Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
Το σχέδιο νόµου για τις πανελλαδικές εξετάσεις µετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα κατατεθεί στη Βουλή, πιθανότατα εντός του Απριλίου, και κάποιες βελτιώσεις θα γίνουν έως ότου το σύστηµα πάρει την οριστική του µορφή. Το «Εθνος της Κυριακής» επιχειρεί µέσω 20 ερωτήσεων – απαντήσεων να «φωτίσει» το νέο σύστηµα, ώστε να γίνει κατανοητό στους µαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου. Επίσης, μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα και τις οδηγίες για τις εξετάσεις.
1. Η εισαγωγή στα ΑΕΙ θα γίνεται µε δύο τρόπους;
Nαι. Οι υποψήφιοι θα µπορούν να εισάγονται στα ΑΕΙ µε Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και χωρίς να συµµετάσχουν σε αυτές. Όσοι δεν επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις, θα εισάγονται σε τµήµατα µε «θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), µε την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτική δοκιµασία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για τα τµήµατα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

2. Τα ίδια ισχύουν και για τους αποφοίτους των Εσπερινών Λυκείων;
Αυτή η κατηγορία υποψηφίων θα έχει τις ίδιες δυνατότητες µε τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, δηλαδή θα εισάγονται µέσω Πανελλαδικών ή σε Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης.
3. Πώς θα καθορίζονται τα Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης;
Αν το σύνολο των προτιµήσεων των υποψήφιων µαθητών για ένα τµήµα είναι µικρότερο ή ίσο µε τις διαθέσιµες θέσεις του τµήµατος αυτού για τη συγκεκριµένη κατηγορία υποψηφίων, ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, το τµήµα αυτό ορίζεται για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά ως «τµήµα µε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσµεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριµένης κατηγορίας, είναι «τµήµατα πρόσβασης µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.
4. Αν κατά τη διαδικασία του Α’ µηχανογραφικού δεν προκύψει κανένα Τµήµα Ελεύθερης Πρόσβασης, τότε ποια επιλογή έχει ένας απόφοιτος;
∆εν υπάρχει άλλη επιλογή. Τότε η εισαγωγή γίνεται µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
5. Aν ένας µαθητής της Β’ Λυκείου δεν υποβάλει πρώτο µηχανογραφικό τι θα γίνει;
Όσοι µαθητές δεν υποβάλουν την Α’ δήλωση προτίµησης χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στις σχολές και στα τµήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το λύκειο.
6. Πότε θα συµπληρώνουν οι µαθητές της Β’ Λυκείου το Α’ µηχανογραφικό;
Οι µαθητές της Β’ τάξης ΓΕΛ που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συµπληρώνουν Α’ δήλωση προτίµησης (αυτό δεν θα ισχύσει για τη φετινή Β’ Λυκείου, καθώς κατ’ εξαίρεση θα συµπληρώσουν το πρώτο µηχανογραφικό τον Οκτώβριο του 2019). Οι µαθητές της Β’ τάξης θα συµπληρώνουν µηχανογραφικό µε περιορισµένο αριθµό προτιµήσεων τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν.
7. Πότε οι µαθητές δηλώνουν οριστικά αν θα προχωρήσουν µε Πανελλαδικές ή όχι;
Tον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αµετάκλητα αν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν επιθυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α’. Αν ο µαθητής επιλέξει ένα από τα τµήµατα που είχε συµπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α’ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου και µε την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτικές δοκιµασίες. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου αποδεσµεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα τµήµατα αυτά. Το ίδιο συµβαίνει και αν ο µαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθµολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτική δοκιµασία.
8. Μπορεί ένας µαθητής να αλλάξει την οµάδα προσανατολισµού που έχει δηλώσει;
Αν το κάνει, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν βάσει της Α’ δήλωσης προτίµησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στη νέα οµάδα προσανατολισµού.
9. Οι µαθητές της Γ’ Λυκείου που συµµετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ποιες υποχρεώσεις θα έχουν;
Στην πραγµατικότητα θα ισχύσει ό,τι και σήµερα, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α’ δήλωση προτίµησης.
10. Ποιοι θα είναι επιτηρητές των ενδοσχολικών εξετάσεων;
Επιτηρητές στις πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι καθηγητές άλλων σχολείων και διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόµενου µαθήµατος.
11. Αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα, τι ισχύει;
Ισχύει ό,τι και σήµερα, δηλαδή εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει
12. Θα φαίνονται τα ονόµατα των µαθητών στα γραπτά;
Οχι. Τα γραπτά των µαθητών, θα είναι καλυµµένα και θα βαθµολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.
13. Για τα τµήµατα στα οποία απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας, τι ισχύει;
Για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό µάθηµα πρέπει να επιτύχει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας προστίθεται στη βαθµολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α’, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή.
14. Για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών τι θα ισχύσει;
Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών συµµετέχουν κανονικά στις Πανελλαδικές
15. ∆υνατότητα µετεγγραφών θα υπάρξει για τους υποψηφίους που θα εγγραφούν στα Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης;
Οχι, δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών τι θα ισχύσει; Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών συµµετέχουν κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως και σήµερα. ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο σύστηµα εξετάσεων
16. Αυτό αφορά και τους µαθητές που φοιτούν φέτος στη Β’ Λυκείου;
Oχι. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται µόνον ο µέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων.
17. Εάν για ένα Τµήµα Ελεύθερης Πρόσβασης ενδιαφερθεί µικρός αριθµός µαθητών, θα λειτουργήσει; Για παράδειγµα, αν σε ένα τµήµα εγγραφούν µόνο 10 άτοµα, τι θα γίνει;
Εάν σε τµήµα µε αριθµό εισακτέων 100 εγγραφούν µόνο 10 υποψήφιοι µέσω του βαθµού του απολυτηρίου, οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που απέτυχαν να εισαχθούν.
18. Για ποιον λόγο πρέπει οι µαθητές να δίνουν δύο φορές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου;
Και σήµερα το ίδιο συµβαίνει. Οι µαθητές δίνουν Πανελλαδικές και ενδοσχολικές εξετάσεις. Η διαφορά είναι τώρα στον τρόπο διεξαγωγής των ενδοσχολικών, καθώς τα σχολεία θα χωριστούν σε οµάδες, ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέµατα σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα θα προετοιµάζονται από διδάσκοντες όλων των σχολείων ανά οµάδα και το τελικό διαγώνισµα θα προκύπτει έπειτα από κλήρωση οµάδας θεµάτων µέσα από ένα µεγαλύτερο πλήθος.
19. Τι θα ισχύσει για την ύλη στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια;
Η ύλη θα εξοµοιωθεί µε εκείνη των ηµερήσιων λυκείων και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το 1% θα έχουν το δικαίωµα να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις την ίδια χρονιά, µαζί µε τους αποφοίτους των ηµερήσιων ΓΕΛ.
20. Ο βαθµός του απολυτηρίου θα προσµετράται για την εισαγωγή µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων;
Nαι, θα προσµετράται κατά 10% στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης θα προσµετράται σε ποσοστό 90% ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Το νέο όνομα «Βόρεια Μακεδονία» θα ενσωματωθεί στα ελληνικά σχολικά βιβλία όπως προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών Μάρκο Μπόλαρη.
Την ίδια ώρα στο τραπέζι έχουν μπει τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, καθώς καθοριστικής σημασίας αποδεικνύεται η Συμφωνία των Πρεσπών και για την Εκπαίδευση. Αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισης των αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων και εγχειριδίων Αθήνας και Σκοπίων με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια σειρά συναντήσεων της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη, στη Δοϊράνη και σε δέκα ημέρες στην Αθήνα, θα καθορίσει το νέο πλαίσιο των σχολικών βιβλίων των δύο χωρών σε Ιστορία και Γεωγραφία. Οπως συμφώνησαν τα μέλη της επιτροπής, τα νέα βιβλία που θα συμπεριλαμβάνουν τις παραπάνω αλλαγές θα πρέπει να είναι έτοιμα για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020. Στα ελληνικά βιβλία η γειτονική χώρα θα αναφέρεται ως «Βόρεια Μακεδονία» και οι πολίτες της, «πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας».

Οι δύο χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 8 (5) της Συμφωνίας των Πρεσπών, οφείλουν να αφαιρέσουν οποιαδήποτε αλυτρωτική και αναθεωρητική αναφορά εμπεριέχεται στη διδακτέα ύλη, τα σχολικά εγχειρίδια και σε κάθε μορφής βοηθητικό σχολικό υλικό. Η Αθήνα ζητά να αφαιρεθούν πλήρως οι αλυτρωτικές αναφορές εναντίον της χώρας και να διαγραφούν πλήρως από τα βιβλία της γειτονικής χώρας οι χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας».
Επίσης ζητεί να αποτυπωθεί ξεκάθαρα στα βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας ότι η γειτονική χώρα δεν σχετίζεται με την αρχαία ελληνική Μακεδονία του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ενδεικτικά, το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία», καθώς και το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού έχουν κεφάλαια αφιερωμένα στους Βαλκανικούς Πολέμους και αναφορές στο Μακεδονικό.
Μέλη της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υποστηρίζουν ότι «αλλαγές θα γίνουν μόνον στα βιβλία της γείτονος με την απάλειψη αλυτρωτικών αναφορών καθώς, όπως λένε, οι αναφορές των ελληνικών σχολικών βιβλίων για τον Μακεδονικό Αγώνα δεν θα αλλάξουν αφού συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαχείριση ανάλογων ζητημάτων», χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες ότι με βάση το άρθρο 8 της Συμφωνίας, που προβλέπει μεταξύ άλλων την εξέταση ιστορικών, αρχαιολογικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, μπορεί να εξεταστούν κεφάλαια στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού για τα «Επαναστατικά Κινήματα στη Μακεδονία», καθώς και για τους «Βαλκανικούς Πολέμους». Σε ό,τι αφορά το «Μακεδονία Ξακουστή», σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, Ελλάδα και Β. Μακεδονία έχουν την υποχρέωση αποφυγής πράξεων αλυτρωτισμού, με αποτέλεσμα, όπως φάνηκε και από τις παρελάσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το «Μακεδονία Ξακουστή» δεν απαγορεύεται αλλά ούτε και ενθαρρύνεται.
«Τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια θα ενσωματώσουν το νέο όνομα “Βόρεια Μακεδονία” που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών για τη γείτονα χώρα», είναι η θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος διευκρίνισε ότι «στα εν χρήσει σχολικά βιβλία δεν υφίστανται αλυτρωτισμοί ή αναθεωρητισμοί». Στο πλαίσιο της επιτροπής μελετώνται πάντως τα βιβλία Ιστορίας και Γεωγραφίας και αναμένονται οι όποιες παρατηρήσεις από τη γειτονική χώρα, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια αλλαγή που επιζητούν. Σε συνέντευξή του πάντως σε τοπικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρεσβευτής Βίκτορ Γκάμπερ, που ηγείται της επιτροπής της γείτονος, έχει δηλώσει: «Η Ελλάδα, στην προηγούμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη ζήτησε να επανεξεταστεί όλο το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων που αναφέρεται σε αλυτρωτικά θέματα, καθώς και σε αρχαιοελληνικά σύμβολα και χάρτες της “Μεγάλης Μακεδονίας”». Ο κ. Γκάμπερ συμφωνεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επανεξέταση των χαρτών και των χαρακτήρων στα βιβλία, αλλά ότι πρέπει να τηρηθούν σε αυτά τα διεθνή πρότυπα.«Αυτό που εμείς επιμένουμε είναι να ληφθεί υπόψη η διεθνής εμπειρία, ειδικά ό,τι έχει κωδικοποιηθεί σε διεθνή έγγραφα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, και ό,τι είναι σύγχρονο σε επίπεδο επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων», δήλωσε.
Στο κεφάλαιο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχουν ενότητες για την αρχαία Αθήνα, την αρχαία Μακεδονία, την αρχαία Σπάρτη και την αρχαία Θήβα, ενώ στο τραπέζι του διαλόγου θα πέσει και το θέμα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη της επιτροπής απασχολούν ο Μεσαίωνας, ο Εμφύλιος, αλλά και οι βαλκανικοί πόλεμοι.
Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που συντάχθηκε μετά τη δεύτερη συνάντηση της μεικτής διεπιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που συστάθηκε βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών «κατάρτισαν ένα εντατικό πρόγραμμα για την επίτευξη κοινώς αποδεκτών λύσεων, βάσει των σχετικών αρχών και των στόχων της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης».
«Εργαζόμενες με συναδελφικό και εποικοδομητικό πνεύμα, οι δύο αντιπροσωπείες έδωσαν την δέουσα προσοχή στο ζήτημα των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται σήμερα και αποφάσισαν την εναρμόνισή τους με το πνεύμα και το γράμμα της Συμφωνίας των Πρεσπών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ανακοινωθέν. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η επόμενη συνάντηση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 12 και 13 Απριλίου. «Η δεύτερη συνάντηση επιβεβαίωσε την αποφασιστική δέσμευση των μελών της μεικτής επιτροπής έναντι στη νέα γενιά αμφοτέρων των χωρών, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, για μια εκπαίδευση στο πνεύμα των ευρωπαϊκών αξιών της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας συνεργασίας», καταλήγει το κοινό ανακοινωθέν.
Αναφερόμενος στα μέλη της επιτροπής, ο κ. Μπόλαρης δήλωσε: «Τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, οι επιτροπές αποτελούνται από αξιόλογους επιστήμονες που κατανοούν πλήρως το έργο που πρέπει να επιτελέσουν, γνωρίζουν σε βάθος την ιστορία των δύο λαών, σέβονται το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και είναι σε θέση να επιφέρουν δικαιοσύνη και να αποτυπώσουν την ιστορική αλήθεια, απομακρύνοντας τα προπαγανδιστικά εδάφια, εικαστικά και χάρτες που μολύνουν τα σχολικά βιβλία τις τελευταίες δεκαετίες».
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών προβλέπεται ρητά ότι η διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει σχολικά εγχειρίδια αλλά και συνοδευτικό υλικό, όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας κ.λπ. με βάση τα νέα δεδομένα από τη συμφωνία των δύο κρατών.
Οπως έχει πει μάλιστα ο κ. Μπόλαρης, «τα αναλυτικά προγράμματα που θα εκδοθούν από το υπουργείο Παιδείας της Βόρειας Μακεδονίας για τη διδακτέα ύλη 2019-2020, θα δίνουν σαφείς και κατηγορηματικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές) ότι δεν θα διδαχθεί ύλη η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως ύλη αλυτρωτισμού και αναθεωρητισμού. Είναι καταφανές από το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών ότι η ύλη αυτή είναι εκείνη που περιλαμβάνεται σε κεφάλαια διδακτέας ύλης τα οποία, παραβιάζοντας τα διεθνώς παραδεκτά από ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ιστορικής πλευράς δεδομένα, αναφέρονται στην υιοθετηθείσα για λόγους γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων προπαγάνδα περί σχέσης του σλαβικού λαού της Βόρειας Μακεδονίας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό των Δωριέων Μακεδόνων, την αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον πατέρα του Φίλιππο Β’, τον δάσκαλό του Αριστοτέλη, τη Βεργίνα, την Πέλλα, την Αμφίπολη, τη Θεσσαλονίκη κ.λπ.».
Η ελληνική αντιπροσωπεία
Η ελληνική αντιπροσωπεία που απαρτίζει την επιτροπή και στην οποία μετέχει και ο κ. Μπόλαρης αποτελείται από τα εξής μέλη: Σπυρίδωνα Σφέτα, καθηγητή τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Ζάικο, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθηνά Σκουλαρίκη, επίκουρη καθηγήτρια τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αθανάσιο Λούπα, υποψήφιο διδάκτορα τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευθύμιο Χαρλαύτη, σύμβουλο Πρεσβείας Α’, Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του υπουργείου Εξωτερικών.
Το αντίστοιχο, στη Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από πλευράς πΓΔΜ, όπως ανακοινώθηκε από τη γείτονα, αποτελείται από τους: πρεσβευτή Βίκτορ Γκάμπερ, καθηγητές Ντάλιμπορ Γιοβανόβσκι, Νίκο Chausidis, Ljudmil Spasov, Ana Chupeska-Stanishkovska, Fahri Ramadani, Kica Kolbe.
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Διαμαρτυρία μαθητών κατά του σχεδίου Γαβρόγλου στο YΠΠΕΘ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει για σήμερα Δευτέρα και ώρα 12.30 το μεσημέρι  το Συντονιστικό Μαθητών Αττικής.
«Είναι βαθιά γελασμένοι, εκεί στο Υπουργείο, αν νομίζουν πως θα δεχτούμε ένα νομοσχέδιο που κάνει χειρότερο το σχολείο μας», τονίζει το Συντονιστικό σε ανακοινωθέν και σημειώνει τα εξής:
«Με περισσότερες εξετάσεις, άρα και περισσότερα φροντιστήρια για να τα βγάλουμε πέρα. Με εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, ακόμα και για να πάρουμε απολυτήριο. Με αύξηση της ύλης των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων ακόμα και για του χρόνου. Με λιγότερη γνώση, λιγότερη μόρφωση.Δεν είναι τυχαίο ότι οι μόνοι που χαίρονται είναι οι μεγαλοφροντιστηριάρχες . Μάλιστα, ο κ. Γαβρόγλου, ο Υπουργός της -κατά τα άλλα- Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, δήλωσε: “Το πρόβλημα δεν είναι τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια έχουν φερθεί με συνεπή τρόπο απέναντι στους μαθητές”…».

Παράλληλα, οι μαθητές αναφέρουν ότι «προχωράμε σε: Συνεδριάσεις των 15μελών και των 5μελών, των Συντονιστικών Επιτροπών, σε κάθε σχολείο και πόλη για να συζητήσουμε, να συντονίσουμε και να οργανώσουμε καλύτερα την απάντησή μας.
Δευτέρα 1η ΑΠΡΙΛΗ προχωράμε σε μέρα πανελλαδικής δράσης εναντίωσης στο νομοσχέδιο σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα κινητοποιούμαστε στο Υπουργείο Παιδείας. Καλούμε τα σχολεία, τα 15μελή και 5μελή, τις Συντονιστικές Επιτροπές όλης της χώρας να κινητοποιηθούν εκείνη τη μέρα στις αντίστοιχες Δευτεροβάθμιες.Γεμίζουμε αυτοκόλλητα, συνθήματα, γκράφιτι, αφίσες, πανό κάθε σχολείο, γειτονιά και πόλη. Να γίνουν γνωστά τα αιτήματά μας. Κάνουμε viral το hashtag: #ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ_ΤΡΕΜΕ Οργανώνουμε συναυλίες, κλείνουμε δρόμους, διαδηλώνουμε με πολλούς τρόπους. Προειδοποιούμε, ξανά, τον κ. Γαβρόγλου και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: Αν τολμήσετε να καταθέσετε το νομοσχέδιο θα είμαστε πολλοί και θα είμαστε απέναντί σας! Είμαστε αποφασισμένοι!»
 
Aftodioikisi.gr.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Σελίδα 35 από 35

Εκπαιδευτικά Νέα