Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μάρτιος 2016 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

ypepthΑναλυτικά στοιχεία για τη νομοθεσία που διέπει το  διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθώς και τη μείωσή του τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δίνονται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη μετά από ερώτηση Βουλευτών με θέμα  «Ωράριο διδασκαλίας και εξωδιδακτικές υποχρεώσεις εκπαιδευτικών ΑμεΑ».
Στην ίδια απάντηση αναφέρεται για τους νηπιαγωγούς ότι εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία,
σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής:
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Β/θμιας:
Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ2, παρ.2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/09-05-2013) που αντικατέστησε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωσή του στην Δ/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού, όπως αναφέρονται στην αριθμ.123948/Δ2/06-09-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΘ.
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Α/θμιας:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/ 11-8-1997), που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωση του στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους. Έτσι, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
– Για Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, 20 ώρες.
– Για Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.
– Για Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, 10 ώρες.
– Για Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, 8 ώρες.
– Για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, 25 ώρες.
 
Για εκπαιδευτικούς 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:
0-10 έτη υπηρεσίας 24 ώρες
10-15 έτη υπηρεσίας 23 ώρες
15-20 έτη υπηρεσίας 22 ώρες
20- … 21 ώρες

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αναπληρωτές, σύμφωνα με την παρ.45γ του άρθρου 13 του  Ν. 3149/2003.
Διδακτικό ωράριο νηπιαγωγών:
Όσον αφορά στο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, αυτό διέπεται από την αριθμ.Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420 τ.Β΄/8-8-2007) Υ.Α., στην οποία προβλέπεται το πρόγραμμα σπουδών των νηπιαγωγείων, ενώ θεσμοθετήθηκε μεν με τις διατάξεις των παρ.5 (α) και (β) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 2426/ τ.Α’ /30-1-2013), εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
Εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών:
Αναφορικά με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την  προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείων, δηλαδή από τον Διευθυντή, όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο (αρ.Φ.350/2/52091-ΦΕΚ 472 τ.Β΄/20-5-1978 Υ.Α.)  και τον Σύλλογο Διδασκόντων και όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, καθώς και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 τουΝ.1566/1985.  Από τις πρόσθετες υπηρεσίες απαλλάσσονται μόνο οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Ν.1566/85.
Γνωμοδότηση ΝΣΚ:
Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε: 1) η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι για τη μείωση των ετών υπηρεσίας λογίζεται μόνο η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά τον διορισμό, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και φορείς, βάσει της οποίας εκδόθηκε 2) η με αριθ.Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
Μείωση ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα:
Τέλος, όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 και 5 του Ν.2527/1997 που προβλέπουν μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε υπαλλήλους του δημοσίου που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.2880/2001 που επεκτείνουν την μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή και όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 8 του Ν. 3731/2008 που επεκτείνουν τη μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και οι έχοντες αναπηρία 67% και άνω, εκδόθηκαν οι με αρ.πρωτ.Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008 και Φ.351.5/23/51715/Δ1/8-5-2009 εγκύκλιοι-οδηγίες προς τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, ώστε στα άτομα αυτά να εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής του Ν.1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις.
Η μείωση αφορά το εργασιακό και όχι το διδακτικό ωράριο:
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης αναφέρει ότι ενόψει των παραπάνω εκτεθέντων, εκδόθηκε η αριθμ.268/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., καθώς και οι με αριθμ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-2013 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/25079/16-9-2013 εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν τους μόνιμους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες η μείωση κατά μία (1) ώρα εργασίας την ημέρα, αφορά το εργασιακό τους ωράριο και όχι το διδακτικό.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Χαράτσι στο εφάπαξ 65.000 δικαιούχων για να σωθούν οι επικουρικέςΜειώσεις έως και 35% στο εφάπαξ τους θα δουν 65.000 δικαιούχοι του, ενώ με το νέο ασφαλιστικό η καταβολή του στο μέλλον τίθεται πλέον εν αμφιβόλω.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι μειώσεις στα εφάπαξ έχουν πλέον «κλειδώσει» και αφορά αυτούς τους ασφαλισμένους που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους από το Σεπτέμβριο του 2013 αλλά και όσους θα φύγουν μέχρι το 2022.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό, το εφάπαξ θα περικοπεί
προκειμένου να μετριαστούν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις.

Με βάση το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου επικουρικές και εφάπαξ θα ενταχθούν σε ενιαίο φορέα.

Όπως αναφέρεται, τα αποθεματικά των ταμείων Πρόνοιας και κυρίως του ιδιωτικού τομέα (ΤΑΠΙΤ) που ξεπερνούν τα 5,5 δισ. ευρώ, θα απορροφηθούν από το νέο φορέα και στην πράξη εκεί που προορίζονταν για τα εφάπαξ, θα χρησιμοποιηθούν για να λύσουν το πρόβλημα ρευστότητας των επικουρικών συντάξεων (ΕΤΕΑ) και για να μετριαστούν οι μειώσεις που έχει συμφωνήσει το υπουργείο Εργασίας με τους δανειστές.

Όπως αναφέρει και η εφημερίδα «Έθνος», το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και διαπραγματεύεται με τους θεσμούς εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος θα ισχύσει για τους νέους συνταξιούχους, αλλά και όλες τις εκκρεμείς σήμερα αιτήσεις, που φτάνουν τις 62.000 στα 37 Ταμεία και κλάδους Πρόνοιας.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 

Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρ. Κορομηλά 51
ΤΚ 54622                                 Θεσσαλονίκη,31/3/2016
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ & Fax: 0030-2310-221855
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                        Προς: Σχολεία Β ΕΛΜΕ, ΜΜΕ                                             
                                                
   ΘΕΜΑ: “ΚΑΛΕΣΜΑ σε παράσταση διαμαρτυρίας για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση”
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
ο Περιφερειακός Διευθυντής εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας έχει καλέσει τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ & Ε.Κ. καθώς και τους σχολικούς συμβούλους Κεντρικής Μακεδονίας σε συνάντηση με αφορμή τις προτεινόμενες από το ΥΠΠΕΘ «σαρωτικές» αλλαγές στην Τ.Ε.Ε..
Στην συνάντηση θα παραβρίσκεται και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ε.Ε. του ΥΠΠΕΘ κος Γ. Μουστάκας.
Καλούμε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για το μέλλον της Τ.Ε.Ε.
σε παράσταση διαμαρτυρίας
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Απριλίου 2016
και ώρα 12:45 μμ
στα γραφεία της Περιφέρειας εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας.
Προκηρύσσουμε για το λόγο αυτό
διευκολυντική 2ωρη στάση εργασίας.
 
Τα σχέδια για την αποδόμηση της Τ.Ε.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
 
 
   Για το ΔΣ της Β΄ Ε. Λ. Μ. Ε.-Θ
 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
             ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Φορολογία 2016: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. ΠαραδείγματαΣτην αποσαφήνιση πως το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις φορολογικές δηλώσεις για το 2016 και πως το μόνο που απομένει για να ενεργοποιηθεί το Taxisnet είναι η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των διατάξεων που ψήφισε προσφάτως η Βουλή προχώρησε μιλώντας στο CNN Greece ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.

«Το σύστημα είναι έτοιμο. Αναμένουμε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης να εκδώσει το σχετικό ΦΕΚ», δήλωσε ο κ. Αλεξιάδης.

Σημειώνεται πως το 2016 περίπου 6.000.000 φορολογούμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015. Φέτος για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. Ως εκ τούτου τα ζευγάρια αυτά εξισώνονται με τα έγγαμα ανδρόγυνα όσον αφορά τα δικαιώματα φοροαπαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υπόχρεου και της συζύγου ή της ή του συντρόφου του. Η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών στις 31.12.2015).

Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογουμένου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα.

Στη δήλωση του τρέχοντος έτους πρέπει επίσης ο κάθε φορολογούμενος να αναγράψει όλα τα χρηματικά ποσά που δαπάνησε μέσα στο 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών. Τα ποσά αυτά θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος.

Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου θα εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση σε πορτοκαλί πλαίσιο και θα είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους από τον φορολογούμενο. Το ίδιο θα συμβεί και με τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει λάβει έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να δηλώσει (όπως αυτοκίνητα, δαπάνες κ.τ.λ.).

Αν συμπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΓΓΔΕ, οι φορολογούμενοι είναι πιθανόν να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες ΔΟΥ για έλεγχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους.

Η ΓΓΔΕ θα πραγματοποιήσει την εκκαθάριση, θα εκδώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και θα τα κοινοποιήσει σε αυτούς ηλεκτρονικά μέσω των λογαριασμών τους στο σύστημα Taxisnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν, μέσω του Taxisnet, να εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ ως τις 29 Ιουλίου είτε σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ως τις 29 Ιουλίου, η δεύτερη ως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη ως τις 30 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να εξοφλήσουν τους φόρους των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των εφετινών φορολογικών δηλώσεων σε 7-8 μηνιαίες δόσεις, κάτι που θα διευκρινιστεί έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδος.

Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Την ίδια ώρα, οι φορολογούμενοι αγωνιούν και για τις αλλαγές στο δορολογικό σύστημα που θα "κλειδώσουν" στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με την ίδια κλίμακα των μισθωτών θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο φορολογικό.

Η πρόταση προς τους θεσμούς, αναφέρει ότι η φορολογία θα γίνει με βάση την ενιαία κλίμακα, αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα έχουν την έκπτωση των 2.000 ευρώ, που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο της τάξης των 9.100 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογικός συντελεστής 26% που επιβάλλεται σήμερα σε όσους δηλώνουν εισοδήματα έως 50.000 ευρώ θα μειωθεί στο 22%. Έτσι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισοδήματα έως 40.000 ευρώ θα έχουν φορολογικό όφελος.

Ωστόσο, όσοι έχουν εισοδήματα πάνω από αυτό το ποσό, θα έρθουν αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα για εισοδήματα ύψους 40.001 ευρώ προκύπτει επιπλέον φόρος ύψους 600 ευρώ, ενώ για εισόδημα 50.000 ευρώ ο φόρος είναι μεγαλύτερος κατά 2.500 ευρώ.
Παραδείγματα:1. Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση σήμερα:
Φόρος εισοδήματος: 5.200 ευρώ.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 140 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 5.340 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση με τις προτεινόμενες αλλαγές:
Φόρος που αναλογεί στο εισόδημα: 4.400 ευρώ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 176 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 4.576 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει 764 ευρώ λιγότερο φόρο.

2 Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση σήμερα:
Φόρος που αναλογεί στο εισόδημα: 7.800 ευρώ.
- Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 420 ευρώ
Συνολικός φόρος: 8.220 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση με τις προτεινόμενες αλλαγές:
Φόρος που αναλογεί στο εισόδημα: 7.300 ευρώ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 676 ευρώ.
Συνολικός φόρος 7.976 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει 244 ευρώ λιγότερο φόρο.

3 Ελεύθερος επαγγελματίας με εισοδήματα ύψους 40.000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση σήμερα:
Φόρος εισοδήματος: 10.400 ευρώ.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 800 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 11.200 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση με τις προτεινόμενες αλλαγές:
Φόρος που αναλογεί στο εισόδημα: 11.000 ευρώ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 1.326 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 12.326 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει 1.126 ευρώ επιπλέον φόρο.

4 Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση σήμερα:
Φόρος εισοδήματος: 13.000 ευρώ.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 1.000 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 14.000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση με τις προτεινόμενες αλλαγές:
Φόρος που αναλογεί στο εισόδημα: 15.500 ευρώ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 2.026 ευρώ.
Συνολικός φόρος: 17.526 ευρώ. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 3.526 ευρώ.

.cnn.gr7gp
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Πώς θα γίνονται πλέον οι προαγωγές στο Δημόσιο
Το νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και προαγωγών στο Δημόσιο θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Χριστόφορου Βερναρδάκη, καλούνται υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφέρειες και ανεξάρτητες αρχές να κατατάξουν άμεσα τους υπαλλήλους τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»), δεδομένου ότι στο
τέλος Απριλίου θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων.
Όπως ενημερώνει η εγκύκλιος, κατά την 1η/1/2016 όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ΄ αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό.
Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄, ενώ οι υπάλληλοι κατηγορίες ΥΕ εισάγονται στην υπηρεσία με βαθμό Ε΄ και αποχωρούν με βαθμό Β΄.
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εισάγονται στον Γ΄, ενώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, με πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό το χρόνο φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ και επιπλέον ένα χρόνο εφόσον είναι αριστούχοι. Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι παραμένουν στον εισαγωγικό βαθμό δύο χρόνια, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό αποκτήσουν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή αποφοιτήριο δημοσίου ΙΕΚ).
Η διετία αυτή αποτελεί και δοκιμαστική υπηρεσία για όλους τους υπαλλήλους εκτός από τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ. Μετά τη διετία, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής:
  • ΠΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 5 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ 6 έτη και 13 έτη παραμονή στον καταληκτικό βαθμό Α΄.
  • ΤΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ και από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 14 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
  • ΔΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 8 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 16 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
  • ΥΕ: από τον Δ΄ στον Γ΄ μετά από 10 έτη, από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από άλλα 10 έτη και 22 χρόνια στον καταληκτικό βαθμό Β΄.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι χρόνια για τους κατόχους διδακτορικού και κατά δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ενώ όσοι υπάλληλοι διαθέτουν και τα δύο λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό. Όσοι διαθέτουν πάνω από ένα μεταπτυχιακό, η βαθμολογική εξέλιξή τους μειώνεται κατά ένα επιπλέον έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.
Επίσης, μειώνεται ο χρόνος για προαγωγή κατά ένα έτος σε περίπτωση που υπάλληλος στην αξιολόγηση αριστεύσει (με βαθμό από 90 και πάνω) για δύο συνεχείς χρονιές. Για την βαθμολογική κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων, στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου.
Διευκρινίζεται ότι εκτός από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, η προαγωγή στο επόμενο βαθμό διενεργείται και εφόσον οι υπάλληλοι έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου), εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Για την ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται.
Ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της διαθεσιμότητας, στο καθεστώς της οποίας τέθηκαν υπάλληλοι με βάση διατάξεις συγκεκριμένων νόμων από το 2012 έως το 2014 (δημοτικοί αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί κ.λπ.) και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 02:33

Η FYROM και οι ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ


Γράφει ο
Γεώργιος Χαροκόπος
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου (1971)
«REVOLUCIJA KOJA TECE»
(Η τρέχουσα επανάσταση)

Από χίλιες σελίδες αποτελείται το παραπάνω βιβλίο που έγραψε και κυκλοφόρησε το 1971 ο Γιουγκοσλάβος στρατηγός Τέμπο (Σβετοζάρ Βουκμάνοβιτς), μετά τη διαφωνία του με τον στρατάρχη Τίτο, του οποίου ήταν υπαρχηγός κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Πολλές από τις σελίδες αυτές αναφέρονται στις συμφωνίες Γιουγκοσλάβων, Βουλγάρων και Ελλήνων κομμουνιστών της Γ΄ Διεθνούς η οποία είχε διαλυθεί από τον Στάλιν, ως δείγμα καλής θέλησης προς τους δυτικούς συμμάχους μετά την Χιτλερική εισβολή στην Σοβιετική Ένωση.

Ένα από τα βασικά σχέδια της Γ΄ Διεθνούς ήταν η δημιουργία «Μακεδονίας του Αιγαίου», που όπως
καταφαίνεται από τις ενέργειες και την αδιαλλαξία της σημερινής πρώην FYROM, επιδιώκει να πραγματοποιήσει, εκείνα που απέτυχε να πραγματοποιήσει η διαλυθείσα ως άνω Γ΄ κομμουνιστικής διεθνής.

Στο προσκήνιο του 1944

Σχετικά, όπως προκύπτει από τα γραφόμενα του στρατηγού Τέμπο, το σχέδιο αυτό της διαλυθείσας Γ΄ Διεθνούς, επαναφέρθηκε στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο του 1944, όταν ο Ρώσος στρατάρχης Τολμπούχιν, απελευθέρωσε την Βουλγαρία από τους Ναζί, η οποία ως γνωστόν υπήρξε πιστός σύμμαχός των. Μάλιστα δε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Greece and Crete» του Άγγλου συγγραφέα Κρίστοφερ Μπάκλεη είχε εκτός των άλλων, διευκολύνει τα μέγιστα, τις Ναζιστικές στρατιές να εισβάλουν στην Ελλάδα – χτυπώντας την πισώπλατα – στις 6 Απριλίου 1941. Σε ανταμοιβή η Βουλγαρία του Βόρι έλαβε τελικά άδεια, να διαθέσει και εκείνη δυνάμεις για την κατοχή της Ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εγκλήματα πολέμου

Την Βουλγαρική δύναμη κατοχής αποτελούσε η διαβόητη 5η στρατιά, την οποία οι Γιουγκοσλάβοι αντάρτες του Τέμπο διέλυσαν και αφόπλισαν αμέσως μετά την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τους Ρώσους. Σύμφωνα με τα γραφόμενα από τον στρατηγό Τέμπο το γεγονός εξήγειρε τους Βούλγαρους κομμουνιστές του «Πατριωτικού απελευθερωτικού μετώπου» που είχε κάνει εμφανή την ύπαρξή του όταν ήταν φανερό ότι η Χιτλερική Γερμανία έχανε τον πόλεμο. Σχετικά ο Τέμπο γράφει:

«… Ο στρατιώτης, που είχαμε φρουρό έξω από το κτήριο που βρισκόμασταν, μου ανέφερε ότι ένας Βούλγαρος στρατιωτικός ζητεί να συναντηθεί μαζί μας επειγόντως. Δώσαμε εντολή να περάσει αυτός ο ξαφνικό επισκέπτης. Ήταν ένας νέος άνθρωπος με στολή στρατηγού. Μας χαιρέτησε και συστήθηκε ως μέλος της Κ.Ε του Κ.Κ Βουλγαρίας. Συμπεριφερόταν με πολύ «τουπέ» κι εγώ, δεν ανέχομαι, γενικά, τέτοιες συμπεριφορές. Έσπευσε να δηλώσει: Δεν είμαι μόνο στρατηγός του Βουλγαρικού στρατού, αλλά και μέλος της κεντρικής επιτροπής. Ονομάζομαι Κόπτσεφ και ομιλώ σαν κομμουνιστής:

-Κάνατε ένα έγκλημα. Παραβιάσατε κατάφορα τον Διεθνισμό… Αφοπλίσατε την 5η στρατιά, όχι της Βουλγαρίας του Βόρι, αλλά της Βουλγαρίας του Πατριωτικού Μετώπου. Και όχι μόνο την αφοπλίσατε αλλά και απογυμνώσατε τελείως τους στρατιώτες της. Πώς να εξηγήσουμε τώρα αυτή σας τη συμπεριφορά; Πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αδελφοσύνη με τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας όταν εσείς συμπεριφέρεσθε με αυτόν τον τρόπο στους στρατιώτες του Πατριωτικού Μετώπου;

Διέκοψα τον «στρατηγό» Κόπτσεφ:

-Κάναμε πράγματι ένα λάθος με την 5η στρατιά…

-Βλέπετε; Έσπευσε να πει, βέβαιος ότι επρόκειτο να του ζητήσουμε συγγνώμη. Το λάθος μας όμως δεν έγκειται στο ότι αφοπλίσαμε την 5η στρατιά και ξεγυμνώσαμε τους στρατιώτες της (σ.σ. τους αξιωματικούς τους είχαν στείλει στην Βουλγαρία). Αλλά το γεγονός ότι οι Παρτιζάνοι μας στο Στίπ συμφώνησαν με τον Βούλγαρο διοικητή να μην αφοπλισθεί και η Βουλγαρική μονάδα που έδρευε εκεί. Την αφήσαμε να αποσυρθεί στην Βουλγαρία με τον οπλισμό της και Κυβέρνησή σας να επιστρέψει στα τμήματα των ανταρτών μας, στην περιοχή εκείνη, ίσες ποσότητες οπλισμού. Όμως, αν είχαμε ενημερωθεί έγκαιρα δε θα επιτρέπαμε να γίνει παρόμοια συμφωνία. Εμείς αφοπλίσαμε μια μονάδα ενός στρατού κατοχής. Η μονάδα αυτή είχε διαπράξει (η 5η στρατιά) τρομερά εγκλήματα στην Μακεδονία.  Οι άντρες της έσφαξαν ανθρώπους και πυρπόλησαν χωριά. Συνεργάσθηκε με τις Χιτλερικές στρατιές στις μάχες κατά των Σέρβων και Μακεδόνων (σ.σ. παραλείπει για λόγους ευνόητους ο Τέμπο και των Ελλήνων. Εμείς υπενθυμίζουμε τις μεγάλες σφαγές κατά των Ελλήνων στην περιοχή της Δράμας, τους εμπρησμούς, τις αγχόνες στην κεντρική Μακεδονία και τον εκπατρισμό 80.000 Ελλήνων σε στρατόπεδα στην Βουλγαρία και την Γερμανία) και συνεχίζουμε με το κατηγορητήριο του Τέμπο:

-Οι αξιωματικοί της 5ης στρατιά δεν άλλαξαν μετά την κυβερνητική μεταβολή στη Σόφια. Κάναμε, λοιπόν, πολύ καλά που την αφοπλίσαμε και την απογυμνώσαμε. Και να ξέρετε ότι ακόμη δεν έχουν πληρωθεί τα εγκλήματα τα οποία η στρατιά αυτή έχει διαπράξει στα Μακεδονικά χωριά και τις πόλεις…»

«Αρκούδα σε γυάλινο κήπο»

Όμως, ο στρατάρχης Τίτο είχε φαίνεται, (όπως άλλωστε διαπιστώθηκε με την δημιουργία της FYROM στην οποία προέβη αργότερα), άλλα κατά νουν.

Γι’ αυτό, όπως αναφέρει ο Τέμπο, όταν ο αρχηγός του έμαθε τα σχετικά με το ξεγύμνωμα της 5ης στρατιάς, κατηγόρησε τον υπαρχηγό του ότι φέρθηκε «σαν αρκούδα σε γυάλινο κήπο!»

Οι «Μακεδόνες» και ο ΕΛΑΣ

Την ίδια τύχη επιφύλασσαν και οι Αντάρτες του ΕΛΑΣ κατά των Σλαβομακεδόνων, που είχαν ερημώσει την τότε σημερινή και Ελληνική Μακεδονία. Τους αφόπλισαν και τους ανάγκασαν (τους προδότες αυτούς και συνεργάτες των ναζί) να καταφύγουν στις γειτονικές χώρες. Η ενέργεια, όμως αυτή δεν άρεσε στον Τέμπο – όπως εξάγεται από τα γραφόμενά του – που προφανώς και αυτός επεδίωκε να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για την δημιουργία της «Μακεδονίας του Αιγαίου» σε ευθετότερο χρόνο. Γιατί διέβλεπε, προφανώς, ότι με την Ελλάδα νικήτρια του πολέμου, το παλαιό σχέδιο της Γ΄ Διεθνούς, όπου είχε τεθεί στο αρχείο της, με την εντολή του Στάλιν, ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί την εποχή εκείνη. Έτσι εξηγείται η δημιουργία της FYROM από τον στρατάρχη Τίτο!

Τρομοκρατία του ΕΛΑΣ;

Ενώ ο ΕΛΑΣ δεν έκανε τίποτα περισσότερο (μάλλον έκανε σχεδόν ελάχιστα από όσα οι Γιουγκοσλάβοι αντάρτες του Τέμπο). Ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι ο ΕΛΑΣ άσκησε τρομοκρατία και διώξεις κατά των «Μακεδόνων» της 5ης Βουλγαρικής μεραρχίας (των συνεργατών δηλαδή των Ναζί) που κατά τον ίδιο είχαν διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα κατά των Ελλήνων της Μακεδονίας… Και προσθέτει ότι πολλοί «Μακεδόνες κατέφυγαν στα Σκόπια τελείως ξεγυμνωμένοι από τους  Έλληνες. Και προσθέτει «… περί το τέλος του πολέμου οι σχέσεις μας με το Ελληνικό απελευθερωτικό κίνημα χειροτέρευσαν. Απειλήθηκε, μάλιστα ακόμη και κίνδυνος συγκρούσεων μεταξύ των δικών μας και των Ελλήνων ανταρτών. Για να μην καταλήξουν εκεί τα πράγματα κανόνισα μια συνάντηση στο Μοναστήρι με ένα εκπρόσωπο του ΕΛΑΣ. Αυτός άρχισε τη συζήτηση με μια επίθεση εναντίον μας, λέγοντας ότι δεχόμαστε στις τάξεις μας, ανθρώπους που λιποτακτούν από τις δικές τους και αυτό δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν παρά σαν εχθρική ενέργεια κατά του στρατού των. Αυτό αποτελεί επέμβαση στα εσωτερικά μας τόνισε.

Δεν θύμωσα γιατί αισθανόμουν ότι στην ουσία είχε δίκιο. Και του απάντησα ότι δεν θέλουμε να επέμβουμε στα εσωτερικά τους, αλλά δεν θα έπρεπε να συμπεριφερθούν έτσι αφού τους είχαν αναγνωρίσει εθνικά δικαιώματα! Ο εκπρόσωπος του ΕΛΑΣ κατεβάζοντας τον τόνο της φωνής του μου απάντησε:

-Δεν έχουμε συμφωνήσει ότι στο αγώνα κατά του κοινού εχθρού θα βοηθούσε ο ένας τον άλλο; Γιατί τώρα δε μας βοηθάτε να σταθεροποιήσουμε τις θέσεις μας; Του απάντησα ότι είχαμε πράγματι συμφωνήσει και ότι πράγματι είχαμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει. Βοηθήσαμε να περάσουν στο πλευρό σας οι ομάδες που είχαν οργανώσει οι κατακτητές στην Μακεδονία. Το κατορθώσαμε αυτό εξηγώντας τους ότι μόνον έτσι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ελευθερία, την ισοτιμία ακόμη και το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Και ζητάτε τώρα να ξεχάσουμε ότι είχαμε πει σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε! Σας το λέω ανοικτά!

-Και εμείς θέλουμε την συνεργασία σας βάσει των συμφωνιών που έχουμε κάνει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι υπό τον όρο αυτό του απάντησα σε τόνο συμφιλιωτικό. Η συζήτηση έληξε εδώ, αλλά ήταν φανερό ότι ο συνομιλητής μας δεν ήταν εξουσιοδοτημένος (προφανώς από τον Βελουχιώτη) να συζητήσει θέματα σχετικά με τη μελλοντική συνεργασίας μας. Χωρίσαμε αρκετά ψυχρά με το συναίσθημα ότι αν και προσπαθήσαμε να φθάσουμε σε κάποια συνεννόηση δεν το πετύχαμε.

Το έκαναν αργότερα με την FYROM οι Γιουγκοσλάβοι «φίλοι μας». Η Βουλγαρία, όμως προς τιμήν της κατά το συνέδριο της ειρήνης στο Παρίσι αναγνώρισε ότι δεν υφίσταται Μακεδονικό ζήτημα.

Τα συμπεράσματα

Από τα γραφόμενα του Τέμπο καθίσταται φανερό ότι ο Τίτο ήθελε να χρησιμοποιήσει την δοσίλογη 5η Βουλγαρική μεραρχία για τη δημιουργία της Μακεδονίας του Αιγαίου. Γι΄ αυτό επιτίμησε τον Τέμπο, επειδή την διέλυσε. Όμως τα υπολείμματά της αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της FYROM.

Από Ελληνικής πλευράς, άλλη ήταν η στάση του στρατιωτικού οργανωτή του ΕΛΑΣ Συντ/ρχη Σαράφη  (υπογραμμίζουμε τη λέξη γιατί το επάνω χέρι στην θαυμάσια αυτή στρατιωτική οργάνωση την είχε το ΚΚΕ με τον Άρη Βελουχιώτη). Αν είχαν αφήσει τον Σαράφη να είναι ο ηγέτης αυτού του στρατού, ούτε το Δεκεμβριανό κίνημα θα λάμβανε χώρα, ούτε η αιματοχυσία του 1946-49 η οποία κατέστρεψε το λαμπρό μέλλον που επιφυλασσόταν στην Ελλάδα. Χάσαμε το παν. Εθνικές διεκδικήσεις, τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις, ακόμη και τις 45.000.000 χρυσές λίρες ή 400 εκατομμύρια δολάρια που δανείσθηκαν οι κατακτητές από την Τράπεζα της Ελλάδος το 1942 με ενυπόγραφη συμφωνία να επιστραφούν μετά το τέλος του πολέμου. Επιπροσθέτως το πλέον οδυνηρό και ανεπανόρθωτο είναι ότι το 1946-49 στοίχισε σε αίμα και υλικές ζημιές περισσότερα από όσα η τριπλή Γερμανό-Ιταλό-Βουλγαρική κατοχή. Ο «εμφύλιος» 1946-1949 ήταν αφορμή να λιποτακτήσουν από τον «Δημοκρατικό» στρατό του Ζαχαριάδη πολλοί Έλληνες κομμουνιστές στην FYROM. Αυτοί από προπολεμικά είχαν υποστεί πλύση εγκεφάλου από τους καθοδηγητές της Γ΄ Διεθνούς για το ανύπαρκτο Μακεδονικό έθνος και από τους οποίους κατάγονται σήμερα οι πιο φανατικοί Σκοπιανοί.

Η Γιάλτα χαλάει τα σχέδια

Στο βιβλίο του ο Τέμπο περιγράφει την παγίδα που του έστησε το ΚΚΒ, αποστέλλοντας τον στρατηγό Κόπτσεφ, ο οποίος τον εξαπάτησε τελικά, λέγοντας ότι ο στρατάρχης Τολμπούχιν τον προσκαλεί στη Σόφια.  Όταν μετά πολλούς δισταγμούς πήγε μαζί του, αντελήφθη  ότι τον είχαν ξεγελάσει. Συζήτησε το «Μακεδονικό» μαζί τους και ο εκπρόσωπος του ΚΚΒ, πρότεινε ότι πρέπει να συμφωνήσουν να παραμερισθούν τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στο δρόμο για τη συνένωση των δύο τμημάτων της Μακεδονίας του Πιρίν (Βουλγαρικού και Γιουγκοσλαβικού) γιατί αυτό θα είχε θετική αντανάκλαση το πεδίο της προσέγγισης των δύο χωρών των. Αυτό επεδίωκε κατ’ αρχήν ο Τέμπο. Μετά την επιστροφή μας, αναφέρει ο Τέμπο, αποφασίσαμε να στείλουμε αμέσως στη Σόφια τον Κίρο Μιλιόφσκι. Όμως τα πράγματα πήραν άλλη τροπή! Έφθασε ένα τηλεγράφημα από τον Δημητρώφ (τον πρώην αρχηγό της Γ΄ Διεθνούς), που βρισκόταν στη Μόσχα. Το τηλεγράφημα έλεγε ότι είναι ακόμη πρόωρο να τεθεί πρόβλημα της Μακεδονίας του Πιρίν. Το ζήτημα, τονιζόταν, πρέπει να ωριμάσει! Η σημασία του μηνύματος ήταν ολοφάνερη, καταλήγει ο Τέμπο: «Στην Βουλγαρία είχαν επικρατήσει οι δυνάμεις εκείνες που δεν αναγνώριζαν ότι οι Μακεδόνες αποτελούν χωριστό έθνος…». Η συμφωνία Τσώρτσιλ – Στάλιν στην Γιάλτα (5/2/1945) είχε θέσει τέρμα στην κομμουνιστική προσπάθεια. Η Βουλγαρία, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, ήξερε την αλήθεια. Όμως παρόλο που ο Τέμπο διαφώνησε με τον Τίτο, επί άλλων θεμάτων, τελικά αποφάσισαν και δημιούργησαν την FYROM με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου της προπολεμικής «Γ΄ Κομμουνιστικής Διεθνούς», που προαναφέραμε.

Η FYROM σήμερα σφετερίζεται τον Ελληνικό όνομα της Μακεδονίας, τα σύμβολα και όνομα του Μ. Αλεξάνδρου, του μεγαλύτερου στρατηλάτη των αιώνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε στο βιβλίο «Αν η Ελλάδα δεν έλεγε ΟΧΙ το 1940 – Πώς άλλαξε η ιστορία», κατά το διάστημα των τεσσάρων και πλέον αιώνων της Οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία, οι διαταγές – φιρμάνια των Τούρκων διοικητών (Ντερβέν-Αγάδων, στρατηγών κλπ) εκδίδονταν στην Ελληνική γλώσσα. Ας ψάξουν να μας παρουσιάσουν (οι ελέω Ξένων Δυνάμεων και Ελλήνων προδοτών-συνεργατών των Ναζί) όψιμοι «απόγονοι» των αρχαίων Μακεδόνων έστω και ένα από τα φιρμάνια-διαταγές-ανακοινώσεις στη λεγόμενη «Μακεδονική γλώσσα». Και ποια γλώσσα διέδωσε σε όλες τις χώρες που κατέκτησε ο Μέγας Αλάξανδρος; Υπάρχει κανένα μνημείο ή επιγραφή στις χώρες αυτές στην κατασκευασμένη σημερινή τους γλώσσα; Ας μας την παρουσιάσουν. Μόνο Ελληνικά μνημεία και ονόματα υπάρχουν. Και γιατί, παρακαλώ, ο στρατηλάτης ονομαζόταν Αλέξανδρος και όχι «Αλεξανδρόφσκι» ή «Αλεξανδρώφ», όπως οι περισσότερες καταλήξεις των ονομάτων των Σκοπιανών της FYROM.

Γιατί;

Ο Φίλιππος δεν ονομαζόταν «Φιλιππώφ» ή «Φιλιππόσκι» (Φίλιππος= καθαρά ελληνικό όνομα σύνθετο από τις λέξεις φίλος και ίππος = φίλος των ίππων, αυτός που αγαπά τους ίππους).

Τα ονόματα:
Πέρδικκας,
Νεοπτόλεμος,
Φίλιππος,
Αλέξανδρος,
Κλείτος,
Άρπαλος,
Ηφαιστίων,
Αντίπατορς,
Σέλευκος,
Ολυμπιάς κλπ
είναι ελληνικά ονόματα

ενώ τα ονόματα
Γκρηγκόρωφ,
Γκρουέφσκι,
Ιβάνωφ,
Μαλόφσκι,
Κόπτσεφ,
Τσανκόφ,
Δημητρώφ,
Κολιέφσκι κλπ
είναι σλαβικής προέλευσης!

Ολυμπιάς, η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, ή Ολυμπιάδα, δεν μας θυμίζει τις Ολυμπιάδες και τους Ολυμπιακούς αγώνες;

Ρωτάμε τις Κυβερνήσεις, όλων των χωρών, που έχουν αναγνωρίσει την FYROM ως Μακεδονία!

Και επιπλέον αναφορικά με τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου την Ολυμπιάδα, τους πληροφορούμε ότι ήταν θυγατέρα του Νεοπτόλεμου, βασιλιά του βορειοανατολικού τμήματος της Ηπείρου από την ελληνικής καταγωγής φυλής των Μολοσσών, των φοβερότερων πολεμιστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σημειωτέων ο Νεοπτόλεμος, που αναφέρεται και στον Όμηρο, ήταν κατά τη μυθολογία ανάμεσα στους ήρωες που μπήκαν στον Δούρειο Ίππο. Ο ιστορικός Νεοπτόλεμος, υιός του Αλκέτα βασιλιά των Μολοσσών, ήταν ο πατέρας του Αλεξάνδρου του Α΄ (της Ηπείρου) και της Ολυμπιάδος, που ο Φίλιππος Β΄ παντρεύτηκε το 357π.Χ και απέκτησαν τον Μέγα Αλέξανδρο και την Κλεοπάτρα.

Τα νομίσματα των Μολοσσών και της Μακεδονίας φέρουν απολύτως ελληνικά στοιχεία και συνεπώς εκείνοι οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει την «FYROM» ως «Μακεδονία» έχουν παρασυρθεί από τους γνωστούς ανιστόρητους κύκλους. Ας αποφασίσουν, λοιπόν, αν κόντρα στην ιστορία θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζουν το δημιούργημα της Γ΄ Διεθνούς ως «Μακεδονία».

2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Το πρώτο απευθύνεται στους φίλους μας Ισραηλίτες. Γιατί ενώ το ιερό βιβλίο τους, το «Ταλμούδ», αποκαλεί  τον Μ. Αλέξανδρο Alexander Mockon Meleh Yanan = Αλέξανδρο τον Μακεδόνα, βασιλέα των Ελλήνων και άλλα σχετικά, έσπευσαν να αναγνωρίσουν την Fyrom ως Μακεδονία; Το ίδιο έπραξαν και οι ΗΠΑ παρασυρόμενες από το 2ο Σκοπιανό Loby, που αναπτύχθηκε εκεί ραγδαία  πριν από τον πόλεμο της Ελλάδας με τους κομμουνιστές, στο Γράμμο και το Βίτσι. Και ρωτάμε τους φίλους και συμμάχους αρμοδίους των ΗΠΑ και ιδιαίτερα την υπουργό Εξωτερικών, κα Κλίντον: Δήλωσε ή όχι στις 3 Οκτωβρίου 1992 ο τότε Πρόεδρος Bill Clinton: «Στηρίζω την πρόσφατη απόφαση της ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία η νοτιότερη πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία να αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος υπό τον όρο να μην περιλαμβάνεται στην ονομασία της η λέξη «Μακεδονία»;

Και τελειώνουμε με μια ζωντανή μαρτυρία από το Πακιστάν για τους Yanan (=Έλληνες) πολεμιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου:
Στο φύλλο της 1ης Δεκεμβρίου 1991 η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» δημοσίευσε συγκλονιστική αφήγηση του Δημητρίου Αλεξάνδρου από την Βάβδο Χαλκιδικής εγκατεστημένος εις Λονδίνο ο οποίος με έναν Άγγλο Φιλέλληνα είχαν περιηγηθεί σε περιοχές του Πακιστάν. Η αφήγηση είναι καταπληκτική και αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο, που αποστομώνει τους Σκοπιανούς. Αντιγράφουμε ένα μικρό μέρος: «…Φθάσαμε στην κοιλάδα BRUMBORET (Πακιστάν) όπου κατοικεί η φυλή των Καλάς. Το άρωμα της Ελλάδος είναι τόσο έντονο σε αυτά τα μέρη. Όλοι ήθελαν να μας δουν. Να δουν τον «Γιουνάν» τον Ίωνα, τον Έλληνα. Οι της φυλής Καλάς πιστεύουν στον Δία, λατρεύουν την Εστία, τον Σάτυρο, τον Απόλλωνα. Κυρίαρχη γιορτή τους είναι η CHAUMOS (προφορά αρχαιοελληνική Κάομο-Κώμος). Οι γυναίκες χορεύουν κυκλικούς χορούς. Οι στολές που φορούν είναι σχεδόν ίδιες με τις στολές των γυναικών του Γιδά. Η πατρίδα τους, λένε, βρίσκεται στη Δύση και είναι η μυθική χώρα TSIAAM (Θυάμις), ποταμός στην Ήπειρο, απ’ όπου ο Μ. Αλέξανδρος στρατολόγησε τους τρομερούς στρατιώτες του λαού των Μολοσσών (Ελληνικής ομοφυλίας, όπως προαναφέραμε για την καταγωγή της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Περισσότερα, όμως, και πλέον συγκλονιστικά αλλά και απογυμνωτικά για τους ισχυρισμούς των παραχαρακτών της Ιστορίας, στο φύλλο της 1ης Δεκεμβρίου 1991 της Εφημερίδας της Θεσσαλονίκης «Ελληνικός Βορράς».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (LEARNING EU AT SCHOOLS), Key Action: Jean Monnet Activities, Action: Jean Monnet Projects, Erasmus+
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JeanMonnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools), στο πλαίσιο των JeanMonnetProjects του Erasmus+.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών. Με την ολοκλήρωση της ολοήμερης εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες:
·         λαμβάνουν Πιστοποιητικό Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και η κατάρτισή τους στις πλέον σύγχρονες και ανταγωνιστικές μεθόδους διδασκαλίας για την ΕΕ,
·         θα είναι, επίσης, σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές τους χειροπιαστές γνώσεις για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις συναινετικές διαδικασίες μεταξύ τους.
 
Η εκπαίδευση θα γίνει από Καθηγητές Πανεπιστημίου και παιδαγωγούς με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά θέματα.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εν ενεργεία και μελλοντικούς). Θα είναι, επιπλέον, ανοικτό για συμμετοχή στις υπηρεσίες κατάρτισης εκπαιδευτικών, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν στη μέση εκπαίδευση. Απευθύνεται, επίσης, σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα είναι δωρεάν. Από το Πρόγραμμα καλύπτονται, επίσης, πρωινό, καφές και μεσημεριανό γεύμα.
Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων στο σεμινάριο θα είναι 30 άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..gr, μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 στις 12.00.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 7220508.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
11:00-11:30  Έναρξη
11:30-13:00          Υποχρεώσεις και Δικαιώματα στην Ε.Ε.
13:00-13:15          Διάλειμμα
 
                           13:15-14:45          Πώς να ενσωματώσετε την Ευρώπη στα μαθήματα
                        
                           14:45-15:15          Ελαφρύ γεύμα
 
                     15:15-16:45          Διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ε.Ε: Συνδυάζοντας καινοτόμες μαθησιακές τεχνικές με την μελέτη της Ε.Ε.
16:45-18:00          Ερωτήσεις και Απαντήσεις

18:00-18:30          Απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEANMONNET
«ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
 
 
 
Προσωπικές πληροφορίες
 
Επώνυμο και Όνομα
 
Ημερομηνία γέννησης
 
Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη)
 
Τηλέφωνο
 
 
Προσωπικό email
 
 
Εκπαίδευση και κατάρτιση
 
 
Τίτλος σπουδών:
 
 
Άλλος τίτλος:
                                                          
 
Αναφέρατε για το κάθε ένα ξεχωριστά: Χρονολογία, Ονομασία Τίτλου και αν έχει αναγνωριστεί , Όνομα ΑΕΙ
 
         Εργασία
                                               Σχολείο:
                                
 
 
Αναφέρατε όνομα Σχολείου, Διεύθυνση, Πόλη
 
Διδασκόμενα Μαθήματα:
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
Η συνεργασία αφορά τη μελέτη πτυχών του εθνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 
Με στόχο τη μελέτη πτυχών του εθνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). ToMνημόνιο υπέγραψαν στις 23 Μαρτίου

2016 η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Καββαθάς.

 
Το ΕΚΤ (www.ekt.gr) και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) θα συνεργαστούν για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα παρακολούθησης του συστήματος έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το 99,9% του συνολικού πληθυσμού των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας.
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, θα εξεταστούν θέματα που αφορούν την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και εμπλουτισμένων δεικτών Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, και πώς οι ΜμΕ μπορούν να ενσωματώσουν την καινοτομία στη λειτουργία τους.
 
Η καλύτερη αποτύπωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, με άρτιο στατιστικά τρόπο, αναμένεται να βοηθήσει τους φορείς διαμόρφωσης και παραγωγής πολιτικών (policymakers) στον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων, ώστε οι ΜμΕ να μπορούν να προσαρμοστούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.
 
Με την κατανόηση των προβλημάτων των επιχειρήσεων αλλά και την καλύτερη γνώση του ερευνητικού & επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, θα προσδιοριστεί πώς μπορούν να διαμορφωθούν ελκυστικές και ευνοϊκές συνθήκες προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων, μέσα και από τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, προώθηση της καινοτομίας και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 
Επίσης, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει, μεταξύ άλλων, εκτενή εμπειρία σε θέματα δημιουργίας και υποστήριξης συστάδων επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών. Η συνεργασία του ΕΚΤ με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα εστιάσει, επιπλέον, στην αποτύπωση της δυναμικής και σε δράσεις για την ανάπτυξη των Δημιουργικών Βιομηχανιών (CreativeIndustries) στην Ελλάδα, στις συστάδες (clusters) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή αριστεύουν (π.χ. εμπορικά, εξαγωγικά) σε συγκεκριμένα πεδία, αλλά και στην καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τομέων της μεταποίησης, σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε δυναμικούς κλάδους ενδιαφέροντος των φορέων (π.χ. αγροδιατροφή - τρόφιμα).
 
Σχετικά με το ΕΚΤ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, δραστηριοποιείται θεσμικά στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών, πολιτιστικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συλλογή και διάθεση στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ επιτελεί τον ρόλο κεντρικού συσσωρευτή επιστημονικού και πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου σε εθνικό επίπεδο. Διατηρεί και αναπτύσσει φυσικές και ηλεκτρονικές ερευνητικές υποδομές και παρέχει υπηρεσίες συλλογής, οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και μέτρησης και διαχείρισης της έρευνας.
Οι δράσεις αυτές του ΕΚΤ αποσκοπούν στην οργανωμένη δικτυακή διάθεση, στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, ερευνητικών δεδομένων, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διασυνδεδεμένων πληροφοριών για την έρευνα. Υποστηρίζουν την ενίσχυση της πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτό με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και ΤΠΕ, τη διατηρησιμότητα και ανοικτή διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας που προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας και εκπαίδευσης. Αποσκοπούν, ακόμη, στην αύξηση, βελτίωση και διασύνδεση των πληροφοριών που σχετίζονται με την ερευνητική, πολιτιστική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα και παραγωγή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση του διασυνδεδεμένου αυτού συστήματος πληροφοριών.
 
Σχετικά με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (www.imegsevee.gr) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
 
Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο
 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
 
ΓΣΕΒΕΕ

http://www.gsevee.gr

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Εκ μέρους του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ολοκλήρωμένων Συστημάτων και Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημοκριτός σας προωθούμε ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο - παρακαλούμε όπως την κοινοποιήσε περαιτέρω (μπορείτε να εκτυπώσετε και την αφίσα που επισυνάπτεται εάν το επιθυμείτε).
"Θερινά εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά SMARTcamp"
Μάθηση , δημιουργικότητα, ψηφιακές τεχνολογίες & πληροφορική!
Οι συμμετοχές άνοιξαν! Συμπληρώστε τη φόρμα και δηλώστε το ενδιαφέρον σας στη σελίδα:

http://smart-camp.iit.demokritos.gr/registration-form
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15/4/2016.
Για 3η συνεχή χρονιά το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ διοργανώνει τα θερινά εκπαιδευτικά σεμινάρια για παιδιά SMARTcamp. Για δύο εβδομάδες από τις 27/6 έως τις 8/7 θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τρεις ενότητες εργαστηρίων για μαθητές/τριες από 14 έως 18 ετών με θέμα τις Ψηφιακές Τέχνες και τη Ρομποτική.
Φέτος το πρόγραμμα του SMARTcamp εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο "Ψηφιακές Τέχνες & Animation - Β' Κύκλος/ Προχωρημένο" , με τους μαθητές να δημιουργούν το δικό τους, μικρού μήκους animation και να εξοικειώνονται με τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας.
Παράλληλα στο πρόγραμμα της Ρομποτικής προστέθηκε φέτος η ενότητα «Κινώ το ρομπότ με τη δύναμη της σκέψης!».
Λόγω του περιορισμένου αριθμού προσφερόμενων θέσεων υπάρχει περίπτωση να ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων με σειρά προτεραιότητας γι'αυτό εξασφαλίστε άμεσα τη συμμετοχή σας!
Ελάτε να μάθουμε , να πειραματιστούμε και να διασκεδάσουμε!
Σας περιμένουμε!
jpgΑφίσα
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του SMARTcamp: http://smart-camp.iit.demokritos.gr/
στη σελίδα του Facebook: https://www.facebook.com/smartcamp.isl.demokritos/
ή καλέστε μας στα 210 650 3189 - 2106503182
--
Eirini Papadopoulou, M.Sc Marketing
Research Associate
NCSR Demokritos, IIT, ISL
Tel. +30210 6503189
Fax. +30210 6532175
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 84

Εκπαιδευτικά Νέα