγχώρητα λάθη που έγιναν (εδώ η έμφαση είναι στο «ασυγχώρητα»…).
Έτσι η εσωκομματική συζήτηση μετά την ήττα γίνεται ιδιαίτερα βίαιη και δραματικά διχαστική ανάμεσα στους αριστερούς.
Όποιον τον κατηγορούν ως «προδότη», οργίζεται και ανταποδίδει τις κατηγορίες. Κι όποιον τον κατηγορούν ως «ανίκανο», επίσης «απασφαλίζει» και ανταποδίδει τα ίσα.
Οπότε η έντονη συζήτηση μετατρέπεται αμέσως σε γενικευμένη σύγκρουση.
Η συζήτηση μετά την ήττα είναι συνήθως – πάντα για την ακρίβεια – η «νύχτα των μεγάλων μαχαιριών»!
Γιατί, βλέπετε, η Αριστερά δεν μπορεί ποτέ να πιστέψει ότι ίσως η ίδια είναι το μεγάλο λάθος! Ότι βρισκόταν σε θεμελιώδες λάθος εξ αρχής.
Η Αριστερά - στη μυθολογία που έχουν πλήρως πιστέψει οι αριστεροί – στο τέλος θα κερδίσει πλήρως, θα επαληθευθεί πλήρως, θα δικαιωθεί πλήρως.
Κι ύστερα από τόση αυταρέσκεια και αλαζονεία, μετά από τέσσερα χρόνια «ΠΦΑ», βλέπουν ξαφνικά όλο το χάρτη της Ελλάδας… να έχει γίνει μπλε!
Τρελαίνονται, κυριολεκτικά!
Η λέξη «αυτοκριτική» στο λεξιλόγιο της Αριστεράς δεν σημαίνει σοβαρή συζήτηση λαθών που έγιναν - σημαίνει αναζήτηση «αποδιοπομπαίων τράγων».
Δεν προσπαθούν οι αριστεροί να γίνουν σοφότεροι από την ήττα τους, να εντοπίσουν τα αίτια των λαθών τους και να το διορθώσουν. Αντίθετα προσπαθούν να διασώσουν τα λάθη τους – δηλαδή τα ίδια τα θεμελιώδη «πιστεύω» τους – φορτώνοντάς τα σφάλματα σε κάποιους «ηγέτες» τους.
Όλους αυτούς τους «κακομοιραίους» που τους αποθέωναν ως… «δρακογενιά» θα τους βγάλουν ξαφνικά «σαμιαμίδια»!
Ολίγιστους, άχρηστους, «ύποπτους», «αρρωστημένους».
Αν θέλετε να εκνευρίσετε ένα «αριστερό» πείτε του πως δεν πρόδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τις «ιδέες της Αριστεράς»! Πείτε του πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό ακριβώς: η αριστερά στην πράξη!Παντού τέτοια έγιναν όπου κυβέρνησε η Αριστερά! Ενίοτε και πολύ χειρότερα.
Δεν το χωράει το μυαλό τους και δεν θα το καταλάβουν ποτέ.
(Όταν το καταλάβουν, κι αν το καταλάβουν, κι όσοι το καταλάβουν, παύουν αυτόματα να είναι αριστεροί!).
* Δεύτερον, η απώλεια της εξουσίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει και το «κουτί της Πανδώρας», για να έλθουν στην επιφάνεια όχι μόνο οι «καταπιεσμένες» εσωτερικές τους αντιθέσεις ως τώρα, αλλά και τα σκάνδαλα που έκαναν και προσπαθούσαν να αποκρύψουν (ελέγχοντας τη Δικαιοσύνη κλπ.).
Γι’ αυτό και λύσσαξαν να την ελέγξουν ως το τέλος. Αλλά δεν τα καταφέρνουν. Κι αν ακόμα τα «κατάφερναν», πάλι δεν σώζονταν.
Όλα αυτά που τους κρατούσαν «στο αφρό», τώρα τελειώνουν! Η Αριστερά χάνει την κυβέρνηση και μαζί την δυνατότητα να ασκεί ασφυκτική προπαγάνδα κατά των αντιπάλων της ή να κρύβει την αλήθεια για τα σκάνδαλά της, ή τη δυνατότητα να αναβάλει την εξέτασή τους.
Όλα θα έλθουν ορμητικά στην επιφάνεια, όχι από την επόμενη κυβέρνηση, αλλά ανεξάρτητα κι από την ίδια τη βούληση της επόμενης κυβέρνησης.
Αυτά που θα βγουν στο φως (αυτά που ήδη γνωρίζουμε κι εκείνα που βασίμως υποπτευόμαστε), θα είναι αρκετά για κονιορτοποιήσουν και το κύρος και την ενότητα και την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του.
 
 
 
Διαβάστε προσεκτικά την επιστολή παραίτησης του εισαγγελέα Αγγελή – του «δικού» τους - και θα καταλάβετε.
* Αλλά κι εκείνα που θα αποκαλύψουν οι δανειστές σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ!
Άρχισαν ήδη να μιλούν (στο Eurogroup) για «λογιστικές αλχημείες» στα πλεονάσματα που παρουσίαζε η κυβέρνηση Τσίπρα!
Τι λέτε, ρε παιδιά;
Εμείς καιρό τώρα επιμέναμε ότι τα πλεονάσματα ήταν «πέτσινα»!
Και το λέγαμε μόνοι μας.
Εσείς οι αρμόδιοι «επόπτες» και καλά, πού ήσασταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καμάρωνε αυτάρεσκα ότι «έλυσε» όλα τα προβλήματα, να τον ελέγξετε ότι κάνει λαθροχειρίες;
Την προηγούμενη κυβέρνηση την κυνηγούσατε όταν προσλάμβανε… 36 γιατρούς για να στελεχώσουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείες (ΜΕΘ) των δημόσιων νοσοκομείων! Για 36… fucken γιατρούς κάνατε φασαρία (η πρόσληψη των οποίων δεν παραβίαζε κανένα συμφωνημένο στόχο).
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσλαμβάνει εδώ κι ενάμιση χρόνο στρατιές αργόσχολων ημετέρων, κόντρα σε όλα τα συμφωνηθέντα (μαζί σας) και δεν λέγατε κουβέντα ως τώρα. Τώρα το «ανακαλύψατε».
Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, θα του τα «χώσουν» κι όσοι του χαρίζονταν ως τώρα: Οι απέξω…
* Και τέταρτον, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεν μίλαγαν ως τώρα – και τα έβρισκαν όλα «καλώς καμωμένα» - γιατί κάτι είχαν κερδίσει οι ίδιοι (κάποιο διορισμό, κάποιο ρουσφέτι) ή κάτι περίμεναν να κερδίσουν στο άμεσο μέλλον, τώρα ξαφνικά θα θυμηθούν ότι… «εκείνοι από πάντα το έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σάπιος»!
Η μεγάλη «συγκολλητική δύναμη» που κρατάει ενωμένα τα κρατικιστικά κόμματα εξουσίας είναι η ίδια η εξουσία! Όταν χαθεί η εξουσία, όλοι οι ευεργετηθέντες μετατρέπονται σε αγνώμονες. Ενίοτε και σε «γενίτσαρους».
Τέσσερις μηχανισμοί θα τεθούν σε κίνηση να σμπαραλιάσουν το ΣΥΡΙΖΑ από την επομένη της ήττας του:
--Πρώτον, η εσωτερική αναζήτηση «αποδιοπομπαίων τράγων». Που πάντα μέσα στην Αριστερά είναι ιδιαίτερα «ανθρωποφαγική»
--Δεύτερον, οι αποκαλύψεις των σκανδάλων του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι ιδιαίτερα «θεαματικές» – ενίοτε και ανατριχιαστικές! Κάποιος μπορεί να πει – και λέγεται συνήθως – πως όλες οι κυβερνήσεις είχαν κάποιους «σκελετούς» στα ντουλάπια τους. Αλλά εδώ δενμιλάμε για «σκελετούς». Μιλάμε για κανονική zombie parade - παρέλαση των «ζόμπις»!
--Τρίτον, οι ξένοι δανειστές που «χάϊδευαν» ως τώρα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα βγουν και θα του τα σύρουν μαζωμένα. Θα είναι έτσι κι η ευκαιρία τους να «εξιλεωθούν» οι ίδιοι, για όσα δεν «έβλεπαν», δεν έλεγαν και δεν έκαναν ως τώρα.
--Τέταρτον, η απώλεια της «συγκολλητικής ουσίας» του ΣΥΡΙΖΑ - δηλαδή της εξουσίας - θα λειτουργήσει καταλυτικά έτσι κι αλλιώς, γιατί μόνο με αυτό στάθηκε ως τώρα, και όταν το χάσει δεν θα μπορεί να σταθεί πια.
Οι πραγματικοί «ιδεολόγοι» του – αυτοί που του στέκονταν πιστοί όσα χρόνια βρισκόταν γύρω στο 4% έχουν προ πολλού φύγει και θέλουν πρώτοι να τον εκδικηθούν για το «κατάντημά» του! Κι όσοι του μείνανε «πιστοί» ως τώρα, θα σαλπάρουν γι’ αλλού – «σημαίες ευκαιρίας» αναζητούν, δεν παραμένουν πιστοί σε ναυάγια.
Τα ποντίκια φεύγουν πρώτα από το σκάφος που βουλιάζει.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μαζέψει πολλά - μα πολλά - «ποντίκια».
«Μπούφους» δεν έχει πια. Οι «μπούφοι» έχουν φύγει προ πολλού.
Αυτοί οι τέσσερις μηχανισμοί θα τον σμπαραλιάσουν!
Ο καθένας μόνος του θα αρκούσε - αλλά και οι τέσσερις μαζί…
Δεν έχει σημασία τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση.
Δεν θα τον σμπαραλιάσουν οι αντίπαλοί του.
Τα λάθη του και οι αναπηρίες του και οι «αμαρτίες» του αρκούν.
 
Θανάσης Κ.
 
ΥΓ.1 Στο χώρο της λεγόμενης «Κεντροαριστεράς» θα γίνει αληθινή κοσμογονία το επόμενο διάστημα. Το κενό που θα προκύψει θα επιτρέψει να αναδειχθούν νέα κόμματα. Δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ! Μάλλον δεν θα είναι ούτε το ΚΙΝΑΛ (όπως τα κατάφερε η κα Φώφη). Αλλά δεν θα είναι αναγκαστικά κι αυτό που μάθαμε να λέμε «Κεντροαριστερά».
Σε τρία ως πέντε χρόνια από τώρα τίποτε δεν θα είναι όπως πριν.
Και η Κεντροδεξιά θα έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, και στο υπόλοιπο του πολιτικού φάσματος θα έχει αναδειχθεί κάτι διαφορετικό.
Η κοινωνία θα έχει αλλάξει δραματικά. Και το πολιτικό σύστημα το ίδιο.
Όσοι απλώς φαντάζονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δεινή και επώδυνη (νέα) ήττα του θα ανασυγκροτηθεί ως αντιπολίτευση και «θα επιστρέψει δριμύτερος» είναι βαθιά νυχτωμένοι!
Τίποτε δεν θα είναι πια ίδιο όπως πριν.
Η νέα μεταπολίτευση άρχισε!
 
ΥΓ.2 Τον Ιούλιο-Αύγουστο το 1974 όταν μόλις είχε πέσει η χούντα, κάποιοι μίλαγαν τότε για… «αλλαγή νατοϊκής φρουράς»!
Ή ακόμα χειρότερα, ότι «άλλαξε ο Μανωλιός - έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»!
Αυτό «καταλάβαιναν» από την άφιξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Αθήνα τότε.
Τόσο ρηχά αποτιμούσαν αυτό που μόλις είχε συμβεί.
Ερμήνευαν τη «μεταπολίτευση», ως… επιστροφή στο 1966 – στο «πρόσφατο παρελθόν».
Δεν φαντάζονταν τι επρόκειτο να ακολουθήσει…
Κι έπεσαν απελπιστικά έξω. Όλοι!
Κατηγορία Πολιτική
 
Επικίνδυνο μίγμα περονισμού, σταλινισμού και νασερισμού, χρόνια τώρα ο Τσίπρας μας ζαλίζει το κεφάλι ότι τάχα πολεμάει την πλουτοκρατία, τις ελίτ, την ολιγαρχία – και μετά πάει και κόβει το ΕΚΑΣ, δραστηριότητα πολύ… κουραστική που απαιτεί μερικές μέρες ξεκούρασης στο κότερο Παναγοπούλου.
Οι αριθμοί, όμως, είναι αμείλικτοι. Αριθμοί επίσημοι, από τις εκθέσεις της ΑΑΔΕ.
Το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά, το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) ολοκλήρωσε 500 ελέγχους, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 175,1 εκ. €.

Όσον αφορά στον έλεγχο εξωχώριων εταιρειών, ολοκληρώθηκαν 112 έλεγχοι offshore εταιρειών, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 51,1 εκ. €.
Όσον αφορά στον έλεγχο φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, ολοκληρώθηκαν 81 έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 23,5 εκ. €.
Οι συνολικές εισπράξεις από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις - κατασχετήρια ήταν 395,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5% έναντι του ετήσιου στόχου (350 εκατ. ευρώ)
Ολοκληρώθηκαν 66 έρευνες για φορολογική απάτη και διενεργήθηκαν 2.386 μερικοί επιτόπιοι (προληπτικοί) έλεγχοι από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με την αντίστοιχη ωφέλεια του Δημοσίου να ανέρχεται στα 9,55 εκ. €
Είχαμε αύξηση των εισπράξεων από τη διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) κατά 75,8% σε σχέση με το 2013 (εισπράξεις 2014 ύψους 300 εκ. €, έναντι εισπράξεων 170,6 εκ. € το 2013)
Οι εισπράξεις από τη διενέργεια ελέγχων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. έφθασαν τα 63,7 εκ. €, έναντι 16, 4 εκ. € το 2013.
Αυτά με Σαμαρά.
Πάμε τώρα στον Τσίπρα:
Το 2015, άρχισαν τις προπαγάνδες δημιουργώντας δύο νέα Τμήματα Ελέγχου, φθάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε δεκατρία.
Διενεργήθηκαν 488 έλεγχοι από το ΚΕΦΟΜΕΠ με τη συνολική βεβαίωση φόρων και προστίμων να ανέρχεται σε 417,2 εκ. € (369 έλεγχοι υποθέσεων φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 331,2 εκ. €. Και 65έλεγχοι off-shore εταιρειών, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 48,5 εκ. €).
Δηλαδή, 112 έλεγχοι offshore επί Σαμαρά και βεβαίωση φόρων και προστίμων 51,1 εκ και 65 έλεγχοι επί Τσίπρα με βεβαίωση φόρων και προστίμων 48,5 εκ.
Και από εισπράξεις επί Τσίπρα το 2015 (που κήρυσσε την επανάσταση) μηδέν!
Επί Σαμαρά, το 2014, η «πλουτοκρατία» πλήρωσε σχεδόν 800 εκ. επιπλέον.
Πάμε στο 2016.
Διενεργήθηκαν συνολικά 252 έλεγχοι από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. με τη συνολική βεβαίωση φόρων και προστίμων να ανέρχεται σε 472,6 εκ. €, εκ των οποίων (183 έλεγχοι υποθέσεων φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 445,75 εκ. €., 34 έλεγχοι off-shore εταιρειών, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 21,41 εκ. €, 35 έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 39,69 εκ. €).
Το σύνολο των εισπραχθέντων φόρων και προστίμων από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ανήλθε το 2016 σε 59,8 εκ. € το 2016 με την εισπραξιμότητα να διαμορφώνεται σε 12,65%, έναντι 15,25% το 2015.
Δηλαδή, 500 έλεγχοι επί Σαμαρά, 252 επί Τσίπρα – και μπορεί οι βεβαιώσεις φόρων και προστίμων να είναι υψηλότερες το 2016, αλλά σημασία έχει πόσα τελικά εισπράττεις και πόσους ελέγχεις, ώστε να συμμορφώνονται οι υπόλοιποι.
Όσο για τις offshore, το 2016 έγιναν 34 έλεγχοι και το 2014 έγιναν 112 έλεγχοι!
Και όσον αφορά στον έλεγχο φυσικών προσώπων, ελέγχθηκαν 81 άτομα επί Σαμαρά και 35 επί Τσίπρα!
Και όσον αφορά στις εισπράξεις, επί Σαμαρά το ποσό ήταν, όπως είπαμε, περί τα 800 εκ και επί Τσίπρα το 2016 μόλις… 59,8 εκ!
Πάμε και στο 2017.
Από το ΚΕΦΟΜΕΠ διενεργήθηκαν 845 έλεγχοι υποθέσεων φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 489,11 εκ. €, 74 έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 40,97 εκ. €. Και 34 έλεγχοι off-shore εταιρειών, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 6,85 εκ. €.
Η συνολική βεβαίωση φόρων και προστίμων ανήλθε το 2017 σε 473,3 εκ. € έναντι ετήσιου στόχου 750 εκ. €.
Εισπράξεις δεν αναφέρονται.
Δηλαδή και το 2017 ελέγχθηκαν μόνο 34 offshore και μόνο 74 φυσικά πρόσωπα, ενώ το 2014, επί Σαμαρά, ελέγχθηκαν 112 offshore και 81 πρόσωπα μεγάλου πλούτου.
Πάμε και στο 2018.
Το πλήθος των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ ανήλθε σε 930 το 2018, μειωμένο κατά 2,4% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2017. Η συνολική βεβαίωση φόρων και προστίμων ανήλθε σε 130,1 εκατ. € το 2018 έναντι ετήσιου στόχου 500 εκατ. € και είναι μειωμένη κατά 72,5% σε σχέση με το 2017.
Διενεργήθηκαν 659 έλεγχοι υποθέσεων φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό και άνοιγμα λογαριασμών, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 99,4 εκατ. €, 253 έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου και λοιπές υποθέσεις του ΚΕΦΟΜΕΠ, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 19,6 εκατ. €, 18 έλεγχοι offshore εταιρειών, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 11,1 εκατ. €.
Και πάλι δεν αναφέρονται εισπράξεις…
Δηλαδή, επί Σαμαρά διενεργήθηκαν 500 έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 175,1 εκ. € και επί Τσίπρα, το 2018, 659 έλεγχοι με βεβαιώσεις ύψους 99,4 εκ.
Και βέβαια, επί Τσίπρα ελέγχθηκαν μόλις 18 offshore, ενώ επί Σαμαρά, όπως είπαμε και επαναλαμβάνουμε προς εμπέδωση, 112.
Και επειδή ο κ. Τσίπρας φωνάζει συνεχώς πως «δεν θα μας βρείτε σε offshore» και άλλα τέτοια ηρωικά, ανακεφαλαιώνω – ειδικά για τις offshore:
2014: 112 έλεγχοι και βεβαιωμένοι φόροι και πρόστιμα 51 εκ.
2015: 65 έλεγχοι, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 48,5 εκ.
2016 (εποχή Πάναμα Πέιπερς): 34 έλεγχοι, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 21,41 εκ.
2017: 34 έλεγχοι, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 6,85 εκ.
2018: 18 έλεγχοι, με βεβαίωση φόρων και προστίμων ύψους 11,1 εκ.
Ε, με τέτοια αποτελέσματα πώς να μην κουραστεί να κόβει το ΕΚΑΣ και να ταράζει τον κόσμο στους φόρους…
Κατηγορία Πολιτική
 
Το πώς στέκεσαι απέναντι στην ήττα δεν δείχνει μόνο το ήθος σου. Δείχνει και την ευφυΐα. Δείχνει τη δυνατότητα αντίληψης για όλα αυτά που σε έκαναν να χάσεις αλλά και την ικανότητα προσαρμογής στις μέρες που έρχονται.
Δείχνει πόσο μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι έφταιξε, αλλά και αν μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις έτσι ώστε η ήττα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο οδυνηρή.
 
 
 


 
Δυστυχώς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ούτε για το ήθος τους φημίζονται, ούτε και ιδιαίτερα σημάδια ευφυίας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ο συνδυασμός της ήττας με την απουσία ήθους και ευφυίας δεν μπορεί παρά να είναι ιδιαιτέρως κωμικός.
Όπως ακριβώς και οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών που δείχνουν είτε ότι δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα είτε ότι ελπίζουν να είστε τόσο ηλίθιοι ώστε να μην έχετε πάρει χαμπάρι εσείς…
 
 
 
 

To τελευταίο κρούσμα ήταν η ικανοποίηση της Κουμουνδούρου επειδή Δούρου και Ηλιόπουλος αύξησαν τα ποσοστά τους στο δεύτερο γύρο. Με δεδομένο ότι στον δεύτερο γύρο τα ποσοστά των υποψηφίων είναι δύσκολο να μην αυξηθούν (αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι έχουν μείνει μόνο δύο), η ικανοποίηση των κυβερνητικών θα μπορούσε, κατά την ταπεινή μου άποψη, να εκφραστεί με ακόμα πιο ευφάνταστο τρόπο: ένα πανηγύρι για τη δεύτερη θέση σε αντίθεση με την προτελευταία θέση που πήραν οι αντίπαλοι, δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα και καλό είναι να την κρατήσουν για το βράδυ των βουλευτικών εκλογών.   
Προφανώς, η ωραία ερμηνεία της «επιτυχίας» των συριζαίων υποψηφίων δεν ήταν η αρχή του μεγαλειώδους τρόπου με τον οποίο στην κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τη συντριβή τους αλλά σίγουρα είναι μια ωραία συνέχεια σε όσα είχαν προηγηθεί:
Ο σύντροφος πρωθυπουργός Αλέκσης, μιλώντας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ως μια από τις αιτίες της συντριβής το ότι δεν τους ήταν δυνατό «να αλλάξουμε την Ελλάδα από τη μια μέρα στην άλλη».
Με δεδομένο ότι η μια ήταν η 26η Ιανουαρίου του 2015 και η άλλη η 26η Μαΐου του 2019 και οι μέρες που μεσολάβησαν ήταν αρκετές εκατοντάδες, δυσκολεύομαι να καταλάβω τι είναι χειρότερο. Η δικαιολογία του ή η αίσθηση του χρόνου που (δεν) έχει;   
Ο σύντροφος Βίτσας, θέλοντας να περιγράψει τις εθνικές εκλογές που έρχονται, είπε πως θα είναι «η μάχη των λίγων, της ελίτ» εναντίον «της Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας του 99%, των κανονικών ανθρώπων», ,αποκαλύπτοντας πως όποιον δεν ψηφίζει το κόμμα του, όχι απλώς δεν τον αναγνωρίζει ως δημοκράτη, αλλά ούτε καν ως κανονικό άνθρωπο.
Η κυρά Τασία η Χριστοδουλοπούλου, κάνοντας ρελάνς και θέλοντας να πάρει εκείνη την πρώτη θέση στον διαγωνισμό παπαρολογίας που διεξάγεται στην Κουμουνδούρου, είπε πως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών «ήττα δεν μπορούμε να το πούμε».
Επειδή για την περιγραφή του αποτελέσματος των ευρωεκλογών η λέξη «ήττα» χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα (είναι πολύ λίγη για να περιγράψει αυτό που συνέβη) στην αρχή θεώρησα την φράση αυτή αφοπλιστικά ειλικρινή.
Όντως, αλλιώς την έλεγαν οι περισσότεροι συμπολίτες και όχι «ήττα». Δυστυχώς, διευκρινίζοντας, είπε ότι αυτό που εννοεί είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών «δεν ήταν ήττα του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης, το οποίο δεν είχε τον επαρκή χρόνο να μπορέσει να γίνει αντιληπτό» ίσως επειδή οι ψηφοφόροι δεν έχουν την αντίστοιχη με τους σχεδιασμούς του Μαξίμου, ευφυΐα.  

Η ανοησία των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται πρέπει, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η πιο σημαντική αιτία του αποτελέσματος που δεν μπορούν να το πουν ήττα, καθώς επανέρχεται συνεχώς στις δηλώσεις των στελεχών του κόμματος.
Η συντρόφισσα Σβίγκου ισχυρίστηκε ότι «οι θετικές επιπτώσεις των θετικών μέτρων δεν έγιναν ακόμα αντιληπτές σε μια μεγάλη μάζα του πληθυσμού» υπονοώντας ότι οι λίγοι έξυπνοι τις κατάλαβαν, αλλά οι πολλοί είναι αρκετά χαζοί για κάτι τέτοιο και ο σύντροφος Φλαμπουράρης πήγε τον προβληματισμό για την ανοησία του ποιμνίου ένα βήμα πιο πέρα αναρωτώμενος «αν κατάλαβαν τι ψήφισαν» οι ψηφοφόροι που δεν τίμησαν το κόμμα του.
Ο σύντροφος Κυρίτσης δήλωσε «νομίζω ότι στο ύφος της εξουσίας δεν υπήρξε ποτέ στα 190 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου κυβέρνηση η οποία να ήταν πιο σεμνή, πιο ταπεινή, πιο μετρημένη, που να είχε σηκώσει περισσότερο τα μανίκια και να είχε κάνει περισσότερη δουλειά» και πρέπει να πω πως η δήλωση του με μπερδεύει αρκετά.
Θέλω να πω πως είναι τόσο ακραία που δεν μπορώ να αποκλείσω ο σύντροφος, βλέποντας πως η πολιτική δεν έχει πια μέλλον γι αυτόν, να ξεκινάει μια καριέρα στην κωμωδία. Κατά συνέπεια διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το αν ορθώς τη βάζω σ’ αυτήν την ανθολογία.
Ο σύντροφος Βερναρδάκης αποφάσισε να κάνει ένα μάθημα αισιοδοξίας βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο εκεί που το ποτήρι έχει πέσει κι έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για το κατόρθωμα της διαφοράς του 9.5% είπε «Αν η διαφορά ήταν 15 και 17 μονάδες καταφέραμε να το μειώσουμε στο μισό, έτσι δεν είναι;».
Πέρα από το μικρό λαθάκι στη διαίρεση (μικρό πρόβλημα καθώς είναι αριστερός και ως εκ τούτου οι μαθηματικές πράξεις, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι το φόρτε του) ο σύντροφος Βερναρδάκης, πιθανόν από υπερβολική σεμνότητα, παρέλειψε να αναφερθεί και σε άλλες περιπτώσεις: αν, ας πούμε, η διαφορά ήταν 30 ή 35 μονάδες, η διαφορά των 9,5 μπορεί να θεωρηθεί και νίκη, ενώ αν ήταν 80 τότε δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για θρίαμβο.
Η συντρόφισσα Νοτοπούλου έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ και αν η πλήρης απουσία οποιασδήποτε επαφής με την πραγματικότητα ή η υποτίμηση της νοημοσύνης (χωρίς το ένα να αποκλείει το άλλο) θεωρούντο ικανότητες, τότε το επόμενο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο θα είχε ήδη βρει τη μεγάλη του νικήτρια.
Αφού αποκάλυψε πως «συνηθίζω να κάνω έντονη αυτοκριτική» συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορώ να εντοπίσω λάθη από την παράταξή μας. Οι υπόλοιπες παρατάξεις πράγματι έκαναν λάθη».
Προφανώς αυτή η απουσία λαθών είναι που την οδήγησε να ανεβάσει μια φωτογραφία γεμάτη χαμόγελα και πανηγύρια και να γράψει «Στον Δήμο Θεσσαλονίκης η παράταξη Θεσσαλονίκη Μαζί, που με τιμή εκπροσωπώ, η μόνη προοδευτική επιλογή, κατακτά μια από τις πρώτες θέσεις». Όλα αυτά είναι υπέροχα και ίσως να έβγαζαν και περισσότερο νόημα αν η παράταξη, που με τιμή εκπροσωπεί, δεν είχε έρθει τέταρτη.  
Ή αν η κυβέρνηση είχε προλάβει να κυβερνήσει λίγο περισσότερο από τους 9 μήνες, καθώς, σύμφωνα με τη συντρόφισσα Θεανώ Φωτίου, «εμείς στην πραγματικότητα κυβερνάμε 9 μήνες».
Η συντρόφισσα δεν πρόσθεσε ότι πριν από αυτούς τους 9 μήνες κυβερνούσαν κάποιοι άλλοι που είναι από χωριό και δεν τους ξέρουμε, ούτε ότι κάτι κακά ρακούν τους είχαν αλυσοδεμένους σε ένα υπόγειο και δεν τους άφηναν να κυβερνήσουν, ούτε ότι αυτοί που κυβερνούσαν πιο πριν ήταν οι κακοί δίδυμοι αδερφοί τους, αλλά νομίζω πως τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Και μπράβο τους.
 
Μάνος Βουλαρίνος
Athens Voice
Κατηγορία Πολιτική
 
Αναδρομικά συντάξεων που πήραν τον Δεκέμβριο του 2018 καλούνται να επιστρέψουν έξι μήνες μετά εκατοντάδες ή και χιλιάδες συνταξιούχοι απόστρατοι και άλλων ειδικών μισθολογίων, καθώς η εκκαθάριση των πληρωμών έδειξε λάθος πληρωμές σε περίπου 10.000 δικαιούχους, ενώ ελέγχονται άλλες 10.000 για να διαπιστωθεί αν πήραν περισσότερα ή λιγότερα από αυτά που δικαιούνται με τις εφάπαξ αναπροσαρμογές συντάξεων του Νόμου 4575/2018.


Τα λάθη έγιναν από εσφαλμένους υπολογισμούς των αρμοδίων υπηρεσιών και όχι από δόλο των συνταξιούχων. Οι υπολογισμοί, δε, που οδήγησαν σε λάθη οφείλονται, όπως παραδέχονται αρμόδια στελέχη των συντάξεων του Δημοσίου-ΕΦΚΑ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ήθελε να πληρωθούν τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων μέσα σε διάστημα λίγων ημερών (σχεδόν μίας εβδομάδας από την ψήφιση του νόμου και πάντως πριν από τα Χριστούγεννα), χωρίς να προλάβουν οι υπηρεσίες (ΗΔΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΓΛΚ και Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) να διασταυρώσουν με ακρίβεια τα στοιχεία και τις μεταβολές των συνταξιούχων που δικαιούνταν επιστροφές από τον Αύγουστο του 2012 και μετά. Το αποτέλεσμα ήταν να πληρωθούν λάθος ποσά και τώρα λένε σε όσους τα πήραν «φέρτε πίσω τα αναδρομικά».

Τα λάθος αναδρομικά είχε αποκαλύψει ο «Ε.Τ.» από τον Φεβρουάριο, δημοσιοποιώντας εμπιστευτικό έγγραφο του ΕΦΚΑ, στο οποίο οι υπηρεσίες συντάξεων του ΓΛΚ έλεγαν ότι από δειγματοληπτικό έλεγχο εντόπισαν λάθος πληρωμές σε περισσότερες από 8.000 περιπτώσεις. Μάλιστα στο έγγραφο αυτό αναφερόταν ότι για 3.000 δικαιούχους πιστώθηκαν επιπλέον ποσά αναδρομικών και σε 1.900 εξ αυτών πιστώθηκαν από 6.000 ευρώ ως και 38.660 ευρώ επιπλέον.

Τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών δεν απάντησαν ποτέ για το τι έγινε με τις πληρωμές και για τα λάθη.

Μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε τότε, ακολούθησε συνολικός έλεγχος σε όλες τις πληρωμές και, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», η εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έδειξε ότι στους περίπου 130.000 δικαιούχους που δόθηκαν αναδρομικά συντάξεων από τα ειδικά μισθολόγια, σωστές πληρωμές έγιναν σε περίπου 110.000, ενώ για 20.000 περιπτώσεις υπάρχουν λάθη με περισσότερα και λιγότερα αναδρομικά.

Για την πλειονότητα των δικαιούχων, που είναι περίπου 120.000 απόστρατοι και χήρες αποστράτων, σωστές πληρωμές έγιναν σε περίπου 110.000 δικαιούχους, ενώ για περίπου 10.000 περιπτώσεις από την τελική εκκαθάριση προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», ότι:

* 147 δικαιούχοι πληρώθηκαν από λάθος υπολογισμούς αναδρομικά από 15.000 ευρώ ως και 38.600 ευρώ, τα οποία θα ειδοποιηθούν να τα επιστρέψουν. Για τις περιπτώσεις αυτές (δικαιούχοι με λάθος ποσά άνω των 15.000 ευρώ) θα σταλούν από τον ΕΦΚΑ-ΓΛΚ ατομικές ειδοποιήσεις όπως αποφασίστηκε σε συσκέψεις των αρμόδιων στελεχών (ΕΦΚΑ και ΓΛΚ), ώστε μέσα σε ένα σύντομο διάστημα (ενδεχομένως και ενός μήνα) να επιστρέψουν τα ποσά σε λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε μετά τη λήξη της προθεσμίας τα λάθος αναδρομικά θα βεβαιωθούν στην εφορία ως οφειλή και για την επιστροφή τους οι δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν σε ρύθμιση! Σημειώνεται ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία λήγει στις 30 Ιουνίου και αν δεν δοθεί παράταση τότε τα αναδρομικά που θα καταλογιστούν θα μπορούν να ρυθμιστούν μόνον σε 12 δόσεις.

* 3.000 με 3.500 δικαιούχοι πληρώθηκαν επιπλέον αναδρομικά με ποσά μερικών εκατοντάδων ως και μερικών χιλιάδων ευρώ και πάντως κάτω των 15.000 ευρώ. Για αυτές τις περιπτώσεις (λάθος αναδρομικά κάτω των 15.000 ευρώ) τα χρήματα θα επιστραφούν με παρακράτηση των επιπλέον αναδρομικών από το ποσό της σύνταξης. Η πρόταση που έγινε στις συσκέψεις των αρμόδιων στελεχών του ΕΦΚΑ είναι να μη γίνει η κράτηση με το 25% της σύνταξης κάθε μήνα, αλλά με μικρότερο ποσοστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου που προβλέπουν την παρακράτηση του 1/10 (10%) της σύνταξης ως τα 1.000 ευρώ και με το 1/6 (16% της σύνταξης πάνω από τα 1.000 ευρώ. Για παράδειγμα, αν δόθηκαν 5.000 ευρώ επιπλέον αναδρομικά και ο συνταξιούχος απόστρατος ή η χήρα απόστρατου παίρνει σύνταξη 1.000 ευρώ, θα έχει κράτηση 100 ευρώ το μήνα για 50 μήνες μέχρι να επιστραφεί το ποσό των 5.000 ευρώ. Αν η σύνταξη είναι 1.200 ευρώ και η επιστροφή αναδρομικών είναι 6.000 ευρώ, τότε η κράτηση θα είναι 100 ευρώ ως τα 1.000 ευρώ σύνταξης (1/10) και άλλα 33 ευρώ (1/6) για τα 200 ευρώ σύνταξης. Συνολικά θα γίνεται κράτηση 133 ευρώ κάθε μήνα για 45 μήνες που θα χρειαστούν για να επιστραφούν τα επιπλέον αναδρομικά των 6.000 ευρώ.

* 5.000 με 6.000 δικαιούχοι πήραν πολύ λιγότερα από αυτά που δικαιούνται και μάλιστα περίπου 1.000 άτομα βγήκαν με αρνητικά ποσά, δηλαδή όχι μόνον δεν πήραν τίποτε, αλλά ο υπολογισμός που έγινε έβγαλε ότι θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω χρήματα παρότι οι αναπροσαρμογές των συντάξεων και η επιστροφή των μειώσεων του 2012 θα έπρεπε να βγάλει μια έστω και μικρή επιστροφή αναδρομικών. Για τις περιπτώσεις αυτές, θα γίνει πίστωση των συντάξεων με τα αναδρομικά που οφείλονται, αλλά δεν είναι βέβαιο αν τα επιπλέον ποσά θα πιστωθούν σε μία δόση ή σε περισσότερες και αν αυτό θα ξεκινήσει τον Ιούνιο ή θα μετατεθεί για τους επόμενους μήνες. Το βέβαιο είναι ότι οι συνταξιούχοι θα δουν επιπλέον ποσά κάποια στιγμή…

Ελέγχονται περίπου 10.000 πληρωμές αναδρομικών συνταξιούχων που ανήκουν σε άλλα ειδικά μισθολόγια (πανεπιστημιακοί, γιατροί κ.ά.) για εντοπισμό τυχόν λαθών, μια που και σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να δόθηκαν λάθος στοιχεία από τα μητρώα που χρησιμοποιήθηκαν για να βγουν γρήγορα οι πληρωμές του περασμένου Δεκεμβρίου.

Για τη διαδικασία των διορθώσεων ετοιμάζεται απόφαση που θα περιγράφει τον τρόπο που θα ζητηθούν πίσω τα αναδρομικά από όσους πήραν κατά λάθος περισσότερα και τη χορήγηση των επιπλέον αναδρομικών σε όσους πήραν λιγότερα. Πάντως, ορισμένοι που είδαν ξαφνικά στους λογαριασμούς τους αναδρομικά των 15.000 ή και 30.000 ευρώ έσπευσαν στο Γενικό Λογιστήριο δηλώνοντας πρόθυμοι να τα επιστρέψουν, αλλά δεν τους δόθηκε απάντηση γιατί ακόμη δεν έχουν καταλήξει στον ΕΦΚΑ για τον τρόπο που θα κινηθεί η διαδικασία επιστροφών και πιστώσεων των λάθος αναδρομικών!

Μετά από όλα αυτά, ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι πληρωμές ήταν σωστές, αν λάβει κανείς υπόψη ότι χιλιάδες συνταξιούχοι, κυρίως απόστρατοι, έχουν υποβάλει και υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο αιτήσεις ζητώντας τον επανυπολογισμό των αναδρομικών που έλαβαν επειδή πήραν πολύ λιγότερα απ’ όσα περίμεναν.

Το γεγονός άλλωστε ότι δόθηκαν λάθος αναδρομικά αποδεικνύεται και από τη μη έκδοση των αποφάσεων για τον τρόπο αναπροσαρμογής των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων που θα έπρεπε να έχουν δοθεί στους 130.000 συνταξιούχους, όπως συνέβη και στο παρελθόν όταν είχαν πάρει την επιστροφή του 50% από τις μειώσεις του 2012. Τώρα είναι όλοι στο σκοτάδι και δικαίως ζητούν να πάρουν τις αποφάσεις στα χέρια τους, ώστε να γνωρίζουν πώς υπολογίστηκαν οι εφάπαξ πληρωμές του Δεκεμβρίου.

Πηγή εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος
Κατηγορία Πολιτική

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Διαπίστωση υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας – Κενά – Δηλώσεις.

Download [200.92 KB]

Download [270.91 KB]

Download [109.22 KB]

Download [250.39 KB] 

Download [274.30 KB]
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΔΑΚΕ Α ΕΛΜΕ
Αιτωλοακαρνανίας
 
 
Ανακοίνωση
“Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην”
Τις τελευταίες μέρες ακούγονταν πληροφορίες περί αναβολής του 19ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ που έχει ανακοινωθεί για τις 29, 30 Ιουνίου και 01, 02 Ιουλίου 2019.
ΣυνΕκ, ΠΑΜΕ και Παρεμβάσεις, παρατάξεις που δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ακόμη και στα πιο απλά θέματα που προέκυπταν όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα συμπορεύονται (αλήθεια, πως μπορέσατε να το καταφέρετε αυτό συνάδελφοι “επαναστάτες”;) και συμφωνούν σε τακτικισμούς που ενέχουν κινδύνους για την ομαλή λειτουργία της ΟΛΜΕ …

 

Η θέση για αναβολή είναι εντελώς ατεκμηρίωτη και ως μόνη δικαιολογία χρησιμοποιείται το γεγονός ότι στις 7 Ιουλίου έχουμε εθνικές εκλογές και πρέπει να υπάρχει …απόσταση από αυτές.
Λίγες μέρες νωρίτερα, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας θα πραγματοποιήσουν κανονικά την 88η Γενική τους συνέλευση, δηλαδή το αντίστοιχο συνέδριό τους. Εκεί οι ίδιες παρατάξεις δεν βρίσκουν λόγο αναβολής…
Αυτοί οι απαράδεκτοι και αντικαταστατικοί τακτικισμοί, αφενός δεν λαμβάνουν υπόψη την άποψη των πολλών και αφετέρου θα εξαθλιώσουν οικονομικά την ΟΛΜΕ, αφού η ακύρωση κρατήσεων στα ξενοδοχεία και στις μετακινήσεις θα επιβαρύνει τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
ΣυνΕκ, ΠΑΜΕ και Παρεμβάσεις δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτε την μεγάλη άνοδο της ΔΑΚΕ και επιθυμούν την “τιμωρία” των συναδέλφους που προσήλθαν και υπερψήφισαν τις θέσεις της παράταξής μας στις πρόσφατες Γενικές μας Συνελεύσεις.

Προειδοποιούμε όσους παρασκηνιακά απεργάζονται τέτοια σχέδια ότι θα χρεωθούν εξολοκλήρου το όποιο αποτέλεσμα. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική…

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
σχολειοΑπροκάλυπτες παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση και τακτοποίηση κομματικών φίλων καταλογίζει στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, και πέραν των νομοσχεδίων που κατατίθενται προς ψήφιση στη Βουλή, oι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπέγραψαν πράξη υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση 10.500 μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αμέσως μετά την υπογραφή, ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, απέστειλε αίτημα προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την εκκίνηση των διαδικασιών για την προκήρυξη και, μετέπειτα την πρόσληψη των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός, προβλέπει  ότι αρχικά, 5.250 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν για το σχολικό έτος 2020-21 και 5.250 εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2021-22.

Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υποδέχθηκε με δήλωσή του ο υπουργός  Παιδείας, κ. Κ. Γαβρόγλου, αναφέροντας: «Διαψεύδονται όσοι προδίκαζαν ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Μετά την προκήρυξη που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη για 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή για το 2019, η νέα προκήρυξη για 10.500 εκπαιδευτικούς θα δώσει την ευκαιρία στα σχολεία να ανταπεξέλθουν ακόμη καλύτερα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά από μία δεκαετία αδιοριστίας. Παραμένει, όμως, καίριας σημασίας το ερώτημα: θα απαντήσει επιτέλους με σαφήνεια η αντιπολίτευση αν θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσουν οι μόνιμοι διορισμοί, ή θα συνεχίσει να τους αρνείται όπως έκανε μέχρι τώρα;».
Προειδοποίηση από ΝΔ
Εντονη ήταν η προηγηθείσα αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για το σύνολο των διαφαινόμενων προεκλογικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης στον ευρύτερο χώρο του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, ο Τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κιλκίς κ. Γ. Γεωργαντάς, σημείωσε:
«Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό το βράδυ των ευρωεκλογών, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του επί της ουσίας δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος και δήλωσε ότι αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να προκηρυχθούν εθνικές εκλογές.
Αντί να συμβεί αυτό, όμως, τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε την αγωνία της κυβέρνησης -πριν την αποχώρηση της- να τακτοποιήσει τους κομματικούς της φίλους και να εξασφαλίσει το μέλλον των στελεχών της.
Προειδοποιούμε ότι κάθε παράνομος διορισμός εκτός ΑΣΕΠ, κάθε αξιολόγηση διευθυντικών στελεχών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ή επίσπευση στη Δημόσια Διοίκηση που πραγματοποιείται από χθες, Δευτέρα 3 Ιουνίου, μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, θα ελεγχθεί τόσο για τη νομιμότητα όσο και για τη σκοπιμότητα της.
Η Νέα Δημοκρατία θα προστατεύσει τη Δημόσια Διοίκηση από τις απροκάλυπτες παρεμβάσεις μιας κυβέρνησης που, λειτουργώντας με καθεστωτική αντίληψη, αντιμετωπίζει τη Δημόσια Διοίκηση ως κομματικό λάφυρο».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα