Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Αύγουστος 2018 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.grEsp EPAL Ag Anarg1 final MIKRO MEGETHOS
Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ τ. Β΄ 3622/24-08-2018 δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών (φιλολόγων και μαθηματικών) και αναπληρωτών ψυχολόγων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης αντίστοιχα, στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το προηγούμενο σχολικό έτος, με πιλοτική εφαρμογή σε εννέα ΕΠΑΛ της χώρας. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 η εφαρμογή του προγράμματος θα γενικευτεί σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλαπλές δράσεις που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια. Εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ Τάξης και σκοπό έχει να στηρίξει τους μαθητές σε μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην επαγγελματική εκπαίδευση.
 Βασικές δράσεις του προγράμματος:
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη και εντός του ωρολογίου προγράμματος, για την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού.
Στελέχωση των ΕΠΑΛ με ψυχολόγους, με σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών.
Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή», για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα.
Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων «project» που προωθούν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Τη δράση διαχειρίζεται και συντονίζει το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών - Νόησις», εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας.
Εξοπλισμός των ΕΠΑΛ με υποδομές τηλεδιάσκεψης για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ σχολείων σε κοινές δράσεις.
Δικτύωση των σχολείων μέσα από κοινές πλατφόρμες επικοινωνίας οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων αλλά και με υποστηρικτικές δομές της περιοχής τους.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές οι οποίοι θα επιλεγούν από Μητρώο Επιμορφωτών που θα συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Επιμόρφωση των ψυχολόγων από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές ψυχολόγους, οι οποίοι θα επιλεγούν από Μητρώο Επιμορφωτών που θα συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Την Τρίτη 4-9-2018 θα διεξαχθεί μεγάλη ημερίδα στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την ενημέρωση όλων των ΕΠΑΛ για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».
Η ημερίδα θα αναμεταδίδεται ζωντανά από σύνδεσμο του Υπουργείου ώστε να την παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.
Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Παιδείας.
Δείτε το ΦΕΚ με τις υπουργικές αποφάσεις εδώ

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέαyp 16b 400

Μετά από πολύμηνη επεξεργασία από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο π.δ.  «Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες».
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, στο μήνυμά του αναφέρει:

 

«Τίθεται από σήμερα 28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 1920/1991 (Α’ 11), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4511/2018 (Α’ 2).
Το Προεδρικό Διάταγμα  περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:
 α) το καθορισμό των αναγκαίων δικονομικών κανόνων για τη συζήτηση των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και
β) την ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, σύστασης και διαδικασίας πλήρωσης θέσεων προσωπικού (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητών υπαλλήλων) και λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας καλεί να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 7η  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00΄».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 22:10

Τα σχολεία ανοίγουν με αλλαγές

 

Απαγορεύονται τα κινητά και τα tablets για μαθητές

Πλησιάζει η μέρα που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Το σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.
Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων

Στο μεταξύ το ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία από την μεθεπόμενη σχολική χρονιά (2019-2020), έχει αφήσει ανοιχτό ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας πριν λίγες μέρες στην ΕΡΤ. «Είναι μια σκέψη που επεξεργαζόμαστε, γιατί διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι αυτό ευνοεί πολύ τα παιδιά και τις οικογένειες», είπε, χαρακτηρίζοντας «δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο» το να ξεκινούν τα μαθήματα σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στις 9.00 το πρωί, αντί στις 8:15. Όπως συμπλήρωσε, εάν εφαρμοστεί η αλλαγή αυτή, τότε και η ώρα λήξης του σχολικού ωραρίου θα μετακινηθεί κατά 45 λεπτά αργότερα.

Τέλος τα κινητά στα σχολεία

Απαγορεύονται τα κινητά και τα tablets για μαθητές στα σχολεία.
Με εγκύκλιό του ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ενημερώνει για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες.
Όπως γίνεται γνωστό στη σχετική εγκύκλιο που αποστέλλεται προς όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας και τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι μαθητές πλέον δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
Ακόμη, δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού, όπως διευκρινίζει το υπουργείο.
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                 Αθήνα, 26/08/2018
Με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού για το νέο διδακτικό έτος θα χρειαστούν περισσότεροι από 14.000 αναπληρωτές στην Π.Ε.
Με βάση την καταγραφή των λειτουργικών κενών που έγινε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων, προκύπτει πως τα κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019 ξεπερνούν τις  14.000.

Συγκεκριμένα 8.068 είναι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και μάλιστα με βάση τα ‘κουτσουρεμένα’ κενά των Περιφερειακών Διευθυντών, σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν 5.000 περίπου κενά στην Ειδική Αγωγή καθώς και τα κενά που θα προκύψουν μετά την έναρξη του σχολικού έτους (άδειες ανατροφής, αναρρωτικές, άνευ αποδοχών κ.τ.λ.).
Επομένως για τη λειτουργία των σχολείων Π.Ε. θα χρειαστούν με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού πάνω από 14.000 αναπληρωτές, η πρόσληψη των οποίων πρέπει να γίνει άμεσα και με βάση όλα τα πραγματικά κενά.
Θυμίζω πως το σχολικό έτος 2017-2018 είχαν προσληφθεί 16.118 εκπαιδευτικοί στην Π.Ε.
Στα ίδια περίπου επίπεδα θα κυμανθεί και φέτος ο αριθμός των αναπληρωτών.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω πίνακα με τα κενά Γενικής Αγωγής, όπως αυτά καταγράφηκαν από τους Περιφερειακούς Διευθυντές.
ΠΕ 70 2.656 ΠΕ1100 417
ΠΕ60 1.544 ΠΕ06 415
ΠΕ08 1.245 ΠΕ86 364
ΠΕ9101 722 ΠΕ07 141
ΠΕ7901 511 ΠΕ05 53
Τα περισσότερα κενά εμφανίζονται στα παρακάτω ΠΥΣΠΕ: Ηράκλειο 654, Δωδεκάνησα 547, Ανατολική Αττική 430, Αιτωλοακαρνανίας 296, Πειραιά 288,  Χανιά 265, Κέρκυρα 209. Αν σ’ αυτά προστεθούν και τα κενά της Ειδικής Αγωγής σε πιάνει ίλιγγος.
Η ύπαρξη χιλιάδων οργανικών κενών όπως αυτά καταγράφηκαν στις μεταθέσεις και σε συνδυασμό με τα χιλιάδες λειτουργικά κενά, καθιστούν αναγκαία την άμεση έναρξη της διαδικασίας μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση.
Το αίτημα για μόνιμους διορισμούς δεν είναι απλά απαίτηση των καιρών, είναι υποχρέωση της πολιτείας για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Υπέρμαχος του Brexit αλλά και λάτρης της Ελλάδας είναι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και επισκέπτεται συχνά την χώρα μας.
Με αφορμή το τελευταίο του ταξίδι στη χώρα μας , έγραψε ένα άρθρο στην Telegraph για την οικονομική κρίση, για το πως η Ελλάδα δεν βασίστηκε στις δικές της δυνάμεις και απλά εκτελούσε τις εντολές των δανειστών και για το πόσο η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την Βρετανία και το Brexit.

«Βλέποντας κανείς τις πολυσύχναστες μαρίνες και τα γεμάτα εστιατόρια, ίσως να έχει πειστεί πως η κρίση του ευρώ τελείωσε πράγματι».
Και συνεχίζει: «Τώρα μπορείτε να ακολουθήσετε την μοντέρνα φιλοευρωπαϊκή αφήγηση, την οποία ο καλός κύριος Ντράγκι, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρήκε τη λύση, ότι το ευρώ πλέον είναι υγιές και πως οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται στο δρόμο για ανάκαμψη. Και ίσως να αναρωτηθείς εάν έχουν δίκιο όταν λένε ότι η προσωρινή ανάκαμψη του ευρώ αποδεικνύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ποντάρει στο να μείνει πιστό στις Βρυξέλλες – ακριβώς αυτό που λέει η ΕΕ- ακόμη κι αν δεν έχουμε καμία επιρροή στις αποφάσεις αυτές.
Στα γκράφιτι θα δεις την οργή μιας χαμένης γενιάς νέων ανθρώπων που ακόμη αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ελπίδα για δουλειά.
Στα γκράφιτι θα δεις την οργή μιας χαμένης γενιάς νέων ανθρώπων που ακόμη αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ελπίδα για δουλειά.Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζεις μετά από μία εβδομάδα στον ήλιο; Αν ναι, τότε έχεις πιει πολύ ρετσίνα. Η κρίση του ευρώ δεν έχει τελειώσει. Το ενιαίο νόμισμα παραμένει καταστροφικό και είναι πολύ πιθανό μια μέρα να καταρρεύσει. Και εν τω μεταξύ η εμπειρία της Ελλάδας είναι ένα μάθημα στην απόλυτη παραφροσύνη οποιασδήποτε χώρας που επιτρέπει να δέχεται bullying από τους διαπραγματευτές της ΕΕ.
Αν οδηγήσεις σε οποιαδήποτε μεγάλη ελληνική πόλη μακριά από τα τουριστικά σημεία, σε κάθε σπασμένο τζάμι και κάθε κτίριο που έχει μπει λουκέτο, θα δεις την καταστροφή της ελληνικής βιομηχανίας – η οποία μέσα σε τρία χρόνια, από το 2010, είδε την μείωση των εργοστασίων από τα 80.000 στα 57.000. Στα γκράφιτι θα δεις την οργή μιας χαμένης γενιάς νέων ανθρώπων που ακόμη αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία ελπίδα για δουλειά. Η ανεργία εξακολουθεί να κυμαίνεται στο 20%, η οικονομία είναι ακόμη στο 25%, μεγαλύτερη από το 2008  ενώ το 35% ζει στην απόλυτη ανέχεια. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός για μια χώρα της ΕΕ: ακριβώς επειδή η Ελλάδα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των Βρυξελλών. Δεν ήταν μόνο ότι δεν μπορούσαν ή δεν τόλμησαν να ανακτήσουν την νομισματικής τους ανεξαρτησία. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν – κυρίως από την Άνγκελα Μέρκελ – να δεχτούν ένα καθεστώς λιτότητας με δραστικές περικοπές του προϋπολογισμού. Είναι απολύτως σημαντικό να καταλάβουμε πως όταν η ΕΕ επέβαλε αυτό το πρόγραμμα δεν σκεφτόταν πρώτα την Ελλάδα ή τον ελληνικό λαό. Ότι, σκεφτόταν την ΕΕ, τους ισολογισμούς των τραπεζών της ΕΕ, τον κίνδυνο του ευρώ από μια πιθανή κατάρρευση της Ελλάδας. Έτσι, οι Έλληνες βρέθηκαν στην τρομερή θέση της διαπραγμάτευσης με ανθρώπους που δεν σκέφτονταν τους Έλληνες και που πίστευαν ότι ήταν πολιτικά χρήσιμο να αποτελέσει παράδειγμα η περίπτωση της Ελλάδας, και πως οι Έλληνες που υπέφεραν θα μπορούσαν να είναι ένα memento mori για οποιονδήποτε έμπαινε στον πειρασμό να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στις Βρυξέλλες.
Είναι αλήθεια πως η ευρωζώνη επωφελείται από μια παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη – εξ ου και η έντονη συζήτηση για όσους θέλουν να παραμείνουν στην ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο – αλλά είναι σαφές ότι οι ασθενέστερες οικονομίες, ιδίως η Ιταλία, βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι το 2008, για να αντέξουν το επόμενο οικονομικό σοκ. Θα υπάρξει ένα τέτοιο σοκ, και αυτή τη φορά, θα είναι καταστροφικό για το ευρώ.
Εν τω μεταξύ, η ελληνική ταλαιπωρία συνεχίζεται και το μάθημα είναι σαφές. Όπως εξήγησε ο πρώην υπουργός οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, η τραγωδία των Ελλήνων είναι ότι ποτέ δεν είχαν τα κότσια να πουν στους Ευρωπαίους αξιωματούχους να πάνε στα τσακίδια. Ποτέ δεν ήταν σε θέση να πάρουν τον έλεγχο, να ασχοληθούν με την οικονομία τους προς όφελος του ελληνικού λαού.
Αυτό, προσθέτει, θα ισχύσει και στην Βρετανία. Ετοιμαζόμαστε, να κάνουμε ένα ιστορικό λάθος και να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε κάποια που απλά θα δέχεται εντολές από τις Βρυξέλλες, χωρίς λόγο στις αποφάσεις και τους κανονισμούς. Δείτε τον εξευτελισμό της Ελλάδα – μέλος της ΕΕ – και αναρωτηθείτε πως η ΕΕ θα λειτουργήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός, και όταν δεν θα μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα για να προστατευτούμε από την επιβολή αυτών των κανόνων. Θα ενεργήσει η ΕΕ προς όφελος των συμφερόντων μας και των συμφερόντων της βρετανικής απασχόλησης ή με βάση τα δικά της συμφέροντα;
Η απάντηση είναι σαφής. Είναι γραμμένη στα γκράφιτι σε όλη την Ελλάδα.
Κατηγορία Πολιτική
 
Το μικρό χωριουδάκι της Αντιάς που βρίσκεται στην Έυβοια και τη σφυριχτή «μυστική» γλώσσα που χρησιμοποιούν μονάχα κάποιοι από τους κατοίκους του εξυμνεί το BBC μέσα από δημοσίευμα του. Ο Eliot Stein από το βρετανικό πρακτορείο πραγματοποιεί το αφιέρωμα.
Η προέλευση της μυστηριώδους γλώσσας Η ιδιόμορφη διάλεκτος της Αντιάς, γνωστή και ως σφυριά, είναι μια σφυριχτή γλώσσα που ομιλείται από τους κατοίκους του ορεινού χωριού.Εκτός από την Αντιά, διάλογοι μέσω σφυριγμάτων έχουν καταγραφεί και στα χωριά Σιμικούκι και Ευαγγελισμός. Η σφυριά βασίζεται αποκλειστικά στα σφυρίγματα.


Κάποιος που δεν μιλάει αυτή τη γλώσσα, ακούγοντας τη, δεν αναγνωρίζει καμία λέξη παρά μόνο διαφορετικού είδους σφυρίγματα. Σήμερα ο πληθυσμός του μικρού χωριού έχει συρρικνωθεί στα 37 άτομα από 250 που ήταν κάποτε, με αποτέλεσμα έξι μόλις ντόπιοι να είναι σε θέση να μιλήσουν τη «σφυριά».
Όπως εξηγεί ο αρθρογράφος, όταν έφτασε στο χωριό τον υποδέχτηκε ο 45χρονος Γιάννης Αποστόλου ο οποίος του έδειξε στην πράξη τη σφυριά για το καλωσόρισμα στον τόπο. Η 76χρονη κυρία Κούλα δεν άργησε να πάρει μέρος στη συζήτηση. Τα μέσα ενημέρωσης ανακάλυψαν τη γλώσσα το Μάρτιο του 1969 όταν σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη σορό ενός πιλότου, το αεροπλάνο του οποίου προσέκρουσε στην περιοχή του όρους Όχη. Πιθανολογείται ότι οι κάτοικοι της Αντιάς ήταν απόγονοι Περσών στρατιωτών, οι οποίοι φρουρούσαν Έλληνες αιχμαλώτους στην περιοχή της Καρύστου.
Ύστερα άπω την ήττα τους στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο Περσικός στρατός εγκατέλειψε τους φρουρούς της Καρύστου, οι οποίοι κατέφυγαν στις ορεινές περιοχές γύρω από την Αντιά. Αναμείχθηκαν με τους τοπικούς πληθυσμούς και αφομοιώθηκαν από αυτούς.

Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, οι κάτοικοι της Αντιάς είναι δωρικής καταγωγής, αφού σε αντίθεση με τους γύρω πληθυσμούς δεν μιλoύν αρβανίτικα. Μια λιγότερο γνωστή εκδοχή παρουσιάζει ως «πατέρες» της σφυριάς μια ομάδα από κατοίκους της Αίνου στη Θράκη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή το 1469 ως αιχμάλωτοι των Βενετών.
Όπως αναφέρει η Dimitra Hengen, μια Ελληνίδα γλωσσολόγος που συνόδευσε το δημοσιογράφο στην Αντιά, η σφυριά είναι στην πραγματικότητα μια εκδοχή της ομιλούμενης ελληνικής, στην οποία τα γράμματα και οι συλλαβές αντιστοιχούν σε ξεχωριστούς τόνους. Η ουσιαστική διαφορά που εντοπίζεται με την ελληνική γλώσσα είναι πως τα μηνύματα με σφυρίγματα μπορούν να ακουστούν ως τέσσερα χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή δέκα φορές πιο μακριά από μια κραυγή.

«Όταν ήμουν μικρός έπρεπε να μάθω τη σφυριά για να επιβιώσω», λέει ο 69χρονος Παναγιώτης Τζαναβάρης προσθέτοντας πως αν χαθεί η γλώσσα θα χαθεί και η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Το 2010 ο ίδιος δημιούργησε τον Πολιτιστικό Οργανισμό της Αντιάς στο μονοθέσιο σχολείο του χωριού προκειμένου οι παλαιότεροι να παραδίδουν μαθήματα στους νεότερους για την τοπική διάλεκτο. Τρία περίπου χρόνια πριν ο Τζαναβάρης καλωσόρισε μια ομάδα γλωσσολόγων από τα πανεπιστήμια των Yale και Harvard ώστε να καταγράψουν τα «σφυρίγματα» για τις επόμενες γενιές. Πέρσι στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη παρουσιάστηκε ειδικό ντοκιμαντέρ για τη σφυριά. Ο κίνδυνος εξαφάνισης Δυστυχώς, η σφυριά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον Άτλαντα της Unesco σχετικά με τις γλώσσες του κόσμου σε κίνδυνο, καθώς στην Ευρώπη η «σφυριά» έχει τους λιγότερους ομιλητές.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

 
Φορείς, οργανώσεις, χριστιανικά σωματεία και παμμακεδονικές ενώσεις προετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψή του στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος του συντονιστικού οργάνου των ομάδων που διοργανώνουν το συλλαλητήριο της 8ης Σεπτεμβρίου είναι να καταστεί σαφές στον κ. Τσίπρα ότι είναι ανεπιθύμητος στα εδάφη της Μακεδονίας λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών.

Το ραντεβού των διαδηλωτών έχει δοθεί στις 7 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Μέλη των χριστιανικών σωματείων της Θεσσαλονίκης συνέθεσαν ένα τραγούδι για το κάλεσμα της 8ης Σεπτεμβρίου.
Κατηγορία Πολιτική
 
Ο τρόμος του Μαξίμου και της υπό κατάρρευσης Κυβέρνησης Τσίπρα για την λαϊκή οργή που έχει προκαλέσει το Ξεπούλημα της Μακεδονίας από τους Τσίπρα- Κοτζιά- Καμμένοαποτυπώνεται ξεκάθαρα στο σημερινό "εμπρηστικό" (και άκρως προβοκατόρικο) πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Σε ένα ανερμάτιστο και ατεκμηρίωτο ρεπορτάζ ο συντάκτης της… απογευματινής «Αυγής» της Κουμουνδούρου (υποτίθεται ότι είναι και δημοσιογράφος-ιστορικός ο… μπαγάσας) εμφανίζει ως «ενεργούμενα της Ακροδεξιάς» τους οργισμένους Έλληνες πατριώτες που θα «υποδεχθούν» στις 8 Σεπτεμβρίου όπως ΑΞΙΖΕΙ τον Τσίπρα, τον Κοτζιά, τον Καμμένο και τους υπόλοιπους κυβερνητικούς παράγοντες που ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ την Μακεδονία .


Παράλληλα σε ένα σχεδόν παραληρηματικό κείμενο που βρίθει αναξιοπιστίας και κυρίως... φαντασιοπληξίας εμπλέκεται η Ακροδεξιά, οι «ξένες δυνάμεις», η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μέχρι και ο… Κυριάκος Μητσοτάκης, με το μαζικό συλλαλητήριο της 8ης Σεπτεμβρίου που διοργανώνουν εκατοντάδες φορείς και Ενώσεις από όλο τον πλανήτη.

Προφανώς οι «σύντροφοι» της Κουμουνδούρου έχουν αντιληφθεί πως η κατάσταση στην Βόρειο Ελλάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα «μυρίζει μπαρούτι» και προσπαθούν με τις γνωστές (φαιοκόκκινης έμπνευσης) επικοινωνιακές προβοκάτσιες, να «γυρίσουν το κλίμα».

Είναι πολύ βαθιά νυχτωμένοι…


Αφίσα του Τσίπρα με την επιγραφή «ανεπιθύμητος» στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη

Την περασμένη εβδομάδα άγνωστοι είχαν κολλήσει αφίσα με τη φωτογραφία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και την επιγραφή «ανεπιθύμητος» στη Θεσσαλονίκη, λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσία του στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, η αφίσα κολλήθηκε σε δέντρο έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και στο ασανσέρ που οδηγεί σε αυτά στην οδό Εγνατία, σύμφωνα με το seleo.gr, που δημοσίευσε και τις σχετικές φωτογραφίες.

Κατηγορία Πολιτική

 

 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας σήμερα το απόγευμα μετά τις 5.30 μμ θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ. Θα ανακοινωθούν σε πλατφόρμα που έχει φτιάξει το υπουργείο παιδείας results.it.minedu.gov.gr ενώ είναι άγνωστο πότε θα αναρτηθούν στα Λύκεια της χώρας. Ο κάθε μαθητής θα πληκτρολογεί στην πλατφόρμα τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο). Αμέσως μετά θα εμφανίζεται η σχολή που έχουν πετύχει κατα την εισαγωγή τους.


Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα