Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2019 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

 

Ενημέρωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων
«Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η ειδική προκήρυξη/πρόσκληση κάλυψης κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες παρατηρείται αδυναμία κάλυψης λόγω αρνήσεων ανάληψης υπηρεσίας ή παραιτήσεων.

 

Οι προσλήψεις ΖΕΠ θα καθυστερήσουν κι άλλο απ’οτι φαίνεται, καθώς ακόμα βρισκόμαστε στην αναμονή έκδοσης ΦΕΚ»
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 
Όχι στην εξίσωση των πτυχίων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων.
 
 
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας εκφράζει την κάθετη διαφωνία της, στις διατάξεις των άρθρων του Υπ. Παιδείας για την Επαγγελματική Ισοδυναμία Τίτλου των Κολλεγίων. Με τις πρωτοφανείς αυτές ρυθμίσεις μεταβιβάζονται από την κυβέρνηση της ΝΔ, σε επαγγελματικούς φορείς και επιχειρηματίες, δικαιώματα της Πολιτείας, σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας, τίτλων σπουδών, την αντιστοίχιση και την εγκυρότητά τους.
 
Η ισοδυναμία των πτυχίων των Κολεγίων με τα αντίστοιχα των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας, συνεπάγεται υποταγή στα οικονομικά συμφέροντα, που πιέζουν προς την ιδιωτικοποίηση της παιδείας και επενδύουν στην εμπορευματοποίηση των σπουδών των πολιτών, αντιμετωπίζοντάς τους ως πελάτες τους, που πληρώνουν παχυλά δίδακτρα.
 
Η αναγνώριση ισοδύναμων επαγγελματικών προσόντων των Κολλεγίων δε διασφαλίζει, ούτε τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας, ούτε το δικαίωμα στις δωρεάν σπουδές, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 
Εναντιωνόμαστε στα δίδακτρα, στην εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων και στο πετσόκομμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οι φοιτητές των ΑΕΙ, των κολλεγίων και των ξένων πανεπιστημίων, μαζί με τους μαθητές, έχουν εξάλλου κοινή πάλη να διεξάγουν, για το δικαίωμα στις δωρεάν σπουδές. Έχουν να παλέψουν, με στόχο όλη η νεολαία να έχει ελεύθερη πρόσβαση, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αποκλεισμούς.
 
Η Εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά υψηλό κοινωνικό αγαθό, το οποίο οι εκπαιδευτικοί του Δημόσιου Σχολείου υπερασπιζόμαστε και αγωνιζόμαστε να διαφυλάττουμε.
 
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
 
 
                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ          ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

αναπληρωτές 4Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2019
Σήμερα εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 21 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη έως και την 2η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00. 

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική
Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση»
Η 18η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση. Η Ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες, να προγραμματίσουν και να διεξάγουν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης κατά των παιδιών με στόχο την ενδυνάμωσή τους.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο (μία έως δύο διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων), από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, σε δράσεις-συζητήσεις-εκδηλώσεις (π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, κ.α.) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.
Οι δράσεις αυτές μπορούν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σε συνεργασία (α) με τους/τις Υπευθύνους Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι/ες προτείνουν εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση και (β) με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το τρέχον σχολικό έτος.
Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλωσορίζοντας πρωτοβουλίες για δράσεις για το σκοπό αυτό, καλεί τα σχολεία να στείλουν στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ένα μικρό κείμενο στα αγγλικά ή στα γαλλικά σχετικά με τη δράση τους με θέμα "Empowering children to stop sexual violence" («Ενδυναμώνοντας τα παιδιά ώστε να σταματήσει η σεξουαλική βία»).
Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων των ανωτέρω δράσεων και ανάδειξης καλών πρακτικών, οι σχολικές μονάδες καλούνται (α) να ενημερώσουν την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα για αυτές (με αναρτήσεις στις ιστοσελίδες/στα ιστολόγια των σχολείων κ.ά.) και (β) να κοινοποιήσουν το ως άνω κείμενο και στα ελληνικά στις οικείες Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ της χώρας, υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες/υλικό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση:
 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

ΔΑΚΕ ΔΕ Α΄ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΤΟ 3ο / 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ από 8:30π.μ. – 7:00μ.μ.
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ.
ΤΗΣ Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ.
Συνάδελφοι,
Με σημαντικές εκκρεμότητες και πολλαπλά προβλήματα επιφορτίστηκε η νέα διακυβέρνηση στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Κατά την τελευταία τετραετία υπήρξαν ουσιώδεις στρεβλώσεις στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικράτησαν ιδεοληπτικά και πεπαλαιωμένα πρότυπα, ουσιαστικά επιβλήθηκε μια οπισθοδρομική ανεπιτυχής αντιμεταρρύθμιση που δημιούργησε πληθώρα αδιεξόδων.

Κατά πρώτον επλήγη το Γυμνάσιο, καθώς η απελθούσα κυβέρνηση πιστή στη λογική της ήσσονος προσπάθειας το απομείωσε με την κατηγοριοποίηση των μαθημάτων σε κύρια και δευτερεύοντα καταργώντας εν μέρει τις εξετάσεις κάτι που οδήγησε σε σύγχυση και αποπροσανατολισμό το σύνολο της εκπαιδευτικής αυτής βαθμίδος. Στη συνέχεια προέβαλε την ανάγκη «εκσυγχρονισμού» του Λυκείου και την αλλαγή της διαδικασίας πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. Στην επιχειρούμενη αυτή προσπάθεια απαξιώθηκε το υπάρχον Λύκειο, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αμφισβητήθηκε ευθέως η οντότητα των Καθηγητικών Σχολών. Στο τέλος, χωρίς να υπάρξει διάλογος το υπουργείο με ταχύτατες διαδικασίες, παρά την αντίθεση της Ο.Λ.Μ.Ε., των πολιτικών κομμάτων και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων προχώρησε στην ψήφιση ενός νέου νόμου. Αυτό που επέτυχε ήταν : η υποβάθμιση της γενικής παιδείας, η μείωση της διδασκαλίας βασικών γνωστικών αντικειμένων, η μετατροπή της τρίτης τάξης Λυκείου σε φροντιστηριακό έτος , η υπονόμευση του παιδαγωγικού χαρακτήρα του Λυκείου, η διεύρυνση των μορφωτικών - κοινωνικών ανισοτήτων και η αύξηση του άγχους των εξετάσεων με τον διπλασιασμό τους.
Η απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποδόμησε τη Δημόσια Εκπαίδευση και υποβάθμισε τους λειτουργούς της. Επικράτησε μια εξισωτική προς τα κάτω λογική. Παράλληλα: απαξίωσε το μάθημα των Θρησκευτικών υποβιβάζοντάς το σε μια ανούσια Θρησκειολογία. Ακολούθησε έναν άνευ ορίων και κριτηρίων κοινωνικό και θρησκευτικό ισοπεδωτισμό, προσπαθώντας να επιβάλει ιδεοληπτικές αρχές. Υποβάθμισε πλήρως την ανθρωπιστική παιδεία, το μάθημα ιδιαίτερα των Αρχαίων Ελληνικών, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Κείμενα Λογοτεχνίας, κατήργησε τη διδασκαλία της Ιστορίας του Σύγχρονου Κόσμου, της Φιλοσοφίας από το Εσπερινό Λύκειο και έπληξε τις ανθρωπιστικές σπουδές με τη μετατροπή του μαθήματος των Λατινικών σε προαιρετικώς επιλεγόμενο. Απαξίωσε πλήρως τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών χωρίς να αναβαθμίζει κατ’ ελάχιστον το απαρχαιωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αδιαφόρησε πλήρως για την Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία ολισθαίνει συνεχώς. Δεν επίλυσε τα χρονίζοντα προβλήματα, ενέπαιξε τους αναπληρωτές με μηδενικούς διορισμούς και ένα επικίνδυνο για αυτούς προσοντολόγιο ενώ καθήλωσε τα κονδύλια λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Η ΔΑΚΕ Καθηγητών, πιστή στις διαχρονικές της θέσεις, ανεξάρτητα από ποιός κυβερνά τη χώρα θα συνεχίσει να αγωνίζεται δυναμικά για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου και απαιτεί από την νέα κυβέρνηση να λάβει γενναίες αποφάσεις, να δώσει λύσεις και να επιφέρει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως είναι να:
1.    Αναγνωρίσει έμπρακτα την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματός μας.
2.    Ολοκληρώσει τάχιστα τους 4.500 διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.
3.    Προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις των αναπληρωτών συναδέλφων.
4.    Χορηγήσει ειδικό επίδομα σε μόνιμους- αναπληρωτές που υπηρετούν σε περιοχές υψηλού κόστους διαβίωσης με παράλληλη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.
5.    Επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης γραμματειακής κάλυψης των σχολικών μονάδων.
6.    Ιδρύσει Σχολή Στελεχών της Εκπαίδευσης.
7.    Αξιοποιήσει τους κοινοτικούς πόρους με ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης του συνόλου των εκπαιδευτικών.
8.    Αποκαταστήσει την κανονικότητα στο Γυμνάσιο.
9.    Στηρίξει ένα Λύκειο που θα προάγει τη γενική παιδεία και την ελεύθερη κριτική σκέψη.
10.                        Νομοθετήσει ένα αξιόπιστο- αντικειμενικό- αδιάβλητο σύστημα για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.
11.                        Αναβαθμίσει τα ΕΠΑ.Λ. παρέχοντας ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους, ενισχύοντας παράλληλα το θεσμό της μαθητείας σε όλους τους τομείς και όλες τις ειδικότητες.
12.                        Να ξεκαθαρίσει νομοθετικά το νομικό πλαίσιο την Συναδέλφων Εκπαιδευτκών των κοινών ειδικοτήτων που διατίθενται στην Α’/θμια Εκπαίδευση.
13.                        Να αναμορφώσει το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο των Π.Π.Σ.
14.                        Να προχωρήσει σε βελτιωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικό και Υγειονομικής περίθαλψης.
15.                        Να αποσυρθεί ο νέος Συνδικαλιστικός νόμος.
16.                Αναδείξει τη διαχρονική και αλληλένδετη πορεία επί 20 αιώνες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού προβάλλοντας τη Θρησκευτική και Εθνική Ταυτότητά μας.
 
Η ΔΑΚΕ Δ.Ε. δηλώνει ότι θα αντιταχθεί σε όλες τις πολιτικές που απομειώνουν το Δημόσιο σχολείο.
 
Πάτρα 10/11/2019, από την ΤΕ της ΔΑΚΕ ΔΕ Α΄ Αχαΐας ,  http://dakedeachaias.blogspot.gr
 
 
 
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

 
Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
 


 
 ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΗ 2019 12:00 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
          Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής όλων των συναδέλφων, μονίμων και αναπληρωτών, στη μεγάλη Πανελλαδική Συγκέντρωση στην Αθήνα το Σάββατο 23 Νοέμβρη στις 12:00 στα Προπύλαια, με αιχμή το ζήτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, των μόνιμων διορισμών και των δικαιωμάτων των αναπληρωτών.

Μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας και αντιλαϊκών μέτρων λιτότητας η κατάσταση στα σχολεία και στις ζωή των εκπαιδευτικών έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Και σήμερα παραμένουν ανοιχτά όλα τα ζητήματα στην εκπαίδευση (διορισμοί, δαπάνες, δικαιώματα αναπληρωτών, μισθοί κ.α.) που υποβαθμίζουν συνολικά το εκπαιδευτικό έργο. Οι μαζικοί και μόνιμοι διορισμοί για την άμεση κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών των σχολείων (πάνω από 10 χιλιάδες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση) αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να λειτουργήσουν τα σχολεία.  Οι συνάδελφοι μας αναπληρωτές συνεχίζουν για ακόμα μια χρονιά να ζουν στο καθεστώς της αβεβαιότητας και της μόνιμης περιπλάνησης σε όλη την Ελλάδα, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα και μέτρα στήριξης (μετακίνηση, στέγαση, σίτιση κ.λπ.).
Συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση στην Αθήνα Σάββατο 23 Νοέμβρη στις 12:00 στα Προπύλαια, μαζί με τους συναδέλφους μας από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την Ιδιωτική Εκπαίδευση ώστε από κοινού να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο) στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. της ΕΛΜΕ, μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
 
 
 
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
 
                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ               ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
ΘΕΜΑ:« Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και, ευρύτερα, της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:

1. Να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν: α) στο δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, β) στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να προγραμματίσουν δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία, τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τα οποία καλούνται να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αλλά και να ανταποκριθούν σε αιτήματα υποστήριξης δράσεων. Στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αναρτημένος ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας:
2. Να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ή και άλλων καινοτόμων δράσεων. Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Σ.Υ., των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
3. Να συμβάλουν, κατά βούληση, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 – 12:00, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος της εκδήλωσης είναι, αφενός, η ανάδειξη της φωνής των μαθητών με αναπηρία και, αφετέρου, η παρουσίαση καλών συνεργατικών πρακτικών στον χώρο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν υλικό το οποίο έχει παραχθεί από : i) μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ii) το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης, όπως:
α) Εικαστικές δημιουργίες μαθητών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής,
β) Ταινίες μικρού μήκους που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους μαθητές ή με συμβολή των ίδιων των μαθητών ως συντελεστών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 6 λεπτά και θα αποσκοπούν στην ανάδειξη της φωνής των μαθητών με αναπηρία και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας,
γ) Λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα,
δ) Φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή, υψηλής ευκρίνειας και σε μορφή αρχείου JPG, το οποίο θα περιλαμβάνει: i) ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών που παρήχθησαν στο πλαίσιο δράσεων συνεκπαίδευσης ή άλλων προγραμμάτων (3 ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) ή/και ii) στιγμιότυπα εικαστικών δράσεων με στόχο την συμπερίληψη αυτού του υλικού σε σχετικό video που θα δημιουργηθεί και θα προβληθεί στην εκδήλωση. Παρακαλούμε σε κάθε φωτογραφία να αναγράφεται το όνομα της σχολικής μονάδας,
ε) Αφίσες -Πόστερ που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
στ) Καινοτόμες δημιουργίες σχολείων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ που συμβάλλουν στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στην ανάδειξη του δικαιώματός τους για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε από το ανωτέρω υλικό απεικονίζονται ευκρινώς μαθητές, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους για την παρουσίαση ή/και την προβολή του. Το ανωτέρω υλικό παρακαλούμε να αποσταλεί και σε ψηφιακή μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’, Γραφείο 1102, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180, το αργότερο έως την Πέμπτη 28/11/2018 και να συνοδεύεται από διαβιβαστικό, το οποίο θα αναφέρει τα παραδοτέα.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα