Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Αύγουστος 2018 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

Οι αλλαγές για τη λειτουργία δημοτικών και νηπιαγωγείων: Οι τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017 . Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία µε τους γονείς ή τους κηδεµόνες του νηπίου.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι µαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παραµένουν στο σχολείο για να συµµετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συµβουλίου ή σε επιµορφωτικές/ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.»,
γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η σχολική περιφέρεια των τµηµάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία καθορίζεται µε απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων.»
δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταµένους νηπιαγωγείου, ως µέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, χωρίς
αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόµη έτος µπορεί να γίνει µε τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεµόνων, όταν βεβαιώνεται µε γνωµάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής
αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο µαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου.»
ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταµένους δηµοτικού σχολείου, ως µέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δηµόσια αρµόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, µπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται µε βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δηµόσιου νοσοκοµείου, µε την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογηµένης καθυστέρησης.»
στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεµόνες τους επιθυµούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. µε την οποία συστήνεται η εγγραφή του µαθητή σε γενικό σχολείο,».
ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) στη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων µε τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».
ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενηµέρωση, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων τον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό των σχολικών δράσεων, την κατανοµή τµηµάτων/τάξεων και το πρόγραµµα
εφηµεριών.»
γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων µε τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».
η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων για έγκριση. Ο Προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων επιστρέφει ένα θεωρηµένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.»
ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο οικείος Προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων εισηγείται εγγράφως µέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.»
γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάληψη του ίδιου τµήµατος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόµενη χρονιά γίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκµηριωµένη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.»
δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανοµή των τάξεων/τµηµάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος ορίζει µια έκτακτη συνεδρίαση σε µια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάµενος
εκπαιδευτικών θεµάτων.»
εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδοµαδιαίου Ωρολόγιου Προγράµµατος Διδασκαλίας, αυτό αναµορφώνεται προσωρινά, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριµένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετηµένοι στη σχολική µονάδα.»
στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήµερο πρόγραµµα, καθώς και η ηµέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος, κοινοποιείται
στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων,
επισυνάπτεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας ολοήµερου προγράµµατος και αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»
ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συγκρότηση και η λειτουργία τµήµατος πρωινής ζώνης µαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογηµένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων, µε απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης.»
ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε ευθύνη του διευθυντή της σχολικής µονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα.»
θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται µε σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήµερου προγράµµατος τη συγκεκριµένη ηµέρα, καθώς και
για τους εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των µαθητών και διδάσκουν την επόµενη 2η ώρα του ολοήµερου προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένου και του υπευθύνου του ολοήµερου προγράµµατος,
στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σίτισηςχαλάρωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των
λειτουργούντων τµηµάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του ολοήµερου προγράµµατος.»,
θ) το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου από το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα
θεωρηµένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενηµέρωση στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:
α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου,
β) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραµµα µπορεί να αναπροσαρµόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία µε τον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραµµα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοήµερο πρόγραµµα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων.
Το Τµήµα Πρόωρης Υποδοχής µαθητών αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραµµα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήµερο
πρόγραµµα:
α) Κοινοποιείται στον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
β) επισυνάπτεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας ολοήµερου προγράµµατος,
γ) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»,
γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Όταν ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα είναι χαµηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τµήµατος µε απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.»,
δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε ευθύνη του Διευθυντή – προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα και στο τµήµα πρόωρης υποδοχής µαθητών.»,
ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εφηµερία αφορά την επιτήρηση των µαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειµµάτων, τη µέριµνα για την προστασία και τη σωµατική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και
οτιδήποτε έχει σχέση µε την υγιεινή και την ασφάλεια των µαθητών.»,
ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραµµα των εφηµεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων.»,
ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την αντιµετώπιση των µαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήµατα συµπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται µε το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης, τους γονείς/κηδεµόνες
στο πλαίσιο της λειτουργίας της οµάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των µαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, µε τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρµόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης,
καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του µαθητή είναι µέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και µπορεί να γίνει µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:
α) όταν πρόκειται για αλλαγή τµήµατος,
β) µε τη συναίνεση του γονέα/κηδεµόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.»,
ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενηµέρωση στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων, ο οποίος µπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις.»,
ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 µπορεί να µην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό του σχολείου, αλλά να είναι έκτακτες µετακινήσεις των µαθητών, οπότε εγκρίνονται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, ύστερα
από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους µαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενηµέρωση του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»,
γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για έγκριση.»,
δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι συµµετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των µαθητών κάθε τµήµατος/τάξης.»,
εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευµατινές ώρες για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενηµερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων και την ενηµέρωση του Προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Επιµορφωτικές δράσεις
1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής µπορεί να χρησιµοποιηθούν µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και ηµερίδων. Στα επιµορφωτικά αυτά σεµινάρια
και τις ηµερίδες συµµετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή οµάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.
2. Σκοπός των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεµάτων που έχουν σχέση µε την επιστηµονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών, το συντονισµό, τον προγραµµατισµό και την αποτίµηση του
εκπαιδευτικού έργου ή την αντιµετώπιση προβληµάτων που παρακωλύουν την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαµόρφωση του θεµατικού περιεχοµένου των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαµβάνει
υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή οµάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.
3. Μέσα στα χρονικά διαστήµατα από την 1η έως την 10η Σεπτεµβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου µπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιµορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δοµές υποστήριξης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόµενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώµη των διευθυντών ή των προϊσταµένων των σχολείων, του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους µαθητές και τους γονείς /κηδεµόνες τους.»,
ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
ιε) στα Παραρτήµατα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Σύμφωνα με τον ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α 142 /03.08.2017) «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις«, και το Άρθρο 64 «Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης” προβλέπονται τα παρακάτω:

 

1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981(Α΄127) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Ειδική Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού παρίσταται στις προαγωγικές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων της β΄ περιόδου του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς να προχωράει σε βαθμολόγηση. Η Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιείται στη Σχολή, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Επιτροπή του άρθρου 25. Η Ειδική Επιτροπή στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς πάνω στα εξεταζόμενα μαθήματα και λειτουργεί σε κλιμάκια με τριμελή σύνθεση, προκειμένου να καλύψει όλες τις Σχολές.

Σε κάθε κλιμάκιο διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Γραμματέας.».
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«3Α. Οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται για μεν την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και για την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ενώπιον Επιτροπών αποτελούμενων από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας περί τα εξεταζόμενα μαθήματα, για δε τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται μετά από πρόταση της οικείας Σχολής και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Στις Επιτροπές για την Εισαγωγή και την Κατάταξη στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πλην των Ανωτέρων Σχολώ Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής προέρχεται από την οικεία Σχολή.».
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Εισαγωγικές εξετάσεις:
α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται κάθε έτος το διάστημα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και της διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος της αίτησης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα «υποκριτική», «απαγγελία και τραγούδι» και «στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» και τυχόν επιπλέον μαθήματα, συναφή με αυτά, τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για τους υποψηφίους.
β) Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών και ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους.
γ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5).
δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/1981 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου.
ζ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφόσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, από την οικεία αστυνομική αρχή.
2. Κατατακτήριες Εξετάσεις:
α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου σχολικού έτους από Επιτροπή Εξετάσεων αντίστοιχη με την Επιτροπή των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισοτίμων ή συναφών της αλλοδαπής.
β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά. Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
γ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα κύρια μαθήματα του έτους σπουδών, που ορίζει η Επιτροπή του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και εγγράφονται στο αντίστοιχο έτος σπουδών, εφόσον λάβουν από την Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.».
4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης ολοκληρώνεται έως τις 11 Οκτωβρίου 2018 και το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου 2018.
5. Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1, η περίπτωση ζ΄ και η περίπτωση θ΄, της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130).
6. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 16984/3.4.1998 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄ 386), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 65532/29.7.2005 απόφαση (Β΄1149) παύει να ισχύει για την εισαγωγή αποφοίτωνΛυκείου στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενώ εξακολουθεί να ισχύει για τα «Εξαιρετικά Ταλέντα» της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981 και την εισαγωγή  στις Ανώτερες Σχολές Χορού.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του αρ. 34, του ν.4554/2018 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούνται εφόσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος.

β) Να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός 10 ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 .
γ) Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 34 του 4554/2018 καλούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και είχαν διαγραφεί από το μητρώο ανέργων επειδή:
– Δεν είχαν δηλώσει το πρόγραμμα στον ΟΑΕΔ με υπεύθυνη δήλωση πριν την έναρξη του προγράμματος (όπως όφειλαν σύμφωνα το άρθρο 56, παρ. 2, περ. β’, του ν 4430/2016) ή
-Δεν διατηρούσαν τετράμηνη συνεχόμενη ανεργία πριν την έναρξη της κατάρτισης (όπως όριζε το άρθρο 56, παρ. 2, περ. α’, του ν 4430/2016) αλλά ήταν εγγεγραμμένοι τουλάχιστον για τέσσερις μήνες (αθροιστικά) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ από 18/07/2018 έως 15/10/2018 και να υποβάλουν αίτηση αποκατάστασης της συνέχειας της ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή καθώς και την καταβολή τυχόν επιδόματος ανεργίας που δικαιούνται. Εξυπακούεται ότι και στις δυο περιπτώσεις τηρείται η προϋπόθεση γ’, δηλαδή «έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης ο οποίος υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας ο Μίκης Θεοδωράκης, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο υπέστη ξημερώματα Παρασκευής.

 

 

Ο Μ. Θεοδωράκης, λόγω του πόνου στο στήθος που αισθάνθηκε και της μεγάλης ταχυκαρδίας που είχε, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από το περιβάλλον του μεγάλου δημιουργού.          
Οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν ότι ο μεγάλος κίνδυνος έχει τώρα περάσει. Είναι όμως, επιφυλακτικοί λόγω της ηλικίας του κ. Θεοδωράκη, εκφράζουν, ωστόσο, την αισιοδοξία τους για την έκβαση

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Για χρόνια ολόκληρα η αρχαία Ελληνική μουσική ήταν για τους επιστήμονες ένα αίνιγμα. Πως ακουγόταν; Πως τραγουδούσαν;
Ερευνητές και μουσικοί από το Royal Musical Association του Λονδίνου, κατάφεραν να ανασυνθέσουν αρχαίο Ελληνικό τραγούδι που για 2.000 χρόνια δεν είχε ξανακουστεί.
Τον πάπυρο του Ορέστη…. Οι ερευνητές ανασυνέθεσαν τη μουσική και βασίστηκαν σε στοίχους του Ομήρου και της Σαπφούς. Χρησιμοποίησαν τα κατάλληλα μουσικά όργανα και κυρίως αυλούς, αλλά και τη βοήθεια κομπιούτερ και ακούστε το αποτέλεσμα
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Μπροστά στον κίνδυνο να μην ανοίξουν τον Σεπτέμβριο βρίσκονται τα ελληνικά σχολεία στο Κάιρο, καθώς από τη μία η γραφειοκρατία και από την άλλη η απροθυμία των Ελλήνων εκπαιδευτικών να αποσπαστούν τα αφήνουν χωρίς προσωπικό. Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου με επιστολές προς τον υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ και την υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Φωτογραφία: Μαθητές της Αμπετείου Σχολής στο Κάιρο σε γιορτή για την 25η Μαρτίου (φωτ.: Facebook / Αμπέτειος Σχολή Καΐρου)
Τόσο ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρήστος Καβαλής όσο και η γενική γραμματέας Χρυσάνθη Σκουφαρίδου ήδη από τον Απρίλιο έχουν ξεκινήσει τις προσπάθειες ώστε να μην «σβήσει» η ελληνόφωνη εκπαίδευση στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Ωστόσο, στον τελικό πίνακα αποσπάσεων που μόλις ανακοινώθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν μόνο ένας ενδιαφερόμενος δάσκαλος και έξι καθηγητές Γαλλικών.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στην Αχιλλοπούλειο Σχολή με τους 60 μαθητές αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας αποσπασμένος δάσκαλος, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αμπέτειο.
Επιπλέον, στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου (μια συνεργασία της Ελληνικής Κοινότητας και της πρεσβείας) δεν υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός για να διδάξει τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στους σχεδόν 110 Αιγύπτιους και στα παιδιά των Ελλήνων που φοιτούν σε ξένα σχολεία. Μηδενική είναι και η παρουσία Ελλήνων εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στις επιστολές της η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου ζητά από τους υφυπουργούς να παραταθούν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και να ενταχθεί η Αίγυπτος στις χώρες για τις οποίες υπάρχει εξαίρεση στις αποσπάσεις, όπως είναι η Τουρκία και η Αλβανία.
pontos-news
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Σε 15 ημέρες από σήμερα, στις 20 Αυγούστου, μπορεί τυπικά να τελειώνει το... έπος των Μνημονίων για την Ελλάδα, ωστόσο σε καμία περίπτωση αυτό δεν σηματοδοτεί και την ουσιαστική επιστροφή των επενδυτών στη χώρα. Η επόμενη μέρα θα βρει την ελληνική οικονομία σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και συνέχισης της λιτότητας, με χαμηλές πτήσεις της οικονομίας και ένα υψηλό χρέος το οποίο δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Τα μηνύματα από τις αγορές, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν είναι μηνύματα ενθουσιασμού, αλλά επιφυλακτικότητας, με την κυβέρνηση να έχει εγκαταλείψει την όποια σκέψη για νέα έξοδο στις αγορές πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, κάτι που πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε το οικονομικό επιτελείο ξεκίνησε τα roadshows σε Λονδίνο και –στη συνέχεια– σε ΗΠΑ, είχε μπει και πάλι στο τραπέζι μετά τον "πάγο" που είχε βάλει η ιταλική πολιτική κρίση τον Μάιο.
Μετά το διπλό σήμα που έστειλαν ο Μάριο Ντράγκι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι επενδυτές, οι οποίοι ήταν ήδη συγκρατημένοι απέναντι στην Ελλάδα παρά τη συμφωνία του Ιουνίου στο Eurogroup για το ελληνικό χρέος, δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα "θερμοί" σε μια νέα δοκιμαστική έξοδο της Ελλάδας στις αγορές αυτό το διάστημα και αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα της αγοράς ομολόγων, όπου η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε την περασμένη εβδομάδα πάνω από το επίπεδο του 4%, ενώ η απόδοση του 7ετούς ξεπέρασε και πάλι το επίπεδο στο οποίο είχε εκδοθεί τον περασμένο Φεβρουάριο (3,5%).
Νέο crash test στην Ασία
Το οικονομικό επιτελείο "αναγκάζεται", έτσι, να αναβάλει τα σχέδιά του και να κοιτάξει προς το φθινόπωρο και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα για την όποια επόμενη έκδοση, με τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, να ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Ασία μέσα στον Σεπτέμβριο για επαφές με διαχειριστές κεφαλαίων, τραπεζίτες και funds.
Στόχος είναι να δοκιμάσουν τα "νερά" των αγορών και να επιχειρήσουν να "πείσουν" τους επενδυτές στην Άπω Ανατολή για τις προοπτικές της χώρας, σε μια προσπάθεια αύξησης της επενδυτικής βάσης της Ελλάδας στη μετα-μνημονιακή εποχή, έχοντας, ωστόσο, στις αποσκευές τους την "ετυμηγορία" του ΔΝΤ, το οποίο, μέσα από την ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA), αμφισβητεί τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές μόνο με τη δέσμευση του Eurogroup για ανάληψη μέτρων το 2032 αν χρειαστεί και θεωρεί ότι έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του μόνο μεσοπρόθεσμα. Το ταξίδι το έχει οργανώσει ο επενδυτικός οίκος Rothschild, που λειτουργεί ως σύμβουλος της κυβέρνησης, και αποτελεί συνέχεια των roadshows σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Βοστώνη.
Η πρόθεση για έκδοση 10ετούς
Η ελληνική κυβέρνηση θα προτιμούσε να εκδώσει ένα νέο 10ετές ομόλογο, που για τις αγορές θεωρείται σημείο αναφοράς και ορόσημο, με όλες τις άλλες χώρες που βρέθηκαν σε πρόγραμμα να κάνουν αυτό το βήμα μήνες πριν το ολοκληρώσουν. Τα ξένα funds, ωστόσο, έχουν σηματοδοτήσει ότι θεωρούν ακόμη πως μια τέτοια έκδοση ενέχει ρίσκο και εκτιμούν πως η όποια επόμενη έκδοση θα πρέπει είναι ενός βραχυπρόθεσμου τίτλου, ήτοι ενός 3ετούς ή ενός 5ετούς ομολόγου.
Σημαντικό στοιχείο για τους επενδυτές είναι και οι αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους, οι οποίες παραμένουν αρκετές βαθμίδες κάτω από την κατηγορία του "επενδυτικού βαθμού", γεγονός που σημαίνει, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι οποιοδήποτε νέο ομόλογο αυτήν τη στιγμή θα είχε μια πολύ περιορισμένη και κερδοσκοπική επενδυτική βάση.
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο για τις λήξεις χρέους που έχει η χώρα την επόμενη τριετία, αφού καλύπτεται πλήρως από το "μαξιλάρι" των διαθεσίμων των 24,1 δισ. ευρώ, το οποίο σχηματίζεται πλέον μετά το "πράσινο φως" που πήρε η τελευταία δόση, ύψους 15 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η επιστροφή στην "κανονικότητα" που στοχεύει η κυβέρνηση και η επιτυχία της εξόδου από το Μνημόνιο συνεπάγονται τη συχνή επαφή με τις αγορές και τους επενδυτές. Το να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα το αποθεματικό ρευστότητας, αλλά και η απουσία της από τις αγορές, δεν αποτελούν θετικό σήμα για την ψυχολογία γύρω από τη χώρα.
Σύμφωνα, πάντως, με δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων στο Bloomberg, η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να ανακοινώσει μέχρι το τέλος του έτους το πρόγραμμά της για έξοδο στις αγορές το 2019 και να επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση κάθε χρόνο. Στόχος είναι η Ελλάδα να μην εκδώσει άλλο χρέος πέρα από ό,τι ωριμάζει κάθε χρόνο. Για το 2019 τα ομόλογα που ωριμάζουν ανέρχονται στο ποσό των 10-11 δισ. ευρώ, ενώ για τα άλλα δύο χρόνια το ποσό μειώνεται στα 5 δισ. ευρώ. Έτσι, η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να εκδώσει περισσότερους από δύο ή τρεις τίτλους ετησίως και, εάν υπάρξει ανάγκη για περισσότερους, τότε η χώρα μπορεί να ανοίξει εκ νέου μια προηγούμενη έκδοση.
Όπως σημείωσαν, ο Σεπτέμβριος μπορεί να αποδειχθεί μια καλή ευκαιρία για να εκδώσει η Ελλάδα το επόμενο ομόλογό της, επισημαίνοντας ότι είναι η στιγμή να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης ενός 10ετούς ή 3ετούς ομολόγου.
Το "μήνυμα" του ΔΝΤ
Είναι ξεκάθαρο, πάντως, πως αυτό που προκαλεί ανησυχία αυτήν τη στιγμή είναι το κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να προσελκύσει μακροπρόθεσμους επενδυτές σε μια νέα έκδοση ομολόγου και όχι απλώς και μόνο κερδοσκοπικά funds, όπως επίσης και το ύψος του επιτοκίου.
Το Ταμείο, στην έκθεσή του, εμφανίζεται απαισιόδοξο σε ό,τι αφορά την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Όπως αποτυπώνεται στις προβλέψεις του, τα επιτόκια με τα οποία θα δανείζεται η Ελλάδα από τις αγορές μετά τον Αύγουστο θα κινηθούν ανοδικά. Συγκεκριμένα, το 2018 εκτιμά ότι το κόστος θα διαμορφωθεί στο 4,5%, ενώ η Κομισιόν το "βλέπει" στο 3,2%. Για το 2019 οι αποδόσεις είναι 5,3% και 4,1%, αντίστοιχα, και για το 2020 5,5% και 4,3%. Κατά μέσο όρο και για την περίοδο 2018-2060 το ΔΝΤ τοποθετεί την απόδοση στα 10ετή ελληνικά ομόλογα στο 5,7%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τοποθετεί στο 4,7%.
Στην ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA), το Ταμείο υπογραμμίζει τις διαφωνίες που έχει με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους της βιωσιμότητας του χρέους, επισημαίνοντας πως, αν και τα επόμενα χρόνια το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αρχίσει να μειώνεται, μετά το 2038 θα αρχίσει να αυξάνεται αδιάκοπα. Το ίδιο έτος οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα ξεπεράσουν το όριο του 20% του ΑΕΠ και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Έτσι, "πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους θα είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του", τονίζει.
 
Ζητούμενο η εμπιστοσύνη
Το γεγονός ότι μετά την έκθεση του ΔΝΤ ξεκίνησε και πάλι η γνωστή "διαμάχη" του Ταμείου με την Ευρώπη γύρω από το ελληνικό χρέος επίσης δεν αποτελεί ένα σήμα εμπιστοσύνης για τις αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που συμφώνησε το Eurogroup, "απαντώντας", έτσι, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο κρίνει μέσω της έκθεσής του πως η ελάφρυνση μπορεί να μην είναι αρκετή για να καταστήσει βιώσιμο μακροπρόθεσμα το ελληνικό χρέος.
Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα τόνισε πως οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα είναι "μονίμως απαισιόδοξες" και πως το Ταμείο χρειάστηκε στο παρελθόν να τις αναθεωρήσει.
To "σήμα" Ντράγκι
Όπως δείχνουν τα πράγματα, τα δύσκολα και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία είναι μπροστά και αυτό είναι κάτι το οποίο το "ακούν" οι αγορές. Η έκθεση του ΔΝΤ ήρθε λίγες μέρες μετά και το ηχηρό "όχι" που είπε ο Μάριο Ντράγκι στην ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE και στη διατήρηση του waiver, υποδηλώνοντας πως οι προοπτικές μιας νέας εξόδου στις αγορές, ειδικά με μακροπρόθεσμους τίτλους, το αμέσως επόμενο διάστημα επιδεινώνονται σημαντικά. Το ότι η ΕΚΤ αποφάσισε τελικά να μην κάνει "εκπτώσεις" σε ό,τι αφορά την Ελλάδα έχει "μεταφραστεί" από κάποιους αναλυτές ως εξής: σε περίπτωση που έδινε το QE στην Ελλάδα και υπήρχε σημαντική πτώση στα ελληνικά spreads, τότε η χώρα θα "χαλάρωνε" σε ό,τι αφορά τα συμφωνηθέντα.
Αν και οι αγορές που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει η ΕΚΤ μέσω του QE δεν θα ήταν σημαντικές σε ποσό, καθώς το πρόγραμμα μειώνεται από τον Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο, ωστόσο το σήμα που θα έστελνε μια τέτοια κίνηση στους επενδυτές θα ήταν καθοριστικό για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της αγοράς προς την Ελλάδα, θα βοηθούσε στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του spread των ελληνικών ομολόγων, ενώ μέσα σε αυτό το τετράμηνο η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ευνοηθεί από την τόνωση της ρευστότητας. Όπως έχει εκτιμήσει η ΤτΕ, εάν η Ελλάδα διατηρούσε το waiver και είχε ενταχθεί στο QE, τότε τα επιτόκια του 10ετούς ομολόγου θα ήταν τουλάχιστον 0,70 μονάδες χαμηλότερα από τα επίπεδα του 3,85%, όπου κινούνται σήμερα.
Η επιλογή της ενισχυμένης εποπτείας έναντι της προληπτικής πιστωτικής γραμμής, η οποία έγινε προφανώς για πολιτικούς λόγους, αφού οικονομικά είναι πιο ακριβή, έχει προφανέστατα σημαντικά μειονεκτήματα, όπως έχουν επανειλημμένως τονίσει οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (βλ. Credit Suisse). Στην περίπτωση της προληπτικής γραμμής, θα υπήρχε ένα "πακέτο" χρημάτων τα οποία, εάν η Ελλάδα τα χρησιμοποιούσε, θα ενεργοποιούνταν αυτή η βοήθεια με κόστος 1% επί του κεφαλαίου ετησίως. Όταν και αν τη χρησιμοποιούσε. Αλλιώς το κόστος της θα ήταν μηδενικό. Το "μαξιλάρι ασφαλείας" των 24,1 δισ. ευρώ είναι επίσης χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, εάν χρειαστεί, μέσα στους επόμενους 22-24 μήνες. Αλλά για τα χρήματα του cash buffer η Ελλάδα θα πληρώνει τόκους από την πρώτη ημέρα, με το συνολικό κόστος σε ετήσια βάση να αγγίζει περίπου το 1%.
Τι λένε τα funds - Το "όχι" των Αμερικανών επενδυτών
Όπως επισημαίνουν διαχειριστές κεφαλαίων, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις κινήσεις της. Μάλιστα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά βρετανικό fund το οποίο είναι ένα από τα 25 funds με τα οποία είχε επαφές ο κ. Χουλιαράκης στο Λονδίνο στα τέλη Ιουνίου, το να μη βγει ακόμη στις αγορές το ελληνικό Δημόσιο και να περιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα είναι η πιο "σοφή" απόφαση. "Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί το λάθος που έγινε νωρίτερα στο έτος", υπογραμμίζει αναφερόμενο στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου τον περασμένο Φεβρουάριο. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές, συνολικά, δεν είναι θετικό, και η ρευστότητα αυτήν τη στιγμή είναι εξαιρετικά χαμηλή. "Χωρίς το waiver, δύσκολα οι επενδυτές θα συρρεύσουν για να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα, ακόμα και με την ύπαρξη του cash buffer", υπογραμμίζει παράγοντας της αγοράς, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι το ΔΝΤ διατηρεί επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σίγουρα δεν συμβάλλει στην προσέλκυση επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα, ειδικά στους μακροπρόθεσμους τίτλους.
Χαρακτηριστικό της επιφυλακτότητας που επικρατεί απέναντι στην Ελλάδα και των ανησυχιών που συνεχίζουν να υπάρχουν στο περιβάλλον των επενδυτών για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας είναι πως αμερικανικά funds τα οποία δεν συμμετείχαν στο swap του περασμένου Νοεμβρίου δεν εμφανίζονται πρόθυμα να ανταλλάξουν υφιστάμενο ελληνικό χρέος που έχουν από το PSI του 2012 με νέο. Κατά το swap, να θυμίσουμε, το ποσό που έχει δοθεί για ανταλλαγή ανήλθε στα 25,47 δισ. ευρώ, έναντι ενός συνολικού ποσού που αφορούσε η πρόταση 29,7 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εκδόθηκαν πέντε νέες σειρές ομολόγων, συνολικού όγκου 25,75 δισ. ευρώ, τον οποίων οι αποδόσεις κυμαίνονταν από το 3,5% έως το 4,2%. Στο πρόσφατο ταξίδι που έκαναν στις ΗΠΑ ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Χουλιαράκης και ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), κ. Δημήτρης Τσάκωνας, προσέγγισαν τους επενδυτές-κατόχους των ομολόγων του strip, με συνολικά κεφάλαια κοντά στα 4 δισ. ευρώ –που, κυρίως για φορολογικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το δίκαιο υπό το οποίο τελούσαν οι τίτλοι, αποφάσισαν τον Νοέμβριο να μη συμμετέχουν στην ανταλλαγή ομολόγου–, με σκοπό να τους πείσουν αυτήν τη φορά να ανταλλάξουν αυτό το χρέος με νέο.
Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο βρήκε "πόρτα" σε αυτήν του την πρόταση και, έτσι, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα με... άδεια χέρια, με τα αμερικανικά funds να μην εμφανίζονται πρόθυμα όχι απλώς να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση μακροπρόθεσμου ομολόγου, καθώς θεωρούν ότι ενέχει ακόμη ρίσκο, αλλά ούτε και να ανταλλάξουν υφιστάμενο ελληνικό χρέος με νέο.
Της Ελευθερίας Κούρταλη
*Αναδημοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί
Κατηγορία Πολιτική
 
Οι ΗΠΑ επί μισό και παραπάνω αιώνα ήταν πάντα (ή σχεδόν πάντα) στο πλευρό της Τουρκίας και απέναντι στην Ελλάδα σε μείζονα ζητήματα για τον ελληνισμό, όπως η εθνοκάθαρση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, και η βάρβαρη εισβολή και κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους.
Το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε στους Έλληνες πολίτες να αποδεχτούν και να κατανοήσουν αυτά που γράφουμε εδώ και παραπάνω από πέντε χρόνια για τη σοβούσα κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
Κανείς στην Ελλάδα δεν πίστευε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία θα επιδεινωθούν και θα φθάσουν στο σημείο που είναι σήμερα, με την Ουάσινγκτον να έχει επιβάλει κυρώσεις στους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης γιατί παίζουν ενεργό ρόλο στην παράνομη κράτηση του Αμερικανού πάστορα Μπράνσον.

Όσον αφορά την υπόθεση αυτή, οι ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας το μέγεθός τους αλλά και τον διπλωματικό-πολιτικό νου, μετέτρεψαν την υπόθεση του φυλακισμένου πάστορα Μπράνσον σε μια ιδιότυπη φυλακή για την ίδια την Τουρκία, η οποία ήδη νιώθει εγκλωβισμένη και είναι προφανές ότι μάλλον θα ήθελε να μην είχε αρχίσει ποτέ αυτό το επικίνδυνο «παιχνίδι» με τους ομήρους απέναντι στις ΗΠΑ.
Παρεμπιπτόντως, η Ελλάδα, αντί να χρησιμοποιήσει τον διπλωματικό-πολιτικό νου και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται εντελώς παράλογα και παράνομα σε τουρκική φυλακή..
ζητώντας σε αντίθετη περίπτωση την άμεση απέλαση του Τούρκου πρέσβη, προχώρησε στη συνταξιοδότηση των δύο νόμιμων μουφτήδων της ελληνικής Θράκης, αφήνοντας ζωτικό χώρο στους ψευδομουφτήδες, που ακόμα και οι πέτρες γνωρίζουν ότι παίζουν ανοικτά το παιχνίδι της Άγκυρας.
Να επιστρέψουμε στα αμερικανοτουρκικά, από την πορεία των οποίων θα εξαρτηθούν τα πάντα στην περιοχή μας – ακόμα και η μορφή που θα έχει ο χάρτης τις επόμενες δεκαετίες.
Ο Ερντογάν συγκρούεται με τις ΗΠΑ για ένα εξαιρετικής γεωπολιτικής σημασίας ζήτημα, το Κουρδικό. Οι ΗΠΑ από το 1990, οπότε ξέσπασε η κρίση με την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ, προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα μεγάλο σχέδιο για τον στρατηγικό έλεγχο της Αραβικής Χερσονήσου, του Περσικού Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, της Μεσοποταμίας και της Ανατολικής Μεσογείου.
Στρατηγικός στόχος είναι ο έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και των υδάτινων πόρων της περιοχής, δηλαδή των νερών του Τίγρη και του Ευφράτη που σχηματίζουν την ιστορική Μεσοποταμία.
Βασικός πυλώνας της στρατηγικής αυτής είναι η ασφάλεια του Ισραήλ και η δημιουργία κουρδικού κράτους, αυτού που πλέον αποκαλείται από όλο και περισσότερους αναλυτές «Μεγάλο Κουρδιστάν».
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει για το θέμα, θα επιχειρηθεί πρώτα να δημιουργηθούν τέσσερα αυτόνομα ή ομόσπονδα κουρδικά κράτη στο Ιράκ, τη Συρία, την Τουρκία και το Ιράν, τα οποία σε βάθος χρόνου θα αποτελέσουν το Μεγάλο Κουρδιστάν.
Η αρχή έγινε το 1992, με τη δημιουργία του πρώτου ντε φάκτο αυτόνομου κουρδικού κράτους στο Βόρειο Ιράκ ή Νότιο Κουρδιστάν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Αγγλίας, το οποίο αναγνωρίστηκε συνταγματικά το 2005, όταν ψηφίστηκε το νέο σύνταγμα του Ιράκ.
Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν υποστηρίχθηκε φανερά από τις ΗΠΑ από τότε που ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και η υποστήριξη αυτή ήταν η κύρια αιτία που το κεμαλικό βαθύ κράτος τον έστειλε στη φυλακή.
Το κεμαλικό βαθύ κράτος και το στρατιωτικό κατεστημένο ήταν κάθετα αντίθετο στη δημιουργία κουρδικού κράτους στο Β. Ιράκ, το οποίο, όμως, για να αναπνεύσει και να ζήσει, έπρεπε οπωσδήποτε να έχει την υποστήριξη της Άγκυρας.
Ο Ερντογάν δέχτηκε να παίξει αυτό το ρόλο, να στηρίξει δηλαδή ως πρωθυπουργός την Αυτόνομη Κουρδική Διοίκηση στο Β. Ιράκ, γι’ αυτό υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ στο επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας απέναντι στο παλιό βαθύ κράτος, την Εργενεκόν, το Σχέδιο Βαριοπούλα κτλ. Και είναι αλήθεια ότι τήρησε το λόγο του, υποδέχτηκε τον πρόεδρο του ιρακινού Κουρδιστάν στην Άγκυρα με τιμές αρχηγού κράτους, προχωρώντας με τον τρόπο αυτό στην αναγνώρισή του.
Φυσικά όλα αυτά έγιναν με το… αζημίωτο για την τουρκική οικονομία και για πολλούς Τούρκους επιχειρηματίες, ανάμεσα στους οποίους και ορισμένοι του οικογενειακού περιβάλλοντος του Ερντογάν, που έκαναν δουλειές πολλών δισεκατομμυρίων και στην κυριολεξία έχτισαν ένα καινούργιο κράτος.
Όμως τα πράγματα άλλαξαν το 2015, για δύο λόγους.
Ο ένας ήταν οι εκλογές του Ιουνίου, στις οποίες το κουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) πήρε ποσοστό 13,1% και εξέλεξε 80 βουλευτές, στερώντας την αυτοδυναμία από το κόμμα του Ερντογάν.
Ο άλλος ήταν η στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία, ένεκα της οποίας γκρεμίστηκαν τα όνειρα του Ερντογάν να ελέγξει τη Συρία μέσω των σουνιτών της συριακής αντιπολίτευσης, όπως υπολόγιζε όταν ξέσπασε η κρίση στη Συρία. Όμως η εμπλοκή της Ρωσίας και η στρατιωτική της παρουσία στη Συρία κατέστησε στρατηγικούς συμμάχους των ΗΠΑ τους Κούρδους της Ροζάβας (Β. Συρία, Δ. Κουρδιστάν), εξέλιξη που οδηγεί στη δημιουργία του δεύτερου κουρδικού κράτους.
Ο Ερντογάν, λοιπόν, αν και στην αρχή είχε δεχτεί να «συνεργαστεί», όταν διαπίστωσε ότι επί των ημερών του είναι πιθανόν να δημιουργηθεί το τρίτο κουρδικό κράτος στο έδαφος της Τουρκίας, αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί και να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ.
Τα όσα βλέπουμε και θα δούμε στο μέλλον, είναι τα επεισόδια του σίριαλ που ξεκίνησε το 1990.
Καλή… τηλεθέαση.
pontos-news
Κατηγορία Πολιτική
 


Ήρθαν πουλώντας ευαισθησία, ανθρωπισμό & ηθική:

  • Μπαλάφας: #μια_στραβή ο θάνατος 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι
  • Δούρου: Με 16 νεκρούς στη #Μάνδρα & 89 νεκρούς στο #Μάτι μιλάει για #μια_στραβή στη βάρδιά της
  • Πολάκης: Οι νεκροί θολώνουν την εικόνα
  • Καμμένος: Φταίνε τα θύματα
Κατηγορία Πολιτική
 

Τη θλιβερή εβδομάδα που μας πέρασε οι μάσκες έπεσαν, με τον Συριζαίο οπαδό και ένθερμο χειροκροτητή και υπέρμαχο του "μορφώματος" να αποκαλύπτει κάθε πτυχή του εκδικητικού και ανάλγητου "κακομοίρη" που κρύβει μέσα του.
Πανικός, ανασφάλεια και υπέρμετρη κακοήθεια εναντίον όλων όσοι δεν ενστερνίζονται τα... "λόγια της πλώρης" του πλοίου των ζωντανών νεκρών - των πολιτικοκοινωνικών ζόμπι, που ακόμα στα χέρια τους κρατούν τα πηδάλια της χώρας... και κλιμακώνουν την τελευταία τους επίθεση, πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους.
Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του αριστερού αφηγήματος, η πραγματική, που όλο και περισσότερο καθρεφτίζεται στα περίεργα μονοπάτια που ο Συριζαίος οπαδός ακολουθεί τυφλά, χωρίς να βλέπει φως στο βάθος του τούνελ... ή μάλλον βλέπει μόνο φωτιές και απανθρακωμένα όνειρα, που ούτε και τώρα είναι σε θέση να κατανοήσει.

Ο Συριζαίος οπαδός υποστηρίζει πως έως χθες η Δεξιά ήταν ο υποστηρικτής των κατεστημένων δυνάμεων, ενώ η Αριστερά ήταν ο χώρος της αμφισβήτησης και της αντίστασης. Αυτό, όμως, βρε αριστερόμαγκές μου, είναι πλέον παρελθόν και όπου αναφέρεται μόνο γέλια προκαλεί - να 'στε καλά γι' αυτό!
Αλλού περισσότερο αλλού λιγότερο, οι δυνάμεις της Δεξιάς έχουν διασπαστεί σε πατριωτικές και φιλελεύθερες, με τις τελευταίες να κυριαρχούν σήμερα. Η Αριστερά, από την άλλη, και έχει διαβρωθεί και έχει αλλοιωθεί στον ίδιο της τον πυρήνα. Απεδείχθη πλέον ο κορυφαίος υπέρμαχος του παλιού συστήματος που δήθεν πολεμούσε. Στην πράξη, μόνο μικρές ομάδες αμφισβήτησης, πολιτικά ανίσχυρες και συνήθως αόμματες, έχουν απομείνει στα αριστερά του φάσματος, αλλά είναι... και βολεμένες και χορτάτες.
Ο Συριζαίος οπαδός, που "χτίστηκε" μεταλλασσόμενος διαρκώς, με φωτιά και λάβρα και ανδρώθηκε μέσα από τη ρεμούλα των αρχιτρωκτικών του μορφώματος που προσκύνησε... δεν είναι σε θέση νοητικά να αντιληφθεί πως ο Τσίπρας είναι ο ορισμός της "φτώχειας", της "ανέχειας", της "περιφρόνησης των αξιών"  και της "καταστροφής της πατρίδας", με όπλο, την "ωμή" καταπάτηση της Δημοκρατίας.
Είναι  φανερό, πως ο Συριζαίος οπαδός, για το δικό του προσωπικό όφελος, συμφωνεί ο ελληνικός λαός να χρησιμοποιείται από το μόρφωμα και τον αρχηγό τους ως πειραματόζωο, ως τιμωρητικό παράδειγμα, προκειμένου να μη διανοηθεί κανένας πολίτης πια...  να σκεφθεί ότι μπορεί να διεκδικήσει το παραμικρό. 
Δεν καταλαβαίνουν οι "ηλίθιοι" οπαδοί του μορφώματος πως και εκείνοι το ίδιο πειραματόζωα είναι, μόνο που δωροδοκούνται με κοκαλάκια και ξεροκόμματα, χάντρες και καθρεφτάκια, συμμετέχοντας στη διατεταγμένη υπηρεσία, που βρίσκεται ο αρχηγός τους - το νεογνό... ετών 44.
Έτσι, λοιπόν, ο Συριζαίος συμμετέχει ενεργά στο να περάσει δηλαδή στο υποσυνείδητο των πολιτών ότι η λιτότητα είναι μονόδρομος... και μόνον αν κάποιος προσκυνήσει θα έχει πιθανότητες επιβίωσης... έστω και αμυδρών.
Με βάση λοιπόν αυτές τις παραδοχές, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πολύ χειρότερες μέρες που πιθανολογούμε ότι θα έρθουν - όλοι εμείς, με εξαίρεση τον Συριζαίο οπαδό,  που έμαθε να ελπίζει στις υποσχέσεις εκ του αφηγήματος και δεν σώζεται με τίποτα. Έχει αποβιώσει, δηλαδή, χωρίς ακόμα να το έχει αντιληφθεί!...
Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εμείς που ως Έθνος και ως λαός δώσαμε "ελευθερία", "δημοκρατία", "γνώση" και "επιστήμη" στην ανθρωπότητα, τώρα χρησιμοποιούμαστε, με ενδιάμεσο "δήμιο" τον Αλέξη τον Τσίπρα, το κομματικό μόρφωμα που διοικεί και φυσικά τον άβουλο και κατεστραμμένο "νοητικά" Συριζαίο οπαδό... μοιραίοι για τη δική μας τη σκλαβιά!
Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη τον Τσίπρα, που προφανώς μπροστά στην καρέκλα της εξουσίας δεν αντιλαμβάνεται τι του ετοιμάζεται, ή θεωρεί πως θα καταφέρει να ξεγλιστρήσει, προβλέπω πως έχει εξελιχθεί σε στυγνό "νεκροθάφτη" της χώρας!
Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Συριζαίος οπαδός επενδύουν σταθερά σε μια αποσβολωμένη κοινωνία,  χωρίς πυξίδα και προοπτική, στο διχαστικό κλίμα "όλοι εναντίον όλων", καθώς όμως και στο χάος που τους δίνει και τον μοναδικό λόγο ύπαρξης. 
Δυστυχώς, για τις επιδιώξεις τους και ευτυχώς για την Ελλάδα και τη Δημοκρατία, οι πολίτες δεν παραδίδονται, αλλά αντεπιτίθενται. Σε αυτήν τη χώρα που δεν έχει παράδοση υψηλού κοινωνικού κεφαλαίου, που δεν φημίζεται για τα οξυμένα αντανακλαστικά της "κοινωνίας των πολιτών", οι πολίτες δηλώνουν παρόντες και έτοιμοι πλέον να αντιμετωπίσουν τον μολυσματικό ιό του Σύριζα. Δεν αγοράζει κανείς πλέον το ψευδές αφήγημα των Συριζαίων, γιατί ζούμε ήδη οριζόντια τις συνέπειες της τακτικής τους και της κοινωνικής τους κακεντρέχειας...
Τελικά, όμως, ο κατεστραμμένος νοητικά και κοινωνικά Συριζαίος οπαδός και ολόκληρο το μόρφωμα ΣΥΡΙΖΑ μάς έκανε ένα μεγάλο δώρο: διαλύοντας τις δικές μας ζωές, συνέβαλαν στο να  αντιληφθούμε έστω και βίαια πως:
...η όποια ιδεολογική αντιπαράθεση και τομή,  έχει νόημα μόνο σε ευημερούσες Δημοκρατίες, που κάθε άλλο είναι πλέον η χώρα μας...
 
...η όποια αναδιανομή του πλούτου έχει νόημα μόνο σε μια χώρα που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες...
...η όποια δημόσια Παιδεία έχει νόημα, μόνο όταν μια χώρα μπορεί να διατηρεί δασκάλους και σχολεία και να μπορεί να δημιουργεί και τις αντίστοιχες υποδομές που απαιτούνται γι' αυτήν... 
...ο όποιος φορολογικός μηχανισμός έχει νόημα όταν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα, και έλεγχος ελεγκτών και ελεγχομένων...
...το όποιο Δημόσιο Σύστημα Υγείας έχει νόημα μόνο όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και όχι της ιδεοληψίες και τα απωθημένα κάποιων, που έτυχε να βρεθούν σε θέσεις ευθύνης...
Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη βοήθεια του νοητικά καθυστερημένου Συριζαίου οπαδού, που εθελοντικά μεταλλάχθηκε σε κάτι σκοτεινό και απόκοσμο -προϊόν κάποιου παράταιρου εξώκοσμου-, υφάρπαξε την ψήφο των πολιτών, αφού προηγουμένως με τη συνδρομή του δεύτερου, ο πρώτος έστησε τον θίασο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, με τον δεύτερο ν' αναλαμβάνει τον ρόλο του ντελάλη.
Στην πιο κρίσιμη στιγμή της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, ο Συριζαίος οπαδός με τις συστηματοποιημένες μεταλλάξεις του, και μέσω αυτού, οι επικεφαλής του μορφώματος που είχε τότε συγκληθεί,  χρησιμοποίησε τα πιο δόλια μέσα για να κοροϊδέψει τους πολίτες και να διαλύσει τη χώρα με μόνο στόχο να κατακτήσει και να διατηρήσει την εξουσία. Γι’ αυτό και οι πρώτοι που θα βρεθούν στον δρόμο να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία, την Ισονομία, τη Δικαιοσύνη και την Ευημερία, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που τον ψήφισαν  -οι ίδιοι δηλαδή που τον πήραν, από "επίλεκτο μέλος στα αζήτητα", ένα τίποτα δηλαδή, και τον έφεραν στην εξουσία... Όχι όμως ο Συριζαίος οπαδός με τις εγκεφαλικές αγκυλώσεις και τις μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις... και τούτο διότι, η κυβέρνηση έχει αποκτήσει μια μεταφυσική επένδυση υποστήριξης από την πρώτη κιόλας μέρα, με κλακαδόρους από όλο το φάσμα της κοινωνίας, από εκδότες και βιομήχανους... μέχρι και τον "τέως" από το Λονδίνο... που όμως την πάτησαν και έγιναν κοψοχέρηδες  - όχι όμως ο Συριζαίος οπαδός!
Αυτά όλα μπορούν να εξηγηθούν με πραγματικούς όρους αν κανείς επιχειρήσει μια υποτυπώδη ταξική ανάλυση της πραγματικότητας. Αλλά οι κοινωνικές τάξεις καταργήθηκαν άμεσα, αφού μάθαμε ότι ακόμα και η εργατική τάξη δεν ζητάει ούτε δουλειά ούτε λεφτά, αλλά μόνον αξιοπρέπεια - πρέπει να μάθει να ζει και να πορεύεται λιτά. 
Οπότε τώρα που τα πάντα -ακόμα και το αφήγημα του Αλέξη- απομυθοποιήθηκαν, όποια ταξική ανάλυση που εμπεριέχει μέσα της τον Συριζαίο οπαδό μας είναι καταδικασμένη να προσκρούσει σε βράχια μεταφυσικών διαστάσεων, ως προς τη λατρεία του κάθε σαλεμένου  στην κυβέρνηση Τσίπρα... και ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε απλές έννοιες πια, και δεν είναι σε θέση ν' αντιληφθεί πως...  αυτή η κυβέρνηση-μόρφωμα έχει καταφέρει ν' αθετήσει τόσο όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά και όλες τις μετεκλογικές της. Όλα τα είχε ο μπαχτσές τότε που με ευκολία υπόσχονταν και ο Συριζαίος "κοσκινάς-οπαδός" μας, χειροκροτούσε και αλάλαζε...
Βέβαια για τον μεταλλαγμένο και νοητικά κατεστραμμένο Συριζαίο μας, όποιος επισημαίνει τις αντιφάσεις και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, όποιος μιλάει για καλλιέργεια ψευδαισθήσεων και χοντροκομμένων ψεμάτων, είναι προδότης, δοσίλογος, ταγματασφαλίτης και πολλά άλλα ουσιαστικά και επίθετα.
Δυστυχώς, πολλοί που...  ακόμα αναπνέουν αέρα αξιοπρέπειας δεν έχουν καθαρή κρίση για να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να συμπεράνουν ότι μιλάμε για τη πιο μεγάλη πολιτική απάτη στην ελληνική ιστορία!
Ο Συριζαίος οπαδός συμμετείχε συνειδητά και ενεργά σε όλη αυτή την απάτη, που σχεδόν έχει καταστρέψει τη χώρα... Είναι εκείνος πάνω στον οποίο βασίστηκε το αριστερό αφήγημα της ντροπής! 
Τελικά, άνθρωπος γεννιέσαι... Συριζαίος καταντάς...
*Ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος είναι Μοριακός Βιολόγος, τ. Διοικητής του Νοσοκομείου "Ελπίς”, & Μέλος του "Τομέα Υγείας” της Νέας Δημοκρατίας
Κατηγορία Πολιτική

Εκπαιδευτικά Νέα