Πολλοί είναι οι αναπληρωτές που εκτός από τις 30 ή τις 60 περιοχές πρόσληψης επιλέγουν και το λεγόμενο “κουτάκι” με το οποίο δηλώνουν ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και στις λοιπές περιοχές της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο των αναπληρωτών κατά τη ροή προσλήψεων, στον έλεγχο της αίτησής του υποψηφίου προς πρόσληψη εκπαιδευτικού, εξετάζεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα τοποθέτησής του σε μια από τις 30 ή 60 περιοχές που έχει δηλώσει στην αίτηση. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση του σε αυτές τις περιοχές τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο τοποθέτησης σε μια εκ των λοιπών περιοχών .Δηλαδή το σύστημα εξετάζει αν είναι εφικτό ο κάθε αναπληρωτής, που έχει προσληφθεί, να τοποθετηθεί σε μια από τις επιλογές του.
Αυτό που έχει αλλάξει από το σχολικό έτος 2014-15, συγκριτικά με το παρελθόν, είναι το γεγονός ότι το σύστημα εξετάζει τον 1ο αναπληρωτή και τις περιοχές που έχει δηλώσει. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχει κενό σε καμιά από τις περιοχές τις οποίες έχει συμπληρώσει και έχει επιλέξει το λεγόμενο «κουτάκι» τότε το σύστημα θα ελέγξει ποια περιοχή, στην οποία υπάρχουν κενά και δεν την έχει δηλώσει, είναι πλησιέστερη στην 1η του επιλογή, λειτουργούν οι λεγόμενοι κόμβοι γειτνίασης.
Αφού το σύστημα τελειώσει με την τοποθέτηση του 1ου αναπληρωτή, πηγαίνει στο 2ο και κατά τον ίδιο τρόπο στους υπόλοιπους. Στο παρελθόν αν για κάποιον, που ήταν μέσα στους προσληφθέντες, οι επιλογές του δεν συνέπιπταν με τα κενά που εισάγονταν στο πληροφοριακό σύστημα τότε εξετάζονταν ο επόμενος και ο ίδιος εξετάζονταν στο τέλος εφόσον είχε συμπληρώσει «κουτάκι». Από το 2014-15 το σύστημα ολοκληρώνει την τοποθέτηση του 1ου αναπληρωτή και στη συνέχεια πηγαίνει στον επόμενο.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την τοποθέτηση σε κάποια εκ των λοιπών περιοχών έχουν αναπτυχθεί και εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα κόμβοι γειτνίασης μεταξύ του συνόλου των περιοχών ώστε ο εκπαιδευτικός να τοποθετείται στην πλησιέστερη μετά την 1η επιλογή προτίμησής του, διαθέσιμη περιοχή πρόσληψης.
Οι κόμβοι γειτνίασης έχουν σχεδιαστεί πριν χρόνια και λειτουργούν με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από την 1η επιλογή του υποψηφίου ενώ για τις νησιωτικές περιοχές λαμβάνουν υπόψη τους και άλλες παραμέτρους όπως είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αν για παράδειγμα δηλώσει κάποιος ως 1η του επιλογή τη Δυτική Θεσσαλονίκη και δεν υπάρχει εκεί κενό, ενώ έχει συμπληρώσει και το «κουτάκι» τότε θα ελεγχθούν οι πλησιέστερες περιοχές στη Θεσσαλονίκη για ύπαρξη κενών. Σημειώνουμε ότι η Λέσβος είναι πριν την Κέρκυρα για τους Θεσσαλονικείς στους κόμβους γειτνίασης.
Προσοχή θέλει στο εξής: Αν κάποιος έχει συμπληρώσει το κουτάκι για αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και στις λοιπές περιοχές τότε ο κόμβος γειτνίασης θα ελέγξει και τις πλησιέστερες περιοχές για τοποθέτηση σε θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου.
Παράδειγμα: Έστω αναπληρωτής έχει δηλώσει 1η επιλογή την Α Θεσσαλονίκης και έχει βάλει το κουτάκι για αναπληρωτής πλήρους και μειωμένου ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή αν υπάρχει κενό μειωμένου ωραρίου στην Ημαθία και κενό πλήρους ωραρίου στα Ιωάννινα, ο εν λόγω αναπληρωτής θα τοποθετηθεί ως μειωμένου ωραρίου στην Ημαθία και όχι ως πλήρους στα Ιωάννινα καθώς η Ημαθία είναι πιο κοντά χιλιομετρικά στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος έχει επιλέξει ότι επιθυμεί να εργαστεί ως μειωμένου ωραρίου πανελλαδικά.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται το εξής:
Σε περίπτωση ενεργοποίησης των πεδίων των περιπτώσεων γ1 ( αποδοχή πρόσληψης και στις λοιπές περιοχές) ή/και γ2 ( αποδοχή πρόσληψης και στις λοιπές περιοχές ως μειωμένου ωραρίου) από τον υποψήφιο, κατά τη ροή προσλήψεων και την εξέταση της αίτησής του, εξετάζεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα τοποθέτησής του σε κάποια εκ των 30 (ή 60) προτιμήσεών του (κατά αύξουσα σειρά επιλογής) και στη συνέχεια το ενδεχόμενο τοποθέτησής του σε κάποια από τις λοιπές περιοχές. Επισημαίνεται ότι για την τοποθέτησή του σε κάποια εκ των λοιπών περιοχών, έχουν αναπτυχθεί (και εισαχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) κόμβοι γειτνίασης μεταξύ του συνόλου των περιοχών, προκειμένου ο εκπ/κός να τοποθετείται στην πλησιέστερη, με την 1η επιλογή προτίμησής του, διαθέσιμη περιοχή πρόσληψης, χωρίς να δίνεται προτεραιότητα στις περιοχές πλήρους (περίπτωση γ1) έναντι των περιοχών μειωμένου ωραρίου (περίπτωση γ2).
Αξίζει να σημειωθεί πως δεν περιλαμβάνονται στις «λοιπές περιοχές Β/θμιας Εκπ/σης» η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και (μόνο για τον κλάδο ΠΕ18.41, βλ. Επισήμανση 3 της παρ. 2β του παρόντος Κεφ.) τα καλλιτεχνικά σχολεία. Ως εκ τούτου, εκπ/κοί που επιθυμούν πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στα εκκλησιαστικά ή (μόνο για τον κλάδο ΠΕ18.41) στα καλλιτεχνικά σχολεία (με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο) θα πρέπει να το δηλώνουν υποχρεωτικά ως περιοχή/ές προτίμησης με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν στις 30 περιοχές προτίμησης της Β/θμιας Εκπ/σης.

 News.gr