Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Οκτώβριος 2014 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας,

Πρώτα να ζητήσω συγνώμη που κλέβω λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, καθώς μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειές μου για ακρόαση, αποφάσισα να σας στείλω αυτή την επιστολή.
 
Ονομάζομαι Καλτουριμίδου Μαρία και ζω στη Δράμα. Είμαι μητέρα της Μαρίνας η οποία φοιτά στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Δράμας και εγώ η ίδια φοιτώ στο Εσπερινό Λύκειο Δράμας.
 
Είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στο σχολείο της κόρης μου και με την ιδιότητα αυτή, πήρα το θάρρος να σας μεταβιβάσω κάποια από τα αιτήματα του σχολείου μας και κάποια παράπονα. Πιστεύω ότι είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος παρακολουθώντας την πολιτική σας πορεία και ευελπιστώ ότι θα σκύψετε λίγο το βλέμμα σας στα γραφόμενά μου και θα προσπαθήσετε να υλοποιήσετε έστω κάποια από τα αιτήματά μας, αν όχι όλα. 
 
Κάθε χρόνο κύριε Υπουργέ έχουμε τα ίδια προβλήματα, πανελλαδικά κι όχι μόνο τοπικά. Τον Σεπτέμβριο του 2013 το σχολείο μας μεταφέρθηκε σε κάποιο σχολικό συγκρότημα μέσα στην πόλη της Δράμας, από το Νικοτσάρα, χωριό έξω από τη Δράμα, όπου το σχολείο λειτουργούσε σε κοντέινερ ευελπιστώντας ότι θα βελτιωθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον των παιδιών μας. 
 
Τα προβλήματα που είχε το σχολείο μας όμως παραμένουν και έχουν αυξηθεί: 
 
α) Το συγκρότημα που μας φιλοξενεί δεν είναι επαρκές και κατάλληλο για τα παιδιά μας (σοβαρές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής). 
 
β)Το σχολείο, χρειάζεται άμεσα ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τουλάχιστον Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό.
 
γ) Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού (επαγγελματικές ειδικότητες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης καθηγητών τεχνικών ειδικοτήτων) 
 
δ) Ελλείψεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού (μαθητές που χρήζουν ατομικής επίβλεψης -βοήθειας)
 
ε) Μαθητές που δεν έρχονται στο σχολείο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς (δεν εξασφαλίστηκε ακόμα η μεταφορά τους σε αυτό). 
 
Η λειτουργία του σχολείου έχει αφεθεί στους λίγους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν το σχολείο, οι οποίοι δείχνοντάς υπερβάλλοντα ζήλο, καταφέρνουν να το λειτουργούν στοιχειωδώς και με αξιοπρέπεια. 
 
Τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Οι γονείς, με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αγωνίζονται όπως όλοι, αλλά εμείς πολύ περισσότερο, όπως και τα παιδιά μας. Αγωνίζονται και προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να είναι ισότιμα μέσα στην κοινωνία. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο και συγνώμη αν το έχω ήδη κάνει. 
 
Ευελπιστώ στην ευαίσθητη πλευρά σας και εύχομαι να μεριμνήσετε για τα αιτήματά μας. 
 
Ας σταματήσουμε να παρακαλούμε για τα αυτονόητα.

Και πάλι ευχαριστώ
                                                                                Με τιμή
                                                                     Καλτουριμίδου Μαρία
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων»
ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/2-12-2011) Υ.Α. του ΥΠΔΒΜΘ
2. Η με αριθμ. πρωτ. 117223/1/21-9-2010 (ΦΕΚ 1615/τ.Β΄/6-10-2010) Υ.Α. του ΥΠΔΒΜΘ
3. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.15.3/2988/21-03-2014 έγγραφό μας
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, με την έναρξη του σχολικού έτους 2014 – 2015, σας υπενθυμίζουμε ότιγια την έγκριση μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 186, κεφ. Η, εδ. 7 του Ν.3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης», δηλαδή «…την αρμοδιότητα για την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό ασκούν οι Περιφέρειες…». Πιο συγκεκριμένα:
α) οι μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο

εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/2-12-2011) Υπουργική Απόφαση.

β) για την έγκριση μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 117223/Ι/21-9-2010 (ΦΕΚ 1615/τ. Β΄/06-10-2010) Υ.Α.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω Υ.Α., σας γνωστοποιούμε τα εξής:
ü  Όλες οι αιτήσεις μετακίνησης θα πρέπει να υποβάλλονται από τις Σχολικές Μονάδες προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Π/θμιας ή Δ/θμιας τουλάχιστον 60 μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της επίσκεψης, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαβίβασή τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
ü  Σε κάθε μετακίνηση ο Διευθυντής του σχολείου υπογράφει και σφραγίζει την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από: α) πρόσκληση του φορέα υποδοχής, β) πρόγραμμα των ημερών μετακίνησης, γ) αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού, δ) βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης των εκάστοτε μετακινούμενων, ε) βεβαίωση του Διευθυντή ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου, στ) αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων για τη συγκρότηση της παιδαγωγικής ομάδας.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε μετακινήσεις στις οποίες συμμετέχουν και μαθητές. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο να αναφέρονται:
♦ η απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης.
♦ ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου που υλοποιεί το σχολείο.
♦ τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και του αρχηγού της αποστολής.
♦ η διαδικασία επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου (άρθρο 14 παρ.1 έως 4 της υπ. αριθμ. 129287/Γ2/2011 – (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) Υπουργικής Απόφασης)
♦ αναλυτικό πρόγραμμα με τις ώρες και μέρες αναχώρησης και άφιξης των μαθητών προς και από τον τόπο προορισμού καθώς και όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετακίνηση. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλεται να λαμβάνεται για την ασφάλιση όλων των μετακινούμενων, καθώς και την πληρότητα και εγκυρότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων όλων των μαθητών (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011, άρθρο 14, παρ. 6 έως 14).
Ειδικότερα, για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης) οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν:
¨              Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει (εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει ο αιτών)
¨              Αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο
¨              Πρόσκληση και πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής.
            Ο έλεγχος της πληρότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών καθώς και ο έλεγχος της δυνατότητας πραγματοποίησης της μετακίνησης στο αιτούμενο χρονικό διάστημα διενεργείται με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
♦ η δυνατότητα μετακίνησης κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα.
♦ αν οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετακίνησης ανήκουν στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, σύμφωνα με την πράξη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
♦ εάν ο φορέας υποδοχής είναι εταίρος της σύμπραξης, βάση της σύμβασης.
♦ η διαδικασία αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, η οποία θα αναφέρεται στη βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας για τη μη παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου.
η επάρκεια συνοδών, η ταξιδιωτική ασφάλιση, η πληρότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων, η ενημέρωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της χώρας υποδοχής κλπ.  
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης παραλαμβάνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης, προβαίνει σε εισήγηση για την εκάστοτε μετακίνηση προς τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Δ.Ε. ή Π.Ε. διαφωνεί, διατυπώνει εγγράφως την αρνητική του θέση και την προωθεί μαζί με την αίτηση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξετάσει την περίπτωση και να αποφανθεί τελικά για την φύση της εισήγησής του.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαβιβάζουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών για την πραγματοποίηση μετακινήσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δραστηριοτήτων μαζί με τη σχετική εισήγησή τους τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης.
            Στην περίπτωση που το παραπάνω χρονοδιάγραμμα δεν τηρείται, η έγκριση της μετακίνησης από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
 
 
                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
συμμετέχοντας μέσα από τη Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζόμενων καθηγητών Δ.Ε, δίνουμε διαχρονικά αγώνες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας.
          Πρωτοστατήσαμε σε αγώνες και διεκδικήσεις για τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση γενικότερα. Στις δύσκολες ώρες που περάσαμε (όπως: διαθεσιμότητα, μισθολόγιο, αύξηση ωραρίου, μετατάξεις, «αξιολόγηση» κ.α.) πρωτοστατήσαμε στον αγώνα με ήθος, μεθοδικότητα και επιμονή, για την αποκατάσταση του δικαίου στην λειτουργία μας μέσα στην κοινωνία.

Αντισταθήκαμε στις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές επιλογές στην εκπαίδευση.

          Θα συνεχίσουμε με προτάσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη λύση των προβλημάτων.
Έτσι, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και αγωνιζόμαστε:
1.      Για την επάνοδο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, στο εκπαιδευτικό τους έργο.
2.      Για να αποκατασταθεί η μισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών, μέσα από ένα εκπαιδευτικό μισθολόγιο που θα επαναφέρει την αξιοπρέπεια στην καθημερινότητα μας, με παράλληλη την βαθμολογική εξέλιξη λόγω συμπλήρωσης της τριετίας από το 2011.
3.      Για να διασφαλισθούν τα οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα μας με αποκατάσταση των αδικιών που έχουμε υποστεί.
4.      Για να καταργηθούν άμεσα οι συνέπειες της εφαρμογής του Νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο ώστε να επανέλθει η ηρεμία στα σχολεία.
5.      Για σύγχρονα κτίρια του Δημοσίου όπου θα παρέχουμε το εκπαιδευτικό μας έργο.
6.      Για πλήρη σεβασμό και αναβάθμιση του λειτουργήματός μας.
7.      Για υποδομές με εργαστήρια και σύγχρονο εποπτικό υλικό, βιβλιοθήκες που θα λειτουργούν σε όλα τα σχολεία για ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, με την κατάλληλη στελέχωση προσωπικού.
Όσον αφορά τη λειτουργία των ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ θέλουμε:
1.      Να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, την ουσιαστική διαφάνεια και την καλή λειτουργία των σχολείων. Ένα σχολείο για να λειτουργεί, πρέπει να διαθέτει πλήρη κάλυψη σε εκπαιδευτικό, καθώς και σε υποστηρικτικό προσωπικό. Παράλληλα να έχει ικανοποιημένο το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να πετυχαίνει το βέλτιστο αποτέλεσμα στο εκπαιδευτικό του έργο.
 
2.      Να γίνονται έγκαιρα οι μεταθέσεις (ως τον Απρίλιο κάθε έτους) καθώς και η Α΄ φάση αποσπάσεων ως τον Ιούνιο. Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών επιδιώκουμε να ολοκληρώνονται ως την 1η εβδομάδα του Ιουλίου, ώστε να γνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε σχολείου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Οι διορθωτικές κινήσεις και αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται ως τις αρχές Σεπτεμβρίου καθώς επίσης και οι απαιτούμενες προσλήψεις αναπληρωτών.
 
3.      Να ανήκει κάθε εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο, έστω και με 2-4 ώρες διδακτικό έργο. Να γνωρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός ότι έχει ένα σχολείο αναφοράς και με βάση αυτό και όπως το επιθυμεί, να συμπληρώνει ωράριο (Σ.Ω.) ή να μετακινείται με απόσπαση. Η «διάθεση στο ΠΥΣΔΕ αποτελεί για μας μια κατάσταση «ομηρίας» του εκπαιδευτικού που του προσθέτει άγχος στην καθημερινότητά του.
4.      Να διεκδικήσουμε την άμεση αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από την 1η εβδομάδα, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου.
Σαν βάση για δημιουργικό διάλογο προτείνουμε:
1.      Τη συνεχή και ΔΩΡΕΑΝ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, του ΕΑΠ αλλά και των άλλων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με μοντέλα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε εθελοντική βάση).
2.      Την εισαγωγική αλλά και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση όσων επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στην εκπαίδευση μέσα από 6/μηνα ή ετήσια προγράμματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
3.      Την υποστήριξη των σχολείων Δ/θμιας εκπαίδευσης με σχολικούς ψυχολόγους και ως θεσμό υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.
 
          Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, στη Διοίκηση της εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο.
 
Μέσα από τις ενώσεις καθηγητών μέσα από το δημιουργικό διάλογο
σχεδιάζουμε, προτείνουμε, αγωνιζόμαστε
και γι’ αυτό ελπίζουμε.
 
Κάποιοι επενδύουν πολιτικά στην ΑΡΝΗΣΗ.
 
Εμείς συνεχίζουμε με προτάσεις για το αύριο.
 
Στις εκλογές του Νοεμβρίου, μαζί με συναγωνιστές και συναγωνίστριες από όλη την Ελλάδα, θέτω υποψηφιότητα για το ΠΥΣΔΕ. Με την ενεργή συμμετοχή σας, σας καλώ να ενισχύσετε τα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην αλλοτρίωση και την ισοπέδωση που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
 
 
Αρναούτης Ιωάννης
Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Δράμας
Υποψήφιος για το ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6942296009 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2014 δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Παιδείας Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, με την οποία, και επίσημα, ιδρύεται Μουσικό Γυμνάσιο στην Αλεξανδρούπολη, από το σχολικό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2015.
 
Η σημαντική αυτή προοπτική για την εκπαίδευση των μαθητών της Αλεξανδρούπολης προέκυψε πριν από λίγους μήνες, μετά από πρόταση του υφυπουργού Παιδείας Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου. Στη συνέχεια, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ, με έγγραφά τους γνωμοδότησαν θετικά για τη δημιουργία ενός μουσικού γυμνασίου στην Αλεξανδρούπολη, ενώ και ο δήμος στάθηκε αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση. Στα τέλη του περασμένου μήνα μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυσή του, συζητώντας τις πιθανές λύσεις για τη στέγασή του: το κτίριο του παλιού νοσοκομείου επί της Ηροδότου, το κτίριο του Μύλου Μασούρα, ή σε αίθουσες που δεν χρησιμοποιούνται στο Γυμνάσιο της Άνθειας ή στο Γυμνάσιο των Λουτρών. Τότε μάλιστα, ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης είχε εκτιμήσει πως η επίσημη απόφαση για την ίδρυσή του θα υπογράφονταν σε διάστημα περίπου 3-4 μηνών. Προς ευχάριστη έκπληξη όλων, η υπογραφή ήρθε πολύ νωρίτερα!
Όπως αναφέρεται στην απόφαση των κ.κ. Σταϊκούρα-Δερμεντζόπουλου, σε ό,τι αφορά στο λειτουργικό κόστος του σχολείου, αυτό προϋπολογίζεται σε 3.000 ευρώ το χρόνο, τα οποία θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου.
Σε ό,τι αφορά στο δήμο Αλεξανδρούπολης, για τους 3 μήνες του 2015 που θα λειτουργήσει το σχολείο προϋπολογίζεται δαπάνη ύψους 30.000 ευρώ (περίπου
4.000 ευρώ λειτουργικές δαπάνες και 26.000 ευρώ δαπάνες για μουσικά όργανα).
Ενώ για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε επόμενο οικονομικό έτος θα απαιτείται δαπάνη ύψους 16.000 ευρώ περίπου για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με την απόφαση, θα καλυφθούν από τους ΚΑΠ του δήμου Αλεξανδρούπολης.
Όσο για την ενδεχόμενη μεταφορά των μαθητών, αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ, ως είθισται.
Της Κικής Ηπειρώτου 
gnomionline.gr
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
ΦωτόΠαληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.  
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα, 28/10/2014
Οι ανεύθυνες και προκλητικές δηλώσεις
του Υπουργού Παιδείας κ. Λοβέρδου για την κάλυψη των κενών και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών
Στην Ελλάδα του μνημονίου ζούμε δυστυχώς το τέλος της λογικής. Γι’ αυτό δεν πρέπει να απορεί κανείς με τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Λοβέρδου, σε πρωινή εκπομπή την Κυριακή 26/10/2014, σχετικά με την κάλυψη των κενών και τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών.
Για πρώτη φορά παραδέχτηκε πως η εκτίμηση των συνδικαλιστών για τα χιλιάδες κενά είναι δίκαιη, αλλά αυτή γίνεται με κριτήριο το νόμο και με βάση την ανάγκη «πληρότητας», ενώ αυτός εκτιμά τα κενά λιγότερα διότι τα υπολογίζει με βάση την «επάρκεια».
Ο καθένας μπορεί να βγάλει να συμπεράσματα του. Το σίγουρο είναι ότι ο Υπουργός Παιδείας
πιστεύει πως ένα σχολείο μπορεί να λειτουργεί χωρίς την «ανάγκη πληρότητας». Με απλά λόγια μπορεί να λειτουργεί χωρίς τον προβλεπόμενο κι απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών. Όμως, αν ακούσατε τις δηλώσεις του προσεκτικά ούτε κι η επάρκεια είναι εξασφαλισμένη, γι’ αυτό τόνισε την ανάγκη λήψης «μέτρων».
Αν και θα περίμενε κανείς να ακούσει ότι η κάλυψη των κενών θα πραγματοποιηθεί με τις απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών, ο Υπουργός ανακοίνωσε μέτρα, που αποδεικνύουν την ανεύθυνη και πρόχειρη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων άλλα και την έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού. Συγκεκριμένα:
Α) Δεν  θα κάνει δεκτές τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν μετά τις 31/08/2014 και, προκλητικά, δήλωσε πως θα συστήσει άτυπη επιτροπή που θα τις αξιολογήσει.
-      Ο υπουργός κ. Λοβέρδος δε γνωρίζει πως το ΚΥΣΠΕ εισηγείται τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών; Μήπως θέλει μέσω της άτυπης επιτροπής να ρουσφετολογεί χωρίς κανέναν έλεγχο;
-      Είναι δυνατόν ένα δικαίωμα των εκπαιδευτικών με βάση την κείμενη νομοθεσία να καταστρατηγείται;
-      Είναι δυνατόν να κρατάει εκπαιδευτικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας στην τάξη;
-      Είναι δυνατόν η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με αξιοπρέπεια, ευαισθησία και ανθρωπιά να αποτελεί στη σημερινή εποχή ζητούμενο;
Β) Κάνει έκκληση στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε φορείς και γραφεία να πάνε με αίτησή τους στα σχολεία για να μην το κάνει ο ίδιος από Δευτέρα.
Αλήθεια, ποιος απέσπασε όλους αυτούς στους φορείς και στα γραφεία; Ο υπουργός δεν είναι υπεύθυνος για τις εκατοντάδες αποσπάσεις χωρίς κριτήρια στις παραπάνω υπηρεσίες;
Πιστεύει κανείς ότι με αυτά τα μέτρα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα κάλυψης των κενών;
Μήπως είναι καιρός ο υπουργός παιδείας κ. Λοβέρδος να εγκαταλείψει το παιχνίδι της επικοινωνίας και των ανεύθυνων δηλώσεων και να ασχοληθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών;
Μήπως είναι καιρός να απαιτήσει από την κυβέρνηση τη χορήγηση πιστώσεων για την άμεση κάλυψη όλων των κενών και ταυτόχρονα να δρομολογήσει εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία;
Πάντα στη διάθεσή σας
 Παληγιάννης Βασίλειος
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα

Εκπαιδευτικά Νέα